Page 1

Groothandelscentrum Groningen


2


Groothandelscentrum Groningen

Inhoudsopgave

Inleiding

p.5

Doelstelling

p.7

1 De architectuur van de gebouwen 1 “The Painted Wall” 2 “De Groene Wereld” 3 “The Glass House”

p.9 p.9 p.12 p.14

2 De stedenbouwkundige context 1 De routing 2 De materialisering 3 De inpassing van groen

p.16 p.16 p.17 p.17

3 Identiteit: Eenheid in uiterlijk of functie 1 Identiteit door architectonische expressie 2 Identiteit door een nieuw object 3 Identiteit door gezamenlijke functie

p.18 p.18 p.18 p.21

Samenvatting

p.23

3


4


Groothandelscentrum Groningen

Inleiding

INLEIDING

Ligging van het complex ten opzichte van het centrum

Op 2 kilometer ten westen van het centrum van Groningen, aan de zuidkant langs de A7, ligt het Groothandelscentrum Groningen. op de kruising met de Bornholmstraat. Het gebied waarin het gebouw zich bevindt is het oude havengebied langs het Eemskanaal. Dit gebied wordt dan ook gekenmerkt door een eenvoudige ontsluitingsstructuur (de Bornholmstraat), gekoppeld aan de A7, met oude industriĂŤle gebouwen ten noorden daarvan, en nieuwe ontwikkelingen van bijvoorbeeld Volkswagen en Mercedes ten zuiden. Op zo`n 500-600 meter ten zuidwesten van het complex is het volop in ontwikkeling zijnde gebied van het Euroborgstadion. Op dit moment verkeert het complex in een verouderde staat. De architectuur van de kantoordelen is gedateerd met zijn eenvoudige houtskeletbouw panelen met veel reliĂŤf en veel facetten door de relatief kleine glasoppervlaktes. Het uiterlijk van de daaraan vastgekoppelde loodsen is ronduit lelijk Panaroma van de hoofdontsluiting door zijn utilitaire materialen die volop in het zicht springen. De routing door het complex is gebaseerd op de expeditie uitgangen, waardoor de loodsen aan de voorkant langs de hoofdontsluiting liggen, en de kantoordelen juist aan de achterkant. Dit maakt het gebied onaantrekkelijk voor de bezoeker en de werknemers ter plaatse. Op dit moment is ongeveer 60% van het complex verhuurd aan een variatie van bedrijven.

5


6


Groothandelscentrum Groningen

Doelstelling

DOELSTELLING WEID wil het gebied aantrekkelijk maken voor huurders, nu en in toekomst. De uitstraling moet hiervoor veranderen maar de huurprijzen moeten laag zijn, zodat het gebied toegankelijk blijft voor een zo groot mogelijke groep huurders. Deze verandering in uitstraling wil WEID bewerkstelligen met kernachtige ingrepen met een lage investering. Volgens WEID heeft gebied voldoende potentie. Er moeten echter een aantal veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen zijn te verdelen in een drietal kerngroepen, die per onderdeel in een apart hoofdstuk zullen worden beschreven. In het kort zijn dit: - 1 De architectuur van de gebouwen - 2 De stedenbouwkundige context - 3 Identiteit: Eenheid in uiterlijk of functie Per groep hebben wij drie varianten bedacht, die oplopen in de mate waarop fysiek wordt ingegrepen. Wat betreft de architectuur hebben we hiervoor “The painted wall”, “De Groene Wereld” en “The Glass House” opgesteld. Op stedenbouwkundig vlak zijn de routing, de materialisering en groen aandachtspunten, en om de identiteit van het gebied te vergroten zijn drie belangrijke opties te onderscheiden: door middel van eenheid in de architectuur, eenheid door een gezamenlijke functie of door een opvallend nieuw object. Wij hopen met dit boekje een gesprek op gang te brengen over de mogelijke toekomstopties voor het complex.

7


8


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

1 DE ARCHITECTUUR VAN DE GEBOUWEN

Variant 1 “The Painted Wall”

Het meest in het oog springend zijn de bestaande gebouwen. Deze bepalen het beeld en daarmee de uitstraling van het hele complex. De aanpassingen van deze gebouwen hebben vooral betrekking op de gevel. WEID wil zo veel mogelijk het bestaande gebouw intact houden, maar in de gevel zijn grotere ingrepen mogelijk. Door sloop en nieuwbouw kan er eenvoudig een nieuw, eigentijds complex worden gecreëerd. Dit vergt echter een hoge investering en daarmee zullen ook de huurprijzen gaan stijgen. WEID ziet dit als laatste redmiddel en wil eerst onderzoeken hoe met eenvoudigere ingrepen een aantrekkelijk en uniek complex kan worden ontwikkeld. Hiervoor zijn er drie varianten ontwikkeld, variërend in grootte van de ingrepen:

WEID wil het Groothandels Centrum Groningen op de kaart zetten en aantrekkelijk maken voor nieuwe gebruikers. Hierbij is het belangrijk dat er met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijk resultaat wordt bereikt, met een minimum aan kosten.

1 “The Painted Wall” 2 “De Groene Wereld” 3 “The Glass House”

Binnen deze context komen wij met het concept ‘The Painted Wall’. In het kort houdt dit concept in dat de bestaande gevels een facelift krijgen door te beschilderen. Dit is een ingreep die weinig kosten met zich brengt, maar wel een uniek beeld creëert. Hieronder wordt dit concept verder uitgewerkt. Achterrond Het beschilderen van gevels is geen nieuw fenomeen, graffiti is al van oudsher een fenomeen in een stedelijke omgeving. De laatste jaren komen er echter steeds nieuwe vormen bij, vaak op grote schaal, zoals te zien in de studentenwijk van de Chinese stad Chongqing. Steeds vaker wordt er ook gesproken over ‘Street Art’ en wordt de kunstzinnige kant van deze beschilderingen erkent. Zo zeer zelfs dat de beschilderingen beschermd worden. Als men bijvoorbeeld denkt aan de Berlijnse muur is niet de muur alleen monument, ook de beschilderingen ervan zijn streng beschermd en worden gerekend tot het monument. Street Art is als fenomeen ook door gedrongen tot de internationale kunstwereld. Kunstenaars als Banksy timmeren al jaren aan de weg. Zijn kunstwerken in de openbare ruimte worden zeer gewaardeerd en aangerekend als kunst. In Nederland wordt de artistieke kwaliteit van wandschilderingen ook steeds meer erkend. Bij restauratieprojecten zoals onlangs bij het ECI-terrein in Roermond werd er eerst een kunsthistorische onderzoek gedaan naar de aanwezige wandschilderingen. Samen met actieve kunstenaars werd er gekeken naar de kwaliteit van de schilderingen en werd er selectie gemaakt met de meest kenmerkende en kwalitatieve schilderingen. Deze werden aangemerkt als behorend bij het monument en dienen beschermd te worden. Ze zijn van een hoge kwaliteit en zijn een uiting van het tijd waarin ze zijn gecreëerd.

9


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Groothandels Centrum Groningen Gezien de geschiedenis van de Street Art, vind het WEID interessant te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van deze wandkunst bij het opwaarderen van complexen als het Groothandels Centrum in Groningen. De concept biedt nieuwe mogelijkheden en geeft een ongekende vrijheid. Wat voor WEID hierbij echter een belangrijk vereiste is, is de kwaliteit van de wandschilderingen. Wil deze aanpak slagen moeten de wandschilderingen een hoge kwaliteit hebben en het gebied echt verrijken. De kunstenaars De benodigde kwaliteit wil WEID waarborgen door de selectie van de kunstenaars. Dat kan op een tweetal manieren die hieronder uiteen worden gezet. 1 Gevestigde namen Indien er kwaliteit gewenst is, is het een goede optie te kiezen voor gevestigde namen. Hierbij kan men denken aan namen uit de wereld van de Street Art. Deze kunstenaars hebben ervaring met het aanbrengen van dergelijke wandschilderingen en kunnen een passend ontwerp maken. Een andere optie kan zijn het uitnodigen van grafische ontwerpers die niet direct uit de wereld van de Street Art afkomstig zijn. Zij kijken wellicht met een heel andere blik naar de opdracht en komen met wellicht een verrassend beeld vanuit andere invalshoeken. Hierbij kan men denken aan vormgevers uit binnen- en buitenland. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld Paul Smith, bekend van zijn patroon van strepen in zijn mode, of Nederlandse ontwerpers als Tord Boontje, Marcel Wanders of Studio Job. Een dergelijke betrokkenheid van een gevestigde naam geeft het gebied meteen een plekje in de internationale designwereld en zal een positief effect hebben op de directe omgeving maar ook op Groningen zelf.

Een goede optie zou dan de Minerva Academie in Groningen kunnen zijn. Dit kan nog versterkt worden door hier ook het Groninger Museum bij te betrekken met bijvoorbeeld een tentoonstelling over Street Art. Dit geeft het project een echte verbondenheid met de stad en zal zorgen voor een breed draagvlak in en rond Groningen. Het gebied heeft de potentie een nieuwe ‘parel’ van Groningen te worden. De voordelen in het kort: - Lage investering bij de facelift van de gevels - De budgettaire besparing kan worden gebruikt door extra te investeren in de openbare ruimte (de materialisering en aankleding). - Voor de (toekomstige) huurders is het mogelijk de gevel te personaliseren - Het resultaat is uniek voor Nederland - De aard van het project en het resultaat zal zorgen voor aan dacht in de media en het gebied nog meer aantrekkelijk maken

2 Jong talent Een heel andere optie is juist te kiezen voor het onbekende en aan samenwerking aan te gaan met onbekend talent. Hierbij kan men denken aan een samenwerking met de Design Academy in Eindhoven of kunstacademies.

10


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Impressieschets “The Painted Wall�

11


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Variant 2 “De Groene Wereld” De huidige uitstraling van het gebied is nogal koel en zakelijk. De materialisering is hard en somber van kleur. Dit maakt dat het complex onvriendelijk en onaantrekkelijk oogt. WEID wil deze uitstraling veranderen. De uitstraling van het gebied kan worden veranderd door de gevels te bekleden met groen. Planten ogen vriendelijk en werken aantrekkelijk. Door de seizoenen heen, veranderd de uitstraling van gevel en geeft het gebied een dynamische en levendige uitstraling. Van belang is echter hoe deze planten worden toegepast.

De voordelen in het kort: - Lage investering bij de facelift van de gevels. - Dynamische gevelbekleding, wisselend per seizoen - Vrijheid om ook iets aan de architectuur van de gebouwen te kunnen doen (meer organische vormen in de gevel) - Positieve werking voor het imago van het complex. - Aantrekkelijk eindresultaat

De Groene Wereld WEID wil de bestaande gevels laten begroeien met klimop en wingerd. Klimop blijft ook in de winter groen en zorgt ook dan voor aantrekkelijk beeld. Wingerd kleurt in de herfst, via geel en oranje, Impressieschets “De Groene Wereld” diep rood en geeft zo een wisselend beeld. Deze planten kunnen rechtstreeks op de gevel groeien, echter er zijn meer mogelijkheden. WEID wil deze planten laten groeien op betonijzers. Deze betonijzers creëren een afstand tot de gevel en belangrijker nog: ze zijn te buigen in vele vormen. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor de toepassing van groen. Er valt bijvoorbeeld te denken aan een organische, glooiende wand met bulten en dalen. De rechte hoeken van het complex kunnen zo worden afgerond, waardoor het minder hard en streng oogt. Een ander aspect van de groene gevel, is de relatie die beplanting heeft met duurzaamheid. Met gevels van groen, wordt een beeld geschapen van een complex waarin de natuur een belangrijke rol speelt. Dit nuanceert de uitstraling van de meer industrieel vervaardigde gebouwen. De gehele uitstraling van het gebied en de beeldvorming ervan bij ze bezoeker wordt zo positief beïnvloed. 12


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Impressieschets “De Groene Wereld�

13


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Variant 3 “The Glass House” De eerste twee varianten kenmerken zich door hun eenvoud en het lage investeringsniveau. Het is echter ook mogelijk de gevel intensiever aan te pakken. Grotere ingrepen in de gevel creëren mogelijkheden om het gebied naar de huidige maatstaven en wensen aan te passen. The Glass House Weid wil niet zo ver gaan de gebouwen te slopen. Echter het is wel mogelijk de bestaande gevel te vervangen. Door deze gevel te vervangen, is er een maximale hoeveelheid mogelijkheden om de gevel een ander beeld te geven. Zo zijn er mogelijkheden voor meer variatie in het gevelbeeld door bijvoorbeeld reliëf aan te brengen, delen van het overstek deels of compleet weg te halen, of zelfs gevelpanelen per bedrijf enigszins te individualiseren. Weid wil deze optie gebruiken om grotere openingen in de gevel te maken. Dit geeft meer presentatiemogelijkheden voor de gebruiker. De gebouwen kunnen zo ook worden gebruikt als showrooms, met als bijkomend voordeel dat de lichttoetreding op met name de begane grond verbeterd kan worden. Grotere openingen maken het gebied niet alleen aantrekkelijker voor de huurders, ook de bezoekers ervaren deze openheid positief. Het geeft het gebied een open en toegankelijk karakter. Door de vrijheid in vormgeving van de gevel kan er makkelijker een modern en eigentijds karakter aan het gebied worden gegeven.

De voordelen in het kort: - De gebouwen worden hoogwaardiger en daarmee ook aantrek kelijk voor gebruikers in een hoger huursegment. - Grote vrijheid in de gevelindeling, eventueel aangepast aan de gebruiker. - Mogelijkheid tot gebruik van nieuwe materialen, anders dan al aanwezig in de huidige gevels. - Zeer positieve werking voor het imago van het complex. - Aantrekkelijk en modern eindresultaat

14


Groothandelscentrum Groningen

De architectuur van de gebouwen

Impressieschets “The Glass House�

15


Groothandelscentrum Groningen

De stedenbouwkundige context

2 DE STEDENBOUWKUNDIGE CONTEXT

1 De routing

In het vorige hoofdstuk werden mogelijke ingrepen in de be-staande architectuur uitgelegd. Deze ingrepen geven het gebied een andere uitstraling. Echter, dit is slechts een deel van de oplossing. Een ander belangrijk aspect is de stedenbouwkundige context. De openbare ruimte, de ruimte waar de bezoeker in verkeerd, speelt een cruciale rol in de waardering en aantrekkelijkheid van het gebied. WEID wil daarom niet alleen de gevels van de gebouwen aanpassen, ook het gebied tussen de gebouwen moet worden aangepakt. Hierbij zijn er een aantal onderwerpen te onderscheiden:

Op dit moment is staat de routing in de weg voor een actief gebruik van het gebied waarbij nevengelegen functies elkaar versterken. Doordat de twee voetgangersstraten op meer dan 100 meter van elkaar gelegen zijn en de verbinding ertussen geen functies heeft kunnen deze twee straten niet als een eenheid functioneren. Daarom stellen wij voor om het bestaande plein in het midden van het gebied te gebruiken als verbindingszone. Dit is geen perfecte oplossing, want hierdoor ontstaat geen rondje dat de bezoeker kan lopen en zo blijft het onwaarschijnlijk dat de gehele straat belopen wordt. Een manier om de zo ontstane H-vorm meer publiek te maken is het plaatsen van verkeersplaatsen aan de uiteinden van iedere straat. Hierdoor ontstaat een logische route naar alle kanten en is het ook voor de gebruikers die van de andere kant komen duidelijk dat hier iets gebeurd. Toch blijft deze oplossing altijd in gebreke ten opzichte van de veel duurdere oplossingen waarmee wel een ‘winkelrondje’ geschapen kan worden. Er zijn verschillende manieren om huidige plein in te vullen. Zo is het mogelijk om de helft parkeerplaats te laten, vanwege de grote omvang, of om het gehele terrein te gebruiken als plein. In elk geval zijn een aantal aanpassingen essentieel. Zo moet de verkeersstraat die het plein doorsnijd afgesloten worden, in ieder geval visueel (bijvoorbeeld door middel van bomen) maar eigenlijk ook functioneel. Daarnaast heeft het plein een aantal publieke functies nodig om deze bindende rol goed te kunnen vervullen. Zo valt er te denken aan het verplaatsen van het restaurant dat nu aan de Noord- Oostkant gelegen is naar de zonnehoek van het plein, het aanleggen van een binnenspeeltuin of een kookstudio in een van de bestaande loodsen.

1 De routing 2 De materialisering 3 De inpassing van groen

16


Groothandelscentrum Groningen

De stedenbouwkundige context

2 De materialisering

Basisplan voor de nieuwe situatie

De huidige stedebouwkundige invulling is achterhaald en ondermaats. De kleine zigzagvormen in gras of grind zullen vervangen moeten worden door een nieuwe heldere bestrating in een of enkele materialen. Ook belangrijk is het om verschillende openbare meubels te plaatsen en wellicht een sculptuur of een goedkope aankleding van de elektriciteitsmast (indien mogelijk). Hierdoor krijgt de openbare ruimte een hoogwaardiger karakter en is deze veel prettiger en interessanter voor de bezoeker. 3 De inpassing van groen Op dit moment is het terrein bijna geheel ontdaan van groen. Enkel aan de noordkant ligt een strook die enigszins verwilderd aandoet. Wij stellen voor om het gehele terrein te omringen met een groene schil die deze buitenste straat ontdoet van zijn ongure en periferische uitstraling. Hiervoor is het van belang zorgvuldig te selecteren welke bomen en planten hieraan kunnen bijdragen zonder hoge onderhoudskosten met zich mee te brengen. Waarschijnlijk is het spaarzaam toepassen van gras in combinatie met climaxstadia bomen (bijvoorbeeld eiken/essen) in tegenstelling tot de huidige, rommelige pioniersplanten.

17


Groothandelscentrum Groningen

Identiteit: eenheid in uiterlijk of functie 3 IDENTITEIT: EENHEID IN UITERLIJK OF FUNCTIE

1 Identiteit door architectonische expressie

Het belang van een eigen identiteit voor het gebied is erg groot. Het complex ligt namelijk niet op een locatie die uit zichzelf een herkenbare identiteit heeft en kan ook niet terugvallen op een interessante geschiedenis of verschijningsvorm. Daarom is het noodzakelijk iets toe te voegen wat ervoor zorgt dat het gebied zich nestelt in het collectief geheugen van de bewoners. Dit kan een identiteit zijn die ontstaat door de architectonische expressie maar ook door een functionele eenheid die het gebied een soort thema geeft. Drie mogelijke opties hebben we nader onderzocht, elk van deze oplossingen kan ook in combinatie met de anderen worden uitgevoerd.

Een van de methodes om identiteit te creeeren is door het geheel een herkenbaar uiterlijk te geven. Drie manieren om dit te doen zijn eerder in dit hoofdstuk omschreven, elk van deze oplossingen op het saaie/verouderde uiterlijk zorgt ook voor meer identiteit. Uiteraard is er nog een verschil tussen het concept van ‘the glass house’ of de wandschilderingen in de mate waarop deze vormentaal zich onderscheid.

1 Identiteit door architectonische expressie 2 Identiteit door een nieuw object 3 Identiteit door gezamenlijke functie

Het is ook mogelijk om identiteit te creeeren door een ‘uithangbord’ toe te voegen. Dit kan gaan om een hoog reclamebord maar ook om een nieuw gebouw. Een van de mogelijkheden bijvoorbeeld zou kunnen zijn om het hotel dat u aan de andere kant wilde voorstellen hier op de hoek van het complex te plaatsen. In de afbeeldingen op de volgende pagina is duidelijk te zien wat het effect voor het gebied zou zijn. Een van de voordelen die een dergelijke toren bied is een verhoogde architectonische waarde (een verticaal element in een horizontale compositie is erg interessant) maar vooral maakt het de locatie zichtbaar vanaf de snelweg. De mensen in voorbijrazende auto’s die nu naar het gebied kijken zitten op een hoogte die ongeveer gelijk valt met de dakrand van het complex. Door een meter hoge muur langs de weg is het zicht naar beneden bovendien beperkt en ziet men uiteindelijk enkel de grijze daken, zonder enige gevel. De toevoeging van een verticaal gericht object kan zo dienen als een uithangbord dat zichtbaar is vanaf de snelweg en het gebied verlost van het anonieme imago dat het nu uitdraagt. Dit kan natuurlijk alleen als het gebouw of object ook iets te maken heeft met de omringende bebouwing en zodoende niet ‘toevallig’ hier staat. In het geval van een hotel is het misschien interessant om het bijvoorbeeld te koppelen aan een congrescentrum.

2 Identiteit door een nieuw object

18


Groothandelscentrum Groningen

Identiteit: eenheid in uiterlijk of functie Identiteit door nieuw object

19


Groothandelscentrum Groningen

Identiteit: eenheid in uiterlijk of functie 3 Identiteit door gezamenlijke functie Meerdere functies van eenzelfde soort kunnen elkaar en de uitstraling van het gebied versterken. Zo zou een ‘showroompark’ of een ‘groothandelpark’ als één merk de wereld in gebracht kunnen worden. Een voordeel is dat een consument meerdere functies kan bezoeken en bedrijven van elkaars bezoekers profiteren. Verder kan er samenwerking ontstaan in duurzame vorm, zoals een ontwerpbedrijf dat zijn spullen afdrukt bij de drukker in hetzelfde gebied. Nadelen zijn dat de grote hallen maar voor weinig functies geschikt zijn. Daarnaast is al 60% van het gebied verhuurd, en is er dus momenteel al een heterogene samenstelling van bedrijven. Uw voorstel voor een ‘mediapark’ roept bij ons dus ook vragen op met betrekking tot de bovengenoemde problemen: een ICT-webdesigner heeft geen grote loods nodig. Groothandelsbedrijven als Leen Bakker en Gamma zijn wel geschikt voor de loodsen, maar omdat er al veel van dit soort functies in de omgeving aanwezig zijn lijkt deze optie onrealistisch.

20


21


22


Groothandelscentrum Groningen

Samenvatting

SAMENVATTING Het Groothandelscentrum Groningen bevindt zich op dit moment in een gedateerde staat. De routing en de architectuur zijn verouderd en voldoen niet meer aan de verwachtingen van vandaag en morgen. WEID stelt voor de architectonische en stedenbouwkundige situatie te verbeteren om zo het gebied aantrekkelijk te maken voor bedrijven en bezoekers. Varianten die WEID voorstelt zijn het op cultureel, media technisch en eventueel kunstzinnige wijze beschilderen van het gebied: “The Painted Wall”. Een tweede variant is het plaatsen van een groene voorzetgevel, eventueel gecombineerd met nieuwe kantoor façades. Met de juiste beplanting kan dit een relatief goedkope oplossing zijn om het gebied aantrekkelijk en gevarieerd te maken, en bovendien een duurzame uitstraling mee te geven.

kan het parkeren worden opgelost, zodat mensen door deze straten van en naar hun auto lopen. Bij de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte is een betere materialisatie erg belangrijk. Op dit moment is het complex evenals zijn omgeving kil, functionalistisch en gedateerd gematerialiseerd. Er kan hier een grote slag geslagen worden. Het toevoegen van groen draagt hier ook positief aan bij. Ten slotte noemt WEID het gebrek aan identiteit van het huidige complex. Bovengenoemde aanpassingen, apart of gecombineerd, zullen een positief effect hebben op het imago en dus de identiteit van het gebied. Een gewaagd idee van WEID is het toevoegen van een object als eyecatcher voor het complex. Een verticale landmark, wat een reclamezuil zou kunnen zijn, of zelfs een hotel, met in een gedeelte van het complex aanvullende en versterkende functies, zoals een congrescentrum.

De derde variant die WEID voorstelt is “The Glass House”. Deze variant gaat uit van een intensievere gevelvernieuwing welke wellicht eenvoudig is aan te brengen doordat het huidige gebouw functioneel is opgezet met prefab panelen. Met kleine aanpassingen is hier variatie mogelijk in het reliëf van de gevel. The Glass House gaat uit van grote openingen in de gevel, om lichttoetreding, met name op de begane grond te verbeteren, en om een grote variatie aan mogelijke bedrijven te kunnen herbergen. Hierbij word zelfs aan showrooms gedacht. Op stedenbouwkundig niveau stelt WEID voor om de routing aan te passen. Deze is op dit moment vooral gericht op de expeditie uitgangen van de gebouwen. De twee aanwezige kantoorstraten zijn ondergeschikt. Om het gebied voor zowel de werknemers van de op de locatie zittende bedrijven, als voor de bezoekers, kwalitatief te verbeteren dient deze situatie omgeklapt te worden. WEID stelt voor om de grote middenstraat, de Osloweg, af te sluiten voor bezoekers, en de twee kantoorstraten aan elkaar te verbinden door de tussenliggende parkeerplaats om te vormen naar een kwalitatief beter plein. Aan de uiteinden van de kantoorstraten

23


24


25

Groothandelscentrum groningen  
Groothandelscentrum groningen  

WEID is examinating a commercial site in Groningen, housing companies such as printing offices and logistic companies in large pilots. The a...

Advertisement