Page 1

Opdracht: Schrijf je project zo concreet mogelijk uit op max. 2 A4 pagina’s en stuur het door naar rein.meus@fcme.be voor 15 juni 2013

Duiding: Bij het uitwerken van een project is het belangrijk om aandacht te hebben voor verschillende aspecten: de startpositie van je project, het klaar duiden van je project zelf, de externe factoren waarmee je rekening moet houden, en de stap van idee naar praktijk. Daarnaast zijn er elementen die invloed hebben op deze aspecten. Op de volgende 2 pagina’s vind je voor elk van deze elementen een reeks richtvragen. De bedoeling is niet dat je één voor één deze richtvragen beantwoordt; de bedoeling is dat je je eigen project zo concreet mogelijk uitschrijft rekening houdend met alle elementen. Tijdens het volgende academiejaar gaan we jullie projecten gebruiken bij het uitwerken van de praktijksessies, zodat we jullie gericht kunnen doen samenwerken en zo van elkaar expertise te kunnen leren.


Startpositie  Balans werk/gezin

 

Richtvragen Heb ik tijd in mijn dagelijks leven om een nieuw project te starten (zowel voorbereden en uitvoeren)? Ben ik bereid dingen te laten vallen voor het project als mijn agenda te vol zit? Welke prioriteiten stel ik voor mijn project, rekeninghoudend met de balans werk/gezin?

Definiëring project  Type project

 Doelgroepen

Ontwikkeling sessies

Materiaal

Locatie

Timing

                       

Richtvragen Welk type van project wil ik ontwikkelen? o Integreren opleiding in huidige lessen o Opstarten nieuwe lessenreeks binnen huidige school o Als externe lessen aanbieden aan scholen of organisaties o Zelf in de vrije tijd/na de schooluren lessen aanbieden o Ontwikkelen van producten Wie is de doelgroep van mijn project? o Kleuters, kinderen? o Specifieke doelgroepen (armoede, migratie, leerachterstand) o Ouders & groot-ouders? o Professionals? o Gemengde doelgroep? Ontwikkel ik mijn sessies individueel of met anderen samen? Geef ik mijn sessies individueel of met andere samen? Hoe bepaal ik de ontwikkelingsdoelen van mijn sessies? Hoe integreer ik specifieke ontwikkelingsdoelen in mijn sessies als er kinderen met een specifiek problematiek deelnemen (autisme, dawn, …) Hoe verzamel ik informatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van sessies? Hoe houd ik mijn uitgewerkte sessies bij? Hoe evalueer ik mijn sessies? Welk budget heb ik voor materialen? Heb ik tijd om zelf materialen te maken? Heb ik inspiratie om zelf materialen te maken? Kunnen de ouders/partners zelf materiaal meebrengen? Kan ik ergens materiaal ontlenen? Kan ik de lokalen van de school huren (in het kader van brede school)? Welk budget heb ik beschikbaar voor de huur van de locatie? Moet ik een locatie zoeken voor mijn project? Geef ik les op locatie? Geef ik thuis les? Is de locatie kindvriendelijk? Is de locatie voldoende bereikbaar? Heeft de locatie voldoende parkeergelegenheid? Op welke dagen plan ik mijn lessenreeksen? In welke periode plan ik mijn lessenreeksen? Tijdens de schooluren, tijdens de middagspeeltijd, na de school uren? Welke formule biedt ik aan? o Abonnementsformule: wekelijks op vast uur? o 10-beurtenkaart: wekelijks aanbod, maar deelname op basis van inschrijving? o Per les?


Externe factoren 

 PR & Communicatie

Regel- en wetgeving

Noodgevallen

          

Richtvragen Wie is het doelpubliek van mijn project (aan wie wil ik het “verkopen”)? o Scholen? o Directies? o Ouders en groot-ouders? o Creches? o Overheden? Hoe ontwikkel ik mijn boodschap, rekeninghoudend met het huidige aanbod voor jonge kinderen? Welke middelen gebruik ik om reclame te maken voor mijn project? o Fysieke media: flyer, nieuwsbrief, annonce, … o Online media: website, facebook, e-nieuwsbrief, … o Proeflessen Hoe verspreid ik de reclame voor mijn project? o Fysieke media o Online media Welk is mijn budget voor reclame? Welke regel- en wetgeving heeft invloed op mijn project? Hoe volg ik de ontwikkeling van die regel- en wetgeving op? Welke instanties moet ik aanspreken? Neem ik een boekhouder in dienst voor de correcte financiele opvolging van mijn project te garanderen? Wat doe ik als ikzelf belet ben als ik les moet geven? Hoe ga ik om met gezondheidsproblematieken van de kinderen in mijn les? Wat doe ik als een kindje een ongeval krijgt tijdens de les? Hoe ben ik verzekerd tegen ongevallen? Hoe reageer ik op conflicten tussen ouders? Wat doe ik bij te lage opkomst?

Hoe de praktijk in?  Statuut

   Management

    Omgaan met weerstand

Expertise

   

Richtvragen Welk statuut past het beste bij mijn project? o Integratie in huidige job? o Lesgever als vrijwilliger binnen een vzw? o Zelfstandige in hoofdberoep? o Zelfstandige in bijberoep? Hoeveel tijd heb ik nodig om de inhoudelijke kant van het project kwalitatief voor te bereiden? Hoeveel tijd heb ik nodig om de zakelijke kant van het project af te werken? Hoe financieer ik de opstart van mijn project? o Deel van schoolbudget? o Subsidies? o Zelf-financiering? Indien het project in teamverband is, wie neemt de coordinatie voor zijn/haar rekening? Hoe motiveer ik mijn collegas? Hoe ga ik om met eigen falen? Hoe ga ik om met tegenwerking van betrokken actoren? o Doelgroepen o Locatie o Overheid Hoe ga ik om met mijn project indien de balans werk/gezin te zwaar wordt? Bij wie ga ik ten rade als ik vragen, twijfels of onzekerheden heb? Over welke expertises beschik ik om dit project te doen slagen? Welke expertises ontbreken mij om dit project te doen slagen?

Projectontwikkeling  

project ontwikkeling kader