Page 1

Katholieke scholen verbolgen over belasting op liedjesteksten  De Morgen 26/09/2008 Brussel l Het katholieke net is niet te spreken over een rondzendbrief van Semu, de vereniging die de  auteursrechten van muziekuitgevers behartigt. Die brief bepaalt dat scholen voortaan per leerling een bedrag  moeten betalen om gekopieerde liedjesteksten en partituren te gebruiken. Het is niet zozeer het feit dát scholen moeten betalen dat de Guimardstraat tegen de borst stoot, wel hoeveel ze  moeten neertellen. De brief van Semu legt de bedragen vast op 0,77 cent per kleuter, 1,77 euro voor een lagere­ schoolkind en 2,77 euro voor een leerling in het secundair. "Veel te veel en onhaalbaar voor onze scholen", zo vindt Jaak Palmans van het katholieke net. "We hebben van  april tot augustus onderhandeld met Semu maar over de prijs raakten we het niet eens. We zijn in onmin uit  elkaar gegaan en deze brief is enkel met goedkeuring van het departement onderwijs vertrokken. Wij staan er niet  achter." "Scholen die liedjes kopiëren uit boeken of van het internet zijn in overtreding", aldus Marc Hofkens van Semu.  "Ze hebben twee keuzes: voor elk kind een handboek kopen of dat bedrag betalen. Er waren overigens al  scholen die zo'n licentie hadden. Zij betaalden 7,6 euro, het tarief van de muziekscholen. Nu stellen we een  gunsttarief voor." Dat tarief lijkt op het eerste gezicht vreemd: in secundaire scholen, waar veel minder liedjes gezongen worden, is  de prijs het hoogst. Kleuterscholen daarentegen, die hun dagen vullen met muziek, zijn er het goedkoopst vanaf.  "Ik vind dat ook vreemd", zegt Hofkens. "Die differentiatie komt er op vraag van de Guimardstraat: in het  secundair kunnen scholen alles doorrekenen naar de ouders, in de basisschool zit je met de maximumfactuur." De brief arriveerde dinsdag op de meeste scholen. "Ik heb nu al honderd à tweehonderd ondertekende licenties  gekregen", aldus Hofkens. "Het is ook voor mij een verrassing dat scholen er zo vlot op ingaan. Al hebben we wel  een akkoord met het gemeenschapsonderwijs." "Ik kan alleen maar zeggen dat ik dat niet verstandig vind van die scholen", stelt Palmans. "Ik hoop dat er in de  toekomst verder onderhandeld zal worden en dat een betere prijs bedongen kan worden. Ondertussen kunnen  scholen werken met alternatieven: geen teksten meer uitdelen of enkel nog kopieën van liedjes die publiek  domein zijn." Ook met dat laatste is voorzichtigheid geboden. "'Zie ginds komt de stoomboot' is publiek domein",  legt Hofkens uit, "maar enkel als de juf het opschrijft en dan kopieert. Overnemen uit een boek mag niet." © 2008 De Persgroep Publishing

26 Katholieke scholen verbolgen over belasting op liedjesteksten  

"Scholen die liedjes kopiëren uit boeken of van het internet zijn in overtreding", aldus Marc Hofkens van Semu. "Ze hebben twee keuzes: voor...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you