__MAIN_TEXT__

Page 1

Raadhuis voormalige gemeente Urmond Samenstelling: Harry Meulenberg


Raadhuis van de voormalige gemeente Urmond. In de tweede helft van de negentiger jaren zijn een aantal z.g. jonge monumenten, gebouwd tussen 1850 en 1940, op de monumentenlijst geplaatst. Het zijn gebouwen met een grote cultuurhistorische waarde. Dit jonge monument is gebouwd in 1937/1938. Het is ontworpen door architect ir. A. Swinkels uit Maastricht. Een bijzonderheid is het torentje waarin het trappenhuis is ondergebracht. De stijl van het torentje herinnert aan de Renaissance. Het gebouw is harmonisch en stijlvol. Het gemeentewapen van Urmond in hardsteen bevindt zich boven de hoofdingang en is van de hand van Jean Weerts uit Maastricht. In de hal bevindt zich nog de marmeren plaquette welke herinnert aan de opening in 1938.

Het pand is ontworpen als raadhuis van de toenmalige gemeente Urmond. Deze gemeente omvatte de kerkdorpen Berg a/d Maas en Urmond. Het perceel, waarop dit monument gebouwd is, ligt dan ook halverwege de twee dorpskernen. Tot de annexatie op 1 januari 1982, toen de gemeente Urmond onderdeel werd van de gemeente Stein, deed het gebouw dan ook dienst als gemeentehuis.


Sindsdien is het eigendom en wordt het bewoond door Kees en Ria Verhoeve – Rovers. Kees Verhoeve is een gerespecteerd kunstenaar. Het pand en de bijbehorende tuin zijn dan ook rijkelijk voorzien van zijn kunstwerken.


Samenstelling: Harry Meulenberg

Profile for Jos Lotz

Raadhuis Urmond  

Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Urmond

Raadhuis Urmond  

Het gemeentehuis van de voormalige gemeente Urmond

Profile for joslotz
Advertisement