__MAIN_TEXT__

Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbn Toren van de Terpkerk mqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyu Rekening van ontvangsten en uitgaven wegens het opbouwen van ene nieuwe kerktoren aan de Roomsche Kerk te Urmond Samenstelling: Harry Meulenberg


De toren van de huidige Terpkerk. Rekening van ontvangsten en uitgaven wegens het opbouwen van ene nieuwe kerktoren aan de Roomsche Kerk te Urmond, onder de Eerwaarden Heer Pastoor J.J. Arets en den Regerende Burgemeester A.Claessen. Omschrijving Inkomsten & Uitgaven Subsidie Gouvernement min. legeskosten 28 augustus 1841 1595,55 ½ Weled. Heer Graaf??????14de 150 francs 70,87 Heer Willem Scheeren Urmond 1,00 Notaris L.Cobben 150 francs 22 oct. 1841 70,87 Mevrouw van der Straten, Roermond 25 January 1842 30 francs 14,17 Willem Bauduin 25 januari 1842 20,00 1 april 1842 verkocht 30,00 Eerwaarde Heer Gelissen pastoor te Mechelen 9 juni 1842 20,00 Eerwaarde Heer Arets, pastoor 9 juli 1842 50,00 Totaal der ontvangsten 1872,46 ½ Omschrijving Uitgaven De 20 september 1840 betaald aan Severinus Beugels voor het maken van een plan 47,25 28 augustus 1841 betaald aan Jan B. Abzel voor geleverde Naamsche Steen 170,00 den zelven datum aan Christiaan Bergmans te Maastricht voor geleverde nagels 7,56 den zelven datum aan Frans Jacquit voor geleverd ijzer 25,41 den zelven datum aan Roks Bertran te Maastricht voor geleverde leijen 181,91 den 6 september 1841 aan Reinier Wenmakers op zijn aanneming 300,00 den 13 september 1841 aan M.Rutten 40,00 den 23 september 1841 aan Reinier Wenmakers voor 460 voet planken 25,30 den 26 sept. 1841 aan J.B. Abzel voornoemd op rekening 80.00 den 27 sept. 1841 aan Hendrik Lensen te Elsloo voor ijzer 11,54 denzelven datum aan Daalmans te Sittard voor lood 45,37 den 16 october 1841 aan J.Th. Engels Leyendekker voor Rein.


Wenmakers 20,00 denzelven datum aan Reinier Wenmakers 230,00 den 17 october aan M.Janssen te Sittard voor filzen, deursloten en schroeven 3,17 den 23 october betaald aan Ch.Bergmans voornoemd voor 40,00 denzelven datum voor het halen van dennen en een eyk 8 franc 3,78 denzelven datum aan N.Doplin voor slot en houtvasten te Maastricht 10,86 den 28 dito aan Willem Thijssen, smit 9,48 den 3 nov. 1841 aan Daalmans voor lood 40,00 den 4 dito aan Bergmans voor nagels, etc. 13,03 26 dito aan J.Janssen voor 3000 nagels 2,55 den 16 december 1841 aan Karel Procatie glasmaker voor geleverd glas 11,32 17 dito aan Abzel voornoemd tot slot van rekening 82,37 den 2 januari 1842 aan F. Jacquit 17,69 den 14 januari 1842 Daalmans te Sittard 13,40 den 19 dito aan Jos Salvenie voor R.Wenmakers 4,25 voor het loot te trekken 2,58 den 22 octo, aan R. Wenmakers 220,75 den 22 januari 1842 aan R.Wenmakers betaald voor te veel gewerkt aan de fundamenten 30,00 den 2 feb. 1842 aan Willem Thijssen voor ijzer en arbeidsloon 25,21 den 13 maart 1842 aan fa. Nollen smit 4,74 den 24 dito aan Ph. Olivos te Sittard voor geleverde eiken planken door R.Wenmakers 21,42 den 26 july 1842 aan P.Simen voor geleverde verf, hout,eiken plafon lullen, nagels en kalk


61,93 den 26 july 1842 aan P.Simen voor geleverde verf, hout,eiken plafon lullen, nagels en kalk 61,93 denzelve datum, aan M.Amerika te Sittard voor haar 12 pond 1,08 denzelve datum, aan F.J. Janssen voor 1500 plafon nagels 1,12 den 1 aug. betaald aan Amerika voornoemd van plafon haar 1,26 7 dito aan R. Wenmakers voor 2 kannen lijnzaad olij 1,89 10 dito voor R.Wenmakers aan Engels voormeld voor het plakken 27,00 Betaald aan hend. franschen voor 18 mud kalk 102,06 dito aan denzelven voor 12 mud kalk 56,70 dito aan Lodewijk Bollerman voor een kruiwagen 2,75 dito aan Mathijs Ulrichs voor 50 voet eiken reggel 8,00 dito aan van Welijk Hofman, voor 507 voet dennen planken en 65 voet reggel 25,00 dito betaald aan M.Harden voor 42 voet eiken reggel 16,17 dito aan Piet Peusen te Geleen voor een kromp eiken hout 8,80 dito aan Hendrik Franschen voor geleverde kalk en kalk????? 18,57 dito aan R.Wenmakers tot slot van rekening van zijn aanneming 23,00 Totale uitgaven 2096,20 Recapitulatie van den toren; Uitgaven: 2096,20 Ontvangen: 1872,46 Verkocht roggen over 1841 113,86 Totaal 1986,32 Dus een kwaad slot 109,88 Hiervan gaat af het batig slot van de brikken 86,63 86,63 Dus meer uitgegeven als ontvangen 23,25 N.B. dient verder tot explicatie: Batig slot van 13 april 1842 is 193,30 Het kwaad slot van de brikken beloop 106,67 Dus bij aftrek 86,63


Het kwaad slot van den toren bedraagt: 223,74 Hiervan afgetrokken blijft 137,11 Gaat nog af het verkocht roggen van het jaar 1841 113,86 Dus het kwaad slot als boven 23,25 Naar waarheid opgemaakt en conform bevonden door ons leden van het kerkfabrik van Urmond heden den 26 Maart 1843. J.J. Arets, H.Hendrix, P.Hendrix, K.Heijen, P.Passue, J. Houtissen, A. Claessen


Samenstelling: Harry Meulenberg

Profile for Jos Lotz

De toren van de Terpkerk.  

Rekening van ontvangsten en uitgaven wegens het opbouwen van ene nieuwe kerktoren aan de Roomsche Kerk te Urmond,

De toren van de Terpkerk.  

Rekening van ontvangsten en uitgaven wegens het opbouwen van ene nieuwe kerktoren aan de Roomsche Kerk te Urmond,

Profile for joslotz
Advertisement