Page 1

IN IU P RT

n

TES


I sERIESEMIMODERN

INDEX/CONTENTSíINHALT

---r------.

I j ,llli~ I' I ,'II I : "I ' I! \ I' ; dI' I

_

r I'

, I j

I

i

j

I

SM01

~!'

---f

I

!

I

~~-:',

Page I Seite 17

-

SM02

Page / Seite 18

SM03

Page / Seite 19

SM05

Page I Seite 21

SM06

Page / Seite 22

SM08

Page / Seite 24

SM09

Page / Seite 25

I

I

:I

ii iÍ

1

11:

I'

i I 'I ' I' , " I I

.

~

".!,

11

l" ';

"

I

11

---,---, I : f

/ I I

r !

SM04

...

Page I Seite 20

... SM07

SM10

Page I Seite 23

-

Page I Seite 26

-

••

... SM 11 Page / Seite 27

SM 12 page I Seite 28

-

,

• SM13

Page / Seite 29

16

I

PORTAILlGATE/TOR

ALU

I


I SERIESEMIMODERN

ISM01

I

r---

= ,=c

--1

:'l1

,.

:j

-

~ SM01

3000

I Portail

Battant

/ Swinging Gate / Drehtor

I Ral 9110

SM01

c-c

1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT I SWINGING G. IDREHTOR 1000 (H1500xL1 000 mm)

(1)

3000 (H1500xL3000

mm)

(2)

3500 (H1500xL3500

mm)

(2)

P.COULlSSANT ISLlDING G. ISCHIEBETOR 3000 (H1500xL3000 mm) (1) 3500 (H1500xL3500 (1) 1 vantaillleaf (2) 2 vantaux

I f!端gel

Ileaves I fl端gel

,---=. Sur mesure =='-=' SM01

3000

I Portail

Coulissant

/ Sliding Gate / Schiebetor

PORTAILlGATEiTOR

ALU

I

I Ral 9110

17

mm)

Custam

8ranch

(1)


I MODERN

SERIESEM

ISM02

r~ M--r--r-T'~""'-""""-,..i

\

'I I

'I' \-

I,

\

l

I\. v

--....f-- -- .- --------

'-

-.

---

1--

SM02 3000 I·Portail Battant / Swinging Gate / Drehtor I Ral 9110

I

í

I!

~!

I

I

I

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR

I

\

I

I

I

I

II I

I I

I

I

I

I I

SM02 1000 Ral9110

I I I

I

\

\

r----: [, r----•

\

. ..

(1)

mm)

(2)

3500 (H1500xL3500

mm)

(2)

3500 (H1500xL3500

J

4 ___

/

(1) 1 vanlail

I

"

(2) 2 vanlaux

t iee!

mm)

(1)

I (IOgel

Ileaves

I flügel

~ "-7 :1 I!

~'"I

,

~.

,

---""-,-~:""-,,,,-,~-------"-~-------,, --:.,~

mm)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1500xL3000 mm) (1)

~

\---

1000 (H1500xL1000 3000 (H1500xL3000

}

i I

Sur mesure

,------_.~-------"

~$

=='-=' ~~:~~;;' ~

Molorisable

~~l~~;r::~ar

SM02 3000 I Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor I Ral9110

18

I

PORTAIL/GATE/TOR

ALU

I


I SERIESEMIMODERN

,

-••

I

,

-~~

!

~411

II Ij I j

J

~

I I

,

•• •

I

I

i

MI

I

!

7

\ ----

-;---7

\

\

L

l 3000 l-Portall

Battant

I

I

7 ~

I'"

I

J

l

SM03

r-

I_SM_O_3 __

,~~ F

I

I

I

-

-

-

J

-

j _J

/ Swinging Gate / Drehtor

I Ral9110

SM03

1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR

/ r---

/

\~--

1000 (H1300xL1 000 mm) 3000 (H1500xL3000 mm)

(1)

3500 (H1500xL3500

(2)

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1500xL3000 mm) (1)

j J _

3500 (H1500xL3500 (1) 1 vantail (2) 2 vantaux

mm)

(1)

/ leaf / f/ügel / leaves / f/ügel

J

_ J

Sur mesure

~e

Motorisable

==~~~:~~;;' ~ ~~;~~;~:)~ar SM03

I

3000

I Portail

Coulissant

/ S/iding Gate / Schiebetor

PORTAIL/GATE/TOR

ALU I

I Ral

9110

19


~

SERIESEMIMODERN

I /

r-

I

!

I

I

I

3000

I!

I

1

SM04

I

,

I

I

I ,

!

t=:

I

I I Portail

Battant

\ \ \

I

I

I

ISM04

I

\

I

-

/ Swinging Gafe / Orehtor

I I Ral 9110

SM04

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR

.

,I ;,

I /

r: r-

;

I

I

I I

I I

,

I

1000 (H1500xL1000 3000 (H1500xL3000

mm) mm)

(1) (2)

3500 (H1500xL3500

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SLlOING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1500xL3000 mm) (1)

J

I

3500 (H1500xL3500

I

I I

1000 Ral 9110

(1) 1 vantail (2) 2 vantaux

fleaf

3000

I Portail

Coulissant

(1)

f f/端gel

/ leaves f f/端gel

I I

1

.-----:""

Sur mesure

Custam ==!!I'Branch

SM04

mm)

/ Sliding Gafe / Schiebetor

~$

Motorisable

'" ~~~~~~f::ar

I Ral9110

20

I PORTAIL/GATE/TOR

ALU I


I SERIESEMIMODERN

I

ISM05

....,.. I I

SM05 3000

I Portail

I

I

-

BaUant / Swinging Gate / Drehtor

I Ral9110

SM05 1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING

G. /DREHTOR

1000 (H1400xL 1000 mm) 3000 (H1600xL3000 mm)

(1)

3500 (H1600xL3500

(2)

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 mm) (1) 3500 (H1600xL3500 (1) 1 vantaillleaf

(2) 2 vantaux Ileaves

,-----,=. =:.e.:.:::.;=

SM05 3000

I

I Portail

Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

PORTAIL/GATE/TOR

ALU

I

I Ral 9110

21

mm)

I (JOgel I fl端gel

Sur mesure Custom Branch

(1)


ISM06

I SM06 3000

I Portail

-

I

Battant / Swinging Gate / Orehtor

I Ral9110

SM06 1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR

~

I

1000 (H1400xL1 000 mm) 3000 (H1600xL3000 mm)

(1) (2)

3500 (H1600xL3500

(2)

mm)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 3500 (H1600xL3500

mm) mm)

(1) (1)

(1) 1 vantaillleafl f/ügel (2) 2 vantaux / teeves / f/ügel

I

I I Portail

Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

r---=

Sur mesure Custom

---SM06 3000

I

=="-= Branch

~ $

Motorisable

~

Motorizable Motorisierbar

I Ral 9110

22

PORTAIL GATE TOR

ALU

I


I sERIESEMIMODERN

= 1-1

I

ISM07

-

t=

,

I I I I I

I

I

!

,

I1

,--

I

I I

I, I

I

I

I

,-""

I I

I,

I

--,. __

~r

I1 li I

I

...".~

,

""

i .1

"--------

-

1--

-

_.

SM07 3000 I·Portail Battant /

r===

--

--

Swinging

-.

I

I

_.

.

r===

_.

n

I I I I

~~-

SM07 1000 Ral 9110

I Ral 9110

Gate / Drehtor

---,

I I

_.,--- "--------

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR

,

1000 (H1600xL1000 3000 (H1600xL3000

mm) mm)

(1) (2)

3500 (H1600xL3500

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 mm) (1)

,

3500 (H1600xL3500

mm)

(1)

À

(1) 1 vantail / leaf / f{ügel (2) 2 vantaux / leaves / f{ügel ;

-I

-

SM07 3000

I Portail

..-

I

!

I

, '---

Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

I PORTAIL/GATE/TOR

r-------:=

ALU I

Sur mesure Custam

I!!!!.!.!!!!.!!!!!!.!!!I' Branch

b.$ Motorisable

~

~~;~~~f::~ar

I Ral 9110

23

BLUE


,

SERIESEMIMODERN

I

ISM08

I SM08 3000

I Portail

Battant / Swinging Gate / Orehtor

I Ral 9110

SM08 1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING

i

I

I

I

3500 (H1600xL3500

mm)

(2)

mm)

(1)

(1) 1 vantalllleafl f/ügel (2) 2 vantaux / leaves / f/ügel

.------= -

Coulissant / S/iding Gafe / Schiebetor

(1) (2)

3500 (H1600xL3500

I I Portail

mm) mm)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 mm) (1)

I

SM08 3000

G. /DREHTOR

1000 (H1600xL1000 3000 (H1600xL3000

""'-""-""'.I..='

Sur mesure Custom Branch

~ $

Motorisable

~

Motorizable Motorisierbar

I Ral 9110

24

PORTAILlGATE/TOR

ALU

I


t

I SERIESEMIMODERN I

IL....--S_M

O_9_------I~

--aSM09 3000 [Portail

BaUant !Swinging Gate !Drehtor

I Ral 9110

SM09 1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /DREHTOR 1000 (H1600xL1 000 mm) 3000 (H1600xL3000 mm)

(1) (2)

3500 (H1600xL3500

(2)

mm)

P.COULlSSANT /SLlDING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 mm) (1) 3500 (H1600xL3500

mm)

(1)

(1) 1 vantail / teaf / f/端get (2) 2 vantaux / teaves / f/端get

I I I

I

.-----=. Custam Sur mesure b.$ Motorisable

==-=SM09 3000

I Portail

Coulissant ! Sliding Gate ! Schiebetor

PORTAIL/GATE/TOR

ALU

I

I Ral 9110

25

8ranch

~

~~:~~;;:/~ar


SERIESEMIMODERN

ISM10

, !

_~

,.. }.

-

J

SM10 3000

I Portail

Battant / Swinging Gate / Drehtor

.J

I Ral 9110

SM10 1000 Ral9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /OREHTOR

'rl 1

_

1000 (H1800xL1000 3000 (H1800xL3000

mm) mm)

(i) (2)

3500 (H1800xL3500

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SLlOING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1800xL3000 mm) (i) 3500 (H1800xL3500 mm) (i) (i) 1 vantail I/eaf (2) 2 vantaux

,....---=-

=="=' SM10 3000

I Portail

Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

I f/端ge/

I/eaves

I f/端ge/

Sur mesure Custam Branch

I Ral 9110

26

PORTAILlGATEITOR

ALU

I


I SERIESEMIMODERN

I

ISM11

v~--------------------

-, ~

I

--1

I

,

i

l

I

I

SM11 3000

I Portail

-

I

BaUant / Swinging Gate / Drehtor

~

I Ral9110

SM11 1000 Ral9110

r---

STANDARD P.BATTANT / SWINGING G. /OREHTOR

-"1

I,

, I, 1

1000 (H1800xL1 000 mm) 3000 (H1800xL3000 mm)

(1) (2)

3500 (H1800xL3500

(2)

mm)

P.COULlSSANT /SUOING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1800xL3000

mm)

(1)

3500 (H1800xL3500

mm)

(1)

(1) 1 vantail / feaf / f/端gef (2) 2 vantaux / feaves / f/端gef

, '

. !

,

~ ,

i

,---=.

i

iy

SM11 3000

I Portail

_"

Coulissant / S/iding Gate / Schiebetor

PORTAILlGATEITOR

-----T

I

ALU

I

'-------

I Ral 9110

27

Sur mesure

Custam ==~Branch

200 mm


I SERIESEMIMODERN

ISM12

I

-

SM12

3000

1 Portail

Battant

-

j Swinging Gate I Orehtor 1 Ral 9110

SM121000Ral9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING

G. /OREHTOR

1000 (H1800xL 1000 mm) 3000 (H1800xL3000 mm)

(1)

3500 (H1800xL3500

(2)

mm)

(2)

P.COULlSSANT /SUOING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1800xL3000

mm)

(1)

3500 (H1800xL3500

mm)

(1)

(1) 1 vantail / tee! / (fOgel vantaux / leaves I (fOgel

(2) 2

200 mm

I

.DlD

11""11I""""","1,,,,"",,-,1111,,..

SM12

3000

I

Portail

Coulissant

I Sliding Gate I Schiebetor

1

Sur mesure

g~~~;;,

~$

Motorisable

~ ~~:~~;f::ar

Ral 9110

28

PORTAIL/GATE/TOR

ALU

I


I SERIESEMIMODERN

I

I_SM_1_3 __

i ••

111T

1111' II

III f f

I LJ 1

,,

II

I

!! I

I

í

I

••

I

I I I I

:

I1 I

I

I I

I

I

I

.

--J

I

.J

,

~,

,,

SM13 3000

II

L

I Ii

II

,

I

I

-.-

I· Portail

Battant / Swinging

I Ral 9110

Gafe / Drehtor

SM13 1000 Ral 9110

STANDARD P.BATTANT / SWINGING 1000 (H1400xL1000 3000 (H1600xL3000 3500 (H1600xL3500

I

I

il

II I I II SM13 3000

I

I Portail

II

I

3500 (H1600xL3500 (1) 1 vanlaillleaf (2) 2 vanlaux

ALU

I

I Ral 9110

29

mm)

(1)

I f/ügel / leaves / f/ügel

i

r------:;;;>. Sur mesure Custem

==Branch

Coulissant / Sliding Gafe / Schiebetor

PORTAIL/GATEITOR

I

.

(1) (2) (2)

P.COULlSSANT /SUOING G. /SCHIEBETOR 3000 (H1600xL3000 mm) (1)

II I

G. /OREHTOR

mm) mm) mm)

~$ Molorisable ~ ~~;~~~~::ar/


Estrada Nacional Nยบ 356, Nยบ 8, 10, 12 Mosqueiro - seiรงa 2435-576 Seiรงa Portugal www.doorsgate.fr / www.fermetures-ourem.fr www.automatismes-roger.fr / www.alaco.fr Tel.: 00 351 913. 695. 539 / Fax.: 00 351 249 541 158 e-mail.: gold.fermetures@gmail.com

Catalogue moderne  

Catalogue 2014 - Moderne. Portails aluminium. JRL - GF - PORTUGAL www.doorsgate.fr

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you