Page 1

Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

UNITAT 6 L'IMPACTE HUMÀ EN EL SISTEMA TERRA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

INTRODUCCIÓ ● El sistema Terra

U6. L'IMPACTE HUMÀ EN EL SISTEMA TERRA

i la població humana

● Aspectes de l'impacte global: contamina-

ció

● Efectes del canvi global: alteració dels ci-

cles biogeoquímics

● Efectes del canvi global: modificació dels

escenaris

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA TERRA COM A SISTEMA ●

La Terra és un sistema tancat: ●

Els seus components no canvien, però sí la seva situació

Té cicles biogeoquímics a escala global: ● ● ●

El cicle del carboni El cicle del nitrogen El cicle de l'aigua

La biodiversitat intervé en la dinàmica dels cicles biogeoquímics ●

Exemple: les mateixes molècules d'aigua que avui formen part del nostre cos abans han estat als núvols Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●IMPACTE AMBIENTAL DE LA POBLACIÓ HUMANA ●

Els factors que estan modificant els cicles biogeoquímics són: ● ●

Les grans dimensions de la població humana El creixement desproporcionat de la demanda de recursos El creixement desproporcionat de la producció de residus per damunt de l'augment de la població

Aquesta modificació dels cicles biogeoquímics provoca l'empobriment de la biodiversitat

L'impacte humà en el medi ambient és la influència de les activitats humanes sobre el funcionament d'ecosistemes idonis per a la nostra espècies Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●IMPACTE AMBIENTAL DE LA POBLACIÓ HUMANA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'IMPACTE GLOBAL ●

Es poden distingir els següents escenaris d'impacte de l'espècie humana: ●

Contaminació: ● ●

Alteració dels cicles: ● ●

Augment de carboni dels combustibles fòssils a l'atmosfera L'ús excessiu de fertilitzants alter el cicle del nitrogen

Modificacions de l'escenari: ●

Aparició dels compostos no degradables Augment dels compostos de deixalles

Desforestació Desertificació

Sobreexplotació de recursos minerals i pèrdua de biodiversitat Repercussions generals: ● ●

Pobresa Pitjor qualitat de vida Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL ●L'EFECTE HIVERNACLE NATURAL ●

Els gasos d'efecte hivernacle (diòxid de carboni, CO2 i metà, CH4): ●

Estan presents a l'atmosfera

Retenen part de l'escalfor del Sol

Mantenen una temperatura apta per a la vida

Consisteix a: 1. L'energia solar travessa l'atmosfera 2. Part d'aquesta energia és absorbida per la superfície i una altra part és reflectida 3. Una part de la radiació reflectida és retinguda pels gasos d'efecte hivernacle i una altra part torna a l'espai Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL ●L'EFECTE HIVERNACLE NATURAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'ESCALFAMENT GLOBAL ●

És l'increment a llarg termini de la temperatura mitjana de l'atmosfera

Es deu a l'increment de la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que es desprenen a causa d'activitats de l'ésser humà: ●

La crema de combustibles fòssils

La desforestació

La ramaderia

Els gasos d'efecte hivernacle dificulten l'alliberament a l'exterior de l'energia solar reflectida per la Terra i l'atmosfera modificada reté més escalfor

Les conseqüències seran: ● ●

Augment del nivell del mar, a causa de la desaparició de les glaceres Augment de precipitacions a les costes a causa de l'evaporació més elevada d'aigua Expansió de les zones desèrtiques Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'ESCALFAMENT GLOBAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'ESCALFAMENT GLOBAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'ESCALFAMENT GLOBAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●L'ESCALFAMENT GLOBAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

TERRA I POBLACIÓ MUNDIAL

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●IMPACTE AMBIENTAL ●

És qualsevol modificació de l'ambient amb repercussions per al paisatge, els ecosistemes, la salut o el benestar de la població, provocada de manera directa o indirecta per l'acció humana

●CONTAMINACIÓ ●

És l'augment o aparició de substàncies perjudicials o de certes formes d'energia (calor, soroll o radioactivitat) amb efectes nocius al medi ambient, en més quantitat de la que és capaç, d'admetre i neutralitzar

En general, és més important la quantitat que el tipus de contaminants

Els seus efectes poden ser locals, regionals o globals Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CAUSES I TIPUS ●

La contaminació natural, deguda als processos biològics i geològics, com: ●

Erupcions volcàniques

Incendis forestals

Tempestes de pols dels deserts

Activitat de microorganismes

La contaminació antropogènica, originada per l'ésser humà en la indústria, l'ús de vehicles i l'agricultura, com: ● ●

L'ús de combustibles fòssils El creixement exponencial de la humanitat i del consum de recursos naturals Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●Contaminació antropogènica

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA ●

S'ha incrementat exponencialment per l'activitat humana

Les seves conseqüències són: ●

Afecta a la salut: ● ● ●

Malalties respiratòries Malalties cardíaques Càncer de pulmó

Impedeix el desenvolupament normal de la vegetació

El seu origen està en: ●

La utilització de combustibles fòssils (carbó i petroli) en indústries i vehicles Certs processos industrials i d'explotació agrícoles, ramaderes i mineres Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●TIPUS DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS ●

Segons el seu origen: ●

Contaminants primaris: ●

Ex: òxids de carboni, òxids de sofre, òxids de nitrogen, partícules i hidrocarburs

Contaminants secundaris: ●

Són substàncies perilloses quan es troben en quantitats per damunt de la seva concentració habitual

Es produeixen per reaccions químiques entre els contaminants primaris a l'atmosfera Ex: ozó

Segons els seus efectes: ●

Contaminats globals: ●

La puja àcida que mata la vegetació

Els clorofluorocarbonats que destrueixen la capa d'ozó

El metà i el diòxid de carboni que provoca l'efecte hivernacle

Contaminats locals: ●

El boirum fotoquímic a les grans ciutats

Contaminació en espais tancats pel fum del tabac

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●TIPUS DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●BOIRUM O SMOG D'HIVERN ●

És l'aire contaminat dens que cobreix les ciutats i redueix la visibilitat a l'hivern

És una barreja de boira amb partícules de fum, sutge i sofre provocat per la combustió del carbó

Als països occidentals ha disminuït, però en Xina i Europa de l'est encara fent servir el carbó com a font d'energia

●BOIRUM D'ESTIU O SMOG FOTOQUÍMIC ●

És l'aire contaminat que té forma d'una calitja de color taronja fosc que es forma a les grans ciutats a l'estiu

Es forma en reaccionar els òxids de nitrogen, compostos orgànics volàtils i l'oxigen i en presència de la llum solar produint ozó, formaldehid i cetones que són gasos tòxics i cancerígens

En condicions normals, aquests gasos tòxics pugen a capes superiors de l'atmosfera arrossegats per l'aire calent, però quan es produeix el fenomen inversió tèrmica queden atrapats a la troposfera o part baixa de l'atmosfera Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●BOIRUM O SMOG D'HIVERN

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●BOIRUM D'ESTIU O SMOG FOTOQUÍMIC

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●BOIRUM D'ESTIU O SMOG FOTOQUÍMIC

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIRE EN ESPAIS INTERIORS ●

Els llocs tancats més contaminats són: ● ●

Dins d'un cotxe en un embús de trànsit A l'interior dels edificis on els contaminants més freqüents són: ● ● ● ●

Monòxid de carboni Diòxid de nitrogen Insecticides d'ús domèstic Líquids netejadors

Als conductes de la calefacció i de l'aire condicionat on hi ha abundants microorganismes

Els contaminants més perillosos són: ●

L'asbest, material de construcció, que és cancerigen i està prohibit El radó, que és un gas radioactiu, que penetra per les esquerdes del terra i de les parets, des del subsòl Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIRE EN ESPAIS INTERIORS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIRE EN ESPAIS INTERIORS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA ●

Els abocadors contaminants: ●

Són els principals fonts de contaminació de rius, llacs, aqüífers i oceans Contenen residus industrials, agrícoles, miners i urbans

Els tipus de contaminants de l'aigua es classifiquen en: ●

Contaminants físics: ● ● ●

Contaminants químics: ●

Augment de la temperatura Partícules radioactives Sòlids en suspensió o partícules de diferents mides Biodegradables (que disposen de descomponedors específics), com nitrats i fosfats dels fertilitzants No biodegradables, com plàstics, pesticides i medicines

Contaminants biològics, com virus, bacteris i protoctists Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA SUPERFICIAL ●

Els contaminants més important són els fertilitzants i adobs que provoquen un problema d'organismes fotosintetitzadors i la mort d'altres organismes: 1. L'eutrofització, que consisteix en un creixement exagerat de les algues, ja que els fertilitzants aporten sals minerals que actuen com a nutrients 2. L'augment de la demanda biològica d'oxigen o DBO, a causa de l'eutrofització provoca la mort de les algues. Després, la matèria orgànica, acumulada en el fons, proporciona aliments als microorganismes i es podreix i l'aigua comença a perdre oxigen i els peixos es moren

El resultat és una vida empobrida per la manca d'oxigen i la presència de compostos pudents i perillosos per a la salut procedents de la fermentació de les restes orgàniques sobrants Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE

L'AIGUA SUPERFICIAL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA SUBTERRÀNIA ●

Els problemes principals són: ●

La sobreexplotació d'aqüífers i pous per a ús domèstic, agricultura i ramaderia, ja que aquesta aigua potable està pròxima i és de fàcil accés La salinització es produeix quan l'aigua de mar entra en els aqüífers de zones costaneres per sobreexplotació, és a dir, hi ha una explotació per sobre de la recàrrega, convertint-los en aqüífers d'aigua salabrosa La filtració de residus industrials en abocadors no controlats, que penetren en capes de roques permeables i arriben a contaminar els aqüífers

Les solucions contra la sobreexplotació i salinització d'aqüífers són: ●

La reutilització d'aigües residuals

La modernització de regadius per estalviar recursos

La construcció d'embassaments

La posada en marxa de plantes dessalinitzadores, però consumeixen molta energia i generen residus grans de sals marineres que es depositen en el fons marí Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CONTAMINACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CONTAMINACIÓ DE L'AIGUA SUBTERRÀNIA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CICLES BIOGEOQUÍMICS ●

Són cicles descrits pels elements (C, H, O, N, P i S) que constitueixen els teixits vius dels organismes i es troben a la natura no viva acumulats en dipòsits i passen als éssers vius, i viceversa

●CAUSES DE L'ALTERACIÓ DELS CICLES BIOGEO-

QUÍMICS: ●

La combustió de carburants fòssils produeix una concentració elevada de carboni a l'atmosfera, està provocant l'efecte hivernacle

El desenvolupament industrial és responsable de l'acumulació dels gasos tòxics a l'atmosfera, com òxids de nitrogen i sofre relacionats amb la pluja àcida

L'augment de l'ús de fertilitzants de nitrogen i fòsfor per a l'agricultura provoca l'eutrofització Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA ●

El cicle de l'aigua fa referència a l'estat d'equilibri dinàmic amb què es troba l'aigua a la superfície terrestre, circulant entre els oceans, l'atmosfera i els ambients continentals en un intercanvi continuu

Les causes de l'alteració del cicle de l'aigua són: ●

La contaminació de l'aigua

El desenvolupament urbanístic i industrial desmesurat

Els abusos que l'ésser humà fa dels recursos hídrics

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DE L'AIGUA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DEL CARBONI ●

El gas més important de l'efecte d'hivernacle és el diòxid de carboni

Un embornal natural és un sistema com els oceans o un procés com la fotosíntesi, capaç d'extreure o segrestar el diòxid de carboni atmosfèric

L'efecte hivernacle: ●

És responsable de l'escalfament de la superfície terrestre

Es deu al diòxid de carboni, metà, òxid de nitrogen i vapor d'aigua

Aquests gasos d'efecte d'hivernacle són transparents a la llum del Sol que els travessa Però retenen les radiacions calorífiques reflectides per la superfície terrestre a les capes inferiors de l'atmosfera Per tant, impedeix que la Terra es refredi, com a Mart o s'escalfi massa com a Venus Però la quantitat de diòxid de carboni antropogènic s'incrementat any darrere any per la combustió de carburants fòssils Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DEL CICLE DEL CARBONI ●

El gas més important de l'efecte d'hivernacle és el diòxid de carboni

L'efecte hivernacle: ● ●

És responsable de l'escalfament de la superfície terrestre Es deu al diòxid de carboni, metà, òxid de nitrogen i vapor d'aigua Aquests gasos d'efecte d'hivernacle són transparents a la llum del Sol que els travessa Però retenen les radiacions calorífiques reflectides per la superfície terrestre a les capes inferiors de l'atmosfera Per tant, impedeix que la Terra es refredi, com a Mart o s'escalfi massa com a Venus Però la quantitat de diòxid de carboni antropogènic s'incrementat any darrere any per la combustió de carburants fòssils Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●CAUSES DE L'AUGMENT DEL DIÒXID DE CARBONI: ●

La industrialització

L'augment de les calefaccions, vehicles de transport i centrals tèrmiques que utilitzen combustibles fòssils

La desforestació, ja que els boscos són capaços d'absorbir una gran quantitat de diòxid de carboni a més la fusta està formada per carboni

●EMBORNAL NATURAL ●

És un sistema com els oceans o un procés com la fotosíntesi, capaç d'extreure o segrestar el diòxid de carboni atmosfèric

El 50% de les emissions de diòxid de carboni són incorporades als oceans i a la vegetació vegetal

●CAPTURA I EMMAGATZEMATGE DE CO2 EN ESTRUCTURES GEO-

LÒGIQUES ●

Els governs per complir el protocol de Kyoto estan subvencionant diversos projectes per emmagatzemar CO2 utilitzant: ●

Les conques de carbó

Formacions profundes d'aigua salada

Antigues estructures geològiques de gas i petroli esgotades

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●ALTERACIÓ DELS CICLES DEL NITROGEN I EL SOFRE ●

El nitrogen és un element essencial per al éssers vius, ja que est roba als àcids nucleics i a les proteïnes. Podem trobar-lo en forma d'amoni NH 4+, nitrits NO2- o nitrats NO3-

El sofre és també essencial per a la vida ja que es troba a les proteïnes. La formes principals són: sulfats SO42- en el medi abiòtic i sulfits SO32en els éssers vius

●LA PLUJA ÀCIDA ●

És un tipus de contaminació atmosfèrica

Es produeix quan el diòxid de sofre de la combustió del carbó i derivats del petroli i l'òxid de nitrogen despresos pels vehicles reaccionen amb el vapor d'aigua

Format-se àcid sulfúric i àcid nítric i precipitant-se en forma de pluja, neu o borrufada sobre la superfície terrestre

Les seves conseqüències sobre l'ecosistema són: ●

Els boscos es deterioren o arriben a desaparèixer

Les aigües es tornen poc adequades per a la vida dels organismes aquàtics

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

CICLES BIOGEOQUÍMICS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●AUGMENT DEL CLOR: ALTERACIÓ DE LA CAPA D'OZÓ ●

A les capes altes de l'atmosfera com ara l'estratosfera l'ozó és imprescindible per a l'existència de la vida, perquè absorbeix part de les radiacions ultraviolades

Les radiacions ultraviolades produeixen: ●

Alteracions i càncer a la pell

Cataractes

Disminució de les defenses immunològiques

La disminució de l'ozó es deu a l'augment de clor a l'atmosfera que el destrueix

L'origen d'aquest excés de clor són els compostos clorofluorocarbonis CFC utilitzats com a propel·lents en:

Aerosols

La fabricació de frigorífics

Aparells d'aire condicionat

Actualment l'ús dels CFC està prohibit, però trigaran més de 100 anys en desaparèixer de l'atmosfera Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA TERRA COM A ABOCADOR ●

A partir de la Revolució Industrial, l'acumulació de deixalles s'ha convertit en un problema mediambiental important, perquè es fabriquen materials resistents a la descomposició, com ara els plàstics

●QUÈ SÓN ELS RESIDUS? ●

Són substàncies perjudicials per al medi perquè no es poden degradar o ho fan molt lentament

●TIPUS DE RESIDUS: ●

Residus sòlids urbans: escombraries de les llars, comerços i organismes oficials (paper, vidre, metalls, plàstics i teixits)

Residus sòlids no urbans, es divideixen en: ●

Residus industrials, que es poden classificar en inerts (runa i restes d'explotacions mineres) i residus perillosos

Residus agraris

Residus mèdics i de laboratori

Residus radioactius Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●SEQÜÈNCIA PER UNA BONA GESTIÓ DELS RESIDUS Reduir, Reduir,Reutilitzar Reutilitzari iReciclar Reciclar

Recollida Recollidaselectiva selectivamitjançant mitjançantsistemes sistemes de diposit, devolució i retorn dels de diposit, devolució i retorn delsenvasos envasos

Tractament Tractamentdels delsresidus residusper perreutilitzar-los reutilitzar-los ooincinerar-los per obtenir incinerar-los per obtenirenergia energia

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●RESIDUS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●GESTIÓ DELS RESIDUS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●GESTIÓ DELS RESIDUS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●GESTIÓ DELS RESIDUS

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●EL SÒL ●

Té un paper ecològic fonamental, ja que: ●

Serveix de substrat per als vegetals i els aporta els elements minerals necessaris per al seu desenvolupament Serveix d'hàbitat de microorganismes descomponedors, responsables de destoxificar els residus i transformar-los en nutrients per a les plantes És un important magatzem de productes que participen en els cicles biogeoquímics

●L'EROSIÓ DEL SÒL ●

És la pèrdua de la capa superficial, rica en matèria orgànica, per efecte del vent o de la pluja

Aquest fenomen es veu agreujat en augmentar la superfície agrícola Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL ●

La contaminació inicial d'un sòl s'estén a medis i regions més extenses: 1. Els contaminants passen a les capes del subsòl, els aqüífers, els rius, els mars i els oceans 2. Finalment passen a les plantes i a la resta de baules de la cadena alimentària

La majoria dels contaminants del sòl tenen un origen agrícola: ●

Els fertilitzants, que provoquen la salinització progressiva del sòl Els pesticides, que redueixen la biodiversitat

Altres tipus de contaminants són: ●

Els abocadors incontrolats amb residus perillosos que aporten metalls pesats Els contaminants atmosfèrics com els òxids de nitrogen i sofre, que acidifiquen el sòl Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

●LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESERTIFICACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

És la transformació de zones fèrtils, seques o relativament humides, en zones improductives, amb la pèrdua consegüent del sòl i vegetació

Les causes principals són: ●

Les males pràctiques agrícoles i ramaderes, com: ● ●

Els canvis d'ús del sòl, com: ● ● ●

La sobreexplotació dels conreus El pasturatge intensiu La urbanització excessiva La salinització del sòl La tala d'arbres

L'escalfament global Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESERTIFICACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESERTIFICACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESERTIFICACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESFORESTACIÓ ●

És la pèrdua del boscos

Les causes principals són: ● ●

Els hàbits consumistes dels països desenvolupats Les necessitats econòmiques dels països subdesenvolupats Alguns exemples són: ● ● ● ●

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

La tala d'arbres per obtenir fusta o pasta de paper La transformació de boscos en pastures L'augment de les zones agrícoles Els incendis forestals

Les conseqüències són: ● ●

La destrucció de biodiversitat L'escalfament global Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESFORESTACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja


Ciències per al món contemporani 1r Batxillerat

MODIFICACIÓ DELS ESCENARIS ●DESFORESTACIÓ

U5. CAP A UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DEL PLANETA

Jose Sanahuja

L'impacte humà en el sistema Terra  

contaminació antropogènica terrestre

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you