Soroll d'aigua (2015)

Page 1

Soroll d’aigua Tres Haikus per a Clarinet en Si b , Cello i Piano

Josep Maria GuixPer als magnífics intèrprets de l’Accentus Trio (Olga, Maria i Oriol)


I

I

Trenc d’alba. Buf de balenes. Mar glaçat.

Alba. Soplo de las ballenas. El mar helado.

Gyôdai

Gyôdai

Alba de primavera. Clareja amb soroll d’aigua.

El alba de la primavera. Amanecer con rumor de agua.

Setsuko

Setsuko

II

II

Arriba la calma. Aigua submergint-se en el capvespre d’estiu.

Agua que se tranquiliza sumergiéndose en el atardecer de verano.

Masaki Yûko

Masaki Yûko

III

III

Si escolteu atentament el tro, sentireu mil sorolls diferents.

Si escucha con atención el trueno, se oyen mil ruidos diferentes.

Shiki

Shiki

Capvespre. Entre les canyes tallades la pluja.

Crepúsculo. Por entre los cáñamos segados la lluvia.

Shiki

Shiki


Nota de programa: Aquesta breu obra articulada en tres moviments pren el nom d’un dels versos en què es basa, i és també la presència de l’aigua (mar, rierols, pluja), el rerefons comú dels haikus japonesos escollits com a punt de partença de la composició. El primer moviment insinua inicialment l’ambient gèlid i distant de l’hivern, i alhora incorpora el cant i els sons de les balenes imitats pels instruments melòdics, abans de convertir la fredor en esperança primaveral a través de la fluïdesa aquàtica del piano. El segon haiku és un tranquil nocturn estival amb línies descendents i sons eteris. La composició es tanca amb una referència musical a la pluja, tant en el seu sentit més salvatge (el tro), com en l’aspecte més delicat (delays interromputs en el piano i el clarinet, i tremolo en el violoncel). Música concentrada, refinada, subtil, d’aparença senzilla en l’escolta, però de gran dificultat interpretativa a causa de la seva fragilitat sonora.

Nota de programa: El título de esta breve composición articulada en tres movimientos proviene de uno de los haikus en los que se inspira. Asimismo, la presencia del agua (mar, riachuelos, lluvia) es también el trasfondo común de los poemas japoneses escogidos. El inicio del primer movimiento insinúa un invierno gélido y lejano, a la vez que incorpora el canto y los sonidos de las ballenas (a cargo de los dos instrumentos melódicos), para proseguir con una esperanzada primavera cuyo discurrir acuático destaca el piano. El segundo haiku es un plácido nocturno estival de prolongadas líneas descendentes y sonidos etéreos. La obra concluye con una referencia musical a la lluvia, en su sentido más vehemente al principio (el trueno), y de forma más delicada después (delays interrumpidos en el piano, tremolo en el violoncello). Música concentrada, refinada, sutil, de audición aparentemente sencilla, pero de enorme dificultad interpretativa debido a su fragilidad sonora.


Program notes: Soroll d’aigua (Water noise) is a brief composition in three movements, based on Japanese haikus. The presence of water (sea, river, rain) is the structural axis of the whole work. The first movement contains two main ideas: a distant frozen Winter sea with whale songs and sounds (clarinet and cello), and the Spring hope built on aquatic piano sounds. The second movement is a quite nocturne with extremely delicate sounds. Rain references, from thunder to drizzle, are the basis of the last movement of this fragile, subtle music.

Cover print: The sea (2002) by Inoue Shigeko.


Trenc d’alba. Buf de balenes. Mar glaçat.

Alba de primavera. Clareja amb soroll d’aigua.

I

Gyôdai

Setsuko

‰. = 125

Clarinet in B b*

12 & 16

!

!

!

Cello

? 12 16

!

!

!

Piano

ß b >˙ . 12 † 16 ƒ ? 12 16

4

B b Cl.

Vlc.

Pno.

‰. !

°

bœ. J Ø

œ. J

legato

œ. J

!

bœ. J

œ. J

œ. J

œ J

bœ bœ

!

&

!

!

!

?

!

!

!

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ œ b œ b œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œb œ b œ œ œ œ œ b œ œ^ œ œ œ œ>œ œ œ b œ>b œ b œ œ œ˘œ œ b œ œ˘œ œ œ œ- œ œ œ † J œ œ œ œ œ œ œ œ ?

(° )

!

*B b Clarinet written in C

!

F

!


2 7

B b Cl.

!

&

!

without mouthpiece, air only

¬.

¬. f

o

Vlc.

?

† Pno.

?

! b œ- b œ

Kr œ œ¯ œ œ

œ.

Vlc.

Pno.

&

(° )

r " " ‰. ¬

¬.

?

!

Ø

(° )

!

bœ. œ. œ. œ. J J J J

bœ. œ. œ. œ. J J J J

!

!

!

!

!

!

Ø

!

o

† b œJ . œJ . œJ . ?

œ œ œ J

!

11

B b Cl.

œ¯ œ œ

!

!

&

Œ.

j œ . sul III #

like a singing whale

j

.

gliss. (thumb)

j œ. F

j Oœ ..

slow artificial harm. gliss. (avoid seagull effect)

j

.

j

.

bœ œ bœ œœ œœ œ œ. bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œœœ œœœ œœ J J J œ œ œ °

!

!

simile


3 14

B b Cl.

!

&

!

Œ.

!

simile

¬.

¬.

o

Vlc.

r & b œO "

" ‰.

Œ.

Vlc.

&

r" " ‰. ¬

with mouthpiece

¬.

? ‰. œ ˙ R œ. œ. & J J simile

Ø ?

gliss. œ modo ord. . ‰ " J

Œ.

#

o

gliss.

F

o

Pno.

F

slow artificial harm. gliss. (avoid seagull effect)

?

Kr ^ b œ b œ > œ œ > œ œ ˘ œ œ - b œ ¯ œ ¯ Kr bœœœ œœœ œ œ œ œ b œ œ . œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ . œ . œ . œ . b œ . œ . œ . œ . b œ . ‰ . ‰ .‰ . & † bœœ J J RÔ J RÔ J J J J J J J J J œ œ œ Ø F ? ! ! ! ! !

19

B b Cl.

r b œ ""Œ . & j j j j. j j .b œO ""Œ . œ . . œ . œO . . R o # o F gliss. (thumb)

gliss.

o

o

Pno.

˙.

?

¬. f

bœ " R

" ‰.

bœ R " P

" ‰.

tongue frullato, close to the reed no pitch, air only

‰.

@j ¬.

o

Œ.

!

o

bœ œ œ œ bœ ß œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ^ œ œ œ œ^ œ œ œ J J œ œ œ œ œ !

!

F

!


4

œgliss.b œ modo ord. . " " ‰ " J R " " Œ. r # P ¬

22

B b Cl.

Vlc.

& æ ¬. ƒ

& Pno.

œ^ œ

B b Cl.

Vlc.

!

& æ ¬. ƒ ? Œ.

@j æ ¬ . ¬. ƒ o

!

!

r "" ‰ . ¬ o

œ. J

‰. o

Pno.

tongue frullato

o

o

!

r r r r r bœ bœ > œ œ œœ œœ b œ œ œ œ b œ ¯ ¯ ˘ ˘ > œœœ œœœ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ J J J J

?

27

gliss.

o

?

œ bœ modo ord. tongue frullato J R . . .‰ . j "" Œ ‰ " ""‰ r @ ¬ # P ¬.

!

! œ.

F

@j ¬. o

gliss.

#œ " " ‰. R

!

æ ¬. Ï

r" " ¬ o

!

o

!

!

œ .œ .œ .œ . JJJJ

œ . œ .œ . œ . J JJJ Ø !

!

! >œ .

F

gliss.

#œ " " ‰. R o

r r bœ œ ^ œ œ ^ œ œ ^ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .b œ œ œ œ . œ œ œ œ . œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ß œ œ œ & J J J œ œ œ œœ œœ œœœœ œœœœ œ œœœ œ J J R R R ?

!

!

!

f

!


5 31

B b Cl.

& ‰.

@j ¬. ƒ

æ ¬.

o

Vlc.

Pno.

?

!

Vlc.

o

œ. J #

Œ.

?

!

. J

gliss. (thumb)

Oœ .. J

#œ. J F

slow artificial harm. gliss. (avoid seagull effect)

. J

!

. J

Oœ ? R

" " "

& œ œ œ J ?

!

!

&

!

" " Œ.

œ œ œ J

!

œ œ œ J

œ œ œ J

#œ. J F

Oœ .. J

œ. œ. œ. œ. J J J J

œ. J

œ. J

gliss. (thumb)

#

!

44

! œ. . J J

Œ.

o

Pno.

!

r r r r >œ b œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ˘ œ œ œ œ˘ b œ œ œ -œ œ œ œ- œ œ œ¯ œ œ¯ œœ œœ œ œ & œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ J

34

B b Cl.

r " " ‰. ¬

æ ¬.

slow artificial harm. gliss. (avoid seagull effect)

Ø

!

. J

. J

‰.

‰.

44

44

&

4 4


6 37

B b Cl.

q = 84

4 &4

¬

o

Vlc.

Oœ ? 44 R o

4 †4 Ó Pno.

r"‰ Œ ¬

without mouthpiece, air only

& 44 Ó

(° )

¬ ƒ

¬

!

œ œ. œ œ œ

rubato

r œ

P # °

œ

Ó

œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œ œ

o

!

f ˙ ˙˙

!

o

Ó

> b˙ ˙

with mouthpiece modo ord. legato

œ œ.

rK œ

p #

!

œ

rK œ

p

œ œœ J #

œ

! œ

œœ

rK œ

œ œ

!

œ . œ .œrK œ œ œ . œ

œ œ

œ . œ3 ˙ . J œ

Ø

3

42

B b Cl.

Vlc.

& ?

œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ p !

Œ

˙.

legato

espress.

o

† Pno.

& Œ

(° )

! Ø

modo ord. legato

"

!

&

#

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ

°

œœ


7 44

B b Cl.

& œ œœ œ œœœ œœœ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œ œœ œ œœœœœœœ ® " bœ œ œ œ œ œ œ œ o

Vlc.

˙

? ˙ Pœ

& Pno.

F

œ ˙ œœ

œ .. œ œ œœ

#

œ œ œœ

& œ œ œœbœ œœ œ œ (° )

œ œb œ

œœ œ œbœ œ

œ œœ

#œ J

œ

œ

Ó

r Pœ ‰ " $ #

Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœœ œ œœœ œœ œ œœ œ œœ œ œœœ œœ œ bœ bœ °

simile

46

B b Cl.

œ J

!

&

bœ œbœ œ œ œ œ œœ œœ œ bœ bœbœ œœ œœ œ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ o

Vlc.

?

& Pno.

œ œ.

˙

œœ

& œ œbœ œ œ œ bœ

# # Oœ

b œœ œ

#

œœ

œ œ b œ .œ œ œ .œ œ P

œbœ

p

O˙ œœ

P

Oœ R " ‰ o

!

Ø œ œ œ œœ bœ bœ œ œ œœ œ œ œœ œbœ œ œ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ ‰ œ b œ œ


8 48

B b Cl.

Vlc.

& b œb œ b œ œ œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ b œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ bœ œ œ œ P ? Ó & ‰

Pno.

B b Cl.

Vlc.

Pno.

&

#

P # œj

œ. #œ œ #œ œ. œ # œ# œ

#

& ‰

50

#˙.

simile

# œœ œ œ # œ # œ œ #œ #œ

œ

F

œ œœ œ œ œ œ

#œ œ

œ a œ œ œ œ œœœ œ œ. œ #œ œ œ

P

aœ œ œ œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œœ œ œ œ œ ®" Œ b œ b œ bœ œ œ œ bœ œ o

& bœ & " $

sul I

#˙. P j #œ .

& #œ œ

#

œœ

O p

œ œ. #œ ˙ œ œ œ aœ œ œ #œ œ

œœ # œ .œ

P

œœ

œ œ œ œ œ œœ # œ œ œ œ œ .œ œ

&

œœ

O P

œ œ œ n œ# œ œ œ œ

o

O !

Ø

œ œœœ œœœ œ œœ œœœ œœœ œ œœ œœœ ? # œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


9 52

B b Cl.

Vlc.

& œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ # œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œKr ®" ‰ p o & O & Œ

Pno.

? Œ

r O " ‰

Ó

P #œ

#œœ

œ

P

& Ó

O

P

#

Pno.

?

œ œ.

œœ œ

œ # œ .œ

œ

#œ. œœ œ œ œ œ œ bœ œ

&

˙.

œ œ œ œ œ œ Aœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ

œ œbœ œ œœ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œbœ œ œœ œ œ œ®œ œ œ ®œ œ œ ®œ œ œ ®œ ® Œ # o o

? #O

&

œœ

# œœ œ œ œ .œ œ a œ œ œ œ œ. œ

sul II

Vlc.

!

o

54

B b Cl.

Œ

!

O

Œ

& œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ " Œ bœ œ œ œ œ œ œ

p #œ œœ ?œœ œ #

#œ œ

œ œœ œœ

œ . œ œœ

œ œœ

œ aœ œ œ œ œ œ #œ


10 56

B b Cl.

Vlc.

!

& ? O " ‰ R $ & œœ

Pno.

?

58

B b Cl.

&

œ bœ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # o #O

Œ

O

P

o

œ

œ œ &

O

!

! Ø

œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ Ó œ œ Aœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ

® œ ® œ ® œ ® rK ® " ‰ œ œ bœ œœ œœ œœ œ

Œ

!

Œ

!

?

o

Vlc.

? O

O "‰ R o

& Pno.

p #œ

$ ? b œœ p °

Œ œ

œ

œ œ.

Ó

!

# œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


11 60

B b Cl.

Vlc.

Pno.

&

!

?

!

&

!

œ œ œ ? œ bœ œ œ œ œ œ œ

(° )

Ó

w

$

o

! Ó o

œ J ‰ Œ

w

play very soft, like a distant piano ressonance

#œ p

Ó

Œ

˙

œ R"‰ Œ o

!

!

!

!

!

!

!

!

!


Arriba la calma. Aigua submergint-se en el capvespre d'estiu.

II

Masaki Yûko

q = 70

4 &4 Œ

Clarinet in B b

? 44

Cello

Piano

3

œ bœ bœ œ " !

œ. P

j œ ˙

˙

Œ

"

œ

œ

!

!

!

Vlc.

&

˙

? Ó

!

!

!

!

!

!

& 44

!

!

!

!

!

r# ‰ Œ œ

˙ f legato

"

!

&

!

Pno.

j œ w "

4 †4

6

B b Cl.

œ bœ bœ. P 3

O˙ legato

w

w

˙

Ow p

Ow

b œœœ ...

P b œœ .. œ.

°

œ ˙ b b œœ ˙˙ J # œœœ ˙˙˙ J °

# ˙˙˙

b b ˙˙˙

b ˙˙˙

# ˙˙˙

°

o

&

˙O .

œœœ b b œœœ °

œœ œ

!

nœ b œœ

wO œœ b œœ œœ œ bœ œ œ bœ œ œœ œœ œœ

simile

œœ œ

b˙ ˙˙

œœ b ˙ œ b ˙˙

# N n œœœ œ b œœ


13 11

B b Cl.

&

bw

˙ F

o

Vlc.

Pno.

& O .. ˙ † ˙˙˙ ... & ˙˙˙ ...

?

b b œO

Vlc.

Pno.

&

o

j # œœ ˙˙ œ ˙ j œœ ˙˙ #œ ˙

˙˙ ˙

œœ b œ œ b œœ

j‰ œ

O ? w

& # œœ .. œ.

œœ b œ œ N œœ

b œœ bœ

˙.

bœ. † N œœ ..

wO

œ b b œœ

14

B b Cl.

bœ bœ œ œ b œ œ P " 3

3

˙ ˙˙

bœ bœ bœ bœ œ œ œ P 3

3

b œ b œ b œj œ bœ

b b O˙ ..

œO

n bb œœœ

œœ œ

n b œœœ

œœ œ

b b Oœ

œ œ

˙. b ˙˙ ..

œ œ.

œ

œO

wO

˙ # ˙˙

œœ b œ œ œ n œœ œœ

˙˙ ˙

b ˙˙ b˙

œœ œ

b œœ œ

˙˙ ˙

œœ œ

bœ.

˙. N n ˙˙ ..

3

œ

œ

r # ‰ Œ b˙ œ

bœ ˙.

o

o

r Oœ # ‰ Œ

Ó

Ó

!

Ó

!


14 18

B b Cl.

Vlc.

&w ?

!

molto legato

22

Vlc.

& ?

Pno.

? œœœ b ˙˙˙

"

F

#w

œ ˙ œœ n œ œ b b œœ

www

# œœœ

ww w

œœœ

3

b # ˙˙˙

˙˙ #˙

b˙.

œ œ. ˙

œœ œ

œ

b ˙˙œ œ œ b # ˙˙˙

j œ b œœ ˙˙˙

œœ .. œ.

"

œœ ˙ œ # ˙˙ &

w

legato espress.

bw ˙

P

j #œ. œ œœ ˙˙ œ Nœ ˙

!

&

bw " !

!

Pno.

B b Cl.

w F

˙ œ

œ.

˙ F

œœœ

˙

œ ˙ J

w

˙˙ ˙

˙˙ ˙

j b œœ .. b œ b b œœœ J J j œ . # œ œj œœ œ. J

˙˙ ˙

˙.

&

b œœœ ...

? b œœ ..

œ œ

˙ "

w

.

b b ˙˙˙

‰ # r b ˙˙ œ œ ˙˙˙

œ b b œœ J # œœœ J

˙ œœœ b b œœœ ... œœ b œ . œ œ. bœ.

œœ œ œœ œ

œ # ‰ #¥ R " "

sul II

b œœ œœ bœ œ J b œœ œœ bœ œ J


15 27

B b Cl.

Vlc.

&

w f

? O

œ œ & œ Pno.

˙

b˙ b˙ Œ

? œœœ b b ˙˙ ˙

O

O

œ

œœ œ œ n œœ www J

F

œœ œœ œ bœ

°

ww w

r# ‰ Œ œ

!

j nœ bœ bœ œ œ bœ œ œ ‰ œ œ œ œ œ. œ 3 3 " p " F o

pizz.

! l.v.

!

U

!

U

!

U

!

U

!


Si escolteu atentament el tro, sentireu mil sorolls diferents.

Capvespre. Entre les canyes tallades la pluja.

III

Shiki

Shiki q = 64

Clarinet in B b

Cello

Piano

÷ 44

quiet backround

w

RAINSTICK

"

? 44 Ó

arco

o

lightning effect Molto SP gliss. harm. (slow)

sul IV

w

O J

ST

bO ƒ

Œ

w p

N damped, white noise only

Ó

÷

#

sul IV o

o

# P

4 †4

"

"

"

"

& 44

"

"

"

"

? 44

"

p F

like a distant thunder

! °

œ

Ó

w >

"

echo

$ !

r œ

˙

keep pedal depressed till the end of the piece

5

B b Cl.

÷ w

Vlc.

÷ #

w ‡ ‰ Œ J

o

Pno.

?

Ó

w $

w p

O J

N damped, white noise only

Molto SP ST gliss. harm. (slow)

modo ord.

sul II

O

F

"

"

&

"

"

?

"

"

&

Œ

÷ sul II

o

simile

F$

œ $ ˙ . œ œb œ ! > rK œ

#

#

p

o

‡ ‰ Œ J

o

"

"

"

" Œ

Ó

r %bœ b˙ !

&


17 9

B b Cl.

CLARINET IN Bb

÷ w

"

o

key clicks (like raindrops)

&

3

3

3

3

b¿ ¿ n¿ ¿ ¿ ¿ ¿

modo ord.

Pno.

"

&

"

?

"

œ

"

dolce (gentle raindrops)

&

œ‰ Ó

"

œ bœ œ ‰ Ó

"

p

Vlc.

& 43

¿.

& 43 Or & ‰

b¿ ¿ ¿ ¿ Œ

Pno.

¿ ¿ Œ

o

œ

"

13

B b Cl.

r b¿

¿ n¿

3 4

Molto SP SP harmonic trill ÈŸ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ & 43 O O O O sul I o p SP

Vlc.

j b¿ ¿ b¿ ¿ n¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ b¿. p f

b¿

44

œ

œ

œ bœ

¿

44 @ œ p

@ œ

N tremolo legato

† 43

"

44

& 43

"

44

& 43

"

44 œ

n¿

œ

¿ @ bœ

Aœ œ

@ bœ

œ

bœ œ

œ

j b¿ p

œ

œ

Ó

˙æ

œ

œ

œ

œ bœ

3

¿

& Ó & Ó & Ó

Œ

3 4

Œ

43

Œ

3 4


18 15

B b Cl.

Vlc.

& Œ

3 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 4 bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ $ p

modo ord.

& œKr ® &

legato

Œ

o

† Pno.

& & œ

œ

bœ œ bœ

Aœ œ

œ

œ bœ œ

& 43

Vlc.

& 43

Pno.

œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ Ø "

œ

Aœ bœ

œ œ

16

B b Cl.

œ

bœ œ œ

3 4

Ó

œ œ œ

œ

44

"

44

& 43

"

44

& 43

"

44 œ

43

&

43

&

43

"

44 @ œ

† 43

&

@ œ

@ bœ œ

bœ œ bœ

@ bœ

Aœ œ

œ

œ œ

œ

@ œ œ@

œ ?

Ͼ

Ó j œ ‰ œ Ó

Π&


19 18

B b Cl.

Vlc.

bœ bœ œ & bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ $ P

† Pno.

Kr ® & œ

& æ œ

& & œ

o

bœ œ bœ

œ

œ

œ œ

Œ œ

bœ œ

Aœ œ

Œ

œ

œ bœ œ ?

œ

&

Aœ bœ

Aœ œ

œ bœ

œ

œ

œ ‰ œ

19

B b Cl.

Vlc.

Pno.

& &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ø

98

&

"

9 8

"

98

&

"

98

&

"

98


20 20

B b Cl.

Vlc.

(‰=‰)

9 &8 ‰

& 98 œ@ p

@ œ

@ bœ

@ bœ

@ œ

@ œ

9 †8 Pno.

& 98 & 98 œ

21

B b Cl.

Vlc.

& 44

Aœ œ

œ œ

œ

œ

œ bœ ?

œ

œ

œ

44

œæ. œ

œ œ œ œ

œ

œ

œ

4 4

j œ

44

&

bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ p $

@ & 44 œ P † 44

Pno.

œ

bœ œ

4 bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ 4 œ œ $

& 44 & 44 œ

@ œ

b œ@

Aœ œ

œ

˙æ

œ

bœ œ bœ

æ œ

œ œ

œ

œ bœ œ ?

œ

œ

bœ œ

œ

œ bœ

œ œ œ

bœ bœ œ

bœ œ

44


21

bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P 22

B b Cl.

Vlc.

&

bœ @ F

† Pno.

& œ ?

œ @

bœ @

œ

œ

@ œ

œ

œ œ

œ@

œ @

bœ œ

bœ œ œ

œ

œ œ œ

œæ Œ

œ

œ œ

Œ Œ

23

B b Cl.

&

® œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ o

Vlc.

Pno.

& wæ †

"

&

"

?

"

&


22 24

B b Cl.

Vlc.

key clicks (like raindrops)

&Ó

j ¿ N¿ ¿ ¿ b¿ b¿ F

3

Kr & œ ®& ‰

b¿. $

Œ

3

¿ ¿ b¿ ¿

Ó

"

3

¿ ¿ ¿

Œ

¿ b¿ $

Ó "

o

† Pno.

&

$

&œ

27

B b Cl.

Vlc.

& & †

Pno.

& &

œ œb œ

œ

œ œ

œ

œ œ

"

"

"

œ. Ó

"

"

Ó

"

"

U

"

U

"

U

"

U

"

U

"

Barcelona, agost de 2015.