Suaument, dins la tristesa (2015)

Page 1

Suaument, dins la tristesa Haiku for C Flute & Piano

Josep Maria GuixRamón Oteo Sans in memoriam Per a la Qiao Zhang i en Jordi Torrent, que m’han esperonat a compondre aquesta obra i que s’encarregaran d’estrenar-la.


Nota de programa: Aquesta breu composició està basada en un haiku de Jôsô, en el qual el fet de nevisquejar colpeix profundament el poeta. La demanda dels intèrprets –en Jordi Torrent i la Qiao Zhang- per compondre una obra nova, ha coincidit amb la recent mort d’un gran professor, amic de la família –en Ramón Oteo. Ell va despertar en mi la passió per la bona literatura. Per aquesta raó, la música adopta un caire elegíac, i passa de la rauxa inicial a un to més intimista, trist, però esperançat alhora. Va caient la neu i els flocs s’enfonsen, suaument, dins la tristesa. Jôsô Nota de programa: Esta breve composición se basa en un haiku de Jôsô, en el que la nevisca despierta una profunda emoción en el poeta. La petición de los intérpretes –Jordi Torrent y Qiao Zhang- para escribir una nueva obra, ha coincidido con la reciente defunción de un gran profesor, amigo de la familia –Ramón Oteo. A él le debo mi pasión por la buena literatura. Es por ello que la música adopta un carácter elegíaco, pasando de la agitación inicial a un tono más intimista, triste –si se quiere-, aunque a la vez lleno de esperanza. Sopla la nevisca atravesando el fondo de la tristeza. Jôsô Programme note: This short composition is based on a Japanese haiku by Jôsô. The poem reflects a deep feeling of sadness during a light snowfall. Comissioned by the players –Jordi Torrent and Qiao Zhang- the work coincides with the recent death of Ramón Oteo, a wise professor and a family friend. He showed me how to enjoy great literature in a passionate way. This is the reason why the piece evolves from an initial agitation to an elegiac, intimist mood, although hopefull. The sleet falls As if coming through the bottom Of loneliness Jôsô


Suaument, dins la tristesa Haiku per a flauta i piano

Va caient la neu i els flocs s'enfonsen, suaument, dins la tristesa. Jôsô

Josep Maria Guix

b >œ b œ

q = 64

3 & 43ˆ16

Flute

f b >˙ b b ˙˙

3 3 & 4ˆ16

2 & 44ˆ16

5 3 & 4ˆ16

œ œ œ œ œ 4ˆ 2 œ 4 16 p

Œ

‰.

4ˆ 2 4 16

Œ

‰.

4ˆ 2 4 16

keep pedal depressed, always very ressonant

delay effect

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®! œ œ œ œ œ ! ! 3 œ œ ! ! œ œ œ œ œ 45ˆ16 F

"

p

Ó

3 45ˆ16

Ó

3 45ˆ16

>œ œœœœ œ œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ ! œ œ ! œ œ ! œ œ ® ! œKr ® ! œKr ® ! œKr ® 44 # F f

b ˙˙ b 3 b˙ & 45ˆ16 P 3

Pno.

b >œ b œ

f 2 b bb ˙˙˙ 2 & 44ˆ16 F 2 b b ˙˙˙˙ & 44ˆ16 ˙ p (°) 3

Fl.

F

f 3ˆ 3 b bb ˙˙˙˙˙ & 4 16 P ° 2

Pno.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® !

like a bell

Piano

Fl.

bœ œ œ bœ œ œ bœ !

delay effect

3 b ˙˙ & 45ˆ16 ˙˙˙ "

delay effect

Ó

Œ

‰.

44

Ó

Œ

‰.

44

© Josep Maria Guix


2

4

Fl.

& 44

Œ

f

ß^ delayed bells œœ œœ b œ œœœœ .. b œ œ œ œ œ.

4

4 &4 Pno.

>œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ

f 4 b bb œœœ œœœ b bb œœœ &4

œœœ

F

b œ b œ b œ œ œ œ œ ® >œ ! & œ œ p b œ b b œœ b œ bœ

b œb œ b œ b œœ

bœ & b œœ b b œœ"

œœ b œœ œ P

6

& Pno.

8

Fl.

œœ œœ- .. œ. P œœ œœ- .. œ œ.

bœ bœ œ

f

F

p

œœœœ

delay effect

p

f

ä bœ. b bb œœœ œœœ b œ .

b œ b b œœ b œ bœ

p f . œœ- œœ b bb œœœ .. bœ œ " F

F

œ œœ œœ œ œ œ

œœ œœ

" P f œœ œœ œ œ- œ œ œ œœ œ œ œ b b œœF p #

F œœ b b œœœ

P

delay effect

œ œ œ œ œ ®œ œ œ ®œ œ

œ œ œœœ œ œœ

œ. œœ ..

œœ œœ œœ œ -

œœ ..

F

œ

® œ œ ® œ œ ® œ œ ! œ ! œ ! œ ®! ®! œ œ œ œ œ œ œ

œœ

b œb b œœ

œ bœ œœ b œ

œœœ

œ œœ

œœ

œœ œ

b b œœ-

œœ b œœ œœ œ -

œœ

œœ œ

! Kr ® ‰ œ

42 ˙æ

Kr ® ! Œ œ #

frull

o

44 ˙æ. p

r! ‰ œ o

œœ

b b ˙˙

œœ œœ . .

˙ 24 ˙

44

$

& œœœ

b ˙˙ ˙

œœ œœ .. œ œ. Ø

42 ˙˙˙

44

$

&

œb œœ

rit.

& ! œKr ® ‰ 8

Pno.

p

F

œœ .. œ.

6

Fl.

œœ œ œ œ œ b >œ b œ œ b œ œ œ œ #œ œ œ ® b œ œ œ b œ ®! œ œ œ œ œ œ œ œ ! # œ ®œ œ œ œ ! œ œ delay effect

#


3

11

Fl.

& Pno.

double harmonic

$

& 11

oo ˙ 3 . 4 ˙.

a tempo

œœ œ œ œ œœ œœ

P

p œ b œœ œœ œ

˙ & ˙

& 44 ·æ F b ˙˙˙ 4 &4 F & 44 ˙˙ 16

Pno.

bœ b œœœ ... œœœ œœœ œ

˙˙ .. ˙ 3 . 4

œ .. b œœ œœ œ

43 ·r ! ‰ Œ

Fl.

& 19

& Pno.

˙ p

j bœ

˙˙

P

œ

45

Œ

Œ

P œœ b œœ œœ

˙ .. 3 ˙˙ . 4 œ 43 œ

19

ord.

œ F

o

œœ œœœ œœœ

p

˙

44 ˙ . F > F˙ #˙ 44 ˙ p

&

˙. œ

4 4

o

œ œ

˙. F

˙.

œ

j ·

aeolian

# œœœ ... b bb œœœ œœœ b œœ œ 5 4 p F . 45 b bb œœœ .. # œœ œœ œ bœ

legato

r œ

"

44 b œœ .. j 3? œ œ œ & b œœ œj œ . œr œ œ j œ œ bœ bœ - " œ œ p " # F 3 3

4 4

o œœo !‰ Œ R

o

espress.

wind chimes effect (with rubato & little dynamic variations)

3

œ œ

f

F

3 ˙. 4 ˙.

16

Fl.

p

o

b ˙˙˙

oo ˙ 4 ˙ 4

o ˙˙o . .

œ r œ 3

bœ œ

aeolian frull

4 4

o

2 4

$

4 4

2 4

$

4 4

·. ˙˙ . . ˙. œ ? bœ œ p

3 bœ bœ œ 4 œ. p

œ œ

2 4 ·æ

3

43 43 b œ

˙

r œ

&

j œ œ

44

" ˙ b œ œr œ œ #

44 &

44


4

22

Fl.

& 44

> œ b œ œ œœ

4 &4 Pno.

p

Fl.

&

œœ

œ

j #œ

œœ j œ œ œ P "

& Ó (modo ord.)

&

˙o .

P

b b œœ ..

˙o . ·.

harmonic tremolo

29

Fl.

& 43 · . o

?

j bœ

œ œ

˙

œ œ

œ

œ b˙

(with rubato & little dynamic variations)

b b b œœœ J

o

& 43

$

$

? 43

$

$

# œo J

œœ

p . b b œœ .

bœ p

bœ bœ

œ œ œ œ bœ

j œ œ 3

œ œ

œ "

44

?

˙o

44

$

43

4 4

Ó

3 4

b˙ #

Œ

b œ-

43

o

wo ·

·

?

œ œ

œo R!‰ Œ

wo œ œ

œ

œ

r bœ

wo ·

dolce (gentle snowflakes)

F

3

œ

˙˙ . .

44 · F

&

j œ

Nœ œ

œ bœ œ œ œ J

˙˙˙ ...

N b œœ

wo

44 " 44

"

3

˙o .

"

b œ .. b œ N œœ œœ . b b œœ œ

3 4 œœ

˙o . ·.

·.

œ R ! ‰

œ 34 œœ

j b œ Nœ

˙o .

œ

29

Pno.

˙ P

3

43 b œœ . N œ ..

? Ó

œ

Aœ œ. "

˙.

25

Pno.

P

& 44

25

œ.

˙

22

œ bœ œ œ bœ

o

$ œœ. ˙.

42 42 42


5

˙o

33

Fl.

˙o ·

2 &4 ·

wo

4 4 ·

P

o 33

Pno.

& 42

$

?2 4

$

35

Fl.

wo ·

&

wo

44 b œ " 4 4

œo

42 · ! ‰ R

œ œ œ œ

œ

œ bœ

œ

wo ·

& ·

Œ

œ

Pno.

& œ ? (

3

œ-

œ-

°)

39

Fl.

& Œ

r ¿

#¿

$

tonlos (R.H.) chromatic cluster

42 ˙˙ ˙

˙˙˙

42 # ˙

! ¿j .

Œ

?

#· n · %

44

inside the piano

$

p

(L.H.)

Sost. Ped.

¿

Œ

39

? Pno.

?

· ·

$

· ·

44 · ·

1

?

key clicks without air

b¿

r ¿

F

o

35

œœ

œ œ

œ

44 Ó

$

œœ

œ œ œ

œ

¿

!

b¿

3

~~~~ ˙ b œ ~~gliss ~~~~~~~~~ œ ~gliss on the strings with fingernail

U

j ¿ Œ "

$

U

$

· ·

$

(Sost. Ped.) Barcelona, octubre de 2015.