Stanza (2019)

Page 1

STANZA for Orchestra Commissioned by Fundaciรณn SGAE and AEOS

Josep Maria Guix


Imatge de portada: Fernando Zรณbel


Per a l’Olga, la meva dona, que m’ha fet costat sempre, tot i haver viscut de prop les llums i ombres de la composició d’aquesta obra.STANZA 2 Fl., 2 Ob. (2n Ob. also E.Hn.), 2 Bb Cl., 2 Bsn. 4 F. Hn., 2 Tpt., 3 Tbn., 1 Tuba 1 Timp. 2 Perc. 1 Hp., 1 Pno., Vln. I, Vl. II, Vla., Vlc., Cb.

Percussion instruments: Timpani (also Rainstick & Cymbal) Percussion I: Bell plate (D2) Gong (A1, G1) Crotales (G5, B5, E6, F6) Japanese bowl (D4) shared with Perc. II Triangle (small) Cymbal China (big) Waterphone (big) Wind Chimes (low) Tam tam (100 cm) shared with Perc. II Bass Drum shared with Perc. II Spring Drum (big) 3 Woodblocks (high, medium, low) 4 Cow Bells (D2, Eb2, G#2, A2) Marimba Glockenspiel Percussion II: Tam tam (100 cm) shared with Perc. I Bass Drum shared with Perc. I Ocean Drum (big) Triangle (medium) Vibraphone Tubular Bell (F3) Gong (C2) Claves Japanese bowl (D4) shared with Perc. I Bamboo Chimes (low) Tambourine Tom (low)


I “Tanmateix, allò que em va fer més efecte en l’estat de receptivitat en què la novel·la m’havia portat fou que em va ensenyar la més crucial llicó de composició, a saber, que allò que fa bona una narració no és la història en si sinó què s’encavalca amb què. Sense adonar-me’n, vaig acabar associant aquest principi amb Venècia. Si ara el lector pateix, és per això.” “A l’hivern et despertes en aquesta ciutat, sobretot els diumenges, amb el repic de les seves innombrables campanes com si, darrere les cortines de gasa, un enorme joc de te de porcellana vibres sobre una safata de plata sota el cel gris perla. Obres de cop la finestra i de seguida inunda l’habitació aquesta boirina exterior carregada de repics, meitat oxigen humit, meitat cafè i pregàries.” “Deixe-m’ho reiterar: l’aigua és igual al temps i li facilita un doble a la bellesa. Fets en part d’aigua, nosaltres servim la bellesa de la mateixa manera. Tot fregant l’aigua, aquesta ciutat millora la imatge del temps, fa més bell el futur. Aquest és el paper de Venècia en l’univers. Perquè la ciutat és estàtica mentre nosaltres ens movem. La llàgrima n’és la prova. Perquè nosaltres passem i la bellesa es queda. Perquè nosaltres ens adrecem al futur mentre que la bellesa és el present etern. La llàgrima és un intent de romandre, de quedarse enrere, de fondre’s amb la ciutat. Però això va contra les normes. La llàgrima és una reversió, un tribut del futur al passat. O bé és el resultat de sostreure el més gran al més petit: la bellesa a l’home. Això també passa amb l’amor, perquè el nostre amor també és més gran que nosaltres.” Novembre del 1989 Joseph Brodsky: La marca de l’aigua

II Després de la pluja cap raó, cap acció. Només el traç efímer d’una escriptura que imita el silenci.

Com or que es vessa, la llum transporta l’aire desert de l’ocàs, pols de records. Escoltes els silencis de Webern, la pura veu de l’absent. Amb llapis de fina punta vols retenir aquest ara que et sembla etern, tractes d’habitar indrets que els mots ja han abandonat. I en no voler seguir cap camí en vas fressant un de nou. Antoni Clapés: in nuce

III I, malgrat tot, sempre hi ha una escletxa de llum que il·lumina la “cova interior” on té lloc l’escriptura.

Espais que la llum perfora, alè que la llum penetra: paraules que enceten dansa pels fils courats del capvespre.

Antoni Clapés: Tagrera


Stanza I

Score written in C Version 4.0 q = 60 Arrival

Josep Maria Guix

& 43

2

& 43

1

& 43

2

& 43

1

& 43

2

& 43

1

?3 4

2

? 43

1, 3

& 43

? 43

& 43

2

3 &4

1

B 43

3

? 43

Tuba

? 43

Timpani

? 43

1 Flutes

Oboes

Clarinets in Bb

Bassoons

Horns in F 2, 4

Trumpets

Trombones

Arrival

Bell Plate

P ? 43 ˙ . ˙. P

1 Percussion 2

Harp

Piano

Crotales

&

Violins II

Violas

Celli

Contrabass

Œ

˙

With bow

o

Tam Tam

With superball l.v. 3 œ œ ≈‰ Œ ã 4 ˙. R o P

Í

œ

œœ

˙

œ≈ ‰ Œ Œ R π ∑

œ F

œœ

legato Harmon mute (stem half in/out)

Œ

Œ œ π

œ

œ œ œ J 3

œœœœ œ

˙.

˙

œ

œ

œ œ P legato

Œ

˙. π

Œ

Πp

legato

˙.

p

π r ≈ ‰ œ

œ ˙

˙

F

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈ ‰ RÔ π Í

F

bœ œ œ P

Œ

rK œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈ ‰ flÍ π

3

I

cuivré

Œ

II

π

˙. œ ∑

3

O. P

Œ

r œ ≈‰ π

Œ

œœœœœœœœœœœœœœœœ p p π ®≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ P legato

Œ

œ

œ

Œ

legato

b˙. P

π r ≈ ‰ œ

˙

F l.v. ˙œ . R ≈‰ Œ Œ P Rubber mallet

Bass Drum With superball

˙.

o

ã

˙. p

∑ ˙.

Œ

Triangle

˙. F

˙> pF r œ

r ≈ ‰ œ π

r ≈ ‰ œ π

Mute

˙. o

œ≈‰ Œ R

Œ

o

œ J f

l.v.

Œ

P

Œ

Œ

Œ

Œ ∑ ∑

˙. Í

With bow

Œ œ

œ æ π

Soft mallets

Cymbal China l.v.

Œ

˙

r œ ≈ ‰ π

j œ ˙.

Œ

F

+̇ .

˙.

Harmon mute (stem in)

O π

‰ ≈ bœ ˙ œ Í Í

legato

Whistle tones

œ R ≈ ‰ π

œ œ.

r œ

Œ

O. P

Œ

Œ

Œ

œ ≈ ‰ R

Œ

&

& 43

? 43

& 43

√ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ

& 43

Œ

√ œœœœœœœœœœœœœœ f

°

π

f

°

π

MSP ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ œ O O. O. · · ≈ ‰ !R ≈ ‰ R sul II o o o o f o È SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MSP (almost white noise) r O. O. · ≈ ‰ ∑ ˙æ. ˙æ. ˙æ. œ! ≈ ‰ O ˙ & 43 ∑ R sul II o o P o o f o È MSP (almost white noise) SP Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r r & 43 ∑ Œ ˙æ ˙æ. ˙æ. œæ œ! ≈ ‰ O O . O. O · ≈‰ ˙. sul III o o o o P f o È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MSP (almost white noise) Ÿ SP r r≈ ‰ & 43 ∑ Œ ˙æ O. O. · · ≈ ‰ œ ˙æ. ˙æ. œ! sul IIIO ˙. o f o o P o SP ŸÈ MSP (almost white noise) Non div. !r sul II O . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O. O. · · Non div. ˙ . . . æ æ æ 3 ˙ ˙ ˙ œ ˙. B 4 ˙. R≈‰ ˙. ˙ œ ≈‰ ˙. ˙. o f o p o o o È (almost white noise) SP MSP Non div. r Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Non div. ˙˙æ. ˙˙æ. œœ! ≈ ‰ Œ Œ sul III O . ˙˙ ˙˙ . B 43 ˙˙æ.. O. O. · ≈ ‰ . . . R p o o o f o o Non div. È SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ MSP (almost white noise) Tail piece (dark white noise) r O. O. O · ≈ ‰ ? 3 ˙. ˙ œ ≈ ‰ O. Œ ˙. ˙. 4 ˙. ã ˙. R ˙ œ sul II o o fŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o o p o p Non div. Tail piece (dark white noise) SP O . O. O. O · ? 3MSP (almost white noise) r . . R ≈ ‰ ≈ ‰ Œ ˙ ˙ 4 ˙. ã ˙ .. ˙ œ sul I ˙. ˙ ˙ œ o f o o o o p ? 43 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ˙. ˙. q = 60 Arrival

Violins I

>˙ .

˙ p

O. π

Japanese Bowl

Gong l.v.

Œ

legato

Whistle tones

& 43

˙. æ

SP

˙. æ P

˙. æ

œ æ

o

© Josep Maria Guix 2018

π

(almost white noise)


2 10 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn.

& O.

r O ≈

& O.

O

&

&

& œ œ œ œ œ ®≈ Œ π ? ˙ ? œ

1 3

&

2 4

Œ

r O ≈

o

Œ

p

œœ ˙.

œ ˙ J

œ

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ p ∏ ∏

œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ

˙

œ ≈ ‰ R π

œ ≈ ‰ R π

Œ

Œ

∑ œœœœœ œœ œ œ œ œœœœœœœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œ P

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

P œ œ œ œ œ œ rK ® ≈ ‰ œ œ œ π ∑

∑ Œ

Œ

I

oÍ ˙. Œ Œ

II

Œ ȯ

Í

III

&

2

&

1

B

?

?

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

? Œ

œæ π

r≈ ‰ Œ œ

& Ocean Drum

ã ˙. &

P

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

œo œ

Œ

œo œ œo .

œo

Œ

˙. ∑ œ J

œ æ π

œ ≈ ‰ R

˙. F

harmonic sound (real tone sounds an 8ve higher)

? œo .

r œ ≈ ‰

œæ π ∑

o

Hp.

Œ

œo

j œo

œ

Œ

œæ π

˙.

&

˙.

& ˙. & ˙. π & ˙. π B ˙˙ .. π B ˙˙ .. π

˙. π

˙. π

˙.

Œ

˙.

r ≈ ‰ œ

Í œ o

&

&

œœ œ œ œœœœ

Kr œ ®≈ ‰ π

œœ œ œ œœœœœ œœ œœ œ œ œ œœœœœœœœ P ∑

∑ œ R ≈ π

œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ P œ œœœœ œœ œ œ rK œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ ®≈ ‰ œ œ œ P ∑

legato

legato

3

? ˙.

ord.

œ œ J 3

Œ

&

2

Hn.

o

œœœœœœœœ œ œ œœœœœœœœ RÔ ® ≈ ‰ RÔ ® ≈ ‰ p p legato ord. œ œ œ œ œ œ rK ® ≈ ‰ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ p p legato

˙.

œ ≈ ‰ R

Œ

Œ

r œ ≈ ‰

Œ

Œ

o

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

r œ ≈ ‰

Œ

Œ

˙.

˙.

˙.

r ≈ ‰ œ

Œ

Œ

. Œ̇ π

Œ

˙. ˙.

˙. ˙.

œ œ

˙. ˙.

˙. ˙.

˙ ˙

ã ˙.

˙.

˙.

ã ˙. p ? ˙.

˙.

˙.

œ ≈ ‰ R

˙.

˙.

o

˙. ˙.

o

o

r œ ≈ ‰ œ o

o Div. N flautando

Œ

r œ ≈ ‰ œ o

Œ

Œ

?

Œ œ ≈ ‰ R

o

˙.

π

œ

˙

N flautando

π Œ

Œ

?


3 15 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1 2

Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

œ œœœœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ π œœœœœ œœ œ œ œ œœœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ π P ∑ ∑ &

&

&

legato

œ

œ

œœ

P

˙.

œ œœœœ œœ œ Œ Œ œ œ œœœœœœ œ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ P œ œ œ œ œ œ œ œ œ π Œ œœ œ rK ® ≈ ‰ & œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ œ œ œ œ œ P œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ π π ? ∑ ∑ ∑

?

& Kr ® ≈ œ π

∑ r ≈ ‰ œœ R œ R ≈ ‰

& œœ ?

œ

∑ Í + œ ‰ ‰

‰ +œ 3

3

Í

+ œ J Í

∑ π r œœ ≈ Rr œ œ ≈ R π

˙˙ ..

˙˙ . . + IV Í

Œ

Œ

Œ

Œ

2

&

1

B

?

?

Trb. 3

Tuba

Timp.

1

r œ ≈ ‰

? æ œ π

Œ

& ã œR

Œ

Pno.

Π&

Œ

Œ œ P

Tam Tam With superball

œ P r œ

F . l.v. ˙ œ ≈ ‰ R P

o

Vl. II

Vla.

Cb.

Œ

Œ

>˙ F

?

&

?

&

?

& Œ & Œ & & B ˙. ˙. B

œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rK ® ≈ ‰ . . . . . . œ . . . . œ . . . . œ . . . . œ . . . . œ . . œ . . œ . . œ . . œ . . œ . . œ . . œ . . . . . . . . . . . . P . . œ. π N spiccato Œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ P . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . .

spiccato

∑ ∑

? ? ˙.

spiccato

N

œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . œ . . . . œ . . œ . . œ . . œ . . œ P . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . . . N spiccato

Œ

œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ P . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . œ. .

˙˙ .. Œ

Div.

˙æ˙ .. æ p

˙æ˙ æ

o

˙. ∑

SP

˙˙ ..

N flautando

˙. π œ R

o

Œ

Œ

˙˙ . . F

& &

˙. °√ Œ

Œ

rK ® ≈ ‰ œ. π

Œ

ŸÈ ~~~~~~~~~~~ O

sul II o

Œ Œ

Kr ® ≈ ‰ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ . . . . . . π ˙˙ ..

o

≈ ‰

r ≈ ‰ œ ∑

ord. SP

®≈ ‰ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œrK . . . π

œ R

˙. ‰

P

˙æ˙ .. æ

˙.

ã

Œ

&

? ˙. Vlc.

Œ

Triangle

Œ

N

Vl I

Œ

Japanese Bowl Rubber mallet

˙

With bow

œ R

l.v.

p

Œ

Open

o

˙.

Œ

Crotales

l.v.

P

o

Hp.

r ≈ œ π

œæ F Bell Plate P Gong ? ˙. ˙.

Perc. 2

r ≈ œ π

Mute

˙. Í

Œ

˙

Tpt.

(Harmon mute (stem half in/out)) legato œr

&

1

o

ŸÈ ~~~~~~~~~~ SP O Œ sul I o È SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O

sul II

o


4 19

&

2

&

1

&

1 Fl.

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

&

1

legato

œ

p

œ

˙

œ

F

œ rœ œ œ

Œ

b˙.

œ œ œ œ œ œ œ œ Œ π ˙.

œ

r œ

˙

œœ

œ

œ J

?

3

œ

œ

Œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. R ≈ ‰ 3 3 π Í œ Œ Í

Œ Œ

Í

?

Œ

œ œr œ j œ œ

(Harmon mute (stem in)) legato

p

r œ

œ

œ œ œ

œ

œ œr œ œ

P

œ r œ

b˙ P

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®≈ Œ œ œ œ œ œ œ œ p π p π ®≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. ? Œ R ≈ ‰ 3 3 π Í œ ˙ ˙

œ œ

œ R ≈ π ˙.

œœ œ œ œœœœœœœ œœ œ œ œ P Œ Œ

legato

r œ

œœœœœœœœœ œœ œ œ œ œœœœœœœœ

legato

B

˙. F

&

œ

P Œ

Œ

3

?

&

A œœ

π œœœœœœœœœœœœœœœœ P

P œ œ J

B

Timp.

Œ

r bœ

1

Tuba

˙

&

&

3

œ

&

2

Trb.

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙

˙ œ

œ

Í

‰ ˙.

?

?

Œ

œ p

Œ

r œ

Œ

Œ

œ p

r œ

muta in Rainstick

œ π

r œ

Œ

œ R ≈ π

Œ

Œ o Íœœœœœœœœ fl . . . . . . .

?

Í π ˘ . . . . . . . .K ® ≈ ‰ r œœœœœœœœœ Œ Œ ˙ Œ œ ≈ R π

˙

Œ

ã

ã

&

?

&

&

Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

f π √ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ √ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

° ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ spiccato N O. O. O. O ≈ ‰ œ. œ œ œ Œ Œ & R . œ. . œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . . o f P SP È Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ spiccato N ord. . . . O O O O O ≈ ‰ Œ Œ œ. œ œ & R œ o o f P. . . sul II SP ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord. r ∑ Œ Œ & O O. O. O ≈ ‰ sul III o o f È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord. SP Ÿ r ∑ Œ Œ & O O. O. O O ≈ sul III f ÈŸ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ o o Non div. SP O O. O. O O B œr ≈ ‰ Œ Œ R ≈ ‰ œ ® sul II o o f RÔ Non div. È o r SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ!œ ≈ ‰ Œ B œæœ O. O. O. O ≈ ‰ Œ R @ R æ sul III o f o o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ P spiccato N O. O. O. O O œ. œ. œ. œ. ? R ≈ ‰ Œ œ. œ. Œ f o 3 3 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N œ̆ œ. œ. O. O. O ≈ ‰ ? O. Œ Œ ‰ J R œ. spiccato P o f 3 pizz. œ ? ∑ ∑ ∑ ∑ Œ P

œ. œ œ œ . œ. . œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . . œ œ œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. . . œ. œ œ œ œ œ . œ P . . . . œ. .

spiccato N

Œ

N spiccato

N

P œ. . œ. . œ . œ . œ œ

œ̆ J ‰ P œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. Œ 3

Œ

3

3

3

3


5 π œœœœœ œœ œ œœœœœ œœ œ œ œ œ œ œœœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œœ œœœœœ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P F œœœœœ œœ œ œœœœœ œœ œ œ œ œ œœœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ & œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œKr ® ≈ ‰ œ œ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F π π P ∑ ∑ ∑ ∑ &

24 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1 2

Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

œ œ œ rK & œ œ œ œ œ œ ®≈ ‰ π

œ & R ≈ ‰ π

Œ

Œ

muta in English Horn

œœœœœ œœ Œ Kr ® ≈ ‰ & œœœœœœœœœœœ œœ œ œ œœœœœœœœœ œœœœœ œœœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœœœœœœœ œœœœœœœœœ P œ œ œ œ œ œ œ œ œ P π π œœ œ œœ œ rK ® ≈ ‰ & Œ œœ œ œ œœœœœœœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ P œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœ P œ œ œ œ œ œ œ œ œ π π ? ∑ ∑ ∑ ∑ ?

π & Kr ® ≈ ‰ œ. ? œ˙ . o Í &

Œ

Œ

r œ ≈ ‰

Œ

œ ≈ R π

& œr ≈ ‰ π B

Œ

Œ

Œ

Œ

+ œ π

Wawa mute

Œ

Œ

˙.

Pno.

Vl I

Vl. II

?

?

?

Rainstick

ã

˙.

slowly

˙. F

˙.

Cb.

œ J f

With bow

l.v.

Œ

Œ

ã

&

?

&

&

o

Ocean Drum

˙.

P œo .

œo

∑ œ

œo

& œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œrK ® ≈ . . . . . . . . . π

simile

∑ œ J

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

spiccato

B

3

3

3

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

. . ? œ œ. . œ œ. . Œ œ œ ?

3

œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. . . . . œ . . . . œ . . œ. . œ. œ . Œ œ

3

3

3

3

Œ

π œ. . œ. . œ œ. . Œ œ œ 3

3

π

Œ

œ. œ œ œ . œ. . œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . . P simile œ . œ. œ œ. rK ® ≈ ‰ . œ. P π K® ≈ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œr . . . . . . . . .π simile œ. œ. . œ. . œ . Œ œ. . Œ Œ œ œ œ 3

3

π œ. . œ. . œ œ. . Œ œ œ Œ Œ Œ

3

3

π . œ œ. œ. œ. œ. œ.

simile

simile

œo

j œo

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ‰

P simile & œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ rK ® ≈ ‰ . . . . . . . . . . . . . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. . œ. π & œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . . œ. . .

& œ. œ œ œ œ œ. œ œ œ œ . . . . œ . . . . œ spiccato . . F œ. . œ . B Œ œ

œ̆ J œ

3

3

œ P

˙.

œo

œo .

œ

˙. P

o

r œ ≈ P

˙.

ã

? ΠVlc.

Wawa mute

N

Vla.

Œ

Perc.

Hp.

Œ

Cymbal China

2

˙ F

o

1

Œ

simile

œ̆ J

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ‰

œ. œ œ œ . œ. . œ. œ . ® ‰ .

œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ.

3

3

3

simile

3

3

œ. œ œ œ . œ. . œ. œ . ® ‰ .

œ. œ œ œ œ œ. œ œ . . . . œ. . . P œ. . œ. œ . Œ œ ‰

œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. 3

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈

œ œ œ œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . œ. œ. œ. œ. œ . ® ‰ . . .

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

Œ

Œ

œ

3

Œ

œ. œ œ œ . œ. . œ. œ . ® ‰ .

3

3

3

œ. œ œ œ . . . œ. . œ . œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ

œ. œ œ. œ œ. œ ® ≈ . œ. . œ. . œ.

œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. ® ‰ . . . .œ . œ œ. . Œ œ œ 3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

3

3

Œ

œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. 3

3

3

œ. œ œ œ. . .

œ. œ œ. ® . œ. . œ . œ 3


6 28 1 Fl.

&

œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ

P

œœ œ œ œ œ œœ œœœœœ œœœ

2

& œ œœœœœœœœ œœœœœœœœ œœœœœœœ œ œœœœœœœŒ

1

&

&

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

?

&

?

& & ˙.

Cb.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®≈ œ œ

®Œ œœœœœœœ

legato

œ

œ

P

English Horn legato

œ

œ

˙ P

˙

r œ

œ bœ

Œ

œ

Œ

œœ œ œ

œ P œœœœœ

œœ

r œ

≈ ‰

œœ œ œ œœ

r ≈ œ π

≈ ‰ ∑

œ

r œ

r œ

œ

?

?

ã ˙.

muta in Timpani

œ R

&

Œ

Œ

?

œ R

œ

r œ

f

Japanese Bowl

˙

Rubber mallet

Œ

œ æ π

Triangle

o

Œ

F ˙. œ ≈ ‰ R P

Crotales With bow

o

ã ˙.

f

Œ

l.v.

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

r œ

œ

?

&

?

&

?

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ‰

& œ. œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œrK ® ≈ ‰ . . π.

œ. œ. . œ. œ œ œ. œ . ® ‰ .

& ‰

& œ. œ œ. œ. œ ® ≈ œ. . .

B

œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

? Œ ? Œ

3

3

œ. œ œ œ. . œ. . œ. œ. ® ‰ F œ. œ œ œ œ. œ œ. œ. œ œ. œ. œKr ® ≈ ‰ . . . . . . F π ® ≈ œ œ œ œ œ œ Kr ® ≈ œ . . œ. . . œ. . . œ. œ. . œ. œ. π œ. . œ . ∑ œ œ̆ J

Œ

œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. œ̆ J œ

3

3

3

3

3

œ. œ. œ. œ.

œ. œ œ œ. . œ. . œ. œ. ®

œ. œ. œ. œ. œ œ. ® ‰ . œ.

œ. œ œ. ® ‰ .

œ. œ œ œ œ œ. ® ‰ . . . . œ . F .œ œ. . œ. . Œ œ . œ œ ‰

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ

3

3

œœ

œ

P

3

3

3

3

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ 3

3

œ. œ œ œ . . . .œ œ. . œ

3

3

P ˙. ˙. F

˙. √ ° œ. ‰

œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ œ. œ.

œ. œ œ œ œ œ. ® ‰ . . . . œ. œ. œ œ. ® ‰ .

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ 3

œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ 3

&

œ. œ. œ. œ. ≈ œ. œ. π

œ. œ. œ œ. œ. œ ≈ ‰ . .

œ. œ œ œ œ œ. ® ‰ . . . . œ . .œ . œ œ. . œ. . Œ œ œ

Œ

3

&

π œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ Œ

œ. ≈ ‰

3

3

3

3

Œ ∑

œ. œ œ. . œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ‰ P œ. œ. . œ. . œ œ œ. ≈ Œ P œ. œ. œ œ. œ. œ ≈ Œ . . π œ. œ ≈ ‰ .

3

œ. œ. œ. ≈ ‰ ‰

œ. œ. . œ. œ

Œ

œ. œ œ. œ ≈ Œ . œ. . œ. π ∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ.

?

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ‰

3

F œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ‰

Œ

Œ

F

&

π rK & œ. ® ≈ ‰

Timpani

Œ

o

ã

œœ œ œ

œœ œœ œ œ

j œ

œ

œ

≈ ‰

r ≈ ‰ œ π ∑

œ

Œ

legato Harmon mute (stem half in/out)

˙ p

œœ œ œ œœ≈

F

œœ œœ œ œ

I

Œ

r œ

b˙ F

+̇ . Í

p

˙ œ

≈ ‰ œœ œ P œ œœ

œœœœœœœœ π

r œ

Œ

B

? ΠVlc.

+

˙

Œ

Œ

& œ œœœœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœœœœ œœœœœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ F π & Œ œœ œ œ œ œ œ œœ œœœœ œœœ œ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F ? ∑ ∑

B Vla.

œœ œ œ œ œœ œ P

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®

∑ ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O

SP

Œ

ord.

o ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O.

ord. SP

sul II o

sul I


7 32 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1 2

Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

œ œ œ œ œ œ ≈

& ‰ & &

œ œ ≈ ‰ œ œ œ œ p œ œ œ œ-

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

œ œ ≈ œ œ œ œ œ-

&

œ œ π & ‰

Œ

2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

œ

œ̆

œ œ œ œ b œ. . œ. œ

œ.

œ œ œ œ œ œ π

?

Œ

œ œ œ

œ œ œ œ œ œ p

?

® Œ ‰ ∑

∑ Œ

Í + œ

? Œ

Œ

˙.

B

r œ

j œ

p

œ

Kr ® ≈ œ

œ

3

œ œ œ

rK œ ®≈

œ J π

® ‰

Œ

œ

legato

œ œ π œ ® Œ

œ

œ

®‰

j œ P

+ Í œj

‰ œ + Í

3

3

π r œœ ≈ rR œœ R ≈ π

˙˙ .. Í+ ˙˙ .. œ R π

œ

Open

Œ

Œ

˙

r œ π

Open

j œ π

œ

r muta in Oboe œ ≈ ‰ Œ π

œœ œ π

Œ

Œ œ

œ

œ J

œ

tenuto

3

Œ

P

˙

Œ

& Œ

& ‰

˙.

≈ œ œ œ œ œ œ p

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

?

?

? Œ

Œ

r œ

P ? ˙. ˙. P

œ

œ æ

P

Gong

Perc.

œ œ œ œ œ ® ≈

œ

œ

Bell Plate

1

œ ® ≈ RÔ

3

& ˙

&

œ œ œ œKr ® ≈ œ

3

r œ

Harmon mute (stem in) legato

2

œ œ œ œ ® ≈ œ

l.v.

œ R p

Œ

ΠWaterphone

˙ F

ã

With bow

œ æ p gliss.

Œ

˙

Tam Tam

˙.

Cymbal China With bow

o

With superball

?

&

&

&

œ. œ. ≈

œ. œ. . œ. œ. . œ œ ≈

œ. œ. . œ. . œ œ œ. ≈

œ ≈ ‰ R f

gliss.

&

œ. œ. . œ. . œ œ œ. ≈ &

˙ æ

œo

œ æ ∏

ã

P œo .

œ ≈ ‰ R π

œ

œo

œ

œo .

œo

œ J

o

œo

∑ j œo

œ

Œ

Œ

SP È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ œ. œ. . ord. œ ® ‰ · ·. ·. Œ sul II π o f SP ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord. œ. œ. . œ. œ. . ≈ œ. œ. . ® ‰ ‰ Œ œ œ œ ·. ·. sul III o f π È SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord. O. O. O.

∑ sul II SP f o È ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ ord. r Œ Œ & O O. O. O ≈ ‰ Œ sul III o o f È SP Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ord. O O. O. O. B Œ Œ sul II o f SP ord. È Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ B O. O. O. O ≈ ‰ Œ Œ R sul III f o o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O. O. O. O O ? R ≈ ‰ Œ f o ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ O. O. O ≈ ‰ Œ ? O. Œ R o f ? ∑ ∑ ∑ ∑ &


8

B 36 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn.

1 2

Bsn. 2

&

q = 74 Canzon in echo

&

œ & R ≈ ‰

4 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

Œ

Œ

&

44

43

42

43

&

44

43

42

43

&

4 4

3 4

2 4

3 4

?

44

43

42

43

?

44

43

42

43

44 œœ

Canzon in echo a 2 legato

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1

& ˙ f a 2 legato ˙ ? f legato ˙ & f

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vlc.

Cb.

œ

œœ

b ˙˙

? ˙ flegato ? Open ˙ f

œ

˙

f

legato

œ

? r ≈ ‰ F

Œ

œ

œ J f

ã ã

œ ≈ ‰ R f

l.v.

Œ

œ J ‰

˙

œ

legato

œ ‰ J j œ ‰

˙

j œœ ‰ J

4 bœ 4

œ

œ

4 œœ 4

b œœ

œœ

4 œ 4

3

œ

œ

44

œ

j œ bœ

œ

3

œ

œ

2 4 Œ

Œ

3 j 4 œ ‰ Œ

2 4 Œ

≈ œr 43

Œ

3 j 4 œœJ ‰ Œ

2 4 Œ

Œ

3 j 4 œ ‰ Œ

2 4 Œ

≈ œr 43

b œœ

3 4

Œ

2 4 Œ

œ

3 4

43

j ‰ Œ œ

Œ

42 Œ

3 4 œJ ‰ Œ

42

Œ

4 4

3 4

2 4 Œ

Œ

Bass Drum Wiping with the hand or fingernails

Œ

œ

˙.

&

&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ · ≈ ‰ & · R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r & ·. · ≈ ‰ Œ o

flautando Div. a 3

Œ

Œ

o

Œ

Œ

Œ

N

Œ

Œ

N

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Con sord.

Con sord.

Œ

Œ

Con sord.

B

Con sord.

?

Con sord.

Con sord.

œ p

bœ p N œ p

œ p N œ N

p

N

œ p

flautando Div. a 3

Œ

œ œœ

Œ

π

ST

Œ

b œœ œ π

œ œ ˙

P

43

Wind chimes

3 4

œ p

œ ≈ ‰ R

3 4

Œ

3 4

2 4

3 4

3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

œo

r œ 44 œœ ≈ ‰ R

˙. ˙˙ ..

o

Œ

r œ ≈‰ Œ

4 œr ≈ ‰ 4 œ œ R o 4 4

Œ

œ ≈‰ Œ R

˙˙ .. ˙.

Œ

Ó

43

Œ

Ó

3 4

Œ

b ˙˙ .. ˙. π

simile

˙˙. b ˙ .. π œ

3 œ 4

œ

4 4

3 4 œ

œ

Œ

3 œ 4

œ

œ

œ

r œ ≈‰ Œ

4 4

Œ

4 4

3 4 bœ

œ

œ ≈‰ Œ R

Œ

4 4

3 œ 4

œ

Œ

44

43 œ

œ

4 4

3 4

o

simile

œ ≈‰ Œ R

Œ

œ

œ ≈ ‰ R

o

œ

œ œ œ

43

2 4 ˙˙ ˙

3 4

2 4

3 4

Œ

2 4

3 4

œ ≈ ‰ R

Œ

2 4

3 4

Œ

2 4

3 4

Œ

2 4

3 4

Œ

42

43

2 4

3 4

o

r œ ≈ ‰

o

œ ≈ ‰ R

o

˙˙ 42 ˙

r œ ≈ ‰

o

œ

Œ

j 42 œo œ

o

r œ ≈‰ Œ

4 4

œo

o

œ œ ˙

o

43

o

œ œ ˙

2 4 œ

˙. p

simile

œ

3 4

3 4

o

œ bœ ˙

3 4 ˙.

œ

43

o

œ œ ˙

Ó

a2

j œœ J

4 4

o

œ œ ˙

Œ

o

ST Canzon in echo

4 œ ≈ ‰ 4 R

˙.

p

œ bœ J 3

3

œœ

43

?

3

œ

Œ

?

3

j œœ œ J œ 3 3

42 Œ

44

?

o

3

œ bœ J

œ

Œ

3

3

œ

œ œ J

Œ

&

œ

œ

œ œ

43 œj ‰ Œ œ Jj 3 œ ‰ Œ 4 œ J

o

o

3

3

œ œ

Œ

Œ

~~~~~~~~~~~~ O O ≈ ‰ R

&

3

œœ

œœ

4 œ 4

j ‰ œ

˙

3

j œ ‰

4 œœ 4

j3 œœ œ J œ j œœ œ J bœ

œœ

3

b œœ

&

~~~ O B R ≈ ‰ Vla.

œ

j ‰ œ

˙

& b˙ f legato B ˙˙

Perc. 2

œ

r œ ≈ ‰

o


9 44 1 Fl.

2 4

∑ ∑

4 4

œ̆ œ. œ. œ. œ.

F 4 œ̄J 4 F

6:4

2

2 4

1

3 &4

2 4

2

& 43

42

1

& 43

42

2

3 &4

2 4

1 2

? 43

42

? 43

42

44 œ œ œ œ œ œ ≈ . . . . . fl F œ̆ œ. œ. œ. 44 ‰

Bb Cl.

Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

& 43 ˙ . ˙. ? 3 ˙. 4 3 & 4 ˙. 3 & 4 b˙.

B 3 b ˙˙ .. 4 ? 3 ˙. 4

Tuba

? 43

Timp.

? 43

3 ã 4 œ F

Œ

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

˙.

3 ã 4

Œ

42

44

Œ

Œ

r œ ≈

2 4

Œ

Œ

2 4

œ ≈ R r œœ ≈ R

Œ

Œ

Œ

œ R

r ≈ œ

3 &4

?3 4

F

3 &4

Œ

3 &4

Œ

r œœ 3 œ &4 R ≈‰ Œ o

3 r & 4 œœ ≈ ‰ Œ œ R o 3 ∑ &4

6:4

F

®≈

œ P.

3 4

P

®≈

3

œ œ. œ. œ. p fl œ̆ œ. œ. œ. ≈ œ œ œ œ œ œ . . . . . pfl P ≈ ≈ ≈ œ. p flœ œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ. œ. p

œ œ œ œ œ fl . . . . œ. œ. ≈ œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈ P

3 4 43

3

œ.

43

r ≈ œ. œ. œ. œ. ® ≈

3 4

≈ ≈

43 43

Œ

3 4

4 4

3 4

2 4

4 4

3 4

Œ

2 4

4 4

3 4

Œ

Œ

2 4

4 4

3 4

Œ

Œ

42

44

43

42

44

43

2 4

2 4

œœ œ 10:8

10:8

œœ œ

œœœœ

˙ f

œ 2 œœ 4 œ œ 42 œ

∑ 10:8

œœ œ

10:8

œœœœ ?

œœ œ

gliss.

3 4

4 Œ 4 œ œ œ œ œ œ p

6:4

2 4

œœ œ

Waterphone

bow 4 With 4 w F

2 Œ 4 œ œ œ œ œ œ P

gliss.

œœœœ

°

œ œ œ œ œ F fl . . . .

6:4

Œ œ œ. œ. œ. œ. œ. pfl œ̆ œ. œ. œ. œ. ® ≈ Œ 6:4

6:4

F

œ œ œ œ œ fl . . . . P P . . . ≈ œ̆ œ œ œ ≈ ≈

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. 43

p

4 4

œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ r œ F

œ œ œ œ œ

43

Vibraphone

√° ˙. œ

œ.

œ œ œ ‰ fl . . P œ̆ œ. œ. ® Œ 3

P Tam Tam mallet ˙. &

F 4 ‰ 4

Œ

Tam Tam

44 œ̆ F 44 œ.

Soft mallets œ œ œ œ

F

Oboe

r ≈ œ œ R œ ≈ R

∑ Œ

4 ‰ 4

œ̆ œ. œ. œ. R P 3

≈ ‰

3 &4

Ob.

Bsn.

3 &4

œœ œ

œœ œ

3 4

Ó

4 4

3 4

4 4

3 4

œœœœ ® 44 &

6:4

4 4

10:8

œœ œ

10:8

œœ œ œœ œ

œœœœ ?

5:4

œœ œ

œœ œ

œœ œ π

3 4

Œ Œ

&

3 4

Œ

42

44

43

Œ

2 4

4 4

3 4

2 4

4 4

3 4

3 &4

2 4

4 4

3 4

B 43

2 4

4 4

3 4

B 43

2 4

4 4

3 4

?3 4

2 4

4 4

3 4

? 43

42

44

43

?3 4

2 4

4 4

3 4


10

C 48 1 Fl.

3 . . . &4 œœœ‰ 3

Œ

Œ

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

2

& 43

44

43

42

43

42

43

44

43

1

3 &4

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

2

3 &4

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

1

& 43

44

43

42

43

42

43

44

43

2

3 &4

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

Bsn. 1 2

? 43

44

43

42

43

42

43

44

43

?3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

j œ ‰ Œ

3 4

2 4 bœ.

œ œ

œ

3 4 œ œ œ

2 4

3 4 Œ

Œ

3 4

2 œ 4

œ

3 œ œ œ 4

2 4

3 4 Œ

œ

Œ

3 4

2 4

3 4 Œ

Œ

43

42

43 Œ

Œ

43

42

43 Œ

Œ

œœ

3 4

2 4

3 4 Œ

Œ

3 4

2 4

3 4

Ob.

Bb Cl.

Bsn. 2

3 & 4 b˙

a2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

?3 Π4

3 œ &4

bœ.

2

& 43

1

B 43 Œ

Trb.

a2

œ.

œ œ

œ

œœ . .

?3 Π4

œ.

Tuba

?3 Π4

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

œ J

4 4

˙

4 4

˙

44

˙

j œœ 4 b b ˙˙ J 4 œ J

œ J ‰ Œ œ J ‰ Œ œ J j œœ ‰ Œ J

œ œ œ

œ

œ œ

œ

b b œœ

œœ

2 œ 4

œ

œ

2 4 œ

œ

bœ. 42 œ 42 œ

j œ ‰

3 œ œ œ 4

œ J ‰

œ bœ œ 43

œ ‰ J j œœ ‰ J

œ 43 œ b œœ œœ 3 œ bœ œ 4

4 4 w

3 4

≈ b œR 44 b w

3 4

j œœ J

4 w 4

3 4

≈ œr 44 w

43

44 ww

43

4 w 4

3 4

4 4 w

3 4

œ J

˙

œ.

j 4 œ 4

˙

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

4 4

3 4

2 4

3 4

2 4

3 4

4 4

?

3 4

4 4

&

3 4

Œ

Œ

j œ ‰ Œ

Bass Drum

3 &4

3 &4

4 4

3 4 Œ

? 43

44

43

3 &4

4 4

3 4

3 &4

4 4

3 4

ã

4 4

œ ‰ Œ J

2 œ 4

j œ ‰

4 4

?3 4 3 ã 4 œR ≈ ‰ f

4 4

œ œ œ œ

3

Timp.

œ

Ó

˙

o

3 &4

4 4

3 &4

4 4

3 &4

4 4

Ó

& 43

44

Ó

B 43

4 4

Ó

B 43

44

Ó

?3 4

4 4

Ó

? 43

44

Ó

?3 4

4 4

3 4 ˙. p

2 4 œR ≈ ‰

Wiping with the hand or fingernails

˙ p

b˙ p b˙ p ˙ p ˙ p ˙ p ∑

3 4 ‰

o

P

j œœ ˙˙ œ ˙ J

3 4 Œ

œo œ 43 ‰ J

2 4

3 4

2 4

3 4

œœ 2 œ 4

r œœ ≈ ‰ œ R o

2 œ 4 œœ

2 r 4 œ ≈ ‰ 42

˙.

3 4

r œœ œ R ≈ ‰

o

o

r≈ ‰ œ

Œ

43 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

43 b ˙ .

42 œr ≈ ‰

Œ

Œ

2 r 4 œ ≈ ‰

43 Œ

Œ

3 4 Œ

Œ

42 œr ≈ ‰

Œ

43 Œ

Œ

o

43 ˙ . 3 4

o

2 4

o

4 4

3 4

42

43

44

43

2 4

3 4

4 4

3 4

2 4

3 4

4 4

3 4

Œ

2 4 Œ

Œ

3 4

o

3 4

3 4 Œ

œ ≈ ‰ R

3 4

Œ

3 4 ˙ p

3 4

2 4

2 4 Œ

Œ

3 4 b˙.

2 4 ˙

2 r 4 œ ≈ ‰ o

œ

3 4

3 4 ˙.

o

simile

o

42

j œo œ

j ‰ œ

Œ

j bœ ˙ 3 4 ‰ b œœ ˙˙ J π 3 . 4 ˙ 43

3 4 œ bœ œ

2 4

π

Œ

œ ‰ J

p p p p

œ

2 4 œ

œ

42 b œ

œ

2 4 bœ

42 œ

bœ p p

œ

j b œœœ ‰ J 43 π j ‰ b œœ 43 b œ π J œ

o

˙˙. . ˙.

œ

3 4 ˙

œ

˙

3 4 ˙

42 œ

43 ˙

o

43 ˙

2 4 œ

2 4

r œ ≈ ‰

3 4 ˙

43

3 4

r œœœ 4 R≈‰ Œ 4

˙˙ .. ˙.

r≈ ‰ œ o

r œ ≈ ‰ o

r≈ ‰ œ r œ ≈ ‰ o

o

r≈ ‰ œ o

r 4 4 œœœ ≈ ‰ Œ R 4 4

Ó

3 4

Ó

3 4

3 4

44

43

4 4

3 4

44

43

4 4

3 4

44

43

4 4

3 4

o


11 b ˘œ œ. œ. œ. œ.

56 1 Fl.

3 &4 Œ

4 Ó 4

Œ

6 8

4 Ó 4

Œ

6 8

4 Ó 4

Œ

6 8

4 Ó 4

Œ

6 8

4 Ó 4

Œ

Œ

6 8

4 Ó 4

Œ

Œ

6 8

4 4

6 8

4 4

Œ

6 ‰ 8

a2

Œ

Œ

68 ‰

a2

Œ

Œ

6 ‰ 8

Œ

Œ

68 ‰

Œ

Œ

? 3 œr ≈ ‰ 4

Œ

Œ

?3 r ≈ ‰ 4 œ

Œ

Œ

1

3 &4 Œ

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

˘ b œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰

3 &4 Œ

2

œ. R

6 8

2

Ob.

œ̆ œ. œ.

D

F œ̄ J F

6:4

œ̆

œ.

F . . 3 & 4 œ. ≈ ≈ œ œ. œ œ ≈ fl F P 3 &4 ‰ bœ œ œ œ œ ® ≈ F fl . . . . ?3 4 b œ œ. œ. œ. œ. œ. ≈ œ fl fl F ˘. . . . ? 3 ‰ bœ œ œ œ œ 4 F

3 r &4 œ ≈ ‰

œ. œ. œ. ≈

Œ

? 43 œR ≈ ‰ 3 œ &4 R ≈ ‰ r & 43 œ ≈ ‰ B 3 œrœ ≈ ‰ 4 R

P 3 œ œ. œ. ‰ Pfl œ̆ œ. œ. ® Œ

3

3 &4 Œ

≈ ‰

F

P

œœœ œ œ fl . . . .

p Œ

6:4

6:4

œ œ. œ. œ. œ. œ. pfl ˘. . . . bœ œ œ œ œ ® ≈ Œ

P

®≈

3

bœ œ. œ. pfl ˘ . ≈ b œ œ œ. œ. ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰ . . . . . pfl P ≈ ≈ r ≈ ≈ ≈ œ œ. œ. p flœ P. œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈ ‰ œ. œ. œ. œ. œ. p

3

œ.

œ.

Œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ® ≈ P

?3 4

3

∑ Gong

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

Œ

Œ

ã

bœ 3 œ œ œ bœ &4 œ œ œ œ œ œ bœ r ≈ f œ 6:4 ° F √ ˙. œ œ œ œ œ œ gliss. 3 &4 F Soft mallets

bœ œ bœ

œ œ

6 ‰ 8

6 ‰ 8

6 8

6 ‰ 8

68 œ ≈ R f

?3 4

3 &4 Π3 &4 Π3 &4

Œ œ bœ œ œ bœ œ P

F °

œœ bœ œ 10:8

œ

œ

10:8

œœ

œ bœ œ œ œ

bœ œ bœ œ

œ

Œ Œ

˙ f

œ bœ œ œ

gliss.

˙ F

With bow

6:4

6:4

∑ 10:8

œ bœ œ

œ

œ ®œ œ œ

10:8

œ bœ œ

œ

? bœ œ œ

bœ œ bœ œ

Waterphone

Œ

œ

bœ œ

œ œ œ

œœ

œ

œœ

œ

&

10:8

œœ

œœ œ

œœœ

˙ π

˙ π b˙ π

2 4

œ

œ

2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

2 4

b˙ ˙

‰ ‰

Bell Plate

44 Ó

Gong

3 4

5 4

3 4

r œ≈‰

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

5 4

3 4

œ≈‰ R

∑ ∑

Œ

‰ j 44 b ˙æ œ f

5 4

r≈ ‰ œ

42

j œ

r≈ ‰ œ

œ

Œ

j œ F

3 4

r œ≈‰

2 4

j‰ Ó œ œ

œ

4 4

bœ œ J ‰ Ó

5 4

œ≈‰ R

œ

2 4

4 b œ œJ ‰ Ó 4

?

œ

2 4

j j b œœ œœ b œj œœ bœ b œœ œœ J J 44 J‰ Ó œ œ bœ œ J J

2 4

4 œ œ ‰ Ó 4 J œ œ 44 J ‰ Ó

4 4

p

˙ π ˙ π

44 b œ œJ ‰ Ó

˙.

Bell Plate

? 43 œ œ

˙ π

5 4 b˙.

bœ œ œ

b b œœ œ œ 42

2 4 2 4

45

˙˙ ..

˙˙

bœ b˙. ‰ ≈ R 45

Œ

j 5 œ 4

˙.

3 4

˙

3 4

˙

j 2 5 œ ‰ Œ 4 œ œ œ œ œ ‰ œj 4 ˙æ. π p F f

˙æ P

45

2 4

5 4

43

˙

b˙.

œœ Œ 42 π

3 4

˙

5 4 b˙.

˙

43

˙

‰ ≈b œR 45 b ˙ . 5 4

3 4

˙

j ‰ œœ Œ Œ Ó J p

3 4 3 4 43

6 8

4 4

6 8

4 4

2 4

5 4

3 4

6 8

4 4

2 4

5 4

3 4

4 4

2 4

5 4

3 4

4 4

2 4

5 4

3 4

œ 68

5:4

6 bœ 8 œœ

œ bœ œ

5:4

œ

?

bœ œ

œœ œ

5:4

œ

œœ

œ. π

&

6 8

4 Ó 4

& 43

68

44 Ó

3 &4

6 8

& 43

68

B 43

6 8

4 œ œ œ ˙ 4 p 44 œ bœ œ ˙ p

B 43

6 8

?3 4

6 8

? 43

68

?3 4

6 ‰ 8

j œ p

arco

π

˙ ˙

˙ πb˙

4 œ bœ œ ˙ 4 p 4 bœ 4 bœ œ ˙ p

œ.

4 œ 4 œ bœ ˙ p 44 œ . b œj ˙ p 4 w 4

2 4 42 2 4 42 2 4 2 4 2 4 42 2 4

r œ≈‰ œ R o r œ œ≈‰ œ œ R o œ≈‰ Œ R œ œ

o

r œ≈‰ Œ

o

œ≈‰ Œ R

o

r œ≈‰ Œ

o

œ≈‰ Œ R

o

r œ≈‰ Œ

o

r œ≈‰ Œ

o

. 5 b b ˙˙ . 4 π b˙. 54 b ˙ . π

˙˙ ˙˙

?

3 4

3 4 43

5 4 b˙. p 54 ˙. p 5 4 ˙. p 5 4 ˙. p 5 4 b˙.

˙

3 4

˙

43

˙

3 4

45 b ˙ . p 5 . 4 b˙ p

˙

43

˙

3 4

˙ ˙

3 4 3 4


12

62 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

E

Piazza San Marco

3 & 4 b˙ p 3 Œ &4

œ

3 &4

‰ bœ J p ∑

3 &4

3 &4 ˙ p 3 ‰ &4 ?3 4

Perc. 2

œ

j œ œ 3

j œ ˙ p

?3 4

˙ œ

œ

?3 j 4 œ > ƒ

œ bœ J 3

œ bœ

˙

œ

œ bœ œ

œ

œ œ

3 & 4 œR ≈ ƒ r œœ ? 43 R ≈ ƒ œ 3 R ≈ &4 ƒ œ & 43 R ≈ ƒ B3 r≈ 4 œ R ƒ ?3 r≈ 4 œ ƒ ?3 r≈ 4 œ ƒ

˙

˙

œ œ

œ

3

˙

j œ ˙

œ œ ˙

œ

œ œ J

3

œ bœ ˙

˙

j œ œ

œ

˙ ∑

∑ œ

œ œ ∑

3

œ

j œ ˙ œ

œ bœ J 3

˙

3

˙

œ ˙

Pno.

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

œ bœ œ

˙ œ

bœ b˙

∑ j œ œ 3

œ œ ˙

œ J

œ

œ œ œ

˙

œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

Gong

∑ œ œ

œœ

œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

f œœ

∑ Œ

œ œ

œ œ f

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

?3 4

3 &4

3 &4

r 3 œœ &4 R ≈ ‰ r œœ & 43 R ≈ ‰

˙.

non vib. 3 & 4 ˙. π -̇ non - vib. & 43 œœ . πnon vib. B 43 -̇ π non vib. B 43 -̇ . π non vib. ? 3 -̇ . 4 π non vib. ? 43 œ- . π ?3 r≈ ‰ 4 œ

Œ

Œ

Œ

Œ

˙

œ J-

œ œ œ

œ-

œ˙ œ œ . œ˙ œ ˙

œ œ J-

œ Œ

œœ œ˙ .

œ-

˙ ∑

œ

∑ œ. -̇

-̇ .

˙

œ œ- ˙ œJ

˙.

˙.

˙.

P flautando ˙

o

œ -

˙. œ

Œ

˙.

flautando

œ

œ

-j œ œœ œ

-j œ

œœ œ ˙œ ˙œ . œ

œ-

∑ œ

œ œœ J-

˙.

œ-

˙ œ ∑

œ -

œœ . œ œ œ œœ œ Jœ˙ ˙ œ ˙ œœ œ. œ.

-j œœ . œ œ œ œœ œœ œ œ œ -̇ œ. œ- œ J -̇ .

œ- œ J œ- œ J ∑

œ

˙. œ

legato e lontano

P

œ

j ‰ œœ œ œœ ‰ œŒ J o j Œ œœ œ œ˙ ‰ -̇ . œ

-̇ œ- œ J

-̇ . ∑

œ

œ

œ ∑

j ‰ Œ œ

Œ

o

œ ‰ Œ J o

œ.

˙.

3

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

Piazza San Marco

Vl I

œ

3

Œ

? 43 œ œ P œ ?3 œ 4 P 3 &4

œ

˙

Tubular Bell

Hp.

Piazza San Marco

1

œ J

3

œ

˙

Œ

œ ‰ J o

œ ‰ J

o

œ ‰ Œ J o

Œ

Œ ∑

j œ


13

70 1 Fl.

& ˙

œ ‰ J o

2

& œJ ‰ Œ

1

&

&

Œ

j ‰ œ

o

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

& œ

Œ

j ‰ Œ œ

˙

& ˙

o

œ

˙

o

?

?

&

?

&

2

&

1

B

?

?

?

?

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

œ ? œ F

Cb.

Œ

œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

∑ Œ

œœ

œ œ

Œ

œ œ

Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

∑ œ œ

œ œ

Œ

œœ Œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

Œ

œ œ

j ‰ œœ Œ J œ Œ œ

∑ Œ

œ œ

œœ Œ

œ œ

Œ

Œ

Œ

œ œ

?

&

&

& &

˙ ˙

& &

B

? ?

Senza sord. flautando

˙.

P Senza sord. flautando ˙

P

œ

˙

œ

˙.

legato e lontano

? Vlc.

perdendosi

F œœ

&

B Vla.

perdendosi

œ

˙. P

˙ P ˙. œ

œ

˙

œ

˙

œ

˙.

legato e lontano

˙

œ

˙

œ

˙.

œ

˙

œ

˙.

œ

˙

œ

œ

˙.

œ

œ

œ

œ

˙

legato e lontano

œ

œ

˙

˙

˙.

Senza sord. legato e lontano flautando

œ

˙.

˙

Senza sord. flautando

legato e lontano

˙.

œ

œ

˙.

P Senza sord. ˙ P

˙.

œ

flautando

˙. œ

œ

œ

œ

legato e lontano

œ

œ ˙

œ

œ

˙

legato e lontano

œ

˙

˙

œ

˙.

˙

Œ

˙.

˙

œ

˙

œ

˙

œ

˙.

˙

˙

œ

˙

œ

˙.

˙.

œ

˙

œ

˙.

œ

˙

œ

œ

˙.

œ

˙.

˙. œ

˙. ˙

˙

˙

Senza sord. flautando

œ

˙

flautando

p

˙.

œ

œ

œ

œ

˙ ˙.

legato e lontano

˙

˙. œ

˙. œ

œ ˙.

œ

˙.

˙

˙.

œ

œ ˙

œ

œ

˙ ˙.

˙.

œ ˙

œ

œ

˙

œ

˙

œ

˙. ˙

œ

œ

œ œ œ œ

œ


14

81 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

&

&

&

&

&

&

?

?

&

?

&

2

&

1

B

?

?

?

œœ Œ Œ

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

? Œ ‰ œj Œ œ J œ ? Œ œ Œ

Vl. II

Vla.

Cb.

breathy tone

· ·-

j ·- ·

·.

·. ·

·-

·

Œ ∑

œ

˙

subtones (half air / half tone)

πœ

˙

∑ p

ã ã

œ

Œ

Œ

· Œ

·.

p

r · ≈‰

·

œ.

˙.

˙.

breathe into instrument without producing a pitch (mouthpiece placed backwards)

·.

˙. ∑

breathe into instrument without producing a pitch (mouthpiece placed backwards)

o

·-

·

subtones (half air / half tone)

˙. π Œ

r≈ ‰ Œ ·

·- .

j œ œ ∑

r≈ ‰ ·

o

∑ r≈‰ Œ Œ œ o

˙. œ

r≈ ‰ Œ œ o ∑ ∑

·. · · ≈‰ Œ R

∑ ∑

r · ≈‰ Œ

U · R ≈‰ Œ Œ

œœ Œ Œ

j Œ ‰ œœ Œ J

œœ Œ Œ

œ Œ œ Œ

œ Œ œ Œ

œ œ Œ Œ ∏

∏ œœ

Œ

Œ

j Œ ‰ œœ Œ J œ œ Œ Œ

?

&

&

˙.

˙.

& &

œ œ

N

œ

˙

œ

˙

& ˙

œ

˙.

B ˙

œ

œ

ST

œ

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

N

˙.

˙.

MST

˙.

˙.

œ R ≈‰ Œ

Œ

˙. ST

˙.

˙.

˙.

MST

˙.

˙.

˙. ˙.

MST

˙.

œ ≈‰ Œ R

Œ

˙.

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

Œ

o

œ ≈‰ Œ R

o

œ

˙.

œ œ

N

˙.

N

œ ST

˙

˙.

ST

œ

˙. ˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

MST

MST

˙. ˙.

˙. ˙.

r œ ≈‰ Œ o

œ ≈‰ Œ R

o

œ

˙. œ

˙.

˙

˙. ˙

B ˙.

? ˙.

˙.

o

& ˙

? ˙

ST

œ œ œ

˙

œ

˙

œ

˙.

N

˙

œ œ œ

˙

˙.

œ ˙

˙.

ST

œ œ

˙.

˙.

˙. ˙ ˙.

˙.

N

œ

MST

˙. ˙.

˙. ST

˙.

˙. ˙.

˙. ˙.

MST

r œ ≈‰ Œ

o

œ ≈‰ Œ R o

œ œ œ

N

N

˙.

˙ ˙.

ST

œ

˙.

˙.

MST

ST

˙.

˙.

˙.

˙.

r œ ≈‰ Œ o

r œ ≈‰ Œ o

U

p r≈ ‰ Œ · · · r Œ Œ Œ · · ≈‰ Œ · ·. Œ p ∑ ∑

Œ

? ˙. Vlc.

‰ j ·- · P ∑

·-

&

N

Vl I

œ œ œ Œ œ

breathy tone

·- . P Œ

U

U


II q = 60

& 44

2

& 44

Oboe 1

& 44

Clarinet in Bb

& 44

Bass Clarinet in Bb

? 44

1

? 44

2

? 44

1, 3

& 44

? 44

& 44

2

& 44

Timpani

? 44

1

? 44

1 Flutes

Bassoons

Horns in F 2, 4

Trumpets

Bell Plate

Percussion 2

Harp

Piano

P ˙

Violins I

Crotales

Ó

&

>œ œ ..

Ó

Ó

& 44

? 44

& 44

? 44

& 44

Œ

P

Tam Tam rubbing with a metal mallet

j 4(le Sacre) ã 4 œ˙ π F

q = 60

P ȯ

Ó

Ó

Ó

Ó

œP

rK œ

°

bœ œ. œ >

·

π

Œ

&

P Œ

j œ

Triangle

˙

˙

o

°

o

·

œ R ≈ ‰ f

Ó

œ bœ b œ œ- œ œ b œ‰ Œ œ‰

°

f

w

w

Ó

& 44

Ó

B 44

Œ

B 44

MSP Almost white noise

o

Cello

? 44

Contrabass

? 44

w

MSP Almost white noise

Œ

MSP

œ

o

MSP Almost white noise

˙

o MSP Almost white noise

˙.

o

∑ ∑

o Almost white noise

w

w

w

w

w

w

w

∑ ∑

Ó

Harmon mute (stem in)

Ó

œ F

Ó

Œ

œ b œœ

œ J

bœ J

‰ Œ

∑ ·

· R ≈ ‰ Ó

b œ œ- œ

œ

Œ

j œ π

œ

o

°

w p

w

w p

w

w p

w

w p

w

w

˙

With bow

o

Œ bœ

P œ bœ œ b œœ-

w

o

œ œ œ bœ bœ

w

p

œ ≈ R

Ó

like a delay

like a delay

w

w

œ

p

Ó

œ

Cymbal China

With superball

˙.

P Œ

w

Bass Drum

>œ

Vibraphone

Œ

w F

o

‰ j b˙ œ P

˙

o

o

4 &4

w

With bow

·

N

sul I

ã

Violas

4 &4

Violins II

Œ

Ó

w π

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

œb œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ œ

œ œ

Soft mallets

P œ °

œ

œ

œ œ

œ

œ

œ ‰

œœ P


16 7 1 Fl.

r œ ≈ ‰

& œ

Ó

o

2

&

Ob. 1

&

& r≈ œ ? o

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

Œ

Ó

Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

b˙. π

F

Œ

legato

π

œ

bœ œ

?

?

&

?

& ˙ &

?

π #˙.

ã œR ≈ F

Œ

˘ j #œ F

Œ

˙

o

Ó

& Ó

simile

? Ó

F b œ-

bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ & œbœ œ œ bœ b œœ œ ? bœ & &

w

B w

?

œ-

œœ

œ b œ- b œ bœ

œ

p œ-

œ œ

œ-

œ b œ-

w

w

∑ Spring Drum rotate

œ

˙ F

o

Œ

P bœ œ œ

œ

b œ-

œ

b œ œ- œ

p œ œ-

Œ

Œ

∑ ∑

œ

œ

œ œ.

Ó œ œ.#œ rK œ œ> p °

Œ

II

b +˙ . Í

œ R≈‰ Œ

Œ

bœ Ó

bœ œ bœ œ bœ bœ œ R ≈ bœ

Œ

Ó

œ

∑ ∑

œ

œ-

b œ-

œ

Œ

œ

Œ œ

œ

Ϸ

œ

œ

œ œ

œ

bœ ‰ Œ J

∑ w

w π

w

w

w

w π

w

w

w

w π

w

w

w

w π

w

w

w

w

w

w

Ó

w

w

Ó

w

Ó

p

r≈ ‰ œ π

œ ≈‰ R

œ bœ #˙ Ó

œ œ

˙.

˙.

œ

p

π r≈ ‰ Ó œ˙ .

π

& w

?

œ Œ

Ó

& w

B

œ ≈ ‰ R P

With superball

& b˙

P

w

œ # œj œ P 3

œ

Œ

r≈ ‰ Ó œ π ∑

œ

Tam Tam

1

Œ


17 A

12 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

1

&

&

&

Ó

& w

legato

π

˙

f

˙ P Ó Œ

˙

r≈ ‰ ‰ j œ œ œ π o

Hp.

Pno.

Vl I

o

·

P ∑

Vc.

Cb.

˙

·. π

o

r · ≈ ‰

·

p

Œ

o

r œ ≈‰ Œ

o

r œ

˙

?

?

&

?

&

&

?

ã

Ó

Œ

œ

w

Harmon mute (stem half in/out)

π

P

Ó

I

˙ π ∑

˙.

w

P

˙

œ≈‰ R π

r≈ ‰ œ π

Œ

Ó

Ó

&

Ó

&

?

&

?

&

ΠVibraphone

œ & R ≈‰ Œ

w

ST legato

r & œ ≈‰ Œ

Ó

& œr ≈ ‰ Œ

Ó

o

B œr ≈ ‰ Œ

Ó

o

B r≈ ‰ Œ œ ? ?

o

˙.

π

Ó

o

Vla.

o

j3 œ œ P

?

o

Vl. II

r≈ ‰ ·

Almost breathy tone (half air / half tone)

·

Perc. 2

œ

3

œ.

˙

Unis.

Ó

bw π

ST legato

ST

w π

ST

N

w π

Con sord. legato

w π

N Con sord.

w π

r ≈ ‰ bw œ π

legato

Ó

Œ

With bow

P 3 Œ b œ œJ œJ b œ œ 3

w F

œ

w F

3

œ ˙ J

Woodblocks

œ

π3 œ ° o

œ œœœœœœœœœœœœœœ˙ J æ f ˙ œ l.v. R ≈ ‰ Œ f

˙.

˙.

˙.

˙.

w F

œ œ

b˙.

˙.

bw F

œ

˙.

˙.

œ

b˙.

˙.

w F

œ

b˙.

˙.

œ

b˙.

˙.

bw F

w F

œ

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ ‰ Œ J π

œ o J Aœ 3

œ J ‰ π œ ‰ J π j œ ‰ π j ‰ œ π j ‰ œ π œ ‰ J π œ ‰ J π

œ J

œ

simile

simile

œ

simile

3

Ó

˙

˙

˙.

bw F

bw F

˙

˙.

bw F

b˙.

simile

œ

3 ‰ b œ œj b œ œ b œo

˙

b˙.

œ

Œ

˙

œ

simile

œ

˙.

simile

3

˙

simile

jbœ œ

œ

b˙.

b˙.

bw F

w F

w F

w F

˙


18 20 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

&‰

j œ

B œ

&

&

&

w Œ

Cb.

o

simile

b·. o

·

Ó

r · ≈‰ Œ

o

?

?

?

&

?

&

&

?

œœœœœœœœœœœœœœœœ˙ ã æ π

œ ≈ ‰ R f

simile

o

& ?‰

f

#˙.

&Œ

œœœœœœœœœœœœœœœœ œ ‰ Œ J π

bœ J

3

œ œ bœ J J

Œ

Spring Drum

Ó

˙

˙

∑ Ó

jb œ œ œ 3

&

?

œ

b œo

Œ Ó

∑ ˙

˙.

j œ ‰ Ó

b˙.

œ ˙.

œ

b˙.

˙.

j‰ Ó œ

b˙.

œ b˙.

œ

b˙.

˙.

j‰ Ó œ

b˙.

˙.

œ

b˙.

œ

&w

œ

Œ

œ

&w

œ

Bw

œ

œ

œ

b˙.

œ

n˙.

œ

w

Œ

Œ

3

˙.

Œ

œ

˙

œ

œ

?w

b œo

b˙.

&w

Œ

3

b œ b œJ œ

˙.

œ

œ

‰ bœ

œ ≈‰ Œ R f

˙.

b˙.

?w

p

> œ- b œ œ . œ

˙

j‰ Œ œœœœœœœœœœœœœœœœœ π

œ

œ

Œ

Ó rK bœ

œ

o

f

b˙.

˙

Œ

Œ

3

Œ

∑ °

Œ

B

j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙æ π

Ó

Ó

œ

Œ

Ó

˙

&w

Œ

Woodblocks

œ≈‰ Œ Œ R

œ œo

w

rotate

Ó

3

Div.

Vc.

r œ ≈‰ Œ

b˙.

œ ˙. œ ˙. œ ˙. œ ˙.

œ

œ ‰ Ó J

j œ ‰ Ó

b˙.

˙.

j œ ‰

œ

˙.

˙.

œ ‰ Ó J

œ

#˙.

˙.

œ

j œ ‰ Ó

b˙ Unis.

˙ #˙

?


19 27 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

bw

&

&

&

& Π?

legato

π

˙.

œ œ

p

o

bœ bœ b˙

˙

F ∑

œ≈‰ Œ R

π

p

œ

π

3

bœ J œ

C w

o

o

œ≈‰ Œ R ∑

˙

·

#œ #œ

o

· ≈‰ Œ R

o

F

3 œ ˙ œ J

˙.

˙

p

œ≈‰ Œ R

o

·

o

∑ œ≈‰ R π

p

· ∑ simile

˙. π

?

&

?

&

&

?

œ R ≈‰ Œ π

? ‰ b œJ ˙ .

˙

o

Perc.

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

& Ó

Œ

˙

o

&

F

œ œ J

œ

Ó

Œ

œ ≈‰ Œ R f

bœ œ bœ œ o bœ œ ‰ b œJ N œ J

œ

o

˙. b˙.

œ ≈‰ R π

F

œ R ≈‰ f

o

bœ œ

Œ

Ó

#˙. o

F

œ œ

o

bœ bœ œ

b œo

r œ ≈‰ Ó π œ ≈‰ Ó R f ∑

˙

? Ó

bœ bœ bœ

&

?

3

3

Œ

3

Œ

‰ b œJ œ

Œ

3

b˙.

œ J

w

œ

b˙.

œ

œ

œ œ œ

˙

œ b˙.

b˙.

œ J

w

œ

œ

j œ ‰ œ

j œ ‰ #˙

˙

œ bœ œ

œ b˙.

˙.

j œ ‰

˙.

#w

œ

˙.

œ

œ bœ ˙

˙

j ‰ bœ œ

œ bœ œ

œ

#w

œ

œ nœ ˙

˙

œ

œ n˙.

#˙.

j ‰ œ

j ‰ œ #˙

˙.

œ

œ

œ bœ ˙

˙

œ J

& œ

œ œ ˙

& œ

? w

3

œ b˙.

œ J

? œ

o ‰ b œj N œ b œJ ˙

˙

˙

B œ

3

œ bœ œ

œ bœ ˙

&

jb œ œ œ

œ

&

œ œ

Marimba

2

o

?

With bow

1

·≈‰ Œ R

œ bœ ˙

˙ ˙

j œ ‰ œ œ J

‰ #œ

j œ ‰ #œ

œ

œ

œ œ

œ

œ #œ ˙.

˙.

œ #˙. w

˙.

j œ ‰

˙.

œ J

˙.

œ J

b˙.

˙.

#˙.

œ J

‰ ˙

j ‰ œ ˙

j ‰ ˙ œ

w

œ

w

œ

j œ ‰ ˙

œ

w

œ

j œ ‰ ˙

œ


20 35 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

1

&

&

&

& œ F ?

3

j . œ œ œ œ ∑

?

?

#œ J

legato

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

œ J œ

&

?

#˙.

?

?

Œ ˙.

Ó

& ? j œ

3

œ

œ

I

π

P

o

˙

o

∑ Ó

Œ bœ

œ œ

œ ≈‰ Ó R π œ ≈‰ Ó R f ∑

œ b œ œo J 3

˙

3

·

· R≈‰ Œ

Œ

o

∑ Ó

π

œ

Œ

‰ b· · J π

P

jb œ œ 3

r œ ≈‰

œ bœ œ J 3 F

o

3

j œ œ

·.

π

˙

P

· ≈‰ b· R π

o

r œ≈‰ Œ π ∑

˙

w · · P ∑

·

Ó

œ

Ó

œ≈‰ Œ R π

π r≈ ‰ œ Œ

˙.

Ó

o œ bœ J

p

j œ ˙.

œ R≈‰ π

F

3

Í

+̇ . II w π

w

b œo œ ‰ J

˙ F

Harmon mute (stem half in/out)

&

&

o

Œ

o

&

œ R≈‰ Œ

3

o

Perc. 2

˙

œ R≈‰ π

D ˙

P

˙. Ó

#w π

F

˙

∑ Ó

˙

Ó

œ

o

œ R ≈‰ Ó f ∑

Ó

Ó

bœ bœ

o

j# œ œ

œ

3

&

?

& ˙ &˙ & &

˙ ˙

B ˙ ? ˙ ?

˙

˙

˙.

œ J ‰

˙

Ó

˙.

œ ‰ J

˙

j œ ‰ Ó

Ó

˙.

˙

j ‰ Ó œ

Ó

œ ‰ J

˙

˙.

‰ Ó

w

˙.

œ J

‰ Ó

w

˙.

œ J

‰ Ó

bw

˙.

w

œ

œ J

‰ Ó

Ó

bw

œ

œ J

‰ Ó

˙

#w

œ

˙

w

œ

bw

œ

˙

w

œ

˙

œ ˙.

œ

˙

œ J

j œ ‰ b˙

œ ‰ #œ. J œ ‰ bœ. J œ ‰ bœ. J

˙

œ bœ œ

˙

œ bœ ˙.

˙

œ œ œ #˙

œ bœ ˙.

œ œ œ b˙

œ œ ˙.

˙

œ bœ œ b˙

œ bœ ˙.

j œ œ

bœ œ J bœ œ J

œ

œ

œ

œ bœ

œ

œ bœ

˙.

bœ ˙ œ ˙

w

w

w

3

Ó

œ

œ œJ

œ œ


21 43 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

1

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ

w

P

o

o

∑ œ œ b œj œ

o

·

3

·

· ≈‰ Ó R o

˙

&œ

o

o

&

E

œ R≈ ‰ Œ Ó

Œ ·

r · ≈‰ Œ

&·

∑ j œ bœ

œ J bœ ˙

3

3

bw

w

˙

?

&

œ

œ ≈‰ Ó R f

& ? ‰ bœ J

Œ

bœ 3

∑ legato Straight mute

Ó

# œo ˙ J

œ œ. J

‰ œ

˙

#œ J

Œ

bœ œ

œ F

π

j bœ

b˙.

œ R ≈‰ Œ f

Œ

b ˙o

Œ

3

bœ p

∑ ∑

Ó

b +˙ π

œ

œ

w P

Œ

Ó

legato Harmon mute (stem in)

Ó

œ bœ œ

˙

o

œ

œ œj œ 3

bw P

˙. Ó

Œ

r≈ ‰ œ π

With superball

3

œ ˙. J

œ≈‰ Œ Œ R π

Œ

œ

r≈ ‰ Œ œ π

œ

Ó

œ ≈‰ Ó R f ∑

Œ

π

œ ≈‰ Œ R F

j j3 œ œ œ

œ

œ

œ

P

˙. ∑

œ≈‰ Œ R

Ó

∑ Œ

&

?

b˙.

œ

b˙.

œ #œ œ

œ

˙.

œ . J ‰ ˙

œ

˙.

œ bœ œ

œ

j & œ ‰ ˙.

œ ‰ b˙. J

œ

b˙.

& œj ‰ b ˙ .

œ ‰ b˙. J

œ

b˙.

b˙.

œ &J

& œJ

j B œ ‰ ˙

œ

w

‰ #˙

œ

w

? œj ‰ # ˙

w

? œJ

j œ ‰

œ ‰ J b˙ œ J ‰ #˙

œ ‰ Œ Œ J

œ nœ

œ ≈‰ R π

r œ ≈‰ f

˙.

o

œ œo ˙

#œ œ

œ

˙.

œ

‰ Œ

œ œ J

œ œ J

˙

œ ≈‰ Œ R

bœ œ

œ

œ J

˙.

œ

œ J

‰ Œ

œ

˙

œ ≈‰ Œ R

œ bœ œ

œ œ œ

œ

b˙.

œ

œ

˙

r œ ≈‰ Œ

œ œ œ

œ #œ œ

œ

#˙.

œ

œ

j œ œ

bœ œ J

œ

j œ ‰ Œ

j œ œ

œ œ J

j œ ‰ Œ

œ œ J

j œ œ

œ

˙

r œ ≈‰ Œ

œ

˙.

œ.

œ #œ

œ.

œ

œ.

j œ ˙ œ ˙ J œ ˙ J

bw

œ

w

œ

#w

œ

œ J

‰ Œ

œ

œ J

‰ Œ

œ

˙

œ J

‰ Œ

œ

œ

œ ˙.

œ

o

o

# œo œ

˙

P

π

Harmon mute (stem half in/out)

bw œ

Ó

Cow bells With bow

˙

bœ œ

Ó

w

o

r≈ ‰ Œ œ π

o

∑ Ó

F

œ

?

&

?

Œ ‰ j bœ π

Ó

?

&

Ó

o

&

r≈ ‰ Œ œ π

œ≈‰ Œ Ó R

?

Perc. 2

œ ‰ J

r & œ ≈‰ Œ

˙. ˙.

j œ œ J œ J

‰ ‰ ‰


22 51 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

& Ó

‰ j bœ œ π

Œ

&

&

Ó

œ

3

? Ó

Œ

r œ ≈‰

˙. Œ

·

·

o

P

r œ ≈‰ Œ π ∑

˙

w

π

Ó

r · ≈ ‰

·

Ó

o

œ

π

w

F

o

& b œ œ œJ œ 3 œ œ F ? ∑ ?

˙. P

œ

œ R ≈ ‰ π

Œ

3

bœ œ œ J J 3 P

œ

˙

Ó

œ R≈‰ Œ π

&

?

&

&

?

Ó

˙

w

o

1

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

œ R ≈‰ Œ F

&

&

? Ó

&

?

Perc. 2

bw

?

œ

3

œ J

? ‰ b œj ˙ .

Œ

j œ

œ œ œ œ J

bœ 3

œo

∑ 3 ‰ b œj œj œ

˙

r œ œ ≈‰

œ œ œ

˙

˙

˙

r ≈ ‰ bœ œ

œ œ

œ

˙

œ œ

œ

˙

? ‰ œ œ J

˙

& ‰ b œJ œ

B ‰ œj œ

o

˙

˙

j œ œ

œ

b˙ ˙

˙ ˙ ˙

œ ≈‰ R

r≈ ‰ œ œ j œ ‰ #œ œ J

‰ bœ

j œ ‰ bœ

r ≈ ‰ œ f

b˙.

œ bœ œ

˙

& ‰

œ 3

œ

œ œ & ‰ J

j & ‰ œ œ

r œ ≈‰ f

˙.

o

o

œ

œ œ

œ bœ œ œ

b˙.

œ

œ

Ó

Œ

3

˙.

j œ ‰

Œ

œ

˙

j ‰ œ

Œ

˙

j ‰ œ

Œ

˙

˙

˙

j œ ‰

Œ

˙

j œ ‰

Œ

Œ

∑ ˙

œ

o

r œ ≈ ‰ Ó f

b œ œo ˙ ‰ b œj J

j ‰ œ

Œ

œ ‰ J

Ó

P

Kr œ

j œ. ‰ #œ

> œ- œ œ . œ

œ J

œ b œ œJ

Ó

œ o #œ œ

3

°

œ

œ

b˙.

œ

˙.

œ

˙.

œ

r œ ≈ ‰ Ó

œ

b˙.

œ

˙.

œ

r œ ≈ ‰ Ó

b˙.

œ

b˙.

œ

r œ ≈ ‰ Ó

#˙.

˙.

˙

b˙.

œ

œ œ

b˙.

˙

b˙.

œ

b˙.

˙

œ ≈ ‰ Ó R

œ ‰ Œ J œ ‰ Œ J œ ‰ Œ J


23 F 1 Fl. 2

Ob. 1

Bb Cl.

Bass Clarinet

1 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpts. 2

Timp.

1

&

&

&

&

?

?

?

&

?

&

&

?

œ

r≈ ‰ œ o

Marimba

? Ó

Soft mallets

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vc.

Cb.

˙˙ ˙˙ æ

o

Perc. 2

Ó œœ œœ æ P

attacca

attacca

b ˙˙˙ ... ˙. æ

∑ Ó

· π

b˙. p

œ

bœ œ bœ

w

r≈ ‰ ·

F

F

œœ œœ ≈ ‰ R

Soft mallets

œ π Œ

o

Œ

Œ

w

o

r ≈ ‰ œ f

?

&

?

œ

bœ ˙ J π j ‰ œ ˙ π ‰ j œ ˙ π

œ

& Œ

B w π ? w π ? bw π

π

œ J

‰ œj œ o

Œ

˙

& Œ

& Œ

œ

o

œ œ

P P P P

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

b˙.

˙.

j œo œ

Œ ∑

Œ

b œo J

‰ π j ‰ œ π

w P

w w

œ

w P

w

œ

w P

œ J

j ‰ œ π j ‰ œ π

œ p

With bow

&

˙

œ ≈ ‰ R π

& Œ

Ó

œ

Ó

˙

w

π

Œ

o

&

Ó

· P w

b ˙˙˙ ˙ æ ∑

j ‰ œ π œ ‰ J π j ‰ œ π

Ó ∑

Œ

Ó œ ≈ ‰ R F Œ

œ R ≈ ‰ p

Œ

Ó

˙ P Œ

Gong

˙ P

˙.

o

r œ ≈ ‰ f

Œ

Ó

œ

Ó

l.v.

Œ

Ó

Senza sord.

Ó

Senza sord.

Ó

attacca

attacca

attacca

attacca

attacca


III

24

Flutes 2

1 Oboes 2

1 Clarinets in Bb

& 44

& 44 ˙ π & 44

œ ˙ ∑

& 44

& 44 ˙ . π

2

? 44

1

˙

Piccolo

q = 82 muta in Piccolo

1

∑ œ œ œ

3

œ œ ˙

∑ œ œ- œ

œ ˙

3

˙

â̇ P

œ

Ó 3

œ-

˙.

π

w œ

˙

˙

-̇ . P

œ

œ œ

œ ˙

?4 4

2

? 44

1, 3

& 44

? 44

+ ‰ œjœ ˙˙ . J . p+

& 44

2

4 &4

1

B 44

3

Tuba

Bassoons

Horns in F 2, 4

Trumpets

Trombones

.

Wawa mute

Œ

p

w ∑

? 44

? 44

With a Cymbal placed upside down on Timpani With superball on the Timpani surface

Timpani

1 Percussion 2

Harp

Piano

? 44 Ó

Violins II

Violas

Celli

Contrabass

o

w

w

w π

o œ R ≈‰ Œ F oWawa mute w

F

Ó

Tam Tam

w

˙

r ≈ ‰ œ ƒ

r œœ ≈ ‰ R f w+ w + Í + œ ≈ ‰ R π

w ∑

˙

r œ ≈ ‰ π

w f œ l.v. R ≈‰ Œ f

Crotales

w

muta in Flute

Ó

Œ

Ó

˙.

Œ

Bass Clarinet

Œ

Í

œ R ≈ ‰

Œ

œ

œ ≈ ‰ R

Í Ó

Œ

Ó

Œ

&Ó

muta in Clarinet

Œ

Ó

r œœ R ≈ ‰ π

œœ

∑ Œ

Ó

∑ Ó ∑ ∑

j œ

w

Œ

Ó

Œ

Ó

Remove Cymbal

o

Triangle

& 44

With bow

4 ã 4

With superball

& 44

? 44

& 44

? 44

q = 82

Violins I

˙

Í

˙

3

muta in Bass Clarinet

˙

œ R ≈ ‰ ƒ r œ ≈ ‰ π w

Ó

o

o

Ó œ ≈‰ Œ R f l.v.

ã

Ó

˙ πæ

œ J ƒ

tremolo

l.v.

˙ P

œ J p

Ó

Bass Drum

r œ

6 œ̆ œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ . . . 6 fl f N 6 6 6 spiccato œ̆ œ. . œ. . œ œ œ. œ̆ œ. œ. œ. œ. . œ̆ œ. . œ ‰ œ œ . œ. œ. œ fl 6 f 3 N 6 spiccato œ̆ . . . . œ œ œ œ Ó ‰ œ. œ̆ f 3 6 N spiccato œ̆ . œ œ. œ. Ó Œ

l.v.

Œ

Ó

?

N spiccato

& 44

& 44

& 44

& 44

B 44

B 44

?4 4

?4 4

? 44

f

6

œ. œ .

Œ Ó œ. œ. œ. œ. œ ‰ . 6 6 3 œ. œ. œ. œ œ œ œ Œ . œ. . œ. . œ. œ œ œ. œ œ. œ ‰ . fl . . œ. fl 6 6 6 œ. œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ Œ œ fl . . œ. fl . œ. . œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. . œ̆ œ. œ. œ œ̆ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. 3

f . spiccato œ̆ œ. œ. œ œ̆ œ. œ. œ. ‰ œ̆ œ. œ. œ. œ œ. fl f

spiccato


25

F >œ œ œ # œ > œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ œœœœ œ œ œ œr ≈ ‰ > 3 3 3 3 3 3 3 3 >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ > œ œ œœœœ r≈ ‰ œ 3 3 3 3 3 3 > F 3 3

Flute

8

&

2

&

1

& ˙

1 Fl.

Ob. 2

œ ≈ ‰ R

& w Í

Œ

A Œ

Ó

Œ

Ó

r œ ≈ ‰

˙

Œ

>œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ œœœœœœœ r œ 3 3 3 3 3 F 3 > 3 3 Clarinet >œ œ œ œ > 3 > œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ3 œ œœœœ r > 3 œ F 3 3 3 >œ œ . œ. . 3 . ˘ 3 >œ œ œ œ œ ≈ Ó F F >œ œ . œ. . ‰ œ œ œ. œr ≈ ‰ Œ ‰ fl F

&

Ó

&

Ó

?

Ó

?

Ó

&

?

&

2

&

1

B

?

?

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

≈ ‰

Œ

≈ ‰

Œ

œ œ. œ. œ. œ. ˘ œ ≈ >œ œ . œ. . œ œ œ. F

r œ ≈ ‰ fl

ß + j ‰ œœ +Jj+ œ œ ‰ J +ß Without mute w Í

Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

˙.

Í

r œœ ≈ ‰ R f œ ≈ ‰ R f

Œ

Without mute

Œ

ww π w

π

Œ

Ó

Œ

Ó ∑

ord.

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

?

?

ã >œ ≈ ≈ œ ‰ f Claves

œ ≈ ‰ R

Œ

œ ≈ ‰ R

Œ

œ ≈ ‰ R

Œ

?

& ?

? Ó ? œ p

Œ

Ó

Ó

Ó

6

œ œ. œ. ≈ Ó fl

r œ. œ. œ œ. œ. ≈ ‰ fl œ P

F

œœ

>œœ

6

Ó

6

5:4

ß >œ œ œ œ œ

5:4

&

œœœœœ > ß 5:4

6

6

œ.

œ.

F

> œœ œ œ œ > ß 5:4

5:4

Œ #œ

Ó

3

l.h. finger slap

œ

>

œ̆ œ. œ. œ. œ fl . œ̆ œ. . œ œ̆ œ

œ. #œ œ œ. ¿ ¿

5:4

ß œœœ œœ

6

œ̆ œ. . œ. œ

Œ

ßœ œ5:4œ œ œ

œœœœ > ß

6

6

Œ

œœ &

5:4

3

‰ Œ œ œ œ œ fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ œ̆ œ. . œ. œ̆ œ 3

>œœ

œœ

œ œ œ œ fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. ‰

œ

Ó

6

6

6

>œœ > œœ œœ œœ œœ

œœ

œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. ‰ œ. fl œ. fl œ. fl œ. 6

œ.

œ- .

Œ

ß œ œœœœ

œ œœœœ > > ß

6

Œ Œ

œ

œœ œ œœ œ œœ œ .œ.œ .œ.œ .œ.œ Œ fl . . œ. fl . . œ. fl . . œ.

œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ œ̆ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ . . fl . . .

. spiccato œ̆ œ. œ. œ œ̆ œ. œ. œ. œ œ . œ. œ. fl f spiccato . ‰ œ̆ œ. œ. œ œ̆ œ. œ. œ. œ œ fl . f

œ ≈ ‰ R π

6 6 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . . œ œ œ. œ œ. œ œ. œ̆ œ. œ. œ œœ œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ Ó œ . .œ œ 6 fl . . . fl . . œ. 6 6 3 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . . 6 3 œ œ œ. œ œ. œ œ. . œ̆ œ. . œ œ œœ Œ Œ ‰ & ‰ œ œ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ . œ 3 fl fl . . 6 6 6 6 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . 3 œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ ‰ Œ & Ó . œ. . œ. . œ. œ œ œ. œ œ. œ ‰ 3 . fl . . œ. fl 6 6 6 6 œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ Œ Œ & Ó œ fl . . œ. fl . œ. . œ. œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. 6 œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. œ. B ∑ œ œ

Œ

P

&

B œ œ ‰ . .

œ. œ. > f Marimba Medium mallets >œœ > œœ œœ œœ œœ Ó

pizz.

Cb.

œ ≈ Œ R

&

? Ó Vlc.

œ ≈ ‰ R

With Timpani mallets

œ̆

œ . # œ œ œ . #¿œ ¿ ¿

œ.

œ.

œ.

Ó

œ.

œ.

œ.

œ œ œ œ fl . . .

œ.

œ.

œ. œ.

œ.

œ #œ ¿

œ.

Œ

œ œ. œ. œ. œ fl fl œ̆ œ. œ. œ.

œ fl

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ nœ. #œ nœ ¿ n œ . #¿œ ¿œ ¿ ¿

œ ¿


26 B

12 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1

2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

&

&

&

&

&

?

?

Ó

Ó

Ó

Ó

ß + j & œœ ‰ Œ J+ +j ? œœ ‰ Œ J+ ß œ & R≈‰˙ Í œ & R≈‰Œ

Í œ

3

?

?

?

˙æ

>œœ > œœ œœ

Japanese Bowl

& ˙

F

Pno.

Vl I

Vl. II

?

† Œ

Cb.

&œ œ œ œ

>

œ

>

ßœ œ œ œ œ >

Ó

ß >œ œ œ œ œ

5:4

5:4

ß œ œ œ œœ >

>˙

5:4

Œ

Ó

Tambourine shake

˙ æ

?

œ̆ œ. . œ. œ

œ œœ ≈ ‰ fl . .

? œ .# œ œ œ . # œ œ ¿¿ ¿ ¿

œ.

œ̆ œ.

œ̆ œ.

œ.

œ̆ œ.

œ.

œ.

œ̆ œ.

nœ. #œ œ nœ. ¿ ¿

œ fl

œ. œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ.

œ fl

œ.

œ fl

œ.

œ œœœŒ fl . . .

Ó

œ̆ œ. . œ. . œ̆ . œ œ œ. œ œ. Ó ‰ 6 f 3 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . . œ œ œ. œ œ. œ œ. . Ó œ f 66 6 ˘ 6 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . œ œ œ. œ œ. œ. œ œ œ œ œ ‰ . œ. . œ. . œ. œ œ. œ 3 . . fl f 6 6 6 ˘ 6 œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ. œ. œ œ. œ œ œ œ œ fl . . œ. fl . œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. f 6

œ

œ

Œ

Ó

r œ. œ. œ œ. œ. ≈ ‰ Ó fl

Ó

œ p

Œ

ã

Œ

œ J

6˘ ˘ 6 œ œ œ. . œ̆ . œ. œ. œ̆ œ. œ œ œ œ. œ. œ. œ. . œ. œ œ. œ œ. œ . . œ œ œ . . . . 6 6 ˘ 6 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . . œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ. œ œ. œ œ. . œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. 6 6 6 3 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . 3 œ œ œ. œ œ. œ œ ‰ ‰ ‰ . œ. œ œ. 3 œ.

Œ

œ P

Œ

œ

œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ. œ. œ œ. œ Œ fl . . œ. œ̆ œ. . œ. œ̆ . 6 œ. . œ œ œ œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. œ. œ œ

Ó

œ. ≈ ‰ Œ R

r œ

œ. œ.

Œ

œ

3

>œ b œ . > œ ≈ œ ≈ Œ

&

œ.

Ó

ß

œ̆

Œ

œ. œ.

Œ

3

3

Ó ‰

3

3

3

œ̆ œ.

3

B Œ

œ P

ß

‰ œœœ œœœœ ≈ Œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ > > ß ß ß 3 3 3 ß3 3 3 r≈ ‰ Œ œ œ œ œœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ > ß ß >œ œ . >> œ ≈ œ œ œ. ≈ Œ Œ

œ.

3

3

Ó

œ.

Œ

Œ

&

œ.

r≈ ‰ œ

Ó

œ

3

œ̆

œ f

ord.

œ

ß r œ ≈ ‰ Ó

œ. œ.

r œ

3

œ.

F

≈ ‰

3

&

œ̆

3

3

œ. œ.

3

≈ ‰

ß ß >œ œ œ > ‰ œœœœœœœ œ œ œ ≈

œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ œ

œ >j œœ œœ J > ƒ

œ œ œ

o

ß >œ œ œ œ œ

5:4

l.v.

F >œ œ œ œ œ œ œ ß 3 ß3 Œ r≈ ‰ F œœœœœœœ > >œ œ . œ ≈ >œ œ œ. ≈ Ó F >œ b œ . œ ≈ >œ œ œ. ≈ ‰ ‰ R F

>œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ >œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ

˙. @ F

w Í Œ

Ó

? ‰ Vlc.

5:4

Œ

&

B Vla.

ß

œœ

œ œ

r≈‰ Œ œ

Bamboo chimes

ß œ5:4œ œ œœ

œ > ƒ >œ œ ã

&

&

>œœ

œœ

Ó

l.v.

r œ ≈‰ Œ

œ Í

˙.

œ œ ≈ ˙. Í

w Í

> œœ œœ œœ

œœ

˙ Í

œ œ ≈ bœ Í

œ ≈‰ Œ R

œ ∑

† Œ

Œ

œ

B

œ œ@ œæ Pπ >œ >œ ? œ œœ œœ œ œœ œœ

˙ Í

b˙ Í

Rubber mallet

Hp.

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ R

3

Tpt.

>œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ R ≈ ‰ Œ R ≈ ‰ 3 3 3 F ß3 ß >œ œ œ > ‰ œœœœœœœ ≈ ‰ œ œ œ œ ≈ Œ 3 3 3 F 3 ß ß œ œ≈ Œ ˙. œ Í

&

6 6

Œ

œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ œ̆ œ. œ œ œ œ . . fl . ∑ ∑

Ó


27

1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

>œ œ œ œ œ œ œ R ≈ ‰

>œ œ œ œ œ œ œ R ≈ ‰

17

&

ß >œ œ œ œ œ œ œ ≈ ‰

ß ‰

3

&

3

ß

3

&

3

3

>œ œ œ œ œ œ œ ≈

ß

3

3

3

>œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ R ≈ ‰

Œ

ß ‰

3

Œ

ß >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ ≈ 3

ß

Œ

&

3

3

? ?

>œ b œ . œ ≈ >œ œ œ. Ó

≈ ‰

œ œœ œœœœ ≈ Œ > ß 3 3 Œ r ≈ ‰ œœ œœ œœ œ > ß >œ œ . œ ≈ >œ œ œ. ≈ 3

>œ b œ . œ ≈ >œ ‰ R

&

2

&

1

B

?

?

Trb. 3

Tuba

Timp.

?

œ œ œ

r œ

œ

œ

Ó

œ

œ

r œ

œ

Œ

ã

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

ã

Cb.

Ó

a2

f ˘ œ œ fl

. œ œ . 3

. œ œ .

. œ œ .

. œ œ . 3

. œ œ .

3

3

∑ Ó

œ

œ

Œ

˙ p œ

œ

Ó

œ≈‰ R π

Ó

Œ

?

&

& &

Ó

& &

B

Œ

3

œ̆ œ.

œ̆ œ. . œ. . œ̆ . œ œ œ. œ œ. œ. œ .

3

œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ. œ. œ œ. œ œ œ fl . . œ. fl . 6 6

6

œ. œ. ‰

Œ

Ó

Ó

Œ

? ?

∑ œ

Œ

Ó

˘ 6 œ̆ œ. . œ. . œ̆ . œ œ œ. œ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ œ. œ. . œ. œ œ œ. œ . . 3 6 6 ˘ 6 œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. œ. . œ̆ œ. . œ. . œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6 6 6 6 ˘ 6 œ̆ œ. . 3 œ œ ‰ ‰ œ. fl œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ. 3 œ. 6 ˘ 6 œ̆ œ. . œ. . œ œ œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ œ. . œ. œ̆ . 6 œ. . œ œ œ

œ̆ œ. . œ. œ

˘ œ œ œ. . . œ. œ œ. ‰

6

œ. œ . œ. œ̆ œ. . œ. . œ œ œ. Œ

3

f >œ

œ. œ. . œ̆ œ. . œ œ œ œ. œ ‰ . 3

6 6

œ̆ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ.

f

œ œ > fpizz.

œ > f

3

Œ

Ó

Œ

Ó

œœ œœ œœ ≈ > >

>j >j œ œœœ œ ‰ œœœ ‰ Œ J J > >

Œ

œœ œœ

œ >

Œ ∑

3

œ

Œ

Ó

Œ

> œ

Œ

Ó

Œ

œ

Œ Œ

œ >

œ >

Œ

œ >

œ >

Œ œ œ > œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . > œ œ œ Ó ‰

œ

œ > œ >œ œ

Œ

œ >

œ >

> œ

œ

œ > œ >

Œ Œ

>œ

Œ

œ >

Œ

œ

Ó

œ

Œ

Ó ∑

.3 œ œ . 3 3

. œ œ .

œ œ œ œ œ œ fl . . . . . f

& &

&

>œ œ > œ œ ‰ œj Œ

œ >

> œ

œ

3

Ó œ

œ >

Œ ∑

œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ‰ Œ œ

. œ œ .

œ

3

. œ œ .

.3 œ œ . 3

>œ >œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œ œœ œœ œœ Œ

>œ œœ œ œœœœŒ >

f ˘ œ œ fl

œ >

œ

œ

œ

Ó

Œ

Œ

Œ

f œ

œ

>œ

p ˙.

r≈ ‰ œ

pizz.

œ̆ œ. . œ. œ̆ . œ. . œ œ œ œ̆ œ. œ œ œ œ œ œ ‰ . . fl . . . pizz. . . . œ̆ œ œ œ œ œ œ . œ. œ. œ œ. œ. ≈ Œ œ fl fl > fpizz. œ̆ œ. œ. œ. œ̆ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ > fl . . . fl . . f ∑ œ F ‰

>œ

œ

pizz.

6

œ œ. œ. œ œ Œ fl . . œ.

>œ

pizz.

f œ

˙ æ f

shake

p

p ˙.

Œ

>œ >œœ >œœ >œœ œœ œœ œœ œœ ≈ œ œœ œœ œœ Œ f

œ. œ. œ. ‰

˙ f

∑ ?

r≈ ‰ œ p r œ ≈‰

˙ f

π .j œ ‰ œ J.

w Í

Ó ‰

œ œ

œ

j ‰ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . . π f 3

œ

œ

ȯ p ∑

3

∑ ∑

o ˙ p

a2

r œ ≈‰ Œ

˙ Í

>œ R≈‰ Œ ß > ‰ œR ≈ Œ ß

>œ R≈‰ Œ ß > ‰ œ≈Œ R ß

≈Ó

œ #œ Í

Ó &

? Vlc.

3

&

B Vla.

3

Marimba

Perc. 2

3

Ó

Wind chimes

1

3

3

Ó

Tpt.

3

˙ Í

#˙ Í

œ œ œ œ œ œ >œ œ œ > ß ß

3

?

1

˙ Í

œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ > ß ß Ó

2 4

3

3

Œ

3

Hn.

ß

3

&

1 3

3

œ œœ œ œœ œ > ß 3 ß3 Œ r ≈ ‰ œœ œœ œœ œ > >œ œ . œ ≈ >œ œ œ. ≈ Ó

&

3

3

&

C

∑ œ > œ > œ

œ œ

œ

œ >

Œ Œ

> œ œ Œ

Œ

> œ

Œ

Ó

Œ


28 D

22 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn.

&

&

&

&

&

&

?

?

p

& œÓ

˙.

p

Œ

?

2 4

& œ Œ

1

&

&

Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1

π . B œj ‰ œ J. ? j ‰ œ. π ?

˙ Œ

Ó

p

œ

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Ó

Œ

Ó

?

&

& ?

>œ œ œ œ œ œ ≈Ó œ ∑

& Ó

F ∑

&

arco Div. tremolo

π & Ó wæ

&

&

Cb.

pizz.

B Ó

? ?

œ >

œ

œ Œ

Ó ∑

œ œ œ œ

Ó

Œ

wæ w

œ

3

Ó œ œ œ œ Œ P

Œ

œ >

œ > œ >

œ

œ

Œ

Œ

π .j œ ‰ œ J.

œ œ œ ≈ Œ p

œ œ œ œ Œ P

Œ

œ œ œ œ œ œ ‰ F

Ó

œ

Ó

P

œ œ œ œ œ œ œ ≈ Œ

œ œ œ

wæ w

wæ w

wæ w

wæ w wwæ æ

w Œ

SP arco

o Div. Div.

Œ

Ó

Œ

Ó ∑

Œ ∑

œ

œ

ƒ

l.v.

Œ

œ > F

Œ Ó œ > Medium mallets Cow Bells È Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ # w> ?

Ó Œ

Œ

>œ œ œ œ ‰

Ó

>œ œ œ œ ‰ œ P œ

˙. æ

SP arco

o

˙æ Œ

Œ

Ó

œ

œ

Œ

Ó ∑

œ æ

æ ww æ

∑ ∑

Œ

œ p œ

œ P

f œ R≈‰ Œ π

œ œ œ

Œ

˙

f

F

Ó

Œ

Œ

Œ

œ ≈ ‰ R p

Ó

Ó

Ó

œ J

˙

œ

f

˙

Œ

Ó

>œ œ œ œ >œ ≈

3

œ #˙ R≈‰ Œ p p w

Ó œ ≈ ‰ Œ R pr œ ≈ ‰

. œ œ .

Ó

wæ w f f wæ w

Ó

œ

. œ œ . 3

p

∑ ˙æ

wÓ æp

>œ œ œ œ >œ R ≈ ‰

Ó

œ

3

œ >

pizz.

. œ œ .

˙.

œ œ œ œ œ ‰ œ P

Div. arco tremolo

˙æ

. œ œ .

°

&

œ >

>œ œ œ œ œ œ >œ œ

. œ œ . 3

3

3

5:4

Œ

j ‰ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . . π f ∑

œ œ œ œ œ œ œ œ Ó F ° œ œ ‰ Œ Ó

&

˙w. f

œ œ ˙. œ

p r≈ ‰ œ

œ˙

f ˘ œ œ fl

Glockenspiel

Ó Vibraphone

? Vlc.

Œ

B Ó Vla.

f

ww p

Perc. 2

f

ww

œœ F

Œ

‰ œJ Œ

Œ

Ó

Œ

Ó

r œ œ≈‰ Œ R π π r≈ ‰ Œ œ œ R wwæ æf f wwæ œæ œ œ ≈Œ > >œ œœ≈ Œ R Ó

ã

Ó Ó

Ó Ó œ

∑ œ

Œ

Ó

Œ


29 E

28

&

2

&

1

&

1 Fl.

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

& &

˙.

œ R ≈‰ π

w

p

p

w

f

&

?

?

r œ.

œ.

œ œ œ ≈ fl . . 3

≈.

Free repetition on the suggested motive

:

˙

Ó

Free repetition on the suggested motive

œ. ≈ P :

˙

3

œ œ. œ. Pfl

œ.

œ ≈

r œ p.

œ.

œ R ≈ π

œ. œ.

Free repetition on the suggested motive

≈ œ ≈ œ œ. œ. < pfl . œ œ. œ. œ. Œ œ. œ. 5:4

:

F

3

:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

œ œ œ œ fl . . . ˙

œ.

3

r œ.

œ. : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ˙

œ ≈ ‰ R π

Ó

5:4

f

≈ œ œ ≈ œ. œ < fl .

Free repetition on the suggested motive :

œ fl

œ.

œ. œ.

Ó

Œ

: œ. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

œ. r œ

: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ œ ≈ œ. œ. ≈ ® œ. œ. œ. fl œ. . œ. . ∑ Ó œ. œ œ. œ Œ 3

œ. . œ. œ ‰ Œ

F

3

Ó

3

3

&

?

&

2

&

1

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

Timp.

B

?

?

?

Ó

? #œ ‰ Œ J π l.v.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

r œ ≈

w Í œ œ œ

F

Ó

œ

Œ

Œ

Ó

Ó

Ÿi ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > w œ J π f

l.v.

Œ

Triangle

Ó

ã

˙ P

l.v.

Triangle

Ó

˙ p

ã

&

?

&

&

&

&

∑ wwæ æ

æ & ww æ

& wæ w æ B Ó

Ó

B

?

? ?

Œ

r œœ ≈ R

œœæ æ

o o

legato

Œ ‰ Unison

Unison

N Unison legato

œ p

p ˙

p œ

˙ Œ

˙

Œ

œ

œ ˙

Œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

j œ ‰

r ≈ ‰ æ æ ww œœ œœ R æ æ Div. arco jeté Free individual repetition on the suggested motive (changing dynamics and rhythm) œ : ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : F Free individual repetition on the suggested motive (changing dynamics and rhythm) Div. arco jeté :

œ. F œ

∑ œ

˙

∑ Ó

˙

legato Unison

&

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

:

Œ

Ó ∑

Ó

ΠUnis.

œ p

arco

legato espress.

œ

œ

Œ

Ó

f

œ

œ

œ

œ ≈ ‰ Œ R

œ.

Œ

Ó

œ

œ œ.

œ œ

Ó

œ

œ ≈ Œ

œ

simile

œ.

Œ

œ


30 F

33

& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2

& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1

&

2

&

1

& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

& ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

?

1 Fl.

Ob.

Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

. ? . œ œ. ‰ œ

∑ Ó

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

∑ Œ

˙ p

3

Ó

3

˙

œ. œ. œ. ‰ 3

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

?

& Œ

B

?

? ?

1

Tuba

Timp.

o œ ≈ ‰ R F Wawa o mute w F

w ∑

&

3

+ ˙. p

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

∑ ∑

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ 3

œ ≈ ‰ R π

˙ π

Ó

3

œ. œ. œ. ‰ 3

w p Ó

#˙ p

Ó

Ó

a2

&

œ ≈ ‰ R π

Œ

Vlc.

Cb.

Ó

w f

a2

w p

w f

+ œ ≈ ‰ R π

w

∑ Œ

Ó

&

With bow

ã

&

?

&

&

Ó

œ R ≈ ‰ f l.v.

o

œ

œ J

œ & J

œ

œ.

œ

œ

&

& œ

œ

œ

œ j œ

œ

œ

Œ

j3 œ œ

œ j œ œ 3

œ

˙

Œ

˙

œ J j œ

˙

Œ

spiccato

f

Ó

Ó

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. 6

Œ

Ó

˙

3

Œ

œ j œ

œ.

œ

l.v.

o

Œ œ

œ R ≈ ‰ f

œ

œ

œ.

œ

œ œ œ

œ J

Œ

Ó

ã

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

Ó

6

˙

6

Ó

˙

˙

B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Vla.

˙

Œ

Perc. 2

Œ

f

Crotales

1

f

w f ˙

˙

˙.

Ó

2

Trb.

Œ

&

Wawa mute

˙

˙

Ó

3

w π

˙ p

Ó

w π

B ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ? . œ

j œ œ

? Ó

Œ

j3 œ œ

œ

˙

œ

œ

œ ≈ ‰ R

Œ

œ

œ

œ

Œ

Ó

œ

œ

œ.

˙

œ J

œ

#˙.


31 38 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

&

w f

& œR ≈ ‰ π

Œ

œ ≈ ‰ R π

Ó

& Ó

˙

˙

˙

˙.

p

& ˙ ∑

&

f

?

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt.

∑ f

œ≈‰ R π

˙

˙

Ó

3

3

Œ

Ó

Œ

Ó

w

f

r œ ≈ ‰ π

. . œ. . . . . . œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰

œ R ≈ ‰ π

˙

. . œ. . . . . . œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó

3

&

˙.

˙

3

r & œ ≈ ‰ p r & œ ≈ ‰ p

Ó

w f

. ? . œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ Ó œ 3

Œ

w π

& w

3

G

3

Ó

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

3

3

Œ

3

Ó

w p

a2

w p

w f

∑ ∑

1

B

?

?

?

Timp.

Waterphone With bow gliss.

1

ã w

œ J

l.v.

Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vlc.

Cb.

Œ

Ó

Tam Tam With superball

˙

w

œ ≈ ‰ R f

∑ ∑ Ó

3

Œ

Ó

Œ

Ó

Without mute

˙. Í Œ

œ Without mute

j œ Í

˙ ∑

Œ

Ó

Œ

Ó

&

?

&

&

&

&

œ̆ œ. # œ.

spiccato

f

3

Œ

Ó œ œ J

& œ.

B ?

?

o

œ

˙.

∑ œ

œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ ≈ ‰ R 6 6 œ̆ R ≈ ‰

∑ Œ

∑ ˙

˙

œ R≈‰ Œ P

œ̆ œ. # œ. œ. œ. n œ.

Œ

6

Œ Œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ ≈ ‰ R 6 6 œ̆ R ≈ ‰

Œ

œ Í

∑ r≈ ‰ œ

w Í

Ó

ã

B Vla.

Ó

r œ ≈ ‰ p

Œ

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ r≈ ‰ œ p

w f

Tuba

3

3

3

&

3

3

2

Trb.

. . œ. . . . . . œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰

3

a2

œ ≈ ‰ R π

Ó

Œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. r ≈ ‰ Œ œ fl 6 6 œ̆ ≈ ‰ œ̆ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. ‰ Œ R 6

3


32 H

43

&

2

&

1

&

&

&

&

1 Fl.

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

. ? . œ. œ. œ œ. œ. œ. œ. œ. ‰ œ ? Ó

3

Ó

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

3

3

3

3

p

1 3 Hn.

&

w a2 p

2 4

&

1

& ˙

Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1

2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

w

r ≈ ‰ œ

?

? Ó ?

Perc.

ã

r ≈ ‰ œ p r ≈ ‰ œ

w f

& w Í B

ã

p

f

a2

∑ Triangle

˙ P

Œ

w r ≈ ‰ œ

Bass Drum

˙ π

Ó

w p

a2

w p

Ó

Ó

Ó

r ≈ ‰ œ

˙

Œ

r œ

p

˙

Ó

&

?

&

&

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. r ≈ ‰ Œ œ fl 6 6 œ̆ œ̆ œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ. œ. œ. œ. b œ. Œ & R ≈ ‰ 6 ß 6 œ œ. œ. œ. œ̆ œ œ œ & Ó f &

&

B

B

?

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ ≈ ‰ R 6 6

r œ ≈ ‰ fl œ. ‰ œ J p ß œ œ œ œ. flf Ó

Œ Œ œ œ.

œ̆ œ. # œ. œ. œ. n œ.

ß œ œ̆

6

œ. œ

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ̆ ≈ ‰ R 6 6

Œ Œ

œ. œ

œ. œ

œ̆ R ≈ ‰

Œ

Œ

œ. œ J p f ß j ‰ Œ œ œ œ œ. œ. œ flf p œ œ œ r œ. ≈ œ. ≈ œ. œ œ œ œ ≈ œ œ œ Non div. œ fl fl fl f fl Non div. œ ∑ œ œ. œ f fl Non div. ∑ œœ Div. fl f ?

Cb.

Œ

a2

l.v.

r œ

Ó

˙ Í

Œ

Œ

?

œ p

Œ

Ó

œ. P

œ̆ œ. # œ. œ. œ. n œ.

f

ß œ œ̆

6

œ. œ

j ‰ œ œ. p œ œ ‰ Œ œ . ≈ œ œ œ fl fl œ œ r ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ≈ ‰ œ œ œ fl fl fl œœ̆ œœ. ‰ œœ œœ . . œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ.

Ó

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. r ≈ ‰ œ fl 6 6 œ. œ. œ. œ̆ ≈ ‰ œ̆ œ. œ. œ. ‰ Œ R 3 ß 6 œ. œ. œ. œ œ. ‰ Œ œ œ œ œ̆ œ J p f ß Œ j ‰ œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. fl p œ œœ œ f œ Œ . ≈ œ œ. œr ≈ ‰ œ . ≈ œ œ œ fl fl fl œ œ œ r Œ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ≈ ‰ œ œ œ œ fl fl fl fl . œ œœ̆ œœ. ‰ œ ‰ œœ œœ œœ . . fl ∑ Œ

œ . #¿œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ

F

Œ

œ. b œ. œ. œ. œ. ‰ œ. œ

3

œ. œ

Œ

œœ œœ œ . ≈ œ . œ œ fl fl Œ ‰

Œ

œœ.


47 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

&

&

&

Ó

&

Ó

?

Í 3 3 3 3 >œ # œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ r ≈ ‰ Ó œ œ œ > œ œœ > > 3 3 F 3 3 3 3 3 >œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œœœœ œœœœœ ≈ Ó œ > > 3 > F ∑ ∑

?

∑ r ≈ ‰ œ p

& w f

1

B

Timp.

1

& w f

&

Tuba

? ?

w π

r œ ≈ ‰ p

f

œ̆œ

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

. œœ

. fl r ≈ ‰ œ f

Œ

3

3

3

3

3

3

˙

œ

#œ Í

œ ≈ ‰ R

Í œ

œ

œ ≈ Ó

∑ ∑

Œ

Ó

∑ f

Œ

Ó Ó

Ó r ≈ ‰ œ

Œ

Ó

˙ π

˙

œ. F

Ó

?

ã

ã Ó

Œ

&

?

&

&

Tom

œ @J

Medium mallets

o

œ̆ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. r ≈ ‰ œ & fl 6 6 œ̆ œ̆ œ. œ. œ. œ. b œ. Œ & R ≈ ‰ ß 6 œ. œ œ. ‰ Œ œ̆ œ & œ J p f ß j ‰ & œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. flf p œ œ B œr ≈ ‰ Œ œ . ≈ œ œ œ œ fl fl fl œ œ œ r B œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ≈ ‰ œ œ œ œ fl fl fl fl œœ̆ œœ. ? ‰ œœ œœ œœ . . fl div. œœ̆ ? Non j ‰ Œ ‰ œ J œ fl ? œ . #¿œ ¿œ œ .#¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ

˙ F >œ J f

Œ

Œ

œ. œ. œ. œ. œ. b œ. r œ fl 6 œ. œ. œ. œ œ œ J p ß Œ œ œ fl œœ œœ fr . ≈ œ . œ œ œ fl fl Œ œ œ fl .œ ‰ œ œœ fl j Œ œ œ fl Œ œ.

≈ ‰

Œ

Œ

Ó

Ó

Ó

f

ß œ œ̆

œ. œ

œ. œ

œ. œ

j ‰ Œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. p œ œœ œœ œ ≈ ‰ Œ œ . ≈ œ . ≈ œ . œ œ œ fl fl fl œ œ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. œr ≈ ‰ Œ œ œ œ fl fl fl œœ̆ œœ. œœ. ‰ ‰ œœ œœ . . œœ̆ ‰ Œ ‰ Œ J

#¿œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ

Œ

Œ

œ. œ J p ß œ œ flf

‰ œ œ.

ß œ œ f fl Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ ‰ œ Œ œ œ fl fl œ œ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ œ œ fl fl fl œœ fl œ œ fl

œœ . œ œ.

‰ ‰

œœ . œ œ.

œ œ. œ œ̆

œ . #¿œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ

œ

œ.

œ̆œ

3

. œœ .

. œœ .

fl r œ ≈ ‰ f

œ.

Œ

. œœ .

œ.

∑ Œ

>œ J f

œ æ

o

Ó œ œ. œ. œ

j ‰ œ œ. p œ œ œ . ≈ œ œ œ fl fl œ œ. œ ‰ œ œ œ fl fl . œœ̆ œœ œœ̆

3

P . œœ .

Œ

>œ œ œ # œ > 3 3 œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œœœœœœœ > 3 3 3 3 3 3 >œ œ œ œ > 3 3 œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ > 3 3 3

Ó

. œœ .

33

3

Œ

w Í

Perc. 2

˙ Í

3

&

2

3

˙ Í

Ó

Trb.

Ó

>œ œ œ # œ > >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ r œ œœ ≈ ‰ Œ > 3 3 3 3 3 3 >œ 3œ œ 3œ > œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œœ ≈ Œ ‰

&

&

1 Tpt.

>œ # œ œ œ œ œ >œ œ œ # œ >œ œ œ œ > œ œ œ œ œ ≈ ‰ R 3 3 3 3 3 3 F >œ œ œ œ > > œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ ≈ ‰ 3 3 3 3 3 3 F

œœ.

j œ œ. p œ. œ

œ. œ

Œ

œœ œ . ≈ œ œ. œ fl Œ ‰ ‰ Œ

œœ. œœ.

Œ

œ. œ J p ß œ œ flf œ œ fl œ œ fl œœ fl œ œ fl

œ.

f

ß œ œ f fl Œ

Œ œ œ.

œ œ. œ œ̆

œ œ. œ. œ

Œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

œ. œ ‰

œ. œ

j ‰ Œ œ œ. p œ œœ œœ œ ‰ œ Œ œ . ≈ œ . ≈ œ . œ œ œ œ fl fl fl fl œ œ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ œ œ fl fl fl fl . œœ̆ œœ œœ. ‰ ‰ œœ œœ . . œœ̆ œœ. œœ. ‰ ‰ œ œ œ. œ. œ. #œ œ #œ œ ¿ # œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ . #¿œ ¿œ ¿ ¿ ¿ œ œ.

œ œ.

œ œ.


34 >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ œœœœœœœ r ≈ ‰ & œ 3 3 3 3 3 3 > 3 3 >œ œ œ œ > 3 œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ > œ œ œ œœœœ œ œ œ ≈ & ‰ œ 3 3 3 3 3 3 3 > ˙ b˙ & Í Í ˙ œ œ œ & Œ Í Í 3 3 3 3 >œ œ œ Œ œœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ & r ≈ ‰ > > œ 3 3 > 3 3 3 3 >œ œ œ 3 ≈ Œ ‰ & œ œœœœœœ œ œ œœ œ œ œ >œ œ > 3 > ? ∑ Ó

51 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

1 Tpt. 2

1 Trb. 3

Tuba

Timp.

1

?

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

Œ

3

œ 3

. B œ œ . ?

Œ

?

∑ œ.

œ

œ.

Œ

œ

ã Ó

Woodblocks

Œ

Claves

ã œ ≈ ≈ œ ‰

œ ≈ œ ≈ ‰ R R

œ ≈ R F

œ ≈ ‰ R p

>œ Ó

œ

œ.

œ R ≈ ‰

Í >œ œ œ œ > œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ œ r ≈ œ > 3 3 3 3 3 3 3 3 3 >œ œ œ œ > œ œœœœ œ œœœ œ ‰ œ œ> œ œ 3 3 3 . . œ. . . . . . Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ 3 F 3 3 . œ. œ. œ. œ. Œ œ Ó œ.

f

œ̆œ

. œœ .

.

fl r œ ≈ ‰ f

œ.

œ.

> œ >œ ≈ œ œ ≈ œœœ R ≈ ‰ > p Œ

Œ

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

F3 a2 p

œ.

>œ J f

œ æ

o

Œ

œ œ

w

+ ˙. p

Wawa mute

Œ

. œœ . Ó

. œœ .

∑ ∑

Π5

œ

œ

π . œœ .

. œœ .

œ

Œ

œ. œ

œ

Œ

Ó œ

œ.

œ.

Ó

?

&

&

œ. œ

& Œ

œ œ fl f ß ‰ Œ

œ. & œ J p ß & œ œ flf B œ ‰ œ fl œ B œ œ. œ fl ? œœ fl ? œ œ fl ? œ. #œ ¿

œ. œ p

Œ

œ œ.

œ œ. œ œ̆

œ œ. œ. œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

œ. œ

œ. œ

Œ

œ. œ

j ‰ Œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. p œ œœ œœ œ œ Œ œ . ≈ œ . ≈ œ . œ œ œ œ fl fl fl fl œ œ ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ œ œ fl fl fl fl . œœ̆ œœ œœ. ‰ ‰ œœ œœ . . œœ̆ œœ. œœ. ‰ ‰ œ œ œ. œ. œ #œ œ . œ œ . # œ ¿œ # œ ¿œ n œ . #¿œ ¿œ œ #¿œ ¿ ¿ ¿ ¿

œ. œ J p ß œ œ flf

œ. œ

œ. œ p

œ œ fl f ß Œ

Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œœ .

œœ .

œ ‰ œ Œ œ œ fl fl œ œ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ œ œ œ fl fl fl œœ fl j œ œ fl

Œ

œ œ̆

œ œ. œ. œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

œ. œ

œ. œ

Œ

œ. œ

f ß j ‰ Œ œ œ. p œ œœ œœ œ œ . ≈ œ . ≈ œ . œ œ œ fl fl fl œ œ. œ ‰ Œ œ œ œ fl fl . œœ̆ œœ œœ. ‰ œœ̆ J

Œ

œ. #œ œ #œ œ ¿ œ . # œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ . #¿œ ¿œ ¿ ¿ ¿

œ. œ J p ß œ œ flf r œ ≈ œ fl œ œ œ. œ fl œœ fl j œ œ fl

œ. œ

œ. œ p

œ œ fl fß Œ

Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ. œ. œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

like a delay >œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ- œ œ F p

°

œ. œ

œ. œ

Œ

œ. œ J p fß ß j ‰ Œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ flf p œ œ œ œ. ≈ œ. ≈ œ. r ≈ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ fl fl fl fl œ œ r œ ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ ≈ ‰ Œ œ œ. œ œ œ œ fl fl fl fl œœ̆ œœ. œœ. ‰ ‰ œœ œœ œœ . . fl œ ‰ Œ œ̆ Œ. J ‰

œ œ̆

œ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

&

œ. & œ

3

3

w p

j œ œ

3

3

3

r≈ ‰ œ œ.

Ó

a2

w Í

œ f

Tom

. œœ .

. . œ. . . . . . œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰

Ó

Ó

œ >

3

. œœ

œ ≈ ‰ R

w p

œ.

œ

Í

∑ w π

3

˙

P3

Ó

?

Œ

≈ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ > > . . œ. . . . . . œ. œ œ œ œ œ œ œ ‰ 3 P 3 3

3

Œ

3

&

˙

3

Í

r ≈ ‰ œ œ œ œ œ œ > œ > 3 3 3

p . œœ .

3

œ ≈ Ó

&

&

3

f

Hp.

Œ

&

Perc. 2

I >œ œ œ œ >œ œ œ >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ Ó R ≈ ‰ 3 3 3 >œ 3œ œ 3œ > 3 >œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ ≈ Ó ‰

œ. œ

œ. œ

œ. œ ‰ p ß œ œ œ œ. f fl Œ

Œ œ œ. œ œ̆

j œ œ. p œ œ ‰ Œ œ . œ fl œ œ ≈ œ œ. ≈ œ œ. œr ≈ œ œ œ fl fl fl œœ̆ ‰ œœ œœ . . œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ. œ. œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

Œ

œœ.

œ. œ

œ œ ≈ œ œ. ≈ œ œ. œ œ fl fl ‰ Œ

œ. #œ œ #œ œ ¿ œ . # œ œ œ .#¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ œ . # œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ n œ . #¿œ ¿œ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ F

œ. œ

Œ

œœ.


35 55 1 Fl. 2

1 Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

& ˙. π

œ

& ˙ π

œ

&

w f

Hn.

&

1

& w

3

1

B

Tuba

Timp.

1 Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

? ?

w π

œ.

œ

œ.

ã ˙æ ã Ó

Œ

r œ ≈ ‰ ∏

Œ

Œ

˙

â̇ P

Ó

∑ œ

˙

3

. . œ. . . . œ. œ œ œ œ œR ≈. ‰

Ó

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

Ó

3

3

3

œ.

˙

-̇ . P

˙

œ

˙

œ

3

œ

œ

œ

Œ

Ó

Œ

Ó

Œ

. œœ .

. œœ .

. œœ .

Œ

œ

œ.

œ.

œ.

o

>œ J f

Œ

Ó

& Œ

œ œ fl f ß Œ

œ. ‰ & œ J p ß & œ œ œ œ. flf B œr ≈ ‰ œ fl œ B œ œ. ≈ œ œ œ fl fl ?

œ œ. Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ. ≈ œ œ fl

œ œ̆

œ œ. œ. œ

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ

œ. œ

Œ

œ. œ

f ß j ‰ Œ œ œ. p œ œœ œœ œ œ . ≈ œ . ≈ œ . œ œ œ fl fl fl œ r œ. œ ≈ ‰ Œ œ fl ∑

?

?

œ . # œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿œ Ó ¿

œ. œ J p ß œ œ flf r œ ≈ œ fl œ œ œ. œ fl

œ. œ

‰ œ œ. ‰

œ. œ p

œ œ f fl ß Œ œ œ. Œ

Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ.

œ œ̆

j œ œ. p Ó

œ œ. œ. œ ‰

œ œ ≈ œ œ. ≈ œ œ. œr ≈ ‰ œ œ œ fl fl fl ∑

f

ß œ œ̆

j œ œ. p œ. œ Œ

œ. œ

œ. œ

œ. œ

Œ

œ œ fl f ß ‰ Œ

œ. œ

œ. œ J p ß œ œ flf

œ. œ p

œ œ.

œ œ.

a2

w p

+r œ ≈ ‰ π

Œ

Ó ∑

Œ

Œ

œ

Ó

>œ œ œ œ œ œ œ œ œ > F ∑

Œ

œ œ.

œ œ.

œ œ.

Œ

∑ œ . # œ ¿œ œ . #¿œ ¿œ # œ ¿ P

Ó

œ . # œ ¿œ ¿

œ.

3

w p

F >œ p œ-like a delay >œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ œ- œ œ œ œ œ œ œ œ œ F p ∏ œ œ Œ Œ œ œ œ œ ˙ p p p F

œ. œ

3

œ

a2

Œ

Ó

P . . œ. œ. œ œ ≈ Œ

œ. œ p

3

. . œ. . œ. œ œ œ ≈. Œ

?

œ. œ

r œ ≈ ‰ π

˙

Ó

3

œ

œ. & œ

˙ p

œ

&

œ

˙. p

&

like a delay >œ œ- œ œ œ œ œ œ œ >œ œ œ œ- œ œ œ † & p F F p

œ

œ

œ.

∑ œ @J

œ

Ó

∑ œ.

˙

w

π .j œœ J.

œ

3

. œœ . Ó

œ

3

Ó

. œœ .

˙.

P3 Ó

. . œ. . œ. œ œ œ ≈ Œ

œ

˙.

. . œ. . . œ. œ œ œ œ Œ

Ó

3

œ-

3

˙ f

œ

Œ

. œœ .

f fl r œ ≈ ‰ f

œ

œ

œ

.

œ-

˙ p

Œ

r ≈ ‰ œ p r ≈ ‰ œ o œ ≈ ‰ R F Wawa o mute w F . œ̆œ œœ

w

œ

œ

˙ π

3

&

?

œ

p

2

3

3

w f

&

Trb.

3

f

2 4

Tpt.

Ó

˙

˙. π

3

. ? . œ. œ. œ œ. œ. Œ œ

œ

œ ≈ ‰ R π

. . œ. . . . . œ. œ œ œ œ œ œ ≈. ‰

? Ó

œ

3

Ó

&

˙ œ

3

1 3

˙

3

& &

œ

Ó

j œ œ. p ∑

œ œ.

f

ß œ œ̆

j œ œ. p Œ

œ. œ

œ. œ

Œ Ó Div. tremolo

Œ w æ o

∑ Ó œ. œ

œ. œ p ß œ œ f fl

Œ

œ œ.

œ œ.

p

π ˙æ.

∑ ∑

∑ œ. p

œ.

˙ æ

tremolo

Div.

Ó

Œ

Ó

œ œ.

f

ß œ œ̆

j œ œ. p

œ. œ ‰


36 59 1 Fl.

& œ

2

& ˙

1

&

Ob. 2

1 Bb Cl. 2

Bsn. 1 2 Bsn. 2

1 3 Hn. 2 4

&

˙

3

œ

˙

˙

w p

˙ ∑

œ

& ˙. ? Ó œ. œ. œ. ‰ 3

p

Œ

œ

. . œ. œ. œ œ Ó

w f

œ

œ

œ ≈

r œ ≈ π r œ ≈ π

˙

3

˙

Œ

3

r ≈ œ p r œ ≈ p

& w f & w f

r œ ≈ ‰ π r œ ≈ ‰ π

˙.

& ˙

?

˙

Œ

Œ

œ ≈ ‰ R π

Œ

Ó

Œ

Ó

∑ Œ

∑ Ó

Œ

Ó

Œ

Ó

&

2

&

1

B

?

?

1 Tpt.

Trb. 3

Tuba

Timp.

1

?

Œ

œ π

Ó

ã

ã

Wind chimes

˙ p

Perc. 2

Hp.

Pno.

Vl I

Vl. II

Vla.

Vlc.

Cb.

& ?

œ >

œ

œ

œ

Œ ∑

œ

œ

œ >

œ

> œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

>œ

œ

&

& Œ P wæ & w æ

œ. œ

œ. œ p ß œ œ f fl

Œ

œ œ.

œ œ. f

& wæ w æ B

f

œ œ.

f

ß œ œ̆

j œ œ. p

œ. œ ‰

œ. œ r œ ≈ ˙ æ

œ. œ

œ. œ p Œ

œ

Œ

Ó œ R

Œ

Ó

∑ œ

œ

r ≈ ‰ œœ R

∑ Ó

˙

p

Ó

o

æ ww æ

œ

œ

&

œ. & œ

œ J P

Claves

Ó

l.v.

Œ

o

Ó

B

?

?

?

œ

Œ

Ó

œ

Œ

Ó

œ π

Œ

Ó

Barcelona, maig de 2019.