Restless Wind (2017)

Page 1

Restless Wind for Bb Clarinet Quartet

Josep Maria Guix


Versiรณ 7-V-2017


Restless wind, parteix dʼun plantejament tècnic basat en una idea molt senzilla: mirar de produir amb un quartet de clarinets un joc sonor i espacial similar al dʼuna obra per a instrument solista amb tractament electrònic en temps real –filtratges i delays, sobretot. Pel que fa al caire poètic, el nom de l’obra prové de la lletra d’Across the Universe, (“... like a restless wind inside a letter box...”), i pretén evocar el moviment del vent en una mena de divertimento no exempt d’un cert to tardorenc relacionat amb el món de la poesia japonesa.

Josep Maria Guix

Per als Barcelona Clarinet Players, ben afectuosament.


Ukiyo-e Shining Wind by Sano Seiji


Restless Wind for 4 Clarinets in B b

q = 70

÷ 44

Clarinet in B b 1

!

÷ 44

Clarinet in B b 2

& 44

Clarinet in B b 3

4 &4

Clarinet in B b 4

cellophane paper

w æ

! w æ

o

!

r " ¬

¬

Ó

r " ¬

B b Cl. 2

÷ œ " ‰ R

Œ

& r " ‰ ¬

Œ

w Ó

w P

r " ‰ œ

˙ !

o

&

Ó

o

B b Cl. 4

&

¬ P

mod. ord. (tone)

˙

o

Transposed version: real notes sound a 2nd lower

˙ r " ‰ ¬ o

Œ

÷

˙ p

˙ æ

cellophane paper

o

˙

Œ

Œ

¬

o

Ó

(air only)

¬

o

mod. ord. (tone)

˙

w #

w

œ

w æ F

w æ

© Josep Maria Guix

&

(tone)

o clarinet

o

B b Cl. 3

mod. ord.

o

5

&

Œ

#

¬ P

¬ F

o

B b Cl. 1

¬

o

o

clarinet

o

(air only)

¬

w æ

(air only)

¬ P

"

o

w æ p

o

¬

œ R

#

o

cellophane paper

!

Josep Maria Guix

r " ‰ œ o

cellophane paper

÷

˙ æ


2 9

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

& &

r" ‰ ¬

¬ F

Ó

÷

w æ

r" ‰ œ

˙ œ " ‰ R

clarinet

&

o

Œ

Ó

¬

¬

o

¬

÷ w æ

œ " ‰ R

Œ

¬ P

r" ‰ ¬

¬

Ó

clarinet

&

o

Ó

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

&

w P

÷ ˙ æ &

˙

& ˙

˙ œ " ‰ R

o

r" ‰ œ

o

˙

P

clarinet

Œ Œ

&

w

mod. ord.

o

w

o

w

r" ‰ Œ œ

!

o

w p w p

œ"‰ Œ R

o

˙ r" ‰ ¬

¬

¬

w

Ó

o

¬ P

÷

w æ P w F w

mod. ord. (tone)

o

o

¬ P

¬

œ " ‰ R

Œ

o

r" ‰ œ

¬

˙. æ

cellophane paper

÷

¬

o

Ó

o

¬ F

˙ æ P

o

r" ‰ ¬

r" ‰ ¬

(air only)

o

(air only)

¬

˙ æ

cellophane paper

!

o

w

w

w

(air only)

o

˙

(tone)

o

Ó

Œ

&

o

Ó

¬ P

r" ‰ ¬

mod. ord. (tone)

o

mod. ord.

(air only)

¬

Œ

o

o

o

15

P

¬ F

o

œ " ‰ R

clarinet

(air only)

(air only)

o

w æ

F

o

w

÷ œ æ

Œ

cellophane paper

Ó

mod. ord. (tone)

w o

clarinet

œ " ‰ R

o

(air only)

&

¬

o


3 21

B b Cl. 1

& Ó

˙

˙

Ó

Ó

o

B b Cl. 2

& r " ‰ ¬

Œ

˙ f

w

˙ o

B b Cl. 3

B b Cl. 4

& &

¬ P

¬

w f

¬ œ

r " ‰ œ

ß like a delay effect r" ‰ & Œ o œ œ. œ. œ. œ. fl # F ß like a delay effect " Œ & œR " ‰ ‰ œ œ. œ. œ. œ. o fl # P

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

& ˙ &

w

˙ P

o

w

mod. ord.

25

o

÷

Ó ß

mod. ord. (tone)

like a delay effect

œ œ œ œ fl . . . # F

Ó

o

˙ æ

œ " ‰ Œ R

w

œ " ‰ Œ R

Ó

o

clarinet

o

mod. ord.

w # œ p

ß

w

Ó

mod. ord.

w

o

˙

like a delay effect

œ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . . . P o

˙

p

Œ

mod. ord.

Œ

œ #˙ # œ œ

molto legato

p

œ

w #œ œ œ

˙.

ß like a delay effect " ‰ Œ r ¬ œ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . . . o F o mod. ord. (tone)

¬ f

&

molto legato

o

¬

mod. ord.

œ R " ‰

w æ

Ó

o

#

(air only)

Œ

like a delay effect

œ œ œ œ fl . . .# P

Œ

˙

F

w

cellophane paper

œ R"‰ Œ

ß

Œ

o

˙

o

r " ‰ ¬

r " ‰ œ

w

Ó

F Œ

mod. ord.

˙. #


4 30

B b Cl. 1

B b Cl. 2

&

œ

& r" ‰ œ o

B b Cl. 3

& œR " ‰ o

B b Cl. 4

&

˙.

œ " ‰ R

F

o

œ œ ˙ œ œ p

œ

molto legato

˙. #

B b Cl. 2

&

r" ‰ œ

˙.

o

œ p

B b Cl. 4

œ " ‰ R

o

b˙ bœ bœ & r" ‰ b œ bœ bœ œ p o &

F

˙

F

bœ bœ bœ 5

p

œ " ‰ R

œ œ

œ œ œ œ œ œ p

˙

˙ #

w

5

r " ‰ œ

o

w

p

bœ bœ

œ

6

œ

F

œ R " ‰

o

F

Œ

œ bœ bœ œ p 5

o

F

˙.

w

˙.

bœ bœ bœ bœ p

bœ bœ bœ

œ

F

œ R"‰ Œ o

œ"‰ Œ R

œ œ

cellophane paper

÷œ

æ

w æ

Ó

!

o

œ

œ "‰÷ ˙ R æ

cellophane paper

o

6

b˙ # ˙

œ R " ‰

F

bœ bœ bœ bœ

œ R " ‰

o

o

œ ˙. œ œ

bœ b˙.

œ

F

œ

o

& ˙

˙.

œ

molto legato

w

˙

˙.

r " ‰ œ

5

B b Cl. 3

œ

œ

w

34

B b Cl. 1

p

œ ˙ œ œ

˙

o

˙

F

clarinet

w æ F w

˙ æ w

œ"‰ Œ R

mod. ord.

o

&


5 39

B b Cl. 1

÷

œ æ

& ‰

B b Cl. 4

& &

A'

bœ bœ bœ œ œ œ œ bœ bœ p

molto legato

bœ bœ bœ p

bœ bœ œ œ œ œ œ œ

œ

bœ bœ œ œ

œ R "

B b Cl. 1

&

˙

bœ bœ bœ

bœ bœ œ œ

simile

˙

p

œœ

œ œ œ

œ. #œ œœ œ œ

A'

softer

#

A

softer

B

A' lontano

œ. P

œ ˙ P

molto legato

&

bœ œ œ bœ œ œ œ

o

42

œ #œ œ #œ # œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œœ œ œœ p P

o

A

B b Cl. 3

clarinet

œ " R

molto legato

B b Cl. 2

mod. ord. molto legato B'

œ

œ bœ bœ bœ bœ bœ

œ œœ

œ #œ œ œ

#

bœ bœ bœ

bœ bœ œ œ œ œ œ bœ b œ œ bœ bœ

bœ bœ œ œ œ œ œ œ

œ ˙. P

b œ b œ œœ

œ œœ

bœ bœ bœ

B b Cl. 2

!

&

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ

œ.

simile

B b Cl. 3

!

&

#œ œœ œœœ œœ œœ simile

A

bœ bœ œ œ & . ‰ bœ bœ œ œ œ œ œ œ b˙. b œ œ bœ bœ œ lontano

B b Cl. 4

B' lontano

simile

#œ œœ œœ

œ œ. j‰ œ

A

bœ bœ bœ

bœ bœ

bœ p

œ bœbœ œ œ œ

œ #œ œ œ

œ #œ. p

˙. j‰ œ

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ #œ œ œ

œ.

œ #˙

p

Ó

˙

B

#œ œ œ œ# œ œ œ œ # ˙ . œ œ œ œœ œ œœ ‰

˙

#

œ b˙. p #

B lontano

œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œœ

B softer

j œ

A'

˙.

bœ bœ œ œ

bœ bœ

B'

softer

bœ bœ œ œbœ œ œ œ œ œ œœ ˙

œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ B'

#œ œ

œ.

j‰ œ

F #œ œ #œ ˙. F ‰Ó


6 B 46

B b Cl. 1

& Ó

p

A mod. ord.

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

B b Cl. 3

B b Cl. 4

bœ œ œ bœ œ œ œ œ

3

bœ œ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®Œ bœ œ bœ œ œ œ œ o F 3

& ‰

1

mod. ord.

& Ó

2

softer A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ

2

1

mod. ord.

p

1

B'

bœ bœ bœ

1

simile

œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ ® ‰ b œ œ bœ bœ p o F 2 1 A'

B

B b Cl. 2

bœ bœ bœ

2

œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ ® Œ & bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ p o F 3

softer

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ A'

simile

3

bœ œ œ bœ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® ‰ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ o F

2

3

A

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ ® bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ & b œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ b œ bœ simile p F 3

48

B b Cl. 1

1

mod. ord.

softer

& bœ &

bœ bœ

œ bœ bœ 1

& ‰

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . bœ œ œ œ œ 2

2

1

œ

Œ Œ

˙ 2

2

o

3

œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

softer

œ.

œ

1

o 3

B

p

bœ bœ

B'

p bœ bœ

bœ bœ

bœ bœ

bœ œ œ œ

œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ ® bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ bœ bœ bœ simile p F B'

A'

1


7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®Œ & bœ œ œ œ œ 3

50

B b Cl. 1

A

œ œ œ œ œ b œ œ bœ

o

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . 2

1

3

œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ ® ‰ œ œ œ œ œ & bœ bœ bœ bœ œ œ œ 1

B b Cl. 2

F

F

3

bœ bœ

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

1

bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ

o A'

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ bœ B'

B

2

œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ ®‰ & œ œ œ œ œ 2

B b Cl. 4

o

3

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® Œ & bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ 1

B b Cl. 3

2

3

1

2

œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ 1

2

3

o

j œ

52

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

& ˙ & bœ

œ bœ 2

& bœ bœ & ˙.

o

Œ

bœ bœ

Œ

3

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® ‰

A

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ P

3

œ œ

œ œ œ œ œ œ œ ®Œ œ œ

‰ Œ

o

B'

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ P 1

F

1

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 2

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ F 1

A'

bœ œ œ œ œ œ bœ œ œ b œ œ P ‰

œ bœ

2

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F

bœ bœ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ F P B

1


8 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P F 3 2 1

3

B b Cl. 1

œ œ œ œ ®‰ & œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ o

B b Cl. 2

& rK ® " œ

& bœ œ œ bœ

Œ

œ

2

B b Cl. 4

œ bœ

& œ bœ œ

®"

Œ

B b Cl. 1

o 3

Kr ® " &œ œ œ œ œ œ œ œ œ

A'

P

œ œ œ œ œ œ œ bœ œ b œ œ

o

œ œ ®" &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

> œ bœ

F

F

1

œ œ

bœ œ bœ

œ bœ

4

B b Cl. 3

œ œ rK ® " &œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

o

B b Cl. 4

®" &œ œ œ œ œ o

A

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ

bœ œ bœ œ œ

œ œ bœ œ œ œ bœ bœ

B

o

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ B

o

4

B b Cl. 2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F P A'

œ œ ®‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

56

2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ P F 1 2 3 A

o

B b Cl. 3

1

B'

54

B'

bœ bœ

œ bœ

> F

œ bœ

1

2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Kr ® " œ œ

> bœ bœ

F

o

2

1 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ

bœ œ bœ œ œ

> bœ bœ

F

2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ 1

2

œ œ œ œ bœ œ œ œ œ ®" œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ o

Œ


58

B b Cl. 1

A

bœ bœ bœ œ œ œ œ œ bœ bœ P

&

3

B b Cl. 2

&

œ bœ

bœ bœ bœ

b >œ f

B

1

B b Cl. 4

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ ® bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ o P

> bœ bœ f

o

œ œ œ3 œ œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ 1

2

4

B'

bœ œ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ ®" & bœ bœ P

A

bœ bœ

1

B

bœ bœ

B b Cl. 2

&

B b Cl. 3

& bœ bœ bœ ® ‰ & Kr ® " bœ o

2

F

bœ bœ b œ o P

o

B b Cl. 4

9

4

> 1 2 3 bœ bœ b œ b œ œ œ œ œ œ b œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & œ œ bœ œ œ œ œ ®b œ b œ b œ bœ œ bœ œ o P f 1 2 3 4 >œ A' b bœ b œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ œ œ bœ & ‰ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ P f

60

B b Cl. 1

3

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ ®" bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ

3

B b Cl. 3

2

3

1

4

2

3

Ó

o

4

bœ œ œ œ œ bœ œ K® " œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ bœ œ œ œr o F 1

B'

bœ P ‰

œ bœ œ bœ

2

3

1

4

bœ œ œ œ bœ bœ œ œ ®" œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ F o

A'

œ bœ bœ bœ P Œ

bœ œ œ bœ œ œ œ bœ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ b œ b œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œKr ® " bœ œ bœ œ

P

1

2

F

3

bœ œ œ œ

4

o


10

1

62

B b Cl. 1

& Ó

œ œ #œ P

2

B b Cl. 2

2

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

3

3

4

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®" #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ o

4

bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ ®" & bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ bœ

Œ

Ó

o

1

B b Cl. 3

B b Cl. 4

&

bœ bœ bœ P

bœ bœ

2

3

bœ œ œ œ œ œ bœ bœ ®" œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ

B b Cl. 2

& Œ

#œ œ œ P

2

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

1

& Ó

bœ p

& Ó &

œ œ

& ‰

bœ bœ bœ

4

#œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®" œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ p Œ

o

3

4

o

1

œ œ œ œ p

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ p

Œ

œ bœ bœ œ œ œ bœ bœ œ œ œ ®" bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ

4

2

3

2

‰ 3

1

B b Cl. 4

bœ bœ bœ

Π2

B b Cl. 3

1

o

1

64

B b Cl. 1

4

3

2

3

4

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ®" œ œ œ œ œ

Œ

˙ o

o

4

œ œ œ œ bœ œ bœ bœ œ œ œ Kr ® " œ œ œ œ œ œ bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ bœ œ o

Œ


11 1

66

B b Cl. 1

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

& Œ

œœ #œ

2

3

4

œ œœ œœ œœ ®" Œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œœœ œœ œœœ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ

rK ® " ‰ & œœ œœ œœ œœ œ

Œ

& ˙

˙

1

#

& Ó

3

2

o

˙.

œ " ‰ R

˙

˙

œ 3

œ p

o

bœ œ œœ & bœ bœ bœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ ®" # w bœ œ bœ œ œœ œ œœ

B b Cl. 3

bœ bœ & bœ b œ œ œ œ œ ®‰ bœ œ œ o

÷˙

æ

o

mod. ord. (tone)

B b Cl. 4

&

¬ f

r " ‰ ¬ o

p

œ œœ

œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ R

2

"

4

5

6

7

8

clarinet

o 3

(air only)

¬

5

6

7

P

œ R 2

4

w p

1

"

#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œ œœ œœ # œ œ

o

w Fæ

3

o

4

cellophane paper

bœ œ bœbœ œ œ œ œ œ œ œ œœ

3

4

o

bœbœ œ œ

2

bœ bœ bœ #

o

1

r œ " ‰

1

˙

P

69

B b Cl. 2

bœbœ bœ bœ #

o

˙

2

1

4

œœ œœ œœ ®" Œ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

F

& w F

o

o

o

B b Cl. 1

#w

9

mod. ord.

&

10

p

bœ bœ bœ 11

bœ bœ

1

2

3

4

bœ œ œ œœœœœœœœœœœœœœœœ P

œ œ œ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œœœ œœœœœœœœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® " o P

Ó


12 72

B b Cl. 1

& #œ œ œ ®‰

1

Œ

o

B b Cl. 2

r œ " ‰

& œ

P ÷

6

7

2

˙ æ

9

10

F

11

B b Cl. 3

bœ œ œ œ œ œ œ & bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ® "

B b Cl. 4

& Ó

÷ ˙ æ P

œ " ‰ R

o

& œœ" ‰

B b Cl. 4

&

5

6

Œ

7

&

P

mod. ord.

œœ

œ œœ œœ F

1

8

9

10

11

8

9

˙ æ

÷

o

œ æ

œ " ‰ R

o

Ó

&

P

(air only)

œœœœœœœœœœœœœœ œ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ œ œ

mod. ord.

clarinet

o

1

3

2

4

5

F

¬

¬

1

2

11

o

÷

w æ

cellophane paper

o

2

3

4

o

Ó

œ œ œ œ œ œ œ & œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ‰

7

œ œœ œœœœœœœœœœœœœœœœœœœ r " ‰ œ œ ¬ P F

3

4

5

6

F

Œ

6

P

¬

7

mod. ord. 1 (tone)

r " ‰ ¬ o

¬

10

Œ

mod. ord. (tone)

P

œ œœ

1

2

3

4

œœœœœœœœ 1

Œ

o

¬ r " ‰ ¬

cellophane paper

œ œ œ œ œ œ œ " ‰ œ œ œœœœœ œœœœœ œœœ œœ œœœœœ œœœœœ œœœœ œ œœœœ

(air only) o

o

¬

7

¬ F

clarinet

o

B b Cl. 3

6

mod. ord. (tone)

¬

75

B b Cl. 2

5

(air only)

o

B b Cl. 1

4

o

o

8

3

F

cellophane paper

o

5

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ ‰ bœ nœ

2

3

2

P

4

œœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœœ P 5

6

7

8

9

10

œœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ F ˙. æ F

œ " ‰ R clarinet

o

mod. ord.

&


13

œ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ œœœ œ Œ & œ œ 3

78

B b Cl. 1

4

5

6

7

œ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœ œœœ œ œœœœœ œ œ œœœœ œ œœœœœ œ œœœœœ œ œœœœ 1

8

simile

2

3

4

5

6

7

8

o 5

B b Cl. 2

6

1

7

& œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ " ‰ œ œ œ œ œ œ

Œ

simile

o

11

B b Cl. 3

& œœœ ‰ œ

Œ

˙

2

3

4

5

6

7

9

1

Œ

˙. f

9

10

2

8

4

9

Œ

& œ

5

10

r œ " ‰ o

2

3

4

5

6

P

o

11

2

1

œ " ‰ R

3

4

˙

˙ f

o

5

6

7

11

12

13

8

6

7

9

"

1

œ œ œ#œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ

1

Ó

2

œ

o

#œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ#œ œ #œ ‰ 1

P

2

3

4

5

6

7

8

9

3

2

4

5

6

œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

o

o

B b Cl. 4

1

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

o

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ & 7

œœœ œ œœœœ

8

7

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ " Ó & œ œ 3

B b Cl. 3

6

œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ œœœ œ œ œ

o

B b Cl. 2

8

5

3

œ œ œ œœœ " Œ &

81

B b Cl. 1

4

‰ & œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ P o 1

B b Cl. 4

3

œ

o

o

2

10

11

12

13

o

˙. f Œ

Œ

bœ o


14 B b Cl. 1

5

4

6

7

8

#œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ " 1

œ œ œ œ œ & œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ

2

3

4

5

6

7

8

9

o

o

B b Cl. 2

&

7

œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ

" ‰

1

Œ

B b Cl. 3

& œr " ‰ o

B b Cl. 4

&

2

3

5

4

5

6

7

˙ f

8

9

10

r " ‰ œ

œ

o

ß # ˘œ

!

&

11

5

f

œ.

1

6

7

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ & 11

12

13

o

B b Cl. 4

& Œ

1

Ó

3

4

5

6

7

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ

like a delay effect

3

3

8

5

6

9

10

11

12

w

#

8

Œ

2

2

2 3 4 1 7 8 bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

o

ß like a delay effect # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ fl # f

Ó

ß like a delay effect ˘ # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ. œ. œ. œ. ˙ . f

#

7 8 9 10 5 6 2 11 12 13 bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ 1

#œ #œ œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

8

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ o P

o 10

7

12

# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ # 9œ # œ œ œ # œ œ & #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ " Œ 9

B b Cl. 3

6

bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ bœ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ P o

˙

4

B b Cl. 2

4

o

87

B b Cl. 1

3

#œ œ œ #œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ #œ œ œ œ œ œ œ Œ

o

1

2

4

o

Œ

ß like a delay effect b œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl f


90

B b Cl. 1

B b Cl. 2

&

ß ˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ˙

#

F

& ˙ o

B b Cl. 3

ß

& b˙

. & œ #œ

94

B b Cl. 2

B b Cl. 3

B b Cl. 4

&

b œ.

o

œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . P # tenuto

œ

#

œ.

œ.

œ. œ œ.

œ.

® " #œ P

œ.

o

œ œ. œ. œ. œ. œ. œ fl P #

œ. œ.

œ. ‰

œ.

œ. mod. ord.

bœ P

œ.

œ

r œ"‰

˙.

r œ"‰

tenuto

œ

b œ œ. œ. œ. œ. œ. b ˙ . fl P #

o

œ J

3 #˙ 4

j #œ

j œ

3 4 ˙

r" ‰ œ

mod. ord.

j #œ

3 4 #˙

œ " ‰ R

mod. ord.

j bœ

P

œ

P bœ

j œ

tenuto

tenuto

tenuto

3 4

tenuto

˙

œ"‰ R

˙.

œ

®" ‰

mod. ord.

& œ #œ . & # œ.

tenuto

œ b œ œ. œ. œ. œ. œ. b œ. œ. œ œ fl # F o

#

B b Cl. 1

ß # œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. # œ . fl # F

F

˙.

#

P

o

ß ˘ . . . . . . . œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ o

B b Cl. 4

˘œ œ. œ. œ. œ. œ. œtenuto ˙

œ " ‰ R

r" ‰ œ

Œ

P

P

ß ®# œ œ œ œ œ #œ œ œ fl . . . # flœ œ. fl . F P ß delay ˘ . . . Œ œ œ œ œ #œ fl P P ß

delay

ß delay b œ œ. œ. œ. b œ fl fl P

r" ‰ œ

5 4 ‰

ß ß delay ˘œ œ. œ. œ. œ ˘ . # ˘œ œ. œ œ. œ. ˘ . #œ œ ® œ œ

ß

bœ œ œ. fl . F

P

F

œ. œ. # œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . P ß # œ œ. œ. œ. # œ œ œ. fl fl . P F

œ. œ. b œ œ fl . P

œ. œ. œ. œ.

ß delay ß ˘œ œ. œ. œ. ˘ . . . . . . . ˘œ œ. œ. œ. ˘ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.

F

ß delay 5 4 œ œ. œ. fl F ß ˘ 5 œ 4 ‰ F

f F ß œ. œ œ œ œ. œ. fl . fl F f delay ß ˘ œ. œ. œ. œ œ œ fl . f F

15

F

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ fl . . . . . . . F

œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ . . . . . . . fl F

ß ß delay 5 4 œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ . . . œ œ fl fl fl . . . . . . . fl . f F F F

3 4 3 4 3 4 3 4


16

3 œ œ &4 F legato

97

B b Cl. 1

& 43 œ œ F legato

B b Cl. 2

legato

B b Cl. 3

B b Cl. 4

œ œ 4 œ 4 4 œ œ 4 œ

3 œ &4 œ F

œ œ 44 œ

3 &4

4 4 œ œ œ

legato

œ F

œ

ß

‰ œJ P

œ œ œ

œ œ œ

˙

w

5 œ œ œ 4

œ"‰ Œ R o

& Ó

mod. ord.

delay

œœœœœœœœ fl . . . . . . . o P

& r" ‰ Œ ÷ ˙ æ ¬ o

cellophane paper

B b Cl. 3

o

B b Cl. 4

& Ó

Ó

(air only)

¬

o

w æ P

¬ F

43

(air only)

¬

o

3 4

Œ

˙

¬. P

3 4 #œ p

Œ

˙

¬

r "‰ Œ ¬

÷

¬ F

¬

w æ

cellophane paper

o

o

w æ p

w æ F

w

r" ‰ Œ œ ¬

œ

w æ P

˙ æ

œ œ 45 œ 45

œ

#œ #œ p

(air only)

o

B b Cl. 2

3 4 œ p

Œ

like a delay effect

‰ j 45 # œ œ œ œ P

œ œ œ

& w

5 4

‰ œ œ. 45 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ fl F o

œ œ œ

103

B b Cl. 1

œ ‰ J P

œ œ œ

o

w P

o

o

¬ P

¬

5 4

œ œ

r" ‰ Œ ¬

œ

œ

r" ‰ ¬

Ó

#œ #œ #œ #œ

œ

w æ

w æ p

w æ

œ"‰ Œ Ó R

o

o

œ "‰ Œ R

¬

4 w 4

œ

44

!

ß

4 4

Œ

4 4

like a delay effect

œ œ œ œ œ œ œ œ fl . . . . . . . F

(air only)

¬

o

œ. œ.

‰ Œ

f

Ó

o

œ"‰ Œ R

U !

!

!

U !

!

!

U !

œ"‰ Œ R

!

U !

w æ

˙ æ

o

o

!

o

œ

o

cellophane paper

÷

œ #œ

ß like a delay effect ‰ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. fl o F

5 œ œ 4 œ

(air only)

˙

œ

r" ‰ Œ ¬ o

! ÷

Ó

cellophane paper

˙ æ

o

˙ æ p

o

Barcelona, 1 de maig de 2017.