Page 1

LlĂ grimes de tardor Elegy for Violin and Piano

Josep Maria Guix


Cover image: Hajime Namiki


En record del company Fèlix Galbete, que va deixar-nos massa d’hora, i que va viure la seva última tardor amb l’esperança d’assolir el país que ell imaginava.


Nota de programa: Anys enrere vaig descobrir, casualment, un vi de la Terra Alta de nom força poètic, Llàgrimes de tardor, i vaig pensar que, si sorgia l’ocasió, miraria de compondre una obra amb aquest mateix títol. Qui m’havia de dir que, temps després, l’interès pels haikus japonesos em conduiria a descobrir l’expressió “vent de tardor”, un motiu recurrent que impregna de melangia molts d’aquests poemes. La història recent ens ha dut, d’altra banda, a ser testimonis d’uns fets excepcionals durant les acaballes de setembre i l’inici d’un octubre malaguanyat, les conseqüències dels quals encara no podem albirar. L’esperit de desconsol associat a l’estació autumnal va accentuar-se més encara quan vam saber que el nostre company de feina, en Fèlix, portava mala peça al teler. L’estiu passat, la malaltia se’l va endur, però en la memòria de tots aquells que el vam conèixer restaran sempre les seves intervencions assenyades, la seva humilitat i, sobretot, el gran compromís amb la seva tasca com a professor. Aquesta senzilla elegia, que s’enceta amb una atmosfera ben tardorenca i que, lentament, va assolint un clima més lluminós i esperançat, vol retre-li homenatge. Josep Maria Guix

Nota de programa: Años atrás descubrí por casualidad un vino de la DO Terra Alta cuyo nombre resultaba sumamente poético, Llàgrimes de tardor (Lágrimas de otoño), y pensé que, si surgía la ocasión, compondría una obra bajo ese mismo título. El azar me condujo, tiempo después, a interesarme por los haikus japoneses, así como al descubrimiento de la expresión “viento de otoño”, un motivo habitual que impregna de melancolía buena parte de dichos poemas. En nuestra historia reciente, por otra parte, hemos sido testigos de unos acontecimientos excepcionales a finales de septiembre y principios de octubre, hechos cuyas consecuencias no podemos vislumbrar aún. Ese espíritu de nostalgia otoñal se acrecentó aún más al conocer el grave pronóstico de nuestro compañero de trabajo, Fèlix, y, sobre todo, cuando, el pasado verano, la enfermedad pudo con él. Pero los recuerdos que nos lega siguen muy vivos: una persona humilde, de buen juicio y con un compromiso enorme en su labor docente. Esta breve elegía, que recrea en sus primeros compases esa atmósfera otoñal antes de dar paso a una luz de esperanza, quiere rendirle homenaje. Josep Maria Guix

Program note: Years ago I casually discovered a wine with a poetic name. It was called Llàgrimes de tardor (Autumn Tears). I found it quite inspirational and the idea of writing a composition with the same name started floating around my mind. Destiny took me, years later, to get interested in haikus and I discovered the expression ‘Autumn Wind’, a frequent motive which impregnates the poems with melancholy. Furthermore, in our recent history, we have witnessed exceptional events at the end of September and beginning of October which consequences are yet to come. The spirit of nostalgia increased even more when my dear colleague, Fèlix, got very sick and eventually, the desease took him away from us. Despite this tragic end our thoughts and prayers on him are still very much alive: a humble, kind-hearted and determined man. This short elegy recreates in the first measures this autumnal atmosphere opening the doors to hope and honouring him. Josep Maria Guix


Llàgrimes de tardor Elegy for Violin and Piano Josep Maria Guix

4 &4

Violin

q = 72

SP

MSP

w

w

o

4 &4

Piano

?4 4

q = 72

Damped

w > °

Pno.

(Press the strings lightly with the finger while playing the key. Choose an inharmonic partial)

rubato

poco rit.

5 3 &4 æ 2 ˙. ˙æ p rubato poco rit. 7 ord. 5 bœ bœ œ œ œ 3 & 4 b œ œ œœ b œ œ œ œ œœ 2 p ? 5 ˙ .. ˙ 3 4 b ˙˙ . 2 ˙˙ π ° 7

Vl.

tremolo

a tempo

simile

5 4 Ͼ.

≈‰ Œ @r œ

æ w

r & œ@ ≈ ‰ Œ 11

non trem.

Ó

harmonic trill

sul III

o

r bœ œ

11

† Pno.

œ bœ œ œ b œ b œœ # œ œ œ #œ 3

& ˙ b ˙˙ π ? b ˙˙ #˙

°

p

b œœ

3

Ͼ. P

j 4 œæ 4 wæ

5 bœ bœ œ œ œ 4 b œ œ œœ b œ œ œ œ œœ p 5 ˙. ˙ 4 b ˙˙ .. ˙˙ π

a tempo

simile

ww ..

b ˙˙ ˙˙

j b Ͼ Ͼ

o

o

bw ° ∏

4 w 4 w 4 4

(Always very ressonant)

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 3 O 8 O. O 4 O. o f

SP

Vl.

w P

MSP

b >œ œ f

œœ œ J

5 8

π

3

∑ ∑

5 8 &

p

#œ œ œ œ #œ œ œ œ œ 3

5 8 œ bœ œ œ œ œ Nœ œ œ 3

#œ œ. #œ œ 3 œ #œ œ. 4 π b˙ œ bœ N ˙ 3 4 Nœ 3 4


2

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 5 r &4 O 4 O ≈‰ Œ SP

ord.

15

Vl.

Œ

o

15

2 †4 Pno.

œ œ

lontano, come un'eco

p

o

Nœ œ . œœ œœ ˙˙ œ 5 œ. 4 œ π ˙˙ œ b b ˙˙ œ 5 bœ 4 bœ

Nœ. œ œ 2 œ. œ œ œ œ &4 p ß 2 . bœ œ 5 &4 œ 4 bœ. bœ. > F

3 4

MSP 0

˙.

o

3 4

Œ

3 4

3 4

?

œ R ≈‰ Œ Œ

p

œœ

œ

˙˙ ˙

˙.

o

œœ b Œ œ œœ œ

°

π œœ

œ

˙ bœ

Œ

˙˙ .. ˙˙ ..

œ.

˙.

∑ ∑

SP

5 4 ˙. P

20

Vl.

& ˙. 20

Pno.

F 5 4 œ

& ? Œ

˙

P œ bœ b œ œ œ œœ

5 j 4 b œ˙ .œ œœ œ œb œ˙˙ bœ œ œ œ p œ ∏ ° 3

3

˙.

MSP

˙

˙ .. ˙ π œ ˙. bœ ˙.

lontano

3 j Fœ r bœ bœ œ œ œ bœ œ b œ œ b œn œœ . œ b œ œœ π p A œ œ b œ œ b œœ ˙ . J b b ˙˙ .. 3 3 π

˙ ˙ ˙ ˙

lontano

˙

˙. ˙.

˙ ˙

˙. ˙.

˙ ˙

°

2 &4

MSP

œ œ œ 5 3 ∑ 16 œœ .. œ 4 œœ b œ N œ b œ b N œœ œ b œ p 3 œ 3 bœ 5 œœ b œœ 16 b œ . œ 4 bœ bœ J 3 P ° ° 3

Pno.

˙.

È harmonic trill Ÿ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ r≈‰Œ Œ 5 j j 3 2 4 3 r ≈ ‰ Œ 16 4 4 4 4 O O O O O œ . . œ sul III f o o o

25

2 &4 25

˙

ord.

SP

Vl.

˙.

ord.

π ? 2 N ˙˙˙ 4 ˙ ˙ bœ ˙ R

2 4 2 4

SP

bœ œ. œ. œœ b œ . b œœ . œ œ b œœ .. bœ œœ

p

w 4 w 4 4 4

3 4 œœ p 3 bœ 4 œ

˙. ˙. ˙. ˙. °


4 &4 31

Vl.

SP

ord.

w

w p

0

o

w ww

4 & 4 bœ œ π œ ?4 œ 4 ° 31

Pno.

MSP

œ

œ

˙

SP

SP

5 ˙ &4

˙.

37

Vl.

π

œ≈‰ Œ R

o

legato

®œ p

œ

5 †4

-̇ ˙. 5 N ˙˙ ˙˙ .. &4 p 5 ˙ ˙. & 4 ˙˙˙ ˙˙˙ .. . ?5 4

œ- œ ‰J J‰‰ P

N

5 &8 40

Vl.

œ œ œ . bœ œ b b œœ .. œœ œœ œœ ... œœ

Pno.

5 &8

œ bœ œ

œœ .. œ.

5 & 8 N b œœœ œœœ ... ?5 8

-j . œœ ˙˙ .. b œœœ . œ ˙. . 5 4 J P legato, dolce e luminoso 5 ˙ b œœ œ˙˙ .. œ ˙ 4 œœ .. J N

®Œ

œ‰ J 43

bœ bœ œ œ

œ

œ.

π

œœ

P œœ .. œœ œœ b œœ .. œœ œ. œ œ b œ. œ

b ˙˙˙ ˙ °

π

œ bœ œ œ

‰ ‰

p

bœ bœ œ œ

- œ bœ bœ. 3 b œ œœ .. 4 P 3 4 œœœ b b œœ .. 3 4

œœ 6:4

œ œ. bœ

œ

simile œ œä 5 ‰ ≈ œ œ œ œ ®‰ ‰ ≈ œ æ˙ 4

œœ Œ ® œ œ œ œ ®‰ p

P

MSP tremolo

SP

-̇ N ˙˙

œ œ

6:4

3

SP œ œ bœ œœ J ‰ ‰ ®b œ œ ®‰

3 4

6:4

b˙ π

Ó

40

5 †8

&

œœ

˙. 3 ˙. 4 æ æ P - -̇ -̇ œ b œœ ˙ b ˙ .. ˙ ˙. 3 4 F P j 3 œœ . b ˙ œ œ ˙˙˙ .. œ 4 œ ˙ ˙.

o

leggiero

37

Pno.

‰ œJ æ˙ æ

q = 60

œœ

MSP

0

o

œ #œ ˙.

SP

5 r 4 œ ≈‰ Œ

w

ww

q = 60

SP

5 4

π

œœ 5 4 ˙.

SP

3 æ˙ . 4

œ bœ œ œ

œ œ

5 4

5 4

6:4

3 4

&

3 4

?

3 4

œ œ 3 ˙. 4


4

Vl.

o

-̇ b ˙˙

4 &4 44

Pno.

F 4 ˙ & 4 ˙˙ P ?4 4 j pœ w °

† Pno.

F b ˙˙ & b ˙˙

Vl.

&

Pno.

?

œ

Œ Œ

>œ œ. F π

˙

œ

51

&

œ

˙

œ

3

œœ .. ‰ œœ ..

? ˙

51

œ œ J

bœ b œœ

Ó

p b œœ b œœ

π œ bœ œ œ

œœ

œœ .. . p œ

œ

3

6:4

°

œœ œ

œ œ

œ

œ> œ

œ

‰ œJ

œ

(Like a gentle raindrop background)

O

4 4

Œ œ P

(Bells)

j œ œ

œ 3

> œ œ œ

œ œ

O

œ

œ

œ

œ

O R ≈ ‰ Ó o

#œ #œ œ

(Always very ressonant)

sul I

> œ

4 4

4 Ó 4

˙˙ .. ˙.

lontano, come un'eco

π

b ˙˙ ..

œ œ œ ‰ ≈ R œ œ œ œ π œœ P œ. π

˙.

O

œ.

5 j 4 b œœ ˙˙ œ ˙ π

j ‰ j œ b œ 44 b œ œ . b œ ˙ bœ œ œ

5 4 5 4

3 4

œ. œ. ‰ œ.

(Bells)

3 ˙. 4 ˙˙ ..

œ

b˙ b ˙˙

5 4

œ. œ œ œ œ

˙˙ .. 3 ˙ 4 .

b ˙˙˙

œ œ & J ‰ 48

3 4

œ. p œ

-̇ ˙˙

48

Vl.

N dolce e cantabile

œ @R ≈ ‰ Œ Œ

4 &4 44

œ

œ

œ

#œ œ>

œ #œ

#œ œ

#œ œ

#œ. # >œ ß

#œ #œ

#œ œ

œ


5 54

Vl.

& 54

Pno.

&

œ #œ

?

jœ œ

& œ 57

Pno.

&

œ

57

Vl.

œ>

?

œ œœ

œ

œ œ

œ . œ œ

lontano, come un'eco 60

Vl.

&

O

π

sul I

(

°)

œ

œ

œ

3

œ

bœ œ

p

œ

œ

œ œ J J #œ

œ #œ

j œ œ

œœ œ

œ

œ œ

œ #œ 3

œ œ

j œ œ 3

œ

œ

œ

œ œ >œ

O R ≈ ‰

Ó

œ. œ

œœ

œ

œ J #œ

œ ˙ J

œ. œ # œ œœ œœ

œ

œ

œ

œ

œ.

œœ œ

#œ œ

U

o

& ˙ ?

bœ œ

O

60

Pno.

˙

3

œ

Ó

ord.

Ó ∑

∑ ∑

U

U

Barcelona, 26 d'octubre de 2018.

(Keep pedal depressed until a complete sound extinction)


Profile for Josep Maria Guix

Llàgrimes de tardor (2018)  

Elegy for Violin and Piano

Llàgrimes de tardor (2018)  

Elegy for Violin and Piano

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded