Away... in the dusk (2013)

Page 1

Away... in the dusk Haiku for Bb clarinet

Josep Maria GuixPer a la meva mare.


Away... in the dusk Nota de programa: Aquesta breu obra per a clarinet sol, un petit preludi a mig camí entre l’actitud contemplativa i el to jugasser, reprèn l’esperit d’alguns haikus japonesos: el gust per la concentració, pel refinament i, sobretot, per la fascinació davant de la bellesa que ens envolta. En tot moment hi ha la voluntat de desdibuixar límits i cercar ambigüitats, especialment pel que fa a la recreació virtual de l’espai –el joc d’ecos elaborats- i a l’intent de bastir una polifonia imaginària amb un instrument monofònic. També la frontera entre timbre i harmonia s’esvaeix subtilment, igual que la que separa línia melòdica de textura –quan el registre greu evoca el moviment del vent. Però, sobretot, s’ha intentat transmetre un estat d’ànim a través d’una música que s’apropa al silenci, que suggereix més que no pas afirma.

Esta breve composición para clarinete, un pequeño preludio a medio camino entre la actitud contemplativa y la inocencia lúdica, persigue el espíritu del haiku japonés: el gusto por la concentración, por el refinamiento y, sobre todo, por la fascinación ante la belleza que nos circunda. Prevalece en todo momento la intención de desdibujar límites, de apostar por ambigüedades -especialmente por lo que se refiere a la recreación virtual del espacio a través de un elaborado juego de ecos-, así como al intento de trazar una polifonía imaginaria con un instrumento monódico. Asimismo, la frontera entre timbre y armonía se diluye sutilmente, al igual que la que separa melodía de textura –así el registro grave cuando evoca una ligera brisa. El objetivo principal contiúa siendo la transmisión de un estado de ánimo a partir de una música cercana al silencio, cuya única pretensión radica en sugerir más que en convencer.

This short work for solo clarinet is a kind of prelude that suggests both contemplation and playful innocence, trying to achieve the spirit of a Japanese haiku: concentration, refinement and beauty. The idea of blurring boundaries and exploring ambiguity has been important as a compositional point of departure. In this sense, a virtual recreation of space through echoes and delays is a means of achieving an imaginary polyphony from a monodic instrument. We could say the same regarding timbre and harmony –at the end of the piece- or melody and texture –when the clarinet plays quick notes in the lower range evoking a gentle gust of wind. The main goal, however, is the achievement of a mind state that creates images and feelings in the listener through music which suggests, rather than affirms.


Performance notes:

Normal tone.

!

Half air / half tone.

! !

Gradual change from half air/half tone to normal tone. Gradual change from normal tone to half air/half tone.

Playing normal tone and tying the first harmonic of the sound to the following real note.

The player should avoid key noises in fast passages. The notes written in the score sound a major second lower.


Away... in the dusk q = 70

& 68 Œ

Clarinet in B b

& 38

Œ

! (tone)

j bœ p

Haiku for B b clarinet

bœ œ bœ œ œ œ

like an echo

more distant

44 œ- œ . ˙ .

5

r Nœ

!

œ.

œ

p

2 &4 ‰

!

j bœ

p

P

44 w

P

38

P

f

w

p !

œ 43 J ‰ Œ Œ

42

"

o

q = 30

7 bœ bœ œ bœ 8 b œ œ 3 P

j œ bœ œ

˙. 43

o" (half air / half tone)

!

molto rit. q = 70

original sound 12

˙ 42

Josep Maria Guix

a tempo q = 70

4 4

œ. 6 J 16

bœ. 3 bœ œ 8 bœ p ! p

bw

p

like an echo

F

mod. ord.

r bœ

ŸÈ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . œ 3 œ bœ bœ 3 ˙ J 8 4

5 8

more distant

5 œ &8

17

P

œ. æ

frull.

mod. ord.

p

!

13 16

o

È ~~~~ Ÿ 12 44 & 13 16 16 j ‰ 43 œ œ Nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ ! # # o like a gentle wind (avoiding key noises)

20

molto legato

o"

!

q = 120

molto accel. original sound !

q = 70

3 6 &4 Œ $ j œ 8 bœ . œ p

23

r Nœ

bœ œ 2 œ bœ bœ bœ 4 œ P

œ

a tempo

œ b œ œ 44 F

q = 70

w

subito

p

5 4

˙.

ƒ

˙

p

12ˆ 1 16 32


original sound

b œ- œ œ œ- œ œ b œ- œ œ œ- œ œ œ 12 1 8ˆ 1 œ œ œ œ œ œ ® œ œ œ ® œ œ œ œ 16 œ œ œ œ œ ® œ œ œ ® 14 & 16ˆ32 32 16 œ œœ œ ! P p f p ! f like an echo

28

more distant

original sound like an echo

original sound like an echo

like an echo

original sound like an echo

molto legato

original sound like an echo

œ œ œ 14 œ 13 1 6 & 16 - œ # œ œ œ # œ ®- œ œ œ œ œ ®®- œ œ œ œ ®- œ œ œ œ œ ® 16 b œ-œ œ œ œ-œ œ œ œ œ œ-œ œ œ œ-œ œ œ œ œ 32ˆ8 bœ œ œ œ œ œ F ! F ! ! P p !

30

like a gentle wind

o"

!

1 6 5 9 œ œ & 32ˆ8 b œ- œ 8 œ 16 œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ

32

#

9 & 16

34

œ bœ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

original sound 37

&

molto legato

o

˙.

˙.

like an echo

& 43

42

!

3 4

#

,

tremolo

˙.

b˙.

!

b˙.

˙.

o

(sounding both, fundamental and 1st partial)

o"

4 4

w

w p ˙.

(¥) 3 4 ˙.

!

œ J o

Œ

(¥) 4 4 w

F

Œ

3 4

U

"

Barcelona, desembre de 2013.