Page 1

GLOBALITY INTEGRAL

Una nova forma de relació amb les noves tecnologies

Josep López - PRESENTACIÓ 2014

:: Globality Integral ::

-1-


GLOBALITY INTEGRAL

:: PRESENTACIO ::

Qualsevol organització, independent de la seva dimensió, ha d’aprofitar les noves tecnologies i que passin a formar part de la estratègia del negoci

:: QUE ES GLOBALITY INTEGRAL ::

Es un servei innovador d’assessoria, consultoria, gestió de la tecnologia i millora d’organització.

:: A QUI VA ADREÇAT ::

Empreses i responsables de les organitzacions que consideren les TIC un element important, que cal ser gestionat correctament i treure el màxim rendiment, sempre que APORTIN VALOR.

:: Globality Integral ::

-2-


GLOBALITY INTEGRAL :: OBJECTIUS ::

Ajudar a facilitar la nostra relació amb la tecnologia per un millor aprofitament i evolucionar a Empresa 2.0

Assessorar en l’ús correcte i possibilitats TIC adequat per a cada cas, simplificar les infraestructures.

Estudiar i reduir els costos TIC adaptant a la necessitat real i costos generals amb l’aplicació d’eines tecnològiques.

Alinear l’estratègia de l’empresa amb la utilització de la tecnologia.

Millorar els processos, la forma de treballar i circuits de gestió –productivitat i eficiència - amb les eines actuals o noves eines (Lliures, gratuïtes o mínim cost).

El recurs més important són les PERSONES. El seu temps pot optimitzar-se amb una correcta organització i les TIC podem ajudar en molts casos.

:: Globality Integral ::

-3-


GLOBALITY INTEGRAL :: QUE OFERIM ::

COMPROMIS : Disposarà d’un assessor o responsable de tecnologia amb el compromís i confiança d’una persona interna amb la flexibilitat i competència d’una consultoria externa.

EXPERIÈNCIA : 20 anys d’experiència pràctica contrastada en el sector tecnològic, des de la Micro-empresa, la PIME a la gran multinacional. Multisectorial : serveis, industrial (automoció), distribució, comerç ...

FLEXIBILITAT : pot contractar el servei totalment adaptat a la seva necessitat i reduir o ampliar la dedicació en funció a demanda.

OBJECTIVITAT : no representem a fabricants ni marques concretes per tant estudiarem la millor opció per cada cas. Tractarem amb els proveïdors o cercarem de nous. XARXA TÈCNICA : Disposem de una Xarxa externa de professionals experts en diferents àmbits tecnològics i empresarials (economistes, advocats, tècnics de sistemes i experts en altres àrees)

:: Globality Integral ::

-4-


GLOBALITY INTEGRAL :: COM HO FEM ::

PRIMER ANÀLISI : Realitzem un primer diagnòstic SENSE COST de la situació actual y del que és millorable. ESCOLTAREM : qui millor coneix que es pot millorar es la PERSONA en el seu lloc de treball. TREBALL EN EQUIP : Treballemamb tota la organització i els seus departaments, els responsables de l’empresa i usuaris , així com el actuals proveïdors de TIC per garantir una bona comunicació. MILLORES : en funció a la informació recopilada, proposarem a les persones i responsables quines millores es decideixen implantar. ESCOLLIREM LES EINES : rendibilitzar les eines ja disponibles a l’empresa o amb noves eines (sempre a cost 0 o mínimes inversions) SUPORT : estarem disponibles per aportar el suport necessari quan més ho necessiti. VIGILANCIA TECNOLOGICA : estem amb una atenció constant a les novetats que podem aportar benefici real als nostres clients.

:: Globality Integral ::

-5-


GLOBALITY INTEGRAL

:: EINES UTILITZADES ::

FORMACIÓ DIRECTA “IN COMPANY” : o Tallers 100% pràctics o Directes a resoldre qüestions concretes o Gestió directa de la Bonificació

E-BUSINESS BUSINESS : o o o o

Projectes WEB, Hosting i correu electrònic E-commerce (Botiga Virtual) Posicionament SEO, SEM I SMM (Xarxes ( Socials ) Comun Comunicacions : E-mailing – SMS

EMPRESA 2.0 : o Google Apps o Xarxes Col·laboratives Internes WEB o Millorar comunicació amb clients clien / proveïdors

INTELIGENCIA DE NEGOCI (BI): (BI) o o o o

Indicadors de gestió (comercials, financers ... ) Confecció de quadre de comandament Visió gràfica, global i ràpida del més important Informes

:: Globality Integral ::

-6-


GLOBALITY INTEGRAL

ORGANITZACIÓ & PROTECCIÓ DE DADES : o Plà de recuperació davant desastres o Organització i seguretat de la informació o Seguretat informàtica &Backups On-line

GESTIO DE PROJECTES : o Anàlisi, suport i seguiment en la implementació de projectes TIC. o Funcions de Cap de Projectes intern

EINES A MIDA : o o o o

Desenvolupament d’aplicacions concretes Complements al ERP Solucions a necessitats mols específiques Millores en la gestió diària

INFRAESTRUCTURES : o Auditoria del sistema o Suport amb proveïdors externs. o Orientació davant noves situacions

:: Globality Integral ::

-7-


GLOBALITY INTEGRAL

:: CONTACTAR ::

Si desitja m茅s informaci贸 sobre els nostres serveis estem a la seva disposici贸 : Josep L贸pez 93 815 86 10 653 804 799 www.globalitytic.com jlopez@globalitytic.com

:: Globality Integral ::

-8-

Globality  

Portfoli Globality

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you