Kültür Sanat Sen

Kültür Sanat Sen

Turkey

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ:

A-Sendikanın adı, KÜLTÜR , SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, kısaltılmış adı KÜLTÜR SANAT_SEN’dir.

B- Sendikanın merkezi Ankara’dadır. Sendika merkezinin bir ilden başka bir ile nakline genel kurul karar verir. İl içinde adres değişikliğine sendika genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

www.kultursanatsen.org.tr/