__MAIN_TEXT__
feature-image

Kültür Sanat Sen Logo

Kültür Sanat Sen

TR

KÜLTÜR SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ MADDE 1- SENDİKANIN ADI, MERKEZİ VE ADRESİ: A-Sendikanın adı, KÜLTÜR , SANAT VE TURİZM EMEKÇİLERİ SENDİKASI, kısaltılmış adı KÜLTÜR SANAT_SEN’dir. B- Sendikanın merkezi Ankara’dadır. Sendika merkezinin bir ilden başka bir ile nakline genel kurul karar verir. İl içinde adres değişikliğine sendika genel merkez yönetim kurulu yetkilidir.

http://www.kultursanatsen.org.tr/