Page 1

2013-2014

Ge誰ntegreerde proef Josephine Leterme

Sint-Jozefsinstituut Brugge Zilverstraat 26 8000 Brugge


Woord Vooraf Ik ben Josephine Leterme, een laatstejaarsstudente in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. Ik volg de richting Boekhouden Informatica. Dit jaar kreeg ik de opdracht om een geïntegreerde proef te maken. De geïntegreerde proef is een bundel taken die ik in de loop van het jaar gemaakt heb. Verschillende vakken komen erin aan bod: bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer, Nederlands, Frans, Engels en toegepaste informatica. Ik leerde zelfstandig werken. De proef heeft als doel te bewijzen dat ik de theorie van de zes voorbije jaren kan toepassen in de praktijk. Voor het vak bedrijfseconomie kregen we de opdracht om een oefenfirma op te starten. Onze firma heet UsedForGood en we verkopen afvalrecipiënten. Graag zou ik een paar mensen willen bedanken. Eerst en vooral wil ik de GIPverantwoordelijke, de heer Vansteenhuyse bedanken om mij te motiveren en te begeleiden. Ik zou ook graag de heer Vanden Eynde, de heer Devriendt, mevrouw De Meulder, mevrouw Vandewalle en onze coach, de heer Wittewrongel willen bedanken. Zij hebben mij het voorbije jaar gesteund en geholpen. Mijn medeleerlingen zou ik zeker en vast ook willen bedanken voor de goede samenwerking doorheen het jaar. Ik wil ook mijn ouders bedanken, ze stonden altijd klaar om uitleg te geven als er iets niet duidelijk was. Tot slot een woordje van dank voor de directie en Cofep die me de kans gaven om een virtueel bedrijf te starten.

3


4


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Woord Vooraf ............................................................................................................ 3 Inhoudsopgave ......................................................................................................... 5 1

Bedrijfseconomie ........................................................................................... 7

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

Keuze van het product ................................................................................................ 7 De naam van de oefenfirma en het logo ..................................................................... 7 De structuur van de oefenfirma ................................................................................... 7 Het ondernemingsplan ................................................................................................ 8 De samenstelling van de catalogus............................................................................12 De uitrusting ..............................................................................................................12 Op zoek naar klanten .................................................................................................12 Organigram................................................................................................................13 Logboek .....................................................................................................................14 Wat heb ik als directeur verkoop gedaan? .................................................................16 Gebruikshandleiding ..................................................................................................18

2

Nederlands ................................................................................................... 21

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Sollicitatiebrief............................................................................................................21 Curriculum vitae .........................................................................................................22 Interview ....................................................................................................................24 Pitching ......................................................................................................................26 Feedback oefenfirma .................................................................................................27

3

Frans ............................................................................................................. 29

3.1 3.2 3.3 3.4

RĂŠdiger une lettre commerciale .................................................................................29 Curriculum vitae .........................................................................................................30 La conversation de vente ...........................................................................................32 Le catalogue ..............................................................................................................34

4

Engels ........................................................................................................... 39

4.1 4.2 4.3

German project ..........................................................................................................39 Self-running PowerPoint + catalogue .........................................................................43 Sales talk: feedback text (Shannon)...........................................................................45

5

Informatica .................................................................................................... 47

5.1 5.2 5.3

Probleemdefinitie .......................................................................................................47 Databank ...................................................................................................................49 Functies van pagina ...................................................................................................50

6

Bedrijfsbeheer .............................................................................................. 63

6.1 6.2 6.3 6.4

OndernemingsideeĂŤn.................................................................................................63 Projectvoorstelling .....................................................................................................65 Ondernemingsplan & financieel plan..........................................................................66 Pitching ......................................................................................................................77

Conclusie ................................................................................................................ 78

5


Lijst van de bijlagen ............................................................................................... 79

6


Bedrijfseconomie

1

Bedrijfseconomie 1.1

Keuze van het product

Onze onderneming verkoopt afvalrecipiënten. Onze recipiënten worden verdeeld in drie productgroepen namelijk vuilniszakken, vuilnisbakken en containers.

1.2

De naam van de oefenfirma en het logo

Onze onderneming heet UsedForGood. Een naam moet verstaanbaar zijn, ook voor internationale bedrijven. Daarom kozen we voor een Engelstalige naam. Verschillende medewerkers hebben een logo ontworpen, waaronder ook ikzelf. Ik koos voor groene kleuren waarmee ik het milieuvriendelijke imago van de onderneming benadruk. Ik plaatste de letter “u” centraal, in het midden van het logo, omdat de “u” de beginletter is van de naam van de onderneming. Rond de letter tekende ik bogen in verschillende tinten blauw en groen. De bogen geven een speciaal, modern en vernieuwend effect. Dit kadert in de visie van onze onderneming die steeds op zoek gaat naar nieuwe producten. Mijn ontwerp werd gekozen.

1.3

De structuur van de oefenfirma

In het begin van het schooljaar kregen wij, de klas 6BI te horen dat we een oefenfirma zouden opstarten. In de oefenfirma zijn er vele functies beschikbaar. Wij moesten elk een top 3 maken van de jobs die we graag zouden uitvoeren. Mijn top 3 was: directeur verkoop, public relations en medewerker verkoop. Ik kreeg de functie directeur verkoop en was zeer tevreden. Ik probeerde tot op heden mijn taak zorgvuldig en goed uit te voeren. Op 1 april solliciteerde ik voor een nieuwe functie. Ik vond mijn werk zeer tof en ik verlangde om mijn opdracht nog verder te zetten. Daarom stelde ik me opnieuw kandidaat voor de functie van directeur verkoop. Ik was zeer benieuwd naar het resultaat, want meerdere mensen konden voor mijn functie solliciteren. Bijlage 1: sollicitatiebrief

7


1.4

Het ondernemingsplan

1.4.1

Projectvoorstelling

1.4.1.1 Persoonlijke gegevens Naam 6BI, Sint-Jozefsinstituut handel en toerisme Straat + huisnummer Zilverstraat 26 Postcode + gemeente 8000 Brugge Telefoon 050 33 19 43 E-mail Be01ufg@pf.cofep.com Studies Boekhouden Informatica Geboortedatum 1996 1.4.1.2 Administratieve gegevens Naam van de zaak UsedForGood Straat + huisnummer Zilverstraat 26 Postcode + gemeente 8000 Brugge E-mail usedforgood@sintjozefbrugge.be 1.4.1.3 Basisidee UsedForGood is een bedrijf die zich zal specialiseren in afvalrecipiënten, zoals vuilnisbakken, containers, vuilnisemmers, vuilniszakken… . Voorlopig is er een groot tekort aan dergelijke producten op de Cofep markt, ondanks het feit dat er een constante vraag naar afvalrecipiënten is. Vandaar dat wij van mening zijn dat ons idee zeker en vast zal aanslaan. Het mooie aan deze sector is dat er veel uitbreidingsmogelijkheden zijn. Zo zouden we in de toekomst naast het leveren van afvalrecipiënten ook instaan voor de verzameling van het afval. Die kunnen we dan in een verdere fase zelf verwerken. 1.4.1.4 Doelstelling/missie (lange termijn) - Afvalrecyclage en verwerking - Naambekendheid over heel België en omstreken. - Een internationale vesteging - 25% stijging van de omzet 1.4.1.5 Doelstellingen - Hoge kwaliteit aanbieden => trouwe klanten - We willen stiptheid creëren en zo snel mogelijk leveren. - Een goede communicatie tussen de verschillende departementen. 1.4.1.6

Personeel

1.4.1.6.1

Chauffeurs

De personeelsleden die instaan voor transport moeten geen talen beheersen maar moeten wel over een rijbewijs C beschikken. Bij de start van de onderneming zal er slechts 1 chauffeur in dienst genomen worden. 1.4.1.6.2

Logistiek

Eén persoon zal full time het magazijn beheren.

8


Bedrijfseconomie 1.4.1.6.3

Administratie

Alle administratie zal gebeuren door de leden van de oefenfirma UsedForGood. 1.4.1.6.4

Overzicht

Functies Chauffeur Logistiek bediende Administratief bediende Zaakvoerder Totaal: 3 Personeelsleden 1.4.1.7

Omgevingsanalyse

1.4.1.7.1

Bespreking van de markt/sector

Aantal werknemers 1 1 1 (1)

Wij verkopen geen luxeproducten, onze producten zijn voor iedere onderneming/persoon betaalbaar. Op vlak van concurrentie zijn wij met onze afvalrecipiënten uniek in de virtuele database van Cofep. We creëren dan ook een monopolie voor de afvalrecipiënten. Indien er in de toekomst concurrenten zullen opduiken zullen we ernaar streven om marktleider van deze dienst te kunnen blijven. Zoals eerder vermeld is er een constante vraag naar onze producten. 1.4.1.7.2

Klanten

In eerste instantie zullen we ons richten tot andere ondernemingen. Daarnaast zullen we onze producten ook aan particulieren aanbieden. Onze onderneming vindt service zeer belangrijk. Wij willen dan ook dat de klant zich vertrouwd voelt bij ons. 1.4.1.7.3

B2B

1.4.1.7.3.1 Geografische ligging

We zullen ons meteen op een internationale verkoop focussen, dit omdat de Belgische Cofep markt relatief klein is. 1.4.1.7.3.2 Aard van het bedrijf/de bedrijven

Aangezien wij zeer universele producten aanbieden, kunnen we ons tot de meeste Cofep bedrijven richten. 1.4.1.7.3.3 Aankoopgedrag

Ondernemingen zullen onze kleinere producten in grote hoeveelheden aankopen. Met de kleinere producten bedoelen wij vuilnisbakken, vuilniszakken, vuilnisemmers…. Het aankoopgedrag voor de containers zal afhangen van de soort onderneming. 1.4.1.7.3.4 Aankoopmotivatie

Iedere onderneming produceert afval, of het nu gaat om papier, restafval, PMD of zelfs groot metaalafval. Dit wordt meestal niet gesorteerd, maar met onze afvalrecipiënten zal dit meer gebeuren. Zo ontstaat er een groenere wereld. 1.4.1.7.4

B2C

1.4.1.7.4.1 Geografische ligging

De afvalrecipiënten zullen internationaal via onze web shop verkocht worden. Mensen kunnen ook hun producten kopen in onze winkel die zich in Vlaanderen zal vestigen. 1.4.1.7.4.2 Aankoopgedrag

In tegenstelling tot de B2B klanten verwachten we veel kleinere aankoophoeveelheden door de particulieren. De aankoophoeveelheid hangt natuurlijk volledig af van de productgroep. Zo zullen vuilniszakken maandelijks gekocht worden.

9


1.4.1.7.4.3 Aankoopmotivatie

Iedereen heeft afval en dit wordt meestal niet gesorteerd, maar met onze afvalrecipiënten zal dit meer gebeuren. En ontstaat er een groenere wereld. 1.4.1.8 Concurrenten Voor de meer courante afvalrecipiënten zoals vuilnisemmers en vuilniszakken begeven we ons op een markt van volkomen concurrentie. Gezien het feit dat wij ons met de grotere afvalrecipiënten op een monopolistische markt begeven zullen we ook voor de kleinere afvalrecipiënten het meest voor de hand liggende adres zijn. Op die manier creëren we ook op deze markt een monopolistische concurrentie. 1.4.1.9 Leveranciers Uiteraard moeten we onze afvalrecipiënten ergens aankopen. De hiervoor meest geschikte leveranciers zullen op de Cofep database gezocht moeten worden.

1.4.2

Commercieel plan

1.4.2.1 Product We verdelen onze afvalcontainers.

producten

in

3

productgroepen:

vuilniszakken,

afvalbakken,

1.4.2.2 Prijs Voor de productgroepen vuilniszakken en vuilnisbakken zullen we bij de prijsbepaling rekening moeten houden met de concurrenten. Aangezien wij met de verdeling van containers de enige zijn bij Cofep, kunnen we voor deze producten de prijs volledig zelf bepalen. Als we internationaal te werk gaan, zullen de klanten via overschrijving moeten betalen. Als particulieren goederen kopen in onze winkel zullen de betalingsmogelijkheden ruimer zijn. Ze zullen cash, met bancontact of met een kredietkaart kunnen betalen. 1.4.2.3 Plaats We zullen ons in Antwerpen vestigen. Dit ligt centraal in Vlaanderen. Op deze locatie zijn we gemakkelijk bereikbaar via: autostrade, water, spoorwegen. Klanten kunnen onze goederen ook online kopen. 1.4.2.4 Promotie Onze onderneming zal UsedForGood heten. Een naam moet makkelijk verstaanbaar zijn, ook voor de internationale bedrijven. Daarom hebben wij gekozen voor een Engelse naam. Wij willen een milieuvriendelijk imago waardoor we ook met groene kleuren te werk zullen gaan. In het begin zullen we ons aan de hand van massapromotie bij potentiëlen klanten bekendmaken. Dit via het verzenden van e-mails naar alle potentiële B2B klanten. 1.4.2.5 Verpakking De verpakking van de afvalrecipiënten zal zowel een technische als beschermende functie hebben. De kleinere producten zullen we verkopen in een kartonnen doos, het product zal nog extra beschermd worden door noppenfolie. Onze verpakking zal, net als ons logo, groen zijn,

10


Bedrijfseconomie dit is ons herkenningsmiddel omdat we een ecologisch bedrijf zijn. De containers vereisen geen verpakking, ze worden op hun geheel bij de klant afgeleverd. 1.4.2.6

SWOT-analyse:

1.4.2.6.1

Strenght

-

Zeer kwalitatief personeel (trachten te bereiken via het aanbieden van goede werkomstandigheden, mooie lonen, gestructureerde HR‌) Goed gelegen locatie (Antwerpen); allerlei verbindingen met wegennet, vlakbij de Schelde en de Noordzee‌ Grote sterkte is dat we de enige firma zijn op de databank. Hierdoor zullen we ook onze eigen prijs aan de producten en diensten kunnen geven.

1.4.2.6.2

-

Er komt heel wat kijken: een goede organisatie en communicatie in de onderneming zullen essentieel zijn voor het doorbreken van het bedrijf.

1.4.2.6.3

-

Opportuinities

Doordat we als enige op de markt starten met deze producten en diensten creĂŤren we de mogelijkheid om monopoliewinsten binnen te rijven.

1.4.2.6.4

-

Weakness

Threats

We starten als monopolie, een snelle toename van concurrentie is onvermijdelijk. Maar zoals eerder vermeld zullen we er alles aan doen om in dat geval marktleider te blijven.

11


1.5

De samenstelling van de catalogus

In een oefenfirma moeten producten fictief aangekocht en verkocht worden. Het brainstormen over producten verliep in het begin wat moeizaam, ons idee was om origineel uit de hoek te komen. We wensten te starten als een monopolie. Na lang overleggen en discussiëren kwam de heer Vansteenhuyse op het idee te werken rond afval en recyclage. In vergaderingen hebben de directie en ikzelf een gamma uitgekozen. Dit was zeer moeilijk want we hadden verschillende meningen en te groot starten was niet meteen ons idee. Na lang beraadslagen besloten we om enkel afvalrecipiënten te verkopen en pas in de toekomst kon er sprake zijn van recycleren. We startten met het opmaken van de catalogus. Alle directieleden, waaronder ikzelf, verdeelden de opdrachten voor alle medewerkers. Er ontstonden groepen en elke groep ging aan het werk met een verschillend product, waaronder containers, vuilnisbakken en vuilniszakken. Daarna maakte de public relations het document hiervoor op: een prachtige catalogus met een overzicht van onze producten. Bijlage 2: catalogus

1.6

De uitrusting

Om een oefenfirma te starten moet je benodigdheden aankopen zoals meubilair, computers, … Eerst noteerden we per afdeling wat we allemaal nodig hadden daarna zochten we diverse leveranciers op in de COFEP-databank. De CEO controleerde welk soort producten we nodig hadden. Hij verdeelde de taken onder de personeelsleden. Ik moest bedrijven opzoeken die de goederen: opbergkasten, bureaustoelen, bureaus en vergadertafels verkochten. Ik vond een grote onderneming, genaamd Wholemarket. Zij verkochten alle goederen die ik moest opzoeken. Dit was een voordeel, omdat we veel zouden kopen hadden we misschien recht op een extra korting. Bijlage 3: Aanvraag

1.7

Op zoek naar klanten

Om onze nieuwe oefenfirma voor te stellen, maakten de verantwoordelijke voor de facturatie en ikzelf een brief op met informatie over onze oefenfirma en bepaalde kortingen. We maakten de brief op in het Nederlands, Frans en Engels. We verzonden de brief samen met de catalogus via mail. Zo kon onze potentiële klant meteen kennis maken met ons gamma. Bijlage 4: Brief

12


Bedrijfseconomie Na de keuze van onze producten moest de verkoopdienst een prijs op de producten plakken. Dat was een taak voor de verantwoordelijke van de facturatie en ikzelf. Als monopolieonderneming konden we geen richtprijzen op de COFEP-databank vinden. Daarom gingen we op zoek naar bedrijven buiten de databank. We zochten op hoeveel de afvalrecipiÍnten bij een bepaald bedrijf kosten. Onze bronnen waren: Boma, Ikea, ‌Met die informatie maakten we per groep onze prijslijst op. Bijlage 5: Prijslijst Een tijdje later hebben we een folder met een promotie naar de klanten verstuurd. Bij aankoop van een vuilnisbak met swingdeksel ter waarde van 15,99 EUR ontvangt de klant de vuilnisrol, VZGO5T gratis. Bijlage 6: Folder De prijzen van de grote containers waren nog niet bepaald. Na we een beslissing hadden genomen besloten we om nieuwe kortingen aan te maken. Bijlage 7: Kortingen

1.8

Organigram

Boekhouder

13


1.9

Logboek

Datum 2014-09-05

Tijd 13.05 – 13.45 15.00 – 15.50

2014-09-19

13.05 – 13.45 15.00 – 15.50

2014-09-26

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-09-27

18.00 – 19.00

2014-10-10

13.05 – 13.45 15.00 – 15.50

2014-10-17

15.00 – 16.40

2014-11-21

13.05 – 13.45 15.00 – 15.50

2014-11-28

13.05 – 13.45 15.00 – 15.50 13.05 – 13.45

2014-01-16

2014-01-23 2014-01-24 2014- 01-30 2014-02-06

2014-02-13

14

13.05 - 13.45 18.00 – 20.00 13.05 – 13.45 15.00 – 15.50 13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

13.05-13.45

Beschrijving We kregen informatie hoe een oefenfirma werkt en we kwamen voor de eerste keer in contact met de Cofep databank. We verkenden de Cofep site weer en we keken hoe de andere bedrijven te werk gingen. We besloten ook welke soort producten we zouden verkopen. We gingen alles verkopen in verband met afval en we gingen ook recycleren. We mochten een bepaalde functie kiezen, we moesten een top 3 maken. Ik werd verkozen als directeur verkoop. We brainstormden over de naam van het bedrijf. We dachten na hoe we een origineel logo konden maken. Ik maakte enkele logo’s en ik stuurde ze door naar de CEO van het bedrijf. Het directieteam waaronder ikzelf gingen in vergadering, daar bespraken we hoe we precies te werk zouden gaan. We dachten na wat we precies zouden verkopen en we besloten dat elke directeur ideeën moest uitwisselen met de andere personeelsleden. We besloten dat de naam van onze onderneming UsedForGood zou zijn. Ik had al een logo gemaakt met deze naam en die werd uiteindelijk verkozen. De verantwoordelijke voor facturatie en ik gingen op zoek naar verschillende bedrijven in de Cofep databank, waar we goederen zouden kunnen aankopen. Het directieteam en ik gingen in vergadering en we stelden de ideeën van de andere werknemers voor. Daarna maakte ik een prijsaanvraag in het Frans. De directieleden kwamen samen, we besloten om enkel afvalrecipiënten te verkopen en in de toekomst zouden we kunnen recycleren. Ik ging ook opzoek naar bepaalde producten in de Cofep databank. Deze goederen waren vooral kantoor benodigdheden. De verantwoordelijke voor de facturatie en ik zochten naar meer bedrijven om onze eerste aankopen te doen. In de vergadering werden er verschillende taken verdeeld. De verantwoordelijke voor de aankopen en het personeel zouden aan het financieel plan werken. De andere personeelsleden werden verdeeld in kleine groepen. Zij zochten producten op voor in onze catalogus. De CEO en ik werkten aan het ondernemingsplan. Verder werken aan het ondernemingsplan Afwerking van het ondernemingsplan. De CEO en ik controleerden het ondernemingsplan. We pasten het aan waar nodig. In de directievergadering besloten we dat we de eerste investeringen zouden uitvoeren De andere leerlingen mochten verder werken aan de catalogus. Daarna gingen de directieleden en ik het financieel plan afwerken. We werkten het financieel plan af en we schreven ons in voor de Belfair beurs.


Bedrijfseconomie 2014-02-20

11.02 – 15.50 15.50 – 16.40

2014-03-20

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-03-27

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

2014-03-31

10.15-12.55

2014-04-01

13.05 – 14.45

2014-04-03

13.05 – 14.45 15.00 – 16.40

2014-04-22

13.05 – 14.45

2014-04-24

13.05 – 13.45 15.00 – 16.40

Samen met de klas gingen we naar de Belfair beurs, daar zagen we de andere Cofep bedrijven. We mochten er verschillende goederen aankopen. Voor het vak Engels moesten we iemand aanspreken en een verkoopgesprek hebben. Toen we terugkeerden van de beurs bespraken we samen met de heer Vanden Eynde hoe de Belfair beurs verlopen was. Een email opstellen in het Nederlands, Frans en Engels. Het is een brief om ons bedrijf voor te stellen. We bieden de klant kortingen aan. We hadden nog geen opgemaakte prijslijst en die moest dringend aangemaakt worden. Ik maakte het in Excel a.d.h.v. het ondernemingsplan. Ik zocht verschillende bedrijven die afvalrecipiënten verkopen op internet. En ik keek naar de prijs van hun producten. Zo bepaalde ik de prijs van de goederen van UsedForGood. Ik beantwoordde mails van de potentiele klant. Ik stuurde de catalogussen en prijslijsten naar hun door. Ik voegde de mogelijke klanten toe in het boekhoudprogramma Bob. Ik beantwoorde mails van de potentiele klant. Ik stuurde de catalogussen en prijslijsten naar hun door. Daarna hielp ik de personeelsdirecteur om de persoonlijke aankopen in Excel te zetten. Ik voegde de rest van de mogelijke klanten toe in het boekhoudprogramma Bob. We mochten solliciteren voor een nieuwe job. Ik wou mijn eigen job behouden waardoor ik voor hetzelfde solliciteerde. Ik bepaalde nieuwe kortingen want de oude kwamen niet overeen met de prijslijst. Ik maakte ook een affiche om klanten aan te trekken. Ik beantwoordde de mails van klanten en werkte verder aan de affiche. Ik maakte hem in het Nederlands, Frans en Engels. Ik paste de affiche aan, hij was niet zo goed. Er moest een bepaalde actie opstaan. We besloten om een product gratis weg te geven bij het aankopen van een bepaald recipiënt. Zo zullen klanten sneller de neiging hebben om iets te kopen.

15


1.10

Wat heb ik als directeur verkoop gedaan?

Ik was in de loop van het jaar directeur verkoop in de oefenfirma genaamd UsedForGood. De firma startte in september 2013. Voor we onze functies konden uitvoeren moest er heel wat gebeuren. We moesten namelijk producten kiezen. Iedereen stelde zijn ideeën voor. Nadat we hadden besloten te werken met afvalrecipiënten, moesten de directieleden, waaronder ik zelf ook vergaderen. In de vergadering besloten we wat we precies zouden verkopen. We moesten ook brainstormen over een naam. De verantwoordelijke voor de facturatie had de naam UsedForGood uitgevonden. Toen we de naam van de onderneming wisten moest er ook een logo gemaakt worden. Iedereen mocht ideeën doorsturen naar de CEO. Mijn logo werd uitgekozen. Ik koos voor groene kleuren waarmee ik het milieuvriendelijke imago van de onderneming wilde benadrukken. Ik plaatste de letter “u” centraal, in het midden van het logo, omdat de “u” de beginletter is van de naam van de onderneming. Rond de letter tekende ik bogen in verschillende tinten blauw en groen. De bogen geven een speciaal, modern en vernieuwend effect. Dit kadert in de visie van onze onderneming die steeds op zoek gaat naar nieuwe producten. In vergaderingen hebben de directie en ikzelf een gamma uitgekozen. Dit was zeer moeilijk want we hadden verschillende meningen en we wilden ook niet te groot starten. Na lang beraadslagen besloten we om enkel afvalrecipiënten te verkopen en pas in de toekomst kon er sprake zijn van recycleren. We startten met het opmaken van de catalogus. Alle directieleden, waaronder ikzelf, verdeelden de opdrachten voor alle medewerkers. Er ontstonden groepen en elke groep ging aan het werk met een verschillend product, waaronder containers, vuilnisbakken en vuilniszakken. Daarna maakte de public relations het document hiervoor op, Hij maakte een prachtige catalogus met een overzicht van onze producten. De CEO en ik hebben samen het ondernemingsplan gemaakt. Hier moesten we alles over de onderneming inzetten. De directeur verkoop en personeelsdirecteur hadden het financieel plan gemaakt, maar die moest nog wat aangepast worden. We moesten bepaalde dingen gaan opzoeken zoals de prijs van een pand in Antwerpen.

16


Bedrijfseconomie Toen kon de onderneming van start gaan. Ik maakte eerst een brief in het Nederlands daarna in het Engels en Frans. Deze wilden we verzenden naar al de bedrijven in de Cofep-databank. Bij de brief stopten we de catalogus. Zo kwamen ze voor het eerst in contact met onze goederen. In de brief hebben wij ons als nieuw bedrijf voorgesteld. We vermeldden voor het eerst onze kortingen om zo klanten te lokken. Toen stuurde ik de brieven door naar de administratief bediende en ik vertelde haar dat ze die moest doorsturen naar al de gebruikers in de Cofep-databank. De Engelstalige gebruikers zouden een Engelse brief krijgen en de Franse, de Franse brief. De directeur aankoop had een tabel gemaakt in Excel waarin alle gegevens van de gebruikers waren vermeld. De gebruikers stonden in verschillende groepen. Deze groepen waren ingedeeld volgens de taal van de gebruiker. Later kreeg ik te horen van de administratief bediende dat ze de brieven enkel naar de Nederlandstalige gebruikers had verzonden. Zo verliep helaas de communicatie met de klanten verkeerd. De prijzen waren al bepaald, maar ik had ze nog niet in Excel getypt om door te sturen naar de klanten. De prijs werd bepaald aan de hand van de prijzen van andere ondernemingen op internet. Bijvoorbeeld het bedrijf Boma, Ikea, ‌ Ik maakte een vergelijking tussen allerlei prijzen die ik op internet vond en zo bepaalde ik de prijs van de producten. Eerst ging ik alleen te werk in Excel. Ik maakte het document op aan de hand van de catalogus. Dit maakt het voor de klanten eenvoudiger om prijzen op te zoeken. Ik besloot om enkel de code van de producten op de prijslijst te zetten. Om het de potentiÍle klant nog duidelijker te maken deelde ik de koppen van het Excel bestand gelijkaardig in als de catalogus. Als directeur verkoop moest ik op mails van klanten antwoorden. In het begin deed ik dit alleen maar na een tijdje hielp de verkoopmedewerker mij. We probeerden steeds op een vriendelijke manier te antwoorden. Bijlage8: E-mail Als startersonderneming hadden we klanten nodig. Zo probeerden we hen aan te trekken met een frisse folder. Klanten konden genieten van een speciale actie. Ze kregen een gratis afvalzak bij aankoop van een bepaald recipiÍnt. Jammer genoeg is de flyer niet doorgestuurd naar de klanten. De CEO wou hem nog aanpassen. Daardoor heb ik hem ook niet in het Nederlands en Frans kunnen opstellen.

17


1.11

Gebruikshandleiding

Op Google Drive zal u alle documenten terugvinden. In het begin van het schooljaar zal u een account krijgen. Moest u die in het begin niet hebben dan kunt u mijn gegevens gebruiken. Mijn e-mail adres is josephine.leterme@sintjozefbrugge.be en mijn wachtwoord is Jlkwms02. Alle verkoopdocumenten kan u terugvinden in het mapje UsedForGood, en in dat mapje bevindt zich het mapje verkoop.

De prijslijst is opgemaakt aan de hand van de catalogus. Ik besloot om enkel het artikelnummer van de producten weer te geven. Om het voor de klanten eenvoudiger te maken besloot ik om dezelfde koppen te gebruiken als in de catalogus. De prijs werd bepaald aan de hand van de prijzen van andere ondernemingen op internet. Bijvoorbeeld het bedrijf Boma. Ik maakte een vergelijking tussen allerlei prijzen die ik op internet vond en zo zette ik de prijs van de producten vast. De prijslijst kunt u terug vinden in een zwarte map genaamd ‘Prijslijst en Catalogus’ in de kast van het lokaal E102. Hij is ook online beschikbaar op Google Drive.

De medewerker verkoop en ik besloten om bepaalde mappen te maken in het email systeem. Zo hebben kregen wij een duidelijk beeld over welke verkopen nog moesten afgehandeld worden. De nog niet beantwoorde mails lieten we staan in de postvak in. In de groene cirkel kunt u de mapjes zien. Door het late contact met de klant zijn er jammer genoeg nog geen verkopen afgehandeld. Het mapje in behandeling betekent dat we al contact hadden met de klant. We hebben dit mapje aangemaakt om ons contact te behouden. Als

18


Bedrijfseconomie klanten bijvoorbeeld niet meer reageren op een antwoord van een bericht. Zo kunnen wij later een berichtje sturen met de vraag of ze nog steeds geïnteresseerd zijn.

Bij aanvraag van een offerte worden in een Excel werkblad op Google Drive in de map verkoop genaamd “overzicht verkopen” alle gegevens van de klant bijgehouden. Als een stap vervolledigd is, wordt “ok” vermeld. Zo weet u of een verkoop al of niet is afgerond. Tot op heden is nog niets voltooid. Zie eerste lijn hierboven. Dit is geen echte verkoop maar een voorbeeld. In het mapje verkoop onder sjablonen vindt u een flyer in het Nederlands. Die moet nog in het Frans en het Engels opgemaakt worden, en naar de klanten worden verstuurd.

19


Om in bob te werken, maakt u gebruik van de gebruikersnaam “josâ€? en het vakje waar een wachtwoord moet worden ingegeven laat u leeg. De medewerker verkoop en ik voegden de mogelijke klanten toe in bob. De mogelijke klanten zijn de klanten die al e-mails naar ons hebben gezonden. Dit doet u als volgt. Je gaat naar boekhouden en financiĂŤn en u kiest voor de knop klanten. En dan drukt u op het plus tekentje.

Vervolgens brengt u al de gegevens van de mogelijks nieuwe klant in.

20


Nederlands

2

Nederlands 2.1

Sollicitatiebrief

Bijlage 9: Referentie Josephine Leterme Hooghofstraat 40 8952 Heuvelland 0475 56 65 31

23 oktober 2013

Partena Ziekenfonds & Partners Klantenadviseurs met commerciële feeling Coupure Links 103 9000 Gent Sollicitatie voor klantenadviseur met commerciële feeling

Geachte heer/mevrouw Via vacature op jobat.be heb ik vernomen dat u op zoek bent naar een klantenadviseur met commerciële feeling. Ik ben erg geïnteresseerd in deze functie en wil daarom graag solliciteren. In het secundair heb ik de richting Boekhouden Informatica gevolgd, daar kwam ik met commerciële feeling in connectie. Ik heb namelijk met mijn klasgenoten een oefenfirma opgericht, “UsedForGood”. Ik ben zeer gedreven en ik kan mijn enthousiasme ook overbrengen op anderen. Ik deed een vakantiejob in een bakkerij en deed daar heel wat ervaring op. Verder ben ik een teamspeler, een flexibel persoon en ik kan me goed uitdrukken in andere talen zoals Frans en Engels. Uiteraard ben ik ook bereid om me bij te scholen, mocht dit nodig zijn. In een persoonlijk gesprek wil ik u graag verder overtuigen van mijn capaciteiten. Met vriendelijke groeten

Josephine Leterme

21


2.2

Curriculum vitae

Josephine Leterme Hooghofstraat 40 8952 Wulvergem 0475 56 65 31 josephine.leterme@hotmail.be Geboren op 1996-02-29 te Kortrijk Belgische nationaliteit

ERVARING Jobstudent in bakkerij ’t Belfort -

2012-heden

Klanten ontvangen Klanten helpen Telefonische bestellingen opnemen Winkel netjes houden Platen afwassen 2013-2014

Oefenfirma Cofep: UsedForGood -

Directeur verkoop

STUDIES & OPLEIDINGEN Eerste graad ASO, Economie Moderne talen Lyceum Hemelsdaele, Brugge

2008-2010

Tweede graad TSO, handel Sint-Jozefsinstituut, Brugge

2010-2012

Derde graad TSO, Boekhouden Informatica Sint-Jozefsinstituut, Brugge

2012-2014

TALENKENNIS -

Nederlands: moedertaal Engels: goede kennis spreken en schrijven Frans: goede kennis spreken en schrijven

22


Nederlands PC-KENNIS -

Word: heel goede kennis Excel: goede kennis PowerPoint: heel goede kennis Access: basiskennis Visual basic: goede kennis PHP, HTML, CSS: basiskennis BOB: goede kennis (boekhoudprogramma)

VAARDIGHEDEN -

Als ik een opdracht krijg, ben ik zeer gemotiveerd. Ik praat graag met mensen, wat me spontaan maakt. Ik heb 3 jongere zussen, waarvoor ik soms moet zorgen. Dit is een hele verantwoordelijkheid. Ik ben klantvriendelijk, ik ga graag met klanten om. Ik kan op mijn eentje werken, maar ik ben ook een teamspeler.

REFERENTIE Johan Dequeker – werkgever van de bakkerij ‘t Belfort. Jef Vansteenhuyse - Verantwoordelijke oefenfirma

ANDERE ACTIVITEITEN Boeken lezen

SMARTPHONE APPSITE Link: http://www.mytaggle.nl/JL

QR-code:

23


2.3

Interview

Op zaterdag 1 februari 2014 bezocht ik de firma Hubaut n.v. Ik had er een gesprek met de echtgenote van de zaakvoerder, mevrouw Katrien Petillion. Van haar kreeg ik ook een rondleiding. De zaakvoerder, de heer Bruno Petillion, beheert drie firma’s: Hubaut, Forec en Recytour. Hubaut bestaat ondertussen 68 jaar. De andere bedrijven zijn jonger. Respectievelijk 4 en 7 jaar. De firma’s zijn gelokaliseerd op een oude steenbakkerij te Havinnes (Doornik) met een grootte van 8 ha. Een vestiging in Langemark wordt behouden om sentimentele redenen want daar werd de firma in 1946 opgericht door de familie Hubaut. De bedrijven voeren een grote waaier van activiteiten uit: -

Grondverzet: het afvoeren en aanvullen van grond. Aanleg van parkings en opritten. Plaatsen van rioleringen. Wegeniswerken: aanleg van wegen, fietspaden, drempels en het onderhoud ervan. (mobiele) afbraak met bul, kraan, zeef- en breekmachines. Recyclage van slooppuin. Het puin wordt verwerkt tot hoogwaardige granulaten die gebruikt worden bij publieke en openbare werken. Deze milieuvriendelijke manier past in het huidige tijdsbeeld en toenemende vraag naar milieuvriendelijke oplossingen. Gebroken beton wordt gebruikt als fundering.

De firma’s werken zowel voor overheden als grote aannemers. Ook sporadisch voor particulieren uit de regio. De locatie in Havinnes geeft plaats aan: -

-

Een terrein voor opslag van grond, beton en andere materialen. Werkplaatsen. Een wagenpark: sneeuwruimers, zoutstrooiers, borstelwagens, breek- en zeefmachines, vrachtwagen, kranen, wielladers en weegbruggen. Zo is het bedrijf onafhankelijk bij de uitvoering van de werkzaamheden. Kantoren voor het administratief personeel.

Hubaut n.v. beschikt over een COPRO-certificaat. Dat is een globaal kwaliteitscontrolesysteem voor het breken van slooppuin. Hierdoor zijn de kwalitatieve werkwijze, de kwaliteitscontrole en de kwaliteit van de puingranulaten gegarandeerd. Dit certificaat biedt veel voordelen: klanten krijgen een attest. Voor werken in Wallonië doet COPRO geen controles en kunnen er geen certificaten worden gegeven aan de klanten. Daarom is het interessant dat de firma Hubaut kan werken op Vlaams grondgebied. In het bedrijf zijn 30 werknemers tewerkgesteld: 10 mensen in de recyclage, 15 op breekwerven en 5 personen werken op de administratie. Er wordt dag en nacht gewerkt. Tijdens schoolvakanties worden jobstudenten aangeworven, hun taak is meestal het verwijderen van plastiek en metalen uit het puin.

24


Nederlands Een pluspunt is dat het bedrijf beschikt over een eigen reparatiedienst waardoor de stilstand van de werken is uitgesloten. Belangrijk is ook dat de locatie te Havinnes gemakkelijk bereikbaar is. Die ligt op 5 km van de snelweg E42. Het bedrijf krijgt veel kritiek van omwoners omwille van lawaai en stofhinder. Daarom zal in de toekomst een nieuwe toegangsweg worden aangelegd. Alhoewel de firma af te rekenen krijgt met vele concurrenten blijft ze geloven in haar sterkte. Het bedrijf onderscheidt zich van de concurrentie omdat het beschikt over een gesofisticeerde breekmachine. Hieronder vindt u enkele foto’s van de rondleiding.

25


2.4

Pitching

Enkele weken geleden was ik bij mijn 89-jarige opa op bezoek in het rusthuis. Toen ik een wandeling met hem wilde maken, viel het mij op dat het voor hem bijna onmogelijk was om zich zonder hulp naar zijn rollator te begeven. Ik ben er zeker van dat mijn opa niet de enige is die met dit probleem te kampen heeft. Misschien kent u in uw omgeving ook personen die met dit probleem te maken hebben. Wel, onze oplossing hiervoor is de e-Roller. De e-Roller is een rollator die het leven van de mindervaliden gemakkelijker maakt. Met een druk op een knop, komt de rollator naar de gebruiker toe. Botsingen zullen vermeden worden aan de hand van sensoren. De technologie die in de rollator verwerkt zit biedt ook heel wat uitbreidingsmogelijkheden. Een gps zal er voor zorgen dat de gebruiker telkens zijn weg terugvindt. Ook de verpleegkundigen en familie van de mindervalide kunnen nu wat geruster zijn. Dankzij de GPS-technologie zullen zij altijd weten waar de gebruiker zich bevindt. De bejaarde kan er informatie terugvinden over de dichtstbijzijnde bus/trein of tramhalte. Ook een boodschappenlijstje en een noodknop zullen in de interface verwerkt zijn. Dit allemaal goed en wel, maar hoe zullen wij dit concreet aanpakken? Eerst en vooral zouden we willen benadrukken dat ons idee een combinatie is van de klassieke rollator en een reeds bestaande technologie die we terugvinden in autonome wagens, grasmaaiers en stofzuigers. Vandaar dat wij de slaagkansen van de ontwikkeling van de eRoller hoog inschatten. Hiervoor zullen we de hulp inroepen van ingenieurs. Een grote uitdaging voor ons is het stigmatiserende effect terug te dringen die een rollator met zich mee brengt. We willen de stap naar een rollator, die voor sommigen zeer groot is, zo klein mogelijk maken. Men zal fier zijn om met de e-Roller over straat te lopen. Dit willen we bereiken door met frisse kleuren en een modern ogend frame te werken. Er is een stijging van het aantal hulpbehoevende ouderen in Europa. Bovendien zullen deze steeds meer vertrouwd geraken met nieuwe technologieĂŤn. Vandaar zien wij een enorm potentieel in ons idee. Ons logo is zoals je kunt zien vrij simpel. Het straalt professionaliteit uit. Het blauwe accent staat voor de vernieuwing die onze producten uitstralen. Er is geen twijfel mogelijk. Ons idee wordt een internationaal succes.

26


Nederlands

2.5

Feedback oefenfirma

In het begin van het schooljaar kregen wij, de leerlingen van 6BI te horen dat we een oefenfirma zouden opstarten. Een oefenfirma is een virtueel bedrijf. Er komen geen echte grondstoffen, producten of diensten voor. Daardoor vormt geld geen probleem. Een oefenfirma geeft ons de kans om meer vaardigheden en kennis te verwerven in de bedrijfswereld. Ik ben lid van het directieteam, ik vind dit zeer leuk. In de functie doe ik veel ervaring op die nuttig is voor mijn toekomst. Ik wil namelijk zelfstandige worden. Het voorbije jaar kende het bedrijf UsedForGood mij als directeur verkoop. Ik ga zeer graag om met klanten en zou mijn functie niet kunnen of willen ruilen. In de oefenfirma moeten we producten fictief aan- en verkopen. Daarvoor moesten wij brainstormen over producten. In het begin was dit zeer moeilijk. Iedereen had verschillende ideeën en we wilden origineel uit de hoek komen. Na lang discussiëren kwam de heer Vansteenhuyse op het idee om te werken rond afval, recycleren en tweedehands producten. In vergaderingen hebben de directie en ikzelf een gamma moeten uitkiezen. Dit was niet makkelijk, we hadden verschillende meningen. Na lang brainstormen besloten we om enkel afvalrecipiënten te verkopen. In de toekomst zou er sprake kunnen zijn van recycleren. Nadat we onze producten hadden gekozen, begon het grote werk. Er moesten een logo, ondernemingsplan, financieel plan en een catalogus opgemaakt worden. De directie moest het werk verdelen onder de groep. Ik vond het zeer tof om de leiding te kunnen hebben over mijn team. Ik bood hulp waar nodig. Na de opstart van ons virtueel bedrijf moesten we leveranciers en klanten zoeken. Ik vond het leuk dat ik een heel team achter me had. We konden samenwerken om een mooi resultaat te bekomen. De oefenfirma heeft me heel veel bijgebracht. De kennis, de ervaring en de vaardigheden die ik nu heb zal ik later in de bedrijfswereld zeker kunnen gebruiken. Ik vond het een zeer toffe ervaring. Ik wil later zelf een bedrijf opstarten en ik vind het fantastisch dat ik het opstarten van UsedForGood heb kunnen meemaken.

27


28


Frans

3

Frans 3.1

Rédiger une lettre commerciale

Josephine Leterme UsedForGood Zilverstraat 26 8000 BRUGES

Tel. : 050 34 30 51 Fax : 050 34 30 51 josephine.leterme@hotmail.be

Tania Kestens Wholemarket Wollenmarkt 36 2800 MALINES Votre lettre du

Vos références

nos références

Bruges 2013-11-21

Demande de prix Madame Kestens Nous sommes une nouvelle entreprise qui s’appelle ‘UsedForGood’. Elle est située à Bruges en Belgique. Nous offrons des produits de seconde main et on recycle du papier. Parce que nous sommes une nouvelle entreprise, on a besoin de nouveaux produits. Nous avons vu que vous vendez des meubles de bureau et nous avons consulté votre catalogue. Nous voudrions acheter quelques produits de votre gamme. -

9 tables de bureau 7 armoires de rangement 12 chaises de conférence 1 table de conférence

Est-ce que vous pouvez nous envoyer le prix des produits mentionnés ci-dessus ? Pourriez-vous nous abandonner une réduction pour des commandes groupées ? Veuillez agréer, madame, nos salutations distinguées.

Josephine Leterme directeur des Ventes

29


3.2

Curriculum vitae

DONNÉES PERSONNELLES Nom: Adresse Lieu et date de naissance Numéro de portable : Adresse e-mail : État civil : Nationalité :

Josephine Leterme Hooghofstraat 40, 8952 Wulvergem Courtrai, le 29 février 1996 0475 56 65 31 josephine.leterme@hotmail.be Non mariée Belge

FORMATION Enseignement secondaire Comptabilité - Informatique Sint-Jozefsinstituut, Bruges

2012-2014

Commerce Sint-Jozefsinstituut, Bruges

2010-2014

Economie-langues vivantes Lyceum Hemelsdaele, Bruges

2008-2010

EXPÉRIENCE Job – étudiant Vendeuse dans une boulangerie Rijselstraat 6 8900 YPRES

2012-2014

Entreprise d’entraînement UsedForGood Directeur des Ventes Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 8000 BRUGES

2013-2014

CONNAISSANCE DES LANGUES -

Néerlandais : langue maternelle

Compréhension Compréhension Expression écrite orale écrite

Expression Orale

Français

Excellent

Excellent

Bon

Bon

Anglais

Excellent

Excellent

Bon

Bon

30


Frans CONNAISSANCES INFORMATIQUES -

Word: Excel: PowerPoint: Access: Visual basic: PHP, HTML, CSS: BOB:

Très bonne maîtrise Bonne maîtrise Très bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise Bonne maîtrise

HOBBYS -

Faire un tour à vélo Lecture

CODE QR

31


3.3

La conversation de vente

Bonjour, bienvenue à notre firme. Je peux vous aider? On a différents types de poubelles, quelle est l’utilisation. Qu’est-ce que vous souhaitez? D’accord. On a des poubelles à couvercle basculant et à couvercle normale. Toutes ces poubelles sont fabriquées en plastique. On peut utiliser des poubelles à couvercle basculante dans la salle de bain, par exemple pour les rouleaux de papier toilette vides. Mais on les utilise aussi dans la cuisine pour les petits déchets. Les poubelles à couvercle normal sont plus grandes et on les utilise pour différents produits par exemple pour le PMC. Vous préférez quelles couleurs ? D’accord on a des poubelles en bleu foncé et en bleu clair. Quelle est la fonction de vos poubelles?

Oui, j’aimerais acheter une poubelle. Je voudrais une poubelle que je pourrais mettre à l’intérieur. Quelle est la différence ?

Ah oui, je comprends.

Et dans quelles couleurs est-ce que je peux acheter les poubelles à couvercle basculante?

J’aimerais acheter les bleus. Je voudrais des poubelles pour des salles de bains, parce que j’ai un magasin de salle de bains. D’accord, je pense que les poubelles en Oui, ça serait utile. Vous avez des sacs bleu clair sont parfaites pour vous, parce transparents ? qu’elles sont presque invisibles. Vous voulez aussi acheter des sacs à ordures? Oui, bien sûr, mais vous devez acheter D’accord, je vais acheter une boîte et 500 une boîte de 20 rouleaux et cela coûte 80 poubelles. Ça coûte combien? Serait-il euros. possible d’obtenir une réduction ? Comme il s’agit d’une première Oh merci, Monsieur/Madame, quelles sont commande, nous pouvons vous accorder les conditions de vente ? une remise. Je vais faire un petit calcul 500 * 8.99 + 80 = 4575 et une réduction de 2%. Ça fait 4488,40 euros. Le délai de livraison est de 10 jours et la Est-ce qu’il y a une garantie ? facture est payable dans les 14 jours. Vous payez par virement sur notre compte en banque. Nous vous assurons une garantie pour Vous nous envoyez une facture ? les frais de déplacement.

32


Frans Oui, vous avez une carte de visite? Est-ce Bien sûr, voilà ma carte de visite et merci que je peux aussi donner votre carte de de votre temps. visite à ma fille? Parce qu’elle est entrain de rénover sa maison. Avec plaisir. Vous recevrez la facture à la Merci, au revoir. livraison. Merci beaucoup et à bientôt.

33


3.4 3.4.1

Le catalogue Des sacs à ordures

Nom 1) Des sacs à ordures d’environ 30 litres

Description Les sacs à ordures sont des petits sachets qu’on utilise dans une poubelle à pédale. C’est très utile dans la salle de bain. Ils sont disponibles en différentes couleurs.

2) Des sacs à ordures > 110 litres

Les sacs à ordures sont des sacs poubelles. On a des sacs pour le PMC et les déchets résiduels. Les sacs sont disponibles en bleu, gris et noir.

3) Des sacs compostables

biodégradables

4) Des sacs à bretelles

34

et Les sacs biodégradables et compostables sont des sacs poubelles qu’on utilise dans le jardin. C’est très bien pour l’environnement, on ne pollue pas. Le sac à bretelles est un produit très utile à emporter. On peut y mettre des déchets, mais aussi les achats faites au supermarché.

Photo


Frans 5) Des sacs en papier

Le sac en papier est un grand sac. On l’utilise pour emballer des produits grands et lourds.

35


3.4.2

Des conteneurs

6) Des conteneurs

Le conteneur rouge est un conteneur qui est facile à transporter. On peut transporter des déchets mais aussi des matières premières, de la nourriture, … On utilise le conteneur vert à quatre roues pour les cartons et d’autres déchets.

7) Des mini-conteneurs

36

Les conteneurs sont disponibles en plastique. Ils sont faciles à déplacer parce que les conteneurs ont deux roues.


Frans

3.4.3

Des poubelles

8) Des poubelles à couvercle

Les poubelles sont disponibles en différentes tailles. On les utilise dans la cuisine pour les déchets résiduels et le PMC. Mais aussi dans le jardin pour l’herbe, les feuilles et les mauvaises herbes, …

9) Des poubelles à couvercle basculant

On les utilise dans la salle de bain, pour les rouleaux de papier toilette vides, les bourgeons de coton et les serviettes hygiéniques. Mais on les utilise aussi dans la cuisine pour les déchets alimentaires.

10) Des poubelles à fente

Les poubelles à fente sont des poubelles carrées. Les poubelles sont disponibles en différentes couleurs. On les utilise pour trier les déchets.

11) Des supports pour sacs poubelles

Si vous en avez marre que vos sacs à ordures tombent toujours, le support pour sacs poubelles est la solution ultime. On peut le mettre à l’extérieur.

12) Des cendriers ( collecteurs / corbeilles)

Le cendrier vous débarrasse des cendres et des mégots. On a aussi une poubelle combinée avec un cendrier. On les place souvent à l’extérieur.

37


38


Engels

4

Engels 4.1

German project

4.1.1

Introduction

Hello everybody, today we’re going to present the company called “Bofidi”. Bofidi stands for: ACCOUNTING, TAX and SERVICES. The company delivers professional and customeroriented services for big, small, professional and international companies. The company gives expert advice in the financial, tax, legal, company law and economic domains. So in short, BOFIDI is a dynamic team of people that advises your firm as you would expect it. With expertise, with a high degree of effort and commitment, with pride in his work, and with a no nonsense approach. We have also contacted the firm to get as much information as possible and also to arrange a visit. But unfortunately the visit wasn’t feasible. We asked also about their history but the person we contacted, her name is Barbara didn’t know anything about it and on the website we didn’t find any information. Now we’re going to tell you something more about the different services.

4.1.2

Services

4.1.2.1 Accounting and VAT They help their clients with the accountancy of their firm. They can assist their clients in each financial plan as preparing sales invoices, keep track of fixed assets, etc. 4.1.2.2 Financial and economic advice In addition to the accounting and tax obligations they also offer ongoing financial and economic support. They can for instance tell the customer if a new car is affordable or if it would be better to wait a while. 4.1.2.3 Restructuring advice They are the perfect partner and advisor when it comes to find companies. They will help you with your mergers, takeovers and scissions. If you wish to leave your company, they will answer all your questions and solve all your problems. They can assist you in family succession. They will make amendments to articles of association, reports for general meetings and board meetings. So when you don’t have time, you can always ask Bofidi to help you. They will make contracts and do the paperwork.

39


4.1.2.4 Tax-legal advice Bofidi helps companies with their fiscal operations, they help them to find the cheapest solution. The company structures your real estate, like a building. They give you advise on VAT. They help you to make a good planning, not only a personal planning but also an estate planning. In that way you get a good view on your company. The company accompanies people, to make good investments. Bofidi usual gives special courses so you or your staff can learn something more about fiscal operations. They give you good advice about energy savings. But they also help you with subsidies and premiums.

4.1.3

Organisation chart

4.1.3.1 Bofidigroup • Philippe François • Kristof van Hecke • Steve Francken 4.1.3.2 Bofidi Antwerp • Steve Francken • Wim De Meulemeester • Chris Aerts 4.1.3.3 Bofidi Brussels • Sarah Marteyn • Kristof van Hecke • Thomas Follens 4.1.3.4 Bofidi Ghent • Philippe François • Kristof van Hecke • Thomas Follens

4.1.4

Human resources

Bofidi is a company with a total of 70 employees. Those employees work separated in the three different offices. When we spoke to Barbara she told us there is a nice atmosphere at work. Bofidi doesn’t only think of its customers but also of its staff. A nice thing they do every year is keeping a bbq for the staff.

4.1.5

Marketing strategy

They strive for the highest standard of quality, based on a proactive attitude, while delivering professional and customer-oriented service for national and international companies. Their most ongoing objective is for the customers to feel at home with them. They find it really important that their employees are very well educated.

4.1.6

European dimension

They are only located in Belgium, where they are active in three different cities. These cities are Ghent, Brussels and Antwerp.

4.1.7

Future

There are no concrete plans for the future yet, but they’re thinking about expanding. Their customer base is growing very quickly. They are thinking to open a 4th branch in Limburg within 2 years.

40


Engels

4.1.8

Conclusion

If you have your own business it is the ideal firm to help you to get true the administration and to support you with advice whenever you need it. So this was our presentation, thank you for listening and we hope you enjoyed it!

4.1.9

Email and telephone contact

e-mail we have send: Dear mr. François We are Shannon Lescrauwaet, Joséphine Leterme and Thibault Vandenhove from the SintJozefsinstituut in Bruges. As we are last year students in accountancy and IT, we have to make an Integrated Assignment. This includes a project to present an accountancy firm to the whole class. We had to choose one firm from a list of accountancy companies. We visited all the sites and yours blinked out, because we liked the structure of it and the strategies. We found it interesting and we would like to know more about it. We would appreciate it if you could tell us something more about the history of your company because we didn’t find it on the website. Could you tell us what the plans are for the future and what you do to put this in a marketing strategy. Might it also be possible to send us an organization chart so we get a clear view on the structure of your firm. Our school has been engaged in international projects for a long time already. This year in November, German students from Frankfurt will come to Bruges. As we will present your company to them, we would really appreciate it if you could arrange a visit to your firm with the whole group on 14/11/2013. We’re looking forward hearing from you. Yours sincerely Shannon, Thibault and Joséphine

41


We didn’t receive an answer but we had two answers from Barbara (the person we called a few times). We asked for information about Bofidi, their organization chart and more and we got this email from her.

Then we called again to ask if we could visit the company. She had to ask it first and later she had sent us this email:

Bijlage 10: PowerPoint bofidi

42


Engels

4.2

Self-running PowerPoint + catalogue

Hello we are students from the Sint-Jozefsinstituut in Bruges. We're in our senior year and we follow the direction Accountancy Informatics. Because this is our last year we have an integrated assignment. We have to learn the abilities to know how to run a business. That's why a practice firm is the perfect exercise. Working in a practice provides us the opportunity, to learn the skills and knowledge to become an entrepreneur. A practice firm is a virtual company that runs like a real company. We do the business procedures, products and services. Because it’s virtual you don’t take any risks and it’s a really good exercise. Everything is in line with reality except production and delivery of goods, as money used for transactions, which remain fictitious. Each practice firm trades with other practice firms worldwide. The first thing we had to do is to choose a product. After we had made a decision, we made a business plan, designed a logo and worked out a financial plan. Then the real work could begin. We looked for the right suppliers and customers. And so the company started. We began in September 2013. We are a group of very environment-minded students, so we wanted a better environment. Many people don't sort their waste and so we came up with the idea to start a company that sells garbage bags, containers and wastebaskets. Because of our products people will sort their garbage and so we can help the world to become better. That explains our company's name UsedForGood. We found out there is a great shortage of such products on the Cofep market. That's why we believe that our idea will catch on. The beauty of this sector is that there are many expansion possibilities. So in the future besides providing waste receptacles, we would also like to invest in the collection of waste. For in the future we would like to gain name recognition across Belgium and surrounding countries, an international investment and get a 25 percent rise in revenue. So these are our long-term objectives. The short-term objectives will be offering high quality so we create loyal customers. We want to create punctuality and deliver to our customers as soon as possible and create a good communication system between the different departments. Our customers will be other companies and individuals. We find service very important, therefore we like the customer to have faith in our venture. We also had to search for suppliers in the Cofep database. UsedForGood will immediately focus on international sales, because the Belgian Cofep market is relatively small. The waste containers will be sold internationally through our web shop. People can buy their products in our store that will settle down in Flanders. Every student in our class has his or her own function. My colleague is responsible for the invoicing and I'm the Sales Director. We're in the same department so we work a lot together. As you can see on the organisation chart, we are a team of eleven people. Every time we work in the practice firm, we learn something more about teamwork, responsibility, taking initiative and running a company. Of course we need more staff. We need a driver, someone for the logistics and the administration. The driver must have a driver’s license. In the first year we only need one driver. After a few years we will have to hire more people.

43


On the slideshow you can see our catalogue. Like we said before we sell garbage bags, containers and wastebaskets. These are the three product groups. For each product group we have a subdivision. The first group are the garbage bags. We have many sizes. For example, we have garbage bags with a capacity from less than 30 litres up to 110 litres and more. These garbage bags are used to contain rubbish and are made out of plastic. They are available in many different colours. We also have compostable bags which are environmentally friendly. The paper bags are stronger and can be used for heavy or loose products. If you want an easy way to take out the trash, use our bags with sliding closure. For more bags please take a look in the catalogue. Our second group are the containers. Here we also have different sizes from small to large. The large containers are made out of metal and are used for construction waste. The medium and small containers (also called waste containers) are used for temporarily storing of refuse and waste. They can be made out of plastic and metal, some have a lid. For the office we have indoor containers and even paper baskets. These are easy to insert and they fit anywhere. The last group are the wastebaskets. The wastebaskets are used for light material. You can't imagine how many types of wastebaskets we have. For example one with a swing top, a swing lid, a wastebasket in synthetic material. We even have waste holders. So if you don't know which one to choose, don't hesitate to look in our catalogue and we can assure you that you will find the best choice. With our products you can help the environment, so USE FOR GOOD! Bijlage11: PowerPoint UsedForGood

44


Engels

4.3

Sales talk: feedback text (Shannon)

Shannon started with introducing herself and the company. She asked the customer questions (Do you know what a practice firm is?), it gave the customer a good impression. Because of that the conversation became more personal. She was very sweet, she laughed and made eye contact. Like I said she cared about the customer. She also used her hands to explain things. In that way the conversation wasn’t boring and it looked more professional. When she showed the catalogue to the customer, she was very enthusiastic. That made the sales talk perfect. She explained the goal of the products and knew them by heart. The quality of the film was very good. The conversation went well. It was clear to understand. She used her words in a good context. She took initiative to explain what UsedForGood is. She is really positive about the products. At the end, she gave a business card hoping the girl would buy something. The language was good, she knew her text by heart. She spoke fluently. I think she used the correct tenses. I liked the charisma of Shannon, she beamed. Her clothes were professional. She smiled a lot. It seemed natural. If Shannon would be my saleswomen. I wouldn’t hesitate to buy something.

45


46


Informatica

5

Informatica Bijlage 12: De Code Bijlage 13: Gebruikshandeling Bijlage 14: Logboeken

5.1

Probleemdefinitie

Het eerste scherm dat je te zien krijgt is een inlogvenster. Na het aanmelden zie je pas de werkelijke site. Inlogsite Een inlogvenster met gebruikersnaam en wachtwoord dat rond een kader staat. Het wachtwoord kan je niet lezen want wat je getypt hebt is onherkenbaar. Er is een verschil van inloggen tussen beheerder (alle rechten) en gewone gebruiker (beperkte rechten). De gewone gebruiker is in ons geval een leerling. Werkelijke site Beheerder

Moet records kunnen toevoegen zoals een nieuw product - ProductId (dit is de sleutel) - Naam item - Beschrijving item - Startprijs - Foto - Naam eigenaar product - Bedrag waarmee prijs moet verspringen - Einddatum van product - Categorie aangeboden product Overzicht opvragen van alle biedingen - Naam item - Naam hoogste bieder - Prijs - Tijd (datum en uur) Bij aanklikken menu - Lijst van alle winnende biedingen + info - Geplaatste biedingen + info - Detailinformatie - Naam hoogste bieder - Geboden prijs - Tijd van het hoogste bod - Naam item - Formaat rapport (tabel, webpagina, download)

47


Bieder (leerling)

Moeten kunnen bieden Kan een bieding volgen Melding krijgen met het hoogste bod

Bod moet verhogen met een vast bedrag aan de hand van bv. button. Extra vereisten Navigatiebalk met verschillende categorieĂŤn van de producten. Top 5 van alle producten voor de gebruiker zodat hij snel de populairste producten kan zien en zo sneller voor een product kan bieden. Een zoekfunctie, zo vindt de gebruiker snel een product terug

48


Informatica

5.2

Databank

Normalisatie derde normaalvorm tblBieding BiedingID ProductID LoginID Datum en tijd Max prijs tblLogin LoginID LoginNaam Wachtwoord Type tblProducten ProductID Productnaam Productomschrijving Prijs Voorraad Verhoging CategorieID tblCategorie CategorieID Categorienaam

49


5.3

Functies van pagina

5.3.1

Index.php

Dit is de eerste pagina die u tegen komt. Hierin vult u uw gebruikersnaam in en uw wachtwoord en drukt u op inloggen. Als u een fout wachtwoord of gebruikersnaam in geeft of helemaal geen, krijgt u een foutmelding.

50


Informatica

5.3.2

Home.php

Als u ingelogd bent, komt u terecht op deze pagina. Hierop vindt u meer uitleg over het project zelf. Als u op home klikt in de menubalk bovenaan komt u ook op deze pagina terecht.

51


5.3.3

Producten.php

Als u op producten geklikt hebt, komt u op deze pagina. Hier vindt u een overzicht van alle producten. U vindt hier eventueel een foto van het product, de naam, de beschrijving, de huidige prijs, het bedrag waarmee u kan verhogen, de categorie en de einddatum.

52


Informatica

5.3.4

Categorie.php

Als u over producten beweegt, krijgt u een lijst met de categorieĂŤn. Als u dan op een van deze categorieĂŤn klikt, krijgt u een overzicht van de producten, met hun gegevens, die tot deze categorie behoren.

5.3.5

Zoeken.php

Als u klikt op zoeken, komt u op deze pagina terecht. Hier kan u producten zoeken aan de hand van letters die in dat product voorkomen of aan de hand van een bepaalde prijs.

53


5.3.6

Toevoegen.php

Door het klikken op toevoegen komt u op deze pagina terecht. Hier kan u door de vakjes in te vullen een product toevoegen. Door op bladeren te klikken kunt u een foto toevoegen, u kan kiezen tot welke categorie u product hoort door op het pijltje te klikken en u kan de einddatum ingeven zoals de gegeven vorm het toont.

54


Informatica

5.3.7

Winnende.php

Als u over overzicht beweegt in het menu kan u kiezen voor winnende waarna u op deze pagina komt. Zoals de naam het al zegt, krijgt u hier een overzicht van de winnende biedingen. Dat wil zeggen dat u kan zien wat het hoogste bod is voor een product en wie op welk tijdstip dat hoogste bod heeft geplaatst. Onderaan de pagina kunt u ook op ‘download de tabel’ klikken waarna u dezelfde tabel in een Excel-werkblad krijgt.

55


5.3.8

Geplaatst.php

Als u over overzicht beweegt in het menu kan u kiezen voor geplaatst waarna u op deze pagina komt. Hierop ziet u welke biedingen er wanneer gebeurd zijn op welk product. Onderaan de pagina kunt u ook op ‘download de tabel’ klikken waarna u dezelfde tabel in een Excelwerkblad krijgt.

56


Informatica 5.3.9

Detail.php

Als u over overzicht beweegt in het menu kan u kiezen voor detail waarna u op deze pagina komt. Hier krijgt u hetzelfde als bij het detail van de biedingen, maar dan gedetailleerder. Hier ziet u dus ook een omschrijving van het product, de naam van de bieder en de categorie van het product. Onderaan de pagina kunt u ook op ‘download de tabel’ klikken waarna u dezelfde tabel in een Excel-werkblad krijgt.

57


5.3.10

Verwijder.php

Als u op ‘Verwijderen’ klikt, komt u uit op deze pagina. Zoals de naam het al zegt kan u hier een product verwijderen als u op de button ‘Verwijderen’ klikt.

58


Informatica Als u ingelogd bent als gebruiker, heeft u ook een mogelijkheid om naar de volgende pagina’s te gaan. De pagina’s ‘Verwijderen’, ‘Toevoegen’ en ‘Overzicht’, zijn hier weg.

5.3.11

Topaanbiedingen.php

Als u op ‘Topaanbiedingen’ klikt, krijgt u de momentele Top 5 van de producten.

59


5.3.12

MijnBiedingen.php

Als u op ‘Mijn Biedingen’ klikt, krijgt u een overzicht van de producten waar u momenteel over beschikt.

60


Informatica

5.4

Conclusie

5.4.1

Het groepswerk

Ik vond het zeer leuk om de opdracht in groep te maken. Op die manier vonden we inspiratie bij elkaar. Door het samenwerken heb ik zeer veel bijgeleerd. De andere groepsleden hielpen me waar nodig. Toen ik hoorde dat ik de taak met iemand kon doen lag mijn motivatie veel hoger. Het groepswerk is goed verlopen. Ik werkte samen met Stan Vermeire en Laura Vanneste. In vergelijking met de bijdrage van Stan en mezelf, was de bijdrage van Laura eerder beperkt. Ik ben Stan zeer dankbaar, hij heeft me goed geholpen waardoor ik heel wat heb bijgeleerd. Met Stan verliep de communicatie beter dan met Laura. In het begin heb ik heel hard gewerkt omdat ik besefte dat het programmeren voor mij zeer moeilijk zou zijn. Groepswerken zijn niet altijd makkelijk. Ik zie dit nu ook in. Ik heb geleerd om samen goed te plannen. En telkens al onze afspraken op te volgen.

5.4.2

De opdracht

Ik heb zeer veel bijgeleerd. Vooral bij het code gedeelte. Ik denk dat ik het programmeren en het maken van sites later niet meer zal nodig hebben, maar ik ben blij dat ik de kennis heb opgedaan. Ik vond het tof dat we de taak in verschillende delen hebben gemaakt. Dat maakte het plannen eenvoudiger. De opbrengst van de biedingensite gaat naar een school in Senegal. Ik vind het fantastisch om aan dergelijk project mee te kunnen werken. Ik hoop dat de gebruikers veel zullen bieden. Want de scholen in Senegal verdienen het beste.

61


62


Bedrijfsbeheer

6

Bedrijfsbeheer 6.1

Ondernemingsideeën

6.1.1

Fiets met dak

Met ons nieuw product zullen wij het leven van fietsers gemakkelijker maken. Onze nieuwe fiets heeft een dak, zo worden fietsers niet nat bij slecht weer. Het dak is opvouwbaar en zo gemakkelijk mee te nemen. Bij aankoop ontvangt u een gratis zak, waarin het opvouwbare dak kan worden opgeborgen. Deze zak kan aan de fiets bevestigd worden. Het dak is efficiënt en snel te plaatsen, het beschermt ook uw hele lichaam tegen de regen. Het bestaat uit een kliksysteem dat zich aan de wielen bevindt. U kan het zelf ontwerpen op onze site. Dit betekent dat u zelf een kleur en print kan kiezen. Het is beter voor het milieu, als onze nieuwe fiets op de markt komt zullen minder mensen met de auto rijden. Vooral omdat de fietser bij slecht weer droog blijft. U hoeft geen nieuwe fiets te kopen, het kliksysteem is apart te verkrijgen en u kan het eenvoudig op uw fiets aanbrengen. De prijs van het dak zal variëren tussen de 50 à 60 euro.

6.1.2

De nieuwe kinderschoen

Kleine kindjes van 1 tot 6 jaar hebben het meestal moeilijk om hun schoenen te knopen. Daarom bieden wij u de nieuwe kinderschoen aan. De schoen is magnetisch, dus weg met die vervelende veters of klittenband. De magnetische sluiting is praktischer dan klittenband, zo zullen de ouders niet meer moeten helpen bij het dichtdoen van de kinderschoenen. Er zullen natuurlijk meerdere modellen bestaan. De schoen is bestemd voor zowel jongens als meisjes. Het is ook handig voor kinderen met een handicap, zo kunnen ze zelfstandiger zijn. Kinderen zullen meer zelfvertrouwen krijgen, ik geef u hiervan een voorbeeld. Leerkrachten verwachten dat de meisjes en jongens van het tweede en derde kleuter hun schoenen zelfstandig kunnen binden. De meerderheid kan dit nog niet en wordt daardoor misschien uitgelachen in de klas. Dankzij de magnetische sluiting zullen kinderen zich beter in hun vel voelen. De schoen is ontworpen voor kinderen tot 6 jaar, omdat ouders en leerkrachten verwachten dat hun kinderen vanaf de lagere school op eigen benen kunnen staan en hun eigen schoenen kunnen vastbinden.

63


6.1.3

De uitkies kast

Heeft u ook het probleem dat u nooit weet wat aan te trekken? Dan is deze nieuwe kast de perfecte oplossing voor u. De kast is geprogrammeerd om dagelijks het weer te controleren. Zij kiest voor u de perfecte outfit. Is het zonnig dan kiest zij een zomerjurkje uit en als het regent zal zij een regenmantel verkiezen. Natuurlijk heeft u altijd andere opties, want de kast heeft meer dan ĂŠĂŠn outfit voor u klaar liggen. Deze kast kunt u zowel benuttigen voor vrouwen- en mannenkleren. Maar geen paniek, u kan uw kleren ook nog zelf kiezen. De kast is een uitgebreide dressing. Al uw kledingstukken zijn gesorteerd per kleur. Vanaf het moment dat u een nieuw kledingstuk in uw kast hangt, wordt het kledingstuk binnen de minuut geregistreerd. U kan de kast op het gewenste formaat bestellen. Twijfel niet langer meer, de kast zorgt ervoor dat u er elke dag schitterend uitziet!

64


Bedrijfsbeheer

6.2

Projectvoorstelling

Mijn idee is om een ultra modern tankstation te creëren of te ontwikkelen. Wat mijn tankstation zo speciaal maakt, is dat u niet meer zal moeten uitstappen om te tanken. Want aan de pomp zal er een tankarm bevestigd zijn. Als u het tankstation binnenrijdt, rijdt u naar de pomp of de aangeduide plaats. Daar ziet u een paal waaraan een tablet hangt. De tablet past zich aan, aan de hoogte van de bestuurder, want die hoogte is afhankelijk van het soort auto waarmee u rijdt. Op de tablet moet u de gewenste hoeveelheid brandstof aanduiden. Er zijn veel mensen die tanken voor een vast bedrag, ook dit bedrag zal kunnen ingesteld worden. U kan ook kiezen voor een volle brandstoftank. Uiteraard heeft het tankstation meerdere soorten brandstof. Op de tablet zal u een keuze kunnen maken. Na de programmaties volgt de betaling. Indien u contant wenst te betalen, zal u het geld in een automaat moeten invoeren. Dit is hetzelfde systeem als bij een ondergrondse parking. Het nieuwe systeem heeft heel wat voordelen. Eerst en vooral gaat het tanken veel sneller en is het eenvoudiger. De geur van benzine blijft niet hangen en uw handen worden niet vuil, het is dus hygiënischer. Het is ook beter voor het milieu want er zal geen brandstof meer lekken op de grond. Persoonlijk denk ik ook dat het systeem voordelen biedt aan de vrouwen: hun haren zullen niet meer in de war komen door regen of wind. Met andere woorden: het leven van de automobilist(e) wordt gemakkelijker. Het tankstation kan besparen op personeel, er is minder kans op fraude en misbruik. Na betaling moet de automobilist op een knopje in de auto drukken. De brandstofklep van de auto opent zich. Via een sensor zoekt de tankarm de opening van de auto en wordt de gewenste hoeveelheid getankt. Daarna trekt de arm zich terug en sluit het deksel. Op het moment dat u aan het tanken bent mag u niet rijden want dit zou de tankarm kunnen beschadigen. Het klassieke tanken zal minder gebruikt worden. De doelgroepen voor het nieuwe systeem zijn de populaire bedrijven: Texaco, Total, Shell, Luk oil, … Onmiddellijke bekendheid op de markt lijkt me evident. Voor de tankstations is de overschakeling op het systeem een éénmalige investering want alle nieuwe auto’s zouden ook aangepast worden aan dit systeem. Het is de bedoeling dat 1 tankstation meegaat in dit verhaal en zo zullen andere bedrijven hun concurrent volgen. In het groeiproces zullen de oude tankstations minder gebruikt worden en na een tijdje zullen die ook niet meer bestaan. In de toekomst kan het systeem ook toegepast worden op vrachtwagens.

65


6.3

Ondernemingsplan & financieel plan

6.3.1

Projectvoorstelling

6.3.1.1 Basisidee Het bestaat reeds dertig jaar en het model heeft sinds zijn ontstaan niet veel verdere evoluties gekend. Een rollator is meestal gebouwd van een lichtgewicht stalen buizenframe met vier (soms drie) wieltjes met rubberen bandjes. Er zijn twee handgrepen met remmen die kunnen worden vastgezet. Een rollator is meestal voorzien van een boodschappenmandje en een zitting waarop de gebruiker kan uitrusten of waarop een dienblad gemonteerd kan worden. Allemaal zeer handig, maar er is nog één praktisch aspect waar tot op heden geen antwoord op gekomen is. Voor heel wat mindervaliden is de weg van hun bed, zetel, stoel… naar hun rollator een moeilijke baan met vaak enkele obstakels. Voor hen is het soms een grote opdracht om zich tot hun utiliteit te begeven en dit meestal niet zonder risico. Nochtans zijn de technologieën die een oplossing voor dit probleem bieden reeds ontwikkeld. Met een druk op een knop, die de gebruiker van de rollator bij zich heeft, komt de rollator automatisch naar de persoon toe. De rollator zal sensoren hebben die het botsen met obstakels zal vermijden. Het toestel zal voor zichzelf de optimale route uitzoeken om tot bij de eigenaar te geraken. Eenmaal aan het wandelen scant het systeem continu zijn nabijheid om zo bij risico’s op botsingen te kunnen ingrijpen. Een volgende intuïtieve functie aan deze rollator is de gps. Hiermee kunnen bepaalde routes ingesteld worden en zijn de familie en het rusthuis telkens op de hoogte van waar de bejaarde/mindervalide zich bevindt. Ook heel wat extra “features” kunnen aan het systeem worden toegevoegd. Zo zou men bijvoorbeeld via het digitale scherm informatie kunnen krijgen over de dichtstbijzijnde bus/trein/tram haltes en tijden. Een boodschappenlijstje en noodknop zouden ook deel van de interface kunnen uitmaken. Ook een connectie tussen het apparaat en een Google Glass bril, een smartwatch of een smartphone is niet uitgesloten. Dit is de toekomst voor de rollator, het reeds bestaande systeem wordt hiermee verder uitgebouwd op verschillende vlakken. Ten eerste: ons systeem vermindert het risico op ongevallen wanneer de mindervalide zich naar z’n rollator begeeft. Daarbij komt nog dat het inventieve gps systeem de zoektocht naar vermiste bejaarden heel wat kan vereenvoudigen of verdwijningen zelf kan voorkomen. Dergelijke technieken bestaan reeds de dag van vandaag en worden al volop toegepast. Denk maar aan stofzuigrobots of autonome voertuigen/grasmachines. Maar schijnbaar is er nog niemand op het idee gekomen om deze techniek samen te voegen met de klassieke rollator. Wij denken dan ook “het gat in de markt” gevonden te hebben. Gezien het feit dat er in onze cultuur steeds meer sprake is van automatisering, is dit een technologie die zeker en vast mee is met zijn tijd. Al wordt er dezer dagen vaak gefocust op wat de jeugd vraagt, en worden de conventionele toepassingen op de meer actuele zaken steeds vaker met revolutionaire technologieën achterhaald, mogen we de oudelui niet uit het oog verliezen. Dat toekomstige ouderen ook veel meer met dergelijke technologieën vertrouwd zullen zijn geeft dit project ook nog eens heel wat meer slaagkansen.

66


Bedrijfsbeheer We starten met slechts een tweetal modellen. Deze kunnen dan naargelang de wensen van de consument geüpgraded worden met een aantal opties (bv. Gps-tracking, automatische remmen, muziekspeler…). Ons gamma kan na verloop van tijd uitbreiden, dit op basis van het al dan niet aanslaan van het concept en de reacties van klanten. Aangezien de technologie volledig in het frame werk van de rollator zal moeten worden geïntegreerd zullen we zowel de rollator als de technologie volledig zelf ontwikkelen. Een grote uitdaging voor ons zal zijn om het stigmatiserende effect die een rollator met zich meebrengt terug te dringen. Dit zullen we trachten te doen hem zo modern mogelijk te laten ogen aan de hand van frisse kleuren en een simpel kader. Onze grootste tekortkoming is kennis. Als economiestudenten hebben we niet van de nodige opleidingen kunnen genieten om dergelijke technologieën te kunnen ontwikkelen. Een eventuele oplossing voor dit probleem zouden studenten die wel over de nodige kennis beschikken, zoals ingenieurs, kunnen zijn. Hiervoor zullen we contact opnemen met verschillende universiteiten. Een scholing die volkomen in lijn ligt met ons project is de opleiding sociaal ingenieur aan de Thomas More universiteit.

[1]

67


6.3.1.2 Omgevingsanalyse Zoals hiervoor vermeld is ons idee samengesteld uit twee reeds bestaande zaken. Ten eerste de rollator en ten tweede de techniek die de omgeving van het toestel scant. Voorlopig zijn wij de eersten die deze twee technieken samenvoegen. We komen met een reeds bestaand product op een markt van volkomen concurrentie, maar aangezien wij net iets meer aan de homogene rollator toevoegen creëren wij een monopolie binnen deze markt. 6.3.1.2.1

Klanten

Om naambekendheid te creëren en de eerste stappen te zetten richting de consument zullen we ons product via winkels verdelen waarmee onze consument vertrouwd is, meer bepaald spreken we dan over de thuiszorgwinkels. Thuiszorgwinkels Thuiszorgwinkels zijn winkels waar thuiszorgproducten gehuurd, geleend of gekocht kunnen worden, vaak in samenwerking met een mutualiteit. Dit maakt deze winkels het meest courante adres voor hulpbehoevenden. Ideaal dus om ons product te lanceren. In deze is het zeer belangrijk om telkens met de nieuwste technologieën en technieken mee te zijn. Een innovatieve ontwikkeling van de traditionele rollator is voor hen dus zeker en vast interessant. Ons concept is niet locatie gebonden. Eerst mikken we op de lokale winkels meer bepaald deze in Vlaanderen. Later kunnen we ons verkoop gebied uitbreiden. Er zal informatie verzameld moeten worden op medisch vlak. Dit vooral voor de ontwikkeling van de rollator zelf. Want ons product is niet enkel een technologisch hoogstandje, maar het moet daarbij de eindgebruiker ook nog eens een goede ondersteuning bieden. Om de tevredenheid van een klant te meten zullen we rekenen op een correcte feedback van de thuiszorgwinkels. Een tweede bron zou een brief zijn die we naar de gebruikers sturen waarin we hun verzoeken een korte beoordeling op hun rollator te geven. De feedback die uit deze brieven voortvloeit zal ons dan heel wat nuttige informatie kunnen verschaffen over: features die aan het product kunnen worden toegevoegd, fouten in de userinterface…. Deze briefwisseling zal mogelijk kunnen worden gemaakt door de goede klantenrelatie die wij zullen trachten te bereiken. Om deze klantenrelatie te optimaliseren zullen we bij de verkoop de klant heel wat informatie meegegeven over onze onderneming, er wordt duidelijk meegedeeld hoe ze contact met ons kunnen opnemen. Er wordt hen ook verzocht om hun gegevens aan ons bekend te maken. Wij zullen er dan ook garant voor staan dat iedere individuele klant met de nodige professionele hulp wordt bijgestaan.

68


Bedrijfsbeheer 6.3.1.2.2

Concurrentie

Aangezien we ons in een markt van volkomen concurrentie begeven zijn er uiteraard al heel wat concurrenten, maar met deze zullen we in het begin niet te veel rekening moeten houden. Dit omdat we ons met onze innoverende techniek van hen kunnen onderscheiden en we zo een monopolistische concurrentie kunnen bekomen. We kunnen er ons natuurlijk wel aan verwachten dat ons concept heel wat ideeën gaat opwekken bij de concurrenten. Vandaar dat we hun vooruitgangen en ontwikkelingen steeds op de voet zullen moeten volgen om te vermijden dat we in een latere fase voor verrassingen komen te staan. Concreet zijn onze huidige grootste concurrenten: Naam Adres

Beschrijving Sterkte Zwakte Naam Adres

Beschrijving Sterkte 6.3.1.2.3

Fellow Roll Oostengracht 44 De grachten 3763 LZ Soest Nederland Het streefdoel van Fellow Roll is mensen hulp aanbieden die loopproblemen hebben. Ze staan dicht bij hun klanten en zijn altijd bereid om hun te adviseren omtrent het gebruik van hun producten Geen innovatie, hun product is nog steeds een traditionele rollator Rollz international Treubweg 51-bg 1112 BA Diemen Nederland Rollz heeft een innovatief systeem waarbij een klassieke rollator in enkele kleine stappen kan omgevormd tot een rolstoel. Het is een uniek systeem.

Leveranciers/partners

Omdat we zelf niet de kennis hebben om de nodige technologie te creëren, zullen we op zoek gaan naar reeds ontwikkelde technologieën die in de lijn van onze behoeften liggen. Eenmaal we over de nodige middelen beschikken zullen onze eigen ingenieurs de technologie verder kunnen ontwikkelen en aanpassen naar onze wensen. Voor de productie van het rollatorframe zullen we vanaf het begin volledig zelf instaan. Zo kunnen we deze volledig op maat van de technologie maken. 6.3.1.3

Trends

6.3.1.3.1

Politiek/wetgeving

Heel wat factoren kunnen de kans op subsidies vergroten: -

We creëren als Belgisch bedrijf een innovatieve onderneming. Er zal ook heel wat personeel vereist zijn voor het dagdagelijkse werk, de productontwikkeling en assemblage. Waarschijnlijk zullen we ook van enkele starterssubsidies genieten.

6.3.1.3.2

Sociale factoren

De bejaarden zijn meer en meer vertrouwd met de nieuwe technologieën. We zullen de userinterface zoveel mogelijk proberen te vereenvoudigen om deze voor iedereen toegankelijk te maken.

69


6.3.1.3.3

Technologische evolutie

Uiteraard heeft de technologische evolutie een enorme impact op onze onderneming. Ons product kan gemakkelijk verder ontwikkeld worden. 6.3.1.3.4

Bevolkingsevolutie

De vraag naar ons product zal ook niet gauw dalen. Dit leiden we af uit onderzoeken die aanwijzen dat het aantal bejaarden sterk toeneemt. Meer nog: men voorspelt een graad van 46% hulpbehoevende ouderen ten opzichte van de bevolking tussen 15 en 64 jaar tegen 2050. [2]

[3] 6.3.1.4

Commercieel plan

6.3.1.4.1

Product

6.3.1.4.1.1 Modellen 6.3.1.4.1.1.1 Model 1

Een basismodel met het standaard aluminiem frame die redelijk compact is. Het aantal opties op dit model is redelijk beperkt. Standaard aanwezig: LED-verlichting voor en achter. 6.3.1.4.1.2 Model 2

Een meer uitgebreid model heeft een aluminium kader en is compatibel met meer opties. Standaard aanwezig: LED-verlichting voor en achter, shoppingbag, rugsteun, stokhouder. De userinterface van dit model zal ook met een aantal opties zoals een navigatiesysteem en een muziekspeler uitbreidbaar zijn. In de toekomst kunnen we zelf een eigen appstore ontwikkelen. Een extra functie van dit model is mogelijkheid om zich ongecompliceerd over trappen en borduren te bewegen. 6.3.1.4.2

Accessoires

6.3.1.4.2.1 Shoppingbag

Dit is een functionele tas voor bij het winkelen. 6.3.1.4.2.2 Stokhouder

Zeer handig om overal je wandelstok mee te nemen. 6.3.1.4.2.3 Rugsteun

Geeft steun aan de rug wanneer men even uitrust. 6.3.1.4.2.4 Paraplu

Een handige tool om droog te blijven wanneer het regent.

70


Bedrijfsbeheer 6.3.1.4.2.5 Zuurstoffleshouder

Ideaal om een zuurstoffles mee te nemen. 6.3.1.4.3

Voorraad

Op basis van enquêtes bij de thuiszorgwinkels, vooraleer we met de productie van start gaan, kunnen we een idee hebben van de benodigde starthoeveelheid. De ideale voorraadhoeveelheid zal dan ook van het succes van ons product afhangen. We zullen de voorraad altijd aan de kleine kant proberen te houden om zo bij innovaties een stock van verouderde modellen te vermijden. 6.3.1.4.4

Kwaliteit

Zoals reeds eerder vermeld willen we onze klanten een uitstekende service bieden. Bij iedere rollator zullen wij een brief meeleveren waar de consumenten hun mening over hun nieuwe rollator kunnen neerschrijven. 6.3.1.4.5

Levering

Om het nodige startkapitaal wat te reduceren zullen we in het begin beroep doen op een externe transportfirma. Het is van zelfsprekend dat dan het risico van het vervoer bij deze firma ligt. Wanneer er in de toekomst sprake zou zijn van overzeese leveringen, zou voor ons de meest aangewezen Incoterm FCA zijn. 6.3.1.4.6

Prijs

De gemiddelde prijs van de klassieke rollator schommelt tussen de 80 en de 500 euro. Aangezien ons product veel meer onderzoek vergt, meer kost in productie en een verrijkend technologisch hoogstandje is zal voor ons de beste prijsbepaling de afroomstrategie zijn. Om de exacte prijs te bepalen zullen we kostengericht tewerk gaan. Om betalingen efficiënt te laten verlopen zullen we werken via overschrijvingen. 6.3.1.4.7

Plaats

6.3.1.4.7.1 Pand

Het pand zal voldoende groot moeten zijn om plaats voor kantoren, een productieafdeling, een stockageruimte en een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling te voorzien. 6.3.1.4.7.2 Locatie

De meest courante plaats om ons fabriekspand te vestigen zal een fabrieksterrein in WestVlaanderen zijn. 6.3.1.4.8

Promotie

Ons product geven wij de naam E-ROLLER. We zullen een zeer moderne huisstijl hanteren. De consument moet bij een eerste impressie over onze onderneming meteen het gevoel hebben met een kwalitatief en professioneel bedrijf in contact te komen. Onze rollators moeten niet enkel frisheid en vernieuwing uitstralen, maar vooral ook kwaliteit. Om onze futuristische visie in de huiskleuren te verwerken zullen we met de kleuren blauw en wit werken. Aangezien een logo de uitstraling van je bedrijf vertegenwoordigt en je deze niet om de haverklap kunt veranderen is het belangrijk om veel tijd en aandacht aan dit element te besteden. Hoogstwaarschijnlijk zullen we hiervoor een professionele designer inschakelen. Om naambekendheid te creëren zullen we de thuiszorgwinkels flyers, posters… bezorgen. Aan de hand van demonstraties zullen we de verkoop in de beginjaren nog meer trachten te bevorderen. Deze kunnen plaats vinden in rusthuizen, op handelsbeurzen….

71


6.3.1.5

Organisatieplan

6.3.1.5.1

Algemene organisatie

De oprichters zijn Laurens Van Veeren, Thibault Vandenhove en Josephine Leterme Volgende functies moeten ook ingevuld moeten worden: -

Productdesigners Technologische ontwikkelaars (ingenieur) Administratief bediende Assemblage

Om het uiterste uit de personeelsleden te halen en hun te motiveren zullen we een goed verloningsbeleid voeren. Ook groepsactiviteiten en een mooie werkomgeving kunnen de groepssfeer bevorderen. Taken zoals boekhouding en personeelsadministratie zullen we volledig uitbesteden. 6.3.1.5.2

Juridische vormen

Om dit allemaal te kunnen realiseren zullen wij een vennootschap oprichten, meer bepaald een NV. Wij hebben gekozen voor NV omdat we een groot startkapitaal nodig hebben en om te voorkomen dat de vennoten aansprakelijk gesteld worden wanneer het fout zou gaan. Ook kunnen we op deze manier van het voordeliger belastingstelsel genieten.

6.3.1.6

Logo

Wij kozen voor een eenvoudig logo die professionaliteit uitstraalt. Het blauw symboliseert de innovativiteit van onze producten.

72


Bedrijfsbeheer 6.3.1.7

Financieel plan

BEST-CASE

Prijs

Aantal 1j

Totaal 1j

Aantal 2j

Totaal 2j

Model 1

650,00

700

455 000,00

650

422 500,00

Model 2

800,00

500

400 000,00

600

480 000,00

Shoppingbag

50,00

500

25 000,00

600

30 000,00

Stokhouder

30,00

500

15 000,00

600

18 000,00

Rugsteun

65,00

300

19 500,00

250

16 250,00

Paraplu

80,00

350

28 000,00

400

32 000,00

Zuurstoffleshouder

90,00

100

9 000,00

100

9 000,00

951 500,00

TOTAAL

AVARAGAECASE

Prijs

Aantal 1j

Totaal 1j

€ 1 007 750,00

Aantal 2j

Totaal 2j

Model 1

650,00

500

325 000,00

450

292 500,00

Model 2

800,00

350

280 000,00

400

320 000,00

Shoppingbag

50,00

300

15 000,00

300

15 000,00

Stokhouder

30,00

350

10 500,00

300

9 000,00

Rugsteun

65,00

150

9 750,00

150

9 750,00

Paraplu

80,00

150

12 000,00

200

16 000,00

Zuurstoffleshouder

90,00

50

4 500,00

75

6 750,00

656 750,00

669 000,00

TOTAAL

WORST-CASE

Prijs

Aantal 1j

Totaal 1j

Aantal 2j

Totaal 2j

Model 1

650,00

250

162 500,00

225

146 250,00

Model 2

800,00

100

80 000,00

110

88 000,00

Shoppingbag

50,00

100

5 000,00

120

6 000,00

Stokhouder

30,00

100

3 000,00

75

2 250,00

Rugsteun

65,00

50

3 250,00

60

3 900,00

Paraplu

80,00

75

6 000,00

75

6 000,00

Zuurstoffleshouder

90,00

25

2 250,00

26

2 340,00

262 000,00

254 740,00

TOTAAL

73


Financieel plan 1

2

OMZET

jaar 1

jaar 2

Best Case

951 500,00 €

1 007 750,00 €

Average Case

656 750,00 €

669 000,00 €

Worst Case

262 000,00 €

254 740,00 €

VASTE KOSTEN 1. INVESTERING Oprichtingskosten (5j)

Totaal 400,00 €

400,00 €

2 000,00 €

Aankoop gebouw (25j)

30 000,00 €

30 000,00 €

750 000,00 €

Meubilair (5j)

10 000,00 €

10 000,00 €

50 000,00 €

Machines en toestellen (5j)

20 000,00 €

20 000,00 €

100 000,00 €

3 333,33 €

3 333,33 €

10 000,00 €

18 750,00 €

18 750,00 €

75 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

Hardware & software (3j) Rollend materieel (4j) Inrichting gebouwen (5j)

1 007 000,00 €

Totaal 3. LOKAALKOSTEN Electriciteit

7 000,00 €

7 000,00 €

Verwarming

5 000,00 €

5 000,00 €

Water

1 000,00 €

1 000,00 €

Onderhoud

- €

1 000,00 €

Herstellingen

- €

500,00 €

Verzekering

2 000,00 €

2 000,00 €

Klein materiaal

1 000,00 €

200,00 €

Sociaal secretariaat

4 000,00 €

4 000,00 €

Brandstof

1 000,00 €

1 000,00 €

Verkeersbelasting

1 500,00 €

1 500,00 €

Onderhoud wagen(s)

- €

400,00 €

Onverwachte kosten

500,00 €

500,00 €

Posters

250,00 €

250,00 €

Drukwerk (flyers)

500,00 €

500,00 €

Reclamepanelen

1 000,00 €

500,00 €

Boekhouding (jaaraangifte)

3 000,00 €

3 000,00 €

Telefoon en internet

4 000,00 €

4 000,00 €

72 000,00 €

72 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

4. UITBATINGSKOSTEN

5. TRANSPORTKOSTEN

6. PUBLICITEIT

7. KANTOORKOSTEN

8. BEZOLDIGINGEN Zaakvoerders (3) Personeel (5)

74


Bedrijfsbeheer

9. VERZEKERINGEN EN SOCIALE LASTEN 5 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Grondstoffen: Best Case

150 000,00 €

150 000,00 €

Grondstoffen: Average Case

120 000,00 €

120 000,00 €

Grondstoffen: Worst Case

100 000,00 €

100 000,00 €

TOTAAL KOSTEN: Best Case

515 233,33 €

515 833,33 €

TOTAAL KOSTEN: Average Case

485 233,33 €

485 833,33 €

TOTAAL KOSTEN: Average Case

465 233,33 €

465 833,33 €

436 266,67 €

491 916,67 €

Verzekeringen Sociale bijdragen

3 Variabele kosten

4 BRUTO RESULTAAT BEST CASE

171 516,67 €

AVERAGE CASE -

WORST CASE

203 233,33 €

183 166,67 € -

211 093,33 €

Financiering 1 Eigen inbreng 750 000,00 €

Geld (3 x 250 000)

2 Schulden op lange termijn Banklening voor gebouw (25j)

450 000,00 €

1 200 000,00 €

Totaal financiering

Aflossingsschema Banklening voor gebouw (25j) Kapitaal Intrest Maandelijkse aflossing Totale aflossing

jaar 1 10 805,00 € 18 000,00 € 2 400,00 € 28 800,00 €

Jaar 2 11 238,00 € 17 568,00 € 2 400,00 € 28 800,00 €

75


6.3.1.8 Bronvermelding [1] http://www.carelife.nl/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c23 0972d/l/i/lichtgewicht_rollator_brado_voor.jpg [2] https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/about/displayThema/about/ABOUT_5/ABOUT_5_5.xml [3] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/piramide-fx.htm

Bijlage 14: uitslag ondernemingsplan

76


Bedrijfsbeheer

6.4

Pitching

Enkele weken geleden was ik bij mijn 89-jarige opa op bezoek in het rusthuis. Toen ik een wandeling met hem wilde maken, viel het mij op dat het voor hem bijna onmogelijk was om zich zonder hulp naar zijn rollator te begeven. Ik ben er zeker van dat mijn opa niet de enige is die met dit probleem te kampen heeft. Misschien kent u in uw omgeving ook personen die met dit probleem te maken hebben. Wel, onze oplossing hiervoor is de e-Roller. De e-Roller is een rollator die het leven van de mindervaliden gemakkelijker maakt. Met een druk op een knop, komt de rollator naar de gebruiker toe. Botsingen zullen vermeden worden aan de hand van sensoren. De technologie die in de rollator verwerkt zit biedt ook heel wat uitbreidingsmogelijkheden. Een gps zal er voor zorgen dat de gebruiker telkens zijn weg terugvindt. Ook de verpleegkundigen en familie van de mindervalide kunnen nu wat geruster zijn. Dankzij de GPS-technologie zullen zij altijd weten waar de gebruiker zich bevindt. De bejaarde kan er informatie terugvinden over de dichtstbijzijnde bus/trein of tramhalte. Ook een boodschappenlijstje en een noodknop zullen in de interface verwerkt zijn. Dit allemaal goed en wel, maar hoe zullen wij dit concreet aanpakken? Eerst en vooral zouden we willen benadrukken dat ons idee een combinatie is van de klassieke rollator en een reeds bestaande technologie die we terugvinden in autonome wagens, grasmaaiers en stofzuigers. Vandaar dat wij de slaagkansen van de ontwikkeling van de eRoller hoog inschatten. Hiervoor zullen we de hulp inroepen van ingenieurs. Een grote uitdaging voor ons is het stigmatiserende effect terug te dringen die een rollator met zich mee brengt. We willen de stap naar een rollator, die voor sommigen zeer groot is, zo klein mogelijk maken. Men zal fier zijn om met de e-Roller over straat te lopen. Dit willen we bereiken door met frisse kleuren en een modern ogend frame te werken. Er is een stijging van het aantal hulpbehoevende ouderen in Europa. Bovendien zullen deze steeds meer vertrouwd geraken met nieuwe technologieĂŤn. Vandaar zien wij een enorm potentieel in ons idee. Ons logo is zoals je kunt zien vrij simpel. Het straalt professionaliteit uit. Het blauwe accent staat voor de vernieuwing die onze producten uitstralen. Er is geen twijfel mogelijk. Ons idee wordt een internationaal succes.

77


Conclusie Het maken van de GIP vond ik een ervaring die ik nooit zal vergeten. Dankzij de opdrachten heb ik leren plannen, wat me volgend jaar goed zal uitkomen. Ook de samenwerking met mijn klasgenoten viel goed mee. We hielpen elkaar waar nodig. En via het groepswerk is de klas er als groep sterker uitgekomen. Wekelijks gingen we aan het werk in de oefenfirma. Hier heb ik zeer veel vaardigheden en kennis opgedaan. Deze vaardigheden en kennis kan ik toepassen in mijn verdere leven. Voor het vak informatica moest ik samen met 2 andere leerlingen een biedingensite maken. Persoonlijk vond ik dit een moeilijke opdracht. Ik ben mijn teamgenoten zeer dankbaar, ze waren er steeds voor me. We hebben er samen hard aan gewerkt en het eindresultaat mag er wel zijn. Het was een grote taak en ik heb er hard aan gewerkt. En ik vind het eindresultaat geslaagd. Ik wil de leerkrachten nogmaals bedanken voor de tijd en de hulp die ze ons gegeven hebben.

78


Lijst van de bijlagen

Lijst van de bijlagen BIJLAGE 1

Sollicitatiebrief

BIJLAGE 2

Catalogus

BIJLAGE 3

Aanvraag

BIJLAGE 4

Brief

BIJLAGE 5

Prijslijst

BIJLAGE 6

Folder

BIJLAGE 7

Kortingen

BIJLAGE 8

E-mail

BIJLAGE 9

Referentie

BIJLAGE 10

PowerPoint Bofidi

BIJLAGE 11

PowerPoint UsedForGood

BIJLAGE 12

De code

BIJLAGE 13

Gebruikshandeling

BIJLAGE 14

Logboeken

BIJLAGE 15

Uitslag ondernemingsplan

79


BIJLAGE 1

! " # $

" %

&

'

' % -* ) -

% . ) %

&

%

! " ) * * ,

3 % * -* -* * %

% ) ) * ,

(

) + *

&*

%

&*

7%

% -

%

0/

/

*

+

&* * ,' !

%

/

*/ *

,

*

%1 ,2

/

&* &

)

,

%

* , -* +

/ )

%

) *

/

&* ) 5

* , -* )

4) *)

+

& %

%

,

, )&

+& , &*

6

*

*)

/

) **

0

+

% ) & / % )

%

) , -* /

)

) * + % % $ *

) * */ ,

& / *

-

$&

(


BIJLAGE 2

! " % *

#$$$ $&$ '' ( )' + $ ,- ."

-.+ "

/ +

((

0 1 ! " *

#$$$ ,

+

.+


.

2

................................................................................................................................... '

.

2

3 '$

4-

5.............................................................................. '

.!

2

6 '$

4-

5.............................................................................. '

.'

2

6

.)

7

.&

8

.

0

...............................................................................................

.............................................................................................................................. ............................................................................................................................ 9

"

................................................................................................................................ #

+

................................................................................................................................... &

!.

0

+

!.!

0

+

!.'

0

!.)

0

!.&

0

!.

................................................................................................................ &

+

-

.9 !

-

$

........................................................................................................................... & "

...............................................................................................

......................................................................................................................... .................................................................................................................... 9 +

...................................................................................................................... 9

.............................................................................................................................. 9

!


.

2

.

2

3 '$

:8 %<0

2 /$&%

2 /!&=

2 /'$

2 /'$%

2 /!$<

2 /!$%

.! 2

4-

5

'$ ; '$ " 0<0 %

% $ & &$$

:8 )) ; $ " =% &$

% $ !&

:8

&$ ; && " =0<% &$

% $ '$

:8 &$ ; && " %<0 0<0 %

% $ '$ &$

>8 )$ ; &$ " <??8 !$

%'$ !$

>8 )$ ; &$ " %<0 0<0 %

%'$ !$ &$

6 '$

4-

:8

% $ &$

2 /&$%

:8 %<0

$; $" 0<0 %

2 /&&%

:8 %<0

'; $" 0<0 %

=0<%

$

<

!$

<

!$

<

!$

<

&$

<

!$

5

$; $" &$

2 /&$

<

<

!$

% $ &$ &$

<

!$

% ! && &$

<

!$

'


:8 % & &$

2 / &

:8 2 / &%

' ; 9$ " & =0<%

' ; 9$ " % & & %<0 0<0 % &$

!$

<

!$

<

!$

<

!$

2 /9$/<

:8 9$

2 /9$/**

:8 && ; $$ " %!! 9$ /**>

2 /9$%

:8 && ; $$ " %!! 9$ = % !&

<

!$

2 /9$/<

:8 9$

9$ ; 9$ " %!$ /< &$

<

!$

2 /#$%

:8 #$

$ ; ($ " %!$ /< !&

<

$

2 /

2 /

2 /

2 /

; #$ "

<

/<

%!' &$

!&

$

:8 %!$ !&

9$ ; $ " $ =0<%

<

$

$/<

:8 %!& !&

9$ ; $ " $ /<

<

$

:8 %!& %<0

9$ ; $ " $ 0<0 % !&

<

$

:8 %!& !&

9$ ; $ " $ >01=

<

$

<

$

$%

$

2 / $ 4 <5

:8 9$ ; $ " %'$ $ >01= !& *% < 7? :?18* 8 @*8 7: 0A20>

)


>8 )$

2 /)$=

&$ ; $ " =% !&

>8 #$ "

2 /9$/<

>8 $

2 /

$%

>8

>8 2 /

$

2 /

$<

2 /

$/<?

!$

%)& !&

<

$

%)& !&

<

$

%)& 9$ ; $ " <??8 !&

<

$

9$ ; $ " %)& $ /**> !&

<

$

<

$

%)& 9$ ; $ " $ %<0 0<0 % !& 9$ ; $ " $ >01=

$

6

$

$

>8

.' 2

<

<

$ >8

$/**

<

$ ; #$ " =0<%

9$ ; $ " $ =0<%

>8

2 /

'$

>8 $ ; $$ " %!$$ #& %<0 0<0 % -

2 /#&%

2 /

<

B- C?@? $ ; %&& 9$ /< !&

>8 C %&& 9$ !$

2 /9$

%'$

9$ ; $ " /<?*

%)& !&

$

:8 #$ ; $$ " 2 / '$/:8 %'$ '$ /< !&

<

$

&


>8

2 / '$/<

'$ :8 !$$

#$ ; /<

$" -

% $$

($ ; !$ " /< !&

%)$

$$

<

$

($ ; !$ " %)$ >01= !& *% < 7? :?18* 8 @*8 7: 0A20>

<

#

2 /)$$/<

:8 )$$

<

#

2 /!$$/<

>8 !$$

<

&

2 /!$$/<

:8 !$$

2 /!$$

.) 7

2 7!$2

-

!$ ; )$ " /< &

%)$

($ ; !$ " %9$ /< $

+

7 %!$ !$

+

)) ; &$ " $

<

&

.& 8

2 8'&=

8 $$$

'$ ; $ "

=%

8

.


.

-

*

9$

- -

$$

D -

"

E

2>/

2 -

" $$$

. +

.

- "

+

.

. 2 /

$

! !$$ $

+ "

+

. 2 -

+

" -

. 2 &&

<

-

D

-

2 -

.

" &$ .

2 )$ 2

- B " + -

.

D .

&& 2

B

.

.

&/< . 2 - B ' @ '

2 -

" $$

" F; B . + " -

+ . '

.

. + "

+

.

9


.9 "

07 7? <

<

--

-D -

G

D " D 07 7?

D

"

" .

07 7?

D " ! )) ; ! &( .

07 7? /

! (;

+ " . D

@7C

$$/<?

" D

.

8

"

$$ +

D

D

D

"

.

8 " +

)D .8

" D "

.

#


!" # $ @7C! /<

)

*+

C "

% #&

!)$

!' (

"

-

+ +

!

.

. +

D " +

.

/ D "

@7C !$

, *

%D D " + 8

.

"

D D .

"

+ -

D -

"

. 07 @7?/<?

. (

@7C@7?

) 0

/

9

.

/

"

+

" " - -

- + 8 +

.

-

-

B 8 +

@7C99$

)

""

".

"

D

+ +

8 "

.

99$ D D

-

-

. (


?-

D

"

D

B

D "

"

D

-

-

. 8

@7 @7?7

1 )

-

" +

.

D

/

" D

D

D

.)

D

!

.

. @7

$$

1 )

-

" D

$$

D D .

8 +

D

D - -

- -

+

+

. @ " 8 D

-

.

D " . >G '9$

G $#$ :G '&$

4

$


07/

$$

1 )

-

8

"

$$ D

"

D -

.

?

-

" +

+

.

/ . 8

D

+

+ -

-

>G '9$ 07C $$$/<? )

8

.

G $#$ :G '&$ 4

$$$

"

2

D

HH D 8 -

D D + D + D .

,

HH

" "

07/ '9$

.

"

@ ++ D .2 -!D " - !D .1 D -. 2 8 B %B$$ D .

.

.


>G '9$ 07/@ 7/<

. $12-. 3 2

-

G $#$ :G '&$ 4

2

"

-

.< +

4 +

D

"

D !&;!&" 5 .

D + 07 @ 7

$

- . ?" '

-

. . .

.

< + -

" + -

.8 +

-

D "

.? +

+

+

-

.

+ D ($I + 07C '9$/?

+

.8 + .

>G '9$ G $#$ :G )&$ 4 4 5G $$ C G + DJ @ G

5

!


07C '9$/<

>G '9$ G $#$ :G )&$ 4 4 5G $9$ C G @ G

-

07 !)#/< 456-

5

>G !)# G (' :G ! ' 4 5 4 5G $ @ G

1 07 &&$

7 8

9

>G &&$ C G 07

9$/<

>G .

07 9$$

1

# 9

G '&$ :G &$ 4 @ G

9$ G &$ :G '9$ 4 4 5G $&$ @

5

5 G

8 >G 9$$ G 9&$ :G !&$ 4 5 4 5G 9$$ @ G

'


07C!)$/ =

C " &$ K !)$ (K & : G (!$ $9$ > G ))& 9'$ G ))& 9)$

K K K

C $K

07C ($$

$$

&$ +

0 &$</

0

'!

@

+

: >

G '$& G 9!& G )$$

@ '!.& B B C @ &

0

&7

B B

@ & 0

B B

)


0 %&$@/

%

' ; # ; )$ "

&$ K @*%00>/<

0 %&$

%

' ; # ; )$ "

&$ K >01= 2??<

0

0A =

D

'' ; !$ ; !& ! "

=%

0

0A /

D

'' ; !$ ; !& ! "

/<

0

0A =

D

K )$ & ; !' & ; '$ "

=%

0

0A /

D

K )$ & ; !' & ; '$ "

/<

0

0A =

D

)# ; '& ! ; !9 & "

=%

0

0A /

D

)# ; '& ! ; !9 & "

/<

0

0A =

D

K # & ; ' ; )$ & "

=%

0

0A /

D

K # & ; ' ; )$ & "

/<

0*C)&

C

'( ; 9) "

)&

0*C &

C

'( ; 9) "

)&

=0<%

8? C*< >01=

>2*<

&


0*C 0C/<? * D

0*C9$/

8

0 / 7/

K !9 ; ' ; )! "

K '# & ; $ ; )' & "

K '! & ; &# ; )& & "

/<?*

9$ K /<

/<

0 / 7/> 8

<

'( ; 9) "

)& K /<

> 7:%/<

0 / 7// 8

<

'( ; 9) "

)& K /<

/<?*

0 / 7/ 8

<

'( ; 9) "

)& K /<

0 9$/< 2

&$ ; & "

9$ /<

0 ($/< 2

&$ ; 9$ "

($ /<

>01=

0 9$0

C

& ; ' ; &# "

9$ 0 %<07 *%

0 ($0

C

& ; ( ; &# "

($ 0 %<07 *%

0 &$// 7

" '' ; 9& ; )) "

&$ K /<

0 &$?

" '' ; 9& ; )) "

&$ ?<0 *

7

/<?*


0 & /<

0 9$>/

0

$2

0 9$2

K # & ; !' "

" - K )' & ; $ ; '# & "

*"

@ +

"

K $"

K

+

0 '$/< 0

0 !&

$

K $ ; $! ; ! "

+

"

2*<

5

C%

K 9$ 2*<7:<??@8

K $ ; '$ ; $ "

0 )&8/ % - '( ; 9) "

/ /

9$ 4#&& +

> 7:%/<

0 )$$/< 8

0

& /<

K )$$ K /<

)& K 8? C*</<?*

K '$ ; ( ; !& "

"

<

K

" K !) ;

'$ K 0 %<07 *%/<

& & ; !) "

K !) K =0<%

/<

K )$ ; $$ "

K !& &

=0<%

9


0

/

0 &/

-

= + K /<

K '& 9 ; $' ; '& 9 "

-

++

=0<%

4<2 5 K !& ) ; ' # ; 9 "

&

#


BIJLAGE 3

!"# $%

&' ( ) & ( ) , %' !. /' "# $%

&*+

#$

01 %'

,

12

/3, -

& 4 5 4- - - /6 4 -! 7- ( %' - 5 %' - ! .6 !! $ & 4 5

4

- -! # %

- -

#! - -

$ +4 ' % # .- -

8 ' # = '

92 -) ' -/4 / 4 ! - -$ & 4 ' - // -! 5 ! - # % ) # : - 4 ( %' - 6 6 # -- -; 6 5/ 6 ! -< - /' ( ) ( ! 4) ( # - - 5 # % -$

= '

( ! 4) ( # %

1

/ !

/

% -

)/

! -2 / )

-)

#

# -!

2 -) 4

1 ,

) 4! -

- ! - ! 5 4-6 ) -

- ( -/

,

#$

-

! -

5 # -!

-! /

% -> / %' -> - 5 4-$

) ) - -/ 4 6# ) - -

-


BIJLAGE 4

! "#

#$

$

%&

'

( ) * )+ + + '% ) + + * #$ + .% ( ' +$

! ! ! !

,+ & #$ "()*

) + +

&

" "

3 ()*

)/

/ ++

$

+&

+

+% + & +' * * )+ +

# + # !" + + & +' / + "

4 +/ ) 5

+

6 7!$ + 8 & 9:$ ++ + 8 # 4 # / ! + # ;<

! + +

" -+ ) $ # ! .+ +"

' & / +& + + ) / +%

+') % % % % % % %

#$ #$ %

$ ! +') !

)

+ + ! #

+ + / + & / + ! & / + && + # ! .+ + +" 0 )/

-& *

!"

'

+

+* ! # +" ( ) + +* # " +

/

+ +

1 1 1 1 1 1 1

!

+

+" 2 2 2 2 2 2 2

+

+"


BIJLAGE 5

! ! "# $

!

%


&'

!

'

'

! ! ( )

*+, )- . /+,, .

0

1202%# 1202%# 1202%#! 1202%# 526 % 52652%! 526 ! 52052%2 520 0 12 0 126 % 12 ! 12 5 2 1205 20 126 % 126

3 43 3 3


120 120 0 120 120 0 126 12604 ! 1!0 ! 1! 1! 2 1! !

44

1! 5 1! ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1!01 ! 1 6 ! 1 6 1 6 1 6!16 %

44 44 44 44 44 44 44 44

! 1! 1! 1! 1!

02 02 ( 02 02 !


1! 1!4 1! 1 1!4 1 1! 1! % 1! 1! ( ! 1! 1! 1! 1! '

1! "

1!0 1! 1!0 1!


BIJLAGE 6


BIJLAGE 7

!" !" " '

# $$ &

%

!"

!"#

!"$

!"%


BIJLAGE 8

Geachte We vinden uw catalogus heel interessant. Helaas waren uw algemene verkoopsvoorwaarden in uw e-mail niet vermeld. Daarom vragen wij u vriendelijk dat u de volgende informatie aan ons nog doorstuurt: - betalingscondities, - vervoerskosten, - leveringsvoorwaarden. Als uw voorwaarden gunstig zijn, kunt u van ons in de toekomst zeker een bestelling verwachten. Met vriendelijke groeten Bianka Solymosi Dienst Onthaal

Beste Onze oprechte excuses voor het late antwoord. In bijlage vindt u onze voorwaarden. Wij kijken uit op de samenwerking. Mvg Josephine Leterme Directeur verkoop


BIJLAGE 9

Klantenadviseurs met commerciële feeling (m/v) - Service Center Gent Partena Ziekenfonds & Partners Het Service Center staat in voor een oplossingsgerichte service naar onze klanten toe alsook voor het detecteren van commerciële opportuniteiten. Ben je dol op sociaal contact? Zet je de klant onvoorwaardelijk op nummer 1? Slaag je erin om jouw enthousiasme over te brengen op de klant ? Dan ben jij misschien de Klantenadviseur die we zoeken!

Klantenadviseurs met commerciële feeling (m/v) - Service Center Gent Functieomschrijving Het Service Center staat in voor een oplossingsgerichte service naar onze klanten toe alsook voor het detecteren van commerciële opportuniteiten. Ben je dol op sociaal contact? Zet je de klant onvoorwaardelijk op nummer 1? Slaag je erin om jouw enthousiasme over te brengen op de klant ? Dan ben jij misschien de Klantenadviseur die we zoeken! Jouw uitdagingen zijn: • • • • •

Je zet de klant op nummer 1 en zorgt voor kwaliteitsvolle oplossingen. Jouw sociale vaardigheden en expertise grijp je aan om de klant met raad en daad bij te staan, zowel via telefoon als per mail. Jouw klant is altijd meer dan tevreden. Je begeleidt en stimuleert de klanten in het gebruik van ons online kantoor en hebt zelf een sterke interesse in het hele e-gebeuren. Je bouwt enthousiast mee aan de verdere groei van Partena.

Profiel Jouw troeven zijn: • • • • • •

Je hebt een bachelor opleiding of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in telefonie is een pluspunt. Je bent een vlotte, gedreven en communicatieve persoon die graag nieuwe uitdagingen aangaat. Een tevreden klant, daar haal jij je energie uit ! Je bent flexibel ingesteld. Je bent een teamspeler. Je beschikt over goede kennis Frans en Engels.


Aanbod Onze troeven zijn: • • • • • •

Een open en jonge bedrijfscultuur met ruimte voor initiatief, inspraak en vernieuwing. Een aantrekkelijke werkplek in Gent met aandacht voor het welzijn van onze medewerkers. Een organisatie ‘in beweging’ die zowel zorg-, comfort- als gezondheidsdiensten aanbiedt. Opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden. Flexibele werkuren met oog voor work-life balance. Een aantrekkelijk pakket extralegale voordelen.


BIJLAGE 10

BIJLAGE 9


BIJLAGE 11


BIJLAGE 12


C:\wamp\www\GIP\index.php

woensdag 21 mei 2014 15:33

<!DOCTYPE html> <head> <meta charset="utf-8"> <meta content="width=300, initial-scale=1" name="viewport"> <meta name="google" value="notranslate"> <title>Inloggen biedingensite</title> <link rel='stylesheet' href='opmaak.css' type='text/css' media='all' /> </head> <?php //start een sessie session_start(); //sla de sessie id op in een variabele 'sid' binnen de global array $_SESSION $_SESSION['sid'] = session_id(); ?> <form action ="index.php" method ="POST"> <body> <div class="wrapper"> <div class="main content clearfix"> <div class="banner"> <br><br> <h1> Welkom op onze biedingensite </h1> <h2> Gelieve hieronder in te loggen </h2> </div> <div class="blokje"> <center> <img src="afbeeldingen/school.gif" height= '150px'> </center> <div id="Gebruikersnaam"> Gebruikersnaam <input id="naam" name="naam" type="text" placeholder="Gebruikersnaam"> </div> <div id="wachtwoord"> Wachtwoord <input id="wachtwoord" name="wachtwoord" type="password" placeholder= "Wachtwoord"> </div> <input class="button" type="submit" value="Inloggen"> </div> </div> <?php //controleer of dat naam en wachtwoord ingevuld is. if(isset($_POST['wachtwoord']) && !empty($_POST['wachtwoord'])): if(isset($_POST['naam']) && !empty($_POST['naam'])):

-1-


C:\wamp\www\GIP\index.php

woensdag 21 mei 2014 15:33

//definieer 4 constanten om conectie te leggen define('DB_HOST', 'localhost'); define('DB_USER', 'root'); define('DB_PASS', ''); define('DB_NAME', 'gipbiedingensite'); //Maak een variabele aan die zal instaan voor de link. Bij geen fout is connectie ok. $db_link = mysql_connect(DB_HOST,DB_USER,DB_PASS) or die ('<p>fout: connect</p>'); //selecteer de gewenste db over de gemaakte link. mysql_select_db(DB_NAME, $db_link) or die ('<p>fout: select </p>'); $naamgebruiker = $_POST['naam']; $wachtwoord = $_POST['wachtwoord']; //wachtwoord en logind uit tbllogin halen waar loginnaam = ingevulde naam $sql = "SELECT Wachtwoord, Loginid, Type FROM tbllogin WHERE Loginnaam = '". $naamgebruiker."'"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>'); $row = mysql_fetch_row($resultaat); if($row[0] == $wachtwoord): //als wachtwoord ok. naar de volgende pagina header("Location:home.php"); else: echo '<FONT SIZE="3" COLOR="#FF0000" FACE="Courier New">De ingevoerde gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist.</FONT>.'; endif; $_SESSION['Loginid'] = $row[1]; $_SESSION['type'] = $row[2]; //sluit een bepaalde connectie met een database. mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); endif; endif; ?> </form> </body>

-2-


C:\wamp\www\GIP\home.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

<?php include('head.inc.php'); //de session starten en slideshow en boven invoegen session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); //je moet je eerst aanmelden dan pas kun je iets doen op de site if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif;

?> </form> <div id="inhoud"> <h1> Welkom op deze biedingensite </h1> Hier kunt u bieden op producten. Ieder jaar organiseert het Sint-Jozefsinstituut een vastenactie. <br> De winst van de acties gaan naar een goed doel. Dit jaar is ons goed doel <b>de openbare kleuterschool in Bey DĂŤkk</b> te Senegal.<br> Met de vastenactie zullen wij het leven van de Senagaalse kinderen beter maken.<br> Er gaan maar slechts 50 kinderen naar school van de 180 <br> <table border= 0 width= "100%"> <tr> <td><img src="afbeeldingen/school.gif" height="150"> <td><img src="afbeeldingen/vlag.jpg" height="150"> <td><img src="afbeeldingen/school.jpg" height="150"> </tr> </table><br> Senegal is een land gelegen in West-Afrika. Waarvan de hoofdstad Dakar is.<br> Er wonen 13 300 410 mensen in het land. Hun offici&eumlle taal is Frans.<br> Wij als Belgen hebben dus geen probleem om met hun te communiceren.<br> <br> <table border= 0 width= "100%"> <tr> <td><img src="afbeeldingen/kaart.jpg" height="150"> <td><img src="afbeeldingen/mensen.jpg" height="150"> <td><img src="afbeeldingen/dakar.jpg" height="150"> </tr> </table><br> Senegal is een democratisch land, toch is 60% van de plattelands bevolking arm,<br> het land behoort dan ook tot bij de armste landen van de wereld.<br> De laatste jaren is de crisis zichtbaar. <br> De Senegalezen die buiten Senegal wonen sturen maandelijks minder geld en &quothandel&quot.<br> De internationale ontwikkelingsprojecten trekken zich steeds meer terug.<br> Er wordt dus minder gegeten in de grote gezinnen. <br> En het bedelen neemt steeds toe en de straten worden vuiler.<br> <br> <table border= 0 width= "100%"> <tr> <td><img src="afbeeldingen/armoede2.jpg" height="150"> -1-


C:\wamp\www\GIP\home.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

<td><img src="afbeeldingen/armoede.jpg" height="150"> <td><img src="afbeeldingen/armoede3.jpg" height="150"> </tr> </table><br> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-2-


C:\wamp\www\GIP\producten.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <form action="producten.php" method="POST"> <div id="inhoud"> <h1>Overzicht van alle producten</h1> <?php //de naam van het geboden product opzoeken de waarde zit opgeslagen in de button if(isset($_POST['gekozenProduct'])): //variabele opslaan om achteraf mee tewerken $product = $_POST['gekozenProduct']; // het bieden verhogen //eerst de hoogste prijs en het getal waarmee het moet verhogen uit de tabel halen $sql2 = "SELECT tblproducten.Gebodenprijs, tblproducten.Verhoging from tblproducten where tblproducten.Productid = '".$product."'"; //query uitvoeren $resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql2</p>'); //het opgevraagde gegeven uit het resultaat halen $row = mysql_fetch_row($resultaat2); $prijs = $row[0]; $verhoging = $row[1]; $totaal = $prijs + $verhoging; //Het bieden zelf //de datum wanneer bieden is gebeurt $date = date("Y-m-d H:i:s"); //BiedingID, LoginID, ProductID, Prijs, Datum en tijd opslaan in tblbiedingen $sql4 = "INSERT INTO `tblbiedingen` ( `BiedingID` , `LoginID` ,`ProductID` ,Prijs, `DatumEnTijd` ) VALUES (\"\", '".$_SESSION['Loginid']."', '".$product."', '".$totaal."','".$date."')"; $resultaat4 = mysql_query($sql4,$db_link) or die ('<p>fout: $sql4</p>'); $sql5 = "UPdate tblproducten set Gebodenprijs = '$totaal' where productid = '$product '"; $resultaat5 = mysql_query($sql5,$db_link) or die ('<p>fout: $sql4</p>'); endif; //de tabel titels opstellen echo'<div class="table">'; -1-


C:\wamp\www\GIP\producten.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Foto</td>'; echo'<td>productnaam</td>'; echo'<td>Beschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>verhogen met</td>'; echo '<td>categorie</td>'; echo'<td>Einddatum</td>'; if($_SESSION['type'] =='1'): echo'<td>Bied</td>'; endif; echo'</tr>';

//de noodzakelijke gegevens uit de tabel halen maar enkel deze waar product id van tblbiedingen de hoogste prijs hebben // hoogste prijs --> MAX(tblbiedingen.prijs) $sql2 = "Select tblproducten.Foto, tblproducten.Productnaam, tblproducten.Productomschrijving, tblproducten.Gebodenprijs, tblproducten.Verhoging, tblcategorie.Categorienaam, tblproducten.Einddatum, tblproducten.ProductID FROM tblcategorie INNER JOIN tblproducten ON tblcategorie.CategorieID = tblproducten.Categorieid Order by tblproducten.productid"; //voer een query uit $resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql3</p>'); //tabel maken if($_SESSION['type'] =='1'): //tabel maken while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat2, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" ></td> <td>'.$resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td>€ '. $resultaatgegevens[3].'</td><td>€ '.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'. $resultaatgegevens[5].'</td><td>'.$resultaatgegevens[6].'</td><td>'.'<button type="submit" name="gekozenProduct" value='. $resultaatgegevens[7].'>Hier bieden</button>'.'</td></tr>'; endwhile; else: //bij beheerder geen button om te bieden. while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat2, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" >'. '</td><td>'. $resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td>€ '. $resultaatgegevens[3].'</td><td>€ '.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'. $resultaatgegevens[5].'</td><td>'.$resultaatgegevens[6].'</td></tr>'; endwhile; endif; echo '</table>'; echo'</div>'; //sluit een bepaalde connectie met een database -2-


C:\wamp\www\GIP\producten.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); ?> </form> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-3-


C:\wamp\www\GIP\categorie.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; //kijken op welke categorie er is gedrukt //in post zit categorie waarop gedrukt is maar hij moet dit nog opslaan in een session omdat hij anders deze post variabele vergeet. if(!isset($_POST['categorie'])): if(!isset($_SESSION['categorie'])): echo '<melding>Gelieve eerst een categorie te kiezen!</melding>'; echo '<br><br>'; else: $categorienaam= $_SESSION['categorie']; endif; else: $categorienaam = $_POST['categorie']; $_SESSION['categorie'] = $categorienaam; endif; //de id opvragen van die sessie omdat het beter is om te werken met cijfers $sqlcategorieid = "SELECT CategorieID FROM tblcategorie WHERE Categorienaam = '". $categorienaam."'"; //voer een query uit $resultaatid = mysql_query($sqlcategorieid,$db_link) or die ('<p>fout: $categorieen sql</p>'); $row = mysql_fetch_row($resultaatid); $categorieid = $row[0]; ?> <div id="inhoud"> <h1>Producten uit categorie <?PHP echo $categorienaam ?></h1> <form action="categorie.php" method="POST"> <?php //de naam van het geboden product opzoeken //de naam van het geboden product opzoeken de waarde zit opgeslagen in de button if(isset($_POST['gekozenProduct'])): //variabele opslaan om achteraf mee tewerken $product = $_POST['gekozenProduct']; // het bieden verhogen //eerst de hoogste prijs en het getal waarmee het moet verhogen uit de tabel halen $sql2 = "SELECT tblproducten.Gebodenprijs, tblproducten.Verhoging from tblproducten where tblproducten.Productid = '".$product."'";

-1-


C:\wamp\www\GIP\categorie.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

//query uitvoeren $resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql2</p>'); //het opgevraagde gegeven uit het resultaat halen $row = mysql_fetch_row($resultaat2); $prijs = $row[0]; $verhoging = $row[1]; $totaal = $prijs + $verhoging; //Het bieden zelf //de datum wanneer bieden is gebeurt $date = date("Y-m-d H:i:s"); //BiedingID, LoginID, ProductID, Prijs, Datum en tijd opslaan in tblbiedingen $sql4 = "INSERT INTO `tblbiedingen` ( `BiedingID` , `LoginID` ,`ProductID` ,Prijs, `DatumEnTijd` ) VALUES (\"\", '".$_SESSION['Loginid']."', '".$product."', '".$totaal."','".$date."')"; $resultaat4 = mysql_query($sql4,$db_link) or die ('<p>fout: $sql4</p>'); $sql5 = "UPdate tblproducten set Gebodenprijs = '$totaal' where productid = '$product '"; $resultaat5 = mysql_query($sql5,$db_link) or die ('<p>fout: $sql4</p>'); endif;

echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Foto</td>'; echo'<td>productnaam</td>'; echo'<td>Beschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>verhogen met</td>'; echo '<td>categorie</td>'; echo'<td>Einddatum</td>'; if($_SESSION['type'] =='1'): echo'<td>Bied</td>'; endif; echo'</tr>';

//tellen hoeveel keer het voorkomt $sql2 = "Select tblproducten.Foto, tblproducten.Productnaam, tblproducten.Productomschrijving, tblproducten.Gebodenprijs, tblproducten.Verhoging, tblcategorie.Categorienaam, tblproducten.Einddatum, tblproducten.ProductID FROM tblcategorie INNER JOIN tblproducten ON tblcategorie.CategorieID = tblproducten.Categorieid Where tblproducten.categorieid ='$categorieid' Order by tblproducten.productid "; //voer een query uit -2-


C:\wamp\www\GIP\categorie.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

$resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql2</p>'); //tabel maken if($_SESSION['type'] =='1'): //tabel maken while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat2, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" ></td> <td>'.$resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td>€ '. $resultaatgegevens[3].'</td><td>€ '.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'. $resultaatgegevens[5].'</td><td>'.$resultaatgegevens[6].'</td><td>'.'<button type="submit" name="gekozenProduct" value='. $resultaatgegevens[7].'>Hier bieden</button>'.'</td></tr>'; endwhile; else: //bij beheerder geen button om te bieden. while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat2, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" >'. '</td><td>'. $resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td>€ '. $resultaatgegevens[3].'</td><td>€ '.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'. $resultaatgegevens[5].'</td><td>'.$resultaatgegevens[6].'</td></tr>'; endwhile; endif; echo '</table>'; echo'</div>';

//sluit een bepaalde connectie met een database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); ?> </div> </form> <?php include('footer.inc.php'); ?> </div> </body> </html>

-3-


C:\wamp\www\GIP\MijnBiedingen.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <div id="inhoud"> <h1>Overzicht van de producten die u momenteel over beschikt</h1> <form action="winnende.php" method="POST"> <?php echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Productnaam</td>'; echo'<td>Productomschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>Eigenaar op dit moment</td>'; echo'</tr>'; //alle biedinging ids ophalen waar het login id = aan het ingelogde biedingid $sql=" SELECT tblproducten.productnaam, tblproducten.productomschrijving, b.Prijs, g.Loginnaam FROM (SELECT productid, MAX( Prijs ) Prijs FROM tblbiedingen GROUP BY productid )sb JOIN tblbiedingen b ON sb.productid = b.productid AND sb.prijs = b.prijs JOIN tbllogin g ON b.loginid = g.loginid join tblproducten on tblproducten.productid = b.productid where b.loginid = '".$_SESSION['Loginid']."'"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>');

while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.$resultaatgegevens[0].'</td><td>'.$resultaatgegevens[1]. '</td><td>â&#x201A;Ź '.$resultaatgegevens[2].'</td><td>'.$resultaatgegevens[3]. '</td></tr>'; endwhile; echo '</table>'; echo'</div>'; include("footer.inc.php"); ?> -1-


C:\wamp\www\GIP\MijnBiedingen.php

woensdag 21 mei 2014 15:34

</body> </html>

-2-


C:\wamp\www\GIP\Top.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <div id="inhoud"> <h1>TOP 5</h1> <form action="top.php" method="POST"> <?php echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Foto</td>'; echo'<td>productnaam</td>'; echo'<td>Beschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>verhogen met</td>'; echo '<td>categorie</td>'; echo'<td>Einddatum</td>'; echo'<td>Bied</td>'; echo'</tr>'; // Zoek alle producten waarop nog geboden mag worden, en sorteer volgens het aantal biedingen $query = mysql_query("SELECT tblProducten.foto,tblProducten.Productnaam, tblProducten.Einddatum, tblProducten.Productomschrijving, tblProducten.Foto, tblProducten.Prijs, tblCategorie.Categorienaam,tblProducten.Verhoging, COUNT( tblProducten.ProductID) AS aantal FROM `tblbiedingen` INNER JOIN tblProducten ON tblBiedingen.ProductID = tblProducten.ProductID INNER JOIN tblCategorie ON tblCategorie.CategorieID = tblProducten.CategorieID -- WHERE tblProducten.einddatum > NOW() GROUP BY tblProducten.ProductID ORDER BY aantal DESC LIMIT 0,5", $db_link) or die ('<P>fout: $query</P>');

while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($query, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" >'.'</td><td>'. $resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[3].'</td><td>€ '. $resultaatgegevens[5].'</td><td>€ '.$resultaatgegevens[7].'</td><td>'. $resultaatgegevens[6].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td><button type="submit" name="gekozenProduct" value='. $resultaatgegevens[0].'>Hier bieden</button>'.'</td></tr>'; endwhile; echo '</table>'; echo'</div>'; -1-


C:\wamp\www\GIP\Top.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

//de naam van het geboden product opzoeken if(isset($_POST['gekozenProduct'])): //variabele opslaan om achteraf mee tewerken $product = $_POST['gekozenProduct']; // het bieden verhogen //eerst de prijs en het getal waarmee het moet verhogen uit de tabel halen $sql2 = "SELECT tblproducten.Prijs, tblproducten.Verhoging From tblproducten Where Productid = '".$product."'"; //query uitvoeren $resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql2</p>'); $row = mysql_fetch_row($resultaat2); $prijs = $row[0]; $verhoging = $row[1]; $totaal = $prijs + $verhoging; //het nieuwe bedrag aanpassen in de tabel $sql3= "UPDATE `tblproducten` SET Prijs = '".$totaal."' where tblproducten.Productid = '".$product."'"; //query uitvoeren $resultaat3 = mysql_query($sql3,$db_link) or die ('<p>fout: $sql3</p>'); //Het bieden zelf $naam = $_SESSION['Loginid']; $date = date("Y-m-d H:i:s"); //in de tblbiedingen zetten om later een overzicht te krijgen $sql4 = "INSERT INTO `tblbiedingen` ( `BiedingID` , `LoginID` ,`ProductID` ,Prijs, `DatumEnTijd` ) VALUES (\"\", '".$naam."', '".$product."', '".$prijs."','".$date."')"; $resultaat4 = mysql_query($sql4,$db_link) or die ('<p>fout: $sql4</p>'); //sluit een bepaalde connectie met een database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); endif; ?> </form> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-2-


C:\wamp\www\GIP\zoeken.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <form action= "resultaatzoeken.php" method ="POST"> <div id="inhoud"> <h1>Zoeken</h1> <h3>Vrije Tekst</h3> <table> <tr> <td> Naam van het product: </td> <td> <input type="text" name="naam">(Je kan ook zoeken op de eerste letter)<br> </td> </tr> </table> <h3>Prijs</h3> <table> <tr> <td>Alle producten tussen:</td> </tr> <tr> <td>Startprijs:</td> <td><input type="number" name ="startprijs"></td> </tr> <tr> <td>Eindprijs:</td> <td><input type="number" name ="eindprijs"></td> </tr> </table> <input type="submit" value="zoeken"> <br> <br> </div> </form> <?php include('footer.inc.php'); ?> </div> </body> </html>

-1-


C:\wamp\www\GIP\zoeken.php

woensdag 21 mei 2014 15:35

-2-


C:\wamp\www\GIP\toevoegen.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

<?php include ('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); ?> <div id="inhoud"> <h1>Product toevoegen</h1> <form action="toevoegen.php" method="POST"> <table> <tr> <td>Naam van het product:</td> <td><input type="text" name="naam"><br></td> </tr> <tr> <td>Foto:</td> <td><div class="browse"><input type="file" name="foto" class="foto" ><br></div></td> </tr> <tr> <td>Beschrijving:</td> <td><input type="text" name="beschrijving"><br></td> </tr> <tr> <td>Prijs:</td> <td><input type="number" name ="prijs"></td> </tr> <tr> <td>Prijsstijging:</td> <td><input type="number" name ="prijsstijging"></td> </tr> <tr> <td>Eigenaar:</td> <td><input type="text" name="eigenaar"><br></td> </tr> <tr> <td>Categorie:</td> <td> <?php $sql = "SELECT Categorienaam FROM tblcategorie"; $result = mysql_query($sql); echo "<select name='Categorienaam'>"; while ($row = mysql_fetch_array($result)) { echo "<option value='" . $row['Categorienaam'] . "'>" . $row[ 'Categorienaam'] . "</option>"; } echo "</select>"; ?> </td> </tr> <tr> <td>Einddatum:</td> <td><input type="date" name="einddatum" placeholder="YYYY-MM-DD"><br></td> </tr> -1-


C:\wamp\www\GIP\toevoegen.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

</table> <br> <input type="submit" value="voeg toe" name="toevoegen"> <br> <br> </div> <?php if(isset($_POST['naam']) && !empty($_POST['naam'])): $naam = $_POST['naam']; if(isset($_POST['foto']) && !empty($_POST['foto'])): $foto = "FotoProduct/".$_POST['foto'].""; else: $foto = "FotoProduct/GeenFoto.jpg"; endif; $beschrijving = $_POST['beschrijving']; $prijs = $_POST['prijs']; $prijsstijging = $_POST['prijsstijging']; $eigenaar = $_POST['eigenaar']; $categorie = $_POST['Categorienaam']; $einddatum = $_POST['einddatum']; $loginid = $_SESSION['Loginid']; $date = date("Y-m-d H:i:s"); echo $foto; //de id opvragen van die sessie omdat het beter is om te werken met cijfers $sqlcategorieid = "SELECT CategorieID FROM tblcategorie WHERE Categorienaam = '". $categorie."'"; //voer een query uit $resultaatid = mysql_query($sqlcategorieid,$db_link) or die ('<p>fout: $categorieen sql</p>'); $row = mysql_fetch_row($resultaatid); $categorieid = $row[0]; //de laatste product id uit de database halen $productid = "Select max(productid) from tblproducten"; $resultaatproductid = mysql_query($productid,$db_link) or die ('<p>fout: $sqlproductid</p>'); $row = mysql_fetch_row($resultaatproductid); //laatste product id + 1 doen om het nieuwe product id te weten te komen $Nproductid = $row[0] + 1; //opbouw sql //toevoegen in tblproducten zodanig dat de startprijs niet verloren gaat $sql= "INSERT INTO `tblproducten`(`ProductId`, `Productnaam`, `Productomschrijving`, `Prijs`, `CategorieId`, `Verhoging`, `Foto`, `LoginID`,`Gebodenprijs`, `Einddatum`) VALUES ('".$Nproductid."','".$naam."','".$beschrijving."','".$prijs."','" .$categorieid."','".$prijsstijging."','".$foto."','".$loginid."','". $prijs."','".$einddatum."')";

-2-


C:\wamp\www\GIP\toevoegen.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

//voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>');

//sluit de database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); endif; include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-3-


C:\wamp\www\GIP\winnende.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

<?php include('head.inc.php'); ?> <form action="excel.php"> <?php session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <div id="inhoud"> <h1>Overzicht van de winnende biedingen</h1> <form action="winnende.php" method="POST"> <?php echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Productnaam</td>'; echo'<td>Productomschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>Bieder</td>'; echo'<td>Categorienaam</td>'; echo'<td>Datum en tijd</td>'; echo'</tr>';

//alle gegevens uit de tabel halen waar de maximumprijs = de prijs uit de tabel $sql = "SELECT tblproducten.productnaam, tblproducten.productomschrijving, b.Prijs, g.Loginnaam, tblcategorie.Categorienaam, b.DatumEnTijd FROM (SELECT productid, MAX( Prijs ) Prijs FROM tblbiedingen GROUP BY productid )sb JOIN tblbiedingen b ON sb.productid = b.productid AND sb.prijs = b.prijs JOIN tbllogin g ON b.loginid = g.loginid join tblproducten on tblproducten.productid = b.productid join tblcategorie on tblproducten.categorieid = tblcategorie.categorieid"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>'); while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.$resultaatgegevens[0].'</td><td>'.$resultaatgegevens[1]. '</td><td>â&#x201A;Ź '.$resultaatgegevens[2].'</td><td>'.$resultaatgegevens[3]. '</td><td>'.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'.$resultaatgegevens[5]. '</td></tr>'; endwhile; -1-


C:\wamp\www\GIP\winnende.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

echo '</table>'; echo'</div>'; echo '<a href="excelwinnend.php">download de tabel</a>'; ?> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-2-


C:\wamp\www\GIP\geplaatst.php

woensdag 21 mei 2014 15:41

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); ?> <div id="inhoud"> <h1>Geplaatste biedingen</h1> <?php // $sql= "Select tblproducten.Productnaam, tblBiedingen.Prijs, tblbiedingen.DatumEnTijd FROM tblproducten INNER JOIN tblbiedingen ON tblproducten.ProductID = tblbiedingen.ProductID"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>'); echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Productnaam</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>Datum en tijd</td>'; echo'</tr>'; //tabel maken while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.$resultaatgegevens[0].'</td><td>â&#x201A;Ź '.$resultaatgegevens[1]. '</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td></tr>'; endwhile; echo'</table>'; echo'</div>'; echo'<br><br>'; //sluit een bepaalde connectie met een database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); echo '<a href="excelgeplaatst.php">download de tabel</a>'; ?> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </div> </body> </html>

-1-


C:\wamp\www\GIP\detail.php

woensdag 21 mei 2014 15:42

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); ?> <div id="inhoud"> <h1>Detail van de biedingen</h1> <?php echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Productnaam</td>'; echo'<td>Productomschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>Bieder</td>'; echo'<td>Categorienaam</td>'; echo'<td>Datum en tijd</td>'; echo'</tr>'; //sql query $sql = "Select tblproducten.Productnaam, tblproducten.Productomschrijving, tblBiedingen.Prijs, tblLogin.loginnaam, tblcategorie.Categorienaam, tblbiedingen.DatumEnTijd FROM tbllogin INNER JOIN(tblcategorie INNER JOIN(tblproducten INNER JOIN tblbiedingen ON tblproducten.ProductID = tblbiedingen.ProductID) ON tblcategorie.CategorieID = tblproducten.Categorieid) ON tbllogin.loginID = tblproducten.loginID"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>'); //tabel maken while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.$resultaatgegevens[0].'</td><td>'.$resultaatgegevens[1]. '</td><td>â&#x201A;Ź '.$resultaatgegevens[2]. '</td><td>'.$resultaatgegevens[3].'</td><td>'.$resultaatgegevens[4]. '</td><td>'.$resultaatgegevens[5].'</td></tr>'; endwhile; echo '</table>'; echo'</div>'; // sluit een bepaalde connectie met een database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); echo '<a href="exceldetail.php">download de tabel</a>'; ?> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </div> </body> </html>

-1-


C:\wamp\www\GIP\verwijderen.php

woensdag 21 mei 2014 15:47

<?php include('head.inc.php'); session_start(); include('slideshow.inc.php'); include('boven.inc.php'); if(!isset($_SESSION['sid'])): exit('<h2>Gelieve eerst aan te melden.</h2>'); endif; ?> <div id="inhoud"> <h1>Welk product wilt u verwijderen?</h1> <form action="verwijderen.php" method="POST"> <?php //de naam van het geboden product opzoeken if(isset($_POST['gekozenProduct'])): //variabele opslaan om achteraf mee tewerken $product = $_POST['gekozenProduct']; //het bieden verhogen //eerst de prijs en het getal waarmee het moet verhogen uit de tabel halen $sql2 = "Delete From tblproducten Where Productid = '".$product."'"; //query uitvoeren $resultaat2 = mysql_query($sql2,$db_link) or die ('<p>fout: $sql2</p>'); //sluit een bepaalde connectie met een database mysql_close($db_link) or die ('<p>fout: close </p>'); endif;

echo'<div class="table">'; echo'<table>'; echo'<tr>'; echo'<td>Foto</td>'; echo'<td>productnaam</td>'; echo'<td>Beschrijving</td>'; echo'<td>Prijs</td>'; echo'<td>verhogen met</td>'; echo'<td>categorie</td>'; echo'<td>Einddatum</td>'; echo'<td>Verwijder</td>'; echo'</tr>'; $sql = "SELECT tblproducten.Foto, tblproducten.Productnaam, tblproducten.Productomschrijving, tblproducten.Prijs, tblproducten.Verhoging, tblcategorie.Categorienaam, tblproducten.Einddatum, tblproducten.ProductID FROM tbllogin INNER JOIN(tblcategorie INNER JOIN tblproducten ON tblcategorie.CategorieID = tblproducten.Categorieid) ON tbllogin.loginID = tblproducten.loginID"; //voer een query uit $resultaat = mysql_query($sql,$db_link) or die ('<p>fout: $sql</p>'); //tabel maken -1-


C:\wamp\www\GIP\verwijderen.php

woensdag 21 mei 2014 15:47

while($resultaatgegevens = mysql_fetch_array($resultaat, MYSQL_NUM)): echo '<tr><td>'.'<img src="'.$resultaatgegevens[0].'" width="75px" >'.'</td><td>'. $resultaatgegevens[1].'</td><td>'.$resultaatgegevens[2].'</td><td>â&#x201A;Ź '. $resultaatgegevens[3].'</td><td>â&#x201A;Ź '.$resultaatgegevens[4].'</td><td>'. $resultaatgegevens[5].'</td><td>'.$resultaatgegevens[6].'</td><td>'.'<button type="submit" name="gekozenProduct" value='. $resultaatgegevens[7].'>Verwijderen</button>'.'</td></tr>'; endwhile; echo'</table>'; echo'</div>'; echo'<br><br>'; ?> </form> </div> <?php include('footer.inc.php'); ?> </body> </html>

-2-


BIJLAGE 13

! # #

#

$

" %&

'&


)*+,- ./ 0 1$2 3 $, 4$ $) 3 $$2

!

(


/

#

#

#

4

#

6

/

# #

# #

#

5


3

#

#

*

# 9

6

#

6

8

#

#

#

#

#

9

7


!"

5 *

+

#

::

# /

#

#

/

8

::

!

!

;

<

/

+ #

1

# >;

#

$

%&

/

=

?

&

*

# #

@

# 8

%

A

%


'

(&) %&

&

/

6

/

#

#

#

*

+

,

/

::

&

"

. ""

!" & /

& &

-

%

" " "0 & /

&". /

# #

#

1

#

B


! # #

#

$

" %&

'&


!

(


*

#

#

#

+

#

,

*

# #

# #

#

)


! .

#

#

0

# 1

,

#

,

/

#

#

#

#

#

1

-


)

"

#$

0

2

#

33

# *

#

*

%

& *

#

/

33

!

!

' 33

! $$

$ #$ *

$ $ $+ ,

(

*

) *

%


-

.

/# $

*

#

#

/

#

5

6

5

6

0

/

$7

1 23 *

#

/

#

#

#

#

/

4

$ *

#

2

#

4


BIJLAGE 14

Probleemanalyse Week

Datum

Tijd

Beschrijving

40

2013-10-05

10.30 – 11.30

Nalezen GIP opdracht informatica om taken te verdelen in de groep.

41

2013-10-09

13.00 - 14.15

Samenkomen met andere leden van groep en de probleemanalyse maken

41

2013-10-12

10.30-11.30

Afwerken van probleemanalyse.

45

2013-11-06

12.30-12.50

Verbeteren van het eerste document.

45

2013-11-06

12.50-13.40

Maken van use case diagram: inlogvenster, startpagina gebruiker en beheerder

Week Datum

Tijd

Beschrijving

43

2013-10-26

10.30 – 11.30

Beschrijving van nodige velden maken.

44

2013-10-28

19.30 – 20.15

Opmaak document aanpassen normalisatieproces maken.

44

2013-10-30

18.30 - 20.45

Het maken van de tabel en helpen met Stan in het Access document en de nodige puntjes op de i zetten.

45

2013-11-09

14.00 - 15.00

ERD-schema en opsomming nodige entiteiten + velden verbeteren

46

2013-11-16

18.00 – 19.30

Normalisatiestappen en het access document verbeteren

Databank

en

het


Besturingselementen Week Datum

Tijd

Beschrijving

47

2013-11-22

13.00-15.00

Bespreking met de ganse groep: wat we zullen doen, welke structuur.

47

2013-11-24

15.00-15.30

Maken Word document

48

2013-11-28

18.00-20.30

Beginnen met opmaak van inlogpagina en structuur bepalen van andere pagina’s.

48

2013-11-29

14.00-14.50

Typen opmaak

48

2013-11-30

13.00-14.30

De foto’s bewerken + typen opmaak

48

2013-12-01

08.30-10.00

Typen opmaak

49

2013-12-02

11.20-11.50

Typen opmaak

49

2013-12-04

19.00-23.00

De nodige puntjes op de i zetten, typen + afwerken Word document

Procedures Week

Datum

Tijd

Beschrijving

02

2014-01-09

15.50 – 16.40

Samen overleggen en helpen met het coderen van de home pagina

02

214-01-10

13.05 – 14.45

Databank aanmaken

03

2014-01-13

8.20 – 10.00

Zoeken naar een fout en coderen van de pagina ‘Zoeken’

03

2014-01-14

11.05 – 11.55

Coderen van producten

03

2014-01-16

15.50 – 16.40

Helpen coderen met de home pagina

03

2014-01-17

13.05 – 14.45

De tabel aanpassen

04

2014-01-20

8.20 – 10.00

Overlopen wat al gedaan en nog te doen

04

2014-01-21

11.05 – 11.55

Controleren met het oranje mapje of alles nog oké is en helpen zoeken naar fouten

04

2014-01-21

19.00 – 19.45

De databank in mysql aanpassen

04

2014-01-22

14.10 – 15.15

Het Word document aanpassen

04

2014-01-23

15.50 – 16.40

De site aanpassen naar doel: Senegal


04

2014-01-24

13.05 – 14.45

Opzoeken op internet hoe je een tabel moet downloaden en integreren in Excel.

05

2014-01-26

14.00 – 16.00

Het Word document maken

05

2014-01-26

19.30 – 21.15

Samen controleren of alles in orde is en de uren berekenen.

08

2014-02-11

11.05 – 11.55

Footer en head includen

08

2014-02-14

13.05 – 14.45

Tekst verder afwerken in de home pagina

08

2014-02-15

14.00 – 16.00

De top 5 aanpassen en error bij slightshow weg doen

09

2014-02-21

13.05 – 14.45

Foto’s aanpassen

09

2014-02-24

08.20 – 10.00

Mijn biedingen aangemaakt

09

2014-02-25

11.05 – 11.55

Fout helpen zoeken

09

2014-02-26

19.00 – 20.30

Alles in Word document zetten, alles includen


BIJLAGE 15

Gip josephine leterme  

GIP Josephine Leterme Sint-Jozefsinstituut Brugge Boekhouden informatica 2013-2014

Gip josephine leterme  

GIP Josephine Leterme Sint-Jozefsinstituut Brugge Boekhouden informatica 2013-2014

Advertisement