Page 1

HOT TØJ / COOL VASK Vores tøjindkøb, hvor længe vi bruger tøjet før det kasseres og hvordan vi vasker vores tøj har indflydelse på klimaet. Meget tøj produceres på den anden side af jorden, hvor arbejdskraften er billig. Det betyder, at der skal bruges energi på at transportere tøjet til Danmark. Produktion af de forskellige materialer til stof, tryk og farve af tøj påvirker også miljøet i forskellig grad. Når tøjet er blevet snavset afhænger el-forbruget, og dermed CO2-udledningen, af hvor høje temperaturer tøjet vaskes ved. I disse opgaver skal I undersøge CO2-udledning fra produktion, transport og vask af tøj.

· · · · ·

TEST jeres CO2-udledning fra tøj og vask UNDERSØG hvor meget I kan ændre jeres CO2-udledning fra tøj og vask BLIV KLOGERE på, hvad tøj og vask betyder for klimaet FIND PÅ en god klimaidé VÆR KREATIVE – udstil jeres resultater og klimaidé


TEST jeres CO2-udledning fra tøj og vask Hvor klimavenlige er I? Prøv først denne generelle test på, hvor klimavenlige I er. Beslut selv, om I laver testen i fællesskab, eller én ad gangen:

Test jeres viden om vask

Diskuter i gruppen: · Hvordan er jeres vaskevaner? Hvornår skal tøjet vaskes? Hvor længe går I med tøjet, før det bliver lagt til vask? · Hvad går I efter, når I køber tøj? Skal det være billigt så man kan købe meget tøj, eller køber I hellere ét godt stykke tøj? · Kigger I efter miljømærker i tøjet? · Tænker I over om tøjet indeholder skadelige farvestoffer, tungmetaller eller andre skadelige stoffer? · Kunne I finde på at købe genbrugstøj? Vi kunne desværre ikke finde en god test, der kunne beregne for jer hvordan tøjet påvirker CO2-udledningen. Derfor bliver det jeres opgave at gætte på, hvilke processer i produktion, brug og udsmid af tøjet der giver betyder en væsentlig udledning af CO2. I kan bruge de forskellige links på næste side til at undersøge nogle af processerne.

Processer Produktion af råmaterialer f.eks. bomuld, uld, hør, nylon Produktion af tøjet Farvning af tøjet Print Transport til butikker Vask af tøjet Tøjet smides ud

CO2- udledning (lille/middel/stor)


BLIV KLOGERE på hvad tøj og vask betyder for klimaet Check disse klimalinks: TØJ Se hvordan tøjet påvirker miljøet (kilde: www.politiken.dk) politiken.dk Klæd dig CO2-venligt på (kilde: www.politiken.dk) politiken.dk Udstilling om bæredygtig mode og tøj (kilde: ØkoWeb om udstilling på Trapholt Museum) ecoweb.dk Modetøj på kompostbunken (kilde www.klima-dm.dk) klima-dm.dk VASK Pas på tøjet (kilde www.paspåtøjet.dk) www.paspaatojet.dk) paspaatojet.dk Check tøj, vask samt bad og personlig pleje (kilde: Forbrugerstyrelsen) forbrug.dk Sådan gør vi, når vi vil spare 60 % i strøm (kilde: El-sparefonden) elsparefonden.dk Spareråd kan gøre os syge (kilde: fnp.dk) fpn.dk Koldtvandsvaskepulver (kilde: El-Connection – Din elektriker) elconnect.wordpress.com


UNDERSØG hvor meget I kan ændre jeres CO2-udledning fra tøj og vask Diskuter i gruppen: TØJ · Hvad ville det betyde for jer, hvis I ikke måtte købe så meget tøj i fremtiden, som I gør nu? · Ville det ændre jeres valg af tøj? · Hvordan skal genbrugstøj være, for at I vil bruge det? · Hvilke materialer vil I vælge til jeres tøj, hvis I skal tænke på at det skal være så klima- og miljøvenligt som muligt? VASK · Hvis I ikke måtte vaske jeres tøj så ofte i fremtiden, som I gør nu, hvilke vaner ville I så ændre? · Hvem styrer tøjvask i jeres familie? · Hvad skulle der til, for at den, der vasker tøjet, ville ændre vaskevaner? · Hvilke 3 vaskeråd ville I give videre til den, der vasker derhjemme?


FIND PÅ en god klimaidé Diskuter i gruppen: · Hvordan kunne man undgå at transportere tøj så langt fra produktionsstedet til butikken? · Hvordan kunne jeres tøj genbruges på en cool måde? · Hvordan kunne man sørge for, at tøjet blev produceret med mere miljøvenlige materialer? · Hvordan kan I fortælle andre om klimavenlig tøjvask? · Prøv at forestille jer, hvordan ”klimamodetøj” skulle se ud – hvis I skulle bestemme? Når gruppen har diskuteret skal I beslutte jer for en god "klimaidé” som I vil arbejde videre med. Idéen skal handle om at skabe klimavenligt tøj og – vask.

VÆR KREATIVE – udstil jeres resultater og klimaidé Lav et bidrag til en udstilling, der viser: Jeres resultater fra CO2-udledning fra tøj og vask Jeres ”klimaidé” til at skabe klimavenligt tøj og vask Se Mick Øgendahl på www.boernenesklimatopmoede.dk under ”din indre kunstner” og få idéer til, hvordan I kan udstille jeres resultater.

Event agency and clothing online1  

Instead of organizing the event itself, you may want to leave the exhibition design and build professionals and hiring an Event Agency.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you