Page 1

Sweet Leaf is a new refreshing brand of iced-tea. All natural ingredients and flavors combine to create a delicious and healthy drinking experience. No more glass bottles! The all new leaf shaped bottle brings a safe new look to the table in the iced-tea world. With ever growing flavors, Sweet Leaf can satisfy your thirst on those hot and humid summer days. You can find this drink in almost any convenient or grocery store. Enjoy the Sweet Life!. Suitable for ages 10 and up.


DF

SFSD FS FS D

FJLKf JKL LKElgsjdasflkaWJLK JasdfasdfasdfasDDKLJBk L f j DIXOFDLR K d SDFSDFiiieGie FSONGPSSDFS FJgklsIddf D DsKNKLN NAKJK OSFJIRJIORER fj D O N E adsfasdfasdfafd asflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei po SD ffasdfadsfasddfa a JKL s FSD d fo p oj;jS F S FS D F S F

ie i

FSS FD

>

E>

SD

SD

DF FS

DFL E

O)

asfl

SDSD SD FS DF S

JKLS SD F

ie iiie ka iieie asflkai asfl

FS DI IP

KN >V >

XI

K JS

UWOIEUW POW SD W FIE FS

KJ JL

FJK SD LSDJ

EKLN EPSOIJSDNLKN

> E> SDFSDFSDFKLJIOPNLKN L

DaFsflkkaiii S aii ei

S FSDF FSD FS

FS FSD FSD SD

FSD

IFU SDFSD XI >V> EO SKLDFJSLKFDK IIPKN SDF SSDDSFS JLJ LKSESD DF> FSJDKL > N K SSDDSFS SDFKLSDFJKLJLK SDFSDFSPNL O SDFSDFS SDLKFJKLJSDLKFJ SEIPINM L JI E FK SS-LSEIPINM SDLKFJSKFJKLSDl KN SDFSF SD N SDFSF N P DFSSE DDSFS IEPQIUIWUPIOUI JIO PNLK L KN K JI O SSEPNL EIWUPWEUOIUEIO SDFSDFSDFS FKL FSDDFFSDFSDSEIPINM SDESJWIOWIOIOIOII S LJIO K F D DFSSD SDFS

Nutrition Facts

SDFJSD JL FJKL FKL J KSD SDJ FJL LS JFKL FK KLD

Nutrition Facts

Serving Size 1 Pump (8 mL) Servings per Container About 94 ___________________________ Amount Per Serving ___________________________ Calories 35 ___________________________ %Daily Value* ___________________________ 0% Total Fat 0g ___________________________ 0% Sodium 0mg ___________________________ Protein 0g ___________________________

Serving Size 1 Pump (8 mL) Servings per Container About 94 ___________________________ Amount Per Serving ___________________________ Calories 35 ___________________________ %Daily Value* ___________________________ 0% Total Fat 0g ___________________________ 0% Sodium 0mg ___________________________ Protein 0g ___________________________

Ingredients: Sucrose, Dextrose, Fructose, Water, Natural Flavor, Soy Lecithin.

Ingredients: Sucrose, Dextrose, Fructose, Water, Natural Flavor, Soy Lecithin.

Back label

Front Label

ie i

O)

asfl

>>

>>

DFL KL S

KLD K JS

E>

DaFsflkkaiii S aii ei

L DFK DFS SDFS

J SDF

NE

KJ JL

FJKLSDJFK SD LSF

JI O

PN

LK

N

FJSDLJFLJIE LSD JFK FJK SD LSD JLK JFK

E>

Refreshing Berry Flavored Iced-Tea

Sweet Leaf ie iiie ka iieie asflkai asfl

K EPSOIJSDNLKNEKLNL

UWEOIFUWEU UWOIE OW WP

D

SDFSDFSDFKLJEI>O>PNLK N

Sweet Leaf

FJLKf JKL LKElgsjdasflkaWJLK JasdfasdfasdfasDDKLJBk iiie L f j K dDIXOFDLR SD FSSODNFG PSFSDFGSie FJgklsIddf D S DsKNKLN N O fj D NOE adsfasdfasdfafd FJIRJIORER aAKJK sflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei SD ffasdfadsfasddfa a fo p oj;jpFoS FJKL SDs d FS D F S F S

FSS D

SDF DF FS SD

DFSFS DFS DF S

SDSSD DFS DFS DF SF

FSDFL FSD FS LJ SD FK

S

SDFS >XI N>V SKLDFJSLKD DIIPK SDF SSDDSFS J KSD SDFFJSKL SDFKLSDFJKLJLK SDFSDFS SSDDSFS SDLKFJKLJSDLKFJ SDFSDFS SEIPINM E SDLKFJSKFJKLSDl SDFSF SS-LSEIPINM KN N N P LKSDFSF IEPQIUIWUPIOUI SSE JDDSFS O I KL LJIOPN SSE LK EIWUPWEUOIUEIO SDFSDFSDFS FK PN FSDDFFSDFSDSEIPINM SDESJWIOWIOIOIOII S L JI O DFK SSD F D SDFS

F SD

SD FS DI I P KN >V >X I SF

Refreshing Lemon Flavored Iced-Tea


O)

O)

asfl

ie i

DaFsflkkaiii S aii ei

KJ JL

Sweet Leaf ie iiie ka iieie asflkai asfl

Ingredients: Sucrose, Dextrose, Fructose, Water, Natural Flavor, Soy Lecithin.

FJLKf JKL LKElgsjdasflkaWJLK JasdfasdfasdfasDDKLJBk iiie L jf K dDIXOFDLR SD FSSODNFG SFSDFGSie P FfjJgklsIddf D S DsKNKLN N OFJIRJIORER D NOE adsfasdfasdfafd aAKJK sflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei SD ffasdfadsfasddfa a fo p oj;jpFoS FJKL SDs d FS D F S F S

FSS FD

Nutrition Facts

Serving Size 1 Pump (8 mL) Servings per Container About 94 ___________________________ Amount Per Serving ___________________________ Calories 35 ___________________________ %Daily Value* ___________________________ Total Fat 0g 0% ___________________________ Sodium 0mg 0% ___________________________ Protein 0g ___________________________

SD

F

D

SD

asfl DaFsflkkaiiie S ai i i iei

e iei aii ie flk iiie asflka as

FSS

KJ JL

EFJLaKf JKLW JLKklgsjd sflka JLK asdfasdfasdfasiiie LDDKLJBf j DIXOFDLR K d J klsddfFSDFSD Gi D SONGPSFSDFSD DsKNKLN SFJIRJIORER NAKJK fjgOEIO N adsfasdfasdfafd asflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei j po SD ffasdfadsfasddfa a JKL s FSDd fo p ojF;jS F S FS D F S

Refreshing Lemon Flavored Iced-Tea


ie i

O)

asfl

>>

KLD K JS

E>

>>

DFL KL S

NE

DaFsflkkaiii S aii ei

UWEOIFUWEU UWOIE OW WP

L DFK DFS SDFS

J SDF

JI O

PN

LK

FJS LJIE LSD JFK FJK SD LSD JLK JFK DLJF

Refreshing Berry Flavored Iced-Tea

Sweet Leaf FSS FD

SDF DF FS SD

SDSSD DFS DFS DF SF

DFSFS DFS DF S

Sweet Leaf

FJLKf JKL LKElgsjdasflkaWJLK JasdfasdfasdfasDDKLJBk iiie L f j K dDIXOFDLR SD FSSODNFG PSFSDFGSie FJgklsIddf D S DsKNKLN N O fj D NOE adsfasdfasdfafd FJIRJIORER aAKJK sflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei SD ffasdfadsfasddfa a fo p oj;jpFoS FJKL SDs d FS D F S F S

SD

SD FS D I IP KN >V >X I

FSDF FSD FS SD

S

I I I I I I I I I I I I I JLKJ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ie I I iiie I I k a e ie I I sfl iii I I a I a k I sfl I I I I a I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

I I I I I I I I I FJKLSDJFK I I SD LSF I I I I I I I I I I I JL I I KL I I DF I I I I I I I I I I NEI NE > > PNLK SDF I S O D > I J F S L D K F I I I K I EPSOIJSDNLKNEKLNL I I I I I I I I I I I I I I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I SF

SDFS >XI N>V SKLDFJSLKD DIIPK SDF SSDDSFS J KSD SDFFJSKL SDFKLSDFJKLJLK SDFSDFS SSDDSFS SDLKFJKLJSDLKFJ SDFSDFS SEIPINM E SDLKFJSKFJKLSDl SDFSF SS-LSEIPINM KN N KSDFSF P IEPQIUIWUPIOUI SSE JDDSFS IO PNL N L K JI O EIWUPWEUOIUEIO SSENLK SDFSDFSDFS FK L P FSDDFFSDFSDSEIPINM SDESJWIOWIOIOIOII JI O S FKL D S F SD D S F SD

Refreshing Lemon Flavored Iced-Tea


F

>

>>

E>

E>

LK J S DF

SKL

P JIO

NL

K

UWOIEUWEOIF POW EW

JKL

SDFJSDLLJJFI K FJKL KSD DJF FJL KLS LS DJF

asfl DaFsflkkaiiie S aii i iei

SD

D

Ingredients: Sucrose, Dextrose, Water, Natural Flavor, Soy Lecithin.

>XI

L SDF DSFSDFK SDFSDF

FSS

FS FSD FSD SD SDSSD DF SD FS DF

>X I

F

KN >V

SD

SD IIP

Serving Size 1 Pump Serving Per Container 94 ________________________ Amount Per Serving Calories 35 ________________________ %Daily Value ________________________ Total Fat Og O% ________________________ Sodium Omg O% ________________________ Total Carbohydrate 8g 3% ________________________ Sugars 8g Protein Og

>V IPKN

L KSSDDFFJSKDLI SDFKLSDFJKLJLK SSDDSFS SDFSDFS SDLKFJKLJSDLKFJ SDFSDFS SEIPINM E SSSDLKFJSKFJKLSDl SEIPINM SDFSF KN NLSDFSF P IEPQIUIWUPIOUI SSE LJDDSFS IO PNLKN K LJIO SSE LKN EIWUPWEUOIUEIO SDFSDFSDFS FK PN FSDDFFSDFSDSEIPINM SDESJWIOWIOIOIOII JIO S FKL D S DF SD SDFS

FJKLSDJ SD FK

Nutrition Facts

S

FSDFS FSD FS

SDFS SDF SF DF

iei aii i flk iiie asflka as

O)

> N E> LK N SDFSDFSDFKLJIEO>P >N LK LN EPSOIJSDNLKNEK

EU SDFSD UWSKLDFJSLKFDKL SDF SSDDSFS J J

KJ JL

EFJLaKf JKLW JLKklgsjd sflka JLK asdfasdfasdfasiii LDDKLJBf j DIXOFDLR K J klsdddfFSDFSD FSFeGi D SONGPSD DsKNKLN SFJIRJIORER SD NAKJK O fjgOEIadsfasdfasdfafd N asflkaiiiei EJKLJLKJLKEJ asddfasdfasddf RROIIRIIIJJ DJLK asdEJKLJEKLE asflkaiiiei SD ffasdfadsfasddfa a fo p oj;jpFoSj FJKL SDs d FS D F S F S

FS

Nutrition Facts

Serving Size 1 Pump Serving Per Container 94 ________________________ Amount Per Serving Calories 35 ________________________ %Daily Value ________________________ Total Fat Og O% ________________________ Sodium Omg O% ________________________ Total Carbohydrate 8g 3% ________________________ Sugars 8g Protein Og

Ingredients: Sucrose, Dextrose, Water, Natural Flavor, Soy Lecithin.


Sweet Leaf  

Leaf Shaped iced-tea bottle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you