Page 1

02

1/250

A AMSTERDAM

ap ar

ca

m

en t bi

ci

cl

treball

desc

ans

1

et es

zona

teria rior

ssa terra

cafe

12

exte

%

men jado r-

t uran resta

t uran resta

tractats antics

descans 2 descans 3 internet

Planta primera 1/600

ai

esp t2

len

liva

po

esp 1

fe

te

de treball

desc ans

consu

ca

Buit interior canviant

espai

-

lta arxiu

3

ions l.lac insta gatzem ma

ent ival

ai pol

arxiu - emmagatzematge temporal

ria

-re

sta ur an

t zona itats , activ lliure

ai

esp

xiu l ar ro co nt

ris

usua

12

l

t1 len

ari

ona

liva

ret

pers

po

+0.0

sec

% +0

.0

a

rda

gua l

rob

siona

r oca jado

2

a ions l.lac

insta

urg rsb

ats anit

+0.0

a ivalent rad ent ai pol esp

ha

men

consulta

descans 2

en binn

era esp

zon a de

fons humanitats 1

ll bib liot ec a

t uistr aa

l

per

ga

sth

wa

nie

ve

klo

al

son

wc

hum

ts ivita

fons

act aula

descans 3

hall

des

can s +0.0

.0

ada l entr cipa prin

+0.0

pre

+0

msa

i revi

Planta segona 1/600

es

stes

visit

consulta internet

control x

a de

rela

zon

0

-3.0

instal.lacions magatzem

niewe doelenstraat

t raa alst

stra zona

treb

all

0 -3.0

zona

Planta baixa 1/500

itats , activ lliure usua ris

Planta tercera 1/600 Ombres canviants

-la finestra col.lectiva

Detall finestra bibliotecal 1/20

Vista interior

Detall finestra 1/20

biblioteca i vivendes d'estudiants a amsterdam Tribunal: M.Domingo Ll.Moya E.Roca R.Torres

-la finestra individual

PFC University Library & Students Dwelling in Amsterdam  
PFC University Library & Students Dwelling in Amsterdam  

Plants, sections and views of the building