Page 1


39064013 total aikido gozo shioda  

Ensinamentos do aikido por Sensei Gozo Shioda para mestres.

39064013 total aikido gozo shioda  

Ensinamentos do aikido por Sensei Gozo Shioda para mestres.

Advertisement