Page 1

J OAN A I S ARA I N FORM ÀTI CA 4 E S O . Joana i Sara

joooaaaannnaaa saaaaaaaraaa

14 de març La font enciclopedista de referència Encyclopædia Britannica deixa de publicar en paper després de 244 anys.

COM TOTS ELS LÈ M U RS , ÉS ENDÈMIC D E L'ILLA DE M AD AG AS CAR. ÉS CONEGUT LOCALMENT COM A HIRA (EN MALGAIX) O MAKI (EN FRANCÈS I MALGAIX), I VIU EN BOSCOS DE GALERIA I MATOLLARS DE LES REGIONS MERIDIONALS DE L'ILLA. ÉS OMNÍVOR I TAMBÉ ÉS EL LÈMUR MÉS TERRESTRE DE TOTS. ÉS UN ANIMAL DIÜRN, COSA QUE SIGNIFICA QUE NOMÉS ÉS ACTIU DURANT EL DIA.

Tot i ser llistat com a "gairebé amenaçat" per la Llista Vermella de la UICN

El lèmur de cua anellada (Lemur catta) és un gran primat estrepsirí; és el lèmur més conegut a causa de la seva llarga cua amb anells blancs i negres.

1 4 de març: Isabel la catòlica 1 492 - Espanya: Isabel la catòlica ordena als 1 50.000 jueus del regne que es

Mitjançant quin mecanisme econòmic el preu de tots els béns en general puja? Resposta


EUROPA L'home de Neandertal està considerada l'única espècie humana autòctona d'Europa. Aquesta espècie es trobava ja a Europa quan va arribar l'Home de Cromanyó (Homo sapiens), espècie a què pertany tota la humanitat actual. Aquestes dues espècies humanes van conviure durant bastant temps que l'home de Neandertal es va extingir probablement a causa de la competència amb l'home de Cro-Magnon, si bé encara queden nombrosos interrogants sobre l'home de Neandertal i la seva extinció. D'altra banda, sembla provat que no va existir encreuament reproductiu entre ambdues especies.[3] L'antiguitat clàssica està dominada per l'influx de la civilització greco-llatina, i de l'Imperi Romà sobre la resta d'Europa. La decadència de l'Imperi Romà i l'arribada de nous grups ètnics amb nous regnes, va portar a la fragmentació política d'Europa. Després de la caiguda de l'imperi Romà, Europa va començar un llarg període de canvis començant en allò que els historiadors i pensadors renaixentistes van anomenar l'Edat fosca. Algunes comunitats monàstiques aïllades així com l'Al-Àndalus van conservar i compilar els manuscrits i el coneixement de l'antiguitat. En aquest període, la part occidental de l'Imperi Romà va "renéixer", com el Sacre Imperi Romà, després conegut com el Sacre Imperi Romanogermànic. La part oriental no va decaure, encara que seria coneguda com l'imperi Bizantí. Els bizantins mateixos, tanmateix, encara deien que el seu imperi era Βασιλεία τῶν Ῥωµαίων, Basileia tōn Romaiōn, "L'Imperi dels Romans". El 1 453, l'imperi Otomà va conquerir la capital bizantina, Constantinoble, i l'Imperi Bizantí va deixar d'existir, llevat del petit estat de Trebizond, que cauria el 1 461 .


DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES CRÍTICAS DE FORMACIÓN GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN

14 de març La font enciclopedista de referència Encyclopædia Britannica deixa de publicar en paper després de 244 anys.

DIAGNÓSTICOS TECNOLÓGICOS

SERVICIOS Y FORMACIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS Y SUS TRABAJADORES

Tot i ser llistat com a "gairebé amenaçat" per la Llista Vermella de la UICN

DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN

Mitjançant quin mecanisme econòmic el preu de tots els béns en general puja? Resposta


scribus  
scribus  

hola soc sara montolio de 4tb artístic i ara vaig a penjar una activitat de scribus