Page 1

SERVEI MEDIC I SALUT LABORAL

 

Què podem fer per prevenir-la? PREVENCIÓ, és la millor mesura enfront de la grip, i consisteix en una sèrie de recomanacions d'higiene; les més importants són: •

Rentar-se les mans ben sovint.

Tapar-se la boca i el nas amb un mocador de paper en esternudar o tossir i just després llençar el mocador usat a les escombraries.

Netejar més sovint les superfícies de mobles, poms de les portes, objectes... amb els productes de neteja habituals i ventilar més sovint obrint les finestres.

Si s'està malalt, evitar contagiar altres persones seguint els consells dels professionals sanitaris.

Evitar els petons i contacte molt pròxim, així com compartir vasos, coberts i altres objectes que hagin pogut estar en contacte amb saliva o secrecions. 1


SERVEI MEDIC I SALUT LABORAL

Aquesta publicació és una traducció d'una part de la campanya informativa iniciada el 14 d'agost de 2009 pel Ministeri de Sanitat i Política Social. Hem cregut convenient començar per les mesures preventives. Sempre són les més eficaces i que tots hem de conèixer. Seran les mesures més repetides i les més prioritàries, formant part de la nostra realció i activitat diària. Estaran publicades de forma permanent durant la campanya. També seran distribuïdes pels llocs més visibles, a fi d'arribar a tots sense excepció. En fases successives donarem tota la informació referent a la resta de la campanya. Per als que desitgin aprofundir més , donem l'enllaç en el qual es pot conèixer la campanya en la seva totalitat: http://www.informaciongripea.es

Així mateix és necessari informar que el nostre Sistema Nacional de Salut està preparat i adaptant-se cada dia per afrontar cada incidència relativa a la Grip A (H1N1) i totes les Administracions estan coordinades.

2  

GRIP A (N1H1) .INFORMACIO.PREVENCIO 1  

INFORMACIO I PREVENCIO SOBRE LA GRIP 1 PORT DE BARCELONA 1 NOTA INFORMATIVA