Page 1

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

Joensuun seutu

uutiset

2/10

Alamäkeä ja ylämäkeä, laskua ja nousua TEKSTI: Pekka Nuutinen, toimitusjohtaja, KUVA: Anne Mujunen, markkinointipäällikkö

Joensuun seudulla liikevaihdon alavireinen kehitys jatkui viime vuoden aikana, puolivuositasolla tarkasteltuna liikevaihto supistui tammikesäkuussa 20,4 prosenttia ja heinä-joulukuussa edelleen 15,7 prosenttia vuodentakaisista vastaavista ajanjaksoista. Liikevaihdon jyrkkä lasku hidastui viime vuoden loppua kohden, sillä vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä pudotus jäi 9,6 prosenttiin. Vuositasolla tarkasteltuna liikevaihto romahti peräti 18,0 prosenttia ja viennin arvo 35,6 prosenttia vuoteen 2008 verrattuna. Kysyntä on kuitenkin palaamassa ja maailmantalous on alkanut toipua vakavimmasta sodanjälkeisestä talouskriisistään. Talouden kasvun odotetaan elpyvän lähivuosina edelleen, mutta jäävän kuitenkin hitaammaksi kuin 1990-luvun laman jälkeen. Kasvu painottuu aiemmasta USA-vetoisesta kasvusta poiketen kehittyviin maihin ja erityisesti Kiinaan. Suomen bruttokansantuotteen määrä supistui viime vuonna lähes 8 %. Suomen Pankin uuden ennusteen mukaan kokonaistuotanto kasvaa lähivuosina selvästi hi-

uutiset_2_10.indd 1

taammin kuin ennen talouskriisiä. Keskimäärin kasvu jää alle 2 prosentin huolimatta siitä, että varastokysynnän elpyminen tukee kasvua lyhyellä aikavälillä.

Tulevaisuuden näkemyksiä Teollisuudessa puunkorjuusektori on alkanut vetämään 1½ vuoden voimakkaan taantumaan jälkeen, jolloin tilauskannat ja ostot laskivat lähes 50 %. Taantumaa edelsi kolmen vuoden ylikuumeneminen kysynnässä ja oletus on ettei vuosien 2006 - 2007 tasolle nousta pitkään aikaan, ehkäpä vasta vuosikymmenen loppupuolella. Puunkorjuupuolella Venäjän kehitys ja heidän metsävarat ovat merkittävä kysynnän moottori ja Pohjois-Karjalan kannalta tulevaisuus näyttää hyvältä. Rakentaminen on myötätuulessa ja vuoden 2010 lopussa valtakunnallisesti aletaan olla uudisrakentamisessa hyvällä tasolla lukuun ottamatta toimisto- ja liiketilaosuutta. Rakentamisella on merkittävä vaikutus useaan maa-

kunnan metalli- ja rakennustarvikeyritykseen ja se säteilee myös raskaaseen kuljetukseen positiivisesti. Oletettavasti sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa on edessä hyviä vuosia jopa vuosikymmenen loppuun saakka. Metsäteollisuuden tehdasinvestoinnit kotimaassa eivät palanne totutulle tasolla ja sieltä ei tulle vetoapua meidän alihankintateollisuudelle. Myös alan vientiteollisuus on pysyvästi laskenut alemmalle tasolle, koska tekeminen on siirtynyt ja siirtyy kysynnän ja halvemman tekemisen painopistealueille. Laiva- ja kuljetusvälineteollisuuden tilauskannat ovat Suomessa laskusuunnassa ja elpymistä saadaan odottaa mahdollisesti jopa vuosikymmenen loppupuolelle. Suuri riski on että mm. suurristeilijöiden valmistusta siirtyy Etelä-Eurooppaan ja Aasiaan. Näillä on vaikutusta useaan alueen yritykseen ja välillisesti myös muihin koska kilpailu muilla sektoreilla kiristyy kun kapasiteettia vapautuu. Venäjällä todennäköisesti kysyntä kasvaa. Kaivosteollisuuden

Jatkuu sivulle 2...

29.4.2010 12.42


Jatkoa etusivulta... ennuste on hyvä ja siitä tulee vetoapua useille valmistajille. Venäjällä on odotettavissa nousua useita vuosia. Kysyntä on lähtenyt pienen hiipumisen jälkeen taas nousuun useilla sektoreilla. Sinne pitäisi uskaltaa nyt lähteä. Monet yritykset valta-

kunnassa ovat uudistaneet koko hankintalogistiikkastrategiansa. Hankintalogistiikan merkitys korostuu jatkossa ja ostajien pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Jakelujärjestelmät ovat jopa hankintalogistiikkaa tärkeämpiä. Kaikessa kehitystyössä koskee se sitten tuotteita tai pro-

sesseja on kaupallistaminen otettava mukaan alkumetreiltä lähtien. Kansainvälinen näkökulma pitää meidät menestyksen tiellä.

Pekka Nuutinen, toimitusjohtaja

NEUVONTA KUVATEKSTI

Yritysneuvonta TEKSTI: Risto Ravattinen, johtaja, yritysneuvonta

Josekin palvelut ovat tulleet ja tulevat esille tämä kevään aikana eri muodoissa. Toteutimme kyselyn asiakkaillemme nykyisten palveluiden tarpeesta nyt ja tulevaisuudessa. Tulemme analysoimaan vastaukset kevään aikana ja katsomme kuinka voimme tehdä palveluistamme vielä paremmin teitä palvelevia. Saimme runsaasti vastauksia ja hyviä eväitä sekä palveluidemme kehittämisen tueksi että uusien palveluiden pohdintaan. Lämmin kiitos kaikille vastanneille.

Omistajanvaihdospalvelu on yksi Josekin peruspalveluista sähköisine OSUVA-yrityspörsseineen. Kaupat ja vaihdokset ovat olleet vilkastumaan päin viime syksystä alkaen. Myös ostajia on ollut aktiivisesti liikkeellä joten yrityskaupparintamalla on ollut hyvin asiakkaita. Omistajanvaihdokset tulevat olemaan erityisten toimenpiteiden kohteena tänä keväänä. Järjestämme yhdessä yrittäjäjärjestön kanssa ”Tärkein kauppa” -tilaisuuksia ympäri PohjoisKarjalaa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään omistajanvaihdoksiin liittyviä asioita ja tavoitteena on saada yrittäjät aloittamaan omistajanvaihdoksen miettiminen. Asiaa voi lähestyä myös siitä näkökulmasta että miten minä tulen toimeen yrittäjäuran jälkeen. Onko yrityksesi 5 tai 10 vuoden

päästä siinä kunnossa, että sen myymällä saat taloudellisen turvan? Onko yritykselle jatkaja jo tiedossa vai pitääkö yritys myydä ulkopuoliselle? Onko yritykselläni arvoa kaupantekohetkellä ja mikä se voisi olla? Nämä kysymykset voivat tuntua päivittäisessä työssä kovin kaukaisilta mutta ne ovat kuitenkin niin tärkeitä kysymyksiä joita pitää pohtia jo tänä päivänä. Jokainen joka meistä omistaa jonkinlaisen talon, ymmärtää mistä talon arvo muodostuu. Tärkeää on pitää talo kunnossa ja käyttökelpoisena. Samaa vertausta voisi käyttää yritykseen. Sitä pitää ylläpitää koko ajan ja joskus pitää tehdä perusteellinen korjaus jotta yritys pysyy kelvollisena. Nähdään näissä tilaisuuksissa ja pistetään tulevaisuuden mietintä käyntiin.

Joensuun seututilasto 1.1.2010-30.3.2010 Joensuu

Liperi

Outokumpu Ilomantsi

Kontiolahti

Polvijärvi

Juuka

Ulkopuoliset

Yhteensä

Asiakkaat

251

32

40

31

58

16

26

131

585

Tapahtumat

349

48

62

58

82

25

40

213

877

Uudet yritykset

73

10

8

7

14

3

3

-

118

uutiset_2_10.indd 2

29.4.2010 12.42


KOKO:n 2010 toimintasuunnitelman tarkistus hyväksytty

Joensuun seutu

TEKSTI: Jarmo Kauppinen, ohjelmajohtaja

Joensuun seudun ja Keski-Karjalan Koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) 2010 toiminta pääsee vihdoinkin käyntiin rahoituksen varmistuttua. KOKO:n ohjausryhmä hyväksyi tarkennetun toiminta- ja taloussuunnitelman kokouksessaan 7.4. ja JOSEK Oy:n hallitus 9.4. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tekee tarkennetun suunnitelman mukaisen rahoituspäätöksen lähiaikoina. Alkuperäistä 2010 budjettia jouduttiin pienentämään maakuntaliiton saadessa valtion rahoitusta haettua vähemmän. Tämän vuoden lopullinen budjetti on yhteensä 915 000 €, josta valtion rahoitusta (maakuntaliiton kautta myönnettävää maakunnan kehittämisrahaa) 430 000 € ja loput 485 000 € kuntarahaa. Lisäksi tänä vuonna on KOKO:n toteuttamiseen käytettävissä aluekeskusohjelmasta säästyviä määrärahoja noin 110 000 €.

Seudun markkinointi

ANNI OVASKAINEN, PUUKARIN PYSÄKKI

TEKSTI JA KUVAT: Anne Mujunen, markkinointipäällikkö

Moderni maaseutukoti -hanke järjesti helmikuussa Road show -tapahtumat Lahdessa ja Helsingissä. Asumisen illat näissä kahdessa kaupungissa vetivät yli 300 henkilöä.

KONTIOMEHU KONGRESSIMESSUILLA

Kutsuimme tapahtumiin täältä pois muuttaneita ja iltoihin tulleet olivat kiinnostuneita työpaikoista, myytävistä yrityksistä ja kesäpaikoista. Seuraava Road show suuntaa kesän alussa Tampereelle. Pikes hallinnoi tätä hanketta ja JOSEK ja Keti ovat mukana sekä rahoittamassa että tekemässä työtä hankkeelle.

Olimme Kongressimessuilla huhtikuussa Helsingissä markkinoimassa kokous- ja kongressitiloja. Mukana esittelemässä olivat Karelia Expert, Sokos hotellit Kimmel, Vaakuna ja Koli, Kivipoiju sekä JOSEK. Muistathan kokoustilarekisterin, kun järjestät yritys- tai yksityistilaisuuksia. Rekisterissä on 320 erilaista kokoustilaa Pohjois-Karjalassa. Rekisteri löytyy osoitteesta www.josek.fi/kokoustilarekisteri.

uutiset_2_10.indd 3

ILOISTA ILMETTÄ KONGRESSIMESSUILLA

29.4.2010 12.42


JOUKKOKIRJE

IDEALMAINOS OY / PUNAMUSTA / 2/2010 / GALERIE ART MATT 170 G / 6000 KPL

Joensuun seutu TAITO POHJOIS-KARJALA RY:N TOIMINNANJOHTAJA PETRA KÄRNÄ TAITO SHOPISSA KERÄÄMÄSSÄ SOPIVAA LAHJAPAKETTIA KARJALAISESTA TUOTEPERHEESTÄ.

Taitoa kokonaiseen kortteliin - ja enemmänkin Taito Pohjois-Karjala ry:n toiminnanjohtaja Petra Kärnä on asialleen omistautunut nainen. Käsityöt ja käsityöperinteen vaaliminen on hänelle elämäntehtävä ja tällä hetkellä myös työ. TEKSTI: Annika Sutinen | KUVA: Annika Sutinen

Yli satavuotiaan Taito Pohjois-Karjala ry:n yksi tärkeä tehtävä on käsityötaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen. Toinen tehtävä on kulttuuri ja kolmas lasten käsityötaidot. Taitokortteli on vain yhdistyksen yksi tuote. – Kaikki lähti pienestä liikkeelle. Nyt mukana on jo 29 yritystä. Tämä on monen keittäjän soppa, ei vain yhden. Yhdessä olemme voimakkaampia, tietää toiminnanjohtaja Petra Kärnä. Taitokortteli on lyönyt itsensä läpi PohjoisKarjalassa. Sillä alkaa olla mainetta myös muualla Suomessa. – Tämän vuoden kävijätavoitteemme on 150 000. Kesästä odotamme vilkasta. Joensuussa ja Pohjois-Karjalassa on tänä kesänä suuria tapahtumia, joiden uskomme tuovan kävijöitä myös Taitokortteliin. Meillä on lisäksi erittäin mielenkiintoisia näyttelyitä, jotka varmasti kiinnostavat ihmisiä, Kärnä luettelee.

Menestystuotteita riittää

ole maistaneetkin suussasulavia suklaisia karjalanpiirakoita. – Suklaapiirakka on meidän suunnittelemamme ja Kultasuklaan valmistama herkku. Sen ansiosta yrittäjä on välttynyt jopa lomautuksilta. Menekkiä siis on, iloitsee Petra Kärnä. Herkullinen piirakka on yksi osa suurempaa karjalaista tuoteperhettä, joka kasvaa ja kehittyy koko ajan. Tällä hetkellä käspaikasta tutulla kuviolla, kaksipäisellä linnulla sekä elämänpuulla, varustetusta tuoteperheestä löytyy pyyhkeitä, mukeja, nalleja, muistikirjoja ja paitoja. – Ja kohta myös pyyhekoukkuja, myhäilee Petra Kärnä ja näyttää koukun tyylikästä prototyyppiä.

”Tämän vuoden kävijätavoitteemme on 150 000”

Kovaa, sisällöllisesti mielekästä työtä Entä millaista on käsityöyrittäjän arki? Sen Petra Kärnä tietää niin omasta yrittäjyydestään kuin Taitokorttelin käsityöyrittäjien kautta. – Käsityöläisyys on kovaa työtä ja pieniä tuloja. Olemme nöyrää porukkaa. Mutta uskallan sanoa, että me olemme keskimääräistä onnellisempaa väkeä. Työ on sisällöllisesti mielekästä. Se tarjoaa jatkuvasti haasteita ja mahdollisuuksia. Oman työnsä tuloksen ja käsiensä jäljen näkee heti. Taitokortteli tarjoaa käsityöyrittäjille lisäapua markkinointiin sekä myyntikanavan omille tuotteille. Josek on mukana varsin monessa Taito Pohjois-Karjala ry:n projektissa ja hankkeessa. Myös yhdistys on ollut Josekin apuna markkinoimassa maakuntaa muualla Suomessa. – Meillä on Josekin kanssa yhteiset intressit. Haluamme tehdä Pohjois-Karjalasta paremman paikan elää - varsinkin yrittäjille, Kärnä toteaa.

Yhdistyksellä on muitakin menestystuotteita kuin Taitokortteli. Kaikki varmasti jo tietävät, elleivät

uutiset_2_10.indd 4

29.4.2010 12.42

Josek Uutiset 2/2010  

Joensuun Seudun Kehittämisyhti JOSEK Oy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you