Page 3

Tapahtumat

Uudet yritykset

Pekka Nuutinen  |  toimitusjohtaja

Q1

Se on hyvä asia!

Asiakkaat

JOENSUUN SEUTUTILASTOJA

synee kuluvana vuotena ennallaan ja vuodelle 2014 odotetaan vientiin jo 3,5 prosentin kasvua. Toivottavasti Joensuun seutu pääsee orastavalle kasvu-uralle mukaan. Ainakin yritystemme investointihalut ovat varsin korkealla. Josek Oy:n tekemien selvitysten mukaan teollisuusyrityksillä on lähitulevaisuudessa vireillä yli 100 miljoonan euron investoinnit. Kaupunkikeskustassa ja sen tuntumassa on käynnissä tai käynnistymässä noin 350 miljoonan euron rakennushankkeet. Vireillä olevalla kasvusopimuksella käynnistetään keskustan tuntumassa, joen molemmin puolin, n. 1 mrd. euron suuruiset kehityshankkeet vuoteen 2030 saakka. Kehitys- ja kasvusysäyksen seurauksena Joensuu laajenee Pielisjoen itäpuolelle kestävällä tavalla muodostaen tiiviin elinkeinoelämän ja yritystoiminnan, asumisen, huippuosaamisen, T&K&I:n, palvelujen sekä koulutuksen yhdistävän vetovoimaisen uuden keskuksen. Matkailijoiden tuoma ostovoiman lisäys on varovaisesti arvioituna yli 100 milj. euroa vuoteen 2020 mennessä ja se merkitsee kyseisellä ajanjaksolla 5 500 k-m2 lisäystarvetta päivittäistavarakauppaan, 11 000 k-m2 tilaa vievään tavaran erikoiskauppaan ja 22 000 k-m2 muuhun erikoiskauppaan. Seutukuntamme on myös nuorekas ja muuttovoittoinen.

2013

JOSEK UUTISET 1 / 2013

Joensuu

63

89

71

Liperi

10

10

5

Outokumpu

11

11

12

Ilomantsi

13

13

2

Kontiolahti

14

14

21

Polvijärvi

5

5

6

Juuka

4

4

4

Ulkopuoliset

10

29

Yhteensä

130

175

121

3

Josek Uutiset 2/2013  

Kevään 2013 Josek Uutiset

Josek Uutiset 2/2013  

Kevään 2013 Josek Uutiset

Advertisement