Page 1

1 13 YRITTÄJYYTTÄ & TYÖTÄ — ELÄMÄÄ & IHMISIÄ

polkuautoja kokoamalla alla okoam k a j o t u a polku

n ä vähennetään ä t e n vähen aa rh tuturhaa

i paranna e ä ik m i, k siVUt 4-7 kaik Hukkaa onaan kokemaa arvoa. asiakk siVUt 4-7

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 1

1 12.3.2013 9.56


PÄÄKIRJOITUS

1/2013

Joensuu – meillä menestytään Itsekin oikeastaan hämmästyin Joensuun seudun yritysten ja ihmisten osaamista, kun suunnittelimme tätä lehteä. Tiedonhävitykseen erikoistunut Blancco Oy on jo viidentoista vuoden ajan hävittänyt tietoa ympäri maailmaa. Tänä vuonna yritys sai Tasavallan Presidentin vientipalkinnon. Blancco on myös arvioitu Pohjois-Karjalan menestyneimmäksi yritykseksi. Meillä kehitetään koko ajan uutta, josta yhtenä esimerkkinä Lean harjoitustehdas. Tehtaassa parannetaan prosessia ja työnkulkua, ja se sopii sekä tuotannollisille että palvelualan yrityksille. Jotta harjoituksesta olisi hyötyä, on tärkeää, että mukana ovat niin johtajat kuin työntekijätkin. Lean ajattelu on lyhyesti sanottuna seitsemän erilaisen turhuuden poistamista ja sitä kautta laadun parantamista ja kustannusten pienentämistä. Venäläiset ovat meille tärkeä asiakasryhmä. Taxfree-myyntimme kasvoi viime vuonna 36 prosenttia. Venäläisten matkailijoiden määrän ennakoidaan kasvavan 15 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Euroina se tarkoittaisi 150 miljoonan ostovoiman siirtymää Joensuuhun. Mahdollisen viisumivapauden myötä kasvu voi olla huomattavasti enemmänkin. Autamme yrityksiämme luomaan venäläisasiakkaille suunnattuja palvelutuotteita ja -konsepteja. Venäläisille on tarjolla esimerkiksi Joensuu Region -kanta-asiakaskortti, jolla he saavat etuja mukana olevista kauppaliikkeistä. Mutta me ihmiset tarvitsemme myös ”sirkushuveja”. Karjalan laulumailta ponnistaa yhtye Kaukolasipartio. Voin vakuuttaa, että hauskaa on, kun tätä seuruetta kuuntelee. Olin itse mukana junamatkalla, jossa he esiintyivät, ja milloinkaan ei ole junamatka sujunut niin rattoisasti. Jaakko Tepon pojat, Ilja ja Johannes, ovat seuranneet isänsä jalanjälkiä musiikin saralla ja ovat siinä onnistuneet. Joensuusta löytyy talvellakin tropiikki. Botania on Joensuun kasvitieteellinen puutarha ja Suomen ainoa perhospuutarha. Samalla se on myös maailman pohjoisin trooppinen perhospuutarha. Kannattaa käydä katsomassa. Vinkiksi vierailijoille: Linnunlahti Camping tarjoaa nykyaikaista ja tasokasta majoitusta lomahuoneistoissa Joensuussa heti ruutukaavan reunalla. Enkä voi olla mainitsematta Kolin uutta Koli Relax Spa -hemmottelu- ja maisemakylpylää, joka on suunnattu aikuisille. Näkemisiin Joensuun seudulla Anne Mujunen päätoimittaja

2

Joensuu Region

Region_2013.indd 2

12.3.2013 9.56


SISÄLLYSLUETTELO

28 26 1/2013

Kustantaja Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JoSeK oy – www.josek.fi

19

22

Päätoimittaja Anne Mujunen markkinointipäällikkö Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JoSeK oy anne.mujunen@josek.fi Puh. 0500 285 906 Toimitus leila Koistinen Mainostoimisto idealmainos oy Ulkoasu Petra Niemi Mainostoimisto idealmainos oy Valokuvat leila Koistinen Mainostoimisto idealmainos oy

12

Asiakkaiden arkistot Kuvitus ilona Hokkanen Mainostoimisto idealmainos oy Kansi Sunprofile oy:n leAN tehdas Kuva: leila Koistinen Paino KtMP | Ykkös-offset

24

8

Painosmäärä 2000 kpl

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 3

3 12.3.2013 9.56


Nyt jossain tökkii, kokoamisaika kestää kuusi minuuttia. Markku Paloniitty Sunprofile Oy:stä auttaa löytämään prosessin kehityskohteita.

polkuautoja kokoamalla

vähennetään turhaa TeksTi ja kuvaT: LeiLa Koistinen

Kova hyörinä vallitsee polkuautotehtaassa. Paikalle on kokoontunut toistakymmentä yritysneuvojaa. Tarkoitus olisi koota turvallisesti virheettömiä, laadukkaita ja toimivia polkuautoja – ja mieluiten alle kahden minuutin. Käynnissä on ensimmäinen harjoituspäivä, ja kahden minuutin aikarajaan on vielä matkaa. Tehtaanjohtaja huikkaa, että valmistukseen on mennyt peräti kahdeksan minuuttia. Missä on syy? î

4

Joensuu Region

Region_2013.indd 4

12.3.2013 9.56


lean tehdas Kenelle:

Johto ja työntek

• Teollisuusyrit yksissä • Palveluyrityk sissä • Työyhteisöiss ä

ijät

Mitä:

• Oikea tuotan toprosessi • Lopputuotte ena polkuautot • Perustana To yotalla kehitetty LEAN-toiminta • Sujuvan tuot tapa annon avainasio iden harjoittelua käytännössä

Jatkuvan paran

tamis

en oivaltaminen • Tuloksien an ja oppiminen alysointi ja toim in nan kehittämin ongelmanratkai en yksinkertaist sumenetelmie en n avulla • Jatkuvan kehi ttämisen kulttuu rin oppiminen • Koko työyhtei sön osaamisen hyödyntäminen kehittämisessä

Johtamisen ja yh tärkeyden ymmä teistyön oppiminen ja rtäminen • Esimiestyö • Tiimityö

Oppien ja kokem

uksien kytkentä

omiin prosesseih

in

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 5

5 12.3.2013 9.56


L

Markku Paloniitty on kutsunut tehtaanväen koolle. Laaduntarkkailussa on löytynyt viallinen osa.

EAN harjoitustehtaassa parannetaan prosessia ja työnkulkua. LEAN tarkoittaa sanana solakkaa tai hoikkaa. Suomenkielisessä sanoissa on erilainen vivahdus kuin alkuperäisessä, mutta tärkeintä on oivaltaa LEAN toimintatavan pääasiallinen tarkoitus. Se on turhan ja hukan poistaminen sekä läpimenoajan lyhentäminen. LEAN toiminnassa turha on karsittu. Hukkaa on kaikki, mikä ei paranna asiakkaan kokemaa arvoa, ja siksi toiminnassa keskitytään erityisesti asiakasarvon lisäämiseen.

mahdollisuuden oppia tuottavuuden kehittämistä todellisessa tuotantoympäristössä. Menetelmän perusteena on Toyotalla kehitetty LEAN toimintatapa, kertoo Sunprofilen toimitusjohtaja Jyrki Koukkari. – LEAN Tehtaassamme tiimit valmistavat oikeita polkuautoja valmentajien johdolla. Harjoituksen kesto on kaksi päivää, ja se soveltuu tuottavuuden oppimiseen kaikille toimialoille. Harjoituksen keskeisimmät painopisteet ovat LEAN perusmenetelmien oppiminen oivaltamalla sekä oppien siirtäminen omaan tuotantoympäristöön, Jyrki Koukkari jatkaa.

harjoiTTelua oikeassa TuoTanToymPärisTössä

PullonkaulaT löyTyväT

LEAN toimintaa voi nyt harjoitella joensuulaisen Sunprofile Oy:n LEAN Tehtaassa, jossa valmistetaan polkuautoja. Tehdas on ensimmäisiä konkreettisia ja pysyviä LEAN oppimisympäristöjä Suomessa. – LEAN Tehdas tarjoaa ainutlaatuisen

Polkuautojen kokoaminen yhdessä työtovereiden kanssa avaa silmät paitsi tuotannon tehokkuudelle myös yhteistyön merkitykselle. – Jokainen oppi oman työpanoksensa merkityksen lopputulokselle. Alussa teimme pienissä ryhmissä, jokainen omaa osa-

Pekka Nuutinen ja Minna Koskimies arvioimassa eri työvaiheisiin käytettyä aikaa.

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josekin porukat suunnittelevat yhteistuumin turhien työvaiheiden eliminointia.

TUOTANNON OLLESSA TÄYDESSÄ KÄYNNISSÄ TEHTAANJOHTAJA PUHALTAA PILLIIN.

Työvaihe onnistui ennätysajassa. Matti Elsinen riemuitsee. VTT:n alueasiakaspäällikkö Jyrki Peltomaa sekunttikello kädessään. Yritysneuvoja Raimo Tölli etuakselin kimpussa.

6

Joensuu Region

Region_2013.indd 6

12.3.2013 9.57


Työvälineet pitäisi aina olla kädenulottuvilla.

JO ENNESTÄÄN HYVÄ YHTEISHENKI PARANI NYT AIVAN UUDELLE TASOLLE.

aluettaan. Tuotantovauhti ei kuitenkaan millään nopeutunut ja meidän oli aika pohtia syitä, kertoo koulutukseen osallistunut Pekka Nuutinen Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy:stä. – Kävimme prosessia läpi, mittasimme aikaa ja yritimme löytää pullonkaulat. Melko pian huomattiin, että Juhan kohdalla jono seisoi. Syy ei suinkaan ollut Juhassa, vaan työn jakautuminen sekä prosessin eri osa-alueiden vaatima aika ei ollut tasapainossa, Pekka Nuutinen selvittää. TurhaT karsiTaan LEAN tehtaassa opitaan ymmärtämään turhan työn merkitys. Kaikki odottaminen esimerkiksi on täysin turhaa. Myös työvälineiden etsiminen, epäjärjestys ja epäselvyydet työtehtävissä verottavat kannattavaa tuotantoa. Lisäksi se vähentää työn mielekkyyttä. – Minun tehtäväni oli asentaa polkuauton pyörät. Noudin varastosta oikeat työvälineet, tarkistin laakereiden riittävyyden ja huolehdin, että renkaat tuli asennettua oikein päin. Hyvin mielenkiintoista hommaa näin toimistotyöhön tottuneelle, projektipäällikkö Minna Koskimies kertoo. – Tehtaalla opin miksi on tärkeää, että työvälineet ovat kunnossa ja omilla paikoillaan. Tästä on todellista hyötyä myös omaan työhön, Minna Koskimies vakuuttaa. Pillinvihellys auTTaa muisTamaan Tuotannon ollessa täydessä käynnissä tehtaanjohtaja puhaltaa pilliin. Jokaisen on silloin pysäytettävä työnteko. Pysähdyksen syynä on havaittu laatupoikkeama, jonka syynä ovat virheelliset osat. ”Mitä teille on opetettu viallisista osista?”, tehtaanjohtaja kysyy yleisöltä. Joku ilmoittaa, että ne pitää toimittaa punaisella teipillä varustettuna takaisin laadunvarmistusosastolle. – Työhön keskittyessä on vaikea muistaa kaikkea opittua. Kyllähän se tiedettiin, että laatupoikkeamat pitää ilmoittaa heti. Mutta vasta, kun virheellistä osaa oli yrittänyt aikansa sorhata paikalleen, ymmärsi, että

asialla oli todella merkitystä. Pillinvihellys auttoi kummasti muistamisessa, yritysneuvoja Risto Ravattinen sanoo naurahtaen. TavoiTe saavuTeTTu LEAN tehdas opettaa oikean tuotantoprosessin avulla avainasioita sujuvaan tuotantoon. Opetus on hyvin käytännönläheistä. – Tämä LEAN opetus sopii kaikille työyhteisöille. Niin teollisuusyrityksille kuin myös palveluyrityksille. Tärkeää olisi myös, että mukana on yhtälailla yrityksen johto kuin työntekijätkin, Jyrki Koukkari sanoo. – Opimme sujuvan tuotantoprosessin ohella karsimaan turhia työvaiheita ja odottelua pois prosessista. Lisäksi tämä lähensi meitä työporukkana. Jo ennestään hyvä yhteishenki parani nyt aivan uudelle tasolle, Pekka Nuutinen kiittelee. – Parasta oli, kun toisen päivän lopussa saimme kellotettua polkuautolle valmistusajaksi autoa kohti sekuntia vaille kaksi minuuttia. Me tehtiin se, Pekka Nuutinen iloitsee koko porukan puolesta. ­ ¢

Polkuauton kokoaminen on hauskaa ja tarkkaa työtä.

K A I K K I, N O A A K HUK A PAR ANN MIK Ä EI OKEMAA K N A A K ASIAK ARVOA.

Kehitysasiantuntija Arto Pyykkö ja toimitusjohtaja Jyrki Koukkari Sunprofile Oy:stä seuraavat koulutusta.

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 7

7 12.3.2013 9.57


N E N i O K O K N A V i SOP KAuPuNKi ö y t a v a k u –m TeksTi ja kuva: LeiLa

Koistinen

Joensuuhun perheineen kotiutunut lääkäri Jouni Silvennoinen on tyytyväinen niin työhönsä kuin kotikaupunkiinsakin. Vapaa-aika, se vähäinen, menee mökkeillen ja mieluisan harrastuksen parissa.

8

Joensuu Region

Region_2013.indd 8

12.3.2013 9.57


J

ouni Silvennoiselle oli alusta alkaen selvää, että koti ja työ pysyvät itäisessä Suomessa. Hän on kotoisin Kerimäeltä, Karjalan ja Savon välimaastosta, ja luonteva sijoittumispaikka löytyi Joensuusta. – Lääkäriksi valmistumisen jälkeen työskentelin eri puolilla Suomea. Valmistuin mahalääkäriksi, hienommin sanottuna gastroenterologian erikoislääkäriksi, vajaat parikymmentä vuotta sitten. Oulussa vierähti viisi työntäyteistä vuotta, sinä aikana valmistui myös väitöskirjani. – Sitten kiertäminen sai riittää. Piirsimme harpilla Kerimäen ympärille 250 kilometrin ympyrän ja päätimme, että pysyvä koti löytyy sen sisältä, Jouni Silvennoinen kertoo. Elokuussa vuonna 1996 Silvennoinen asettui perheineen Pohjois-Karjalaan. Joensuu valikoitui asuinpaikaksi useammastakin syystä. – Sillä hetkellä keskussairaalassa sattui olemaan oman alan vakanssi auki. Minun makuuni sairaala oli juuri sopivan kokoinen. Tarpeeksi suuri, jotta on resursseja erikoisaloille. Samalla mukavan leppoisa. – Lisäksi vaakakupissa painoi mahdollisuus rakentaa gastroenterologian yksiköstä oman näköinen, Jouni Silvennoinen kertoo. Tervetuloseremonia maistui kummalta Joensuuhun Jouni Silvennoinen oli tervetullut alusta alkaen. Hyvään fiilikseen auttoi muun muassa hieman erikoinen vastaanottoseremonia. – Täällä oli tapana ottaa tulokkaat vastaan järjestämällä tervetuliaisjuhlat. Siihen kuului vierailu ”snakarilla”, jossa tulijalle tilattiin ”joensuulainen”. Paikallinen herkku koostui kahdesta karjalanpiirakasta, joiden väliin oli laitettu makkara. – Maistui vähän kummalliselta, mutta makupalan myötä pääsin heti oikeaan tunnelmaan ja mukaan porukkaan, Jouni naurahtaa. î

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 9

9 12.3.2013 9.57


KUVA: Heikki Ahtola

Hyvä tiimi hoitaa potilaita hyvin

KUVA: Heikki Ahtola

Viimeisin keikoista oli esiintyminen sairaalamme 60-vuotis juhlassa. Paikalla oli vajaat parituhatta sairaanhoitopiirin työntekijää.

Tänä päivänä keskussairaalan gastroenterologian yksikössä työskentelee neljä mahalääkäriä. Lisäksi on kirurgit sekä röntgenlääkärit ja muu hoitohenkilökunta. – Meillä on hyvä tiimi ja erinomaiset mahdollisuudet hoitaa potilaita hyvin. – Työskentely tässä sairaalassa on muutenkin mukavaa. Ihmiset on osaavia ja sopivan rentoja. Hyvästä yhteishengestä voi antaa tunnustusta myös sairaalan johdolle. Valtakunnalliset luottamustehtävät ovat tuoneet perspektiiviä päivittäiseen työhön. Työpaikan lisäksi Jouni Silvennoinen arvostaa Joensuuta asuinpaikkana. – Joensuun seudulta löytyy kaikki tarvittava normaaliin elämiseen. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä ja kaikkialle on lyhyt matka. – Työmatkat hoituu valtaosin pyöräillen kesät talvet. Pyöräteitten talvisesta kunnossapidostakin voi jakaa kehuja, Jouni kiittelee. Musiikkia ja mökkeilyä Työn vastapainona Jouni Silvennoisella on yli 50-vuotiaalle hieman erikoinen harrastus. – Olen soittanut jo vuosia kitaraa rokkibändissä. Keikkailemme muutaman kerran vuodessa ja harjoitussessioitakin on silloin tällöin. Meitä on kaikkiaan kuusi kaverusta eri puolelta Suomea. Viimeisin keikoista oli esiintyminen sairaalamme 60-vuotis juhlassa. Paikalla oli vajaat parituhatta sairaanhoitopiirin työntekijää. Vastaaviin bileisiin en ole törmännyt muissa sairaanhoitopiireissä. – Vapaa-ajasta nautimme vaimoni kanssa mökkeillen. Silloin tällöin saamme jo aikuistuneet poikammekin mukaan maaseudun rauhaan, Jouni Silvennoinen päättää. ¢ ­

10

Joensuu Region

Region_2013.indd 10

12.3.2013 9.57


YLEiSLääKETiETEEN erityiskoulutus TeksTi ja kuva: LeiLa Koistinen

PKSSK:n perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi yleislääketieteen erityiskoulutusta, joka on helppo tie edetä uralla sen jälkeen, kun henkilö on saanut laillistetun lääkärin paperit. Yleislääketieteen erityiskoulutus tarjotaan Avaimet käteen -periaatteella. } Koulutukseen kuuluu työskentelyä sekä terveyskeskuksissa että erikoissairaanhoidossa yhteensä kahden vuoden ajan. Sitä voi hyödyntää tarvittaessa erikoislääkärin opintoihin kuuluvana runkokoulutuksena. Koulutus alkaa neljän kuukauden mittaisella päivystystyössä tarvittavien keskeisten taitojen harjoittelujaksolla, jonka toteutus tapahtuu yhteispäivystyksessämme toimien ylimääräisenä työntekijänä. Koulutukseen tuleva saa henkilökohtaisen seniorilääkärin tuen ja ohjauksen tavallisimpiin lääkärin työssä tarvittaviin toimenpiteisiin. Lisäksi koulutuksen aikana lomapalkka-edut siirtyvät työnantajalta toiselle. Koulutukseen otetaan kaksi laillistuksen saanutta lääketieteen lisensiaattia kerrallaan kahden kuukauden välein. Koulutukseen on jatkuva haku. ­ ¢

innosTuiTko? Koulutusputken yksityiskohdista sekä varaustilanteesta lisätietoja antaa Anu Niemi anu.niemi@pkssk.fi gsm 040 730 9391

haluatko mukavaan työporukkaan? Tule meille töihin! PKSSK on vetovoimainen työnantaja, jolla on monipuolisesti osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Meillä kehitetään aktiivisesti uusia toimintamalleja ja hyödynnetään teknologiaa. Tarjoamme tasokasta erikoissairaanhoitoa ja sosiaalialan palveluja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, psykiatrian yksikössä Paiholassa sekä Honkalampi-keskuksessa. PKSSK:n muodostavat Pohjois-Karjalan maakunnan 14 jäsenkuntaa ja yksi jäsenkunta Etelä-Savon maakunnasta. Ota rohkeasti yhteyttä ja hoida itsesi meille töihin! Haettavissa olevien työpaikkojen lisäksi voit jättää meille avoimen työhakemuksen. Ohjaamme hakemuksesi asiaa hoitavalle esimiehelle. Vastaamme sähköpostiin osoitteessa rekrytointi@pkssk.fi

Mottomme on: Meillä välitetään, meillä osataan.

Region_2013.indd 11

PKSSK Pohjois-Karjalan sa = ira sosiaalipalvelujen ku anhoito- ja ntayhtymä

vat: lisätietoja anta

Hirvonen llikkö, Markus Rekrytointipää 66 Puh. 013 331 67 @pkssk.fi en on markus.hirv en Hannele Pussin työhönottaja, 18 Puh. 013 331 20 @pkssk.fi en in ss hannele.pu en

eeri, Kati Kettun Rekrytointisiht 22 Puh. 013 331 34

12.3.2013 9.57


N A P u A K SuKSi KEiSARi T: LeiLa Kois TeksTi ja kuva

tinen

Melkoisen kaukana Joensuun kaupunkikeskustan vilskeestä toimii laajalti tunnettu suksikaupan erikoisosaaja. Pertti Vinnin perustama Enon Erä ja Urheilu kilpailee omaperäisellä konseptillaan sangen menestyksekkäästi – jopa niin, että suuret ketjut ovat yrittäneet kampittaa kauppiasta.

12

Joensuu Region

Region_2013.indd 12

12.3.2013 9.58


Enon Erä ja Urheilu tunnetaan ammattitaitoisesta palvelusta kautta Suomen. Liikkeen perustaja Pertti Vinni vakuuttaa tunnistavansa jo asiakkaan olemuksesta millaisia hiihtovälineitä hän on vailla. – Katse paljastaa haetaanko kilpavälineitä vai suksia sunnuntailadulle, Pertti sanoo.

J

o natiaisena Pertti Vinni pääsi työn makuun. Perheen yrityksistä löytyi aina ahkeralla nuorelle pojalle hommia. – Vanhemmilla oli useampi maatila ja myöhemmin myös kauppaliikkeitä. Ensimmäinen pestini kaupan palveluksessa oli 8-kesäisenä. Sitä ennen olin jo tottunut tekemään erilaisia maatilan töitä. Pertin varttuessa vanhempien liiketoimet laajenivat. Seitsemänkymmentä luvulla perheellä oli maatilojen lisäksi jo kolme kauppaa eri puolilla Enon kuntaa. – Minä sain Kuusijärven kaupan vastuulleni heti, kun olin oppinut ajamaan mopolla. Olin silloin 13-vuotias. Mopokortin tosin sain vasta pari vuotta myöhemmin, kuten se lain mukaan kuuluikin, Pertti Vinni paljastaa. – Meitä opetettiin kotona tekemään töitä. Kuuden aikaa aamulla isä tokaisi, että täällä sitä vaan nukutaan puolille päiville – eikö työt kiinnosta? Vapaapäiviä ei siihen aikaan tunnettu, Pertti virnistää.

jalkoihin ja työn vastapainoksi oli tullut monipuolinen liikunta. – Juoksin, metsästin, kalastin ja talvella hiihdin. Samaan aikaan haaveilin ihan omasta yrityksestä – urheilutarvikeliikkeestä Enoon. Vuonna 82 sitten onnistuin tekemään hyviä tehdasostoja, joille sain mukavasti maksuaikaa. Siitä homma lähti lopulta liikkeelle. – Minulle oli kertynyt hyvä tuntemus kaupasta ja urheilutaustani antoi lisäeväitä bisnekselle. Siitä saakka olen kehittänyt osaamistani monenlaisissa koulutuksissa, urheiluvälinekauppias kertoo. î

Kuuden aikaa aamulla isä tokaisi, että täällä sitä vaan nukutaan puolille päiville – eikö työt kiinnosta?

Haaveena oma yritys Traktorikortin saatuaan Pertti aloitti kaupan kuljetuspalvelun. Hän ajeli siemeniä, apulantaa ja rakennustarvikkeita asiakkaille. Koulunkäynti oli jäänyt yrittämisen

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 13

13 12.3.2013 9.58


Keijo Vinni otti liikkeen haltuunsa reipas vuosi sitten. Tässä hän mittailee asiakkaan toivomien suksien jäykkyyttä. – Juuri sopivat raavaalle miehelle, Keijo arvioi. Tuhansia suksiPareja Pertin liike voi olla pieni ja kaukana kasvukeskuksista, mutta suksimyynnissä se on ylivoimainen suuriin ketjuihin verrattuna. – Meiltä lähtee maailmalla tuhansia suksipareja vuosittain. Asiakkaat kehuvat palveluamme ja hinta-laatusuhdetta eteenpäin omille tuttavuuksilleen. Sillä tavalla sana on levinnyt. – Jotkut isot ketjut ovat ahdistuneet meidän menestyksestämme ja yrittävät laittaa kapuloita rattaisiin, koska myymme heidän näkökulmastaan liian halvalla. Etelästä tulevat ostajat joskus kyselevät, että onko kyseessä varmasti sama suksi, kun hinta on pari sataa euroa edullisempi. – Me toimimme omissa tiloissa ja oman perheen voimin. Me emme tarvitse suurta myyntikatetta, selittää Pertti halpoja hintoja. – Meille kannattaa tulla suksikaupoille vähän kauempaakin. Sen lisäksi, että saa koko paketin edullisesti ja valmiiksi asennettuna, pääsee uusia välineitä heti testailemaan Pohjois-Karjalan upeissa hiihtomaastoissa, Pertti Vinni mainostaa. Palvelu on ykkösjuTTu

moninkerTainen PalkinTo Enon Erä ja Urheilu tunnetaan laajasti ympäri Suomea ja erittäin hyvin rajan takana Venäjällä. – Järjestin aikanaan venäläisen jääkiekkojoukkueen pelaamaan yhdeksi kaudeksi tänne Suomeen. Maksoin heidän kaikki kulunsa: asumisen, ruuat ja matkat. Se talvi tuli kalliiksi, mutta myöhemmin olen saanut rahat monin verroin takaisin, kun venäläiset ystäväni ovat tulleet kavereittensa kanssa tänne suksi- ja kalastustarvikeostoksille. – Vaimoni Elena on taustaltaan venäläinen, joten kommunikointi naapurista tulleitten asiakkaitten kanssa on sujuvaa, Pertti kertoo.

14

Pertti Vinni on ollut itse asiassa jo vuoden verran eläkkeellä. Tosin se ei ole estänyt päivittäistä liikkeellä palvelemista. Varsinainen bisnes on kuitenkin siirtynyt jo pojalle Keijo Vinnille, joka myös on pienestä pitäen ollut mukana toiminnassa. – Keijo oli lupaava golfin pelaaja, mutta hän valitsi yrittäjyyden ja jätti harrastuksen taka-alalle, isä Pertti sanoo. – Golfammattilaisuus olisi vaatinut 8 tunnin päivittäistä panostusta kentällä, joten valinta oli tehtävä. Olen kasvanut yrittäjyyteen, Keijo toteaa. – Asiakaspalvelu on meidän ykkösjuttu. Jos asiakas haluaa sunnuntaiaamuna suksiostoksille, niin avaamme liikkeen ilolla. Tervetuloa vaan palveltavaksi, Keijo Vinni toivottaa. rehTiä Peliä Yrittäjyydestä Pertti Vinni on ylpeä. Tuleville, ja miksei jo toimivillekin, yrittäjille hänellä on painavaa sanottavaa. – Yrittäjän pitää aina pelata rehellistä ja rehtiä peliä. – Minun yrittäjyysurani aikana esimerkiksi laskut on aina maksettu ajallaan. Yksikään lasku ei ole koskaan ollut myöhässä. Ei edes yhtä sekuntia, suksikaupan keisari Pertti Vinni vakuuttaa. ­ ¢

Joensuu Region

Region_2013.indd 14

12.3.2013 9.58


KONTiOLAHDEN ERiKOiSuuS – Jäähdytetty latu TeksTi: LeiLa Koistinen — kuva: KontioLaHDen URHeiLiJat

Kontiolahdessa hiihtokansaa hellitään omalla jäähdytetyllä ladulla. Tämä ensilumenlatu avataan säiden vähän viilennyttyä, yleensä lokakuun keskivaiheilla.

} Perusladulla on mittaa puolitoista kilometriä ja se on syksyn ensimmäisiä hiihtolatuja Suomessa. Ladulla pystyy hiihtämään sekä perinteisellä että vapaalla hiihtotavalla. Helppo latuprofiili palvelee niin kunto- kuin kilpahiihtäjiäkin. Korkeuseroa ladulla on kuusi metriä ja kokonaisnousua 26 metriä, joten latu palvelee kaiken kokoisia ja tasoisia hiihdon ystäviä. Vuosittain latua jatketaan lokakuun lopulla vaativampaan mäkimaastoon. Tämä latu on suunniteltu erityisesti aktiivihiihtäjien ja ampumahiihtäjien harjoitteluun. Hiihtäjien käytössä on kolme - neljä erilaista ja erityyppistä nousua, jotka mahdollistavat kaikkien hiihtotekniikoiden harjoittelun. Ladun kokonaispituus on kolmesta viiteen kilometriä, sisältäen neljä erilaista latuvaihtoehtoa. Joka syksy ladulla on ulkomaalaisia hiihtäjiä ja ampumahiihtäjiä lähes kymmenestä eri maasta. Latupohjan lumen paksuus vaihtelee 50–70 sentin välillä, siksi latu kestää säävaihtelut hyvin. Ladun lumetus on hoidettu edellistalvena varastoidulla tykkilumella, jota on varastossa noin 30 000 m³. Ladun aktiivikäyttäjät kehuvat erityisesti ladun luisto-ominaisuuksia. Jäähdytetyllä ladulla hiihtäminen on miellyttävää. Jäähdytetty latu sijaitsee Kontiolahden ampumahiihtokeskuksessa. Sieltä löytyy myös kahvilapalvelut, juhlatilat 80 hengelle, maailmanluokan voitelutilat ja mahdollisuus ekoaseammuntaan. Tervetuloa tutustumaan! ­ ¢

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 15

15 12.3.2013 9.58


ä L Y K A OM a s s a a eräm Teks

vaT: RaUn tinen — ku Ti: LeiLa Kois

i Hie tasen a

RKisto

Erämaassa kuhisee. Kuhinan on saanut aikaiseksi rohkea yrittäjä, Rauni Hietanen Hietanen. Hän päätti toteuttaa unelmansa ja rakensi oman kylän luontomatkailijoille. Kylä sijaitsee ihan Venäjän rajalla, Lieksassa. Paikka tunnetaan Ruunaan koskista.

R

auni Hietanen on toiminut koskenlaskuyrittäjänä Ruunaan koskilla miltei kaksikymmentä vuotta. Alkuun hänellä oli oma metsäinen taukopaikka ja tukikohta koskireitin varrella. Sinne koskenlaskijat rantautuivat nauttimaan eväitä nuotion äärelle. Kun metsäolosuhteet eivät vaativille asiakkaille enää riittäneet, piti yrittäjän ideoida erämaahan uusia palveluja. Oman kylän rakentamisen Rauni Hietanen aloitti vuonna 2005. Silloin tehtiin alueelle tie ja heti perään ensimmäinen rakennus. Ja kun vauhtiin oli päästy, kylä kasvoi joka vuosi uudella rakennuksella. – Nyt meillä on Raunin Maja, ravintola Akanvirta, uittomaja, kotamökki, savusauna ja jos jonkinlaisia rakennuksia erilaisiin matkailijoiden tarpeisiin, Rauni Hietanen listaa. enerGiaa korPeen Korpeen rakentamisessa oli yksi ongelma. Alueella ei nimittäin ollut sähköjä. Aluksi energia saatiin ikivanhasta aggregaatista, mutta sillä ei pyörittänyt tiskikonetta eikä pakastimiin riittänyt tehoja. Siksi matkailuyrittäjän oli pakko hankkia sähköliittymä. Se maksoi 35 000 euroa. Moni ihmetteli kuinka erämaahan kannatti sijoittaa niin paljon rahaa. Epäilijöitä riitti myös Rauni Hietasen liikeidealle. Voisiko nainen yksin pyörittää koskenlaskuyritystä?

16

Joensuu Region

Region_2013.indd 16

12.3.2013 9.58


– Sukupuolella ei ole merkitystä. Menestys tulee vain todella kovalla työllä ja hyvällä työporukalla. Äärettömän tärkeää on myös alueen yrittäjien yhteistyö, sillä eihän kaikkea voi tehdä yksin, Rauni Hietanen summaa. suunniTelmissa ämäm-kisaT Entinen huippuhiihtäjä ja koskimelonnan Suomen Mestari tietää, että pohjoisilla leveysasteilla pärjää, kun jaksaa olla sitkeä ja idearikas. Ideoita tällä naisella riittääkin. – Tulevana kesänä voi saada tuntumaa veden voimaan laskemalla koskia pelkillä pelastautumispuvuilla. – Suunnitelmissa on myös kaislikkohiihdon ”ämäm-kisat”, jossa naiset hiihtävät metsäsuksilla minihameissa ja verkkosukkahousuissa, Rauni kuvailee ilmeisen paljon huomiota herättävää tapahtumaideaansa. – Idea päivässä pitää konkurssin loitolla, yrittäjä muotoilee ajatuksiaan. Talvi PakoTTaa luovaksi Koskenlaskupalveluita tuottavalle yrittäjälle kausivaihtelu on hankala. Talvella kosket jäätyvät ja matkailijavirrat tyrehtyvät. – Pakko oli keksiä jotain tekemistä talveksi, sillä nälkä tuppasi tulemaan, yrittäjä tarinoi.

kokkaava meTsuri Rauni Hietasen tie matkailuyrittäjäksi Ruunaalle ei ollut ihan kiveen kirjoitettu. – Opiskelin aikoinaan Valtimon metsäkonekoulussa metsuriksi. Emäntäkoulu ja ruuan laitto ei innostanut, eikä englannin puhuminenkaan oikein luonnistunut. Kaikki ei kuitenkaan aina mene niin kuin nuorena suunnittelee. Nyt valmistan joka päivä ruokaa ja meillä käy ulkomaisia matkailijoita, joiden kanssa haastellaan englanniksi. – Yksi nuoruuden toive kuitenkin tavallaan toteutui. Minulla on lomakylässä 14 tulisijaa, joten ei sitä metsurikoulua ihan turhaan käyty, kokkaava koskenlaskija virnistää. ­ ¢

IDEA PÄIVÄSSÄ PITÄÄ KONKURSSIN LOITOLLA.

Talvielannon Rauni Hietanen on hankkinut jakamalla postia ja kahtena talvena hän on pitänyt ruokapaikkaa Kolilla. Lisäksi hän on siivonnut huviloita ja samalla tehnyt Ruunaan koskia tunnetuksi. – Talvella pidetään lomat ja suunnitellaan tulevan sesongin tapahtumia. Myös erilaisia tilaisuuksia pikkujouluista syntymäpäiväjuhliin järjestetään talviaikaan. Ravintola Akanvirtaan mahtuu ruokailemaan viisikymmentä vierasta kerrallaan, Rauni sanoo. TekemisTä riiTTää Rauni Hietanen on ylpeä Pohjois-Karjalan ainutlaatuisesta luonnosta. Maisemat ovat vaihtelevat; on hulppeita vaaroja, kirkkaita järviä, mutkittelevia jokia, erämaametsää ja marjaisia soita. Luonnossa liikkumiseen on valtavasti vaihtoehtoja. Tekemistä ja näkemistä riittää koko perheelle. – Meillä on Koli, Pielinen, puhtaat korpimetsät ja iki-ihanat Ruunaan kosket. – Koskenlasku on vaikuttava elämys. Jännittävä kokemus on turvallinen myös lapsille silloin, kun kuski on kokenut ammattilainen ja suojavarusteet asianmukaiset. – Muutaman tunnin koskenlaskuretki pitää sisällään vierailun minun kylässä. Siellä on tarjoilua ja mahdollisuus lepohetkeen. Paussi luonnon helmassa nuotion tulta tuijotellen rauhoittaa kiireisenkin mielen, Rauni muistuttaa.

Yritys: Lieksan Matkakaverit tmi Yrittäjä: Rauni Hietanen Harrastusmahdollisuuksia: koskenlasku, melonta, patikointi, marjastus, kalastus, sienestys, saunominen, hiihto… } Raunin kylä koostuu matkailijoita palvelevista rakennuksista. Kylässä on mahdollisuus nauttia koskemattoman luonnon ja kesäöiden uskomattomasta taiasta. Raunin Majaan mahtuu 10 henkilöä. Kalamiehille on uittomaja, jossa on Euroopan suurin parisänky, jossa nukkuu komeasti 8 henkilöä. uittomajan malli on saatu Pielisen Museosta entisajan savotasta. Kotamökki on romanttinen pikkumökki, joka on tarkoitettu vastanaineille tai rakastuneille kuherteluun. Sängyn päätynä on maisema Siikajärvelle, joka vaihtuu luonnon kiertokulun mukaan. ­

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 17

17 12.3.2013 9.58


villa koivuranta

ENEMMäN KuiN A V A T T u T S A H i Koistinen TeksTi ja kuvaT: LeiLa

KUVA: VillA Ko

iVURANNAN AR

KiSto

Hurmaava. Ja ennen kaikkea eloisa karjalainen. Näin voisi kuvailla yrittäjä Pirjo Kuosmanen-Kuivalaista Kuosmanen-Kuivalaista. Pirjo on rakentanut Joensuun Uimaharjuun hienot puitteet, jossa voi juhlia, rentoutua tai pitää kokouksia.

V

illa Koivuranta on monipuolinen matkailu- ja juhlapaikka. Yrittäjä Pirjo Kuosmanen-Kuivanen kertoo kasvattaneensa yritystä kuin vahingossa. – Ensin hankin tontin, johon oli tarkoitus rakentaa huvila omalle perheelle. Siitä tuli vahingossa turhan suuri, ja syntyi ajatus vuokrata Kartanoa juhlakäyttöön. Mutta eihän Kartano ollut mitään ilman kunnon savusaunaa, joten sekin piti tuohon viereen rakentaa, Pirjo kertoo eloisasti. – Pihalle laitoimme vielä huljun, johon on mukava pulahtaa höyryävän lämpimään veteen. Pihaan valmistui myös huvimaja ja grillikota tunnelmallisiin illanistujaisiin loimuavan tulen, maistuvan ruoan ja hyvän seuran parissa, Pirjo hehkuttaa. Pelkkään Kartanoon ja savusaunaan ei Pirjon kokonaisuuden rakentaminen jäänyt. Kun Uimaharjun vanhalle seurakuntasalille etsittiin ostajaa, oli Pirjo valppaana. – Nyt tässä komeilee Villa Koivurannan Sali. Haimme tilasuunnittelijamme kanssa

18

Saliin lämminhenkistä tyylikkyyttä. Kovasti ovat vieraat kiitelleet lopputulosta. Meille mahtuu juhlimaan jopa yli 200 henkilöä, Pirjo sanoo. Villa Koivurannan valttina tiukassa kilpailutilanteessa on poikkeuksellinen tarkkuus raaka-aineiden kanssa. – Enhän minä nyt asiakkaille matoja syötä, Pirjo tokaisee kysyttäessä ruuan alkuperästä. – Sienet kerään ja puhdistan itse, samoin kaikki marjat. Vain näin voin olla varma, että asiakas saa vain parhaista ja puhtaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Myös tilojen siisteydessä ja sisustuksessa ollaan Villa Koivurannassa ihan omalla tasolla. – Huolehdin siivouksesta pääasiassa itse. Mieheni Jouko auttaa kaikissa kiinteistön huoltoon kuuluvissa tehtävissä. Paikkojen pitää aina olla priimakunnossa, Pirjo painottaa pyytäen samalla paikalla olevaa sähkömiestä vaihtamaan yhden valaisimen – siinä, kun on erilainen lampunkupu kuin muissa.

Villa Koivurannassa voi lomailla huvilassa, pitää juhlia, järjestää kokouksia tai nauttia savusaunan hemmottelevista löylyistä. Ja jos näistä ei mikään riitä on Pirjolla vielä ässä hihassaan. – Meillä luonto on läsnä ja Pielisjoki pienen matkan päässä. Läheisten marjametsien, luontopolkujen ja kala-apajien lisäksi viidenkymmenen kilometrin säteeltä löytyvät niin laskettelukeskus, golfkenttä kuin ratsastustallikin. Vesillä liikkumiseen vuokrattavanamme on kolme kanoottia. – Jos näistä mikään ei innosta, niin meiltä voi vuokrata tasokkaan asunto-auton, jolla pääsee tutustumaan komeaan maakuntaamme pyörien päältä, Pirjo KuosmanenKuivalainen kertoo. ­ ¢ Kysy lisätietoja Villa Koivurannan palveluista Pirjo Kuosmanen-Kuivalainen puh. 0400 909 344 www.villakoivuranta.fi

Joensuu Region

Region_2013.indd 18

12.3.2013 9.58


piipahda tropiikin lämpöön – VAiKKA KESKELLä TALVEA

P

TeksTi: LeiLa Koistinen

KUVA: VilM

A leHtoVA

ARA

eN KUVA: MARKKU HUt tUN

Botanian suurimpien perhosten siipien väli voi olla jopa 20 senttiä.

Kultatöyhtökakadu Juuso osaa sanoa: Terve!

KUVA: leilA Ko

iStiNeN

KUVA: leilA KoiStiNeN

Kovaääniset papukaijat Lasse ja Ilmari viehättävät lapsia ja vähän vanhempiakin vierailijoita.

ari kilometriä Joensuun torilta löytyy paikka, johon voi poiketa vaikka koko perheellä virkistäytymään tropiikin lämmössä. Botania on kasvitieteellinen puutarha, joka pitää sisällään on Suomen ainoan ja maailman pohjoisimman trooppisen perhospuutarhan. Botaniassa on kasveja tropiikista, subtropiikin kesä- ja talvisadealueilta sekä aavikolta. Yhteensä eri lajeja on 700. Botaniassa pääsee kurkistamaan myös tuttujen hedelmien kasvuolosuhteisiin. Kasvaako banaani puussa? Mistä kaakao tulee? Tropiikin osastolla vierailijoita viihdyttävät papukaijat. Suursuosioon on noussut kultatöyhtökakadu Juuso, joka tervehtii selkeäsanaisesti. Juuson sanavarastoon kuuluvat myös tokaisut: Kutita!, Mitä kuuluu? ja Tanssi, tanssi. Botanian tunnelman kruunaavat perhoset. Trooppiset perhoset lentelevät vapaana ympäri vuoden. Perhoslajeja on viitisenkymmentä vuoden aikana. Näyttävimmät perhoset ovat värikylläisyydessään uskomattoman kauniita. Kävijät hämmästelevät myös suurimpia yksilöitä – siipien väli voi olla jopa 20 senttiä. Botanian ulkopuutarhassakin riittää ihmeteltävää. Siellä on 1000 lajia, muun muassa ravinto-, mauste-, myrkky-, lääkeja koristekasveja. Botaniaa ympäröivää 73 hehtaarin laajuista puistoa kutsutaan myös Linnunlahden puulajipuistoksi tai yliopiston arboretumiksi. Vuoden alusta Botaniaan on avattu kirjakahvio, jossa on myynnissä tuoreita leivonnaisia. Kahvioon voi tulla vaikka lukemaan. Hyllystä löytyy kirjoja ja lisäksi asiakkaiden käytössä ilmainen wlan-yhteys. Botanian tiloja voi myös vuokrata yksityistilaisuuksiin. Kaipaatko lämpöä ja elämyksiä – pistäydy Botaniassa. ­ ¢ Heinäpurontie 70, 80110 Joensuu (Linnunlahti)

Joensuun vireä kaupunginosa, Linnunlahti, on täynnä elämää. Katso mitä kaikkea alueelta löytyykään î

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 19

19 12.3.2013 9.59


1

en alue Linnunlahd isällään itää s p a s s u u s n e Jo

yllätathädovlliäsunuksia

19

paljon m . ajanviettoon taa? kiinnos a u n i s ä k i M

Linnunlahti

– täynnä elämää

TEKSTI: Leila Koistinen — KUVITUS: ILONA HOKKANEN

1. Botania Kasvitieteellinen perhospuutarha. 2. Kuntokeidas Aktiviteetit: keilailu, hohtokeilailu, sulkapallo, tennis, kuntosali, squash, biljardi, seinäkiipeily, pöytätennis, minigolf, golf-simulaattori, ekoaseammunta ja hieronta. 3. Joensuu Areena Suomen suurin puurakennus Joensuu Areena on kulttuuri- ja messutapahtumien lisäksi vilkkaassa urheilukäytössä. Kentillä on aina yleisövuoro, kun sitä ei ole varattu esim. seuralle. Halliin pääsee ostamalla kertalipun tai vaihtoehtoisesti kausikortin. Yleisurheilualueilla voi harrastaa lähes kaikkia lajeja mitä ulkonakin. Käytössä on myös kuntosali, nyrkkeilykehä, tatami ja sisäkiipelyseinä. 4. Uimahalli Vesikko on tasokas virkistysuimala koko perheen uimaretkille ympäri vuoden. Allasvalikoimaa on vauvasta vaariin ja hierovat suihkut monitoimialtaassa sekä tasatunnein vellovat aallot keinuttavat ja virkistävät. 5. Jäähalli Urheilu- ja tapahtumakeskus. 6. Lomahuoneistot Alueella 18 huoneistoa, kooltaan 63m2. Makuuhuoneen, tupakeittiön ja parven lisäksi huoneistoissa on oma sauna. Varustelu: liinavaatteet, ruoanlaittovälineet, taulutelevisio, CD-soitin/radio ja langaton internetyhteys. 7. Caravan-alue Nurmikentällä ja osittain puiden suojassa 90 paikkaa, joista 40 sähköistettyjä. Alueella isot WC-tilat, suihkut, saunat, keittiö, grillikatos ja pyykinpesumahdollisuus.

20

8. Telttailu Camping-alueella satoja telttapaikkoja. Telttailijalla käytössä hyväkuntoiset WC:t, suihkut, saunat, keittiö ja grillikatos, myös mahdollisuus pyykinpesuun. Vastaanoton yhteydessä on kioski ja lounasravintola (avoinna arkisin). 9. Ravintola Lounasravintola avoinna arkisin. Tarvittaessa juhla- tai kokoustilat noin 40 henkilölle anniskeluoikeuksin. Varustelu: videotykki, wlan ja äänentoisto sekä Nintendo Wii viihdejärjestelmä. 10. Mehtimäen urheilupuisto Urheilupuistossa mm. jäähalli, urheilukenttä, jalkapallokenttä, Joensuun Areena sekä kattavat lenkkeilymaastot. 11. Uimaranta Linnunlahden uimaranta sijaitsee aivan ruutukaava-alueen kulmalla. Ranta on lahden pohjukassa, ja siellä vaihtuu vesi hitaasti, jonka ansiosta vesi on lämpimämpää. Rannalla on pukukopit ja käymälä sekä lentopalloverkot. Mataluudesta johtuen ranta sopii parhaiten pienten lasten uimapaikaksi. 12. Luontoaktiviteetit Alueella runsaasti aktiviteettimahdollisuuksia. Voit viettää päiväsi esimerkiksi elämysreissulla Pohjois-Karjalan luonnossa. Kysy lisää Holiday Linnunlahden vastaanotosta. 13. Koirapuisto Aidattu koirapuisto. Omat alueet pienille ja suurille koirille.

Joensuu Region

Region_2013.indd 20

12.3.2013 10.11


4

3 5

Lisää tietoa ta ja ssa hinnois a u m n . u u m internetistä t ä d y lö ta le aukioloajois iseksi sivuil ä m im s n e Kurkista fi

10 2

ahti.

nl www.linnu

9 18

8 6 7

17 11 12 16 14

13

15

14. Jokiasema Jokiasema on palveleva joenrantakeidas melkein keskellä kaupunkia – Joensuun keskustaan on matkaa vain reilu kilometri. Jokiasemalla on laadukkaat saunat sekä tilat kokouksiin ja juhliin. Alueella myös: caravan-alue, eläinpuisto, grilli asiakkaiden käyttöön, kahvio B-oikeuksineen, elintarvikkeita ja lasten leikkipuisto. 15. vierasvenesatama Hasanniemen vierasvenesatamassa on yli 10 poiju- ja sivukiinnityspaikkaa. Alueella myös: polttoaineet ja kaasun myynti, septi- ja jätehuolto, pyykinpesu, vene- ja polkupyörävuokraus, WC, suihku ja saunat. Lisäksi charter-risteilyt M/S Wilma (1-12 henk.) tilausristeilykäytössä. 16. hasaniemen teatteri Kesäteatterissa on ainutlaatuinen pyörivä katsomo, lasten Röllimetsä ja viihtyisä järvenrantakahvio.

Parkkipaikat löytyvät teatterialueen läheisyydestä. Kesällä 2013 Hasaniemessä nähdään Janne Hyytiäisen ohjaama aikuistenkin makuun toteutettu ja huumorilla höystetty Peter Pan. Ensi-ilta on heinäkuussa ja esitykset jatkuvat elokuun alkupuolelle. 17. pyöräily Kattava jalankulku- ja pyörätieverkosto. Myös patikointipolkuja. 18. ilosaariroCk Suomen toiseksi vanhin rockfestivaali. Tapahtuma järjestetään Joensuussa Laulurinteellä heinäkuun toisena viikonloppuna. 19. ravirata Raviurheilu on yksi maamme suosituimmista urheilulajeista. Joensuun Raviradalla pääsee ravitunnelmaan pari kertaa kuussa järjestettävissä raveissa. Kokeile myös onneasi totossa.

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 21

21 12.3.2013 9.59


Presidentti Sauli Niinistö ojensi Tasavallan Presidentin Kansainväistymispalkinnon Blancco Oy:lle. Palkintoa vastaanottamassa Blancco Oy:n hallituksen puheenjohtaja Michael Röchner ja toimitusjohtaja Kim Väisänen.

tili tuli tyhjästä

N ä J ä T T i V ä H N TiEDO i s o u v s a k voito TeksTi: LeiLa Koistine

Mone n — kuva: Matti iM

n

Yksi viimeaikojen menestyneimmistä joensuulaisyrityksistä hallitsee tietojen tuhoamisen. Vuoden sisään tästä tiedonhävityksestä on satanut palkintoja – arvokkain niistä tasavallan presidentin ojentamana.

B

lancco tarkoittaa tyhjää. Nimeen sisältyy myös yhtiön liikeidea. Viisitoista vuotta sitten, kun yritys perustettiin, ajatuksena oli saada tietokoneet uusiokäyttöön turvallisesti poistamalla kovalevyltä sinne kertyneet tiedostot. – Liikeidea syntyi sattumalta. Sanomalehdessä oli uutinen suomalaisen sairaalan myymästä käytetystä tietokoneesta, jossa oli yli 3000 ihmisen potilastiedot koneen ostajan tutkailtavina. Silloin heräsi ajatus tietokoneiden kovalevyjen ammattimaisesta ja täydellisestä tyhjentämisestä, Blancco Oy Ltd:n perustaja ja toimitusjohtaja Kim Väisänen kertoo. Blancco starttasi uutisen siivittämästä ideasta, mutta alusta alkaen yrityksessä on osattu keskittyä olennaiseen. – Olemme keskittyneet vain yhteen asiaan – tiedon hävittämiseen. Koko meidän organisaatiomme pyrkii löytämään turvallisia ja luotettavia tapoja hävittää tietoja. Olemme onnistuneet siinä varsin hyvin, Väisänen toteaa. – Tuotekehityksessä olemme edelläkävijöitä ja kilpailijoistamme poiketen tarjoamme tiedonhävitystä kaikille eri tallennusvälineille,

22

esimerkiksi tietokoneille, älypuhelimille ja palvelimille, Kim Väisänen sanoo. GloBaali markkinajohTaja Miljoonia lisenssejä ympäri maailmaa myynyt Blancco on tiedonhävityksen globaali markkinajohtaja. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Joensuussa. Toimipaikkoja sekä yhteistyökumppaneita on Euroopassa, Yhdysvalloissa, Lähi-idässä, Venäjällä, Aasiassa ja Australiassa. – Asiakaskuntaan kuuluvat muun muassa Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, Nato, SAP, televisioyhtiö Al-Jazeera ja useat maailman suurimmista rahoituslaitoksista, toimitusjohtaja kertoo. – Blancco on kasvanut koko 2000-luvun yli 30 prosenttia vuodessa ja tavoittelemme samaa myös jatkossa. Nopeaa kasvua tukee tallennetun tiedon määrän kaksinkertaistuminen vuosittain, Kim Väisänen toteaa.

Joensuu Region

Region_2013.indd 22

12.3.2013 9.59


Kulunut vuosi on ollut Blanccolle voitokasta aikaa. Ensimmäisenä ropsahti Vuoden yritys -kilpailun voitto, jossa Kauppalehden Menestyjät -sarjassa Blancco arvioitiin Pohjois-Karjalan menestyneimmäksi yritykseksi. Seuraavaksi yhtiön toimitusjohtaja ja perustaja Kim Väisänen voitti Ernst & Youngin järjestämän Entrepreneur of the Year -kasvuyrittäjäkilpailun Itä-Suomen osuuden ja koko valtakunnallisen kilpailun. – Samoihin aikoihin avasimme kaksi uutta maatoimistoa ja saimme Common Criteria -sertifioinnin sekä kolme sertifikaattia vahvasta taloustilanteestamme, Kim Väisänen sanoo. PalkinTo riskinoTosTa Arvokkain palkinto tuli tammikuussa, kun presidentti Sauli Niinistö ojensi Tasavallan Presidentin kansainvälistymispalkinnon Blanccolle. Kansainvälistymispalkinto on kunnianosoitus suomalaisten yrittäjien riskinotolle ja menestykselle maailmalla. Palkinnon saajien

KUVA: leilA KoiStiNeN

voiTokas vuosi

O BLANCC ANUT ON K ASV 0LUVUN 0 0 2 O K KO ODESSA U V A I T T OSEN MAA YLI 30 PR MME SA E L E T T I . JA TAVO TKOSSA MYÖS JA

esimerkki kannustaa muitakin suomalaisyrityksiä kansainvälistymään kerrottiin perusteluissa. – Meidän liikevaihdostamme yli 97 prosenttia tulee kansainvälisiltä markkinoilta. Avasimme juuri kuudennentoista kansainvälisen toimipisteen Malesiaan. Blanccolaisten vahva työpanos on siivittänyt yhtiön menestystarinaan, joka sai palkinnon myötä tunnustusta. Tästä on mukava jatkaa, Kim Väisänen iloitsee. ­ ¢

Kim Väisänen kertoo Blanccon avanneen juuri kuudennentoista toimipisteen, tällä kertaa Malesiaan.

avainsana AVOiMuuS TeksTi: LeiLa Koistinen — kuva: aRCUsYs

Avoin lähdekoodi on joensuulaisen Arcusys Oy:n kasvun salaisuus. Yhtiö palkittiin Vuoden Nuorena Yrittäjänä lokakuussa 2012. Ja heti perään yritys valittiin Suomen nopeimmin kasvavien teknologiayritysten listalle. } Joensuulainen Arcusys Oy:n erikoisosaamista ovat tietojärjestelmäratkaisut. Yritys on keskittynyt it-asiantuntijapalveluihin ja erityisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuihin. – Meidän näkemyksemme mukaan muun muassa julkinen sektori on ollut hyvin kiinnostunut avoimen lähden koodin tuotteista, kertoo toimitusjohtaja Jussi Hurskainen. – Olemmekin keskittyneet tuotekehityksessä julkisen sektorin tarpeisiin. Esimerkkinä tästä on avoimen lähdekoodin oppimisalusta, joka on käytössä verkko-opetuksessa ja koulutusmateriaalien tuotannossa Suomen lisäksi useissa maissa, Hurskainen sanoo. Arcusys Oy:llä on toimipisteet Joensuussa, Helsingissä, Oulussa ja Venäjän Karjalassa, Petroskoissa. – Kansainvälisyys on meille arkipäivää. Noin 70 työntekijästämme kolmannes on alkuperältään muita kuin suomalaisia, toimitusjohtaja toteaa. Vuoden 2012 syksyllä Arcusys voitti Suomen Yrittäjien Vuoden Nuori Yrittäjä -kilpailun. Kuukautta myöhemmin yhtiö nousi Suomen 20 nopeimmin kasvavan teknologiayrityksen joukkoon. Yhtiön liikevaihdon kasvu oli vuosien 2007-2011 välissä peräti 428 prosenttia. – Vuosi päättyi Pohjois-Karjalan Vuoden kouluttajayritys valintaan. Avoin teknologiaratkaisumme on kasvun kannalta ollut oikea myös

epävakaan taloustilanteen aikana, Jussi Hurskainen pohtii. Vuosi 2013 alkoi jo tuttuun tyyliin mukavissa merkeissä. Helmikuussa yritys valittiin Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. – Menestyksemme ehdoton edellytys on henkilöstömme kiitettävä sitoutuminen sekä vahva ammattitaito. Tähän saakka kasvuvauhtimme on ollut reipasta. Vaikuttaa siltä, että vauhti vain kiihtyy entisestään, toimitusjohtaja Hurskainen arvioi tulevaa. ­ ¢

Toimitusjohtaja Jussi Hurskainen (oik.) Arcusys Oy:stä otti vastaan Suomen parhaat työpaikat palkinnon helmikuussa 2013.

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 23

23 12.3.2013 9.59


Anastasia Leonova löysi mieluisan laukun Kekäleen uudistetulta laukkuosastolta. Yrittäjä Hannu Kekäle ojensi Joensuu Region kantaasiakaskortin, jolla Anastasia saa kohdistettuja tarjouksia. Taustalla naisten osastonhoitaja Minna Antikainen.

luksusta venäläisille TeksTi ja kuva: LeiLa

Koistinen

Kekäle on laatupukeutumiseen erikoistunut myymäläketju, joka toimii seitsemällä paikkakunnalla. Yli 50-vuotiaassa yrityksessä on seurattu mielenkiinnolla venäläisten ostosmatkailijoiden lisääntymistä, erityisesti Joensuussa. VÄN YLLÄT TÄ TULEE PAL JON KK AITA A I S A S I Ä VENÄL A. ETARIST MYÖS PI

24

K

ekäleellä on myymälät Joensuussa, Jyväskylässä, Mikkelissä, Kiteellä, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Tampereella. Yrityksen ttoimitusjohtaja oimitusjohtaja Hannu Kekäleellä on mainio näköalapaikka venäläisen ostoskäyttäytymisen arvioimiseen. – Joensuun liikkeemme taxfree-myynti on kasvanut nopeammin kuin missään muualla liikkeissämme. Shoppailijat tulevat pitkälti Petroskoin suunnalta, mutta yllättävän paljon tulee venäläisasiakkaita myös Pietarista, Hannu Kekäle kertoo. Kauppiaan havaintojen mukaan ostoksille tulee tavallisen kuluttajan lisäksi varsin varakasta porukkaa.

– Mustilla maastoautoilla tullaan ostamaan merkkituotteita. Luxusmerkit ovat kaikkein suosituimpia, Hannu Kekäle sanoo. Samoja merkkituotteita löytyy tänä päivänä myös venäläisistä putiikeista ja tavarataloista. Miksi sitten tuotteita tullaan hakemaan Suomesta asti? – Meillä merkkituotteet ovat noin 30 prosenttia halvempia kuin Venäjän putiikeissa. Lisäksi venäläinen asiakkaana luottaa saavansa Kekäleestä aitoja merkkituotteita, Hannu Kekäle arvioi. – Merkeistä eniten kiinnostavat Boss, Guess ja Sand. Nyt meille on uutena tullut Michael Kors ja Ted Baker. Niille odotam-

Joensuu Region

Region_2013.indd 24

12.3.2013 9.59


me erityisen suurta menestystä, kauppias toteaa. Venäläisille markkinointi on Hannu Kekäleen mielestä vaativaa. Markkinointikanavia ei oikein tunne ja tarjontaa on jo liikaakin. Lisäksi kulttuurien erilaisuus edellyttää markkinoinnissa asiantuntevia yhteistyötahoja. – Onneksi meillä täällä Joensuussa löytyy tahoja, jossa on venäjän kulttuurin asiantuntemusta yhdistettynä paikallisen kentän tuntemukseen. Me esimerkiksi toteutimme tv-mainoksen, jonka paikallinen mainostoimisto organisoi ja heidän venäläinen tuotantoryhmänsä toteutti. Kampanja onnistui erinomaisesti, Hannu Kekäle kertoo. – Viime vuonna ilmestynyt Sanomalehti Karjalaisen kustantama Meidän Joensuu -lehti oli loistava esimerkki hyvästä markkinoinnista. Lehti sisälsi venäläisiä asiakkaita kiinnostavaa informaatiota ja sopivassa suhteessa mainontaa, Hannu Kekäle kiittelee. – Tällaiset markkinointikampanjat ovat varmasti osaltaan vaikuttaneet Joensuun positiiviseen taxfree-kehitykseen, Kekäle uskoo.

koTimainen kuluTTaja on meille kaikkein Tärkein. näin Tulee olemaan myös jaTkossa.

Muotitalo Kekäleessä ennakoidaan tulevia venäläisasiakasvirtoja uusilla toimenpiteillä. – Olemme ensimmäisten joukossa ottaneet käyttöömme Joensuu Region kantaasiakaskortin venäläisille asiakkaille. Juuri nyt on pohdinnassa kuinka hyödynnämme korttia parhaalla mahdollisella tavalla, kauppias miettii. Kekäleen yrittäjällä on näkemys myös Joensuun seudun yleisistä vetovoimatekijöistä. – Meillä on täällä hyvät hotellit ja ravintolapalvelut. Lisäksi olemassa olevat ja piakkoin valmistuvat uudet kylpylät lisäävät kiinnostusta aluetta kohtaan. Ostosmatkailijat kaipaavat shoppailun rinnalle myös

muuta tekemistä, Hannu Kekäle tietää. Tarjotakseen venäläisasiakkaille heidän odotusten mukaista palvelua on Kekäleellä kiinnitetty huomiota valikoiman lisäksi henkilöstöön. – Olemme lisänneet tuotemerkkitarjontaa, erityisesti arvostettujen merkkien osalta. Lisäksi palveluksessamme on kolme venäjänkielistä myyjää, jotka tarvittaessa kommunikoivat suomeksi tai venäjäksi. Esimerkiksi miesten puolen Maria on loistava asiakaspalvelussa, toimitusjohtaja hehkuttaa. – Vaikka venäläiset ovat meille kasvava asiakasryhmä, silti kotimainen kuluttaja on meille kaikkein tärkein. Näin tulee olemaan myös jatkossa, Hannu Kekäle painottaa. ­ ¢

Joensuu region -kortti TeksTi: LeiLa Koistinen  VAL ID THR U

} Joensuu Region-kortti on venäläisille suunnattu kantaasiakaskortti, jolla saa Joensuu seudun kaupan- ja palvelualan yritysten erikoistarjouksia ja etuja. Kortti on asiakkaille maksuton.

03/14

milJoonaa

000 0 0000 0 0000 000

15

JoeNSUU

Venäläisten asiakkaiden merkitys elinkeino- ja talouselämälle on erityisen merkittävä itä- ja Kaakkois-Suomessa. Joensuun talousalueella toteutettiin ensimmäisenä Suomessa venäläisille asiakkaille oma kanta-asiakaskortti.

KUoPio 12

Venäläisten asiakkaiden kanta-asiakaskortti on osa koko Joensuun seudun yhteistä palvelustandardin kehittämistä. ideaa testattiin kesällä 2012 tehdyn palvelukartoituksen yhteydessä. Yli 95 % haastatelluista venäläisistä piti ideaa hyvänä. Tämän jälkeen kartoitettiin kaupan- ja palvelualan tahtotila, joka oli erittäin positiivinen kortin lanseeraamiseksi Joensuun seudulle.

9

6

3

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Joensuun seudun taxfree-myynti kasvaa vauhdilla. Miljoonan euron taxfreemyynnin raja ylitettiin 2006. Vuonna 2012 myynti ylitti 13 miljoonaa euroa. Kasvua on ollut yli 1300 prosenttia viimeisen seitsemän vuoden aikana. Joensuu komeilee neljäntenä Helsingin, Lappeenrannan ja Imatran jälkeen näissä tilastoissa. Tammikuussa 2013 verovapaan myynnin arvo oli Joensuussa noin 2,1 miljoonaa euroa (Lähde: Global Blue Finland). Kasvutahti näyttää jatkuvan edelleen. Venäläisten ostosmatkailu näkyy myös rajanylityksissä. Pohjois-Karjalassa Niiralan raja-asemalla raja ylitettiin vuonna 2010 peräti miljoona kertaa. Vuonna 2012 ylityksiä oli jo 1,5 miljoonaa. Kasvua on kahdessa vuodessa ollut 50 prosenttia.

Joensuu Region-kortti on laajentunut myös älypuhelimiin. Mobiliissa toimivan kanta-asiakaskortin avulla venäläiset asiakkaat näkevät Joensuun talousalueen yritysten tarjoukset ja edut sekä palvelut puhelimesta. Joensuu Regionkortti luo tehokkaan kohdennetun markkinointi-kanavan venäläisturisteille jo kotimaassaan heidän suunnitellessa vierailuaan Suomeen. Kanta-asiakaskortin uskotaan toimivan muista alueista erottuvana palvelulupauksena, jonka isona tavoitteena on tehdä Joensuun seudusta parhaiten venäläisen asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiva seutu Suomessa. ­ ¢ lisäTieToja: Jaani Holma, projektipäällikkö, JOSEK Oy puh. 0400 560 890 • jaani.holma@josek.fi www.joensuuregion.info

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 25

25 12.3.2013 9.59


KUVA: leilA KoiStiNeN

Koli Relax Spa -maisemakylpylä on oikea aikuisten hemmottelukeidas.

anna veden a l l e t o m m he A S S A M E S i A M S i L KANSAL TeksTi: LeiLa Koistine

an aR n — kuvaT: asiaKKa

Kistot

Vihdoinkin. Koli on nimittäin saamassa matkailijoiden jo kauan odottaman kylpylän. Tai oikeastaan kaksi kylpylää, sillä Koli Relax Spa hemmottelukylpylä valmistuu Sokos Hotel Kolin yhteyteen ja toinen kylpylä, Koli Lotus Spa, Purnuniemeen.

U

kko-Kolilla sijaitseva Sokos Hotel Koli on kokenut viimeisen vuoden aikana melkoisen muodonmuutoksen. Hotellia isännöivä PKO on investoinut ravintola- ja kokoustilojen uusintaan ja maaliskuussa valmistuvaan kylpylään peräti 3,3 miljoonaa euroa. Sokos Hotel Kolin uudistus aloitettiin ravintolan ja baarin remontilla, jossa tilat saivat upean tunnelmallisen ilmeen. Nyt tiloissa loimottaa oikea takka tuomassa lämpöä talviseen iltaan. Kevään mittaan ravintolan edustalle valmistuu suuri näköala- ja istuskeluterassi. Näin entistä useampi vierailija pääsee nauttimaan Kolin ainutlaatuisesta luon-

26

nosta. Myös he, joiden kulku Ukko-Kolin laelle on syystä tai toisesta vaivalloista, saavat nämä ihanat maisemat silmiensä eteen vaivattomasti. Mittavan remontin tavoitteena oli varmistaa hotellin ympärivuotinen toiminta, edistää matkailua ja lisätä myös työpaikkojen määrää Kolilla. Työntekijöitä oli kiivaimpaan rakennusaikaan paikalla useita kymmeniä. hemmoTTelua aikuisille Koli Relax Spa -hemmottelu- ja maisemakylpylä ulkopaljuineen ja kirjastobaareineen on juuri valmistunut. Maisemakylpylä ei ole suuren suurin, mutta sitäkin viihtyi-

sämpi. Ikkunoista aukeaa uljas kansallismaisema, jonka ilme vaihtuu vuoden- ja kellonajan mukaan. Kylpylä on suunniteltu erityisesti aikuiseen makuun. Toki lapsetkin ovat tervetulleita, mutta aikuisten kanssa yhdessä hiljaisesta ja rentouttavasta tunnelmasta nauttimaan. Kirjastobaarin ollessa avoinna kylpylä on rauhoitetaan vain täysi-ikäisille. Kylpylässä on omat pukeutumis- ja peseytymistilat naisille ja miehille. Allasosastot ja saunat ovat yhteisiä. Yhteisissä tiloissa kuljetaankin kylpytakeissa, jotka vieras saa kylpylään tullessaan lainaksi. Saunassa rentoudutaan uimasuissa. Saunojen erikoisuutena on paikallisen Tulikivi-yhtiön toteuttamat vuolukiviset

Joensuu Region

Region_2013.indd 26

12.3.2013 10.00


KUVA: leilA KoiStiNeN

Uudistunut baari on viihtyisä ja tunnelmallinen.

Koli Lotus Spa Purnuniemessä kutsuu erityisesti lapsiperheitä. Kylpylä valmistuu kesäksi.

oJa lisätiet ydät ö l a t kolis teesta o en os it helpoit

.fi www.koli

Kylpylävieraat saavat hemmottelukylpykäynnilleen kylpykiulun, joka pitää sisällään Lumenen hoitotuotteita.

Sokos Hotel Kolin ravintola.

Loma-Kolilla on esimerkiksi freestyle-temppuilijoille uusia reilejä ja hyppyreitä. Murtomaahiihtäjille tarjolla on mahdollisuus murtsikkasuksien välinevuokraukseen. koli on lähellä Uudistunut ja upea Sokos Hotel Koli sijaitsee kansallismaisemassa 75 km Joensuusta pohjoiseen. Hotellissa majoittuu mukavasti kaukana kaupungista, keskellä Kolin kansallispuistoa ja huikean kauniita maisemia. Hotellissa on yhteensä 73 huonetta, jotka kaikki ovat savuttomia. Jotta kansallismaisema säilyisi myös jälkipolville on hotellin kehittämissuunnitelmaa valmisteltu hyvässä yhteistyössä Metsähallituksen kanssa ympäristönäkökulmat ja kansallispuisto huomioon ottaen. ¢

lauteet, jotka ovat kylpyläkäytössä uusinta uutta. Myös tyylikkäät kiukaat ovat Tulikiven tuotantoa. Kylpylävieraat saavat hemmottelukylpykäynnilleen kylpykiulun, joka pitää sisällään Lumenen hoitotuotteita. Lisäksi vieraille on valmiiksi suunniteltu erilaisia hemmotteluohjelmia: esimerkiksi virkistävä, rentouttava tai kaunistava ohjelma. Kylpylän sisätiloissa on useita erilaisia altaita ja suihkuunkin pääsee erilaisilla teemoilla. Miltä kuulostaa trooppinen elämyssuihku? Ulkona on kolme kylpypaljua, joissa voi ihastella maisemaa lämpimän veden syleilyssä ja tuulentuiverrus kasvoilla. riemua mäesTä ja meTsäsTä Ukko-Kolilta pääsee suoraan valaistuille hiihtoladuille, lumikenkäreiteille ja Ukko-Kolin rinteisiin. Laajempi talvimatkailijoiden keidas sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Loma-Kolilla. Ukko- ja Loma-Kolilla on 12 rinnettä, joista voi nauttia yhteislipuilla joko suksilla, laudalla tai muuten mäkeä laskien. Kolilla on sekä helppoja että haastavia mäkiä koko perheen makuun. Parhaimmillaan rinteissä on 230 metriä korkeuseroa ja pituuttakin 1,5 kilometriä.

sokos hotelli koli Huoneita: 73, kaikki savuttomia Saunoja: 5, joista kolme Koli Relax Spassa Ravintoloita: 3

(Grill it!, Pizzakahvila Kahpitsa, Kirjastobaari Hiekkapakka)

Kokoushuoneita: 6 (12-203 hengelle) Liikuntatilat: kuntosali Saunallisia huoneita: 2 Suitet: 2 Junior suitet: 2 Parkkipaikkoja: 150 kpl Joensuun lentokenttä: 85 km Joensuu: 75 km

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 27

27 12.3.2013 10.00


oli mahtava k

N E D O Vu 3 1 0 2 E D H O K RETKi Yleisö sai äänestää ammattilaisraadin valitsemien kymmenen finalistin joukosta suosikkiaan. Voittaja valittiin nettiäänestyksellä, jossa annettiin kaikkiaan yli 5700 ääntä. Koli keräsi neljänneksen annetuista äänistä. Kolin kansallispuistossa käy vuosittain noin 130 000 retkeilijää, joita varten alueella on neljä luontopolkua ja 80 km erilaisia retkeilyreittejä. Vaativin niistä on 61 km mittainen Herajärven kierros, toisessa ääripäässä taas on ns. kahvilakierros, jonka varrella on kahviloita parin kilometrin välein. Kolin vaara, ukkoKoli, on Etelä-Suomen korkein kohta, joka kurottaa 347 metrin korkeuteen. - Kolin kansallispuiston ominaispiirre on se, että alueella on suomalaiset kasvot. Maisema, joka avautuu Kolilta Pieliselle päin, on suomalaisuuden ydintä, kansallismaisemaa, jota monet taiteilijat ovat töissään kuvanneet. Alueella on myös Kolin 280 asukkaan kylä, joka takaa matkailupalveluiden kehittämisen alueella ja toisaalta myös säilyy matkailun ansiosta elinvoimaisena, kertoo puistonjohtaja Kyösti Tuhkalainen Metsähallituksesta. reTkeilyä maalla, lumella ja vedessä

ymPärisTöTaideTTa ja urheiluTaPahTumia Kolin kansallispuisto on perustettu vuonna 1991. Viime vuosina alueella on hoidettu perinnemaisemia, kuten kaskia ja ahoja. Myös taukopaikat on kunnostettu. Kolilla järjestetään paljon tapahtumia ympäri vuoden. Talvella on kaksi perinteistä hiihtotapahtumaa, Kolin Maisemahiihto ja Ahmanhiihto, syksyllä Vaarojen maraton ja Ruskablues. Kesään kuuluvat Retkiviikko ja Ympäristötaidefestivaali, joka houkuttelee paikalle pohjoismaisia taiteilijoita. - Panostamme ohjelmapalveluiden kehittämiseen, jotta aluetta voi hyödyntää monipuolisesti. Rauhoittumista kaipaaville on luontomatkoja hiljaisuuteen ja lammaspaimennusta. Seikkailijat puolestaan voivat tutustua ohjatusti Kolin luoliin maan alle suuntautuvalla luolaseikkailuilla. Messusäätiön stipendillä on tarkoitus kehittää Retkiviikko-tapahtumaa, joka järjestetään kesällä kuudetta kertaa, Tuhkalainen kertoo. ¢ RViNeN

} Vuoden Retkikohde 2013 yleisöäänestyksen on ansaitusti voittanut ikiaikainen Koli, jonka ydin on Kolin kansallispuisto.

KUVA: teA KA

TeksTi:

n Koistine vaT: LeiLa u k — oMaPÄÄ RiiKK a LU

Teemana tämän vuoden kilpailussa olivat monitoimikohteet eli sellaiset luontoretkikohteet, joissa voi harrastaa minä vuodenaikana hyvänsä vähintään kahta erilaista retkeilymuotoa. Kolin alueella voi talvella lasketella, hiihtää ja lumikenkäillä. Lisäksi kansallispuiston ulkopuolella on moottorikelkkareittejä ja siellä voi liikkua myös koiravaljakolla. Muita aktiviteetteja ovat jääcurling ja pilkkiminen sekä avantouinti ja kellunta hyisessä Pielisessä. Kesäretkeilijöille on laaja polkuverkosto, maanteille on tehty merkittyjä pyöräilyreittejä ja kansallispuistossa pääsee ratsastamaan islanninhevosilla. Lisäksi Pielisellä voi veneillä, meloa, uida ja kalastaa.

28

Joensuu Region

Region_2013.indd 28

12.3.2013 10.00


uusi paihola

KiiNNOSTAVA iNVESTOiNTiALuE TeksTi ja kuvaT: LeiLa Koistinen

etäisyydet: Kansainvälinen lentokenttä 15 min Joensuun kaupunki 15 min Kontiolahden keskusta 10 min Golfkenttä n. 10 min Ampumahiihto-stadion n. 10 min Koli 45 min Niiralan raja-asema n. 60 min Keski-Eurooppa 3 h 10 miljoonaa ihmistä asuu 400 km:n säteellä

U

usi Paihola -alueen mahdollisuudet ovat valtavat. Aiemmin sairaalan käytössä toiminut viihtyisä ja luonnonkaunis alue on vain vartin päässä lähimmästä kaupungista. Alue pystyy tarjoamaan loistavat puitteet niin yrityksille kuin yksityisille ihmisille. Nyt kannattaa hyödyntää Paiholan kehittyminen uuteen kukoistukseen esimerkiksi sijoittamalla yritys avaraan tilaan keskelle luontoa tai kehittämällä aivan uusi liikeidea palvelualalle. Mahdollista on myös rakentaa koti joen rantaan lähelle kaupunkikeskusta tai ryhtyä yrittäjäksi tarjoamaan hellää hoivaa alueen asukkaille ja lukuisille matkailijoille. Uusi Paihola on aivan palvelujen äärellä ja sitä ympäröi elävä kylä. Kyläalue tarjoaa upeat virkistysmahdollisuudet. Pitkällä listalla on muun muassa yleinen uimaranta, valaistu kuntoreitti, venesatama, jalkapallokenttä, jääkiekkokaukalo koululla, tenniskenttä, lentopallokenttä sekä mahtavat veneily- ja kelkkareitit. Lisäksi suuret metsäalueet toimivat hienoina rentoutumispaikkoina kaikille Paiholan asukkaille ja toimijoille. Lähtisitkö Sinä marja- ja sienimetsään kotiovelta? Alueelle sijoittuminen on helppoa sillä, siellä on jo valmiina toimiva tieverkosto aivan valta- ja kantateiden vieressä. Myös kevytliikennetiestöä on rakennettu osalle aluetta. Herkkuna pohjalla on vesireitti, joka johtaa Pielisjokea alaspäin aina merelle saakka. Uuden rakentamista helpottaa olemassa oleva kunnallinen vesi- ja viemäripäälinja, joka kulkee kattavasti alueen läpi. Lisäksi alueella on oma lämpökeskus ja kaukolämpöverkko. ¢ Tutustu tähän mielenkiintoiseen sijoituskohteeseen osoitteessa www.uusipaihola.fi

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 29

29 12.3.2013 10.00


Kaukolasipartio kuvaa olevansa Suomen erikoisin bändi. Hulvaton meno ja sukkelat sutkaukset on takuuvarmaa tavaraa bändin keikalla.

tio tarjoaa kaukolasipar

, a i k k i i mus a J a i s k sutkau ikettä i l a a v sula Teks

va: JUssi tinen — ku Ti: LeiLa Kois

RatiLainen

Kaukolasipartio tuo raikkaan tuulahduksen Suomen musiikkimaailmaan. Energinen ja itäsuomalaisella huumorilla ryyditetty bändi mainitsee elämäntehtäväkseen viihdyttämisen.

M

elkoisia supliikkimiehiä ovat veljekset Ilja ja Johannes Teppo. Viihdyttäjän taidot ovat periytyneet isältä, sanaseppona ja kansaan uppoavien laulujen tekijänä kunnostautuneelta Jaakko Tepolta, jonka laulujen tunnetuimpina sankareina muistetaan Ryynäsen Topi ja Römppäisen Veikko. Veljeksistä vanhempi, Ilja, tähtäsi jo nuoresta pitäen isänsä viitoittamaan tietä esiintyvän taiteilijan uralle. Hän opiskeli musiikkia Pietarissa. Myöhemmin hän valmistui markkinointipuo-

30

lelta ammattikorkeakoulusta ja jatkoi kansanmusiikkiopintojaan Joensuun konservatoriossa. – Isossa Pietarissa oli mukava opiskella. Kuitenkin Joensuussa elämä on monin verroin helpompaa. Täällä voi saman illan aikana tehdä monia asioita, kun siirtymisiin ei tarvitse varata juurikaan aikaa, Ilja Teppo perustelee Joensuuhun paluutaan. Viisi vuotta nuorempi Johannes – perhepiirissä Jope – ei taas innostunut koulunkäynnistä.

Joensuu Region

Region_2013.indd 30

12.3.2013 10.00


viihdyttävä showmies, Ilja ilkamoi. Kaukolasipartiolla on vajaa 80 keikkaa vuodessa, pääosa niistä yrityksissä ja yksityistilaisuuksissa. – Kunpa asiakkaat muistaisivat tilata keikan hyvissä ajoin. Muuten saattaa joutua myymään ei-oota, Jope harmittelee päällekkäisiä varauksia. – Lavalla meillä on lupa päästää itsemme irti. Mukana on musiikkia, tanssia, näyttelemistä ja ennen kaikkea teppomaisia sutkauksia elämästä ja eri tilanteista, Ilja Teppo lupaa. Tilannekomiikalla höystetty show mukautuu moneen muottiin. Kotikeikat tai isot festivaaliareenat on helppoja esiintymispaikkoja, mutta miten poikien show rakentuu liikkuvalle alustalle? – Kun esiintyminen on intohimo, sitä antautuu mukaan myös hulluihin juttuihin. Meille yksi ikimuistoinen kohokohta oli pitää keikka jossakin Helsingin ja Joensuun välimaastossa. Raiteitten jytkeessä junan

KUVA: leilA KoiStiNeN

KUVA: JUSSi RAtilAiNeN

– Lukio ei oikein ottanut tulta alleen, Jope tunnustaa. – Sen sijaan laitoimme perheen – Tepon poppoon – kanssa yrityksen pystyyn. Funpanmedia Oy on viihdealan yritys, joka myy teppomaista huumoria ja keikkoja. Pojat toimii yrityksen ”piällysmiehenä” ja isä tekee töitä taustajoukoissa, Jope jatkaa. Tepon veljesten musisointi lähti liikkeelle sukulaisille esiintymisestä. Kokemuksen ja rohkeuden kasvaessa yleisökin laajeni. – Aluksi keikkailimme pienissä perhe- ja yritysjuhlissa tuomalla ilomieltä ihmisten arkeen. Sitten puskaradio lähti toimimaan ja meitä kutsuttiin yhä suurempiin tilaisuuksiin eri puolilla Pohjois-Karjalaa, Jope kertoilee. – Vuonna 2009 otimme porukkaan Sampsa Asikaisen ja laitoimme oikean bändin kasaan. Nimeksi tuli Trio Tepander ja kysyntä laajeni jo kotimaakunnan ulkopuolelle, Ilja Teppo muistelee. Reilua vuotta myöhemmin sattui Trio Tepanderin keikalle yleisön joukkoon Neljästä Ruususta tuttu lyömäsoittaja Kämy Kämäräinen ja multi-instrumentalisti Pertti Feller. – He hyppäsivät siltä istumalta meidän kelkkaan ja toivat mukanaan bändiin repullisen ammattitaitoa ja vankkaa kokemusta, Ilja paljastaa yhtyeen synnyn. Yhteen nimen, Kaukolasipartio, takaa löytyy sisäpiirihuumoria. Sen verran pojat valottavat asiaa, että kaukolaseilla näkee kauas ja partiossa ollaan aina valmiina. Viisihenkisen bändin roolit on jaettu osaamisalueiden mukaan. Pertti Feller soittaa kaikkia instrumentteja ja Kämy Kämäräinen pitää porukan rytmissä takomalla rumpupalikoita. Bassovelho Sampsa Asikainen tuottaa matalat äänet ja Tepon veljesten kontolle on jäänyt laulupuoli. – Minä myös sävellän biisit ja kirjoitan sanoitukset. Jopen ehdoton valttikortti on sujuvaliikkeisyys. Hän onkin tanssillisen

Tepon veljekset Johannes ja Ilja ovat saaneet viihdyttäjän lahjat isänperintönä. Tepon poppoolla on yhteinen yritys, jossa poikien lisäksi vaikuttaa myös isä-Jaakko.

kaukolasiParTiolla on vajaa 80 keikkaa vuodessa, Pääosa niisTä yriTyksissä ja yksiTyisTilaisuuksissa. käytävällä luisti laulu, soitto ja tanssikin, Jope intoilee. Tänä vuonna Jaakko Teppo täyttää 60 vuotta ja hänen tarinoidensa ja kappaleidensa ympärille suunnitellaan juhlakiertuetta. Myös pojille olisi paikka kyseisellä juhlakiertueella. Onhan kyseessä Jaakon suosikkiyhtye. – Isä oli suosittu esiintyjä aina vuoteen 94 saakka, jolloin halvaus katkaisi uran. Sittemmin isä on kuntoutunut ja on vähintäänkin energinen eläkeläinen ja ideanikkari meidän taustalla. Juhlakiertueelle hän lupautunut myös mukaan, Ilja Teppo sanoo. ­ ¢

www.joensuuregion.fi

Region_2013.indd 31

31 12.3.2013 10.00


Joensuun seutu Josekin toimiston löydät Joensuun Tiedepuistosta, rakennuksesta 4B. Sisäänkäynti on osoitteessa Linnunlahdentie 2. Samoissa tiloissa yrityksiä palvelee Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, Joensuun Yrityskiinteistöt sekä TE-toimiston palvelupiste. Runsaasti parkkitilaa löytyy viereisestä parkkitalosta.

Maksutonta a a t n o v u e n yritys

rkitsevia. ös alueella sijoittumista ha my – siä tyk yri n du seu n ppani uu ota tueksesi keskustelukum Josek palvelee kaikkia Joens ä, ist täm hit ke sen tyk yri suuntaa tai . Kun pohdit liiketoimintasi JOSEK Oy:n yritysneuvoja – tija tun an asi a tev tun n ja toimialuee OHJELMISTO-

M TOI

Toimivia yrityksiä myytävänä! Menestystarinan rakentamista ei kannata aloittaa tyhjästä. Valmiin liiketoiminnan jatkaminen on usein uuden yrityksen perustamista järkevämpi vaihtoehto. Katso Pohjois-Karjalassa myytävänä olevat yritykset www.josek.fi/osuva. Kun sopiva yritys on löytynyt ota yhteyttä, meiltä saat maksutonta yritysneuvontaa!

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy

IINTO Ö N N ISÄ IST

Ota yhteyttä ja kysy lisää! puh. 020 721 8787 | info@josek.fi | www.josek.fi

Josek_region.indd Region_2013.indd 132

12.3.2013 10.00 9.52 12.3.2013

Joensuu Region 1/2013  
Joensuu Region 1/2013  

Joensuu Region Yrittäjyyttä & Työtä - Elämää & Ihmisiä

Advertisement