Page 1

Kasvua

Yhteistyötä

Verkostoja

HYMY

Pohjois-Karjala on elinvoimainen ja turvallinen maakunta, jossa asukkailla on hyvät perusedellytykset hyvinvointiin ja terveelliseen elämään. POKAT 2014

Hyvinvointialan monitoimijaista yhteistyötä Pohjois-Karjalassa 2011-2013


Tavoitteena kumppanuus Hyvinvointiala ja siihen keskeisesti liittyvä elinkeinotoiminta on tärkeä kehittämisalue Pohjois-Karjalassa. Väestön ikääntyminen tuo haasteita sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiselle. Haasteisiin voidaan vastata monipuolistamalla palvelukonsepteja ja parantamalla alan tuottavuutta. Tilanne luo uusia mahdollisuuksia myös hyvinvointipalvelujen markkinoiden kehittymiselle. Yritysten kasvupotentiaalin tunnistaminen ja kasvun tukeminen on välttämätöntä kehittämistyötä, jolla parannetaan paikallisten yritysten kilpailukykyä kasvavilla markkinoilla. Palvelujen kehittäminen on myös tilaisuus kuntien ja hyvinvointialan yritysten strategiselle kumppanuudelle. Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Pohjois-Karjalassa – HYMY -projektin päätavoite on edistää hyvinvointialan yksityisten palveluntuottajien sekä julkisen sektorin yhteistyötä monitoimijuudeksi ja strategiseksi kumppanuudeksi. Projektin kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan kunnat sekä yritykset ja järjestöt, jotka tuottavat sosiaali- ja terveyspalveluja.

ASIAKAS

YRITYS

KUNTA

Asiakaslähtöiset palvelut Valinnanvapauden lisääntyminen

Kasvun ja keskinäisen yhteistyön kehittäminen

Yhteistyö ja kumppanuus


Hyvinvointituotanto on korkeatasoista, innovatiivista ja taloudellisesti kestävää.

Kasvua

Yhteistyötä

Verkostoja

POKAT 2014

HYVINVOINTIALAN YRITYSTEN KASVU JA KILPAILUKYKY • • • • •

50 yrityksen verkosto Pohjois-Karjalassa Uusia yrityksiä ja työpaikkoja Kasvuohjelma yrityksille Kehittämispaketit yrityksen tarpeiden mukaan Markkinointi ja verkostoituminen

YHTEISTYÖ JA AITO KUMPPANUUS • • • • •

Palvelujen kehittäminen ja tuottavuus Hankinta- ja sopimuskäytännöt Seudullinen palvelusetelijärjestelmä Yhteiset asiantuntijafoorumit Infotilaisuudet

VALTAKUNNALLISET VERKOSTOT • Työ- ja elinkeinoministeriö (HYVÄ II-hanke ja KOKO-hyvinvointiverkosto) • Strateginen toimialan kehittäminen • Toimialan imagon vahvistaminen • Ajantasainen toimialatieto • Yritysten valtakunnallinen verkostoituminen


ä

Lue lisä

y k.fi/hym e s o j . w ww

Asiantuntijat lähelläsi! Ota meihin yhteyttä:

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy löytyy myös Facebookista.

Minna Koskimies projektipäällikkö Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu Puh. 0400 930 641 minna.koskimies@josek.fi

KATJA SORJONEN projektikoordinaattori Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Länsikatu 15, 80110 Joensuu Puh. 0400 267 800 katja.sorjonen@josek.fi

Katariina eskelinen yritysneuvoja Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI Kiteentie 13 A, 82500 Kitee Puh. 040 140 7505 katariina.eskelinen@keti.fi

Riitta Kinnunen yritysneuvoja Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES Karjalankatu 12 A (2.krs), 75500 Nurmes Puh. 040 483 0607 riitta.kinnunen@pikes.fi

Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Pohjois-Karjalassa - HYMY -projekti  

Kasvua Yhteistyötä Verkostoja

Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Pohjois-Karjalassa - HYMY -projekti  

Kasvua Yhteistyötä Verkostoja

Advertisement