Page 1

Informació

Resposta

Nom

Ferro

Foto

Nombre atòmic

26

Nombre d’oxidació

3,2

Etimologia del nom

Ferrum

Metall, No metalls, semi/metall

Metall

Nom del grup o família al qual pertany

Element de transició

Ferro  
Advertisement