Page 1

Novas da xustiza CCOO de Xustiza

Número 218. 3 de maio de 2010

http://ccooxustiza.blogspot.com/

Nova Oficina xudicial Sumario

Nova Oficina xudicial .......... 1

Xestores e SCNE

Xestores e SCNE

Oposicións .......................... 3 Auxilio. Oferta de prazas

CCOO reclama ao Ministerio de Xustiza a Instrución sobre o mantemento das funcións de Xestión nos actos de comunicación

Declaración da renda 2009 . 7 Este luns arranca a declaración da renda 2009

Opinión ............................... 9 Os sindicatos fan Estado

17 de maio .......................... 11 Uxío Novoneyra

Taboleiro de avisos ............. 13 Semanas grandes Formación Escalas (ano 2003)

CCOO reclamou ao Ministerio de Xustiza que dite de inmediato unha Instrución dirixida a todos os secretarios xudiciais de España, destinados nos servizos comúns de notificacións e embargos e nos partidos xudiciais que carecen de SCNE, que

Subscricións - Delegados .... 14

garanta todos os dereitos do corpo de Xestión alí destinados

Páxinas web Subscricións ao boletín Deleegados


2

Novas da Xustiza

CCOO esixiu que, antes do 4 de maio, dite esta Instrución que aclare que ata que entre en vigor a nova Oficina xudicial os funcionarios do corpo de Xestión sigan realizando as mesmas funcións que veñen efectuando ata o momento nos actos de comunicación.

Segundo o Ministerio de Xustiza, ditará a Instrución o próximo luns, 3 de maio, dirixida aos secretarios xudiciais de todos os ámbitos. Segundo a Dirección Xeral de Relacións coa Administración de Xustiza, a Instrución recollerá que os funcionarios do corpo de Xestión que veñen realizando as notificacións e demais actos de comunicación seguirán actuando como ata agora, ata que non entre en funcionamento a nova Oficina xudicial.

CCOO xa advertira ao Ministerio de Xustiza dende hai meses, que non iamos consentir ningunha perda de dereitos dos traballadores do corpo de Xestión, incluídos os retributivos (complemento de penosidade), pero tamén lle esiximos o respecto absoluto aos equipos de xestión nos SCNE.

Ademais, comunicamos ao Ministerio de Xustiza que calquera modificación unilateral que atente a estes dereitos produciría unha confrontación moi importante cos traballadores e con CCOO.

Esperamos que a Instrución do Ministerio de Xustiza recolla correctamente o que se nos comunicou oralmente a CCOO en resposta ás nosas reclamacións, que vimos esixindo dende hai meses.

Inmediatamente que sexa redactada e asinada dita Instrución, remitirémola a todos os traballado-

3 de maio de 2010

res.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

3

Oposicións

Auxilio. Oferta de prazas Publicado no BOE do 29 de abril

MINISTERIO DE JUSTICIA Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Orden JUS/1065/2010, de 15 de abril, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Península y Baleares, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6834 - 13 págs. - 283 KB) Otros formatos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 15 de abril de 2010, del Departamento de Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Cataluña que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso al Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por la Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6838 - 13 págs. - 773 KB) Otros formatos

3 de maio de 2010

Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia


4

Novas da Xustiza COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Oficina Judicial y Cooperación, de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de Andalucía, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6839 - 7 págs. - 245 KB) Otros formatos

COMUNITAT VALENCIANA Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia y Menor, de la Conselleria de Justicia, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunitat Valenciana, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6840 - 5 págs. - 228 KB) Otros formatos

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se publica la relación de

3 de maio de 2010

plazas correspondientes al ámbito de Canarias, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6841 - 7 págs. - 245 KB) Otros formatos


FSC-CCOO Novas da Xustiza

5

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Resolución 86/2010, de 15 de abril, de la Dirección General de Justicia, del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6842 - 4 págs. - 233 KB) Otros formatos

COMUNIDAD DE MADRID Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Justicia, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se publica la relación de plazas correspondientes al ámbito de la Comunidad de Madrid, que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, turno libre, convocadas por Orden JUS/3337/2008, de 10 de noviembre. PDF (BOE-A-2010-6843 - 10 págs. - 264 KB) Otros formatos

Prazas desertas non ofertadas no BOE do 30 de abril aos aprobados de Auxilio

CCOO detectou que o Ministerio de Xustiza non incluíra, para que as soliciten os aprobados de Auxilio da OEP 2008, as prazas desertas do corpo de Auxilio do ámbito das cidades piloto da nova Oficina xudicial na oferta que se publica hoxe no BOE (30 de abril de 2010) CCOO reclamou a súa inclusión inmediata no BOE, porque ademais non existe ningún motivo para non o facer, porque as prazas e adxudicarán antes do proceso de acoplamento

3 de maio de 2010

xudicial


6

Novas da Xustiza Finalmente, logramos que o Ministerio de Xustiza acepte a nosa reclamación e vai publicar no BOE a inclusión de todas as prazas desertas de Auxilio xudicial das cidades piloto da nova Oficina xudicial, dando un novo prazo de cinco días para solicitalas. Esta rectificación publicarase no BOE nos próximos días.

Prazas desertas de Auxilio xudicial, OEP 2008, do País Vasco En relación coa non publicación das prazas de Auxilio xudicial do ámbito do País Vasco no BOE do 30 de abril de 2010, que se deben ofrecer aos aprobados da OEP 2008, segundo o Ministerio de Xustiza non foron publicadas no BOE porque a devandita comunidade non lles remitiu aínda as prazas do seu ámbito, e o Ministerio decidiu non esperar a que chegasen porque o prazo que acordaran non foi cumprido polo País Vasco. Esperamos que nos próximos días o País Vasco remita para a súa publicación no BOE

3 de maio de 2010

as prazas do seu ámbito que se ofrecen aos aprobados de Auxilio, OEP 2008.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

7

Declaración da renda

Este lunes arranca la Campaña de Renta 2009 20 millones de declaraciones

Publicado en www.europapress.es

Este 3 de mayo arranca la Campaña de la Renta 2009, en la que la Agencia Tributaria prevé que se presenten 19,5 millones de declaraciones del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Física (IRPF), de las cuales 15,7 millones serán a devolver. De esta forma se abre el plazo para presentar las declaraciones de la renta, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio y que se reducirá al día 25 en caso de que se domicilie el pago. La Campaña de Renta estará este año marcada por la precipitada salida de Luis Pedroche de la Agencia Tributaria, institución que ha dirigido durante los últimos seis años. Su lugar será ocupado por el hasta ahora secretario general de Financiación Territorial Juan Manuel López Carbajo. Durante el transcurso de la Campaña, la Agencia Tributaria prevé devolver 12.200 millones de euros a 15,7 millones de contribuyentes con declaraciones de IRPF, lo que supone un descenso en importe del 4,5% respecto al año pasado. El compromiso de Hacienda es haber realizado el 85% de las devoluciones antes de principios de agosto. Hasta el 29 de abril, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 648 millones de euros a 971.778 contribuyentes, lo que supone un ligero incremento del 1% en el importe pese al aumento del 7% en el

También hasta esa fecha se han confirmado 1.723.657 borradores, lo que representa una disminución del 2% sobre los confirmados en igual periodo del año pasado, aunque este año la confirmación del borrador comenzó más tarde (5 de abril) por la Semana Santa. El contribuyente, una vez que recibe el borrador, debe revisarlo y en su caso, lo puede completar o rectificar antes de confirmarlo. La confirmación del mismo supone la presentación de la declaración de la renta. El borrador se puede confirmar hasta el 30 de junio, salvo que se domicilie el pago, que se podrá hacer hasta el 25 de junio.

3 de maio de 2010

número de beneficiarios de la devolución respecto al mismo periodo del pasado año.


8

Novas da Xustiza NOVEDADES CAMPAÑA 09. Una de las principales novedades de esta campaña es que se eleva el importe exento de tributación de 20 a 45 días por año trabajado, con un máximo de de 42 mensualidades para las rentas procedentes de indemnizaciones por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) aprobados con posterioridad al 8 de marzo, al igual que para los despidos producidos por causas objetivas con posterioridad a esa misma fecha. En este sentido, Pedroche dijo que se han identificado un total 270.000 afectados por ERE, aunque aseguró que no tiene una estimación del impacto que puede suponer en los trabajadores porque depende de sus retribuciones y del tiempo de permanencia en el puesto trabajo. Para empresarios y profesionales, se establece una reducción del 20% del rendimiento neto positivo por creación o mantenimiento del empleo, cualquiera que sea el método de determinación del rendimiento o estimación objetiva.

SE MANTIENEN LOS 400 EUROS. La deducción de 400 euros, por su parte, se mantiene en la campaña de este año, mientras que se establecen las escalas autonómicas de Madrid, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana -desaparece en 2010--. Además, el modelo de declaración incorporará un nuevo apartado que, a efectos informativos, permitirá conocer qué importe del IRPF corresponde a la comunidad autónoma de residencia del contribuyente. Otra de las novedades consiste en la posibilidad de obtener el borrador y los datos fiscales directamente por el contribuyente en un plazo máximo de 24 horas a través de la página web de la Agencia Tributaria mediante el DNI electrónico o certificado digital. Con esto, el contribuyente puede acceder al servicio de ayuda de Renta 09 en Internet y obtener su borrador de forma inmediata, si ya estuviera calculado, o en un máximo de 24 horas. Además, el programa PADRE ha sido modificado de forma que permita la descarga automática de los datos personales y fiscales de todos los miembros de la unidad familiar así como la participa-

3 de maio de 2010

ción de datos desde la modalidad individual.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

9

Opinión

Los sindicatos hacen Estado Un artículo de Luis García Montero, publicado en www.publico.es

La realidad es un ámbito flexible, pero terco. Los que necesitan mentir para imponer sus leyes pueden permitirse el lujo de negar la realidad. Pero los que pretenden ofrecer respuestas a las exigencias de la vida, por muy soñadores que sean, conviene que piensen con los pies en la tierra. El movimiento sindical español, en una situación social, política y económica muy difícil, está dando un ejemplo de realidad. Es el único ámbito institucional significativo que se empeña todavía en hacer Esta-

Cuando los poderes económicos han queri-

pensión o una edad de jubilación suponen un

do utilizar la crisis de manera irresponsable

referente imprescindible a la hora de repensar

para conseguir interesados desgastes políti-

la política y las ilusiones cívicas en el momen-

cos, los sindicatos han puesto los pies en la

to actual.

tierra y han pedido diálogo y acuerdos socia-

¿Por qué son tan molestos los sindicatos?

les. Cuando la derecha ha pretendido utilizar

En primer lugar, porque el Estado del bienes-

las aguas revueltas en beneficio de su propia

tar confió la desmovilización política de los

pesca, agudizando sin lealtad ninguna las difi-

ciudadanos a las comodidades y las ofertas de

cultades del sistema productivo del país, los

la sociedad de consumo.

sindicatos se han negado a convocar una

Cuando los nuevos códigos de las especu-

huelga general y han pedido de manera res-

laciones financieras han herido de muerte los

ponsable que no se quiera salir de la crisis re-

amparos del bienestar, la desmovilización sólo

cortando los derechos de los trabajadores.

puede sostenerse en la división de los traba-

Los sindicatos soportan campañas de des-

jadores, su inseguridad económica y su miedo

prestigio muy fuertes. Pero conviene que las

a perder un puesto de trabajo. Resulta moles-

utopías de la izquierda teórica y pura no cai-

ta una movilización sindical que agrupa a los

gan en la trampa de los neoliberales que pro-

damnificados y procura mantener las seguri-

curan negar la realidad en busca de sus pro-

dades sociales ante la ley salvaje del más

pios intereses, porque los pies en la tierra de

fuerte.

los sindicatos, preocupados por cosas tan co-

Pero es que, además, los sindicatos llevan

tidianas como una salario, un despido, una

las discusiones teóricas sobre la libertad del

3 de maio de 2010

do, soportando con prudencia y firmeza un momento muy difícil.


10

Novas da Xustiza mercado al espacio concreto de las empresas,

cierto social para perpetuar y acentuar los va-

un lugar en el que ya no importa sólo la flui-

lores que están en el origen del naufragio.

dez del dinero, sino el rostro humano de la

Los que creemos que esta crisis no es sólo

gente. Los trabajadores forman parte de una

económica, sino sobre todo de valores políti-

empresa, y recordar eso significa que un sis-

cos y sociales, vemos en los sindicatos el úni-

tema productivo no es aceptable si se basa en

co ámbito social que pretende todavía consoli-

la degradación permanente de las condiciones

dar un Estado. Hay que salir de la crisis

laborales de los ciudadanos.

haciendo Estado, no agravando las conse-

El reino abstracto del dinero se materializa

cuencias de su desmantelamiento.

así en paisajes concretos: cuentas de benefi-

Necesitamos incluso que esta labor de

cios, sueldos elevados de los ejecutivos y la

hacer Estado se internacionalice, empezando

realidad de una población que pierde poder

por Europa, para que la realidad globalizada

adquisitivo, teme quedarse sin empleo y ve

de la economía conviva con unos espacios

cómo se pone en peligro su sanidad y su edu-

públicos sólidos que amparen a los ciudadanos

cación pública.

y permitan la renovación y la vigencia del ver-

Los sindicatos son molestos porque el de-

dadero deseo político en una democracia real.

bate sobre la crisis, de forma interesada, ha

El crédito o el descrédito de los sindicatos

cambiado de perspectiva. Si en un primer

es hoy la línea roja que separa la sociedad

momento se analizaron las causas (la desre-

democrática de la farsa neoliberal. Cuidémos-

gulación y el desplazamiento de la economía

los, sean cuales sean sus logros inmediatos.

productiva por la economía especulativa),

Conviene mirar a los ojos y escuchar cuando

ahora sólo interesa el camino que debe elegir-

hablan a Ignacio Fernández Toxo y a Cándido

se para salir del paso. Y hay muchos intereses

Méndez.

neoliberales que pretenden utilizar el descon-

Nota: As noticias de prensa e os comentarios que se publican neste apartado do boletín non representan necesariamente a opinión de CCOO de Xustiza, que se expresa a través das súas propias de notas de prensa e comunicados. En todo caso, na selección das informacións, da que é responsable Xaime Meilán, in-

3 de maio de 2010

téntase recoller todos os puntos de vista.

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

11

17 de maio: Día das Letras

Uxío Novoneyra Letras galegas 2010

Uxío Novoneyra -Novo Neira no rexistro civil- naceu o 19 de xaneiro do 1930 na aldea de Parada, da parroquia de Seoane ou Savane, preto da impresionante e hoxe mítica Devesa da Rogueira. Por parte de nai procedía dunha estirpe de fidalgos rurais con pazo na parroquia cebreirega de Pacios do Señor; por parte de pai, dunha familia de podentes labregos; a súa casa natal era a máis forte da aldea. Chegado o tempo, Uxío estudou o Bacharelato en Lugo, onde fixo fraternal amizade co seu estrito coetáneo Manuel María, de parecida orixe social. Xunto

con

el,

frecuentou

o

trato

de

intelectuais da xeración anterior, como Luís Pimentel -mestre de poesía para os dous-, Ánxel Fole, Celestino Fernández de la Vega, Ánxel Johán e Ramón Piñeiro. Ós 19 anos Uxío trasladouse a Madrid, onde ficou ata 1951 e se matriculou como ouvinte na Facultade de Letras. Voltou a Galicia para facer o servizo militar, coincidiu de novo no campamento de Parga con Manuel María. Rematado o período de instrución, os dous foron destinados a e artistas entre os cales Otero Pedrayo e Carlos Maside foron talvez os máis decisivos na súa formación. Estando en Santiago, Novoneyra enfermou dunha pleuresía que o tivo ás beiras da morte e lle deixou longas secuelas. Aínda que ás veces facía pequenas escapadas a Lugo, a Compostela, a Madrid e a outros lugares, entre 1953 e 1962 viviu case recluído no Courel. Cando volveu para a aldea, había nela veciños vidos de fóra: María Mariño Carou e o seu marido Roberto Pose, mestre de Parada e antigo militante das Mocedades Galeguistas, os dous en amizade cordial coa súa familia, propietaria da casa da escola. A fraternal relación cotiá entre o mozo poeta, que xa

3 de maio de 2010

Santiago, onde seguiron en fraternidade, frecuentando de novo Ramón Piñeiro e outros intelectuais


12

Novas da Xustiza escribira Os eidos, e aquela complexa muller de Noia, xa de mediana idade e cunha cultura máis fragmentaria, foi de parte a parte unha das grandes e frutíferas amizades literarias de Galicia. En 1962 Uxío radicouse por un tempo en Madrid, onde traballou en programas de radio e televisión como comentador e recitador de poesía, e onde mantivo unha fraternal amizade co pintor Reimundo Patiño e participou nalgunhas actividades do grupo Brais Pinto, ademais de frecuentar unha certa bohemia nucleada no Café Gijón. Desta época debe datar tamén a súa amizade co gran poeta galego de expresión castelá Carlos Oroza. Pero en 1966 volveu para a casa, reclamado pola vellez e enfermidade de seus pais, e seguiu residindo no Courel. Contra 1968 coñeceu a lucense Elba Rei -«leve azafrán entre laranxa e cera», diría moitos anos despois en verso perfecto- coa que casou en 1973 e coa que tivo tres fillos, Branca-Petra, Uxío e Arturo. Elba Rei é enfermeira; de casados residiron durante anos no Courel, ou máis ben entre o Courel e Lugo, até que en 1983 se radicaron en Santiago; o ano anterior Novoneyra fora elixido presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega, cargo que ostentou até a súa morte. Nestes anos composteláns, Novoneyra incrementou aínda máis a súa actividade pública, que se viñera facendo cada vez máis intensa dende mediados dos setenta, con ducias e ducias de intervencións e recitais, a miúdo multitudinarios, que o levaban por asociacións culturais e logo por centros de ensino de toda Galicia. A súa poderosa voz e o seu sabio e delicadísimo

manexo

de

todos

os

recursos

da

expresión oral e corporal fixeron del un recitador -el prefería a palabra «dicidor»- inimitable, non só dos seus propios poemas, senón tamén dos alleos, e especialmente das cántigas dos trobadores. Á súa condición de poeta xenial unía varias condicións persoais que o converteron nun auténtico mito: unha bondadosa inxenuidade de neno enorme -Mozo Grande, díxolle Ferrín-, un radical compromiso cívico co pobo e coa lingua e unha insubornable e tranquila honestidade na súa vida. Uxío Novoneyra morreu en Santiago de Compostela cando apenas entrara na ancianidade, o 30 de

3 de maio de 2010

outubro de 1999, e foi enterrado en Lugo, no cemiterio municipal de San Froilán.

Texto: Darío Xohán Cabana http://www.realacademiagalega.org/letters/ViewHonoredFigureWork.do?year=2010

Ir ao Sumario


FSC-CCOO Novas da Xustiza

13

Taboleiro de avisos

Semanas de horario reducido

Padrón:

Formación

Convocatoria de cursos de

Días: 3, 4, 5 7 e 10 de maio

Linguaxe

Galega

para

Xurídica persoal

destinado fóra de Galicia

Ames, Brión e Santiago de Compostela O prazo para presentar Días: 7, 10, 11, 12 e 14 de maio

a solicitude finaliza o 7 de maio e os cursos celebraranse no mes de agosto

Axentes (Auxilio), preme aquí

Auxiliares (Tramitación), preme aquí

Oficiais (Xestión), preme aquí

Escala pechada a 09-03-2003 O Ministerio ten outra escala, pechada a 11-042009 e contabilizada por días, pero non é publica

Ir ao Sumario

3 de maio de 2010

Escalas (ano 2003)


14

Novas da Xustiza

Delegados – Subscricións Contacto

As nosas páxinas web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

CCOO de Xustiza

CCOO de Justicia

Rexistro Civil

Los blogs de Justicia

SANTIAGO Argimiro e Mati 981.54.03.73 ccoosantiago@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

Podes consultalas desde o teu posto de traballo.

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79 belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

CCOO en Mugeju

Para acceder, preme nas ligazóns ou nas imaxes

986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

3 de maio de 2010

LUGO José Antonio 982.40.21.95 ccoo.xustiza@gmail.com

Subscricións - Colaboracións Se queres publicar un artigo ou un comentario no boletín, se queres realizar unha consulta ou unha suxestión ou se queres recibir o boletín remítenos un correo electrónico a ccoo.xustiza@gmail.com

03-05-2010. Novas da Xustiza nº 218  

Boletin informativo de CCOO de Xustiza Nova Oficina xudicial - Oposicións - Declaración da renda - Opinión - 17 de maio - Taboleiro de aviso...