Page 1

ccoo informa http://ccooxustiza.blogspot.com/

Número 23/2010

26 de febreiro de 2010

A Dirección Xeral comprométese a dar resposta á problemática dos xulgados de garda da Coruña e Vigo Desde hai dous anos, COMISIÓNS OBREIRAS veu esixindo á Dirección Xeral que nas cidades da Coruña e Vigo sexa a totalidade do persoal quen efectúe as funcións de garda e que, no resto de localidades, amplíese no persoal que sexa necesario en función da carga de traballo. Nestes dous anos, tamén levamos unha importante campaña para que na cidade de Vigo establézanse as gardas de 24 horas que, aínda que contou nun principio co hándicap de que o número de Dilixencias Previas non xustificaba a súa implantación, un intenso traballo comparativo e de análise das formas de rexistro en cidades cuxo volume de traballo é equiparable á cidade de Vigo -do que demos conta en sucesivas asembleas con traballadores e Secretariosdeu como resultado a culminación deste proceso que agora, por fin, parece que vai ver a luz e que conta co apoio activo do actual xuíz decano e o recoñecemento de todos aqueles que o viviron desde o principio, que axudaron á súa consecución co seu esforzo e que comprenden que un obxectivo como este non se pode lograr nun par de meses, a pesar das alegacións oportunistas de quen a última hora queiran arrogarse o mérito. Respecto de Coruña, esiximos que estas gardas se establezan en canto entre en funcionamento o xulgado nº 8, en decembro de 2010. COMISIÓNS OBREIRAS mostrou total belixerancia ante a pasividade da administración para abordar a problemática dos xulgados de garda, insistindo na necesidade dunha reforma normativa que recoñeza e retribúa a penosidade deste servizo. Por último, esiximos a creación dun complemento específico para os Xulgados de Violencia contra a muller que responda á carga real de traballo que soportan estes xulgados.

Nova Oficina xudicial Continúase negociando o decreto de unidades administrativas. O centro das nosas esixencias vira ao redor de que as funcións destas unidades sexan detalladas ao máximo, corrixindo así o mal endémico desta administración: a indefinición e mestura das funcións. Doutra banda, a Dirección Xeral asumiu a nosa alegación de que estas unidades se dividan en seccións, sempre que o número de traballadores alí destinados alcance un mínimo, que se determinará en cada caso concreto.

Outras cuestións O Director Xeral comunicounos que se consolidaron 17 prazas de reforzo e serán ofertadas no próximo concurso de traslados. Estas prazas están, entre outros órganos, no Rexistro Civil de Santiago, na Sala do Contencioso-Administrativo do TSX, nos Xulgados de Paz de Muros, Negreira, Sarria, Barbadás, Salceda de Caselas e en varios Xulgados de Menores.

26-02-2010. Nota informativa nº 23  
26-02-2010. Nota informativa nº 23  

CCOO de Xustiza