Page 1

novas da xustiza

Número 119 27 novembro 2009

Comisións de servizos Sumario

Adxudicacións provisionais Comisións de servizos ... 1 Adxudicacións provisionais

O prazo para reclamacións finaliza o 2 de decembro

Gripe A .......................... 2 Comisión de seguimento

Xustiza e Lingua ............ 4 O uso do galego nos xulgados

CCOO na internet ........... 8

Anexos Adxudicacións provisionais de comisións de servizos

A Dirección Xeral de Xustiza deunos traslado das listaxes coa puntuación provisional dos funcionarios que participan na provisión temporal dos órganos de nova creación

Nota A vindeira semana publica-

e outro coa adxudicación provisional por corpos, así como

remos os calendarios de

a relación dos excluídos/renuncias.

gardas da provincia de Pontevedra

O prazo de presentación de alegacións será de tres días hábiles: 30 de novembro, 1 e 2 de decembro. Lugar

de

presentación:

Servizo

de

Persoal-

fax

981546222 Edita

CCOO de Xustiza de Galicia

A resolución publicarase na intranet e na páxina web da Xunta

Ao final do boletín, achegamos todas as listaxes


2

Novas da Xustiza

Gripe A

Nota informativa sobre la comisi ón de seguimiento del plan de respuesta a la Gripe A y… planta quinta del nuevo edificio judicial de Ourense

A las 17.00 horas del día 25 tuvo lugar en la sede de la Dirección Xeral de Xustiza una nueva reunión administración-sindicatos como parte del protocolo de respuesta contra la gripe A. Como ya os informamos el pasado 14 de octubre, este plan pivota en torno a tres áreas: Medios, Comunicación y Personal.

AREA DE MEDIOS Se han remitido a los Decanatos y a los calabozos de los juzgados gel hidroalcohólica, guantes y mascarillas, así como los trípticos informativos. En aquellos centros en los que no exist-

27 de novembro de 2009

ían, se han empezado a instalar secamanos eléctricos y expendedores de jabón. Han sido instalados, más o menos el 40%, quedando sólo algunos juzgados de Pontevedra, Ourense y A Coruña.

ÁREA DE COMUNICACIÓN Los planes de respuesta han sido puestos en conocimiento de los representantes de los cuerpos de Secretarios Jueces y Fiscales para que, a su vez, activaran las sustituciones caso de que se produzca una mayor incidencia de gripe A. En pocos días se habilitará un teléfono en la Dirección Xeral de Xustiza para atender todas aquellas consultas o incidencias que tengan relación con este tema. Dicho teléfono será


FSC-CCOO Novas da Xustiza

3

anunciado en la intranet corporativa.

ÁREA DE PERSONAL Ha sido organizado un registro de avisos de desocupación inferior al 30%, a fin de poner en marcha los mecanismos de provisión temporal de puestos si la unidad está incluida dentro de los servicios esenciales (juzgados de guardia, por ejemplo). Para el resto de los centros de trabajo se tomarán las prevenciones necesarias por si es preciso poner en marcha estos mecanismos que, en todo caso, serán prioritarios cuando se alcance el 40% de desocupación. El balance final de esta sesión de seguimiento ha sido, no obstante, que no se ha producido una gran afectación de bajas en los juzgados de Galicia.

EDIFICIO JUDICIAL DE OURENSE Como quiera que la reunión fue de una gran brevedad y aprovechando que en ella se encontraba el encargado de medios de la Dirección Xeral, quisimos hablar con él sobre el nuevo edificio judicial de Ourense y, en concreto, sobre la quinta planta (Fiscalía) la cual carece de luz natural. La razón esta vez no es ni falta de espacio, ni arreglos de última hora, sino de un diseño “hecho con los pies” (que diría mi abuela). En pocas palabras se trata de un espacio de trabajo rodeado por todos sus lados con despachos (uno por fiscal y todos ellos con luz natural, por supuesto) y en el espacio central las mesas de los funcionarios. Más o menos como si

27 de novembro de 2009

fuera un gallinero y nosotros las gallinas.


4

Novas da Xustiza

Acción social

Acción social, ámbito non transferido De interese para as compañeiras e compañeiros que estiveron destinados en xulgados do ámbito do Ministerio de Xustiza e tiñan solicitada a acción social do 2009

ACCIÓN SOCIAL 2009 PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL DE LA ADMÓN. JUSTICIA AVISO

Por Resolución de la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia se aprueba las relaciones de adjudicatarios de los Programas de Acción Social para el Personal

27 de novembro de 2009

Funcionario y Laboral al servicio de la Administración de Justicia del año 2009. El interesado podrá comprobar en la página web http://dgraj.mju.es/mediper/A_Social/a_social.htm si es adjudicatario de la ayuda solicitada.


FSC-CCOO Novas da Xustiza

5

Xustiza e Lingua

A terceira edición da Xornada Xustiza e Lingua deixa algúns apuntamentos para fomentar o uso do galego nos xulgados “O principio da liberdade lingüística só pode ter a súa orixe na presenza ao mesmo nivel de galego e castelán” X. Palmou “Vimos da tradición xurídica que vimos. Estamos formados en castelán” X. Monteagudo “Aínda que teñas vontade de traballar en galego, moitas veces non é posible” A. López-Suevos “O coñecemento do galego que se nos acredita como mérito a gran parte dos xuíces que traballamos en Galicia non se activa na práctica” A. López-Suevos “No plano terminolóxico producíronse algúns avances como a publicación de vocabularios e glosarios e, na actualidade, estase a traballar nun dicionario xurídico galego” M. González

Publicado en www.icasantiago.org/

[19/11/2009] Nun salón de actos repleto na súa maior parte de profesionais lugar a terceira edición da xornada Xustiza e Lingua, reflexións para a normalización, que foi inaugurada e moderada polo decano do colexio de avogados compostelán, Evaristo Nogueira Pol. O acto inaugural contou coa presenza e as intervencións do secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, e do director xeral de Xustiza, Juan José Martín. O secretario xeral aproveitou a

27 de novembro de 2009

da avogacía e do ámbito lingüístico, tivo


6

Novas da Xustiza ocasión para dar a coñecer a elaboración dun novo manual de documentación xurídica que se levará a cabo nos vindeiros meses e anunciou, así mesmo, a próxima presentación dun curso de linguaxe xurídica en liña. Pola súa parte, o director xeral de Xustiza anunciou a súa intención de darlle continuidade e pulo á tradución das aplicacións informáticas e dos formularios de uso común nos xulgados galegos. A continuación tivo lugar unha breve presentación de dous novos recursos para o galego xurídico, que dende ese día poden consultarse na páxina web do colexio de avogados. Trátase, en primeiro lugar, do proxecto denominado “Formularios procesuais en lingua galega” que consiste no labor de tradución e renovación dos escritos máis habituais da práctica da avogacía co fin de poder ofrecelos para outros usos vindeiros entre este colectivo profesional. Este proxecto, que fora iniciado no ano 2008, conta coa participación dun numeroso grupo de avogados e avogadas pertencentes ao colexio de Santiago en estreita colaboración co tratamento lingüístico achegado por un grupo de lingüistas. “As leis en galego” é o título doutro novo recurso que se deu a coñecer nesta xornada. Trátase dunha páxina web na que se ofrece unha recompilación dos textos legais publicados no noso idioma amais doutros textos de interese lingüístico como a normativa sobre as linguas ou as principais resolucións xurisprudencias sobre esta materia. Tal e como estaba previsto, Xesús Palmou abriu a quenda dos catro relatorios da tarde. O ex conselleiro de Xustiza e actual conselleiro do Consello de Contas de Galicia referiuse en primeiro lugar á actualidade

da

sentenza

pronunciada

polo TSXG na que se rexeita a posibilidade de que os pais poidan impoñerlle á administración

a

elección

dun

único

idioma para escolarizar os seus fillos. Palmou amosouse satisfeito pola decisión do alto tribunal xa que “vén a poñer cordura” no debate sobre o uso das lin-

27 de novembro de 2009

guas no ensino e, subliñou, o "principio de liberdade lingüística" só pode ter a súa orixe na presenza "ao mesmo nivel" de galego e castelán. A este respecto engadiu que “o obxectivo da Administración pública debe pasar por que un rapaz abandone o ensino obrigatorio co mesmo nivel de galego que de castelán”. Sobre o uso do galego na xustiza, o ex conselleiro incidiu na necesidade de traducir as aplicacións informáticas e os formularios dos xulgados, así como a conveniencia de verter ao galego "os textos das leis procesuais e materiais no ámbito da xustiza, os distintos tratados doutrinais e estudos sobre lexislación, ou a maior parte da xurisprudencia", que na actualidade seguen en castelán O seguinte relator foi Xoaquín Monteagudo, avogado, secretario da administración local e presidente da Asociación de Funcionarios para a Normalización lingüística. Na súa comunica-


FSC-CCOO Novas da Xustiza

7

ción Monteagudo fixo un balance da situación actual do uso do galego por parte dos profesionais da xustiza. Segundo el o principal problema para superar a a actual desigualdade no uso idiomático pode atoparse no “uso ritualizado e sistemático” que, en xeral, predomina en todos os espazos deste ámbito. “Vimos da tradición xurídica que vimos. Estamos formados en castelán”. As facultades ou as inercias profesionais poden supoñer dous chanzos importantes nos que centrar o esforzo normalizador. A segunda sesión desta xornada comezou co relatorio da maxistrada Ana López-Suevos, quen amosou as e reiteradas dificultades para desenvolver con normalidade a súa actividade cotiá en lingua galega, sobre o que manifestou: “aínda que teñas vontade de traballar en galego, moitas veces non é posible”. Segundo López-Suevos non se fai ningún esforzo decidido dende a Administración por dotar os xulgados galegos dos medios técnicos que posibiliten o uso do galego. É esta unha necesidade que leva moitisimo tempo desatendida malia os tímidos e ineficaces intentos iniciados no seu día pola Administración galega de Xustiza. Por este motivo, “a diferenza doutras comunidades bilingües, seguimos sen ter un sistema informático en galego nos nosos xulgados” sinalou a maxistrada. Á parte dos medios técnicos, tamén incidiu na disfunción existente entre a valoración sobre a capacitación idiomática da xudicatura e a súa posterior posta en práctica: “O coñecemento do galego que se nos acredita como mérito a gran parte dos xuíces que traballamos en Galicia non se activa na práctica”. A xornada rematou co relatorio presentado por Manuel González, catedrático de Filoloxía da USC e secretario da Real Academia Galega. Na súa intervención, centrada na terminoloxía xurídica, González afirmou que se produciron “algúns avances nos últimos anos, como a publicación de vocabularios e glosarios”. Así mesmo destacou que na actualidade “estase a traformáticas na súa versión electrónica co fin de aproveitar ao máximo as opcións de consulta. O académico tamén profundou na importancia que debe cobrar a terminoloxía en calquera disciplina técnica e, en particular, no papel que esta debe xogar no proceso de asentamento dunha lingua como é a galega no eido xurídico moderno. Con detalle, tamén tivo tempo para expoñer algúns dos mecanismos lingüísticos aplicados ao traballo terminolóxico 

27 de novembro de 2009

ballar nun dicionario xurídico galego” que ademais contará con interesantes aplicacións in-


8

Novas da Xustiza

CCOO na internet Contacto

A nosa páxina web A CORUÑA Raquel e Estrela 981.18.20.32 saxgccoo@gmail.com

FERROL Manolo e Mati 981.33.73.25 matildeav1@gmail.com

SANTIAGO Mati 981.54.03.63 matildeav1@gmail.com

OURENSE Carlos e Justo 988.68.71.92 jclamela@yahoo.es

PONTEVEDRA Belén 986.80.39.79

Estamos na internet nas seguintes direccións: http://ccooxustiza.blogspot.com/ http://ccoojusticia.blogspot.com/

http://ccooenmugeju.blogspot.com/

belenpontevedraccoo@gmail.com

VIGO Mercedes e Pablo

27 de novembro de 2009

986.81.78.35 ccoogalicia@yahoo.es

Se queres publicar un artigo ou un comentario LUGO

no boletín, se queres realizar unha consulta ou

José Antonio

unha suxestión ou se queres recibir o boletín

982.40.21.95

remítenos un correo electrónico a

ccoo.xustiza@gmail.com

ccoo.xustiza@gmail.com


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

ADXUDCIACIÓN PROVISIONAL – por corpos – PROVISIÓN TEMPORAL XDOS. NOVA CREACIÓN – Decembro 2009 Resolución do 06/11/2009 (DOG 11/06/2009) Corpo: XESTIÓN P.A. DNI

Apelidos e nome

nº escala A 30/09/2003

A

M D A 21/11/2009

G

Puntuación Total

Xdo. de orixe

Xdo. Adxudicado en comisión Xdo Social nº 5 A Coruña

32419397T

Labrador Chouciño, Carmen Mª

564

27

1

23

0

54,29444468

1ª Inst. e Instr. nº 3 Carballo

34251232T

Seoane Regueiro, José Manuel

4246

19

6

7

12

51,03888972

1ª Instancia nº 6 A Coruña

Xdo. Social nº 5 A Coruña

32636691J

Lemos Montanet, Mª José

6502

16

7

6

12

45,20000096

Dec.- SC Apoio Ferrol

1ª Instancia nº 5 Ferrol

32599991K 33825362K 33331051A 36082028L

García Herrero,Enrique José Novo Colldefors, Mª Dolores Sánchez Rodríguez, Mª Aurora Veiro Gómez, Miguel Angel

2669 2621 9829

20 20 6

11 11 5

8 8 5

0 12 12

41,87777928 53,87777928 24,8611118

1ª Instancia nº 3 Santiago de Compostela Xdo. Social nº 1 Lugo Xdo. Penal nº 2 Lugo Xdo. Penal nº 3 Vigo

1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Lugo 1ª Instancia nº 5 Lugo Xdo. Mercantil nº 3 PO (sede Vigo)

Xdo. Penal nº 3 Vigo

1ª Inst e Instr nº 3 Tui

SEN CUBRIR 36077117F

Xdo. Mercantil nº 3 PO (sede Vigo)

Oitaben Farrapeira, Antonio SEN CUBRIR

1ª Inst e Instr nº 3 Tui

Corpo: TRAMITACIÓN P.A. DNI

Apelidos e nome

nº escala A 30/09/2003

A

M D A 09/12/2008

G

Puntuación Total

Xdo. de orixe

Xdo. Adxudicado en comisión

34975805G

Pérez Delafuente, Nides

11901

10

6

15

12

33,0833342

Xdo Penal nº 3 A coruña

Xdo. Social nº 5 A Coruña

32836797L 34896610K

Rivas Murias, Natalia Santos Suarez, Mª Isabel SEN CUBRIR Cabanas Lema, Mª José Fernández Pires, Mª Elisa Fernández Goti, Mª Teresa Fraga Formoso, Esther Alvarez Ramil, Mª Pilar Núñez González, Ana María López López, Belarmino SEN CUBRIR Sestelo Rial, Mª Concepción Couto Gómez, Beatriz Alves González, Marta de Jesús SEN CUBRIR

12484 13726*

9

1

1 1862

12 12

30,17222236 22,34445272

1ª Instancia nº 7 A Coruña 1ª Instancia nº 1 Santiago

4120 10904 11112 11982 10724 13882 13013

20 14 14 10 14 6 8

11 1 1 6 1 7 1

5 12 12 15 12 1 1

12 12 12 12 12 12 12

53,8611126 40,23333352 40,23333352 33,0833342 40,23333352 25,17222316 28,17222236

Xdo. Contencioso-Adtvo nº 4 A Coruña 1ª Instancia nº 1 Ferrol 1ª Instancia nº 1 Ferrol 1ª Inst e Instr nº 1 Betanzos 1ª Inst e Instr nº 1 Ordes 1ª Inst e Instr Becerrea Xdo. Penal nº 2 Lugo

11289 12445 13754*

14 9

1 1

12 1 1862

4 12 12

32,23333352 30,17222236 22,34445272

1ª Inst e Instr nº 1 Cangas !ª Instancia nº 1 Pontevedra 1ª Inst e Instr A Fonsagrada

Xdo. Social nº 5 A Coruña Xdo. Social nº 5 A Coruña Xdo. Social nº 5 A Coruña 1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Lugo 1ª Instancia nº 5 Lugo 1ª Instancia nº 5 Lugo 1ª Instancia nº 5 Lugo Xdo. Mercantil nº 3 PO (sede Vigo) Xdo. Mercantil nº 3 PO (sede Vigo) 1ª Inst e Instr nº 3 Tui 1ª Inst e Instr nº 3 Tui

32445741D 36032417L 32652432E 32667047D 34257904W 33313391F 34263848N 36029778W 76911201Y 34626915R


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Corpo: AUXILIO XUDICIAL nº escala DNI

Apelidos e nome

A 30/09/2003

A

M

D

G

Puntuación

A 09/12/2008

Total

32781907F

Martínez Fernández , Francisco Javier

2516

17

0

10

0

34,0555556

Fiscalia A Acoruña

Xdo. Social nº 5 A Coruña

32803974V 32662462R 33848803W 36113992J 34930000S 35551133X

Gómez Fernández, Mª Mónica Alcaraz Guitian, Patricia Vázquez Vázquez, Pedro Prado Prado, Fernando Javier Campos Rodríguez, Antonio Pereira Iglesias, Manuel

4323 1764 3841 4570 2852 3025

10 18 14 10 17 17

7 1 2 7 0 0

10 8 23 10 10 10

12 12 12 12 12 12

33,2222232 48,21111128 40,46111148 33,2222232 46,0555556 46,0555556

Xdo. Social nº 2 Santiago de Compostela 1ª Instancia nº 3 Ferrol 1ª Instancia nº 1 Lugo 1ª Inst e Instr nº 2 Cangas 1ª Inst. e Instr. nº 2 Tui 1ª Inst. e Instr. nº 1 Tui

Xdo. Social nº 5 A Coruña 1ª Instancia nº 5 Ferrol 1ª Instancia nº 5 Lugo Xdo. Mercantil nº 3 PO (sede Vigo) 1ª Inst e Instr nº 3 Tui 1ª Inst e Instr nº 3 Tui


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

LISTADO DE PUNTUACIÓN PROVISIONAL Provisión temporal xdos. nova creación – Decembro 2009 Resolución do 06/11/2009 (DOG 16/11/2009) Corpo: AUXILIO XUDICIAL nº Escala

DNI

Apelidos e nome

A

30-09-03

M D A 21/11/2009

Galego

Total

XDO. DE ORIXE

32662462R

Alcaraz Guitian, Patricia

1764

18

1

8

12

48,21111128

1ª Instancia nº 3 Ferrol

32603818F

Campello Iglesias, Mª José

2131

17

0

10

12

46,0555556

Serv. Común Notif. e Embargos A Coruña

32603928W

Castelo Hermida, Antonio

2203

17

0

10

12

46,0555556

Xdo. Paz Cedeira

32630516W

Pociña Piñeiro, Marta Mª

2814

17

0

10

12

46,0555556

Fiscalía A Coruña

34930000S

Campos Rodríguez, Antonio

2852

17

0

10

12

46,0555556

1ª Inst. e Instr. nº 2 Tui

35551133X

Pereira Iglesias, Manuel

3025

17

0

10

12

46,0555556

1ª Inst. e Instr. nº 1 Tui

32626603E

Garrán Rodríguez, Maximiliano José

606

22

0

26

0

44,14444456

1ª Instancia nº 1 Ferrol

32625009S

Aguilera Navarro, Mª José

2007

17

0

10

8

42,0555556

1ª Inst . e Instr. nº 2 Ordes

35557136X

Rodríguez Ruíz, Mª Cruz

3642

14

2

23

12

40,46111148

Xdo. Instrución nº 3 Vigo

32647273S

Otero Rodríguez, Mª Jesús

3705

14

2

23

12

40,46111148

1ª Instancia nº 10 A Coruña

33848803W

Vázquez Vázquez, Pedro

3841

14

2

23

12

40,46111148

1ª Instancia nº 1 Lugo

36080768R

Guerra Vidal, Javier Daniel

1898

17

0

10

4

38,0555556

Serv. Común Notif. e Embargos Vigo Fiscalia A Acoruña

32781907F

Martínez Fernández , Francisco Javier

2516

17

0

10

0

34,0555556

76572264C

Cea Viña, Dolores

4001

10

7

10

12

33,2222232

Xdo. Penal nº 2 Lugo

32803974V

Gómez Fernández, Mª Mónica

4323

10

7

10

12

33,2222232

Xdo. Social nº 2 Santiago de Compostela

32393868R

Periago Mosteiro, Jesús

4326

10

7

10

12

33,2222232

1ª Inst. e Instr nº 1 Ordes

36113992J

Prado Prado, Fernando Javier

4570

10

7

10

12

33,2222232

1ª Inst e Instr nº 2 Cangas

36092763J

Iglesias Sotelo, Mª Begoña

4650

10

7

10

12

33,2222232

1ª Inst. e Instr. nº 2 Caldas

36076194E

Villar Cousiño, Mª Carmen

4661

10

7

10

12

33,2222232

1ª Inst. e Instr. nº 2 Marín

2887866D

Dios Guillán, Cristina

4847

9

1

1

12

30,17222236

Fiscalía Pontevedra

32783036D

Diaz-Castroverde Gómez, Alberto José

4903

9

1

1

12

30,17222236

Xdo. Social nº 2 Santiago de Compostela

32789181J

García Sánchez, Mª Montserrat

4949

9

1

1

12

30,17222236

Audiencia Prov-Sec 6ª- Vigo

32798830W

Santalla Crecido, Noelia Alicia

5144

8

2

8

12

28,37777808

1ª Inst e Instr Becerrea

36085145P

Ferreiro Vázquez, Ana

5492

7

0

19

12

26,10555564

1ª Inst. e Instr. nº 1 Cangas


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

LISTADO DE PUNTUACIÓN PROVISIONAL Provisión temporal xdos. nova creación – Decembro 2009 Resolución do 06/11/2009 (DOG 16/11/2009) Corpo: TRAMITACIÓN P.A. nº Escala

DNI

Apelidos e nome

A

M

D

A 21/11/2009

30-09-03

Galego

Total

XDO. DE ORIXE

32445741D

Cabanas Lema, Mª José

4120

20

11

5

12

53,8611126

Xdo. Contencioso-Adtvo nº 4 A Coruña

34257904W

Alvarez Ramil, Mª Pilar

10724

14

1

12

12

40,23333352

1ª Inst e Instr nº 1 Ordes

36032417L

Fernández Pires, Mª Elisa

10904

14

1

12

12

40,23333352

1ª Instancia nº 1 Ferrol

32652432E

Fernández Goti, Mª Teresa

11112

14

1

12

12

40,23333352

1ª Instancia nº 1 Ferrol

34975805G

Pérez Delafuente, Nides

11901

10

6

15

12

33,0833342

Xdo Penal nº 3 A coruña

32667047D

Fraga Formoso, Esther

11982

10

6

15

12

33,0833342

1ª Inst e Instr nº 1 Betanzos

36029778W

Sestelo Rial, Mª Concepción

11289

14

1

12

4

32,23333352

1ª Inst e Instr nº 1 Cangas

76911201Y

Couto Gómez, Beatriz

12445

9

1

1

12

30,17222236

!ª Instancia nº 1 Pontevedra

32836797L

Rivas Murias, Natalia

12484

9

1

1

12

30,17222236

1ª Instancia nº 7 A Coruña

33313391F

Núñez González, Ana María

13882

6

7

1

12

25,17222316

1ª Inst e Instr Becerrea

34263848N

López López, Belarmino

13013

8

1

1

12

28,17222236

Xdo. Penal nº 2 Lugo

34896610K

Santos Suarez, Mª Isabel

13726*

1862

12

22,34445272

1ª Instancia nº 1 Santiago

34626915R

Alves González, Marta de Jesús

13754*

1862

12

22,34445272

1ª Inst e Instr A Fonsagrada

* En activo no corpo de xestión con posterioridade o escalafón pechado a 30-09-2003, polo que constan noutro escalafón interno do Ministerio pechado a 11-04-2009 contabilizado por días, ou aínda non teñen núm. De escala por ser da oposición de 2006 polo que se tivo en conta a puntuación total (BOEnúm. 150 do 21/06/2008) Nota: Nas liñas sombreadas figuran os participantes nesta provisión que obtiveron praza no concurso de traslados 15-03-2008, ou están en comisión de servizo ou substitución entre titulares


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

LISTADO DE PUNTUACIÓN PROVISIONAL Provisión temporal xdos. nova creación – Decembro 2009 Resolución do 06/11/2009 (DOG 16/11/2009) Corpo : XESTIÓN P.A. nº Escala

DNI

Apelidos e nome

32419397T

Labrador Chouciño, Carmen Mª

33825362K

Novo Colldefors, Mª Dolores

34251232T

Seoane Regueiro, José Manuel

A

D

A 21/11/2009

30-09-03 564

M

23

Galego

Total

0

54,29444468

XDO. DE ORIXE

27

1

1ª Inst. e Instr. Nº 3 Carballo

2621

20

11

8

12

53,87777928

Xdo. Social nº 1 Lugo

4246

19

6

7

12

51,03888972

1ª Instancia nº 6 A Coruña

33224238W

Alvarez Garcia, Mª Dolores

4277

19

6

7

12

51,03888972

1ª Instancia nº 7 A Coruña

35316872G

Ramallo Piñón, Mª Pilar

5225

18

1

9

12

48,21666684

1ª Instancianº 8 A Coruña

32364864T

Rodríguez Iñigo, Alfredo

3107

19

6

7

8

47,03888972

Xdo. Vixilancia Penitenciaria A Coruña

32636691J

Lemos Montanet, Mª José

6502

16

7

6

12

45,20000096

1ª Instancia nº 1 Ferrol

32599991K

García Herrero,Enrique José

2669

20

11

8

0

41,87777928

1ª Instancia nº 3 Santiago de Compostela

32752839B

Castañeda Gutierrez, Mario José

5825

17

0

23

4

38,12777788

Xdo. Paz Santa Comba

32632005L

Lorenzo López, José

7970

10

10

27

12

33,81666812

1ª Instancia nº 1 Ferrol

32764518Y

Filgueiras Jaspe, Mª Luisa

9227

7

2

13

12

26,40555588

Decanato Santiago

33331051A

Sánchez Rodríguez, Mª Aurora

9829

6

5

32765117F

Rubio Alameda, Ricardo

9497*

32779272V

Santamaria Sánchez, Ana Paula

9878*

1782

12

21,90000792

Xdo. Penal nº 2 Pontevedra

76405490L

Rivera Rodríguez, Mª Carmen

9880*

1782

12

21,90000792

1ª Instancia nº 4 Santiago de Compostela

34975176L

Pérez Gómez, Sandra Rosa

*

740

12

16,1111144

Audiencia Prov. Sec 6ª Santiago de Compostela

36082028L

Veiro Gómez, Miguel Angel

187,58*

12

Xdo. Penal nº 3 Vigo

32662739W

López Grandal, Mario

176,67*

12

1ª Inst. e Instr. Ortigueira

36077117F

Oitaben Farrapeira, Antonio

169,83*

12

Xdo. Penal nº 3 Vigo

5

12

24,8611118

Xdo. Penal nº 2 Lugo

1930

12

22,7222308

1ª Inst. e Instr. Nº 2 Carballo

* En activo no corpo de xestión con posterioridade o escalafón pechado a 30-09-2003, polo que constan noutro escalafón interno do Ministerio pechado a 11-04-2009 contabilizado por días, ou aínda non teñen núm. De escala por ser da oposición de 2006 polo que se tivo en conta a puntuación total (BOEnúm. 150 do 21/06/2008) Nota: Nas liñas sombreadas figuran os que obtiveron praza no concurso de traslados do 10-03-2009, ou están en substitución entre titulares


Praza de Europa, 5 A – 4º Polígono de Fontiñas 15781 SANTIAGO DE COMPOSTELA

EXCLUÍDOS / RENUNCIAS Provisión temporal xdos. nova creación – Decembro 2009 Resolución do 06/11/2009 (DOG 16/11/2009) DNI

Apelidos e nome

Causa da exclusión/renuncia

33859705W

Bergantiños Vázquez, Mª Carmen

Presentación instancia fora de prazo: 23-11-2009

32751781B

Losada Tormo, Isabel

Presentación de renuncia

32821770B

Miguens Vázquez, Angel Manuel

Presentación instancia fora de prazo: 23-11-2009

34107137T

Muñoz García, Felix

Non estar en activo nesta comunidade

50175789R

Vicente Vicente, Javier

Non estar en activo no corpo que solicita: Tramitación

Novas da Xustiza nº 119  

27 de novembro de 2009

Advertisement