Page 1

22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16

Platform voor nieuws en opinie

Exclusief

1

MoslimVandaag Waarom wilde de opvolger van Ibn Ghaldoun niet alle oud-leerlingen aannemen?

Deze editie: Gelukkig nog meer moslimmedia | 2 Een bonte discussie | 6

Gezondheidszorg in Turkije | 7

Cameron ziet toekomst in Shariah bankieren | 8 Mijn kennismaking met Geneeskunde van de Profeet (vrede zij met hem) | 9

3

Maryam is mijn rolmodel | 10

Vecht voor je gezondheid

Democratie tussen politiek en religie: Egypte als testcase

4 5

Lidmaatschap Word nu lid en ontvang de MoslimVandaag Exclusief elke twee weken in uw e-mailbox. Het lidmaatschap bedraagt slechts â‚Ź 20,- per jaar. Met uw bijdrage kunnen we een professionele journalistieke service ontwikkelen voor de hele moslimgemeenschap in Nederland. Aanmelden: www.moslimvandaag.nl/ lidmaatschap

MoslimVandaag Exclusief | 12 oktober 2013 | Jaargang 1 | Nummer 11 | www.moslimvandaag.nl <<< Terug naar navigatiepagina


MoslimVandaag Exclusief | 12 oktober 2013 | Jaargang 1 | Nummer 11 | www.moslimvandaag.nl

2

Gelukkig nog meer moslimmedia Laten we dan maar beginnen met: God zij geprezen! El hamdoe lillaah. Dankbaarheid past ons, als we zien dat God het mogelijk heeft gemaakt dat we binnen drie jaar minstens drie serieuze media-initiatieven hebben gezien binnen de moslimgemeenschap in Nederland.

A

ls pionier op gebied van berichtgeving voor deze gemeenschap kan ik daar alleen maar opgetogen over zijn. Ik heb de afgelopen drie jaar als hoofdredacteur van MoslimVandaag en directeur van Moslim Media gezien wat ervoor nodig is om media te maken voor de moslimgemeenschap. Het is geen peulenschil. Het is hard werken in een terrein dat nog volledig braak ligt. Inspirerende berichtgeving en betrouwbare journalistiek is een onmisbare schakel in de ontwikkeling van onze gemeenschap. Maar gemakkelijk is dat niet! Een van de zaken waar een beginnend hoofdredacteur mee te maken krijgt is de grote diversiteit die de moslimgemeenschap die Nederland heeft. We praten dan niet alleen over moslims van verschillende komaf, maar ook over moslims uit verschillende generaties, moslims met verschillende opleidingsniveaus. Daar komt bovendien bij het aantal verschillende talen waarin moslims de vrijdagpreek uitspreken en het aantal verschillende moslimgroeperingen en religieuze stromingen.

Alleen daarom al ga ik ervan uit dat we de komende tijd nog meer media-initiatieven gaan zien. Dat mag ik tenminste hopen. Het is namelijk zo dat de moslimgemeenschap gediend is met een grote groep moslims die betrokken is bij het ontwikkelen van media voor moslims. Kwaliteit ontstaat niet in een week en ook niet in een jaar. Ik denk dat we de stand pas over tien jaar kunnen opnemen. Er zijn vele initiatieven nodig voor voldoende creativiteit. We hebben vele pioniers nodig om tot kwaliteitsjournalistiek te komen. Daarnaast is het belangrijk dat verschillende groepen binnen onze gemeenschap bediend worden. Uit ervaring weet ik dat dat niet met één blad kan. Vele mensen hebben zich inmiddels geabonneerd op onze digitale publicatie. Maar nog veel meer mensen hebben zich niet geabonneerd. Voor sommigen weet ik dat het wel interessant zou zijn om een ander soort medium te maken. Bijvoorbeeld met een meer orthodoxe signatuur, of juist een veel meer liberale benadering van onderwerpen. Kortom, niet alle moslims kunnen worden bediend met één publicatie.

Colofon

Lezersreacties

Uitgever Moslim Media Design www.desig2press.nl Redactie Josef Stevens (Hoofdredactie) Asma Claassen (Eindredactie) Yassin Croes (Ass. eindredactie) Ali Houri Kasim Tekin Cherif Hamdine Samira Sabili Website www.moslimvandaag.nl E-mail redactie@moslimvandaag.nl Ledenservice ledenservice@moslimvandaag.nl

<<< Terug naar navigatiepagina

Wilt u reageren op een

Tot slot is het niet eenvoudig om een organisatie op te bouwen waarin een grote groep journalisten tot grote prestaties komt. Om een idee te geven, er werken bij bekende titels als de Volkskrant of nu.nl honderden redacteuren, verslaggevers en fotografen. Het is niet eenvoudig om in korte tijd zo’n bedrijf op te bouwen. Daar zijn miljoenen euro’s budget voor nodig. Die budgetten hebben we nu niet beschikbaar. Adverteerders investeren maar mondjesmaat, omdat ook het bereik van onze titels nog beperkt is. Daarom is het belangrijk dat elk initiatief zijn eigen journalisten opleidt. Van deze feiten ben ik de afgelopen tijd diep doordrongen. Daarom hebben we gekozen om te investeren in mensen en processen. En om onze bladformule te focussen op bepaalde onderwerpen. De onderwerpen waarin we thuis zijn, zoals onderwijs, religie, gezondheid, politiek cultuur en geschiedenis. Andere media hebben waarschijnlijk een andere focus, daarom steun ik hen van harte. Iedereen heeft zijn vakgebied en zijn eigen benadering. En ze kunnen ook altijd bij mij aankloppen voor advies. Ik zal het zeker geven!

Josef Stevens, oprichter van Moslim Media

Lidmaatschap Word nu lid en ontvang de

van onze artikelen?

MoslimVandaag Exclusief elke

Stuur dan een mail naar

twee weken in uw e-mailbox.

redactie@moslimvandaag.nl

Het lidmaatschap bedraagt slechts € 20,- per jaar.

Als u wilt dat uw lezersreactie gepubliceerd wordt, dan geldt de volgende voorwaarde: maximaal 100 woorden. De redactie behoudt het recht om in te korten of te

Aanmelden: www.moslimvandaag.nl/ lidmaatschap

In deze PDF kunt u onderstaande INTERACTIEVE ELEMENTEN vinden:

wijzigen indien nodig.

Hyperlink

Audio

Video


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

3

Waarom wilde de opvolger van Ibn Ghaldoun niet alle oud-leerlingen aannemen? Nadat De Opperd, de school die de meeste leerlingen van Ibn Ghaldoun na de sluiting van deze school heeft overgenomen, eerder vijf oud-leerlingen van Ibn Ghaldoun had geweigerd, heeft de rechter nu geoordeeld dat de school vier van de vijf leerlingen toch moet aannemen. Waarom wilde de school de leerlingen in eerste instantie niet aannemen? Welke regels zijn er met betrekking tot het weigeren van leerlingen en waar heeft de rechter zijn oordeel op gebaseerd?

H

et is een behoorlijk ingewikkeld verhaal, waar geen einde aan lijkt te komen. Hierbij een analyse van het verhaal tot nu toe. Het begon allemaal in de examenperiode van het voortgezet onderwijs. Op Ibn Ghaldoun bleken wel 27 verschillende examens gestolen te zijn. Dit resulteerde uiteindelijk in de faillietverklaring van de school op 8 oktober 2013, omdat de schoolinspectie besloot de geldkraan dicht te draaien. Om de oud-leerlingen van Ibn Ghaldoun onderwijs te kunnen blijven bieden, zijn ze ondergebracht in een nieuwe, voor hen opgerichte, islamitische school, De Opperd. De nieuwe school valt onder een nieuwe stichting, namelijk de Stichting Islamitisch Voortgezet Onderwijs Rotterdam (SIVOR). De Opperd weigerde een aantal leerlingen om twee verschillende redenen. In de eerste zaak ging het om 3 leerlingen, 2 broers en 1 zus, die volgens De Opperd werden verdacht van de examenfraude of nauw verbonden waren met de verdachten. Een andere zus van hen, die nu overigens hoger onderwijs volgt en dus niet op De Opperd zit, zou tevens ĂŠĂŠn van de hoofdverdachten zijn. De broertjes daarentegen worden enkel en alleen geweigerd omdat ze familie zijn van de verdachten. De Opperd stelde dat het drietal gepest zou worden door de andere leerlingen. De leerlingen hebben echter aangegeven dat dit niet het geval was en dat zij het erg fijn vinden op de school. Een beetje raar dat de Opperd voorbij is gegaan aan de gevoelens van het drietal. Het lijkt mij juist in het belang van de kinderen dat zij weer worden aangenomen en onderwijs kunnen volgen. Het drietal is echter al aangenomen op een andere school, de Thorbecke. Desondanks is hun advocaat toch naar de rechter gestapt. In de andere zaak ging het om leerlingen die zich met hun ouders flink verzet zouden hebben tegen de komst van de nieuwe school. Het gaat

<<< Terug naar navigatiepagina

hier om twee vaders en hun kinderen. Zij zijn geweigerd door de school omdat zij de grondslag van De Opperd niet zouden onderschrijven. Het bijzonder onderwijs mag namelijk op grond van artikel 2 van het Inrichtingsbesluit Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 40 van de Wet op het primair onderwijs kinderen weigeren van ouders die de grondslag van de school niet onderschrijven. Deze vrijheid wordt echter wel begrensd, bijvoorbeeld door artikel 7 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Daarnaast moet de school wel een consequente uitvoering van het toelatingsbeleid hebben en redelijkheid hanteren bij het beleid. Dit is meegenomen door de rechter inzijn besluitvorming op 8 november 2013. De voorzieningenrechter mr. I. Bouter in Rotterdam heeft namelijk uitspraak gedaan in de 2 zaken. In de eerste zaak heeft de rechter vastgesteld dat de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (oprichter van De Opperd) niet in redelijkheid tot het gevoerde toelatingsbeleid heeft kunnen komen.

De Opperd stelde dat het drietal gepest zou worden door de andere leerlingen. De leerlingen hebben echter aangegeven dat dit niet het geval was en dat zij het erg fijn vinden op de school.

De oude vestiging van Ibn Ghaldoun aan de Schere, waar nu de Opperd gevestigd is

tot De Opperd tot spanningen binnen de school zou leiden. Zij is namelijk zelf verdachte van de examenfraude op de Ibn Ghaldounschool. In de tweede zaak heeft de rechter de vordering van de twee vaders toegewezen. De rechter heeft namelijk geoordeeld dat de twee vaders tot de groep ouders behoren die zich, tot het moment dat het door hen ingestelde verzet tegen het faillissement van de Ibn Ghaldoun ongegrond is verklaard, heeft ingezet tot behoud van die school. Uit deze inzet volgt volgens de rechter niet zonder meer dat eisers de grondslag van De Opperd niet onderschrijven. De verklaring van de vaders in de zitting dat ze hun kinderen na de faillietverklaring hebben ingeschreven in De Opperd is door de rechter ook meegenomen in zijn besluit. De rechter vindt namelijk dat met de inschrijving de grondslag van de school niet terzijde wordt geschoven. Tot slot nog een opmerking over de voortgang van de zaak in de examenfraude. Donderdag 7 november 2013 stonden de elf verdachten van de inbraak/fraude voor de eerste keer voor de rechter. Er is toen een regiezitting gehouden. De regiezitting is ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak die gepland staat voor januari 2014.

Samira Sabili linken naar andere bronnen:

De voorzieningenrechter acht het namelijk niet aannemelijk dat het toelaten van de jongste twee kinderen (de broertjes) tot De Opperd tot spanningen binnen de school zal leiden. Zij zijn geen verdachten in de examenfraudezaak. De voorzieningenrechter oordeelde echter wel dat wat betreft het oudste kind van de drie voldoende aannemelijk en met redelijkheid is vastgesteld dat haar toelating

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/ Rechtbanken/Rotterdam/Nieuws/Pages/ VieroudleerlingenIbnGhaldounalsn.aspx http://www.leerplicht.net/pdf/toelaten_schorsen_ verwijderen_leerlingen_leerplichtnet_2010.pdf http://www.rassers.nl/nl/Archief/2013/Onderwijsrecht http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/school_weigert_ dreigende_leerlingen_ibn_ghaldoun_1_781715 http://www.ad.nl/ad/nl/13548/Eindexamenfraude/article/ detail/3539852/2013/11/06/Opvolger-IbnGhaldounweert-scholieren-om-verdachte-zus.dhtml


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

4

Democratie tussen politiek en religie: Egypte als testcase Volgens de Arab Opinion Index 2012/2013 is democratie met open en pluralistische verkiezingen de geprefereerde bestuursvorm in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Hoe valt dat te rijmen met een voorkeur voor de sharia als wetgeving en welke rol speelt de politieke islam hierin?

D

e turbulente gebeurtenissen in Egypte met de val van president Morsi en het buiten de wet stellen van de Moslimbroeders hebben de afgelopen maanden tot verhitte discussies geleid tussen voor- en tegenstanders van Morsi. De voorstanders betogen dat de president democratisch werd verkozen en dat zijn afzetting een staatsgreep is. Volgens de tegenstanders hebben de Moslimbroeders hun door het volk gegeven mandaat misbruikt voor eigen doeleinden waardoor ze alle democratische legitimiteit hebben verloren. “Democratie” is een cruciaal element in het debat. Het in Qatar gevestigde Arab Center for Research and Policy Study heeft in juni 2013 zijn Arab Opinion Index 2012/2013 gepubliceerd op basis van onderzoek in 14 landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Op de vraag of ze akkoord konden gaan met de stelling dat democratie, ondanks alle tekortkomingen, nog steeds de beste bestuursvorm is, antwoordde 23% van de respondenten “helemaal akkoord” en 45% “akkoord”. Een pluralistisch politiek systeem waarin partijen van alle strekkingen het tegen elkaar opnemen in vrije verkiezingen geniet een duidelijke voorkeur op een systeem waarin enkel islamitische politieke partijen toegelaten zijn of een systeem gebaseerd op de sharia zonder politieke partijen en verkiezingen. Het Pew Research Institute heeft in 38 landen onderzocht hoe moslims tegenover de sharia als wetgevend systeem staan. In 25 landen steunt een meerderheid van de moslims de invoering van de sharia als wetgeving. In Egypte steunt 74% van de moslims deze visie.

een religieuze levenshouding voor veel moslims kan samengaan met een democratisch politiek systeem. Het tekent meteen de uitdaging waarmee de politieke islam wordt geconfronteerd. De politieke islam is in staat om de seculiere natiestaat waarin de moslims leven te verzoenen met de religieuze samenleving die het hart van de staat vormt. Het beleid van de AK partij in Turkije is daarvan het levende bewijs (al is volgens het Pew onderzoek slechts 12% van de Turken gewonnen voor de invoering van de sharia als wetgevend systeem). Deze stroming binnen de politieke islam wordt wel eens “post-islamisme” genoemd en duidt op een evolutie van een gesloten systeem met de nadruk op plichten naar een open systeem met de nadruk op rechten.

Het verdrijven van de Moslimbroeders, onder het mom van volksprotest maar geheel in de autoritaire stijl van het oude regime van Moebarak, heeft echter aangetoond dat zowel het post-islamisme als het post-secularisme geen gewonnen spel hebben.

Yassin Croes

linken arab center for research and policy study:

“arab opinion index 2012/2013”

De toekomst zal uitwijzen of de Moslimbroeders in Egypte een tweede kans krijgen.

http://english.dohainstitute.org/content/af5000b3-46c745bb-b431-28b2de8b33c7 de

14 landen waarin het onderzoek

plaatsvond zijn: jemen, saudi-arabië, koeweit, irak, jordanië, palestina, libanon, egypte, soedan, tunesië, algerije, marokko, mauretanië en libië. het onderzoek werd gevoerd tussen juli

Post-islamisme

Maar tegelijk kan een “post-seculiere” evolutie worden onderscheiden. Vijftig jaar geleden werd een seculier-revolutionaire politieke ideologie als progressief beschouwd terwijl een religieus-islamitisch onderbouwde ideologie per definitie conservatief was. Maar de dictatoriale uitwassen van seculier-autoritaire regimes zoals in het Irak van Saddam Hoessein, het Syrië van Assad en het Egypte van Moebarak hebben aangetoond dat seculiere regimes op z’n zachtst gezegd niet zaligmakend zijn.

Beide onderzoeken lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Het toont aan dat

Het post-islamisme en het post-secularisme vinden elkaar in Egypte in het stre-

<<< Terug naar navigatiepagina

ven om de islam als religieuze grondslag van de samenleving enerzijds en een politiek systeem gebaseerd op democratische begrippen anderzijds met mekaar te verzoenen. Een islamitisch secularisme als het ware.

2012 en maart 2013. pew research institute:

“beliefs about sharia” http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worldsmuslims-religion-politics-society-beliefs-about-sharia/

38 landen zijn verdeeld over europa (rusland, kosovo, bosnië en alabanië), centraal-azië, zuid-oost azië, het middenoosten, noord-afrika en de rest van afrika. de

in het onderzoek werd ook nagegaan hoe

(moet de sharia ook voor niet-moslims gelden, in welke domeinen moet de sharia gelden) de sharia als wetgeving moet worden ingevoerd.


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

5

Vecht voor je gezondheid Ons lichaam is ons als amana door Allah geschonken. Wij dienen er goed voor te zorgen en zullen hier dan ook verantwoording voor moeten afleggen. Helaas worden wij steeds meer beïnvloed door bedrijven die zich niet om onze gezondheid bekommeren en maar één ding willen: geld. Met deze bedrijven bedoel ik niet alleen de fastfoodketens en voedingsmiddelindustrie die er alles aan doen om ons hun producten te verkopen die ons lichaam op lange termijn schaden. Nee, onder deze categorie valt ook een vorm van industrie waarvan je het niet zou verwachten, namelijk de farmaceutische industrie.

H

et opmerkelijke aan reguliere medicijnen is dat een medicijn tegen één klacht tien andere klachten kan veroorzaken. Ook onderdrukken medicijnen voor chronische ziekten alleen de symptomen en pakken ze niet de werkelijke oorzaak aan. Dit is eigenlijk best logisch, want de farmaceutische industrie wil winst maken. Het baat de farmaceutische industrie niet als jij geneest; deze industrie verdient immers miljoenen als jij ziek blijft. Maar wanneer jij geneest dankzij een medicijn en verder kunt leven zonder medicijnen is dat een verlies voor deze industrie. Hiermee wil ik niet zeggen dat je moet stoppen met het slikken van medicijnen. Mijn punt is dat we kritischer moeten zijn ten opzichte van de middelen die we gebruiken voor onze genezing. Laat je niet aanpraten dat je niet te genezen bent en voor de rest van je leven medicijnen moet slikken. Kom in actie. Laat je niet dom houden en ga op zoek naar de juiste voeding. Want de voeding die in deze tijd ‘normaal’ voor ons is, is slecht voor ons. Hetzelfde geldt voor stress. Een gezonde geest kan een lichaam gezond houden en stress kan het lichaam ziek maken. Verder moeten wij Allah en Zijn profeet Mohammed, vrede zij met hem, niet vergeten.

De profeet, vrede zij met hem, heeft namelijk gezegd: “Er bestaat een medicijn

voor elke ziekte en wanneer het (juiste) medicijn voor een ziekte gevonden wordt, dan zal deze genezen met de wil van Allah.” (Muslim) En “Allah heeft geen ziekte neergezonden of Hij heeft er ook een genezing voor neergezonden.” (BUKHARI EN MUSLIM)

Wij moeten ons best doen om dat medicijn voor onze klachten te vinden. Allah en Zijn profeet willen werkelijk het beste voor ons. We zouden dus veel baat kunnen hebben bij de geneeswijzen die te vinden zijn in de Koran en de soennah. Een krachtig medicijn dat kan baten bij kwalen en ziekten is het zwarte zaad, ook wel ‘wilde nigella’ genoemd. Hierover zei de profeet Mohammed, vrede zij met hem: “Het is een geneesmiddel voor

elke ziekten, behalve tegen de dood.” (BUKHARI)

Een genezende behandeling die we van onze profeet Mohammed, vrede zij met hem, hebben geleerd is hijama. Bij hijama, ook wel bekend als ‘cupping’therapie, wordt het ongezonde deel dat door het bloed stroomt naar boven gezogen en uit het lichaam verwijderd.

Verder kunnen voedingsmiddelen als honing en dadels ook baten. En wat wij vooral niet moeten vergeten is de helende werking van de Koran en de kracht van de smeekbede.

Het opmerkelijke aan reguliere medicijnen is dat een medicijn tegen één klacht tien andere klachten kan veroorzaken. Beste broeder, beste zuster, jouw lichaam is van jou. Niet van de voedingsmiddelenindustrie, niet van de farmaceutische industrie en niet van de maatschappij. Jouw lichaam is jouw verantwoordelijkheid en jouw zorg. Zorg ervoor dat het de beste behandeling en zorg krijgt. En vergeet de volgende woorden van onze geliefde profeet Mohammed, vrede zij met hem, niet: "Een gelovige lijdt niet

aan ziekten, vermoeidheid, moeilijkheden of verdriet dat hem angstig maakt, of van een doorn die in zijn huid prikt, zonder dat Allah hem zijn slechte daden ervoor vergeeft." (BUKHARI EN MUSLIM)

Alhamdoelilah, wij zijn moslims en alles wat ons overkomt is een zegening. Moge Allah ons de kracht en kennis schenken om de juiste zorg te dragen voor onze gezondheid en moge Allah de zieke onder ons genezen.

Anissa Akhnij

De Ajwa dadels van Aliya (een gebied in Madina) bevatten een helend effect (op het lichaam) en zijn als een tegengif in de vroege ochtend.

<<< Terug naar navigatiepagina


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

Een bonte discussie De afgelopen weken hebben we een opvallend felle discussie gezien over Zwarte Piet. Hoe je het ook wendt of keert, naast allerlei voor-christelijke, vroeg-christelijke, laat-christelijke invloeden en oriëntalistische invloeden kent deze traditie ook een duidelijke racistische invloed. De Zwarte Piet zoals wij die nu kennen, is gebaseerd op een stereotype uit de negentiende eeuw zoals zwarte mensen toen werden afgebeeld. Daarnaast zitten er elementen van onderdanigheid en dommigheid in die ook vaak terugkeren in de stereotypes over zwarte mensen. Tegelijkertijd is Zwarte Piet ook beïnvloed door stereotype afbeeldingen van Moren.

V

eel mensen zullen ongetwijfeld stellen dat kinderen dat racisme niet kennen en dat we Sinterklaas niet vieren met racistische intenties. Dat zal ongetwijfeld in de meeste gevallen waar zijn. Het gaat in dit verhaal echter niet alleen om degenen die Sinterklaas wel een leuke traditie vinden, maar ook om de mensen die daar, mede door hun familiegeschiedenis, heel andere ervaringen mee hebben. Zo komen we eigenlijk uit op het punt waar het om gaat: wiens ervaringen zijn doorslaggevend in dit feest? Tellen de gevoelens van in het bijzonder zwarte burgers net zo hard mee als die van blanke autochtonen? Of beter nog: tellen de gevoelens, grieven en wensen van minderheden net zo hard als die van blanke autochtonen? Van wie is dit land eigenlijk en wie bepaalt dat? Wie bepaalt wat onze tradities zijn en meer nog: wie bepaalt wie onder ‘ons’ valt?

Dit gaat niet over Zwarte Piet, maar over de vraag wat de Nederlandse identiteit is, wie daar nog wel binnenvallen en wie niet en wie daar zeggenschap over heeft. Dit alles maakt de discussie over Zwarte Piet ook tot een discussie die belangrijk is voor moslims. Temeer omdat de discussie over Zwarte Piet en met name de grieven van degenen die de status quo willen handhaven, vaak naadloos overgaan in opmerkingen die te maken hebben met moslims en islam. Op andere manieren zien we dat nog wel vaker terug. Bosnische Moslims werden ‘etnisch gezuiverd’ nadat ze steeds meer werden gezien als aparte raciale groep

<<< Terug naar navigatiepagina

door mensen die op basis van uiterlijke kenmerken, cultureel en taalkundig gezien gelijk waren. Niemand die zich druk maakte over hoe vaak een Bosnische Moslim naar een moskee ging: men werd op basis van afstamming gecategoriseerd als Moslim. Dat de discussie die volgde op het, inmiddels traditionele, anti-Zwarte Piet-activisme ook een zeer racistisch getint vervolg kent, moet ook niemand verwonderen. Racisme is namelijk door de geschiedenis heen een uitstekend middel gebleken voor blanke autochtonen om andere groepen mensen (Arabieren, zwarte Afrikanen, joden) in een ondergeschikte positie te brengen en te houden. In de recente Zwarte Piet-discussie zijn het zwarte activisten die, vanuit het idee dat zij gelijkwaardig zijn, hun plek opeisen in het debat. Dit debat gaat niet zomaar over Zwarte Piet, maar over de vraag wat de Nederlandse identiteit is, wie daar nog wel binnenvallen en wie niet en wie daar zeggenschap over heeft. Wat het antwoord is, heeft onvermijdelijk gevolgen voor moslims in Nederland. Niet alleen zijn er zwarte moslims (en speelt ook onder moslims het probleem van racisme), maar het antwoord heeft gevolgen voor de verhoudingen tussen de dominante (blanke autochtone) meerderheid en de verschillende minderheden. Moslims behoren tot die laatste categorie, zeker als ze ook tot de categorie allochtoon behoren.

6

Wat moslims in deze discussie zouden kunnen doen, is nog niet zo eenvoudig te zeggen en ik ben de laatste die wil stellen dat moslims iets zouden moeten doen; er zijn al genoeg discussies waarin van moslims gevraagd of zelfs ge-eist wordt dat men iets doet. Maar het is wel een discussie die gaat over de inrichting van hun samenleving, van hun nationale identiteit (naast andere), hun feesten (veel moslims vieren Sinterklaas) en de ruimte die er in de samenleving is voor gelijkwaardigheid en diversiteit. En het is een discussie die, ook al gaat deze niet over islam en moslims, vroeg of laat toch over islam en moslims gaat. Het is in die zin dan ook opvallend dat al die verschillende organisaties van allerlei verschillende groepen, die zich nu flink roeren, onafhankelijk van elkaar lijken te opereren op enkele oude netwerken na. Wellicht is meer samenwerking toch wel gewenst, wil men daadwerkelijk een kans maken om zaken als racisme, anti-semitisme en islamofobie aan te pakken. In ieder geval is er wel één ding dat moslims kunnen doen. Uit onderzoek naar islamofobie en discriminatie tegen moslims blijkt dat het aantal moslims dat concrete ervaringen heeft met discriminatie vanwege huidskleur, afkomst of religie veel hoger is dan het aantal meldingen. Veel mensen lijken ‘geleerd’ te hebben, dat discriminatie een ‘normaal’ onderdeel is van het dagelijks verkeer. Anderen schamen zich voor dergelijke, vaak vernederende, ervaringen. Weer anderen melden ook niet, maar vertonen wel het type reactie dat de vooroordelen vaak bevestigt; hoe begrijpelijk dergelijke reacties ook zijn. Anderen denken dat er toch niets gebeurt met de reacties of dat het toch niet te bewijzen is. Dat zijn inderdaad lastige punten, maar niet melden helpt zeker niet. Melden dus!

Martijn de Koning

< Recente tweet naar aanleiding van het Zwarte Piet debat.


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

7

Gezondheidszorg in Turkije Een vrijgezellenfeestje voor ons buurmeisje en ik zit naar de swingende jonge meiden te kijken. Eentje trekt er mijn aandacht. Ze ontleent heel veel plezier aan het dansen in haar ééntje. Stralend stapt ze op me af en in een flits herken ik haar. Het is Fatma. Jaren geleden zag ik haar voor het laatst, met een kaal hoofd vanwege chemotherapie en leukemie. Ze is genezen verklaard en het gaat goed met haar, zegt ze. Fatma heeft het gered en heeft geluk gehad, mede omdat haar ouders hebben geknokt voor hun doodzieke dochter. Huis verkocht, naar Ankara verhuisd in de buurt van het Academisch Centrum en jarenlang hun dochter moreel en financieel bijgestaan, want ernstig ziek zijn, betekent vaak ook grote financiële problemen.

I

n 1997 emigreerde ons gezin naar Turkije. Meerdere Nederlandse Turken verbaasden zich over ons vertrek: “Hoe kunnen jullie de goede gezondheidszorg in Nederland inruilen voor de slechte gezondheidszorg in Turkije”? In onze eerste jaren in Turkije heb ik vaak in verbazing aan hen teruggedacht. Ze hadden niet overdreven. Er was inderdaad een schrijnend verschil, overvolle onhygiënische ziekenhuizen met onvriendelijk personeel dat veelal te beroerd was om je te woord te staan of naar je te luisteren. Veel specialisten hielden, naast hun werk in het ziekenhuis, een privéspreekuur, waar je tegen forse betaling wél werd aangehoord en met alle egards werd behandeld. Veel mensen waren onverzekerd en gingen met de ziekenfondskaart van een familielid of buurman naar een dokter. Gelukkig deden sommige artsen een oogje dicht, zodat de zieke man of vrouw of kind kon worden geholpen. Vaak hebben we onverzekerde buren aan de deur gehad, die vroegen om een aspirientje, of koorts verlagende middelen voor hun zieke kind. Voorgeschreven medicijnen waren in die periode vaak niet aanwezig of niet in voorraad. Opname en operatie in een ziekenhuis, waren helemaal een hachelijke zaak.

<<< Terug naar navigatiepagina

In Turkije verrichten verpleegkundigen alleen medische handelingen, de restzorg voor een patiënt is volledig in handen van familieleden of vrienden (z.g. ‘refakatcı’). Sommige refakatcı, zaten dagen en nachten naast het bed van hun zieke familielid. Moeders lagen samen met hun zieke kind in het ziekenhuisbed, omdat er geen bed of krukje voor hen was. Volle zalen met soms 8 tot 10 bedden. Patiënten met kanker, zoals Fatma, konden alleen terecht in de Universiteitsziekenhuizen van de grote steden zoals Istanbul, Ankara, of Izmir. Ouders van kinderen met kanker, die van ver kwamen, bivakkeerden soms wekenlang in hun auto of noodgedwongen bij familie, of in een hotel, of zelfs in een park.

Meerdere Nederlandse Turken verbaasden zich over ons vertrek: “Hoe kunnen jullie de goede gezondheidszorg in Nederland inruilen voor de slechte gezondheidszorg in Turkije”?

Nu, anno 2013, is er een enorme verbetering te constateren. Praktisch iedereen is verzekerd en indien onverzekerd word je niet meer weggestuurd en zo goed als mogelijk geholpen en bijgestaan. Medicijnen zijn ruim verkrijgbaar. Privéspreekuren zijn verboden verklaard en het personeel in ziekenhuizen is vele malen vriendelijker geworden. Eerstelijnszorg en huisartspraktijken hebben hun intrede gedaan en beginnen langzamerhand de ziekenhuizen te ontlasten. Maar dat is een zeer langzaam vorderend proces, want men is gewend om meteen naar het ziekenhuis te gaan en niet eerst naar een huisarts. Verouderde ziekenhuisgebouwen worden afgebro-

ken en in de plaats daarvan komen ruim opgezette, goed geoutilleerde ziekenhuizen met tweepersoonskamers, met een eigen WC en douche, (gratis) tv, telefoon en ijskastje. Naast ieder bed, een tot bed uitklapbare stoel, waar een refakatcı 's nachts op kan slapen. Het enige dat - volgens mij- nog ontbreekt is een ‘papegaai’ boven het bed, waar de patiënt zich aan kan optrekken; dat is iets wat in Nederland aan ieder bed is bevestigd en dat zou in Turkije een enorme ontlasting voor de refakatcı zijn. Mannelijke patiënten en vrouwelijke patiënten liggen op aparte kamers, dus niet gemengd, zoals in Nederland. In de meeste ziekenhuizen is er nu een mescit - gebedskamer- aanwezig. in ons nieuwe ziekenhuis bevindt zich op de muur van iedere ziekenkamer zelfs een groene pijl, die de Qiblah,gebedsrichting aangeeft. De (academische) ziekenhuizen in de grote en overbevolkte steden (Istanbul 18 miljoen inwoners) zijn echter nog steeds overbelast. Echter,vervanging van hun vaak oude gebouwen is o.a.door problemen van ruimtelijke orde, geen sinecure. In de grote steden zijn er voor operaties lange wachtlijsten en daardoor wijken patiënten vaak uit naar kleinere steden met minder lange wachtlijsten. Vorig jaar liet een vriend van ons uit Istanbul zich behandelen en opereren in Tokat. Het regeringsbeleid is er op gericht dat er in alle 7 provincies van Turkije een Academisch Centrum en een oncologische afdeling aanwezig is, zodat doodzieke kankerpatiënten dichterbij huis kunnen worden behandeld en hun refakatcı kunnen worden afgelost. Kortom, ik denk dat vele Nederlandse Turken zich in 2013 opnieuw kunnen verbazen over de gezondheidszorg in Turkije, maar dan in de positieve zin van het woord!!!!

Maryam Scholten


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

Cameron ziet toekomst in Shariah bankieren Tijdens het World Islamic Economic Forum op dinsdag 29 oktober 2013 in Londen onthulde David Cameron dat Groot-Brittannië voor £200 miljoen zal uitschrijven aan islamitische obligaties.

I

n een poging om het financiële hart van London, de City, met omvangrijke nieuwe islamitische investeringen een impuls te geven, is Groot-Brittannië er klaar voor om het eerste niet-moslimland te worden waar obligaties kunnen worden gekocht door islamitische investeerders. In zijn toespraak zei David Cameron dat het Ministerie van Financiën het voornemen heeft over te gaan tot de uitgifte van £ 200 miljoen. Een vorm van schuld die in overeenstemming is met de islamitische financiële wetgeving.

Het World Islamic Economic Forum werd nog niet eerder gehouden in een niet-moslimland en benadrukt de groeiende rol van Londen in de islamitische financiële wereld.

Door de uitgifte van deze nieuwe staatsobligaties wordt Groot-Brittannië het eerste niet-moslimland dat kan profiteren van het groeiende aanbod van islamitische investeringen, met een verwachte waarde van meer dan £1.300 miljard volgend jaar. Volgens de premier zou het “onjuist” zijn als Groot-Brittannië de gelegenheid om meer islamitische investeringen een impuls te geven, aan zich voorbij zou laten gaan. Dit te meer daar de stad Londen zich als concurrent van Dubai wil ontwikkelen tot financieel centrum voor bankieren volgens de sharia, de islamitische wetgeving.

De Londen Stock Exchange (de Beurs) bereidt de islamitische Markt Index voor om de managers van sharia-fondsen te helpen nieuwe investeringsmogelijkheden te herkennen. Het plan van het Verenigd Koninkrijk om een eigen islamitische obligatie uit te geven zou kunnen leiden tot miljarden Britse ponden aan schuldbrieven, die verkocht worden aan islamitische investeerders, waardoor zij de schatkist in staat stellen om de investeringen te spreiden, separaat van de traditionele beleggingen in staatspapieren. “Al jaren wordt er buiten de islamitische wereld gesproken over het creëren van een islamitische obligatie – de Sukuk -, maar het is er nooit daadwerkelijk van gekomen.

Cameron zei: ‘‘Indien het islamitisch bankieren sneller groeit dan het traditionele bankieren en indien de wereldwijde Islamitische investeringen in 2014 uitgroeien tot £1300 miljard, dan willen wij de zekerheid dat een groot deel van deze nieuwe investeringen hier in Groot-Brittannië wordt gedaan”. Cameron hield zijn toespraak voor hoge functionarissen van islamitische landen. Onder de aanwezigen op de vergadering waren Sultan Hassan al Bolkiah van Brunei, Koning Abdullah van Jordanië, President Hamid Karzai van Afghanistan en Prins Salman bin Hama Al Khalifa,de Kroonprins van Bahrein.

<<< Terug naar navigatiepagina

Groeiende rol van Londen in de islamitische financiële wereld.

8

Dat veranderen is een kwestie van pragmatisme en politieke wil. Hier in Groot-Brittannië hebben wij beide,” aldus Mr. Cameron. Overeenkomstig de sharia, is het islamitische beleggers verboden om rente te ontvangen. De Sukuk vermijdt dit probleem door te zorgen voor een vast rendement voor investeerders. De waarde van de reeds op de Londense markt geregistreerde Sukuk heeft de afgelopen vijf jaar de $34 miljard bereikt, met bijna 50 obligaties die genoteerd zijn op de London Stock Exchange. Fondsen volgens de sharia zijn al gebruikt om enkele van de grootste hoofdstedelijke projecten, inclusief de Shard (het hoogste gebouw van Londen) en het Olympisch dorp, te financieren. Meer dan 20 banken in Groot-Brittannië bieden op dit moment islamitische financiële producten en diensten aan, meer dan enig ander Westers land. Naar verwachting zal dit aantal verder groeien.

Vertaald door Joan Lute Harry Wilson, The Telegraph, U.K. 29 oktober 2013 bron:

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/ banksandfinance/10410467/Britain-to-become-firstnon-Muslim-country-to-launch-sharia-bond.html?fb


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

Mijn kennismaking met Geneeskunde van de Profeet Ik zal eerst mijzelf kort introduceren. Mijn naam is Anna Vogel. Ik ben zesenveertig jaar en moeder van twee kinderen: een dochter van vijftien en een zoon van dertien jaar. Ik ben Nederlandse, jurist, veranderkundige en moslim sinds de geboorte van mijn dochter. Ik woon en werk in Den Haag. Op dit moment ben ik projectleider in de fusie van twee grote uitvoerende diensten bij het Ministerie van Economische Zaken.

“D

at heeft nog weinig te maken met geneeskunde of gezondheid,” hoor ik je denken. En dat klopt. Tot een jaar of vier geleden deed ik nog vrij weinig met gezondheid, behalve dat ik altijd wel heb gesport. Dat veranderde toen mijn zus orthomoleculaire geneeskunde ging studeren. Deze wetenschap gaat over wat eten en bewegen doet met je gezondheid. Sindsdien eet ik anders en sta ik veel vaker stil bij de samenstelling en oorsprong van voedingsmiddelen en bij de volgorde van bewegen en eten. In mei van dit jaar, tijdens een weekend in Zeeland met veel islamitische sprekers, woonde ik een workshop bij die werd gegeven door Aboe Hamza. Hij hield een verhaal over de drie niveaus van kennis als het gaat om geneeskunde: de Quran en de soennah, de natuurwetten en de mening van mensen en over de drie perspectieven om naar het lichaam te kijken, namelijk de inname, de energiebalans en de afvoer. Tenslotte ging hij in op de drie zaken die genezen, te weten honing, aderlating en warmte. Het was een prachtige middag. Ik was vooral geïntrigeerd door het feit dat iemand een zo complex geheel als de fysieke gesteldheid van de mens kon bena-

Aboe Hamza geeft les

<<< Terug naar navigatiepagina

deren en samenvatten op een zo simpele en begrijpelijke manier. Ik geloofde direct in de prinicpes en uitgangspunten die ten grondslag leken te liggen aan een zeer effectieve wijze van het benaderen van gezondheid en genezing. De vreugde en interesse groeiden nog meer, toen Aboe Hamza aan het eind van zijn workshop, die overigens erg veel interactie kende, ook een aantal aanwezigen ging behandelen. Een aantal jonge mensen werd voor de groep gezet, door Aboe Hamza bevraagd en kort onderzocht. Daarna voerde hij, zonder veel kracht te gebruiken, even secuur als snel een aantal bewegingen uit, waarna deze jongeren allemaal aangaven zich een stuk beter te voelen. Geen stijve nek meer, altijd aanwezige hoofdpijn/migraine die verdween, een schouder die ineens weer alle kanten op kon bewegen zonder pijn. De weken na dit weekend liet de idee, dat we in Nederland heel veel behoefte hebben aan deze benadering van gezondheid mij niet meer los. Aboe Hamza verbleef nog een aantal weken in Nederland en gedurende die weken ontmoette ik hem nog een aantal keer. Steeds bleek hij in staat om met zijn zeer simpele behandelmethoden mensen echt heel veel te kunnen helpen. De laatste avond voordat hij weer naar Indonesië vertrok, deed hij ook bij mij een aantal handelingen. Zonder dat ik klachten had, bleek dat er ook in mijn beendergestel wel een aantal dingen te verbeteren waren. Ik kon na die tien minuten rechter zitten, ook in kleermakerszit, mijn tenen strekken en beter de verschillende posities van het gebed aannemen. Ik heb toen met hem de mogelijkheden besproken om aan deze geneeskunde van de Profeet (vzmh) in Nederland meer bekendheid

9

(vrede zij met hem)

te geven. Dit heeft ertoe geleid dat ik in september van dit jaar ruim twee weken heb kunnen stage lopen in de kliniek van Aboe Hamza op Java. In die korte tijd heb ik alle therapieën die ze daar voor genezing toepassen kunnen bekijken, ondergaan en sommige zelfs mogen uitvoeren.

Ik was vooral geïntrigeerd door het feit dat iemand een zo complex geheel als de fysieke gesteldheid van de mens kon benaderen en samenvatten op een zo simpele en begrijpelijke manier. Het gaat om de volgende therapieën: warmtetherapie , inname van honingwater, aderlating, bloedzuigers, acupunctuur, massage, chiropractie om de positie van botten te herstellen, bijensteken en voetreflextherapie. Uitgangspunt bij deze benadering van gezondheid is dat het lichaam, indien het gezond is, in staat is om alle invloeden van buitenaf goed aan te kunnen. Bij ziekte, een staat waarin het lichaam uit balans is, wordt er in beginsel gekeken naar drie zaken: het bloed, de botten en de spieren. Van het bloed zijn van belang de kwaliteit, het volume en de temperatuur. Met bovenstaande therapieën kunnen al deze zaken worden beïnvloed. Ik heb zelf in die twee weken het positieve effect ondervonden van het reinigen en opwarmen van mijn bloed, het rechtzetten van mijn botten en het aanmaken van nieuw bloed als gevolg van de inname van honingwater ten tijde van opwarming. Ik voel me nu, twee maanden nadien, nog steeds energieker, kilo’s lichter, soepeler en sterker. Ik ken nog niet tot in detail de werkzame principes achter alle therapieën, maar ik hoop er, met hulp van Aboe Hamza, in de komende tijd achter te komen en de kennis met jullie te delen. Ik zal in shaa Allah op regelmatige basis een artikel schrijven over dit onderwerp.

Anna Vogel


13 13

MoslimVandaag Exclusief | 26 oktober 2013 | Jaargang 1 | Nummer 14 | www.moslimvandaag.nl MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

10

We klagen er steen en been over. De ‘winter’. Nieuwe gebedstijden, extreem Hoe zou u hetamper vindentijd alsvoor een moskeebezoekjes heel volk u beschuldigt vanjeonkuis gedrag, korte dagen, en voor het weet is deterdag wijl u niets heeft gedaan? Zou u ook zoveel geduld kunnen hebben als het gealweer voorbij. Wat is het dan fijn om Nederlander te zijn. Er lekker op los duld datmet Maryam heeft beschuldigden haar zaken klagen vrienden engetoond? collega’s.Mensen Maar ja… ook dat geeft onsvan weer datdie deze niet had gedaan. Ze werd uitgescholden en beledigd. Wij staan er niet bij pressieve gevoel waar we, ja hoor, zo vaak over klagen. Maar wat moeten stil,dan? maarAlsmaar we zouden eens hebben? in haar schoenen moeten staan. Deze komt vrouwde heeft we geduld Ja, “… met de moeilijkheid vereen leven geleid met vele uitdagingen en beproevingen. Zij geniet nu van het lichting” (Koran, hoofdstuk De Expansie (94) vers 6). Maar is dat dan alles? eeuwige verblijf in het paradijs, als beloning van Allah de Verhevene voor wat Misschien niet… zij allemaal heeft moeten verduren in het wereldse leven.

L H

En als je dan toch bezig bent, sta een Ik zou dus zeggen, gooi je oogkleppen af! dan half uurtje eerder op voor het nachtDeze beroemde actrices of zangeressen gebed. Want "Allah komt in elke laatste volgen het pad van Allah, de Verhevene, derde deel van de nacht naar de hemel niet. Zij houden zich bezig met zaken die van de wereld. Hij zegt: “Wie nu een Allah heeft verboden. Zij hebben geen smeekbede verricht, die laat Ik in vervulweet van Allah. Zij zijn alleen maar bezig ling gaan, wie iets wenst, zal Ik geven, met het aardse leven, zonder erbij stil te wie vergiffenis vraagt, zal Ik vergeven. staan bij wat er na de dood op hen wacht. (Boechari en Moslim)" Dus kom uit je Wij als moslima’s behoren zulke mensen bed,tevoor het of fajrgebed! niet volgen te vereren. Wat hebben deze mensen gedaan, waardoor wij ze Een mooie afsluiter dag is op het zo bewonderen? Ik zalvan hetde antwoord ‘ishagebed’. Ook dit vindt vroeg plaats, deze vraag geven: “NIETS”. Uiteindelijk soms we zelfs bij terugkomst school of zullen niets van ze leren van of opsteken. werk. Even langs de moskee… kleine Bovendien zullen zij ons niet helpen op moeite. En schrik niet, als je er eenmaal de weg van Allah. Zij zullen ons alleen aan begint hetleiden. een gewoonte. Je maar naar dewordt afgrond zult dan merken dat je liever doet. Weet je wie mijn idool is?niets De moeder van En lukt het even niet meer, denk aan Isa (vrede zij met hem), Maryam dan (vrede de overlevering: Ook het ochtendgebed (fajr) biedt kanWaarom zouden wij als gelovige islami- zij met haar). Wij, moslims, willen ons sen. tijd voor gebed is slechts tischeDevrouwen dathetsoort vrouwen wil- volledig onderwerpen aan de wil van “Er een isMaryam geenkaartje gebed moeilijker voorendebehykort voordat de werkenden onder ons Offerfeest? Stuur len imiteren, terwijl zij het pad der onheil God. is hier een groot pocrieten dan het fajr en het isha gebed. uit huis vertrekken. Waarom word je niet volgen? Zij leiden ons alleen maar af van langrijk voorbeeld van. Zij onderwierp Als zij de de beloning voor deze gewat eerderpad. wakker om het gebedop in ze je zich het goede We willen zo graag aan wil vankenden God, zelfs toen ze beden op hun vastgestelde tijden, dan werkkleding in de moskee te verrichten lijken dat we karaktereigenschappen van zwanger bleek te zijn en haar familie haar zouden zij het verricht hebben, en te gaan naar je werkis,– stuhendirect gaandoor overnemen. Het gekke dat beschuldigde vanzeker onkuisheid. Maryam is zelfs als zij (daarvoor) zouden moeten denten niet uitgesloten – ? Heerlijk om je we het zelf vaak niet door hebben. Het valt de reinste der vrouwen en vervulde haar kruipen. (Boechari en Moslim)” godsbedag mee te beginnen! andere mensen op, maar ons eigen kopi- geloof met een onverwoestbaar eergedrag merken we zelf niet op. Deze sef, wat onder meer blijkt uit het volgenblinde vlek noemen ze het Johari-venster. de vers:

aten we de situatie eens anders beelaas nemen maar weinig mensen kijken. Allah wenst het goede voor haar als rolmodel. Waarom eigenZijn dienaren, ook al zijn ze vaak te lijk? Veel jonge dames zijn heleonwetend om dit direct te zien. Ja, regen maal idolaat van Jennifer Lopez, ze verafis goed voor de boeren, maar wij moslims goden Britney Spears en ze kopiëren de zeuren nou eenmaal graag om tastbare kledingstijl van Kim Kardashian. Maar wie voordelen. Dus let op, hier komen ze! zijn zij in vergelijking met de supervrome moeder van Jezus, vrede zij met hem? In de winter zijn de dagen erg kort. Soms kan het ochtendgebed tot een uur of acht worden, terwijl het avondWatgebeden hebben deze mensen gebed al om vijf uur is. De dagen duren gedaan, waardoor wij ze vaak maar een uurtje of tien. Dat maakt het een eitje! Ontbijt sla je zo vasten bewonderen? Ikgoed, zal het lunch over en wanneer je thuis bent beantwoord op deze vraag gin je aan het avondmaal. En zo heb je geven: een van de“NIETS”. grootste daden van aanbidding moeiteloos achter de rug.

www.halalgreets.nl

vormgeving

-

dtp

-

websites

-

Elk seizoen heeft voor de moslim een voordeel. En last but not least, het weer. Denkende aan de winter droomt men van witte naaldbossen en kinderen, spelend in de sneeuw… Soerah 3 Ali Imraan, vers 42-43. Nou, mooi niet. Regen, regen en nog eens regen. Grijs, koud, en bovenal, erg “En toen de engelen zeiden: “O nat. Maar de mooiste gunst zit misschien Maryam, voorwaar, Allah heeft jou uitwel verstopt in de regen. verkoren en jou gereinigd en jou boven De boodschapper van Allah heeft gezegd: de vrouwen van de werelden uitver“Er zijn twee smeekbeden die nooit onbekoren. O Maryam, gehoorzaam jouw antwoord zullen blijven: de smeekbede op Heer en kniel je voor Hem neer en buig het moment van de oproep (tot het gebed) met degenen die buigen.” en wanneer het regent. (Abu Dawud- Sa(KORAN, HOOFDSTUK 3, VERS 42-43) hih verklaard door Haakim en al-Albani)” En zouden ja, de als winter is misschien minder Wij moslima’s een persoon prettig dan moeten de zomer. En iedereen mist als Maryam kiezen als rolmoweleens de zon. Maar wanneer je del. Maryam heeft veel meer waardede klagende voelt opkomen denk dan al dieHollander beroemdheden bij elkaar. dan aan de uitspraak van ons grote voorMaryam wordt in de Koran omschreven beeld – vredevoor zij met hem - mensheid. toen hij zei: als voorbeeld de gehele “Hoe wonderlijk is de zaak van de geloDe deugden, morele uitmuntendheid en vige. Er is iets goeds voor hem in alles hoge status van Maryam worden gedeen dit isbeschreven enkel voor de tailleerd in gelovige. de Koran.Wanneer Ze is het goede hem treft, dan uit hij een voorbeeld voor vrouwen in zijn alle dankasbaarheid en dit is goed pecten vantegenover hun leven. Allah Haar oprechtheid, voor hem. zuiverheid Wanneer tegenslag hemaan treft, vroomheid, en toewijding dan is hij geduldig en dit is goed voor God, de Almachtige, zijn kwaliteiten die hem” (Boechari en Moslim) alle moslims nastreven. En daarom is Maryam mijn rolmodel.

Kasim Tekin Sakina el Kassimi

beeldbewerking

U zoekt brede ervaring en betaalbare kwaliteit als het om professioneel vormgeven gaat. Liefst met behoud van flexibiliteit en creativiteit. Kortom, betrouwbaar, hoog niveau, snel en met een “hands-on” mentaliteit in een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Als zelfstandig vormgever / DTP-er herken ik mezelf in uw wensen en heb ik de afgelopen jaren ruime ervaring opgebouwd met tijdschriften, advertenties, folders en het ontwikkelen van uiteenlopende huisstijlen. Desgewenst verzorg ik het gehele traject van vormgeving tot en met de certified PDF. D E S I G N 2 P R E S S @ Q U I C K N E T. N L

Terug naar voorpagina <<< Terug naar navigatiepagina

W W W. D E S I G N 2 P R E S S . N L

B R O U W E R S VA A R T 48C

2013 R B H A A R L E M

SINDS 1992

• 023-5242250

FOTO: DEVIANTART.COM”

Pak je kansen in rolmodel de winter Maryam is mijn


MoslimVandaag Exclusief | 22 november 2013 | Jaargang 1 | Nummer 16 | www.moslimvandaag.nl

11

Lidmaatschap Word nu lid en ontvang de MoslimVandaag Exclusief elke twee weken in uw e-mailbox.

Het lidmaatschap bedraagt slechts â&#x201A;Ź 20,- per jaar. Met uw bijdrage kunnen we een professionele journalistieke service ontwikkelen voor de hele moslimgemeenschap in Nederland.

Aanmelden: www.moslimvandaag.nl/ lidmaatschap

FOOD Via onze webwinkel kunt u producten bestellen die met respect voor plant, dier en mens zijn geproduceerd. Ons vlees is afkomstig van dieren die op Nederlandse boerderijen in de wei hebben mogen lopen, gras en kruiden konden eten en plezier in het leven mochten hebben. Daardoor is het van hoge kwaliteit en smaakt het zoals vlees van nature hoort te smaken. Natuurslagerij Rob Rijks in Twello zorgt voor professionele verwerking.

Kruidenthee en dadels zijn afkomstig van het Egyptische bedrijf SEKEM (levenskracht), dat de woestijn laat bloeien, mensen waardigheid geeft en gezonde voeding produceert zonder het natuurlijke evenwicht te verstoren.

Bestel nu een kennismakingspakket biologisch halal lamsvlees voor slechts 30 euro. Snelle bestellers ontvangen bovendien gratis een prachtige fair trade sleutelhanger uit Oman ter waarde van 5 euro. Van 29 juli tot 19 augustus zijn wij met vakantie.

www.fitrahfood.nl

halal zoals halal bedoeld is fitrah FOOD - tel. 06 44 920 544 - KvK no. 57429502

<<< Terug naar navigatiepagina

Rundvlees Lamsvlees Kruiden Dadels Amstelveen Amsterdam Den Bosch Den Haag Dordrecht Roosendaal Rotterdam Twello

MoslimVandaag Exclusief Editie 16  
MoslimVandaag Exclusief Editie 16  
Advertisement