Page 1

port folio JOSEF LUDVÍK BÖHM │ INDUSTRIAL DESIGN


Obsah │ Content 3

19

7

21

11

23

15

25


aktivní ortéza

7MILES

“7miles” je aktivní robotická ortéza, navržená na míru osobám s pohybovým omezením i fyzicky aktivním lidem. 7miles téměř neomezuje v pohybu a je velmi lehká. Díky flexibilní konstrukci je možné ji jednoduše přizpůsobit individuálním potřebám a rozměrům kohokoli, kdo měří od 150 do 200 centimetrů.

3


active orthosis

7MILES

“7-miles” is an active orthosis concept, designed to fit physically limitated, as well as active and healthy people. It captures leg movements and supports gluteal, femoral and calf muscles. This concept doesn’t limitate the range of motion and it’s very light. Thanks to a flexible design it is possible to extend the height to fit 150 - 200cm tall figure.

4


5


6


elektrický invalidní skútr Hlavním cílem dopravních prostředků pro fyzicky znevýhodněné osoby je pomáhat zvýšit životní úroveň a srovnat jejich schopnosti s okolím. Tento cíl má velikou důležitost. Autor konceptu je přesvědčen, že tyto “vyšší” cíle a zdánlivé limitující prvky jdou často ruku v ruce s novými, čerstvými a originálními nápady. 7


electric mobility scooter The main aim of means of transport for physically less capable people is to help raise their level of life and to balance their capabilities with their environment. This subject has been selected because of it’s importance, author of this work is persuaded, that these “higher� meanings and certain limitations usually come with new, fresh ideas and original solutions.

8


9


10


taxi pro prahu

11


taxi prague

Koncept taxi vozu pro Prahu je výsledkem snahy najít vhodnější podobu veřejné dopravy pro Prahu budoucnosti. Je to kompromis kombinující výhodné vlastnosti osobního automobilu a městského autobusu. Baterie napájí elektromotory v kolech, umístěných v kulových dutinách umožňujících rotaci kolem svislé osy o 360°. To zajišťuje možnost libovolného pohybu do všech směrů. Taxi for Prague concept is a result of an effort to find more suitable form of a public transport for future Prague. It is a compromise combining advantages of a car and a bus. The batteries supply electric engines in wheels, placed in spherical sockets. That ensures a 360° rotation around vertical axis. Thanks to this solution, the freedom of movement is assured.

12


13


14


tříkolové vozidlo

15

three-wheeler

pro postižené

for disabled

a seniory

and seniors


Díky tomu, že komunikace mezi konstrukcí a designem probíhala od počátku projektu, bylo možné design definovat, nikoli limitovat vnitřní stavbou vozidla. Exteriér v celku i v detailu byl vytvořen se záměrem zdůraznit solidnost, vyjímečnost, přesto zachovat jednoduchost celku. Thanks to the communication between both design and industrial design from the very beginning, it was possible to define the shapes, not to limitate them by the inner structure of the vehicle. The exterior was created with an aim to emphasize firmness and exceptionality, yet to preserve simplicity of a unit.

16


17


18


COURIER - jednomístné osobní vozidlo

19


single seater personal commuting device

- COURIER

20


AUTHOR - rám silničního kola

21


frame of a road bike

- AUTHOR

22


LEO EXPRESS - koncept osobnĂ­ho vozu

23


concept of a personal vehicle

- LEO EXPRESS

24


ETA TRINO - redesign vysavaÄ?e

25


vacuum cleaner redesign

- ETA TRINO

26


Jméno│Name Josef Ludvík Böhm E-mail josef.l.bohm@gmail.com Web http://jlbohm.blogspot.com - Student Průmyslového designu ZČU v Plzni se snahou o nalezení takového přístupu k návrhu objektů, aby došlo k harmonii estetických, etických a technických kvalit. Obdivuji přírodní formy, inspiruji se jejich přirozeností ve světle technických výrobních procesů. Doma se cítím být v údolí řeky Ohře, mezi hřebeny Doupovských a Krušných hor. - An industrial design student at WBU in Pilsen, trying to find that approach to balance aesthetic, ethical and technical aspects. I admire natural forms and I’m being inspired by their simplicity in the world of technical manufacturing processes. I feel at home in the valley of river Ohře, between Krušné and Doupovské mountains. Poděkování patří │ Thanks belongs to Doc. Ak. soch. František Pelikán │ Mga. Zdeněk Veverka │Doc. Ing. Josef Formánek, Ph. D.


Portfolio  

Industrial design

Portfolio  

Industrial design

Advertisement