Issuu on Google+

BcA. Josef Ludvík Böhm Industrial designer

PRAXE www.panasonic.cz 2011 Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. Technik Customer Service – Publications, tvorba a kontrola uživatelských příruček. 2009

Enetech a. s. Digitalizace technické dokumentace

OCENĚNÍ www.auto-design.cz 2. místo mezinárodní soutěž Dassault Systèmes Design Challenge 2012 Mezinárodní soutěž s účastí 60 designérů z celého světa. Soutěžní práce koncept aktivní robotické ortézy. www.auto-design.cz 2. místo mezinárodní soutěž Dassault Systèmes Design Challenge 2011 Podtitul Taxi pro Prahu. Soutěžní koncept kombinující výhody městského autobusu a osobního vozu. www.studentskydesign.cz Národní cena za studentský design 2012, nominace Soutěžní bakalářská práce “elektrická tříkolka pro pohybově omezené osoby”.

O MĚ “Student Průmyslového designu ZČU v Plzni se snahou o nalezení takového přístupu k návrhu objektů, aby došlo k harmonii estetických, etických a technických kvalit. Obdivuji přírodní formy, inspiruji se jejich přirozeností ve světle technických výrobních procesů.“

+420 725 503 455 josef.l.bohm@gmail.com jlbohm.blogspot.cz issuu.com/josefludvikbohm

mobile email website portfolio

CZ

BcA. Josef Ludvík Böhm

EN

Industrial designer

ZKUŠENOSTI Vývoj konceptů 3D modelování 3D Vizualizace Skicování Clay modelování Fotografie Grafický design

EXPERIENCE • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

SOFTWARE NX8 Catia V6 Rhinoceros 5 Keyshot 3 Vray 2 Photoshop CS4 InDesign CS4 Microsoft Office

2009

Enetech a. s. Digitalization of technical documents

AWARDS • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

DALŠÍ SCHOPNOSTI Anglický jazyk Německý jazyk

2011

www.panasonic.cz Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. Technik Customer Service – Publications, checking and production of user’s guides.

••••• •••••

www.auto-design.cz 2nd, Dassault Systèmes Design Challenge 2012 International competition with the participation of 60 designers. The competing work is a concept of an active robotic orthosis. www.auto-design.cz 2nd, Dassault Systèmes Design Challenge 2011 Taxi for Prague. The competing work combines advantages of an automobile and a city bus. www.studentskydesign.cz Nomination, National prize for student design 2012 The competing work is a bachelor theses “Electric three-wheeler for physically limitated”.

Řidičský průkaz B

ZÁJMY

Příroda Krušných a Doupovských hor, klasická fotografie, Hung gar Kung fu, alternativní transport design

+420 725 503 455 josef.l.bohm@gmail.com jlbohm.blogspot.cz issuu.com/josefludvikbohm

mobile email website portfolio

SKILLS Concept development 3D modeling 3D Vizualization Sketching Clay modeling Photography Graphic design

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

SOFTWARE NX8 Catia V6 Rhinoceros 5 Keyshot 3 Vray 2 Photoshop CS4 InDesign CS4 Microsoft Office

LANGUAGES ETC. English German

••••• •••••

Driver’s license B

ABOUT ME “An industrial design student at WBU in Pilsen, trying to find that approach to balance aesthetic, ethical and technical aspects. I admire natural forms and I’m being inspired by their simplicity in the world of technical manufacturing processes. “

INTERESTS

Nature of the Ore and Doupov mountains, classical photography, Hung gar Kung fu, alternative transport design


curriculum vitae