Page 1

BcA. Josef Ludvík Böhm Industrial designer

PRAXE www.panasonic.cz 2011 Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. Technik Customer Service – Publications, tvorba a kontrola uživatelských příruček. 2009

Enetech a. s. Digitalizace technické dokumentace

OCENĚNÍ www.auto-design.cz 2. místo mezinárodní soutěž Dassault Systèmes Design Challenge 2012 Mezinárodní soutěž s účastí 60 designérů z celého světa. Soutěžní práce koncept aktivní robotické ortézy. www.auto-design.cz 2. místo mezinárodní soutěž Dassault Systèmes Design Challenge 2011 Podtitul Taxi pro Prahu. Soutěžní koncept kombinující výhody městského autobusu a osobního vozu. www.studentskydesign.cz Národní cena za studentský design 2012, nominace Soutěžní bakalářská práce “elektrická tříkolka pro pohybově omezené osoby”.

O MĚ “Student Průmyslového designu ZČU v Plzni se snahou o nalezení takového přístupu k návrhu objektů, aby došlo k harmonii estetických, etických a technických kvalit. Obdivuji přírodní formy, inspiruji se jejich přirozeností ve světle technických výrobních procesů.“

+420 725 503 455 josef.l.bohm@gmail.com jlbohm.blogspot.cz issuu.com/josefludvikbohm

mobile email website portfolio

CZ

BcA. Josef Ludvík Böhm

EN

Industrial designer

ZKUŠENOSTI Vývoj konceptů 3D modelování 3D Vizualizace Skicování Clay modelování Fotografie Grafický design

EXPERIENCE • • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

SOFTWARE NX8 Catia V6 Rhinoceros 5 Keyshot 3 Vray 2 Photoshop CS4 InDesign CS4 Microsoft Office

2009

Enetech a. s. Digitalization of technical documents

AWARDS • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

DALŠÍ SCHOPNOSTI Anglický jazyk Německý jazyk

2011

www.panasonic.cz Panasonic AVC Network Czech, s.r.o. Technik Customer Service – Publications, checking and production of user’s guides.

••••• •••••

www.auto-design.cz 2nd, Dassault Systèmes Design Challenge 2012 International competition with the participation of 60 designers. The competing work is a concept of an active robotic orthosis. www.auto-design.cz 2nd, Dassault Systèmes Design Challenge 2011 Taxi for Prague. The competing work combines advantages of an automobile and a city bus. www.studentskydesign.cz Nomination, National prize for student design 2012 The competing work is a bachelor theses “Electric three-wheeler for physically limitated”.

Řidičský průkaz B

ZÁJMY

Příroda Krušných a Doupovských hor, klasická fotografie, Hung gar Kung fu, alternativní transport design

+420 725 503 455 josef.l.bohm@gmail.com jlbohm.blogspot.cz issuu.com/josefludvikbohm

mobile email website portfolio

SKILLS Concept development 3D modeling 3D Vizualization Sketching Clay modeling Photography Graphic design

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • •

SOFTWARE NX8 Catia V6 Rhinoceros 5 Keyshot 3 Vray 2 Photoshop CS4 InDesign CS4 Microsoft Office

LANGUAGES ETC. English German

••••• •••••

Driver’s license B

ABOUT ME “An industrial design student at WBU in Pilsen, trying to find that approach to balance aesthetic, ethical and technical aspects. I admire natural forms and I’m being inspired by their simplicity in the world of technical manufacturing processes. “

INTERESTS

Nature of the Ore and Doupov mountains, classical photography, Hung gar Kung fu, alternative transport design

curriculum vitae  

My professional life

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you