Page 1

V채lkommen till Aneby - en kommun att trivas i!

Anebyguiden


... fall djur n e att g, elpin ch v Hej! vind o , shop er, sek d d , i et un Sol yram fikast h myck ör p v oc gra ur, ot f nat and någ och s Smål finns e y illa skift I Aneb o, st ta r . r h e ä oc m t att ! ugn alla an få l och got h k r Du ade bad oc ser. n e l a prom härlig ppleve u r eby! n elle nande A ill spän en t

omm

Bra att veta!

Välk

Shoppa i Aneby? • • • • • • • • • • •

AB Gösta Cederqvist – cykel och gräsklippare. Annibris – modebutik för tjejer och kvinnor. Colorama Svens färghall – måleri, tapeter med mera. Eklunds Radio & TV – erbjuder också hemservice vid installation. Embers Lantliv – present- och kuriosabutik i gammaldags stil. Fjordmarks möbler – möbelvaruhus med brett sortiment. Mejeriet Secondhand – en av Höglandets största secondhandbutiker. Optimera – byggfackhandel (finns på södra industriområdet). Palles Fiskeshop – allt för ditt fiske. Pixans – Svenska spel och ATG-ombud, glass och snabbmat. Finns vid Västra torget. Växthuset – blomster- och presentbutik.

Service • • • •

• • •

Apoteket – finns vid Fredstorget. Posten – finns hos Coop Konsum. Bensin – två mackar i Aneby: Preem (vid Västra torget) och Q Star (södra infarten). Dessutom Q Star i Sunhult. Samtliga obemannade. Bil- och däckverkstäder – i Aneby finns Aneby Bil- och Däckservice på södra industriområdet, Däckteam på Industrigatan, Torulfs Bilservice Mekonomen vid Västra torget, UP:s Bil- och motorservice vid södra infarten. Dessutom finns verkstäder i Hullaryd och Vireda: Hullaryds Bilservice och Vireda Däckservice. Bank- och bankautomat – Swedbank vid Fredstorget Systembolag – finns på Köpmansgatan Bibliotek – finns på Köpmansgatan.

Aneby Turistbyrå

Storgatan 48, Aneby kommunhuset Tel 0380-462 40 turistbyran@aneby.se www.aneby.se/turism

Öppettider Helgfria vardagar måndag-torsdag kl. 8-17 Fredagar kl. 8-16 Lunchstängt kl. 12-13 På hemsidan www.aneby.se hittar du information om aktuella evenemang och öppettider till sevärdheter och upplevelser i kommunen.

Tryck Bergfoths Grafiska 2013 Foto SMålandsbilder.se, Aneby Turistbyrå


Karta

39

38

Boende 1. Aneby Wärdshus 2. Jularps gård 3. Ralingsåsgården 4. Stjärneborg slott 5. Nobynäs säteri 6. Sunhults Gästgiveri 7. Blekingegården 8. Gransnäs kurs- och konferensgård 9. Målsånna Turism & Lantbruk 10.Västra Karstorp 11. Skärsjö gård 12. Wiredaholm säteri 13. Åsens by 14.Vandrarhemmet i i Bunn 32. Knohult 33. Sunhult 35. Bälaryd

Mat & dryck (för näringsställen i Aneby tätort, se tätortskarta)

3. Ralingsåsgården 5. Nobynäs säteri 6. Sunhults Gästgiveri 8. Gransnäs kurs- och konferensgård 12. Wiredaholm säteri 13. Åsens by 15. Stalpets Café & Hantverksbod 16. Idelunds salonger

Uppleva 13. Åsens by 15. Stalpets vattenfall / Minigolf 16. Idelunds salonger 17. Hyllingen naturreservat 18. Hästeryds ängar 19. Stjärneborgs museum och pyramid 20. Stenbrottet i Askeryd 21. Skyttlingebäcks ängar 22. Bredestadsdalen – skrivareberget 23. Bredestadsdalen – fallosstenen 24. Sommarbowling 25. Skärsjö Häst 26. Fornborgen vid Sundsmålen 27. Björkenäs naturreservat 28. Björkenäs Moped- och motorcykelmuseum 29. Haurida Skogshästsafari 30. Tjonga Spa 31. Dockskåpsmuseum 35. Bälaryds museum 36. Bodaskogs Affärs- och postmuseum Åttingen Hantverks- och Lantbruksmuseum 37. Kristers Rike – soldattorp 38. Rotgalleriet i Kieryd Gammelstugan i Kieryd 39.Vållingsön naturreservat

Uppleva


35

37 36


Bygden Aneby Godsägare Anders Petter Andersson på Skärsjö köpte Aneby Gård 1907. Han styckade av norra delen och började planera för samhället Aneby. Han gjorde som brukligt var vid den här tiden och stakade ut kvarter med fyra hörntomter i varje och därtill 24 meter breda gator. Det fanns vid den tiden bara tre hus i Aneby, förutom torp och backstugor. Själv byggde Andersson ett hus på Järnvägsgatan 34. Det finns kvar i relativt orört skick. Fram till 1920 byggdes inte mindre än 140 lägenheter. Hos Andersson centraliserades flera ämbetsverk. Han var vägmästare, byggnadsnämnd och hade ensamrätt till tomtförsäljning.

Aneby kyrka Aneby kyrka byggdes 1958 men har om- och tillbyggts 1997. I Aneby kyrka kan man beskåda en korsformig dopgrav som har sitt ursprung i den dopgrav som Konstantins moder Helena lät utforma på ön Paros på 300-talet efter Kristus.

inventarierna kan nämnas ljuskronan i koret som troligen är från medeltiden, även spår av runskrift finns på den samma. Krucifixet från 1200-talet anses vara kyrkans främsta inventarium.

nare del ”ryd” betyder röjning. Boplatsen Askeryd har namngivit socknen och namnet tyder på att bosättningen skett under vikingatiden. Den nuvarande stenkyrkan i Askeryd började uppföras under 1100-talets slut.

Marbäck

Askeryd kyrka

I Marbäcks hembygdsgård förvaras en gammal ekplanka, på vilken det sitter en kopparplåt med följande inskription; ”År 1766 när Svea Rikes Konung Gustaf III såsom dåvarande kronprins reste att möta sin tillkommande gemål nu Drottning Sophia Magdalena uppkom denna sällsynta Flottholmen vid dess förbiresa”. Flottholmen var en märklig ö med den egenskapen att ibland ligga över, ibland under vattenytan i Ralången. I kyrkböckerna fördes under tiden 1696-1887 mycket noggranna anteckningar om ön. Dess stigande eller sjunkande ansågs förebåda krig, pest eller andra olyckor. Sedan sjön i början av 1900-talet sänktes, har ön legat synlig över vattnet.

I denna vackra gråstenskyrka vars äldsta delar härstammar från cirka 1200 kan man beskåda och lyssna till en äkta Wistenius-orgel från 1760. Dörren till vapenhuset från 1200-talets början är kyrkans äldsta föremål. I kyrkan finns vackra kalkstensmålningar från 1500-talet föreställande våra kvinnliga helgon.

Marbäck kyrka

Bredestad Intill Bredestad kyrka ligger Bona Gästgivargård från 1750-talet som har socknens enda runsten i trädgården. Den hittades i gästgiveriets grund under en renovering på 1950-talet. I dalen kan man se en Fallossten från järnåldern. På 1760-talet anlades ett tegelbruk och ugnen och en av ladorna finns kvar än idag. Skolmuséet och soldattorpet Hultastugan i kyrkparken är andra intressanta sevärdheter. Från Skrivarebergets topp har man fin utsikt över Bredestadalen.

Bredestads kyrka Kyrkan anses vara en av de första i Linköpings stift och kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Bland

Bälaryd Kyrkan i Bälaryd var ämnad att ligga på annan plats än vad som nu är fallet. Folket som inte hade fått vara med och bestämma, rev ner den påbörjade kyrkan eftersom de tyckte att platsen var illa vald. Det beslöts att slumpen skulle få avgöra var kyrkan skulle byggas. Därför band man ihop två baggar och där de stannade och sa ”bää” skulle kyrkan ligga, därav namnet Bälaryd. Kyrkan är från 1200-talet. Den första skolan, inrymd i sockenstugan vid kyrkan, startade 1830. Fattigvård bedrevs till slutet av 1920-talet i den nuvarande bygdegården.

Kyrkan uppfördes på 1200-talet och kompletterades på 1400-talet med sakristia, vapenhus och tegelvalv. Tornet byggdes år 1879. Kyrkan pryddes tidigt med takmålningar och bland inventarierna märks bland annat en violett mässhake med guldbrokad från 1400-talet. Besökare kan via en bandspelare få berättat för sig om kyrkan.

Bälaryds kyrka

Askeryd

Bälaryds kyrka byggdes på 1200-talet av gråsten. Sakristian tillkom på 1700-talet. Av kyrkans inventarier kan nämnas en dopfunt från medeltiden.

I Askeryd har det funnits bosättningar sedan stenåldern, härom vittnar många fynd, gravhögar och gravrösen. Namnet Askeryd nämns första gången 1282 då det skrivs ”askeryt”. Namnets första del är sannolikt identiskt med trädnamnet ask, dess se-

Vireda Vireda kyrkby är kulturhistoriskt mycket intressant. Fornlämningar berättar om tidig bosättning.


Kyrkan, en vacker träkyrka, är ett minne från medeltiden. Kring sockenkyrkan ligger skolbyggnaderna och mittemot en gammal sockenstuga som byggdes under 1600-talet, och används idag som församlingshem.

Vireda kyrka Denna träkyrka med fantastiska målningar är till stor del en medeltida träkyrka. Äldst är den östra delen av långhuset och koret. Kyrkan äger bland annat en ljuskrona från 1600-talet med svarvad stam av masurbjörk och tolv ljuspipor.

Haurida Haurida socken ligger i Norra Vedbo härad och är en av häradets minsta socknar. Ved är det gamla namnet för skog och ett talande exempel på detta är Holaveden, som utgör häradets norra skogrika och bergiga gränssträckning mot Östergötland. 1292 nämns Haurida första gången under namnet Hagryd. Namnen har sedan växlat mellan Haugrida, Hagrida, Hafrida, Havrida och Haurida. Namnet anses av de flesta ortsnamnsforskare leda sitt ursprung till en hägnad röjning. När poststation inrättades i socknen vid årsskiftet 1873-74, torde dock namnet Haurida för framtiden ha blivit definitivt fastlagt. I Haurida ligger också Åsens by – ett kulturreservat som visar hur en småländsk by såg ut vid sekelskiftet 1900.

Haurida kyrka På 1100-talet fanns det i Haurida en mindre stavkyrka, men den nuvarande kyrkan har sitt ursprung från 1300-talet. Kyrkan har genomgått flera om- och tillbyggnader. Bland många inventarier finns här Karl XII:s bibel från 1703. Kyrkan är en av landets äldsta träkyrkor.

Lommaryd Lommaryd socken är en utpräglad jord- och skogsbygd och rymmer ett rikt kulturlandskap med spår från äldre och yngre järnålder. Därom vittnar många fornlämningar som gravfält och stenkretsar. Lommaryd kyrkby har en ståtlig kyrka byggd av tätt sammanfogade röda granitblock. I början av 1860-talet byggdes en övervåning på sockenstugan och det blev sedan det första riktiga skolhuset i socknen. Innan dess hade undervisning bedrivits ute i byarna av ambulerande lärare som tjänstgjorde både som kyrkväktare, kantorer och barnalärare. År 1933 byggdes skolhuset.

Lommaryd kyrka År 1894 invigdes den nya kyrkan i Lommaryd. En del saker finns kvar från den gamla stenkyrkan. Dopfunten av kalksten, ett par krucifix och ett rökelsekar från medeltiden. Predikstolen är en gåva från landshövdingen Menxer och tillverkades i barockstil 1724.

Hullaryd Hullaryds by i Lommaryds socken var länge centralort innan järnvägen kom. Under 150 år var Hullaryd tingstad för Norra Vedbo Härad, fram till och med 1909 då tinget flyttade till Tranås. Hullaryd har

varit tingsplats och militär mönstringsplats och till omkring 1940 fanns här häradets största torg. Tidigare fanns här även ett rikt näringsliv bestående av bland annat garveri, skoaffär, färgeri, slakteri, charkuteriaffär och två lanthandlare. Strax utanför byn ligger ett gravfält från vikingatiden. I Hullaryd ligger även Thelegården, som tidigare var kommunalhus och numera används som bland annat allaktivitetshus med samlingslokal.

Ralingsås Ralingsås i Lommaryds socken är rätt unik. 14 småbruk som för en till två generationer sedan klarade försörjningen för en storfamilj vardera, ofta tre generationer tillsammans. Det unika består i att alla hus och lillstugor i stort sett är använda som åretruntbostäder än idag. Byn är mycket långsträckt, drygt två kilometer mellan Larsgården längst i söder och ”Ingenting” längst i norr. Ja det är rätt, det fanns en stuga, numera riven, som kallades Ingenting. När torparen kom för att anmäla en födsel frågade prästen ”Vad heter stället där ni bor?” ”Ingenting” svarade torparen och så var det inskrivet i kyrkboken som adress för den nya bybon. Ralingsås ligger på en ås längsmed sjön Ralången, med vidsträckt utsikt åt alla håll. Alltså inget ”mörkaste Småland” utan något av det ljusaste och naturskönaste som Småland kan visa upp.

Frinnaryd Frinnaryd socken var en renodlad jordbruksbygd ända fram till 1870-talet. Järnvägen kom och medförde genomgripande förändringar. Östra stambanan mellan Katrineholm och Nässjö blev en pulsåder i det svenska järnvägsnätet. Frinnaryd samhälle blomstrade i några decennier som stationssamhälle.

Frinnaryd kyrka De äldsta delarna av kyrkan är från slutet av 1100-talet eller början av 1200-talet. Kyrkan är byggd av gråsten i romansk stil. 1659 antändes kyrkan av en blixt och brann ner så att endast murarna återstod, men kyrkan återuppbyggdes omedelbart i sitt gamla skick. Kyrkans torn stod färdigt 1889. Triumfkrucifixet härstammar från medeltiden.

Sunhultsbrunn Samhället Sunhultsbrunn har fått sitt namn på grund av den hälsokälla som finns vid Brunnsgården. Vattnet är järnhaltigt och under hälsobrunnens blomstringstid efter 1850-talet uppfördes en brunnssalong över källan. Under brunnssäsongen i juni-juli erbjöds också bad i badhuset av ”baderskor”, där det fanns varmbad, gyttjebad och andra medicinska bad.


Mat & Dryck

Restauranger & matställen

Aneby Grillen

Aneby Wärdshus

Charlie Chaplin Pizzeria

Centralt belägen vid Fredstorget i Aneby. Uteservering under sommarmånaderna. Storgatan 51, Aneby Telefon: 0380-418 19

Lunchservering, cateringverksamhet och bokade sällskap. Även konferenser och hotellboende. Järnvägsgatan 40, Aneby Telefon: 0380-418 30 www.anebywardshus.se

Centralt belägen pizzeria i Aneby. Storgatan, Aneby Telefon: 0380-408 83

Restauranger & matställen

Gransnäs ungdomsgård

J3 köket

Nobynäs Säteri

Lunch- och fikamöjligheter för bokade sällskap. Även kurs- och lägergård. Gransnäs, Aneby Telefon: 0381-700 91 www.gransnas.nu

Frukost- och lunchservering, catering och konferensmöjligheter. Uteservering. Jönköpingsvägen 3, Aneby Telefon: 0381-411 14 www.j3koket.se

Lunch- och fikamöjligheter för bokade sällskap. Även övernattningsmöjligheter, B&B. Nobynäs, Aneby Telefon: 0140-77 00 60 www.nobynas.se

Restauranger & matställen

Ralingsåsgården Lunch- och fikamöjligheter för bokade sällskap. Även kurs- och konferensgård. Camping, vandrarhem och stugor. Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-402 95 www.ralingsasgarden.se

Torino Restaurang & Lunchservering. A la carte, pizza. Pizzeria Sunhults Gästgiveri

Uteservering. Även övernattningsmöjligheter. Bygatan 16, Sunhultsbrunn Telefon: 0140-211 00

A la carte, pizza, sallader, hamburgare osv. Köpmansgatan 6, Aneby Telefon: 0380-450 33

Wiredaholm Golf & Konferens Lunchrestaurang. Öppet maj till september, övriga tider enligt överenskommelse. Även konferens och hotellboende. Wiredaholm, Aneby Telefon: 0390-311 40 www.wiredaholm.se


Restauranger...

Caféer & konditorier

Åsens by Kaffestugan

Höglandscaféet

Hembakat och godsaker från loka- Stigbergsvägen 2, Aneby la producenter. Telefon: 0706-41 44 17 Åsens by, Haurida Telefon: 036-830 55 Kaffestugan telefon: 0390-311 40 www.asensby.com

Idelund Salonger

Pixans

Krukmakeri med keramikern Håkan Lindström och café. Idelund, Lommaryd, Aneby Telefon: 0140-23003 Mobil: 0703-40 82 62 www.idelund.se

Spelbutik med kiosk, café, glass och matservering. Västra Torget 1, Aneby Telefon: 0380-400 12 www.pixans.se

Caféer & konditorier

Resecentrum Kiosk & Café Stalpets Café & Hantverk Kiosk och café med enklare lunch vid buss- och tågstationen i Aneby. Resecentrum, Aneby Telefon: 0733-160 762 www.mdmservicegroup.com

Caféet serverar kaffe med hembakat bröd, pajer och glass. Öppet maj-augusti. Stalpet, Aneby Tel. 0380-419 45 www.stalpet.wordpress.com

Thimons Konditori Servering av bröd, smörgåsar, bakelser, bullar och kakor. Uteservering. Konserthusgatan 34, Aneby Tel. 0380-413 39 www.thimons.se


Uppleva

Besöksmål

Stalpets vattenfall Stalpet är 20m högt och södra Sveriges högsta vattenfall.Vattnet kastar sig ned i en kittelliknande urgröpning med två stora klippgrytor. Stalpet, Aneby Telefon: 0380-461 00

Stjärneborgs Museum & Pyramid Malte Liewen Stierngranats museum och gravpyramid. Pyramiden finns att beskåda ett litet stycke upp i slottsskogen. Stjärneborg, Aneby Telefon: 0380-407 27 Mobil: 0705-23 14 81 www.stjarneborg.se

Åsens by Kulturreservat En småländsk by som visar en bevarad by från sekelskiftet 1900. Fika, utställningar, djur och handelsbod med mera. Åsen, Haurida, Aneby Telefon: 036-830 55 www.asensby.com

Besöksmål

Haurida Skogshästsafari

Sommarbowling

Skärsjöhäst

Stalpets minigolf

Haurida Skogshästsafari erbjuder korta och längre ridturer, även med övernattningar, på nordsvenska brukshästar.Viss ridvana krävs. Haurida, Aneby Telefon: 0703-73 95 88 www.skogshastsafari.se

Bowlingbanor, pilblåsning, ”berusad cykel”, styltgång i vått, tipspromenader. Grillmöjligheter. Skärsjö industriområde, Aneby Telefon: 0380-419 67

Året runt med vagn eller släde runt omkring småländska Aneby. Det går alltid bra att anpassa till speciella behov och önskemål. Skärsjö Alphyddan 1, Aneby Telefon: 0737-02 72 19 www.skarsjohast.se

18-hålsbana i naturskön miljö intill det 20 meter höga vattenfallet. I anslutning finns även Stapets Café och Hantverk. Stalpet, Aneby Telefon: 0380-419 45

Besöksmål

Tjonga Spa Lantligt beläget litet spa för dig som vill koppla av, finna ro och hämta ny kraft. Lindforsa Haurida, Aneby Mobil: 0703-73 95 88 www.tjongaspa.se

Wiredaholm Golf & Konfe- Björkenäs Moped- och rens motorcykelmuseum

Bodaskogs Affärs- och postmuseum

18-håls golfbana i naturskön, skogsoch parkmiljö. Driving range, pay & play, korthålsbana, restaurang och boende. Wiredaholm, Aneby Telefon: 0390-311 40 www.wiredaholm.se

Bodaskog en kulturbyggnad i Askeryd, med gedigen historia och har använts till handelsbod och poststation. Askeryd, Aneby Telefon: 0381-700 20 www.hembygd.se/index. asp?Lev=5353

Mopeder, motorcyklar och cyklar i långa rader. Ett paradis för nostalgiska motorfantaster. Björkenäs Mellangård, Gränna Telefon: 0390-330 43 Mobil: 0739-28 75 78 www.veteranmopeder.com/bjorkenas_mopedmuseum.htm


Museum

Bälaryds Museer

Dockskåpsmuseet

Gammelstugan i Kieryd

Kristers Rike

Stort lantbruksmuseum även innehållande en komplett skomakarverkstad. Torpstuga med många intressanta föremål. Bälaryd, Aneby Telefon: 0380-430 49

Samling av gamla antika dockskåp och andra barnsaker från förr. Här finns även en äkta ”prinsesslekstuga”. Hulu, Gränna Telefon: 0730-21 59 80 www.dockskapshuset.com

En hembygdsgård med samlingslokaler och utställning. Gårds- och bygdemuseum med många intressanta föremål. Vireda, Aneby Telefon: 0390-310 49

Här finns resterna av en grotta från den djupt religiösa Krister Eremitens tid. Här finns även en soldatstuga med äldre föremål. Askeryd Skogstuna 1, Aneby Telefon: 0381-700 20 www.hembygd.se/jonkoping/askeryd

Kulturreservatet Åsens by

Nobynäs Säteri

Rotgalleriet i Kieryd

En småländsk by som visar hur kunde se ut kring sekelskiftet 1900. Fika, utställningar, djur och handelsbod med mera. Åsen, Haurida, Aneby Telefon: 036-830 55 www.asensby.com

Med anor från medeltiden. Från konstutställning till plast- & bakelitsamling. Sagolika friesiska hästar i parken. Nobynäs, Aneby Telefon: 0140-77 00 60 www.nobynas.se

turer, bl.a. Kalle Anka och Gudrun Schyman.Visning av rotskulpturer. Konstnären Bengt Olvång ställer ut i trädgården. Telefon: 0390-32074

Museum

Museum

Stjärneborgs Museum & Fantasifulla och färgglada rotskulp- Pyramid

Natur

Åttingen Hantverks- & Lantbruksmuseum

Björkenäs naturreservat

Bredestaddalen

Museet ger en föreställning om vilka redskap och verktyg som fanns förr i tiden på en välförsedd bondgård. Askeryd Skogstuna 1, Aneby Telefon: 0381-700 20 www.hembygd.se/jonkoping/askeryd

ker, mindre skogspartier och åkrar. I Ören lever minst 13 fiskarter, däribland röding. Parkeringsplats finns i anslutning till reservatet. Björkenäs, Aneby Telefon: 0380-461 00

let. Här finns fallosstenen restes ca 200 år efter vår tideräknings början som en fruktbarhetssymbol för guden Frej. Berget som reser sig österut kallas Skrivareberget Bredestad, Aneby Telefon: 0380-461 00

Malte Liewen Stierngranats museum och gravpyramid. Pyramiden finns att beskåda ett litet stycke upp i slottsskogen. Stjärneborg, Aneby Telefon: 0380-407 27 Mobil: 0705-23 14 81 www.stjarneborg.se

Fornborgen vid SundsmåOmrådet omfattar ängar, hagmar- Dalen beboddes redan på 500-ta- len På toppen av berget finns resterna av en fornborg från ca 400 - 550 e.Kr. Utsikten över sjön Noen är hänförande. Nedanför berget finns jättegrytor som skapats av inlandsisen. Sundsmålen, Aneby Telefon: 0380-461 00


Natur

Hyllingen naturreservat

Hästeryds ängar

Nynäs naturreservat

Skyttlingebäcks ängar

Sjön Hyllingen med omkringliggande fuktmarker är av stor betydelse som rastplats för flyttfåglar. För att studera fåglar inom reservatet hänvisas besökare till fågeltornet vid sjöns östra strand. Ängs gård, Aneby Telefon: 0380-461 00

Ett 15 ha stort område av gammal hagmark som sluttar ner mot sjön Ralången. Området är beväxt med 100-åriga ekar och vackra planterade bokar och lärkträd med ansenliga stammar och kronor. Hästeryd, Aneby Telefon: 0380-461 00

Tydligt präglat av långa perioder av skogsarbete, som är särskilt värdefull för ovanliga marksvampar och insekter. Stor variation av skog och djur som utter kan förekomma. Nynäs, Aneby Telefon: 0380-461 00

Ängarna är ett område för blomsterälskare. En ca 3 km lång naturstig finns uppmarkerad (en del av höglandsleden). Utsikten vid naturreservatet Skyttlingebäck ligger 330 m över havet. Askeryd, Aneby Telefon: 0380-461 00

Natur

Cykla & vandra

Stenbrottet i Askeryd

Vållingsön naturreservat

Granitstråket som löper genom kommunen kallas för Smålands-Värmlandsgraniterna, och är ca 1.6-1.8 miljoner år gamla. Sjöamålen, Aneby Telefon: 0380-461 00

Ligger i nordöstra delen av sjön Ören. Ett av länets minsta och äldsta naturreservat.Vållingsön är en ostörd häckningsplats för fåglar. Vållingsön, Gränna Telefon: 0380-461 00

Cykla & vandra

Vandra Svartåleden 7 km

Cykla Ralången runt 25 km

Vandra Anebyleden 85 km

Cykelturen är ca 25 kilometer lång, men med allt det som Ralången runt erbjuder, måste du räkna med att ha gott om tid. Turen går på belagd väg, med undantag för sträckan mellan Gåseryd och Marbäcks kyrka.

Anebyleden är en del av Höglandsleden. Leden är ca 85 km lång. Längs med leden finns vindskydd och övernattningskojor.

Vandra i Kulturreservatet Åsens by

Vandra Elljus- och motionsspår

Hagmarksleden 1 km

Inägoleden 700 m

Utmed denna led kan du se min- Från Svinhuset går du en vandring nen efter närmare 1000 års odling förbi höglänta åkrar och beten upp Leden är ca 7 km lång och går i Vid SOK Anebys klubbstuga Talllätt terräng, med undantag för den backen på Furulidsområdet i Aneby i form av gamla odlingsrösen och till högsta utsikten 315 m.ö.h. del som finns särskilt markerad finns ett 3 km långt elljusspår samt fornåkrar. Du passerar de nyupppå kartan. Här blir gång- stigen motionsspår på 2,5 km, 5 km och förda timmerstugorna där du kan ta en paus och grilla din medhavda smal och brant och ett parti måste 9 km. passeras via trappor. I Frinnaryd finns ett 2,5 km långt korv eller fika. elljusspår.


Vandra i Kulturreservatet Åsens by

Naturskogsleden 1,5 km

Torpleden 750 m

Utmarksleden 4,3km

Denna led går genom ett skogsområde som ursprungligen varit betesmark men vuxit igen till skog som inte rörts på 100 år. Här finns många spännande miljöer och du kanske får syn på lite vilda djur.

På denna vandring passerar du torpet Lilla Åsaskog. Du går genom en skogsdunge som anpassas till blädningsbruk och du kan även se en återupptagen mossodling.

En ca 4,3 km lång led genom skogen från Åsens by till sjön Ruppen och naturstationen. Du passerar bl.a. torpet Tutan och dess källa samt kan ta en avstickare in i naturskogen.

Service på Aneby turistbyrå!

FLYTVÄSTAR

FISKEKORT

VANDRINGSLEDER

På Turistbyrån i Aneby kan du hyra flytvästar och få mer information kring sjöar, badplatser, fiskevatten med mera.

På Turistbyrån i Aneby kan du köpa fiskekort för en del av våra sjöar, och få mer information kring andra sjöar, badplatser, fiskevatten med mera.

På Turistbyrån i Aneby kan du hämta kartor över våra vandringsleder och få mer information kring vandring, cykling och turism.

Vi har öppet måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Lunchstängt 12-13.

Vi har öppet måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Lunchstängt 12-13.

Vi har öppet måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16. Lunchstängt 12-13.

Välkommen!

Välkommen!

Välkommen!


Bad & Fiske

Badplatser

Assjön

Noen

Nordsjön

En vacker källsjö med mycket klart och rent vatten. Sjön är av riksintresse ur natursynpunkt och därför skyddad. Badplats finns vid Pinte udde.

En barnvänlig badplats nära Hulla- En mindre badplats med finkorryd. Här finns bryggor, toalett och nig sandstrand. Långgrund och omklädningshytter. Grässtrand. barnvänlig.Vid vägen från Bälaryd mot Ryd.

Badplatser

Söljen

Skärsjösjön

Viredaholmssjön

En varm badsjö med grässtrand cirka 1 km utanför Sunhult. Här finns bryggor, hopptorn och omklädningshytter.

Detta är badplatsen närmast Aneby centrum. Den är barnvänlig och har bryggor och hopptorn. Här finns lekplats, omklädningshytter och toalett. Grässtrand.

Vacker natur och grässtrand vid badplatsen som även har brygga. Algblomning kan förekomma, då ska badning undvikas; se anslag vid badplatsen.

Anebysjön

Bunn

Målqvistadammen

Noen

Fiske av gädda och gös. Sjön är svårtillgänglig från land, båt rekommenderas. Här har sportfiskeklubben båt för uthyrning.

En större sjö med djupare vatten finns det möjlighet till fiske av gädda och aborre. Bunn har också sjökanter där man kan meta.

Lättillgängligt strandfiske bara några hundra meter från Aneby centrum. Här blir det ofta napp. Mört och braxen finns bland annat.

Naturskön sjö med slottsruinen i fonden. Fiske av gädda och aborre. Ganska otillgängligt strandfiske, så båt rekommenderas.

Fiske


Fiske

Ralången

Svartån

Viredaholmssjön

Känd för sina stora gösar. Här Strandmete mitt i Aneby centrum. En härlig miljö med golfbana och finns vitfisk, mört, braxen, aborre Här är det aborre och mört bra restaurang intill sjön. Här finns med mera. Ska man meta från land byte. gott om gädda. är det Hästeryd (nordöstra delen av sjön) som är bästa platsen. Är det gös och gädda man ska fiska rekommenderas båt. Fiskeklubben har båt att hyra ut.

Vrangsjön Här fiskar man främst gädda och aborre. Fiske från båt rekommenderas.

Båt, kanot och kajakuthyrning

Västra Lägern

Ören

Båt Anebysjön & Ralången Båt Anebysjön

Fiske av framförallt gädda och aborre. Det går bra att meta från land bitvis, även om det är bäst med båt.

En av få insjöar med ett naturligt rödingbestånd. Här fiskar man bäst från båt, mete aborre och annan vitfisk.

Uthyrning av båt på trailer i Ralången & Anebysjön, i samarbete med Aneby Sportfiskeklubb. Pixans,Västra torget, Aneby Telefon: 0380-400 12 www.anebyfiskeklubb.se

Målsånna Turism & Lantbruk Målsånna 1, Aneby Telefon: 0380-820 47 Mobil: 0706-58 88 81 www.malsanna.se

Båt, kanot och kajakuthyrning

Kanot Anebysjön

Kanot Assjön

Kanot Ralången

Båt/kanot/kajak

Målsånna Turism & Lantbruk Målsånna 1, Aneby Telefon: 0380-820 47 Mobil: 0706-58 88 81 www.malsanna.se

Gransnäs Ungdomsgård Gransnäs, Askeryd, Aneby Telefon: 0381-700 91 www.gransnas.nu

Ralingsåsgården Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-402 95 www.ralingsasgarden.se

Kajaker, canadensare, segelbåtar och roddbåt med motor. Ledarledda turer. Petrus kajak vid Sommen Telefon: 0702-27 11 71 www.petruskajak.se


Boende

Hotell & Pensionat

Aneby Wärdshus

”Bo hos Nisse”

Nobynäs Säteri

Hotellrum i centrala Aneby. Frukost, lunchservering, catering och bokade sällskap. Järnvägsgatan 40, Aneby Telefon: 0380-418 30 Mobil 0703-11 65 74 www.anebywardshus.se

Knohults hotell ligger utanför Aneby. En härligt avkopplande och annorlunda upplevelse. Knohult, Aneby Telefon: 0380-440 40 Mobil: 0705-52 87 99 www.kqp.se

Bed & breakfast med frukost. Endast förhandbokning. Nobynäs, Aneby Telefon: 0140-77 00 60 Mobil: 0703-71 76 27 www.nobynas.se

Skärsjö Gård

Stjärneborgs Slott

Sunhults Gästgiveri

Boende i Sjöstugan eller i Gårdshusets övre våningar. Fiskemöjligheter. Närhet till badplats. Pris efter överenskommelse. Skärsjö gård, Aneby Telefon: 0380-400 01 Mobil: 073-98 81 530 www.skarsjogard.se

Konferenser, fester och boende i en avskild, rofylld och exklusiv miljö. Bastu, biljard, bordtennis, volleyboll och fiske. Endast förhandsbokning. Hollandhus, Aneby Telefon: 0140-203 30 Mobil: 0705-81 11 04 www.stjarneborgslott.se

Hotell & Pensionat

Wiredaholm Golf & KonfeErbjuder restaurang och hotellrum rens samt möblerad lägenhet med 3 r.o.k. längs med väg 32. Öppet året om. Bygatan 16, Sunhultsbrunn Telefon: 0140-211 00 www.sunhultsbrunn.nu

Bo i herrgårdsmiljö vid Viredaholmssjön. Konferens och golfpaket. Boule, bastu, biljard, dartspel, badplats. Viredaholm Säteri, Aneby Telefon: 0390-311 40 www.wiredaholm.se

Camping

Vandrarhem

Ralingsåsgården

STF Åsens by

Vandrarhemmet i Bunn

Beläget vid sjön Ralången. Camping, stuga, vandrarhem, kurs- och konferensgård. Båt- och kanotuthyrning. Servering endast förhandsbokning. Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-402 95 www.ralingsasgarden.se

Ett av Sveriges minsta och charmigaste vandrarhem. 24 ordinarie bäddar, trivsamt inhysta i byns olika hus. Haurida, Aneby Telefon: 036-830 55 www.asensby.com

Stugor för självhushåll, vandrarhem, camping, egen strand vid Bunn-sjön. Kanot och båtuthyrning. Fiske, bad, vandringsleder. Fågelkärr 8, Gränna Telefon: 036-540 13 Mobil: 0705-95-40 13 www.hyrstuga.nu

Bälaryds husvagnsparkering Övernattningsmöjlighet för husvagn/husbil. Två eluttag tillgång till toalett. Bälaryd, Aneby Telefon: 0380-430 49


Camping

Bo på lantgård

Målsånna naturcamping

Ralingsåsgården

Camping med lantlig känsla, sjöutsikt. Möjlighet till bad och nära till skogen. Målsånna 1, Aneby Telefon: 0380-820 47 Mobil: 0706-58 88 81 www.malsanna.se

Beläget vid sjön Ralången. Camping, stuga, vandrarhem, kurs- och konferensgård. Båt- och kanotuthyrning. Servering endast förhandsbokning. Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-402 95 www.ralingsasgarden.se

Bo på lantgård

Kurs- och lägergårdar

Blekingegården på Småländska höglandet Stuga/stuglägenhet. Badplats. Fiskemöjligheter. Tillgång till båt, kanot och vedeldad bastu. Blekinge Sjöstugan, Sunhultsbrunn Telefon: 0140-212 76 Mobil 0705-73 13 68 www.blekingegarden.nu

Jularps Gård 8 bäddar/lägenhet med 4 bäddar på lantgård med bland annat kor, hästar och kaniner. Liten lekplats. Nära till badplats och vandringsleder. Jularps Gård, Jularp, Aneby Telefon: 0380-400 33 Mobil: 0767-85 06 66 www.jularp.se

Stugor

Västra Karstorps Boende & Gransnäs ungdomsgård Ralingsåsgården Gårdsturism Vackert belägen vid Assjön. 40 rum Beläget vid sjön Ralången. Cam-

Målsånna Turism & Lantbruk

Hus med 6 rum och kök eller rymlig turistvåning med kök och matrum, 3 sovrum, vardagsrum på aktiv lantgård. Liten pool. Västra Karstorp 1, Aneby Telefon: 0380-409 35 Mobil: 070-358 18 98 www.karstorp.org

med 4 bäddar. Badplats, fikamöjligheter, fotbollsplan och grillplats. Gransnäs, Askeryd, Aneby Telefon: 0381-700 91 www.gransnas.nu

ping, stuga, vandrarhem, kurs- och konferensgård. Båt- och kanotuthyrning. Servering endast förhandsbokning. Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-402 95 www.ralingsasgarden.se

Beläget vid Anebysjön. Tillgång till fiske, kanot, bad. Självhushåll. Öppet året runt. Målsånna 1, Aneby Telefon: 0380-820 47 Mobil: 070-658 88 81 www.malsanna.se

Stugor

Privata stuguthyrare

Sunhultsbrunn

Hus i Hullaryd

Loft i Redeby

Mangårdsbyggnad

6 stugor med 6-8 bäddar. Kortuthyrning minimum 3 dagar. Sunhultsbrunn, Aneby Telefon: 0140-210 57 Mobil: 070-376 61 90

4+2 bäddar uthyres. Hullaryd, Aneby Telefon: 076-321 72 68

2 bäddar. Tillgång till hundgård. Enklare pentry, wc och dusch. 15 km till Aneby resp Eksjö. Redeby, Lilleryd, Aneby Telefon: 0381-700 19 Mobil: 073-098 45 40 alt. 070-548 18 55

10 bäddar. Lommaryd, Aneby Telefon: 0140-230 79


Privata stuguthyrare

Stuga i Sjöamålen, Askeryd Stort fritidshus. Nära till sjö, badplats, fiskemöjligheter, roddbåt ingår. Ca. 100 m², 6 + 1 pers. Sjöamålen, Askeryd, Aneby Telefon: 0381-701 15 Mobil: 0738-16 39 30

Stuga i Vittaryd

Stuga i Ralingsås

1800-tals hus i Kransås

Sex bäddar. Fullt utrustat kök, dusch och toalett. Tillgång till trädgård och utemöbler. Stugan ligger 2 km från Aneby centrum. Vittaryd, Aneby Telefon: 0380-401 00 Mobil: 0703-24 14 04

Stuga hos Lennart och Britt-Marie Andersson Ralingsås 3+2 bäddar uthyres. Ralingsås, Aneby Telefon: 0380-415 48 Mobil: 0730-84 15 48

1800-tals hus i Kransås 7-8 bäddar uthyres. Kransås, Aneby Telefon: 0380-430 84


Företag i kommunen Aneby kommun är en mycket företagsam kommun. Det bevisas av den stora mängd företag som finns här. I kommunen finns nära 800 registrerade företag, av vilka 180 är aktiebolag. Men det finns självklart plats för flera och vi jobbar aktivt för att öka företagandet och få in nya företagsetableringar. I det arbetet är Aneby Näringsliv, en förening ägd av kommunens företag, en viktig samarbetspartner för Aneby kommun.

Vid frågor rörande näringslivet, kontakta Ola Gustafsson, näringslivsansvarig 0380-462 77, ola.gustafsson@aneby.se

Anders Karlssons Mekaniska AB Torggatan 3 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-478 00

Köpmansgatan 4, Aneby • Tel 0380-46 370 • Fax 0380-46 380 E-mail amaq@aneby.se • www.amaq.se

Industrigatan 15 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-430 58 Mobil 070-993 26 80 • christer@barkab.se • www.mullmaster.se

Storgatan 44 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-45 000 www.anebybostader.se • epost@anebybostader.se

Fabrik: Industrigatan 1 • Kontor: Industrigatan 15 Tel. 0380-470 00 • hem@anebyhus.se • www.anebyhus.se

Stibergsvägen 12 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-418 05 anebynaringsliv@telia.com • www.anebynaringsliv.se

Svarvvägen 1 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-405 48 Telefax 0380-413 97 • www.anebyrenhallning.se

Järnvägsgatan 40 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-418 30 info@anebywardshus.se • www.anebywardshus.se

Äldre odlingslandskap STF vandrarhem Kaffestuga Handelsbod m.m.

ANEBY VÄRMETJÄNST

Öppet maj - augusti

Modebutiken med det STORA utbudet.

Järnvägsgatan 11 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-407 85 Telefax 0380-454 90 • aneby.varmetjanst@telia.com

Konserthusgatan 32 • 578 31 ANEBY • Telefon 0380-413 80

Järnvägsgatan 4 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-475 00 Telefax 0380-476 89 • www.attendshealthcare.com

Åsen, Haurida • 578 92 Aneby • Telefon: 036-830 55 www.asensby.com • info@asensby.com

Järnvägsgatan 13 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-418 00 Fax 0380-407 23 • info@bergfoths.se • www.bergfoths.se

Bilvägen 1 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-454 54 info@byggastallning.se • www.byggastallning.se

Bilvägen 1 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-411 00 elodiesel.aneby@telia.com • www.anebyelodiesel.se

Colorama aneby • svens färghall Köpmangatan 7 • 578 32 aneby • Telefon 0380-400 56

Bilvägen 1 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-411 00 dieselmeken@telia.com • www.dieselmeken.se

Druvans InDustrIlokaler • Druvans transport • Druvans BensIn Torggatan 20 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-454 20

Industrigatan 19 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-405 70

Köpmangatan 9 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-401 91 Telefax 400 72 • eklunds.radio.tv@telia.com

Köpmansgatan 21 • 578 32 Aneby Tel. 0380-401 02 • Fax 0380-451 73 • www.fjordmarksmobler.se

Industrigatan 11 • 578 33 ANEBY

Storgatan 51 • 578 32 ANEBY • Telefon 076-130 55 10

Grännavägen 7 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-473 00 hags@hags.com • www.hags.com

AB

Lunch Restaurang Catering Beställningar Järnvägsgatan 15 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-478 50 info@hoglandetsmaskin.se • www.hoglandetsmaskin.se

ICA Supermarket ANEBY Storgatan 54 • 578 32 Aneby • Telefon 0380-400 11

Jönköpingsvägen 3 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-411 14 info@j3koket.se • www.j3koket.se

Industrigatan 19 • 578 33 ANEBY Tel. 0380-451 58 • Mobil 070-564 51 58 • Fax 0380-427 59

Svarvvägen 2 • 578 33 ANEBY • Tel. 0380-419 92 calle@motrab.se • www.motrab.se

Fastighetsförmedling / Försäkringar Köpmangatan 10 • 578 32 ANEBY Telefon 0380-453 00 / 0380-411 90

Service Traktorer - Entreprenadmaskiner Grönkällegatan 1 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-478 60

Stalpets Café & Hantverk Minigolf Traktorvägen 4 • 578 33 ANEBY • Telefon 0380-58 46 00 aneby@optimera.se • www.optimera.se

Allbilsverkstad Fulla garantier Storgatan 1 • 578 31 ANEBY • Telefon: 0380-451 93 www.uffesbilservice.se • upsmotorservice@telia.com

Ralingsås • 578 91 ANEBY • Telefon 0380-402 95 ralingsas@kssb.org • www.kssb.org

Stierngranats Museer Stjärneborg • 578 91 ANEBY • www.stjarneborg.se Telefon 0380-407 27 Britt-Marie Forssblad / 0380-411 54 Göran Engström

Påtorpsvägen 2 • 578 32 ANEBY • Telefon 0380-471 00 Telefax 0380-413 94 • www.sealedair-emea.com

Maj - Augusti Stalpet • 578 94 Aneby • Telefon 0380-419 45

Svenska kyrkan i Aneby har nio kyrkor runt om i kommunen. Vi bjuder in till många olika gudstjänster och sammankomster och hoppas att du hittar något som passar dig. Välkommen!

Svenska kyrkan i Aneby • Österlånggatan 30 578 31 Aneby • Telefon 0380-412 25

Stigbergsvägen 7 • 578 33 Aneby • Telefon: 0380-478 80 www.torebrings.se • info@torebrings.se


Storgatan 48 • 578 32 ANEBY Tel. 0380-461 00 • info@aneby.se • www.aneby.se

Anebyguiden  
Advertisement