Page 1

Duben 2014

E.ON Czech

Informace pro naše zaměstnance • Vyhlašujeme novou fotografickou soutěž • E.ON nabízí ekologická řešení • Pravdy a mýty o automobilech na CNG • Volejbalový turnaj v Žirovnici •

Roadshow E.ON City vyjíždí do českých měst Více se dočtete na str. 3


2 E.ON Czech Z obsahu / Akce pro zaměstnance

Z obsahu: E.ON Servisní Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Prusinovice Strana 8

Düsseldorfská anabáze Petr Koláček vypráví o stáži v centrále E.ON SE Strana 10 a 11

Milé kolegyně, milí kolegové, neplánujte si nic na sobotu 17. května 2014.

Připravujeme pro vás sportovně relaxační den, který jsme pojmenovali „Za pohodou do Píseckých hor“. Více informací najdete za pár dní na intranetu. Vaše Koncernová komunikace

Významný zákazník ZVVZ ENERGO – služby pro firmy i město Strana 18 a 19

Odbory Demonstrace evropských odborů v Bruselu Strana 22

Milí přátelé, i v letošním roce je společnost E.ON partnerem Bambiriády.

Přijďte si se svými dětmi pohrát a zasoutěžit do Českých Budějovic 23. – 24. 5. a Zlína 23. – 25. 5. nebo do Prahy 22. – 25. 5. 2014. Hezkou zábavu a spoustu radosti Vám přeje Koncernová komunikace


Roadshow E.ON City E.ON Czech 3

město plné výhod

E.ON City nabídne po republice zábavu i úsporná energetická řešení Zábavu, sport i vzdělání. To vše bude energetická společnost E.ON po dobu dvou měsíců nabízet návštěvníkům při roadshow E.ON City, se kterou 14. dubna vyjíždí do českých měst.  Až do  20. června budou mít účastníci  těchto akcí od  Chebu až po  Opavu možnost seznámit  se detailně  nejen s  naší společností,  ale i s jí nabízenými  energetickými produkty, u  kterých je kladen maximální důraz na úspory a přátelský přístup k životnímu prostředí. Zcela nový projekt zaměřený na školní mládež i širokou veřejnost plánuje až 43 zastávek po České republice. E.ON City, které přiveze sport, zábavu a  energii, nabízí dopolední a odpolední program. Dopolední část je věnována dětem, odpoledne se mohou návštěvníci dozvědět zajímavé tipy nejen na  úspory výdajů za  energie, ale i  informace o  zdravém a  ekologickém bydlení. Navíc organizátoři odmění v  každém městě sto těch, kteří myslí ekologicky. A  co je pro to třeba udělat? „Stačí si s  sebou vzít nefunkční, nikoli rozbité, úsporné žárovky, které na  místě ekologicky zrecyklujeme ve sběrném boxu Ekolamp a jako odměnu za vaše ekologické chování získáte jednu novou úsporku,“ radí mluvčí společnosti Vladimír Vácha.

Návštěvníkům, kteří již využívají výhod zákazníků skupiny E.ON, a to jak prostřednictvím portálu o  úsporách energií www.ekobonus.cz, tak i těm, kteří staví či renovují, se určitě hodí i zvýhodněné nabídky na bojlery Dražice nebo kotle Vaillant. Tím však nabídka E.ON City nekončí. Spoustu zábavy si mohou návštěvníci užít na  jedinečných  atrakcích z  E.ON Fotbalového parku, štěpit kladivem atom či jen se vydovádět ve skákacím hradu. Až 240 dětí z  prvních až pátých tříd  vybraných základních škol se v době konání E.ON City střetne v turnaji E.ON City Cup. „Hraje se na veřejných prostranstvích v kruhových arénách z dílny úspěšného německého fotbalového reprezentanta Michaela Rummeniggeho, čímž se tento turnaj stává jedinečným,“ uvedl za marketingové oddělení energetické skupiny E.ON Marek Pagač. Seznam zastávek E.ON City je na www.eon.cz/energieplus.


4 E.ON Czech Fotosoutěž

Příroda objektivem

fotoaparátu

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

vyhlašujeme novou soutěž pro amatérské fotografy. V letošním roce se energetická společnost E.ON stala generálním partnerem akce Pták roku 2014, kterou každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Ptákem roku se staly oba dva druhy čápů, čáp černý a čáp bílý. Z naší strany se nejedná pouze o gesto z pohledu finanční podpory, ale snažíme se především upozornit širokou veřej-

nost na to, že se chováme k přírodě s úctou a šetrně. Například v rámci realizace staveb a  rekonstrukcí elektrického vedení vysokého napětí jsme první energetickou společností, která získala atest od Agentury ochrany přírody a  krajiny ČR na  novou konstrukci konzoly Pařát III. Ta umožňuje bezpečné přisedání ptactva, převážně dravců a čápů a vy-

lučuje riziko popálení. Ochrana ptactva, ale i celé naší přírody by se měla stát prvořadým úkolem i nás jednotlivců. Proto si na své letní toulky nezapomeňte přibalit fotoaparát a své nejlepší úlovky nám pošlete do soutěže. My se budeme těšit na vaše snímky živočichů či rostlin a rádi je použijeme do stolního kalendáře na rok 2015.

Pro prvních deset nejlepších fotografů máme připravené tyto ceny: 1. vítěz od nás dostane fotoaparát v hodnotě 10 tis. Kč 2. cena – poukázka do internetového obchodu EkoBonus (na výběr zboží dle vlastního výběru) v hodnotě 7 tis. Kč 3. cena – dalekohled v hodnotě 5 tis. Kč 4. cena jsou dvě vstupenky na galavečer E.ON Energy Globe Award ČR v hodnotě 3 tis. Kč 5. cena – sada LED žárovek dle vlastního výběru v hodnotě 2 tis. Kč 6. – 10. cena – podle vlastního výběru: dárkový balíček E.ON nebo rodinná vstupenka do ZOO Praha

Podmínky soutěže Soutěže se mohou zúčastnit všichni čtenáři magazínu E.ON Czech. Své fotografie posílejte na adresy: bozena.herodesova@eon.cz nebo tomas.novacek@eon.cz ve formátu JPG o  velikosti 1600 x 1200 pixelů s  uvedením svého jména, věku, adresy a  také s  krátkým komentářem k fotografii. Můžete poslat maximálně tři snímky. Uzávěrka soutěže

Své fotografie posílejte nejpozději

do 8. září 2014. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků Soutěž bude hodnotit odborná porota v  če-

le s profesionálním fotografem Petrem Zikmundem. Vítězné fotografie i  se jmény autorů budou zveřejněny v  magazínu E.ON Czech 09/2014. Daňový a správní aspekt soutěže Organizátor soutěže zajistí podle zákona č.  586/1992 Sb., o  daních z  příjmů, zdanění nepeněžních výher výherců. Další zdanění výher v  souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, provede organizátor soutěže. Všichni soutěžící udělují organizátorovi soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Výherci zároveň souhlasí s uveřejněním svých jmen v za-

městnaneckém magazínu E.ON Czech a také s uveřejněním svých fotografií ve stolním kalendáři E.ON. Další ustanovení Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i  přes uvedené stala výhercem, např. v  důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Ze soutěže jsou vyloučeni členové redakční rady E.ON Czech. redakce


Setkání s členem představenstva E.ON Czech 5

Na kus řeči tentokrát s Radkem Luckým Chtělo by to kontaktní místa pro zákazníky, znělo v Táboře. Rušení obchodních kanceláří před několika lety. O  tom se nejvíce diskutovalo na dalším setkání ze série „Na kus řeči“, ke kterému 10. dubna do táborské rozvodny přijeli jednatel společnosti E.ON Česká republika Radek Lucký a jednatel společnosti E.ON Trend Tomáš Turek.

Zájemců o setkání s jednatelem společnosti E.ON Česká republika Radkem Luckým a jednatelem společnosti E.ON Trend Tomášem Turkem nakonec bylo tolik, že zcela zaplnili prostory zasedací místnosti v areálu rozvodny E.ON v Táboře.

Téma setkání bylo předem jasně dané: Zákaznická orientace v neobchodních společnostech skupiny E.ON Czech. Přeplněná zasedací místnost svědčila o  tom, že to bylo téma, které zaměstnance E.ONu v Táboře velice zajímá. Diskuze se točila ponejvíce kolem toho, jak zákazníka přesvědčit, respektive co mu nabídnout, aby využíval služby právě naší společnosti. „Trh se stává více likvidním a  stále nepřehlednějším a  přináší s  sebou změny, na které je třeba reagovat,“ zdůraznil Radek Lucký. „Vy nejlépe víte, co zákazník potřebuje a  vaše poznatky se musí dostat k  nám,“ upozornil zároveň na fakt, že nejvíce se člověk dozví při osobním kontaktu se zákazníkem. Reagoval tak na podněty z pléna, že kupříkladu montéři, kteří dělají E.ONu v terénu svou prací velmi dobré jméno, jsou natolik svázaní normativy, že už nemohou věnovat na místě zákazníkovi, který je požádá o radu, žádný čas navíc. To je ve  výsledku pro společnost poměrně kontraproduktivní. Radek Lucký na  to reagoval slovy, že vedení E.ON

Servisní má za úkol nastavit model komunikace se zákazníkem. Podobně o  nutnosti orientace na  zákazníka hovořil i  Tomáš Turek, zároveň i  předseda představenstva Teplárny Tábor. „Život nás naučil, že pokud zákazníkovi nevyjdeme vstříc, tak tenhle byznys dělat nebudeme,“ zmínil. Zároveň však uvedl, že zákaznická orientace není vždy o tom, dělat věci přesně tak, jak si je zákazník přeje. Ale vždy se musíme pokusit vysvětlit naše konání a v mnoha případech to zákazník určitě pochopí,“ řekl. Živá diskuze se po  obou prezentacích vedla kolem rušení obchodních kanceláří, ke  které E.ON před lety přistoupil. Oba jednatelé připustili, že tehdy nikdo nedokázal předvídat, jakým směrem se bude obsluha zákazníka ubírat. „K  obchodním kancelářím se na  některých místech vracíme, zákazník to vyžaduje,“ potvrdil Radek Lucký. „Na druhé straně je tu spousta mladých zákazníků, kteří chtějí vše vyřídit přes aplikace ve  smartphonu a nemají zájem nikam chodit,“ poukázal na  fakt, jak je složité dnes vybalancovat

Nejvíce se ptala a po zásluze byla odměněna. Ze všech položených dotazů bylo nakonec vylosováno jméno Ivany Pikhartové. Odměnou je jí zapůjčení elektromobilu smart ed na celý víkend. Poukaz na zapůjčení vozu převzala od jednatele ECZR Radka Luckého.

obsluhu zákazníka. Pro skupinu konzervativnějších zákazníků se bude otevírat v červnu nové poradenské centrum v Brně, další kontaktní místa menšího rozsahu by měl E.ON otevřít postupně v  Humpolci, Otrokovicích a Pardubicích. (lem, ton)

Další setkání „Na kus řeči“ se uskuteční 7. 5. ve Znojmě za účasti Michala Šafáře a v Otrokovicích 29. 5. za účasti Jiřího Šimka.


6 E.ON Czech E.ON Energy Globe Award ČR

E.ON nabízí ekologická řešení Už po šesté se mohou firmy, obce, instituce i jednotlivci v České republice ucházet o „ekologického oskara“, tedy o vítězství v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR. Energetická společnost E.ON se snaží motivovat každého k ochraně životního prostředí nejen v rámci této soutěže, ale také prostřednictvím nabídky služeb a produktů. V rámci letošního ročníku soutěže přinášejí jednotlivé služby a produkty E.ON, které jsou zaměřené na úsporu energie a tedy i peněz zákazníků, soutěžní kategorie „ekologických oskarů“.

Kategorii Obec přináší E.ON Kogenerační jednotka V rámci snahy o  maximální úsporu energií nabízí společnost E.ON svým zákazníkům komplexní dodávku kogeneračních jednotek. Princip fungování kogenerační jednotky spočívá v kombinované výrobě elektrické energie a  tepla, kdy elektrická energie vzniká roztočením generátoru pomocí spalovacího motoru. Teplo, které se z motoru uvolňuje, lze efektivně využít k  vytápění budov nebo ohřevu vody. Základními výhodami těchto jednotek zůstávají vysoká účinnost výroby v  rozmezí od  80 do  90 %, úspora nákladů za  elektřinu a  teplo, možnost využití jednotky i  k  výrobě chladu, případně zajištění elektřiny v  době výpadku sítě. Energetická společnost E.ON úspěšně využívá několik vlastních kogeneračních jednotek a svým zákazníkům nabízí jejich komplexní řešení od  návrhu, přes výstavbu až po zajištění provozu. Kategorii Firma přináší služba E.ON Úsporné osvětlovací systémy V  mnoha kancelářích, skladech a  výrobních halách dochází k  plýtvání elektrickou ener-

Více informací najdete na:

www.eon.cz www.energyglobe.cz

gií tím, že světla svítí stále stejně bez ohledu na intenzitu denního světla nebo na  množství právě přítomných pracovníků. Navíc jsou často světla neúsporná, zastaralá a  nemoderní. Společnost E.ON nabízí zpracování návrhu projektu na  modernizaci osvětlovacího systému zcela zdarma. Zlepšením světelných poměrů dojde ke  snížení nákladů na osvětlení, zvýšení výkonnosti zaměstnanců, a tím pádem k celkové konkurenceschopnosti firmy. Kategorii Kutil přináší produktová nabídka Benefit Nestává se příliš často, aby obchodník odměňoval zákazníky za  to, že si pečlivě hlídají svou spotřebu, a  snižují tak své platby za  energie. Energetická společnost E.ON jako jediná energetická firma v České republice s takovou unikátní nabídkou skutečně přichází. Sjednejte si nyní k dodávce elektřiny nabídku Benefit a  můžete získat až 1  500  Kč ročně na  nákup v  našem internetovém obchodě! Za každou meziročně ušetřenou kWh získá zákazník slevu 1 Kč, kterou může uplatnit

na stránkách EkoBonus.cz. Slevové kupony obdrží na  e-mail vždy po  ročním vyúčtování a  uplatní je přímo během nákupu v  našem internetovém obchodě. Kategorii Mládež přináší aplikace Srovnávač výdajů za energie Tato online aplikace bude určena školám, které chtějí ušetřit za energie. Zástupce školy jejím prostřednictvím získá srovnání - dozví se, jaké množství energií škola spotřebovává v  porovnání s  podobnými zařízeními stejného druhu. Aplikace bude postavena na  základě databáze obsahující data získaná z několika desítek škol. Systém mezi nimi automaticky vybere podle předem stanovených kritérií ty školy, které je možné mezi sebou smysluplně porovnávat tak, aby byl výsledek vypovídající. Cílem aplikace bude ukázat školám, jaká je jejich energetická spotřeba ve  srovnání s  jinými podobnými školami, upozornit je na  rozsáhlé možnosti energetických úspor a  nabídnout jim komplexní řešení pro efektivnější hospodaření s energiemi. Zdeněk Filip, Sales Marketing


Ekologie E.ON Czech 7

Dřevostavba rodinného domu

E.ON Legopan Plánujte vy nebo vaši přátelé výstavbu domu? Pak by vás mohla zajímat naše nová nabídka. Ve spolupráci s naším zákazníkem a partnerem společností Saint Gobain jsme rozšířili nabídku renovačních balíčků – slevy na stavební materiály – o letošní novinku: rodinný dům E.ON Legopan.

Dřevostavba ze stavebnicového systému Legopan je vyráběna společností Ecomodula v jihočeském Písku. Tato společnost má patnáctiletou tradici ve  výrobě nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb. Rodinný dům E.ON Legopan má zastavěnou plochu 108 m2, čistá podlahová plocha je 91 m2, dispozice domu je 4 +kk. Vzhled domu je patrný z fotografií, dispozici domu lze měnit podle přání stavebníka. Jakou výhodu jsme připravili pro naše zákazníky? Zákazníci E.ON Energie a.s. z  řad domácností získají hrubou stavbu domu za exkluzivní cenu 980 000 Kč. V ceně hrubé stavby je: – materiál na kompletní uzavřenou hrubou stavbu domu, – kompletní obvodové a nosné stěny Legopan, – střešní konstrukce včetně izolací, – střešní krytina Bramac, – okapy a hromosvod, – okna a vstupní dveře (plastové šestikomorové rámy + trojsklo), – kompletní fasádní zateplovací systém včetně probarvené fasády. Uvedená cena je včetně montáže domu a DPH. Jaká bude celková cena domu? Projekt domu 28 500 Kč, součástí ceny je termovizní měření a blower door test po skončení stavby domu. Další náklady jsou pouze orientační: základy domu cca 250 000 Kč, hrubá stavba 980 000 Kč (té se týká naše nabídka) a  dokončení domu cca 1 000 000 Kč. V  ceně dokončovacích prací jsou příčky domu, veškeré rozvody energií, koupelny, kuchyně atd.

Jaké jsou hlavní výhody domu? – Příznivá cena. – Rychlá výstavba – za 3 měsíce můžete bydlet. – Nízké provozní náklady domu. Dům lze postavit jako pasivní. Podmínkou je pozemek s jižní orientací, na kterém lze postavit dům tak, aby bylo možné využít slunce jako významný zdroj vytápění domu. – Zdravé bydlení – jako standard je u tohoto domu zákazníkům nabízeno rekuperační vytápění. To zajištuje velmi efektivní způsob výměny vzduchu v domě, a tím i zdravé a příjemné bydlení. Malou výhodou je také malý dárek, který jsme připravili pro prvních pět zákazníků. Získají od nás zdarma ohřívač Dražice OKHE 125 SMART.

ním poradcem firmy Raab Karcher nebo Platforma. Na dohodnuté osobní schůzce získá základní informace ohledně systému výstavby, komponentů hrubé stavby z panelů Legopan i  další informace k  celé stavbě domu. Zákazníkovi budou také doporučeny nejbližší proškolené a certifikované realizační firmy na tento stavební systém a v případě zájmu zde bude dohodnuta samotná realizace stavby domu. Uvedená cena hrubé stavby je garantována po  předložení slevového kupónu při jednání na  prodejních místech systému výstavby z  panelů Legopan – Raab Karcher nebo Platforma. Jeden tip na závěr: dům můžete vyhrát. Stačí podat přihlášku s  vaším energeticky úsporným projektem do naší soutěže E.ON Energy Globe Award ČR.

Nabídka platí pouze do 31. 12. 2014. Jaký je postup pro uplatnění slevy? V  obchodě na  ekobonus.cz si zákazník objedná slevový kupón. Maximálně do  tří pracovních dní bude na telefon, který uvedl při objednávce kupónu, kontaktován obchod-

Více informací o nabídce na www.ekobonus.cz/legopan nebo na roman.kouba@eon.cz


8 E.ON Czech E.ON Servisní

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Prusinovice Prusinovice je obec ležící v okrese Kroměříž nedaleko Holešova a mezi místní zajímavosti patří dva kostely – evangelický a katolický. V obci se také pořádají sportovní akce přesahující svou popularitou krajské hranice – Rohálovská „10“ – běžecký závod a Rohálovská „50“ – závod horských kol. Obě akce přitahují do obce značné množství závodníků i diváků.

Naše firma E.ON Servisní začala s obcí spolupracovat v roce 2010, kdy se paní starostka zúčastnila semináře pořádaného pro starosty a zaujala ji prezentace naší firmy na téma veřejné osvětlení (VO). Jako jedna z  prvních obcí si Prusinovice nechaly zpracovat pasport veřejného osvětlení, který zmapoval stav sítě VO v  obci. Údaje, které pasport obsahuje, jsou základ-

ním prvkem pro vytvoření koncepce VO, která obsahuje návrh obnovy z „pohledu“ materiálového, energetického a  dopravního. Materiálem se rozumí návrh sloupů, svítidel, rozváděčů apod. Energetický pohled znamená výpočet úspory nákladů na energii a údržbu a nakonec pohled dopravní znamená zatřídění komunikací dle normy a  světelné výpočty pro všechny typy komunikací v obci. Během příprav podkladů pro revitalizaci VO se řešila otázka financování. Původně obec uvažovala o přenesené správě VO. Tato varianta však nebyla zastupitelstvem schválena. V  roce 2012 se objevila možnost financovat revitalizaci VO z  dotace, kterou připravoval fond pod záštitou MŽP v  rámci přesunu finančních prostředků v  dotačním období 2007 – 2013. Bohužel přesun prostředků neschválila EU a z dotace, na kterou se připravovala řada obcí, sešlo. Definitivním impulsem pro začátek projektu revitalizace VO ve  vlastní režii obce byl pád původního starého sloupu VO na  komunikaci. Naštěstí pád sloupu nezpůsobil žádné škody a  nikoho nezranil. Paní starostka se rozhodla již na  nic nečekat a  oslovila banku, která je partnerem obce, o  úvěr na  revitalizaci. Následovalo výběrové řízení na  dodavatele a  firma E.ON Servisní byla v  tomto řízení úspěšná. Naše nabídka byla nejlepší jak z  hlediska finančního, tak i  z  hlediska celkové roční spotřeby elektrické energie v  obci. V Prusinovicích došlo k  výměně všech sloupů a  160 svítidel a dvou rozváděčů ze tří. Obec zvolila pro revitalizaci kombinaci dvou druhů světelných zdrojů – LED a Cosmopolis – s dlouhou životností a hliníkové sloupy vyznačující se velmi dlouhou životností a snadnější instalací z důvodu relativně nízké hmotnosti. Podmínkou dodávky bylo i specifické barevné provedení

svítidel a sloupů v kombinaci barev vycházejících z obecního znaku. Nejvýznamnější „bod“ revitalizace je dosažená úspora nákladů na energie a údržbu nové soustavy veřejného osvětlení. Původní roční spotřeba činila cca 83 MWh a  po  revitalizaci jen 18,43 MWh, což je úspora cca 78 %. Úspora byla dosažena instalací úsporných svítidel s  nastaveným systémem regulace, který během noci snižuje intenzitu osvětlení, a tím i spotřebu elektrické energie, a to vše v rámci platných norem. Přes počáteční nedůvěru, kterou plán revitalizace budil u  některých zastupitelů a  občanů obce, jsou s  výsledkem všichni spokojeni. Již v  průběhu montáže a  při postupném rozsvěcování větví VO chodili občané za montéry i paní starostkou a chválili probíhající práce a hlavně výsledek ve formě „světla“. Nakonec i  ti nejhouževnatější „odpůrci“ revitalizace připustili, že vše je opravdu instalováno dle požadavků stanovených ve  výběrovém řízení – žádné nekvalitní náhrady a podobně. Autor: Jaromír Uhde


E.ON Trend E.ON Czech 9

Wellness hotel vsadil na kogeneraci V našem magazínu vás průběžně seznamujeme se zajímavými projekty z oblasti kombinované výroby tepla a elektřiny, které vznikly ve spolupráci měst, obcí a podnikatelských subjektů se společností E.ON Trend s.r.o. Tentokrát společně s projektovou manažerkou ETRE Hanou Vaclíkovou zavítáme do oblíbené rekreační oblasti k „jihočeskému moři“. Frymburk – místo, které má většina z  nás spojené s  volným časem a odpočinkem. V letních měsících nabízí koupání, rybaření, turistiku, houbaření a v posledních letech i vyjížďky okolo vodní nádrže Lipno na kolečkových bruslích a na kole. V zimních měsících je tato oblast navštěvována milovníky lyžování či bruslení. „Ve Frymburku se nachází největší wellness hotel v České republice. Leží v bezprostřední blízkosti městečka, na břehu Lipenské přehrady. Nabízí svým hostům nejen komfortní ubytování, ale i  možnosti vyžití v  aquaparku, wellness centru, saunovém světě. Je hojně využíván pro rodinné dovolené, ale i pro firemní akce, odborné semináře a přednášky,“ říká Hana Vaclíková úvodem a dodává, že provoz celého hotelového komplexu je energeticky, a tedy i finančně náročný, neboť spotřeba tepla je vysoká, a to i v letních měsících. „V areálu je umístěna kotelna – zdroj veškerého tepla a  teplé vody pro celý wellness hotel. Možností, jak snížit náklady na tepelné hospodářství, bylo vybudování kogenerační jednotky,“ doplnila projektová manažerka ETRE. V  roce 2012 navázala společnost E.ON Trend s  akcionáři hotelu spolupráci. Jejím záměrem byla instalace kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D400 v nevyužitých prostorách kotelny a následně, po zprovoznění jednotky, dlouholetá dodávka tepla a teplé vody pro potřeby hotelu. Vyrobená elektrická energie bude dodávána do  distribuční soustavy. Roční provoz jednotky je plánován na cca 4 400 hodin. K  průběhu realizace projektu Hana Vaclíková uvedla: „Samotná výstavba kogenerační jednotky byla zahájena v  září loňského roku. Nejprve bylo nutné provést potřebné stavební úpravy, které především spočívaly v odhlučnění prostoru – akustické vyzdívky, odhlučnění stropu, montáž protihlukových vrat apod. Jednotka byla dovezena do hotelu v polovině října. Poté se již přistoupilo k pracím na vzduchotechnice, plynoinstalaci, spalinových cestách, strojní technologii a elektroinstalaci. Časově nejnáročnější byly práce na měření a regulaci, neboť systém jednotky musí komunikovat jak se systémem celé kotelny, i s centrálním dispečinkem ETRE.“ Práce pokračovaly plynule, takže na  počátku ledna 2014 byl povolen zkušební provoz jednotky. V  lednu a  únoru se uskutečnily individuální a  komplexní zkoušky, byl proveden garanční test, který potvrdil garantované parametry – účinnosti jednotky. Součástí těchto zkoušek bylo i  autorizované měření emisí a  hluku. „Veškeré testy a zkoušky potvrdily plnou funkčnost zařízení. Kogenerační jednotka je v současné době připravena pro budoucí automatický provoz,“ zdůraznila projektová manažerka ETRE. Věříme, že provoz této moderní kogenerační jednotky bude plně spolehlivý a  hosté wellness hotelu si zdejší pobyt užijí podle svých představ a zpříjemní jim ho i tepelná pohoda. Připravily: Mirka Lednická a Hana Vaclíková

Základní technická data: Typ Jmenovitý elektrický výkon Maximální tepelný výkon Příkon v palivu Palivo Topná voda Akumulační nádrž

TEDOM Quanto D400 400 kWe 476 kWt 946 kW Zemní plyn 90/70 oC 30 m3

Energetická bilance: Spotřeba tepla v celém hotelu 13 000 GJ Výroba tepla z kogenerační jednotky 7 000 GJ Výroba elektrické energie z kogenerační jednotky 1 600 MWh


10 E.ON Czech Stáž v centrále E.ON SE

Düsseldorfská anabáze V minulých číslech našeho magazínu jsem se vám vždy snažil přiblížit naše aktivity na poli elektromobility. Tentokrát bych se s vámi rád podělil o své zážitky z půlroční stáže v centrále E.ON SE v Düsseldorfu.

Poslední den v Düsseldorfu začal karneval, a tak se všem stříhaly kravaty a nosila se maškaráda.

Koncem léta jsem obdržel nabídku pracovat po určitou dobu v  německé centrále firmy. Bez váhání jsem tento návrh přijal, sbalil si kufry a od září se na šest měsíců přestěhoval do Düsseldorfu. V Česku jsem musel ukončit veškeré aktivity, většinu práce předat a  rozloučit se s rodinou i přítelkyní. Regional Coordination (RC), E.ON SE Oddělení je rozděleno na  dva týmy: Marketing and Sales (RC1 – obchod) a Infrastructure & Support (RC2 – distribuce). RC2 vede viceprezident Markus Kaune a RC1 za mého působení od Larse Lagerkvista, který nahradil Roberta Hienze ve  vedení RC, převzal Patrick Schneckenburger. Jak již z  názvu vyplývá, RC má na  starosti především koordinaci našich obchodních a  distribučních aktivit ve  12 evropských zemích a  tvoří přímou spojku pro představenstvo E.ON SE. Celá RC je podřízena Dr. Bernhardu Reutersbergovi a  čítá cca 19 lidí včetně tří expatů. Jen za  mého působení se vyměnila polovina celého oddělení, obrovská to fluktuace. Já jsem byl přidělen do týmu RC2 a po úvodních seznamovacích dvou týdnech jsem dostal na  starost vytvořit novou generaci Smart Investu, resp. jeho technickou

část. Jedná se o model plánující prostředky pro distribuční byznys, který má E.ON ve  svých sedmi regionech. Cílem je poskytnout dlouhodobý (na 40 let) finanční a technický výhled, vhodně alokovat investice, určit minimální udržitelnou úroveň investic a stanovit hodnotu celého byznysu. Dále jsem plnil rozličné úkoly od sestavování souhrnných reportů, přes srovnání nákladů v jednotlivých zemích až po  ad hoc práci typu benchmarků, vyhodnocení návrhů na novou legislativu atd. Velkým překvapením byl pro mne nadpoloviční podíl žen v RC, v energetice poměrně málo častý jev. Je nějaký rozdíl mezi českými a  zahraničními kolegy? Ačkoliv jsem čekal typické „püntklich studené“ Němce, v  oddělení jsem měl kolegy ze Španělska, Švédska, Francie, Anglie, Peru, Rumunska a  největší část samozřejmě tvořili Němci. Společnou vlastností byl týmový duch, preciznost, vysoká motivovanost a  dlouhé zkušenosti z  byznysu. Vždyť mnozí kolegové byli u  nákupu první české akcie či celkově vstupu německého kapitálu na  východní trhy. Pracovním jazykem byla angličtina, ale vzhledem k  tomu, že celá RC je nastěhována do jedné velké kanceláře stylu open space, připadal si člověk často jako na  stavbě

Babylonské věže. Pro mne, zvyklého pracovat soustředěně v tichu, byl open space peklem. V  jednu chvíli minimálně pět kolegů telefonovalo, angličtina se míchala s němčinou a do toho výrazná švédština a španělština. Často jsem si tedy sbalil svých pět švestek a  uklidil se do  zasedačky. Krom velmi těžko srozumitelné bavorské němčiny jsem si s  mnohými kolegy mohl procvičit i  svůj druhý cizí jazyk. Znalost minimálně dvou cizích jazyků je v RC technické minimum, jedna kolegyně dokonce ovládala skoro všechny evropské jazyky, klobouk dolů! Ve srovnání s Brnem, kde někteří kolegové jsou v práci již před šestou, v Düsseldorfu se chodí tak na  půl devátou. Ale zatímco v  Brně nás uklízečky vyhání z  kanceláří o půl páté, v Německu se chodilo domů mezi 7. a  8. hodinou večer. Mnohé kolegy jsem v práci potkal i o víkendu. Většina z nich byla půl týdne rozlétána po světě a Düsseldorf pro ně byla jen kratší zastávka v  jejich pracovní dráze. V  pátek vždy nastalo stěhování národů a  většina kolegů letěla domů. Nemyslím si, že tento pracovní styl je zrovna zdravý, dlouho udržitelný a  osobnímu životu prospěšný. Já jsem v Düsseldorfu zůstával i  na  víkend, abych taky měl prostor trochu poznat město a pocestovat po okolí. Jaký je tedy Düsseldorf? Jedná se o  hlavní město spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Žije v  něm asi 600  000 obyvatel a  je jedním z  hlavních obchodních a  finančních center Německa. Sídlo zde má mnoho mezinárodních firem a  nachází se tu největší mezinárodní letiště v  této oblasti. To jsou důvody, proč zde i  E.ON umístil svou centrálu pro celý svět. Z  Düsseldorfu pocházel např. známý spisovatel Heinrich Heine. Pokud budete mít někdy možnost Düsseldorf navštívit, rozhodně si zajděte na 241 m vysokou vysílací věž, ze které je nezapomenutelný rozhled. Uvidíte, jak Rýn teče od  Kolína až skoro do  moře. A  především energetikovi padnou do  oka


Stáž v centrále E.ON SE / E.ON Junior Cup E.ON Czech 11

Media Haffen spolu s Rýnskou věží

Rýnská vodní dálnice

Pokud v Düsseldorfu neprší, tak jsou všichni venku.

blízké povrchové uhelné doly a přilehlé tepelné elektrárny. Jinak těžký průmysl už Düsseldorf dávno opustil. Bývalá průmyslová zóna a doky byly přestavěny na komerční zónu – Media Haffen, sídlo mnohých médií, kterou jezdí obdivovat celý svět. Já osobně jsem čekal špinavé zakouřené město ve stylu Ostravy a  byl jsem příjemně překvapen. Ačkoliv jsem po  prvních pár dnech reporto-

val domů, ať se nebojí, že tady rozhodně déle nezůstanu, po šesti měsících už jsem si natolik zvykl, že bych si klidně dovedl představit v  Düsseldorfu žít. Město mi totiž připomínalo belgický Leuven, kde jsem strávil rok života, moje třetí nejoblíbenější město po rodné Olomouci a studijní Praze. Závěrem bych chtěl poděkovat vedení ECD, že mi tuto obrovskou zkušenost umož-

nilo a vřele mohu každému doporučit vyjet na stáž do zahraničí. Přivezete si rozhled, zkušenosti, kontakty, posune vás to dopředu v přemýšlení a zbavíte se toho, jak říkal prezident Havel, čecháčkovství. Jen ty návraty bývají mnohdy těžké… Petr Koláček, Technické plánování, ECD

Připomínáme fanouškům fotbalu termíny E.ON Junior Cupu v měsíci květnu 3. 5. 2014 10. 5. 2014 17. 5. 2014 24. 5. 2014

Tachov Jakubčovice nad Odrou Strakonice Boskovice

Přijďte se podívat a užijte si den plný zábavy. www.eonrodinnyfotbalek.cz


12 E.ON Czech Metodika řízení projektů

Agilní projektové řízení: citius, altius, fortius Magické slovo „agile” už stihlo proniknout do E.ONu. Stalo se tak ze dvou směrů: (1) agile [čti edžajl] jako platforma pro inovativní, podnikatelské nápady nebo (2) agile jako metodika řízení projektů. V tomto článku pojednáme o tom druhém.

Před deseti lety byla metodika agile využívána především jako způsob programování a vývoje IT aplikací, nicméně posléze si našla cestu do řízení projektů. A  minulý rok byl přístup agile oficiálně schválen jako plnohodnotná součást instrumentária E.ON. Obvykle se projektové řízení formou agile staví do  protikladu k  projektovému řízení formou „vodopádu“, anglicky „waterfall“. Postupovat podle vodopádového modelu znamená přecházet od jedné fáze k následující přísně sekvenčním způsobem. Musíme zdůraznit, že každý z  těchto přístupů má svá pro a  proti a  agile nelze považovat za  všelék proti všem neduhům vodopádu. Agile je třeba vnímat jako alternativní přístup k řízení (nejen IT) projektů. Agile versus vodopád Agile je obzvlášť vhodnou metodikou pro projekty, které se vyznačují: • velkou mírou zapojení Business strany • proměnlivými požadavky • nestabilním podnikatelským prostředím • důrazem na týmovou práci a součinnost řady týmů • modulární architekturou • vysokými nároky na  rychlost uvedení na  trh (anglicky time-to-market)

né sprinty. Sprinty jsou mezi sebou odděleny fyzickou dodávkou části finálního produktu nebo služby. Tyto části jsou však samostatně životaschopné a na  sobě navzájem více méně nezávislé. A  za  třetí pro agile je nosným principem reakce na změnu, která je z pohledu metodiky důležitější než samotný projektový plán. Ten je ostatně na začátku projektu zpravidla sestaven jen v hrubých rysech.

Agile lze ilustrativně přirovnat ke konstrukci švýcarského zavíracího nože. Ten může nabývat celkem jednoduché, ale velmi účinné formy s několika málo plně funkčními komponentami…

…ale lze jej celkem snadno přetvořit v plně vybavený švýcarský armádní zavírací nůž, když postupně rozšíříte jeho funkce „za pochodu”.

Nebezpečí vodopádu ve výše uvedených podmínkách spočívá v tom, že na začátku definujete kýžený výsledek a po dlouhé, předlouhé době se dočkáte velkého překvapení:

Naproti tomu agile buduje projekty iterativně. Od hrubého náčrtu rychle pokračuje k prvním hmatatelným výsledkům. Obrazně řečeno rozkrájí vytýčený předmět dodávky (cíl projektu) na maličké kousky, které lze doručit do 2 až 4 týdnů.

Principy agile Metodika agile pro řízení projektů je charakterizována několika základními principy. Za prvé se orientuje na lidi, vychází z jejich interakce a komunikace. Za druhé rozděluje projekt na krátké časové úseky zva-

Po každé iteraci neboli sprintu je výsledek prezentován zákazníkovi. Ten poskytne zpětnou vazbu a  specifikuje další požadavky. A  další sprint se tím rozbíhá. Zkušenosti ukazují, že organizace a  podniky, které řídí své projekty pomocí metody agile, jsou schopny lépe reagovat na  změny tržního prostředí. Často jsou na trhu velmi viditelně zastoupeny, jsou schopny snáze motivovat své zaměstnance s pozitivním dopadem na jejich produktivitu, dosahují vyšší efektivity svých procesů a mívají kvalitnější produkty. Přestože principy a výhody agile je celkem snadné vyjmenovat, není vůbec snadné používání této metodiky v organizacích prosadit a uvést do života. Jelikož agile spočívá na lidech, kteří se projektů účastní, klade vysoké nároky na  jejich připravenost ke  změně. Těžko bude agile úspěšně fungovat v organizacích, jež jsou striktně hierarchické, pokud firemní kultura nepřipouští změnu, když vázne komunikace napříč firmou, anebo když přísné bezpečnostní předpisy svazují její ruce. Případová studie V  regionu střední a  východní Evropy bylo projektové řízení metodou agile přijato jako možný způsob řízení IT projektů. V  Maďarsku tímto způsobem úspěšně nasadili nový systém pro CRM pro dva podniky z oblasti prodeje energií a zákaznických služeb – Business Unit EHUES


Metodika řízení projektů / Automobily na CNG E.ON Czech 13

(E.ON Energiaszolgáltató Kft., prodej) a EÜS (E.ON Ügyfélszolgálati Kft., zákaznické služby). Implementační projekt byl realizován mezi lety 2011 a 2013 a jeho obsahové zadání zahrnovalo: – zvýšení provozní efektivity v prodeji, marketingu a zákaznických službách; – zacílení na bonitní zákazníky na kompetitivním trhu; – podporu akvizice nových odběratelů plynu a jejich udržení; – celkové udržení zákaznické báze podporou akvizice nových zákazníků a snížení procenta jejich odchodu. Realizace projektu byla celkem složitá, protože na  počátku neměl s metodou agile nikdo žádné zkušenosti. Nakonec se volba agile prokázala jako šťastná a  prozíravá. Projektový tým byl schopen v  neuvěřitelně krátké době vyvinout a  nasadit životaschopné základní řešení pro CRM, které se postupem doby rozrůstalo o  nové funkcionality. Komunikace mezi členy projektu z IT a Business strany probíhala hladce, stejně jako komunikace projektu s koncovými uživateli, k čemuž přispěla schopnost projektu reagovat na  nové potřeby uživatelů. To vše

přispělo k celkové spokojenosti uživatelů i sponzorů projektu s konečným produktem. Máte-li zájem o  proškolení na  metodiku agile, která se hodí nejen pro realizaci IT projektů, ale projektů všeobecně, neváhejte se, prosím, obrátit na  David.A.White@eon.com (pište anglicky), popř. na Lukas.Richter@eon.com (česky). Katarína Kožíková a Lukáš Richter E.ON Business Services

Chcete se dozvědět více ze světa IT? Potom se podívejte na elektronický časopis CEE IT Bulletin, který najdete na adrese: http://lxintranet.eon-slovakia.sk/eon-is/it-bulletin/01-2014/cz/

Pravdy a mýty o automobilech na CNG: hrozí otrava plynem nebo dokonce jejich exploze? Při nákupu nového vozu už zákazník nevybírá jen mezi benzínem a naftou. Po českých silnicích v současnosti jezdí více než 7 000 vozů na stlačený zemní plyn (CNG) a také stovky elektromobilů. Je ale již dnes CNG rozumnou alternativou běžných automobilů? Přinášíme přehled pravd a mýtů o tomto pohonu. Alternativní dopravní prostředky už dávno nejsou jen vozy na  fotografii, které v  běžném provozu nepotkáte. V  českých podmínkách jsou dnes běžně dostupné a  široká je nabídka vozů, které si můžete zakoupit v  autosalonech. Přesto se o  vozech na  CNG stále šíří řada mýtů. Podívali jsme se na ně a zjistili, zda jsou pravdivé. Mýtus 1: CNG je nebezpečné Automobil na  stlačený zemní plyn je zcela bezpečným dopravním prostředkem. Zatímco s vozy na LPG si spojujeme určité riziko a nepohodlí (časté revize, problematické parkování, čekání na obsluhu pro tankování), u CNG žádná tato omezení neplatí. Zemní plyn je tvořen z  98 % metanem (CH4), který je díky svým vlastnostem vysoce stabilní a bezpečný pro běžný provoz.

Zároveň produkuje méně emisí a je ekologicky šetrnější než běžná paliva. Bezpečnost byla při vývoji CNG vozů jednou z  priorit. Tlakové nádrže uchovávající stlačený plyn nejenže prochází přísnými kontrolami, ale celý palivový systém je vybaven řadou pojistných mechanizmů. „Automobily na CNG mají dnes sofistikované řešení pro případ úniku plynu. Ten se vždy chytře rozvolní do okolí a eliminuje jakékoliv riziko otravy. Díky tomu můžete svůj vůz s klidem parkovat v garáži nebo si sami pohodlně natankovat,“ vysvětluje Radek Patera, odborník na  CNG ze společnosti E.ON Energie, a.s. Mýtus 2: Se zemním plynem neušetříte Rozdíly v ceně zemního plynu a klasických paliv (benzín, nafta) jsou dnes významné.

Náklady na běžný provoz vozu jsou proto u  CNG o  30 až 50 % nižší než u  stejného automobilu poháněného benzínem nebo naftou. Například u vozu Škoda Octavia ujedete na CNG za investovaných 1 000 Kč nejdelší vzdálenost – konkrétně přes 1 100 km. V případě benzínového motoru je to jen něco přes 500 kilometrů. Pokračování na straně 14


14 E.ON Czech Automobily na CNG

Pokračování ze strany 13 Mýtus 3: Chybí tankovací místa K dnešnímu dni je v České republice v provozu celkem 50 plniček CNG vozů a dojezdová vzdálenost mezi jednotlivými tankovacími místy klesla jen na  několik desítek kilometrů. Plniček navíc rapidně přibývá. Společnost E.ON plánuje jen v letošním roce otevřít celkem 14 nových tankovacích míst, podobně činné jsou také další firmy. Základním požadavkem při výstavbě je nabídnout řidiči komfort, který zná z  běžné čerpací stanice – občerstvení nebo možnost zakoupit si příslušenství. Do roku 2020 by mělo v České republice vzniknout kolem 200 takových plniček, což je počet totožný se sousedním Rakouskem. Mýtus 4: Automobily na CNG jsou drahé Kupní cena nového vozu na  zemní plyn je dnes o zhruba 15 – 20 % vyšší než u automobilu se spalovacím nebo zážehovým motorem. Návratnost investice se však díky levnému provozu zkrátila na  dobu několika let. U automobilu Škoda Citigo s  pořizovací cenou CNG vozu 257  900 Kč a  kombinovanou spotřebou 3,2 kg se při ročním dojezdu 30  000 km vrátí vyšší ná-

kupní cena již za zhruba 2,5 roku. „Vcelku logicky platí, že čím větší počet kilometrů, tím rychlejší návratnost. Zejména u  firem jsou často úspory na  nákupu paliva CNG tak výrazné, že úspora pokryje vyšší leasingovou splátku za vůz a firma navíc zaplatí za provoz svého vozového parku méně než dříve,“ dodává Radek Patera. Mýtus 5: Zásoby zemního plynu jsou malé Zemní plyn sice není obnovitelným zdrojem, jeho zásoby jsou však i  do  budoucna více než dostačující. Prokázané (prověřené) zásoby, které jsou považovány za vytěžitelné současnou technologií, vydrží minimálně do roku 2060. Mezinárodní plynárenské unie pak dokonce uvádí, že lze počítat s životností zemního plynu pro příštích 150, podle některých údajů až 200 let. Mýtus 6: Nekoupím si pěkné auto CNG podporuje řada předních světových značek, mezi něž patří například Fiat, Škoda, Mercedes nebo Volkswagen. Ve verzi CNG si může řidič v České republice pořídit některé z nejprodávanějších vozů svých kategorií – k  dispozici je například Škoda Citigo nebo Volkswagen Golf a  Passat. Pamatováno je také na  vozy do  firemní-

ho provozu. CNG je díky svým vlastnostem vhodný pro užitkový nebo nákladní provoz, proto jej dlouhodobě podporují výrobci jako Iveco, Fiat, Opel či Mercedes-Benz. Mýtus 7: CNG zdraží kvůli silniční dani Pohled na zdanění zemního plynu je optimistický. Spotřební daň na  CNG je pevně stanovena až do roku 2020, kdy bude tvořit 3,40 Kč za kilogram paliva. U benzínu se již dnes spotřební daň podílí na ceně částkou 12,84 Kč za  každý litr, v  případě nafty pak 10,95 Kč. U obou těchto paliv je navíc možnost dalšího růstu daňového zatížení. Pro vozy na  zemní plyn platí ještě jedna zajímavost: do váhy 12 tun jsou v České republice osvobozeny od silniční daně. Sales Marketing

Kdo dojede nejdál Za 1000 KČ? srovnání pohonů CNG Pohon na zemní plyn se pyšní obzvlášť nízkými náklady i znečištěním a emisemi CO2.

Nafta patří mezi druhé nejrozšířenější palivo používané pro osobní dopravu v Čr. používá se do vznětových motorů.

LPG Zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaný jako palivo.

BeNziN Klasické palivo, které je vyráběno z ropy. patří mězi nejběžnějí využívaná paliva v Čr a ve světě.

CNG až 770 km LPG až 660 km

5 důvodů proč jezdit na CnG 1. Ušetříte za palivo: nejlevnější palivo na trhu. Při srovnávání cen mějte na paměti, že 1 kg CNG je přibližně 1,4 litru benzínu

jízda s nízkými emisemi

ekonomický provoz

dlouhý dojezd

2. pohladíte přírodu: emise CO2 se pohybují na úrovni 60 – 70 % srovnatelných vozů na klasická paliva. Ostatní emise – jako například oxidy dusíku a prachové částice – jsou téměř nulové 3. pořízení vozu se výrazně neprodraží: ceny nových vozů na CNG jsou téměř srovnatelné s běžnými a návratnost u firemních flotil se pohybuje v rozmezí 2 – 3 let

Benzin až 380 km

4. vychutnáte si tichou jízdu: plynové agregáty mají tišší chod až o 40 % vně vozidel a o 60 % uvnitř vozu Cn

nafta až 470 km

G n

ta af LP

G be

nz

in

5. Tankujete pohodlně: síť čerpacích stanic v ČR roste meziročně v desítkách procent a díky domácím plnícím stanicím můžete tankovat i v pohodlí domova


Středisko služeb zákazníkům E.ON Czech 15

Díky průběžným informacím se zákazníci v procesech neztratí Procesy spojené se zavedením či změnami odběru elektřiny a plynu jsou často složitější, než se může na první pohled zdát, a zákazníci se v nich lehce ztratí. Abychom jim pomohli se zorientovat a předcházeli nedorozuměním, chceme každého z  nich průběžně informovat, v jaké fázi zpracování se jeho požadavek právě nachází. V rámci snahy o  neustálé zlepšování našich služeb jsme průběžné informování zákazníků nedávno rozšířili také na proces připojení jejich odběrného místa k elektřině. Proces připojení je totiž vcelku složitá záležitost a  ten, kdo se s ním setká poprvé (například při snaze zavést elektřinu do nově postaveného domu), je z  něj často zaskočený. Lidé si totiž představují, že stačí jen podat žádost a někdo jim následně přijde namontovat elektroměr. Ve  skutečnosti je ale nejdříve potřeba stanovit technické řešení budoucí přípojky, tu je nutné vyprojektovat a následně zažádat o stavební povolení. Teprve poté může začít fyzické budování přípojky. Ani tím ale proces montáže elektroměru zdaleka nekončí. Zákazník si dále musí vybrat dodavatele elektřiny, uzavřít s  ním smlouvu o  sdružených službách a  následně požádat provozovatele distribuční soustavy, aby mu elektroměr namontoval. Složité, že? Proto jsme se rozhodli zavést novinku, díky které zákazníka celým procesem provedeme. Ten by tak měl mít vždy průběžné informace o tom, v jaké fázi se jeho požadavek právě nachází. Celé to funguje vcelku jednoduše. Zákazník nejdříve vyplní žádost o  připojení k  distribuční soustavě. Kvůli přesným technickým parametrům budoucího odběrného místa k  tomu bude pravděpodob-

ně potřebovat asistenci projektanta svého domu. Vyplněnou žádost nám zašle poštou nebo e-mailem (připravujeme také online formulář, který by měl první krok ještě více usnadnit). V E.ON ji převezme referent Back Office našeho Call Centra, zkontroluje ji a případně si od  zákazníka vyžádá chybějící informace. Správně vyplněná žádost se zavádí do evidence a poté je určen konkrétní technik, který se k ní bude vyjadřovat. Právě to je moment, kdy zákazníka poprvé informujeme prostřednictvím e-mailu o  tom, že je jeho žádost zaevidována a  předána technikovi k  dalšímu zpracování. Technik rozhodne o  technickém řešení daného odběrného místa a popíše jej do návrhu smlouvy o připojení. V této chvíli zákazníka informujeme podruhé, tentokrát o tom, že jsme na jeho korespondenční adresu zaslali návrh smlouvy o připojení spolu s technickým řešením. Zákazník nám návrh musí poslat podepsaný zpět nejpozději do  30 dnů. Pokud tak neučiní do 25 dnů (a stává se to celkem často), zašleme mu upozornění, že mu na to zbývá ještě pět dnů. Ve chvíli, kdy od něj obdržíme podepsanou smlouvu, jej informujeme o tom, že k nám dorazila a je platná. Novinku si zákazníci chválí a  o  jejím úspěchu svědčí také to, že se nám díky ní daří snižovat počet dotazů na aktuální stav požadavků. Proto budeme průběžné informování rozšiřovat také na další procesy. V nejbližší době tak bude uveden průvodce navýšením hodnoty hlavního jističe spolu s  možností podat žádost prostřednictvím online formuláře. Ale o tom zase až někdy příště. Pavel Křehlík

Co poradit příbuzným a známým? Ať ušetří díky správně nastavené distribuční sazbě! Díky každodennímu kontaktu s klienty ve  Středisku služeb zákazníkům víme, s  čím potřebují nejčastěji poradit a  co je nejvíce zajímá. Protože ústní doporučení a  vysvětlení od  přátel účinkuje vždy nejlépe, rozhodli jsme se naše znalosti dále předávat i vám, našim kolegům, prostřednictvím této pravidelné rubriky. Do každého dílu vybereme jednu z  nejčastějších otázek zákazníků a  nastíníme danou problematiku tak, abyste ji mohli jednoduše vysvětlit své rodině a známým a doporučit jim nejvýhodnější řešení. Dnes se zaměříme na finanční úsporu díky správně nastavené distribuční sazbě.

Každý, kdo od E.ON odebírá elektřinu, má přidělenu distribuční sazbu podle toho, jaké spotřebiče používá. Časem se ale jeho spotřeba může, stejně jako počet spotřebičů, změnit a nastavená sazba tak už logicky přestane být optimální. Zákazník pak ale zbytečně platí víc, než by musel. Co mu tedy poradit, aby zjistil, zda má sazbu správně nastavenou, a následně ušetřil? Stačí, když zavolá na  naši Zákaznickou linku číslo 840  111  333. Operátor ověří, jaké spotřebiče zákazník využívá a zjistí jeho spotřebu. Následně mu navrhne ideální distribuční sazbu a  informuje ho o částce, kterou by mohl díky změněné sazbě ušetřit. Pokud bude zákazník se změnou souhlasit, operátor ji ještě během hovoru zpracuje. V případě, že si změna sazby vyžádá úpravu rozváděče, obdrží zákazník přesné informace, jak dále postupovat. O návrh optimální distribuční sazby je možné požádat také prostřednictvím jednoduchého online formuláře.


16 E.ON Czech Profese a lidé z provozu

Technik obsluh DS Tentokrát společně zavítáme na Vysočinu, do Pelhřimova. Na zdejší rozvodně 110/22 kV pracuje jako technik obsluh DS Josef Berka. A právě s touto profesí vás chceme seznámit. Začneme však jako obvykle představením hlavního aktéra článku.

Josef Berka (54) Říká o sobě, že jde ve  stopách svého otce. Ten s brašnou přes rameno, károu a stupačkami přiváděl spolu s dalšími energetiky na začátku 50. let minulého století elektřinu do vsí a samot na Vysočině. Josef Berka se vyučil v  roce 1978 elektromontérem rozvodných zařízení ve  SOUE v Hluboké nad Vltavou. Po absolvování učiliště nastoupil do JČE, a to jako člen montážní čety RZ Pelhřimov. „Využil jsem možnosti získat úplné odborné středoškolské vzdělání na  nově otevřené Střední škole pro pracující v Hluboké, kde jsem po třech letech studia při zaměstnání odmaturoval v  oboru zaměřeném na  silnoproudá zařízení,“ říká a  ještě dodává, že mu zaměstnavatel vyšel vstříc a po půl roce mu nabídl místo skladníka, které lépe umožňovalo, po  provozní stránce, dálkové studium. Po  maturitě čekala Josefa Berku základní vojenská služba a  po  návratu na podzim 1983 začal pracovat na pelhřimovské obvodové služebně. „Díky změnám probíhajícím v  podniku jsem v  polovině roku 1984 přešel do  obnovené čety stavebně montážní činnosti jako zástupce parťáka a dalších osm let jsem pracoval na stavbách NN a VN převážně na Pelhřimovsku, ale také na Táborsku a  Jindřichohradecku,“ pokračuje ve svém profesním životopisu. V únoru 1992 požádal Josef Berka ze zdravotních důvodů o uvolněné místo na R 110/22 kV Pelhřimov, kde se pak jako rozvodný nebo technik údržby podílel na  provozu a  opravách i  dalších rozvoden v  oblasti – v  Humpolci a  Pacově. V  roce 2008 přijal nabídnutou funkci technika obsluh DS, kterou vykonává dosud. Povinnosti technika obsluh DS Na  stejné pozici jako Josef Berka – technik obsluh DS – působí ve  společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., pět pracovníků v sed-

Vaše případné dotazy nebo náměty na další pracovní funkce, o nichž byste se chtěli dovědět víc prostřednictvím našeho zaměstnaneckého magazínu, zasílejte, prosím, kolegyni Ivetě Hroníkové z oddělení Rozvoj trhu a společnosti na e-mailovou adresu: iveta.hronikova@eon.cz

mi oblastech rozvoden (tato funkce není v OR České Budějovice a OR Brno). Pelhřimovská rozvodna, kde má Josef Berka svou kancelář, patří do  Oblasti rozvoden Tábor, která spravuje celkem třináct rozvoden 110/22 kV a mezi pracovníky OR je interně rozdělena na východní a západní část. „Jsou to rozvodny Dačice, Jindřichův Hradec, Počátky, Humpolec, Pelhřimov, Pacov, Tábor, Planá nad Lužnicí, zčásti Veselí nad Lužnicí, Bechyně, Písek, Písek-Čížovská a  Mirovice. Rozvodna 110 kV v  Horní Cerekvi je součástí rozvodny Českých drah a zapomenout nesmíme ani na rozvodnu 22 kV na VE Želivka,“ doplňuje výčet zařízení Josef Berka a  ještě dodává, že tu východní část OR Tábor tvoří v  podstatě okresy Jindřichův Hradec a  Pelhřimov, tudíž R Dačice, Jindřichův Hradec, Počátky, Humpolec, Pelhřimov, Pacov, Horní Cerekev a  Želivka. Zbývající rozvodny v  okresech Tábor a  Písek spadají do části západní. Všechny vyjmenované rozvodny OR Tábor jsou dálkově ovládané, tedy v  podstatě bez obsluhy. „I když bez obsluhy jsou pouze rozvodny Počátky, Pelhřimov, Planá, Bechyně, Písek-Čížovská a  Želivka,“ upřesňuje Josef Berka, „na ostatních rozvodnách jsou pracoviště útvaru Oblast rozvoden Tábor společnosti E.ON Servisní, jejíž technici operativně zajišťují manipulace, opravy, plnění Řádu preventivní údržby apod.“ Jak jsme se už zmínili v  předešlých článcích o  technických profesích OR (Brno, Otrokovice), práce jejich techniků se neobe-

jde bez úzké spolupráce s kolegy, a  to jak ze společnosti E.ON ČR, tak E.ON Servisní. Potvrzuje to i  Josef Berka: „Přímo spolupracuji s  dalšími zaměstnanci OR Tábor – správcem OR Tábor Zdeňkem Špulákem, Jaroslavem Pavlišem, který zastává funkci senior technika provozu OR, a  Jaromírem Klikem, což je senior technik údržby OR. Z E.ON Servisní jsou to vedoucí OR Petr Říha a Pavel Procházka, senior technik údržby.“ A  jaké jsou běžné pracovní povinnosti Josefa Berky? Na  tuto otázku odpověděl: „V  systému TOMS objednávám odstávky zařízení na  provedení běžných oprav a  plánovaných prací dle ŘPÚ. Poruch je naštěstí minimum, a  pokud se vyskytnou, opravují se operativně a  hlavně rychle. Já se ze své pozice o nich dozvídám většinou až druhý den, když si otevřu počítač.“ Jiné je to v  případě týdenní technické pohotovosti, která na  něj vychází pravidelně jednou za čtyři týdny. „V minulém roce jsem se podílel na aktualizaci evidence udržované technologie, letos jsem pověřen kontrolou místních provozních předpisů (MPP) na rozvodnách a jejich aktualizací, tzn. doplněním změn tak, aby MPP odpovídaly skutečnému stavu zařízení,“ říká Josef Berka, pro něhož tato činnost představuje návštěvy jednotlivých rozvoden, kontrolu MPP a jejich příp. doplnění. Mimoto k  jeho povinnostem patří i  kontrola bezpečnostních standardů a  kvality práce vč. dodržování stanovených technologických postupů a  použitých materiálů ze strany pracovníků společnosti ESCZ a  jejích


Profese a lidé z provozu E.ON Czech 17

Na snímku (zleva) Josef Berka a Josef Nováček před rozvodnou Pelhřimov

dodavatelů, a to především ve východní části OR Tábor. Z každé kontroly musí pořídit zápis, který elektronickou poštou předá správci OR k  následnému uložení na  společný portál. „K  mým povinnostem nepatří spolupráce s cizími dodavateli, to je parketa ESCZ, ani investice, neboť peníze má, jak se říká, pod palcem správce OR Zdeněk Špulák,“ vysvětluje Josef Berka. Jak vypadá pracovní den technika obsluh DS? Začíná v  šest hodin ráno. K  prvním každodenním úkonům Josefa Berky patří zapnutí počítače, aby zjistil, jaká je situace na  rozvodnách v  jeho oblasti a  seznámil

se s aktuálními úkoly ze strany správce OR Zdeňka Špuláka. Týdenní plán činností si připravuje sám, a  pokud se nevyskytne nějaký neočekávaný problém, který je třeba řešit okamžitě, postupuje podle něj. „Jsou-li požadavky na  provozní odstávky na  další týden, zadám je do  programu přípravě provozu. Jedná se např. o  to, kde a  jaké práce se budou vykonávat, např. čísla kobek na  konkrétní rozvodně, dále zajištění pracoviště ve spolupráci s RCDS, jak já říkám za plotem rozvodny,“ uvádí mě do obrazu Josef Berka. Během dne vyjíždí na  kontrolu pracovišť, kde se zaměřuje zejména na dodržování zásad bezpečnosti práce. „Podle svého plánu, odsouhlaseného správcem OR, navštěvuji rozvodny, abych zkontroloval stav zařízení,

zjistil, co se změnilo a připravil si podklady pro úpravu MPP. Jak zápisy z  kontrol pracovišť, tak aktualizaci MPP provádím po  návratu na  své pracoviště na  rozvodně,“ říká Josef Berka a  ještě dodává, že ač si v  necelých 55  letech může myslet, že v  práci už dosáhl vrcholu, dobře ví, že si musí udržet přehled o  všem novém, co se v  jeho oboru objeví. A  i  to je součástí pracovní doby, která běžně končí ve 14 hodin. V týdnu, kdy drží technickou pohotovost, musí být Josef Berka kdykoli k dispozici na telefonu. Vyskytne-li se v  OR Tábor nějaký problém, je připraven ho ve spolupráci s kolegy optimálně vyřešit. Mirka Lednická


18 E.ON Czech Významný zákazník

ZVVZ ENERGO Služby pro firmy i město Tentokrát vás s Vlastimilem Šramem (KAM) zavedeme do jižních Čech. Navštívíme město Milevsko na Písecku a nejvýznamnější zdejší firmu – ZVVZ, která patří k jeho TOP&BIG zákazníkům. Místní lidé však této továrně na výrobu vzduchotechnických zařízení již 66 let většinou neřeknou jinak než Janka.

Pozvání do Milevska Toto město, o  němž první písemná zmínka je z  roku 1184, leží 22 km severovýchodně od Písku a 22 km západně od Tábora. Vzniklo na křižovatce obchodních cest na Milevském potoce. V  současné době zde žije více než 8,5 tisíce obyvatel, kteří se loni zasloužili o vítězství v celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje „Jihočeši třídí odpady 2013“, a  to v  kategorii měst s  více než 7000 obyvatel. Dominantou Milevska je kostel sv. Bartoloměje na  náměstí. Město určitě stojí za  pozornost, neboť se zde nachází nejstarší klášter na  jihu Čech, několik významných sakrálních staveb a  dalších pamětihodností vč. těch, které připomínají židovskou komunitu zlikvidovanou za 2. světové války – zbytky Staré synagogy, Nová synagoga s  kubistickým průčelím a hřbitov v lesíku na návrší Na Židovně. Více než stoletou tradicí se mohou pochlubit „Milevské maškary“. Letos se jich v masopustním průvodu 28. února sešlo neuvěřitelných 663. Významným mezníkem v  novodobé historii Milevska se stal rok 1948, kdy se zde z  rozhodnutí tehdejší vlády koncem léta začal budovat stěžejní závod na  výrobu vzduchotechnických zařízení národního podniku Janka Radotín.

Janka – ZVVZ – ZVVZ GROUP neboli od národního podniku, přes akciovou společnost po holding Díky výstavbě strojírenského závodu Janka se z  malého zemědělského městečka stalo moderní průmyslové město. Podnik je stále nejvýznamnějším zaměstnavatelem v tomto regionu a  již více než šest desetiletí zásadním způsobem ovlivňuje život jeho obyvatelstva. V lednu 1950 se z Prahy do Milevska přesunulo sídlo podniku, který dostal název Janka Milevsko. V  březnu byla zahájena tzv. zaučovací výroba a  v  červenci  se rozjel zkušební provoz. Teprve za  osm let (1. 4. 1958) se mění název na  ZVVZ – Závody na  výrobu vzduchotechnických zařízení, n. p., Milevsko. Firma se stala největším dodavatelem vzduchotechnických zařízení v  Československu. V roce 1993 se z podniku stává akciová společnost – ZVVZ a.s., která se rychle rozvíjí a zakládá dceřiné společnosti. V roce 2010 došlo k transformaci společnosti na holding ZVVZ GROUP, který soustřeďuje v  tuzemsku sedm podniků a v zahraničí tři, a to v Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu. ZVVZ ENERGO s.r.o. Jsme u  cíle – ve  společnosti ZVVZ ENERGO, kde se nám věnuje ředitel společnosti

Vladimír Dvořák: „ZVVZ ENERGO s.r.o. „papírově“ vznikla jako dceřiná společnost se 100% majetkovou účastí ZVVZ GROUP v roce 2008. Svou činnost zahájila v lednu 2009, kdy pod sebe ze zrušeného útvaru Energetika ZVVZ soustředila veškeré energetické služby pro celou skupinu ZVVZ GROUP. Jde např. o dodávky a rozvod elektrické energie, tepla, vody, vzduchu a technických plynů.“ ZVVZ ENERGO (se 34 zaměstnanci) však poskytuje stejné energetické služby i  ostatním odběratelům v  areálu závodu a  jeho okolí. „Tím se celé toto odvětví zefektivnilo, a nám se tak daří držet ceny vstupů na  přijatelné úrovni,“ zdůrazňuje význam kroku ředitel Dvořák a  ještě dodává, že jejich společnost před pěti lety uspěla ve  výběrovém řízení a  od  ledna 2010 převzala provoz tepelného hospodářství města Milevska. Tím se stala nejen výrobcem tepla, ale i  distri-


Významný zákazník E.ON Czech 19

butorem a obchodníkem. Využití společných efektů umožňuje firmě nabízet konkurenceschopné ceny dodávaných energetických médií. Spolupráce s E.ONem Již na první pohled je zřejmé, že vztahy mezi tímto zákazníkem zastoupeným ředitelem Vladimírem Dvořákem a  obchodním manažerem E.ON Energie Vlastimilem Šramem, který se o  ZVVZ ENERGO stará již řadu let, jsou v  pořádku. Milevská firma patří k  těm zákazníkům, kteří i  po  liberalizaci energetického trhu zůstali věrni svému původnímu dodavateli (v  tomto případě JČE). „Pro nás, jako ostatně pro každého zákazníka, je významným faktorem sjednaná cena. Zanedbatelné však nejsou ani solidní dlouhodobé obchodní a  partnerské vztahy s  dodavatelem energií a  jeho spo-

lehlivost i dobré osobní kontakty s  jeho zástupcem Vlastimilem Šramem,“ říká Vladimír Dvořák. Po  převzetí tepelného hospodářství města se ve výběrovém řízení na dodávku zemního plynu od  roku 2010 rozhodli také pro E.ON, takže mají jednoho dodavatele elektřiny i  plynu. Společnost dodává teplo do 1 800 bytů v novější části města, provozuje osm plynových kotelen ve starší zástavbě, vytápí objekty městského úřadu, jednu základní školu, dvě mateřské školy, domov důchodců a několik drobných firem v Milevsku. K  objemům dodávek se vyjádřil Vlastmil Šram: „Roční spotřeba elektřiny ZVVZ ENERGO se pohybuje okolo 7 000 MWh, a to „zelené elektřiny“, a spotřeba zemního plynu za rok činí více jak 3 000 MWh. Tento zákazník sjednává roční smlouvy, a ty jsou uzavřeny na rok 2014 a připravuje se výběrové řízení na rok 2015.“

E.ON chce být svým zákazníkům nejen spolehlivým dodavatelem energií, ale i dobrým partnerem, a  proto přichází se zajímavými nabídkami dalších služeb. K  tomu Vladimír Dvořák uvedl: „Pravidelně jednou ročně využíváme termovizního měření na  rozvodech VN a  NN. Jednáme se společností E.ON Servisní o možnosti provozování zařízení VN v areálu naší firmy. Zúčastňuji se různých odborných akcí, které E.ON pořádá pro své zákazníky. Vítám poradenskou činnost ze strany E.ONu, která se zaměřuje na  optimalizaci provozu z pohledu energetických úspor. I když se třeba hned nedomluvíme na  konkrétní realizaci, je potřeba vidět dopředu a připravovat se na řešení do budoucna.“ Mirka Lednická


20 E.ON Czech Dispečink

Zpráva dispečinku E.ON o provozu sítí za březen 2014 Ve zprávě jsou uvedeny základní údaje o spotřebě elektrické energie, zemního plynu a o provozu distribučních sítí elektřiny a plynu společnosti E.ON v České republice za březen 2014 a základní údaje o elektrizační soustavě České republiky (ES ČR). Údaje o ES ČR jsou převzaty z měsíčního hodnocení provozu, zpracovaného provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. S ohledem na termíny zpracování jsou údaje o ES ČR uvedeny zpětně za únor 2013. Česká republika – zatížení Maximální zatížení 9  588 MW bylo naměřeno 5. 2. 2014 ve 12 hodin. Minimální zatížení 6 029 MW bylo naměřeno 16. 2. 2014 ve 4 hodiny. Kmitočet energetické soustavy V  rámci soustavy UCTE pracovala ES  ČR v  únoru s  průměrným kmitočtem 49,998 Hz. Maximální okamžitá hodnota 50,110 Hz byla naměřena dne 3. 2. 2014 v  6:01 hodin. Minimální okamžitá hodnota 49,872 Hz byla naměřena dne 8. 2. 2014 ve 22:07 hodin. DS E.ON v České republice Maximální průměrné hodinové zatížení distribuční soustavy elektřiny E.ON v  České republice za březen 1 936 MW bylo naměřeno 6. 3. 2014 v  10 hodin. Maximální denní spotřeba plynu v  distribuční soustavě E.ON

Spotřeba elektrické energie. Bilance ES ČR za únor 2014 (GWh)

skutečnost 2014

skutečnost 2013

index %

Výroba celkem (netto)

6854,8

6836,7

100,3

Saldo ES ČR*

-1324,8

-1223,3

108,3

Národní spotřeba

5395,3

5515,6

97,8

* Pozn. záporné SALDO – převažuje export elektrické energie z ČR do zahraničí

v České republice za březen 1  186  452 m3 byla naměřena 4. 3. 2014. Celková dodávka elektrické energie pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v  České republice za březen činila 1  109  108 MWh. Celková dodávka plynu pro odběratele z  distribuční sítě E.ON v  České republice za březen činila 29 225 432 m3. Průměrná teplota byla v březnu v  Brně 7,6 oC a  v  Českých Budějovicích 7,2 oC.

Dodávka elektrické energie a plynu z  nadřazené soustavy byla po  celý měsíc plynulá. Nebyl vyhlášen regulační stupeň ani stav nouze dle vyhlášek 80/2010 Sb. a  334/2009 Sb. Provoz distribuční soustavy E.ON Významné provozní události v  elektrizační přenosové soustavě 400, 220 kV a v přenosové soustavě plynu České republiky, které by ovlivnily dodávku pro distribuční soustavy E.ON v České republice, v březnu nenastaly. Provoz distribuční soustavy elektřiny Během března byly v síti 110 kV zaznamenány 2 výpadky s přerušením dodávky elektrické energie, 3 výpadky bez přerušení dodávky elektrické energie a 2 působení automatik opětného zapnutí. V distribuční síti 22 kV došlo během března k 114 poruchám. Provoz distribuční soustavy plynu Během března nebyly ve vysokotlaké síti zaznamenány žádné výpadky, které by narušily plynulou dodávku plynu odběratelům. V distribuční síti došlo během března k 13 poruchám. Vypracovali Martin Rampl, Pavel Klíma a Filip Mileret


Cvičný blackout / Ze života společnosti E.ON Czech 21

Blackout Jaderné elektrárny Dukovany Historicky první blackout, ztráta elektrického napájení, se týkal všech čtyř bloků, při kterém došlo k úplnému odpojení elektrárny od vnější sítě. Vlivem silného větru došlo k pádu dvojitého vedení 110 kV mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a rozvodnou Slavětice a následně i k výpadku rozvodny Sokolnice. Extrémní nárazový vítr, násobení poruch v propojených napěťových soustavách a další poruchy navazující na  sebe jsou černou můrou pro všechny energetiky. Proto se všichni zainteresovaní pracovníci pečlivě připravují na  tyto události, které mohou nastat. Jsou to zástupci energetických dispečinků, rozvoden a  vodních elektráren E.ON, ČEZ a  ČEPS a  v  tomto případě i  inspektoři Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Scénářem letošního cvičení 13. března, kterého se zúčastnili i naši kolegové z dispečinku Petr Janda a Zdeněk Páviš, a také pracovníci Správy oblastí rozvoden Sokolnice, Slavětice a  Vodní elektrárny Vranov, byla porucha typu blackout všech čtyř bloků Jaderné elektrárny Dukovany a  následná práce na  obnově pro vlastní spotřebu k  Jaderné elektrárny Dukovany: obnova tří bloků Jaderné elektrárny Dukovany z  dieselagregátů a  obnova vlastní spotřeby jednoho bloku z  elektrárny Dalešice a  s  utvořením trasy z  Vodní elektrárny Vranov pro vlastní spotřebu jaderné elektrárny, jako re-

Tým CD 110 KV E.ON Petr Janda a Zdeněk Páviš

Trenažér EDU – JE Dukovany při zkoušce

zervy pro případ kolapsu napájení vlastní spotřeby bloku z elektrárny Dalešice. Napájení vlastní spotřeby jaderné elektrárny je nezbytné pro zajištění chodu systémů určených k dochlazování reaktorových bloků elektrárny. Dodávky pro vlastní spotřebu jaderných elektráren mají proto nejvyšší prioritu při obnově chodu elektrizační soustavy. Úlohou týmu E.ON na  tomto cvičení bylo sestavení vyčleněné trasy vedení 110 kV v  distribuční soustavě E.ON z  Vodní elek-

trárny Vranov, pro případ požadavku jaderné elektrárny na podání napětí a  výkonu z Vodní elektrárny Vranov pro vlastní spotřebu prakticky vyzkoušeným způsobem. Cvičení se uskutečnilo na  simulátoru Jaderné elektrárny Dukovany. Po  skončení následovalo vyhodnocení, kde zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vyslovil velkou spokojenost s postupem a ocenil profesionalitu, zkušenost, klid a rozvahu, s jakou byla situace řešena. BH

Ze života společnosti Pracovní jubileum – 40 let Jaromír Dvořák – Správa ochran a automatik Pracovní jubileum – 30 let Lubomír Skula – RCDS Jihlava Jan Felkl – Oblast rozvoden Brno Jaroslav Konečný – OPDS Brno poruchová služba Miroslav Dolejší – Regionální správa Tábor Vítáme nové zaměstnance Klára Tesařová – Area Sales Management TOP a BIG tým 4 KIM cen Veronika Průková – Pořízení elektřiny

Hana Ulmanová – Daně Táňa Keršnerová – Corporate Services Tomáš Holan – Jednatelé Odešli od společnosti Stanislav Janáč – Montáže VVN Alena Staňková – Montáže NN, VN Brno Radek Vočadlo – Montáže NN, VN Otrokovice Richard Bimka – Projekce NN, VN Vojtěch Jachymiák – Projekce NN, VN Kamil Pospíšil – Projekce NN, VN Emil Smutný – Projekce NN, VN

Pavla Baláková – Montáže NN, VN Otrokovice Zdeněk Krejčíř – Projekce NN, VN Stanislav Sedlák – Projekce NN, VN Petr Borýsek – Montáže NN, VN Otrokovice Libor Murník – Montáže NN, VN Brno Martin Hruboš – Montáže NN, VN Otrokovice Libor Rakušan – Montáže NN, VN Otrokovice Pavel Hýll – Montáže NN, VN Otrokovice Radek Spáčil – Montáže NN, VN Otrokovice Michal Hlouš – Montáže NN, VN Otrokovice Martin Valenta – Montáže NN, VN Otrokovice Jan Němcovský – Montáže NN, VN Brno David Fusek – Montáže NN, VN Otrokovice


22 E.ON Czech Odbory

Demonstrace evropských odborů se v Bruselu zúčastnilo 50 tisíc lidí Na 50 tisíc lidí z 21 zemí se v pátek 4. dubna zúčastnilo v  Bruselu demonstrace, která se uskutečnila v  rámci kampaně evropských odborů před volbami do Evropského parlamentu za  prosazování odborové vize „Nová cesta pro Evropu: Plán Evropské odborové konfederace pro investice, udržitelný růst a kvalitní pracovní místa“. V  období před volbami do  Evropského parlamentu má tato kampaň oslovit voliče a zejména politické strany s cílem důrazně

ukázat, že evropští odboráři požadují silný sociální rozměr EU, jenž je neustále oslabován a ohrožován. Z  České republiky se zúčastnila takřka třicetičlenná delegace nesoucí vlajky odborových svazů a ČMKOS. Více informací si můžete přečíst ZDE. Martin Picmaus člen předsednictva OS ECHO

V Žirovnici se konal 10. ročník

volejbalového turnaje E.ON Czech Již 10 let se pravidelně schází volejbalisté v malebném městečku Žirovnice, kde se v sobotu 12. dubna konal již 10. ročník turnaje E. ON Czech za účasti desíti celků. Turnaj je pořádán pod patronací Sdružení ZO OS ECHO Energetika. Největší zastoupení měly tradičně týmy z jižních Čech (6), dále přijel jeden tým z jižní Moravy (Ka-Brňáci) a  k  turnaji neodmyslitelně patří účast našich kolegů ze Západoslovenské energetiky (Sršni, Šípy). Bylo recipročně pozváno i mužstvo fy Gefos, vzhledem k tomu, že mužstvo E. ON se zúčastnilo turnaje geodetů. Organizátoři turnaje rozdělili týmy do dvou skupin. Ve skupinách se hrálo „každý s každým“ na dva odehrané sety. První tři mužstva z  obou skupin hrála o  1. až 6. místo, čtvrtí a pátí z obou skupin hráli o 7. až 10. místo. Tento turnaj má svou kvalitu a  k  vidění byly opravdu krásné výkony na  všech hracích kurtech. O vyrovnanosti a dramatičnosti duelů vypovídá i zamotaný vývoj turnaje, kdy až poslední zápasy rozhodly o  konečném umístění. Samotný finálový zápas přinesl volejbal té nejvyšší úrovně, činily se však všech-

ny celky, a tak přítomní diváci nestačili vybírat, který duel sledovat. Po  odehrání poslední smeče a  vítězném tanečku staronových vítězů se všichni zúčastnění přesunuli do  místní restaurace Artaban, kde došlo na  dekorování vítězů, předání poháru a medailí. K účastníkům rovněž promluvil i  zástupce odborů hlavního sponzora turnaje Josef Šetek. Po  skončení oficiální části turnaje přišla na řadu večerní zábava, ve které za zvuků živé hudby všichni našli v sobě poslední zbytky sil, aby si zatančili. Velký dík opět patří hlavním pořadatelům za  perfektní organizaci celého turnaje a  již nyní se všichni těší na  další ročník tohoto populárního turnaje. Více fotografií z turnaje najdete ZDE. Jaroslav Kříž, foto Roman Hanzlik

A jak to nakonec dopadlo? Zde je konečné pořadí turnaje: 1. KA-Brňáci (obhájci prvenství), 2. Cifršpióni, 3. Revolution, 4. Šípy (ZSE), 5. České Budějovice, 6. Gefos, 7. Otaváci, 8. Sršní (ZSE), 9. Pel-mel, 10. Tým B.


Křížovka E.ON Czech 23

Křížovka o ceny Setkání.

Tajenka z vydání únor 2014: „…nic špatného, já vždycky říkám, že je to pro tebe.“ Vylosovaní výherci jsou: Jiřina Holá, Jindřichův Hradec, Bohumil Jarušek, České Budějovice, Radek Boháč, České Budějovice. Tajenku z tohoto čísla nám pošlete do 10. června 2014 na adresu: E.ON Česká republika, s.r.o., Koncernová komunikace, Lidická 36, 659 44 Brno, nebo elektronicky na adresu: bozena.herodesova@eon.cz

E.ON Czech Redakce: E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, e-mail: bozena.herodesova@eon.cz, telefon 545 142 324, e-mail: tomas.novacek@eon.cz, telefon 387 862 019. Redakční rada: M. A. Brandau, T. Doležal, J. Drápal, L. Filipová, B. Herodesová, S. Hošková, R. Kouba, M. Kurčík, T. Nováček, M. Pelouch, M. Picmaus, M. Sekanina, P. Šilling, J. Uhde, M. Václavová, V. Vácha, L. Whiteside. Registrováno: MK ČR E 15844. Vychází: měsíčně.

Magazin eon czech duben  
Advertisement