Page 1


Jáchymov - světové lázně uPRostřed kRušných hoR

Lázeňské město Jáchymov je přirozeným centrem severní části Karlovarského kraje. Leží v malebném údolí pod nejvyšší horou Krušných hor (1244 m). Vytváří pomyslnou vstupní bránu do západní části Krušnohoří, které odedávna lákalo svým vzácným nerostným bohatstvím. Díky dolování a zpracování stříbra byl tehdejší Sankt Joachymsthal na konci středověku jedním z nejvýznamnějších měst Evropy. Stříbrný tolar, ražený ve zdejší mincovně, inspiroval první americké osadníky k pojmenování amerického dolaru. Po úpadku těžby stříbra koncem 17. st. došlo k novému hospodářskému oživení koncem 19. století objevem nového prvku – uranu. Marie Curie-Sklodowska za tento objev dostala Nobelovu cenu. V roce 1906 byly v Jáchymově založeny první radonové lázně světa. Zdejší lázeňská léčba je založena na unikátních koupelích v radonové vodě, čerpané v dole Svornost, uznávaných metodách vyhlášené české rehabilitace a individuálním přístupu lékařů. Jáchymovsko patří mezi mineralogicky nejbohatší lokality na světě. Tajemné lesy, strmé svahy, horské bystřiny a rozsáhlé pláně s jedinečnou různorodou flórou a faunou Vás zaujmou svou různorodostí, pestrostí a krásou.


Radium Palace

Pestrá nabídka ubytování zahrnuje neoklasicistní hotel Radium Palace z roku 1912 pro nejnáročnější klientelu, ekonomicky dostupné, příjemné ubytování v dalších hotelech i útulné pensiony pro rodiny s dětmi a aktivní sportovce. akademik Běhounek

Jitřenka

daliBoR

cuRie

lužice

dagmaR

astoRia

agRicola

2014 / 2015 CENÍK

3


LÉČEBNÉ LÁZNĚ JÁCHYMOV UNIK ÁTNÍ LÉČBA POHYBOVÉHO APARÁTU R ADONOVOU VODOU Vážení hosté, právě se vám dostává do rukou široký přehled veškerých léčebných i relaxačních programů, které jáchymovské lázně každoročně obohacují a vylepšují. Věříme, že i vy si mezi nimi vyberete to pravé, a že se brzy v našich lázních uprostřed krušnohorské přírody potkáme při čerpání jedinečné přírodní energie pro vaše další životní aktivity.

Příjemné okamžiky v prvních radonových lázních světa přeje tým obchodního oddělení Léčebných lázní Jáchymov a. s.

Voda je základem života na Zemi a ta jáchymovská, minerální s obsahem radonu, zlepšuje nemocným jeho kvalitu. Zbavuje bolesti, revitalizuje a uzdravuje. Její léčivou sílu poznává každoročně více než 20.000 spokojených hostů z celého světa a většina z nich se za její kouzelnou mocí vrací.

Léčebné lázně Jáchymov a. s. Lázně Luhačovice a. s.

OBSAH

lázeňská skupina Spa&Wellness Nature Resorts

Lázně Jáchymov a lázně Luhačovice. Místa z opačných pólů republiky, obě s unikátními přírodními zdroji, přispívajícími již přes sto let ku zdraví všech spokojených návštěvníků. Každý z partnerů má co nabídnout – lázně Jáchymov unikátní léčbu pohybového aparátu a nádherné prostředí Krušných hor, Luhačovice zas po léta ověřenou léčbu dýchacího ústrojí a malebné údolíčko s malovanou lázeňskou promenádou. A pro vás – naše hosty – přinášíme kvalitní lázeňskou léčbu širokého spektra onemocnění s celkovým počtem přes 2.000 lůžek pro dospělé a 200 lůžek pro děti.

4

CENÍK 2014 / 2015

LÉČBA RADONOVOU VODOU

5

TRADiČNí JáCHyMOVSKá KúRA

6

RADONOVá KúRA

7

iNTENZiVNí REHABiLiTACE

8

REHABiLiTAČNí KúRA

8

AMBULANTNí LÉČENí

9

ViTAL POByTy

10

AKTiVNí DOVOLENá - RODiNNÉ POByTy

11

LáZEŇSKÝ HOTEL RADiUM PALACE****

12

NOViNKy

15

LáZEŇSKÝ HOTEL AKADEMiK BĚHOUNEK***+

16

LáZEŇSKÝ KOMPLEX CURiE - PRAHA - ELEKTRA***

18

GARNi HOTEL ASTORiA***

20

LáZEŇSKÉ CENTRUM AGRiCOLA

21

REHABiLiTAČNí A REKONDiČNí POByTy

22

DALŠí iNFORMACE

22

JAK UŠETŘíTE?

24

POByT HRAZENÝ VAŠí ZDRAVOTNí POJiŠŤOVNOU

25

LáZNĚ LUHAČOViCE

28


LÉČBA RADONOVOU VODOU

e ináším mi př t ě d inky. ám s Rodin jímavé nov le a z pod a te je askot Pozná K A, m . N O AD ní olu R ch láz symb ovský m y h jác

LÉČIVÁ ENERGIE Z NITR A ZEMĚ To, co z určité lokality dělá lázeňské místo, je konkrétní přírodní léčivý zdroj. Jsou lázně klimatické, lázně s prameny termální minerální vody, lázně slatinné apod. Léčebné lázně Jáchymov a.s. jsou svým přírodním léčivým zdrojem naprosto jedinečné a odlišné. Léčí pomocí radonové vody, která nemá na rozdíl od jiných zdrojů účinky chemické, ale energetické. Unikátním zdrojem tohoto přírodního bohatství je v Jáchymově dodnes funkční důl, nejstarší v Čechách a pravděpodobně také v Evropě. Vznikl roku 1518 a na jeho dvanáctém patře, v hloubce 500 m pod zemí, se nalézají prameny radonové vody pojmenované např. po akademiku Běhounkovi nebo Marii Curii - Sklodowské. V současné době jsou na 12. patře dolu Svornost využívány čtyři prameny: OBSAH RADONU

PRAMEN

VYDATNOST

TEPLOTA

Curie

30 l / min

29 °C

5 kBq/l

C1

30 l / min

29 °C

11 kBq/l

Běhounek

300 l / min

36 °C

10 kBq/l

Agricola

10 l / min

29 °C

20 kBq/l

Pro koupele je využívána směs ze všech čtyř pramenů. Voda z těchto pramenů je jímána do bazénu na 12. patře, a odtud je čerpána do nádrže na patře Barbora (400 m). Z nádrže je pak radonová voda spouštěna potrubím o celkové délce cca 3000 m do jednotlivých balneoprovozů. Radon, respektive izotop radonu 222, je chemicky inertní plyn, který vyvěrá v krušnohorských hlubinách a rozpouští se v podzemních pramenech. Je zdrojem měkkého ionizujícího záření alfa. Při radonové koupeli je tělesný povrch vystaven jakési energetické sprše radonových alfa-částic. Ty spouští řetězec fyziologických reakcí, které tiší bolesti, zlepšují hybnost kloubů, prokrvení a hojení, stimulují regenerační procesy v tkáních pohybového aparátu, harmonizují vegetativní funkce, kladně ovlivňují hodnoty krevního tlaku a posilují obranyschopnost organismu. Průnik radonu do krevního oběhu je zanedbatelný a biologický poločas (vyloučení radonu z těla) představuje 20 minut (tedy vlastní délku radonové koupele). Radonová koupel přispívá k prokrvení kostí a kloubů, léčí onemocnění páteře a kloubů, působí jako antirevmatický prostředek bez vedlejších účinků a dokáže po ukončení léčby zmírnit bolest až po 8 - 10 měsíců. Radon pomáhá i po úrazech a operacích i lidem s cukrovkou nebo dnou. Pro mnohé klienty s revmatismem nebo Bechtěrevovou nemocí je léčba radonem nepopsatelnou úlevou. Radonovou kúru lze absolvovat v rámci třítýdenního léčebného programu jáchymovských lázní a vždy začíná konzultací s lékařem. Jednotlivé koupele lze také čerpat ambulantně. Podmínkou úspěšné léčebné reakce organismu je minimální počet 10 koupelí. A jak koupel probíhá? Radonová voda o teplotě 35 - 37˚ C se napouští do vany zespodu. Tento neobvyklý způsob, připomínající vývěry divoké vody, zabraňuje unikání radonu do vzduchu - jak by tomu bylo při klasickém napouštění z kohoutku. Pak už se stačí jen položit do vany a nechat koupel působit.

CO SE U NÁS LÉČÍ?

Radonová voda výrazně zlepšuje hybnost kloubů, působí protizánětlivě, zvyšuje obranyschopnost organismu, zlepšuje prokrvení, zasahuje do buněčných chemických procesů, stimuluje opravné procesy v jádrech buňky, a tím snižuje spotřebu analgetik či jiných léčiv. Ve většině případů trvá úleva i u chronicky nemocných déle než půl roku. A především - léčba je velmi vhodná i pro klienty vyššího věku. Radonová léčba je obecně velmi šetrná, nezatěžuje organismus ani tepelně ani po stránce oběhové nebo acidobazické rovnováhy. Velmi vhodná je i pro pooperační a poúrazové stavy, vyžadující intenzivní hojení a regeneraci poškozených tkání. Například totální kloubní náhrady, operace páteře nebo plošné jizvy po popáleninách. Dobře reagují na onemocnění periferních cév, jako jsou vazoneurózy, nedokrevnost při ateroskleróze končetinových tepen, stav po zánětech žil nebo revmatické vaskulitidy.

INDIK ACE

dle platné legislativy České republiky:

Nemoci pohybového ústrojí: Revmatoidní artritis Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče Ostatní séronegativní spondartritis (psoriatrická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivníparainfekční) Difúzní onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjorgenům syndrom a ostatní překryvné syndromy) Osteoporóza Bolestivé syndromy šlach, úponové syndromy Koxartroza, gonartroza Artrózy kloubů včetně stavů po náhradě kloubů Bolesti zad funkčního původu Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích (po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního) Stavy po amputacích dolní končetiny

Nemoci oběhového ústrojí: Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, chronický lymfatický edém

Nemoci metabolické: Komplikace diabetes mellitus

Nemoci nervové: Obrna lícního nervu Postpoliomyelitický syndrom Chabé obrny periferního nervstva Polyneuropatie Kořenové syndromy Zánětlivé nemoci centrálního nervstva Hemiparézy a paraparézy cévního původu Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi Nervosvalová onemocnění Syringomyelie s paretickými projevy Dětská mozková obrna Parkinsonova nemoc

Nemoci kožní: Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.

KONTR AINDIK ACE pacienti s jakýmkoliv akutním onemocněním - infekce, nestabilizovaná arteriální hypertense, srdeční či dýchací potíže, rozkolísaný diabetes, neléčená hyperfunkce štítné žlázy apod. těhotné ženy děti a mládež do 18 let pacienti do dvou let po operaci či jiné terapii nádorového onemocnění, pokud onkolog nedá k radonové léčbě souhlasné stanovisko

2014 / 2015 CENÍK

5


LÉČEBNÉ PROGRAMY TR ADIČNÍ JÁCHYMOVSK Á KÚR A

y klient í í pro ln íz b iá c a t ra n í spe a-Elek od 11 noc ntra h a r P e rieamem ěva Aquac bo LK Cu progr ne všt m á ý .) n n in ě b .) t ýdn 90 m s léče x a 3 n 5 min u : s 4 a s y ně ( bonu k zén+ s a je b ( la lné Agrico ávštěva so n ě n d ý 3x t

Lázeňská léčba probíhá pod dohledem lékaře, který po vstupním vyšetření sestaví individuální léčebný program a předepíše nejvhodnější procedury. Základem jsou koupele v radonové vodě vhodně kombinované s nejmodernějšími metodami fyzikální terapie a odborné rehabilitace. Optimální léčebný efekt přináší třítýdenní pobyt, minimální délka pobytu je od 11 přenocování. PROGRAM ZAHRNUJE:

ceny v Kč/os./den

LÁZEňSKý HOTEL

Mimo sezóna 2014

Zimní sezóna 2014 - 15*

1/6 - 30/9

1/4 - 31/5 1/10 - 14/11

15/11 - 31/3

1/2

22070 070

11990 990

11900 900

1/1

11940 940

11850 850

11720 720

1/2

11650 650

11580 580

11450 450

Apartmán

1/2

1 800

1 720

1 600

I. A Plus

1/2

1 650

1 580

1 450

KATEGORIE

Apartmán BĚHOUNEK

Nelze kombinovat s poukazem na vyšetření/ošetření FT a K. Při pobytu delším než 3 týdny řídí léčebný plán lékař ve specifickém režimu.

Hlavní sezóna 2014

DALIBOR

I.A

I.A Apartmán JITŘENKA

III.

I.A cuRie PRAHA ELEKTRA

de Luxe (Elektra) I.

LUŽICE

1/1

1 700

1 620

1 500

1/2

1 500

1 420

1 340

1/2

1 800

1 720

1 600

1/1

1 200

1 120

1 020

1/2

1 140

1 040

940

1/1

1 680

1 610

1 520

1/2

1 460

1 380

1 330

1/2

1 710

1 630

1 510

1/1

1 660

1 580

1 460

1/2

1 430

1 350

1 270

1/1

1 330

1 270

1 200

1/2

1 220

1 170

1 120

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

3 270

3 140

2 970

Ap. Standard

1/2

3 100

2 970

2 800

1/1

3 200

2 740

2 630

1/2

2 700

2 320

2 160

1/1

2 600

2 270

2 160

1/2

2 200

1 900

1 820

1/1

2 290

2 160

2 080

I.

Superior plus RADIUM PALACE

POKOJ

ubytování s plnou penzí nebo polopenzí vstupní a závěrečné lékařské vyšetření vč. lékařské zprávy základní laboratorní vyšetření (krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové) 25 léčebných procedur týdně (včetně radonových koupelí) na doporučení lékaře a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta

Superior

de Luxe

I.A

1/2

1 930

1 810

1 710

1/3

1 740

1 630

1 540

1/1

2 020

1 890

1 810

1/2

1 690

1 610

1 520

Curie & Praha & Elektra - nově kategorie i. ve vybraných pokojích. Lázeňský poplatek činí 15 Kč za osobu a den. * U vánočních a silvestrovských programů účtujeme speciální ceny za speciální programy. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj v Radium Palaci kat. App a Superior plus terapie Biosynchron v ceně

Pobyty Tradiční jáchymovská kúra a Radonová kúra začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. Ceny zahrnují plnou penzi. Odpočet na polopenzi 70 Kč /den.

6

CENÍK 2014 / 2015


Trápí Vás bolesti zad a kloubů? Chcete pro své zdraví udělat něco navíc?

y klient ízí pro peciální b a n t ra í s a-Elek od 11 noc ntra - P ra h ie m r ace e u u g ra m LK C a Aq m pro ně návštěv min.) nebo ý n b e d .) 0 s léč una 9 ně (45 min : 3x t ý bonus (ba zén+sa ky s je é la ln Agrico ávštěva so ěn n d ý t 3x

RADONOVÁ KÚRA

(možno objednat od 11 přenocování) Pro nastartování léčebných účinků radonové terapie je zapotřebí absolvovat minimálně 10 radonových koupelí. Program Radonová kúra vám je přináší v kombinaci s lékařskou konzultací a dalšími léčebnými procedurami.

LÁZEňSKý HOTEL

KATEGORIE

Apartmán BĚHOUNEK

DALIBOR

I.A

15/11 - 31/3

1/2

1 700 2070

1 580 1900

1/1

1 430 1940

1 360 1720

1 210 1650

1 150 1450

1 370

1 300

I. A Plus

1/2

1 210

1 150

III.

1/1

1 290

1 210

1/2

1 130

1 080

1/2

1 340

1 270

1/1

790

750

1/2

740

700

PROGRAM ZAHRNUJE: ubytování s plnou penzí nebo polopenzí konzultace lékaře nebo vyšetření lékaře dle zdravotního stavu základní laboratorní vyšetření (krevní obraz, glykémie, vyšetření kyseliny močové) léčebné procedury (celkem 14x týdně = radonová koupel 6x týdně + další procedura 8x týdně) dle doporučení lékaře Další procedury si můžete po dohodě s lékařem přikoupit na místě. Možná je i kombinace s poukazem na vyšetření/ošetření FT nebo K.

1/1

1 280

1 210

1/2

1 130

1 080

1/2

1 270

1 210

1/1

1 220

1 160

1/2

1 080

1 030

1/1

970

920

1/2

920

870

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

2 590

2 460

Ap. Standard

1/2

2 430

2 300

1/1

2 150

2 020

VYJDEME VÁM VSTŘÍC

1/2

1 790

1 680

1/1

1 760

1 680

1/2

1 500

1 410

1/1

1 670

1 590

1/2

1 440

1 330

1/3

1 270

1 210

Nemáte možnost čerpat léčebný pobyt prostřednictvím zdravotní pojišt’ovny a zaměstnavatel vám neposkytne delší než týdenní dovolenou? Lázně Jáchymov pro vás připravily léčebné programy, kdy v kombinaci s víkendovými dny a NON STOP léčbou společně zvládneme unikátní radonovou léčbu s pouhými šesti dny dovolené. Neváhejte se zeptat, naše rezervační oddělení jsou vám plně k dispozici.

1/1

1 520

1 450

1/2

1 280

1 220

de Luxe (Elektra) I. I.

Superior plus RADIUM PALACE

1/4 - 14/11

1/2

I.A

LUŽICE

Zimní sezóna 2014 - 15*

1/2

Apartmán

cuRie PRAHA ELEKTRA

Hlavní sezóna 2014

Apartmán

I.A

JITŘENKA

POKOJ

ceny v Kč/os./den

Superior

de Luxe

I.A

A INK V NO

Minimální délka pobytu: 9 přenocování Nejvhodnější den nástupu: pátek do 13.00 hod.

Curie & Praha & Elektra - nově kategorie i. ve vybraných pokojích. Lázeňský poplatek činí 15 Kč za osobu a den. * U vánočních a silvestrovských programů účtujeme speciální ceny za speciální programy. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj v Radium Palaci kat. App a Superior plus terapie Biosynchron v ceně

Pobyty Tradiční jáchymovská kúra a Radonová kúra začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. Ceny zahrnují plnou penzi. Odpočet na polopenzi 70 Kč /den.

(nelze kombinovat s poukazem na vyšetření/ošetření typu FT ani K)

2014 / 2015 CENÍK

7


LÉČEBNÉ PROGRAMY

REHABILITAČNÍ KÚRA BEZ R ADONOV ýCH KOUPELÍ

INTENZIVNÍ REHABILITACE S R ADONOVOU KOUPELÍ

Na základě poptávky klientů, kteří nemohou z určitých důvodů čerpat radonové koupele, nabízíme nový plnohodnotný léčebný program, ve kterém je radonová koupel nahrazena jinou vodoléčebnou procedurou.

Program je určen pro klienty, kteří trpí výrazným poškozením pohybového aparátu zapříčiněného např. úrazem (autohavárie), cévní mozkovou příhodou nebo poškozením míchy. Skládá se z každodenní intenzívní rehabilitace za pomoci špičkových fyzioterapeutů a je doplněn o další fyzikální a vodoléčebné metody.

Lékař po vstupním vyšetření sestaví individuální léčebný plán, jehož hlavní náplní jsou cílené fyzioterapeutické procedury. Počet procedur 21 týdně, při pobytu delším než 11 nocí lékařská zpráva. Minimální délka tohoto cenově výhodného programu je 6 přenocování s konzultací lékaře a 3 procedurami/den. Při 11 denním pobytu možná kombinace s poukazem na vyšetření/ošetření FT nebo K. ceny v Kč/os./den LÁZEňSKý HOTEL

ubytování s plnou penzí (dietní stravování možné) vstupní prohlídka, vyhodnocení zdravotního stavu, sestavení individuálního intenzivního léčebného plánu základní laboratorní vyšetření pravidelné lékařské kontroly (min. jednou za týden) 29 až 32 procedur týdně (v závislosti na doporučení lékaře a s ohledem na zdraví klienta) v rámci předepsaných procedur jsou zahrnuta individuální cvičení s fyzioterapeutem, 1-2x denně (dopoledne, odpoledne) pokud to stav klienta vyžaduje, je možné po doporučení lékaře provádět tato individuální cvičení i na pokoji další fyzikální a vodoléčebné metody (elektro-, magneto-, fototerapie, radonové koupele) v případě potřeby donáška jídla na pokoj výstupní prohlídka a závěrečná lékařská zpráva Tento pobyt vyžaduje přítomnost doprovodu klienta (mimo jiné pro nácvik rehabilitačních prvků po příchodu domů), proto nabízíme speciální zvýhodněnou cenu ubytování. Před nástupem na pobyt je nutné doručit našemu lékaři nezbytné lékařské zprávy a posudek ošetřujícího lékaře.

LÁZEňSKý HOTEL

BĚHOUNEK

KATEGORIE

POKOJ

ceny v Kč/os./den

Apartmán

1/2

I.A

BĚHOUNEK

DALIBOR

2 370

1/1

2 210 1 920

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj

délka pobytu je minimálně 28 dní.

1 730 2070

1 640 1900

1/1

1 570 1940

1 490 1720

I.A

1/2

1 340 1650

1 270 1450

Apartmán

1/2

1 520

1 440

I. A Plus

1/2

1 340

1 270

1/1

1 440

1 360

III.

CENÍK 2014 / 2015

970

920

1/2

910

870 1 340 1 200

1/2

1 420

1 350

1/1

1 380

1 310

1/2

1 210

1 150

1/1

1 110

1 060

1/2

1 050

1 000

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

2 730

2 600

Ap. Standard

1/2

2 580

2 450

de Luxe (Elektra)

I.

Superior

I.A

KONTRAINDIKACE

8

1/1

1 420

V ceně programu je zahrnuto ubytování s plnou penzí.

nekompenzovaná interní, neurologická a psychiatrická onemocnění

1 170 1 410

1 260

de Luxe

Od 5. týdne poskytujeme slevu 15 % ze základní ceny programu.

1 250 1 480

1/1

Superior plus RADIUM PALACE

1/2 1/2

1/2

I.

1/4 2014 - 31/3 2015*

1/2

1/2

I.A

LUŽICE

15/11 - 31/3

Apartmán

Apartmán

cuRie PRAHA ELEKTRA

1/4 - 14/11

KATEGORIE

I.A

JITŘENKA

Zimní sezóna 2014 - 15*

POKOJ POKOJ

PROGRAM ZAHRNUJE:

Hlavní sezóna 2014

nt y ro klie abízí p speciální n a r t k í ha-Ele 1 no c rie-Pra amem od 1 quacentra r LK Cu A g va pro o návště .) neb bným 0 min t ýdně s léče 9 x in.) a 3 n : m s u 5 bonu én+sa yně (4 z k a s b ( je é la Agrico ávštěva soln ěn n d ý t 3x

1/1

2 390

2 270

1/2

2 020

1 920

1/1

1 980

1 880

1/2

1 660

1 580

1/1

1 920

1 830

1/2

1 580

1 500

1/3

1 420

1 350

1/1

1 650

1 570

1/2

1 410

1 340

Curie & Praha & Elektra - nově kategorie i. ve vybraných pokojích. Lázeňský poplatek činí 15 Kč za osobu a den. Odpočet na polopenzi činí: 70 kč * U vánočních a silvestrovských programů účtujeme speciální ceny za speciální programy. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 trojlůžkový pokoj


AMBULANTNÍ LÉČENÍ Léčení je možné čerpat i ambulantně ve všech lázeňských hotelech.

TR ADIČNÍ JÁCHYMOVSK Á KÚR A minimálně 10 léčebných dnů vstupní a výstupní vyšetření lékařem, základní laboratorní vyšetření každý den 1 radonová koupel + průměrně 2 léčebné procedury dle doporučení lékaře Cena: 800 Kč / os. / den

ENERGIE R ADONOV ýCH KOUPELÍ

zakoupení možné na základě doporučení lékaře 10 radonových koupelí základní laboratoř konzultace lékaře Cena: 5.500 Kč / os.

BALÍČEK R ADONOVÁ KÚR A minimálně 10 léčebných dnů konzultace lékaře, základní laboratorní vyšetření každý den 1 radonová koupel + 1 léčebná procedura dle doporučení lékaře Cena: 7 000 Kč / 10 dnů

Před zahájením léčby je nutné se předem objednat: PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod. Lázeňský hotel Radium Palace tel.: 353 831 350 Lázeňský hotel Běhounek tel.: 353 831 210 Lázeňský hotel Curie tel.: 353 831 632 RTG terapie tel.: 353 831 371 353 831 372 Radonové koupele ambulantní formou poskytuje lk curie v nepřetržitém provozu 7 dní v týdnu.

2014 / 2015 CENÍK

9


„VITAL“ POBYTY TýDENNÍ REGENER AČNÍ POBYTY - VITAL Tajemství opravdového odpočinku spočívá v aktivní relaxaci, která přináší úlevu od napětí, posiluje a harmonizuje celý organismus. Uklidňující koupele a lázeňské procedury vás nechají zapomenout na všechny starosti a krásná horská příroda udělá z vašeho pobytu dovolenou pro tělo i duši. VITAL PROGRAMY ZAHRNUJÍ

Vyberte si…

ceny v Kč/os./den LÁZEňSKý HOTEL

Apartmán BĚHOUNEK

REGENERACE PRO KAŽDý VĚK

harmonizujte svůj organismus jako celek 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x perličková koupel 1x bylinková koupel 1x oxygenoterapie 2x suchá uhličitá koupel 1x solná jeskyně 1x sauna 1x malé občerstvení 1x aquagymnastika

BEAUTY VITAL

týden pro vaši krásu 1x bylinková koupel 1x reflexní masáž plosky nohy 1x uhličitá koupel 1x aromamasáž 1x perličková koupel s přísadou 1x sauna 1x aquagymnastika 1x kosmetika nebo kadeřnictví 1x pedikúra 1x manikúra 1x malé občerstvení

KATEGORIE

DALIBOR

I.A

JITŘENKA

DĚTSKý VITAL

1/2

1 560

1 250

1/1

1 290

xx

1/2

1 090

870

1/2

1 260

1 010

I. A Plus

1/2

1 090

890

1/1

140 11 200

xx

1/2

1 990 020

790 820

1/1 1/2

860 1 260

x 1 010

1/2 1/1

820 710

660 x

1/1 1/2

710 650

x 520

1/2 1/1

650 1 250

520 x

1/2

1 060

850

1/2

1 190

950

1/1

1 140

x

1/2

990

790

Apartmán I.A III. III. I.A

cuRie PRAHA ELEKTRA

VITAL

Apartmán

I.A PENZION M JITŘENKA

1/4 2014 - 31/3 2015*

POKOJ

6x ubytování s polopenzí procedury a služby dle zvolené varianty prodloužení na max. 7 přenocování je možné, počet procedur a služeb se nezvyšuje pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo večeří a končí v den odjezdu snídaní

de Luxe (Elektra) I.

LUŽICE

I.

ASTORIA

I.A

dagmaR

I.A

1/1

860

x

1/2

820

660

1/1

1 020

x

1/2

910

730

1/1

1 020

x

1/2

910

730

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

2 520

2 020

vezměte děti do přírody

Ap. Standard

1/2

2 350

1 880

6x vstup do Aquacentra vč. sauny (90 min.) - do věku 12 let dítěte doprovod dospělé osoby ZDARMA 5x solná jeskyně (do věku 12 let dítěte doprovod dospělé osoby ZDARMA) sladká odměna Program pro ViTáLNí DĚTi je určen dětem do 15 let.

Superior plus

Program pro VITÁLNÍ DĚTI

RADIUM PALACE

Superior

de Luxe

I.A

1/1

2 010

x

1/2

1 660

1 330

1/1

1 640

x

1/2

1 380

1 100

1/1

1 570

x

1/2

1 300

1 040

1/3

1 180

940

1/1

1 380

x

1/2

1 160

930

Doplatek za plnou penzi 150 Kč/den *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj

10 CENÍK 2014 / 2015


AKTIVNÍ DOVOLENÁ LÁZEňSKý HOTEL

BĚHOUNEK cuRie PRAHA ELEKTRA DALIBOR LUŽICE

KATEGORIE

Apartmán I.A

1 720 350

1/1 1/2

570 1 200

1/2 1/2 1/2 1/1 1/2 1/2 1/1 1/1 1/2 1/2 1/2 1/1 1/1

1 320 1 250 1 320 1 270 1 270 1 130 1 320 1 050 1 180 950 1 320 1 900 150

1/2 1/2

1 800 030

1/1

1 150

1/2

1 030

1/2

1 720

1/1

1 570

1/2

1 320

Apartmán

1/2

1 320

I. A Plus

1/2

1 270

1/1

1 320

I.A de Luxe (Elektra) Apartmán I. AI.Plus I.A I. Apartmán I.A III.

dagmaR

I.A Apartmán

DALIBOR

I.A

I.A Apartmán JITŘENKA

1/4 2014 - 31/3 2015*

1/2 1/1

JITŘENKA ASTORIA

BĚHOUNEK

POKOJ

ceny v Kč/os./den

III.

1/2

1 180

1/2

1 320

1/1

900

1/2

800

KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ na kole, na lyžích, pěšky aktivní pohyb spojený s poznáním Krušných hor ubytování s polopenzí – volitelný počet dnů denně vstup do Aquacentra včetně sauny na 90 minut

další program pro dospělou osobu

1. den solná jeskyně od 2. dne pobytu 1 procedura denně z kapacity volných procedur ve výběru: perličková koupel, částečná masáž, indická masáž hlavy nebo parafínový zábal na ruce

další program pro dítě do 15 let

1. den solná jeskyně (do věku 12 let dítěte doprovod dospělé osoby zdarma) od 2. dne pobytu pohoštění v kavárně

Rodinné Apartmány v domech Dalibor, Jitřenka a Dagmar Možnost dokoupení dalších procedur z volné kapacity na místě. Pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo večeří a končí v den odjezdu snídaní.

BONUS – slevy na lanovky a vybrané vleky ve sportovních areálech Klínovec. Oberwiesenthal - Plešivec - Boží Dar, zapůjčení hůlek Nordic Walking zdarma, celoroční 10% sleva na lanovku Jáchymov-Klínovec, brožurka 21 tipů na výlety s mapkou

NY RO D I O R o P f in VY É SLE– aktuální ov.cz M AVT I ym h M c Z AJÍS a Ě j D ne yt w.laz í p ob t majarma. na w w e l u o dvo ičů zd Dětipdokoji rod v

Doplatek za plnou penzi 150 Kč/den *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme speciální ceny. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj

2014 / 2015 CENÍK

11


LÁZEňSKý HOTEL RADIUM PALACE**** Uprostřed rozsáhlého lesoparku, jako krásný perlový náhrdelník v zeleni stromů, se rozprostírá elegantní pětipatrová budova ve stylu vídeňského neoklasicismu. Svým hostům nabízí kromě ubytování, léčení a stravování pod jednou střechou i spoustu možností pro trávení volného času: letní terasu s výhledem do parku, prosklenou klimatizovanou kavárnu s bohatou nabídkou občerstvení, velký společenský sál, koncertní sál nebo stylový taneční bar s živou hudbou. LÁZEňSKý HOTEL RADIUM PALACE**** T. G. MASARYKA 413, 362 51 JÁCHYMOV Tel.: 353 835 555, fax: 353 835 777 radiumpalace@laznejachymov.cz CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ LÁZEňSKý HOTEL

KATEGORIE

Ap. Curie, Ap. Premium Ap. Standard Superior plus RADIUM PALACE

Superior

de Luxe

I.A

Ceny v Kč/os./den se snídaní včetně DPH POKOJ

Součástí hotelových služeb je úschovna kol a lyží, služba programové specialistky, rehabilitační bazén (pro hosty 90 min. denně v Malém vodním světě ZDARMA), suchá sauna a infrasauna za doplatek, župan na pokoji a internetový koutek pro hosty ZDARMA.

1/4 2014 - 14/11 2014*

15/11 2014 - 31/3 2015

1/2

2 190

2 020

1/2

1 960

1 880

1/1

1 850

1 620

1/2

1 540

1 320

1/1

1 500

1 330

1/2

1 270

1 090

1/1

1 380

1 280

1/2

1 170

1 040

1/3

940

940

1/1

1 250

1 150

1/2

1 040

940

POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou bufetu *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den

K ATEGORIE POKOJŮ apartmány Premium a madame curie – komfortně zařízené prostorné pokoje se salónkem a výhledem do údolí. TV se satelitními programy, minibar, radiobudík, telefon, zabudovaný trezor, počítač s internetovým připojením, CD přehrávač, luxusní koupelna s vanou, WC, bidet, fén, župan. Ke službám patří také jedenkrát denně room service teplých nápojů zdarma. Stravování v Modré restauraci. NEW – vybavení pokoje terapií BiOSyNCHRON. superior Plus - vzdušné a prostorné pokoje s výhledem do údolí. TV se satelitním programem, minibar, radiobudík, telefon, zabudovaný trezor, počítač s internetovým připojením, vana, WC, bidet, fén, župan. Ke službám patří také stravování v Modré restauraci. NEW – vybavení pokoje terapií BiOSyNCHRON. superior - komfortně zařízený prostorný pokoj, front view, TV se satelitním programem, minibar, radiobudík, telefon, zabudovaný trezor, možnost připojení k internetu vlastním notebookem, vana nebo sprcha, WC, bidet, fén, župan. de luxe - dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/, nejsou odděleny dveřmi, telefon, TV se satelitními programy, radiobudík, zabudovaný trezor, minibar, WC, vana nebo sprcha, fén, župan. Třílůžkový pokoj se nachází v 5. patře. i.a - pokoj s příslušenstvím: sprcha, WC, TV se satelitními programy, rádiobudík, minibar, fén, telefon, zabudovaný trezor, župan.

12 CENÍK 2014 / 2015


KRÁTKODOBÉ POBYTY RELAX EXCLUSIV Oddejte se uvolňujícím masážím, ponořte se do koupele, jejíž bublinky pohladí vaše tělo a nechte uklidnit svou mysl v blahodárném mikroklimatu solné jeskyně. Relaxovat bude nejen vaše tělo, ale i duše. 1x multimasáž 1x oxygenoterapie 3x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola) 1x aquagymnastika

3x ubytování s polopenzí 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x podvodní masáž 1x perličková koupel 1x suchá uhličitá koupel

Nebojte se svěřit do rukou kvalifikovaným odborníkům! Změňte svůj životní styl!

RELAX KLASIK Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem. 3x ubytování s polopenzí 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x suchá uhličitá koupel

1x oxygenoterapie 1x aquagymnastika 1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)

DETOXIK AČNÍ WELLNESS Dosáhnout odpočinku a očisty organismu je stejně jednoduché, jako napočítat do tří: získejte více energie, ochutnejte atmosféru lázní a zbavte tělo toxinů. 1x ruční lymfodrenáž 3x ubytování s polopenzí 4x aplikace detoxikační 2x denně zapůjčení termosky náplasti zdravotní sestrou s čisticím čajem 1x perličková koupel regenerační nápoj ke každé snídani 2x solná jeskyně 1x koupel s mořskou solí (v Lázeňském centru Agricola) 1x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 1x aquagymnastika

KATEGORIE

Exclusiv a Detox 1/4 2014 - 31/3 2015

1/4 - 14/11 2014

15/11 201431/3 2015

ceny v Kč/os./den

7 980

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

2 560

Ap. Standard

1/2

2 410

8 430

Ap. Standard

1/2

9 750

8 790

1/1

9 120

8 130

7 380

1/2

7 770

6 780

6 150

1/1

7 560

6 690

6 540

1/2

6 450

5 580

5 430

1/1

7 200

6 330

6 180

1/2

6 150

5 280

5 130

1/3

5 550

4 770

4 620

1/1

6 480

5 640

5 490

1/2

5 610

4 770

4 620

*) V období vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby Příplatek na plnou penzi činí: 150 Kč/den 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj

LÁZEňSKý HOTEL

1/4 2014 - 31/3 2015*

9 270

I.A

REDUKČNÍ PROGRAM POKOJ

10 230

de Luxe

Týdenní program zahrnuje: ubytování s plnou penzí vstupní lékařské vyšetření (anamnéza, laboratoř, vyhodnocení tělesného složení, rozpis programu pohybových aktivit) 3x perličková koupel 1x oxygenoterapie 2x přístrojová lymfodrenáž 2x částečná masáž 1x suchá uhličitá koupel 1x infrasauna každý den Vacuwell /při hmotnosti nad 100 kg místo Vacuwellu aquagymnastika/ 2x rotoped 2x solná jeskyně měření EKG konzultaci nutričního terapeuta speciálně sestavený jídelníček denně ½ l vody na pokoj výstupní vyhodnocení tělesného složení + Při pobytu min. 14 dní: výstupní lékařské vyšetření

KATEGORIE

1/2

Superior

Hubnoucí balíček z jáchymovských lázní vám pomůže nenásilně změnit vaše zdraví k lepšímu. Stačí minimálně týden s plnou penzí, konzultací s odborníky, vstupem do bazénu a řadou procedur.

Relax Klasik

Ap. Curie, Ap. Premium

Superior plus RADIUM PALACE

POKOJ

ceny v Kč/os./pobyt LÁZEňSKý HOTEL

REDUKČNÍ PROGR AM

Superior plus RADIUM PALACE

Superior

de Luxe

I.A

1/1

2 130

1/2

1 740

1/1

1 830

1/2

1 520

1/1

1 640

1/2

1 360

1/3

1 290

1/1

1 560

1/2

1 320

*) V období vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj

2014 / 2015 CENÍK

13


LÁZEňSKý HOTEL RADIUM PALACE****

ROMANTIK A VE DVOU

Přijed’te si užít romantické chvíle se svou láskou

2x ubytování pro dvě osoby ve dvoulůžkovém pokoji kat. i. A Cabine Afrodité: romantická relaxační aromatická koupel pro dva s lahví SEKTU (60 min.) 2x romantická večeře při svíčkách 1x thajská masáž nebo masáž lávovými kameny 1x posezení v solné jeskyni (v Lázeňském centru Agricola) 1x pozdní nadstandardní snídaně s donáškou na pokoj 1x klasická snídaně Po celou dobu pobytu zcela ZDARMA: bazén, whirlpool, pára nebo sauna cena programu pro dvě osoby: 7 580 Kč

WELLNESS BALÍČKY Relaxovat můžete různými způsoby – vyberte si. Balíčky můžete i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme originální dárkové poukazy. Balíčky nejsou vázané na ubytování.

AFRODITIN SEN 1x Cabine Afrodité (relaxační koupel pro dva, sekt), 60 min. 1x slavnostní večeře pro dva cena za balíček pro dvě osoby: 2 000 Kč K programu Afroditin sen poskytujeme 50% slevu na ubytování pro první noc v hotelu Radium Palace.

NOVÉ WELLNESS PROCEDURY

2x ubytování s polopenzí 1x hydroxeur 1x částečná masáž 1x vstup do solné jeskyně (Lázeňské centrum Agricola) 1x fitness (Lázeňské centrum Agricola) 1x čokoládové fondue v kavárně Radium Palace LÁZEňSKý HOTEL

KATEGORIE

Ap. Curie, Ap. Premium

1/2

5360

Ap. Standard

1/2

5040

Superior plus RADIUM PALACE

ceny v Kč/os./pobyt

POKOJ

KRÁTKODOBÉ POBYTY

WELLNESSOVÉ POKUŠENÍ

Nedostatek času, stres a touha alespoň na chvíli „vypnout“. Pokud se tak cítíte i vy, pak vyzkoušejte Wellnessové pokušení. Užijete si lázeňské procedury, ochutnejte místní speciality a naučte se odpočívat.

Superior

de Luxe

I.A

1/4 2014 - 31/3 2015*

1/1

4360

1/2

3660

1/1

3560

1/2

3060

1/1

3440

1/2

2900

1/3

2660

1/1

3060

1/2

2620

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj. Příplatek na plnou penzi činí: 150 Kč/den

OBLIČEJOVÉ OŠETŘENÍ

rejuvenace pleti

Obličejové ošetření pomocí 100% přírodních produktů Alqvimia poskytuje pleti regeneraci, hydrataci, zpevnění a přirozený lifting. Poskytuje pocit relaxace, luxusu a dokonalosti péče. Ošetření obsahuje: odlíčení, peeling směsí speciálních olejů a solí mrtvého moře, detoxifikační a mineralizující masku, masáž obličeje a dekoltu speciální aromaterapeutickou směsí olejů dle potřeb stárnoucí pleti, liftingovou masku a masáž rukou. Závěrečné ošetření krémem Anti Aging Elixír cream. cena: 1 400 Kč

RITUÁL KR ÁLOVNY KLEOPATRY Celotělové ošetření přírodními produkty Alqvimia, inspirované zkrášlujícími rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění a krásu tváři, tělu i duši. Rituál obsahuje celotělový peeling, detoxikační zábal a celotělovou aromaterapeutickou masáž. Během zábalu vám masérka ošetří obličej podle typu Vaší pleti. cena: 1 700 Kč

RITUÁL SILHOUETTE Celotělové ošetření přírodními produkty Alqvimia se zeštíhlujícím efektem využívá jedinečné detoxikační účinky solí a bahna Mrtvého moře, zpevňující efekt mořských řas a unikátní účinky vzácných bylin. Jejich společné působení nastartuje intenzivní detoxikační proces, zajišt’uje zmírnění projevů celulitidy a napomáhá odbourávání tuků. Rituál obsahuje celotělový peeling, detoxikační zábal a celotělovou aromaterapeutickou masáž. cena: 1 700 Kč

14 CENÍK 2014 / 2015

OBLIČEJOVÉ OŠETŘENÍ

zklidnění citlivé pleti

Díky léčebným účinkům speciální směsi aromaterapeutických olejů Alqvimia dokáže toto ošetření zklidnit podrážděnou plet’, mírní ekzémy, odstraňuje zarudnutí pleti, zmírňuje pocit svědění a napětí pleti. Ošetření obsahuje: odlíčení, jemný peeling směsí olejů a solí, zklidňující akupresurní masáž léčebným sérem za pomoci onyxových kamenů, zklidňující hydratační masku, masáž rukou a závěrečné ošetření krémem Elixír cream pro citlivou plet’. cena: 1 400 Kč

UHLIČITÁ KOUPEL SE ZÁBALEM Koupel ve 35 - 38°C teplé vodě nasycené oxidem uhličitým, který způsobuje intenzivní místní i celkové prokrvení, snižuje krevní tlak a vede k psychickému uvolnění. Příznivý vliv na srdečně-cévní systém a vysoký krevní tlak je lékařsky potvrzený! cena: 250 Kč


LÁZNĚ JÁCHYMOV PRO VÁS PEELING vhodný před první anticelulitidní masáží 30 min.

RITUÁL R ADOSTI cena: 400 Kč

ANTICELULITIDNÍ MASÁŽ Tato příjemná regenerační a relaxační masážní terapie je velmi účinná a nepostradatelná v eliminaci celulitidy neboli tzv. pomerančové kůže. Její hlavní účinek spočívá v působení na postižené oblasti (především stehna, boky a hýždě), kde odplavuje nahromaděné toxické látky, přebytečnou tekutinu a rozbourává tukové buňky. Povzbuzuje krevní a lymfatický oběh, zlepšuje svalový tonus a vyhlazuje kůži. Zaručuje zmenšení objemu v pase až o 9 cm a přes stehna 6 cm. Pro váš mladší vzhled máme připraveny dva typy anticelulitidní masáže, vždy podle vámi zvoleného typu masážního prostředku. anticelulitis: 470,- kč balíček 6 procedur: 2 260,- kč anticelulitis thermo: 740,- kč balíček 6 procedur: 3 550,- kč

NOVINKY Terapie BIOSYNCHRON

světový hit v relaxaci a léčbě během spánku Nyní se v našich lázních můžete aktivně léčit i přes noc. Nabízíme ubytování i v pokojích, které jsou vybaveny unikátními matracemi BiOSyNCHRON. Bližší informace získáte na našich rezervačních odděleních. Zatraktivnili jsme pro vás NABÍDKU KRÁTKODOBýCH POBYTŮ spa info v lk curie – místo pro bližší kontakt s klienty, plánování volnočasových aktivit v Jáchymově a okolí, kulturní nabídka, výlety, možnost zajištění místenek, prodej suvenýrů Tel.: + 420 353 831 618, mobil: + 420 725 958 950 Fax: + 420 353 831 583, spainfo@laznejachymov.cz

Nové wellness procedury:

• Alqvimia - luxusní kosmetické rituály v LH Radium Palace • Medové masáže • Masáže ovocnými, bylinnými a rýžovými měšci • Garshan ayurvédská zeštíhlující procedura - detoxikační masáž

Přijedeme za vámi se školou zad a naučíme vás předcházet bolesti…

Pokud trávíte většinu svého času za kancelářským stolem nebo za volantem, pak jistě znáte úporné bolesti zad, které čas od času přicházejí a nedovolí Vám myslet na nic jiného. Léky nebo masáže zaberou pouze krátkodobě, a poté se opět otravné bolesti navrací. Všemu lze ale předcházet. V unikátním programu jáchymovských lázní vás naučí správnému pohybu, sezení i využití přestávek na kávu k tomu, aby Vaše tělo netrpělo a již nikdy nepocítilo palčivou bolest zad. Na dlouhých firemních poradách pak budete jediní, komu po několikahodinovém sezení nezamrzne úsměv v bolestivé grimase. Více na www.laznejachymov.cz nebo na e-mailu: info@laznejachymov.cz

Celotělové ošetření přírodními produkty Alqvimia, inspirované zkrášlujícími rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění a krásu tváři, tělu i duši. Rituál obsahuje celotělový peeling, detoxikační zábal a celotělovou aromaterapeutickou masáž. Během zábalu vám masérka ošetří obličej podle typu Vaší pleti. cena: 1 700 Kč

Uvedené balíčky můžete zakoupit na wellness recepci hotelu Radium Palace. Jsme tu pro vás: PO - SO 10:00 - 21:00 hod. NE 7:30 - 13:00 hod. Tel.: 353 835 600 wellnessrad@laznejachymov.cz

LABOR ATORNÍ V YŠETŘENÍ V rámci léčebných programů „intenzivní tradiční jáchymovská kúra“ a „Radonová kúra“ je standardně prováděno toto základní laboratorní vyšetření: krevní obraz, glykémie a vyšetření kyseliny močové. Za příplatek také nabízíme možnost dalších laboratorních vyšetření, jejichž ceníky jsou k dispozici v sesterně nebo u lékaře. 1. lipidogram (cholesterol, HDL, LDL, TG, index chol./HDL) Cena: 300 kč Vyšetření krevních tuků (hladiny triacylgly-cerolů, cholesterolu a jeho frakcí a výpočet tzv. aterogenního indexu rizika kornatění tepen stran krevních tuků). 2. Jaterní testy (ALT, AST, ALP, GMT, celk. bilirubin) Cena: 240 kč Vyšetření hladiny jaterních enzymů a bilirubinu, které se zvyšují při onemocněních jater a žlučových cest. 3. základní biochemie (FW, CRP, urea, kreatinin, Na, K, Ca, Mg, proteinemie) Cena: 705 kč Základní biochemický panel obsahuje vyšetření hladiny minerálů v krvi (sodík, draslík, vápník, hořčík), parametrů funkce ledvin, celkovou krevní bílkovinu, sedimentaci a CRP (citlivý ukazatel zánětů). 4. vyšetření funkce štítné žlázy (f-T3, f-T4, TSH)

Cena: 990 kč

5. Psa (prostatický specifický antigen) Cena: 425 kč Vyšetření pro muže jako screening nádorového onemocnění prostaty 6. Quick (iNR) Cena: 115 kč Pro klienty užívající léky k ředění krve (Marcumar, Falithrom, Warfarin): pro kontrolu správného nastavení léčby. Pozn.: screening = vyšetření s cílem záchytu nových onemocnění v populaci (v časných, bezpříznakových stádiích) V rámci preventivního vyšetření doporučujeme přikoupit program 1+2+3 (1 245 Kč). V rozšířené formě i 4 a u mužů 5.

2014 / 2015 CENÍK 15


LÁZEňSKý HOTEL AK ADEMIK BĚHOUNEK***+ Ve svahu nad jáchymovským údolím se nachází rozlehlá budova, kterou nelze při příjezdu do Jáchymova přehlédnout. Pro svou prostornost, vzdušnost a jedinečný výhled do okolních Krušných hor se stala oblíbeným místem mnoha návštěvníků. Nabízí ubytování, stravování i léčení pod jednou střechou. Každému hostovi je navíc k dispozici pokoj s balkonem a sluneční terasa, volně přístupná knihovna, služby programové specialistky, úschovna kol a lyží, bazén s whirlpoolem a Kneippovým chodníčkem ZDARMA (30 min. denně). Pobyty začínají v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní. K hotelu Běhounek patří přilehlé dependance Dalibor, Jitřenka, ze kterých se na stravu a léčení (procedury) dochází do hotelu. Dependance Dalibor a Jitřenka jsou s hlavní budovou spojeny krytým koridorem. Nově nabízí parkovací místa a úschovnu kol a lyží.

AK. BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka)

LIDICKÁ 1015, 362 51 JÁCHYMOV, tel.: 353 834 444, fax: 353 834 777, behounek@laznejachymov.cz CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ

AKADEMIK BĚHOUNEK

DALIBOR

KATEGORIE

Apartmán

POKOJ

LÁZEňSKý HOTEL

Ceny v Kč/os./den se snídaní včetně DPH 1/4 2014 - 14/11 2014*

15/11 2014 - 31/3 2015

1/2

1250

1190

1/1

1040

990

1/2

860

810

Apartmán

1/2

1140

1090

I. A Plus

1/2

860

810

1/1

890

840

1/2

770

720

1140

1090

I.A

I.A App. JITŘENKA

III.

1/1

450

430

1/2

400

380

POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den

K ATEGORIE POKOJŮ Apartmán Běhounek - velkoryse a komfortně řešené pokoje - obývací pokoj s ložnicí, balkónem a samostatnou šatnou, koupelna se sprchovým koutem a fénem, lednice nebo minibar, TV se satelitními programy, trezor, samostatné WC, možnost dvou přistýlek. internetové připojení, hotelový župan a pantofle ZDARMA. Apartmán Jitřenka - komfortně zařízené pokoje – obývací pokoj s ložnicí a prostornou, dobře vybavenou kuchyňkou s jídelním koutem. TV se satelitními programy, trezor, koupelna se sprchovým koutem a WC, fén, internetové připojení. Rozkládací gauč s možností 1 – 2 přistýlek. Zápůjčka županu ZDARMA.

Apartmán Dalibor - komfortně zařízené pokoje – obývací pokoj s ložnicí, lednice, TV se satelitními programy, trezor, koupelna se sprchovým koutem, WC a fénem, možnost 2 přistýlek. internetové připojení a hotelový župan ZDARMA.

I.A - pokoj s příslušenstvím (sprchový kout, WC), balkón (Běhounek), fén na pokoji nebo k zapůjčení, lednice nebo minibar, TV, telefon, zabudovaný trezor. Možnost internetového připojení za poplatek. I.A Plus (Dalibor) - Komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje pod střechou s možností přistýlky a s čajovou kuchyňkou. Možnost internetového připojení za poplatek.

III. - pokoj bez příslušenství, WC a koupelna společná na podlaží. V budově se nachází společenská místnost s TV.

16 CENÍK 2014 / 2015


KRÁTKODOBÉ POBYTY RELAX KLASIK

Chtěli byste strávit víkendový pobyt úplně jinak? Příjemně a přitom aktivně? Pak vyzkoušejte Fit víkend! ubytování od pátku do neděle s polopenzí skvělé stravování formou švédských stolů Škola zad 1x aquagymnastika 1x částečná masáž 1x hydroxeur 1x sauna 1x oxygenoterapie 1x multimasáž něco navíc ze zdravé výživy POZOR! při přímé objednávce pro skupinu 4 a více osob poskytujeme 5% slevu.

Abyste se opět cítili fit stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem. 3x ubytování s polopenzí 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 1x aquagymnastika 1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola) ceny v Kč/os./pobyt LÁZEňSKý HOTEL

AKADEMIK BĚHOUNEK

DALIBOR

RELAX KLASIK

KATEGORIE

POKOJ

FIT VÍKEND

Apartmán

1/2

5 940

5 460

3 100

1/1

5 310

5 070

2 700

I.A

1/4 - 14/11 2014

15/11 2014 - 31/3 2015

FIT VÍKEND

1/2

4 530

4 260

2 300

Apartmán

1/2

4 620

4 260

2 600

I. A Plus

1/2

4 020

3 960

2 300

I.A

1/1

4 260

4 260

2 400

1/2

3 720

3 690

2 100

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na plnou penzi: 150 Kč/den

DOPLňKOVÉ PROGRAMY A WELLNESS BALÍČKY Relaxovat můžete různými způsoby - vyberte si. Balíčky můžete i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme originální dárkové poukazy. Balíčky nejsou vázané na ubytování.

ANTISTRES

BECHTĚREV PLUS

- pro chvíle příjemného odpočinku…

- nejen pro „bechtěreviky“… 1x individuální léčebný tělocvik 1x částečná masáž 1x bazén (30 min.) 1x sauna (45 min.)

1x masáž lávovými kameny 1x uhličitá koupel se zábalem Cena: 420 Kč

RELAX PRO TĚLO A DUŠI - pro voňavé uvolnění…

1x perličková koupel s přísadou HERBADEN Spa 1x částečná masáž 1x sauna zapůjčení županu Cena: 520 Kč

UVEDENÉ BALÍČKY A PROCEDURY SI MŮŽETE ZAKOUPIT NA WELLNESS RECEPCI HOTELU:

Cena: 750 Kč

NOVÉ WELLNESS PROCEDURY MASÁŽ OVOCNýMI, BYLINNýMI MĚŠCI Východoasijské techniky, které fascinujícím způsobem aktivují všechny buňky v těle a probouzejí jeho smysly. Uvolňují napětí, zatuhlé svaly a ulevují bolestem kloubů. Napomáhají regeneraci sil, odstraňují únavu. Startují samoléčebné a omlazující procesy v celém těle a dodávají mu energii a vitalitu. Cena masáže: bylinnými a ovocnými měšci 800 Kč rýžovými měšci 700 Kč

Jsme tu pro vás: PO - NE: 7:30 - 19:00 hod. Tel.: 353 831 267, wellnessbeh@laznejachymov.cz

2014 / 2015 CENÍK

17


LÁZEňSKý KOMPLEX CURIE - PRAHA - ELEKTRA**** Přímo v centru Jáchymova, pár kroků od autobusové zastávky, se nachází komplex tří lázeňských zařízení Curie - Praha - Elektra. Jednotlivé domy jsou propojeny bezbariérovým koridorem, takže hosté mohou čerpat všechny služby včetně lázeňské a lékařské péče, aniž by opouštěli budovu. Ke komplexu patří také lázeňské domy Lužice a Dagmar, odkud hosté docházejí na procedury v rámci LK Curie, stravují se v komplexu Curie. POZOR - DAGMAR SEZÓNNÍ PROVOZ aktuální info na www.laznejachymov.cz CURIE - PRAHA - ELEKTRA*** (Lužice, Dagmar)

AGRICOLOVO NÁM. 1036, 362 51 JÁCHYMOV Tel.: 353 836 666, fax: 353 832 777, curie@laznejachymov.cz SPA iNFO Tel.: + 420 353 831 618, mobil: + 420 725 958 950 Fax: + 420 353 831 583, spainfo@laznejachymov.cz

CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ

KATEGORIE

i.A CURIE PRAHA ELEKTRA

de Luxe i.

LUŽiCE

i.

DAGMAR

i.A

POKOJ

LÁZEňSKý HOTEL

Ceny v Kč/os./den se snídaní včetně DPH 1/4 2014 - 14/11 2014*

15/11 2014 - 31/3 2015*

1/1

860

8840

1/2

740

720

1/2

790

790

1/1

810

790

1/2

690

670

1/1

620

550

1/2

570

510

1/1

690

670

1/2

620

600

POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den

K ATEGORIE POKOJŮ de Luxe - dvě menší místnosti /ložnice a obývací místnost/, nejsou odděleny dveřmi, TV se satelitními programy, lednice, radiobudík, telefon, sprcha, WC, trezor zabudovaný nebo v recepci, možnost připojení k internetu vlastním notebookem se zapůjčeným modemem

I.A - TV se satelitním programem, lednice, telefon, trezor zabudovaný nebo v recepci, možnost připojení k internetu vlastním notebookem se zapůjčeným modemem, vana nebo sprcha, WC. I. - pokoj s příslušenstvím: sprcha, WC, telefon, TV se satelitním programem Praha a Elektra navíc lednice V pokojích vybavených lednicí zajišt’ujeme nabídku minibaru za úhradu a dle individuálního požadavku klienta. Fén - k zapůjčení v recepci Modem – lze zapůjčit za úhradu v recepci Župan - k zapůjčení za úhradu - zajistí recepce Lednice pro pokoje v LD Lužice - za úhradu k zapůjčení - zajistí recepce LK Curie

18 CENÍK 2014 / 2015


KRÁTKODOBÉ POBYTY VÍKEND PRO ZDR AVÍ

Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem. 3x ubytování s polopenzí 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 1x aquagymnastika 1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola)

RELAX KLASIK

KATEGORIE

i.A CURIE PRAHA ELEKTRA

de Luxe i.

DAGMAR

I.A

POKOJ

LÁZEňSKý HOTEL

ceny v Kč/os./pobyt 1/4 2014 - 14/11 2014

15/11 2014 - 31/3 2015

1/1

4 620

4 500

1/2

4 110

3 900

1/2

4 410

4 050

1/1

4 260

4 110

1/2

3 720

3 540

1/1

4 260

4 110

1/2

3 720

3 540

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den

vhodná příležitost k odpočinku a načerpání energie - nechte se hýčkat 2x ubytování s polopenzí indická masáž hlavy částečná masáž bazén se saunou v LC Agricola multimasáž oxygenoterapie 60 min. solná jeskyně v LC Agricola něco ze zdravé výživy

VIN NO

KA

BONUS radonová koupel ZDARMA. Při přímé objednávce pro skupinu 4 a více osob poskytujeme 5% slevu. VÍKEND PRO ZDRAVÍ LÁZEňSKý HOTEL

CURIE PRAHA ELEKTRA

ceny v Kč/os./pobyt KATEGORIE

i.A de Luxe

POKOJ

RELAX KLASIK

1/1

1/4 2014 - 31/3 2015*

2 100

1/2

1 960

1/2

2 200

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den

2014 / 2015 CENÍK 19


GARNI HOTEL ASTORIA*** Hotelový komplex tří budov uprostřed lázeňského parku se nachází v bezprostřední blízkosti Lázeňského centra Agricola, ve kterém sídlí recepce hotelu i veškeré lékařské a wellness služby. V jeho restauraci je poskytováno stravování formou bufetu. Pro klienty, kteří čerpají komplexní nebo příspěvkovou lázeňskou léčbu, je zajištěna servírovaná strava v jídelně LH Praha – nachází se v přízemí. Svým klientům nabízí malou společenskou místnost, která je vybavena vlastním TV a možností příjmu Wi-Fi. Garni hotel Astoria participuje v projektu „Cyklisté vítáni“ a je připraven poskytnout nejen cyklistům, ale i lyžařům odpovídající služby. Nabízí úschovu kol i lyží, k dispozici je také myčka kol. POZOR – SEZÓNNÍ PROVOZ aktuální info na www.laznejachymov.cz

GARNI HOTEL ASTORIA***

T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov Tel.: 353 836 000, agricola@laznejachymov.cz CENÍK HOTELOVÉHO UBYTOVÁNÍ

V NO

KR ÁTKODOBÉ POBYTY KRUŠNÉ HORY AKTIVNĚ na kole, na lyžích, pěšky aktivní pohyb spojený s poznáním Krušných hor ubytování s polopenzí – volitelný počet dnů denně vstup do Aquacentra včetně sauny na 90 minut

KATEGORIE

ASTORIA

i.A

POKOJ

A IN K

LÁZEňSKý HOTEL

Ceny v Kč/os./den se snídaní včetně DPH

1/4 - 14/11 2014

1/1

690

1/2

620

POZNÁMKA: v ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na polopenzi činí: 180 Kč/den, na plnou penzi 360 Kč/den

K ATEGORIE POKOJŮ I.A - pokoj s příslušenstvím: sprcha nebo vana, WC, TV, rádio, lednice, telefon, zabudovaný trezor nebo za příplatek trezor na recepci na recepci možnost zapůjčení fénu a županu

další program pro dospělou osobu 1. den solná jeskyně od 2. dne pobytu 1 procedura denně z kapacity volných procedur ve výběru: perličková koupel, částečná masáž, indická masáž hlavy nebo parafínový zábal na ruce

Abyste se opět cítili fit, stačí někdy jen pár dní odpočinku, relaxační koupele, blahodárné masáže a hlavně klid a uvolnění. Přesně tak může vypadat vaše krátká dovolená s relaxačním programem.

1. den solná jeskyně (do věku 12 let dítěte doprovod dospělé osoby zdarma) od 2. dne pobytu pohoštění v kavárně Možnost dokoupení dalších procedur z volné kapacity na místě. BONUS – slevy na lanovky a vybrané vleky ve sportovních areálech Klínovec. Oberwiesenthal-Plešivec-Boží Dar, zapůjčení hůlek Nordic Walking zdarma, celoroční 10% sleva na lanovku Jáchymov-Klínovec, brožurka 21 tipů na výlety s mapkou

KATEGORIE

ASTORIA

i.A

POKOJ

ceny v Kč/os./den

1/4 2014 - 31/ 3 2015*

1/1

1 150

1/2

1 030

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. Děti do 2 let mají pobyt zdarma (v pokoji rodičů, bez stravy) Rodičům (rodinám) s dětmi poskytujeme zajímavé (výrazné) slevy. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den Pobyty začínají v den příjezdu obědem nebo večeří a končí v den odjezdu snídaní

20 CENÍK 2014 / 2015

3x ubytování s polopenzí 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 1x aquagymnastika 1x solná jeskyně (v Lázeňském centru Agricola) RELAX KLASIK

ceny v Kč/os./pobyt

LÁZEňSKý HOTEL

KATEGORIE

ASTORIA

i.A

POKOJ

další program pro dítě do 15 let

LÁZEňSKý HOTEL

RELAX KLASIK

1/4 2014 - 14/11 2014

1/1

4 260

1/2

3 720

*) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj Příplatek na plnou penzi 150 Kč/den


LÁZEňSKÉ CENTRUM AGRICOLA Nejstarší lázeňská budova Jáchymova z roku 1906 prošla důkladnou a citlivou rekonstrukcí. Nyní tak poskytuje návštěvníkům veškerý lázeňský komfort moderní doby v kombinaci s ojedinělou architekturou počátku 20. století. Lázeňské centrum nabízí širokou škálu wellnessových i léčebných procedur, kavárnu, solnou jeskyni i aquacentrum, ve kterém se mohou dostatečně vyřádit děti i dospělí. Návštěvníci mohou využít internetový kiosek a WI-FI příjem zdarma. LÁZEňSKÉ CENTRUM AGRICOLA

T. G. Masaryka 403, 362 51 Jáchymov Tel.: +420 353 836 000, Fax.: +420 353 836 555 E-mail: agricola@laznejachymov.cz Provozní doba: mění se dle sezony denně 7:00 – 21:00 nebo 9:00 - 21.00 hod.

Bazén - otevírací doba: Po 13.00 - 21.00 hod.

út - Ne 10.00 - 21.00 hod.

Sauna - otevírací doba: Po - Pá 13.00 - 21.00 hod. So - Ne 10.00 - 21.00 hod.

MODERNÍ AQUACENTRUM bazén se dvěma plaveckými drahami o délce 25 m – teplota vody 28°C Kneippův chodník Whirlpool – teplota vody 35°C rekondiční bazének ke cvičení Aquafitness – teplota vody 32°C tobogán venkovní terasa finská sauna, infrasauna a parní box dětský bazének s vodopádem – teplota vody 32°C

Aquacentrum Agricola - recepce Tel.: 353 836 000

DOPLňKOVÉ PROGRAMY A WELLNESS BALÍČKY Relaxovat můžete různými způsoby - vyberte si. Balíčky můžete i darovat svým blízkým. Rádi vám vystavíme originální dárkové poukazy. Balíčky nejsou vázané na ubytování.

COMFORT

TOP WELLNESS

- pro milovníky luxusu

- pro milovníky masáží

1x čokoládová masáž 1x thajská olejová masáž 1x masáž lávovými kameny 1x aroma masáž 1x anticelulitidová masáž nebo klasická či rekondiční masáž 1x masáž shiatsu Cena: 3 300 Kč

NOVÉ WELLNESS PROCEDURY GARSHAN ayurvédská zeštíhlující procedura - detoxikační masáž. Jedná se o relaxační stimulační proceduru, při které dochází k podpoře pohybu lymfy a k posílení krevního oběhu. Napomáhá úbytku váhy a viditelně odstraňuje celulitidu. Vhodné je absolvování série 10 procedur. Cena 1 090,- Kč za 1 proceduru v trvání 70 – 80 minut

DETOXIK AČNÍ ČÁSTEČNÁ MEDOVÁ MASÁŽ Příjemná masáž využívající detoxikačních účinků medu. Jejím hlavním přínosem je zbavit tělo škodlivých toxinů. Velmi příznivě působí při chronických chorobách zažívacího traktu, srdce a ledvin. Dále zmírňuje bolesti hlavy, potlačuje stres a nespavost. Detoxikační masáž medem se provádí na zádech podél páteře. Používá se med bez chemických přísad a příměsí. Cena: 490 Kč

1x celková masáž klasická 1x podvodní masáž 1x indická masáž hlavy

SOLNÁ JESKYNĚ

1x parafínový zábal rukou 1x baňkování Cena: 1 000 Kč

balíček 10 vstupů dospělá osoba

Cena: 800 Kč

balíček 10 vstupů dítě do 12 let děti do 6 let zdarma

Cena: 450 Kč

KLASICK Á ČÁSTEČNÁ MASÁŽ S MEDOV ýM PŘÍPR AVKEM Pro částečnou, klasickou masáž zad a šíje spojenou s aromaterapií se používá luxusní masážní emulze, která obsahuje přírodní med, jojobový olej, provitamín B5, Aloe Vera a karotenový olej. Tato masáž se doporučuje všem, kdo touží po relaxaci a odpočinku.

MEDOV ý ZÁBAL RUKOU

Cena: 290 Kč

Unikátními vlastnostmi medu je bohatý komplex organických kyselin, minerálů a stopových prvků. Med napomáhá k přirozené očistě. Medový zábal se doporučuje na suché ruce, které ztratily elasticitu. Pokožka rukou je po zábalu vyživená a hydratovaná.

MASÁŽ BYLINNýMI MĚŠCI

Cena: 190 Kč

Východoasijské techniky, které fascinujícím způsobem aktivují všechny buňky v těle a probouzejí jeho smysly. Uvolňují napětí, zatuhlé svaly a ulevují bolestem kloubů. Napomáhají regeneraci sil, odstraňují únavu. Startují samoléčebné a omlazující procesy v celém těle a dodávají mu energii a vitalitu Cena: 800 Kč

2014 / 2015 CENÍK 21


NABÍDK A PRO SKUPINY

DALŠÍ INFORMACE ÚHR ADA SAMOPLÁTECKýCH POBYTŮ A PŘÍSPĚVKOVÉ LÉČBY

REHABILITAČNÍ, REKONDIČNÍ A VITAL POBYTY Speciální pobyty pro skupiny minimálně 10 osob v délce 6 nocí V termínu 1. dubna 2014 - 31. března 2015:

Lázeňský dům Lužice

760 Kč/os./den v jednolůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami 720 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami

Garni hotel Astoria a LD Dagmar - sezónní provoz 920 Kč/os./den v jednolůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami 810 Kč/os./den ve dvoulůžkovém pokoji se standardní polopenzí a lázeňskými procedurami

hotově: Váš účet můžete vyrovnat při příjezdu v hotovosti na recepci lázeňského hotelu. kreditní kartou: Samozřejmě akceptujeme na recepcích kreditní karty společností AMERiCAN EXPRESS, EUROCARD/MASTER CARD, ViSA, DiNERS CLUB iNTERNATiONAL, JCB CARDS Poštovní poukázkou Převodem na účet: Bankovní spojení: Komerční banka Ostrov nad Ohří, Číslo účtu: 24906341/0100, BiC: KOMBCZPP iBAN: CZ1801000000000024906341 Přes internetový rezervační systém platební kartou úhrada doplatků ke komplexní lázeňské péči se hradí na místě, a to hotově nebo platební kartou.

ON-LINE REZERVACE - rezervujte si svůj pobyt v pohodlí domova. Přes internet jej můžete i zaplatit.

VARIANTA I. - rehabilitační, rekondiční pobyt 5x skupinový léčebný tělocvik v tělocvičně LCA 5x skupinové cvičení v bazénu 2x vstup do solné jeskyně

VARIANTA II. - Vital pobyt Regenerace pro každý věk 1x radonová koupel 1x částečná masáž 1x perličková koupel 1x bylinková koupel 1x sauna

1x solná jeskyně 2x suchá uhličitá koupel 1x oxygenoterapie 1x malé občerstvení 1x aquagymnastika

V ceně není započten lázeňský poplatek. Osoby starší 70 let a držitelé průkazů ZTP/P jsou od tohoto poplatku zproštěni. Doplatek na plnou penzi: 100 Kč/os./den.

POPLATKY

UBYTOVÁNÍ Je zajištěno od 13:00 hod. v den příjezdu. (Radium Palace od 14:00 hodin) V den odjezdu je nutno uvolnit pokoj do 10:00 hod. (Radium Palace do 11:00 hodin) Cena za dvou a třílůžkové pokoje je platná pouze při plné obsazenosti pokoje.

SPECIÁLNÍ CENY REKONDIČNÍ POBYTY !platí pouze pro přímé rezervace! pro skupiny větší než 10 osob = 10% sleva nebo při počtu 20 osob ve skupině = 1 osoba ZDARMA *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby.

VÍCE INFORMACÍ A REZERVACE: Václava Hájková Tel.: 353 831 388 Fax: 353 834 567 hajkovav@laznejachymov.cz

22 CENÍK 2014 / 2015

Eva Jandáková Tel.: 353 831 342 Fax: 353 834 567 jandakova@laznejachymov.cz

lázeňský poplatek: není zahrnut v ceně, o jeho aktuální výši (stanovenou vyhláškou města) se můžete informovat na recepci, poplatek dle vyhlášky města hradí klienti do 70 let věku s výjimkou držitelů průkazů ZTP/P Poplatek za stěhování na žádost hosta: v případě stěhování hosta na vlastní žádost účtujeme poplatek ve výši 1 000 Kč v lázeňském hotelu Radium Palace a 500 Kč v ostatních budovách. Poplatek za přechodné ubytování zvířete: 50% sleva z částky 350 Kč/den/1 zvíře (nutné vyžádat si předem povolení lázeňského hotelu) donáška jídla na pokoj: 120 Kč využití apartmánu v lázeňské hotelu curie: 250 Kč/den

STORNOPOPLATKY 27 dní a méně před nástupem 5 % 20 dní a méně před nástupem 10 % 13 dní a méně před nástupem 20 % nenastoupíte-li v termínu bez předešlého storna 30 %

ÚSCHOVA KOL A LYŽÍ Bezplatně v určených prostorách jednotlivých lázeňských domů. Doporučujeme objednat před nástupem.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO PRO ZMĚNU ČI UKONČENÍ NABÍDKY.


DOPRAVNÍ SPOJENÍ vlakem: do stanice Ostrov - lázně Jáchymov zajišt’ují přepravu z nádraží do lázní pouze od pondělí do pátku v určené odjezdové časy (info na recepcích a rezervačních kancelářích). V ostatních časech a o víkendech je možné sjednat TAXi službu za poplatek 250 Kč za auto. autobusem: přímá spojení z Prahy, s přestupem spojení z Prahy nebo Plzně směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov. autem: směr Karlovy Vary - Ostrov - Jáchymov (pozor: Praha - Karlovy Vary nutná dálniční známka)

PARKOVÁNÍ V areálu lázní jsou k dispozici parkoviště s obsluhou u hotelů Radium Palace, Ak. Běhounek, Curie a Praha. Doporučujeme si parkovací místo předem objednat, parkování i rezervace parkovacího místa je za poplatek. Návštěvníkům Aquacentra je k dispozici vyhrazené parkování zdarma.

@ SLUŽBA IT

internetové připojení

Lázeňský hotel Radium Palace

Lázeňský hotel Běhounek

Lázeňský dům Dalibor

Lázeňský komplex Curie - Praha - Elektra

Garni hotel Astoria a LD Lužice Lázeňské centrum Agricola

KONGRESOVÉ MOŽNOSTI, TEAMBUILDING prostory pro pořádání konferencí, seminářů, školení nebo firemních jednání společenské prostory vhodné pro oslavy a večírky širokou nabídku lázeňských léčebných a relaxačních procedur kompletní gastronomický servis outdoorové aktivity (nordic walking, minigolf, tenis, petanque, ruské kuželky, půjčovna jízdních kol, golfové hřiště, sjezdovky, běžkařské trasy a mnohé další) ideální výchozí místo pro výlety do krušnohorské přírody (pěší, cyklo i lyžařské) bazén, sauny

POZNÁMKY v cenách jsou zahrnuty objemové slevy pro klienty smluvních zdravotních pojišt’oven ČR změny cen a programů jsou vyhrazeny den příjezdu a odjezdu se počítá jako jeden den v období Vánoc a Silvestra platí speciální programy za speciální ceny

Wi-Fi ZDARMA

internetový koutek v recepci, hala u kavárny

Apartmán, Superior Plus

počítač + připojení ZDARMA

Superior

vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA

de Luxe, i.A

vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den

Wi-Fi ZDARMA

internetový koutek, zimní zahrada

Apartmán

vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA

Pokoje

vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den

Apartmán

vlastním počítačem, zapůjčení modemu ZDARMA

Pokoje

vlastním počítačem, zapůjčení modemu za poplatek 20 Kč/den

Wi-Fi ZDARMA

Bussiness centrum, PRA, business centrum CUR, PRA SPA info, PRA společenská místnost, CUR hala před kavárnou

Pokoje

vlastním počítačem, zapůjčení modemu za 20 Kč/den

Pokoje

vlastním počítačem, zapůjčení modemu za 20 Kč/den

Wi-Fi ZDARMA

ve společenské místnosti Garni hotelu Astoria

Wi-Fi ZDARMA

dosah vstupní hala + kavárna

Kromě výše uvedených služeb nabízíme služby IT technika v ceně 100 Kč za každých započatých 20 minut práce. Technik se dostaví do 24 hodin od nahlášení závady na recepci. NOVĚ K MODEMŮM NA POKOJ i možnost zapůjčení WiFi routeru.

VĚRNOSTNÍ KLUB R ADONEK

VA SLE 5%

Jste-li pravidelným hostem našich lázní, zasloužíte si naši věrnostní kartu. Požádejte o ni na recepcích a můžete dostat i zajímavé slevy na vybrané druhy pobytů.

SLE VA 3%

Léčebné lázně Jáchymov a. s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov Tel.: 353 833 333, fax: 353 834 567 e-mail: info@laznejachymov.cz, www.laznejachymov.cz INFORMACE PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE A SKUPINY: Tel.: 353 831 388 nebo 353 831 342, fax: 353 834 567 info@laznejachymov.cz

2014 / 2015 CENÍK 23


JAK UŠETŘÍTE?

- 10 %

- 7% SLEVA ZA VČASNOU REZERVACI Rezervujte si pobyt s předstihem - čeká na vás sleva! Pokud provedete rezervaci vašeho pobytu (netýká se pobytů hrazených zdravotní pojišt’ovnou) 6 měsíců před nástupem a zaplatíte zálohu ve výši 30 % v průběhu 6 týdnů od data potvrzení rezervace, získáte slevu 7 %. Naši stálí hosté dobře vědí, že nejžádanější pobyty bývají vyprodány během několika týdnů, někdy i dnů. Včasným nákupem využijete nejen výhodných slev, ale také možnosti vybrat si bez omezení místo a termín svého pobytu. Proto neváhejte a rezervujte včas se slevou.

- 5% SLEVA ZA NOVÉHO HOSTA Přived’te k nám nového hosta a získejte tak pro sebe 5% slevu. Sleva se uplatňuje ve výši 5 % z ceny objednaného pobytu nového hosta. Uplatnit ji můžete až po úhradě a realizaci jeho pobytu, a to na služby, poskytované Léčebnými lázněmi Jáchymov a. s., hrazené novým klientem. Nevztahuje se na služby dokoupené na místě. Tato sleva se přiznává:

SLEVA PRO KLUB BECHTĚREVIKŮ, REVMA LIGU A PRO DRŽITELE PRŮK AZU TP, ZTP A ZTP/P Nabízíme 10% slevu z úhrady: příspěvkové léčby léčebných pobytů (intenzivní tradiční Jáchymovská kúra, Rehabilitační kúra bez radonových koupelí, Radonová kúra) relaxačních pobytů (Vital pobyt, Relax Klasik...) doplatků komplexní léčby Sleva bude poskytnuta na základě předložení platného členského průkazu. Slevu nelze uplatnit na rekondiční skupinové a rodinné pobyty (podléhají speciálním cenám), regulační poplatky a lázeňskou taxu.

SLEVA ZA PŘISTýLKU: 10% sleva z ceny produktu.

FIRMY ZAMĚSTNANCŮM

NAŠi HOSTÉ MAJí MOŽNOST ČERPAT POByTy NA SMLUVNĚ ZAJiŠTĚNÉ BENEFiTy - ZEPTEJTE SE SVÉHO ZAMĚSTNAVATELE Např.

stálým hostům lázní, kteří náborují nového hosta podmínkou je individuální písemná objednávka nového hosta, který u nás nikdy nebyl (přímá rezervace – nikoliv prostřednictvím CA nebo CK, na objednávce je třeba uvést jméno klienta, který rezervaci doporučil)

- 30 % SLEVA DĚTEM Děti do 2 let mají pobyt ZDARMA (v pokoji rodičů). Děti do 12 let mají v doprovodu rodičů v našich lázních 30% slevu. Tyto slevy se nevztahují na program Pro Vitální děti.

24 CENÍK 2014 / 2015

Y , SLEV VÉ Y K N I NOV TMINUTO A A L AS EDUJTE N SL .cz AKCE ymov

jach

zne ww.la

w

UPOZORNĚNÍ: Slevy se sčítají maximálně do výše 20 % a nevztahují se na regulační poplatky, lázeňskou taxu a pobyty, objednané CK a CA. Slevy se aplikují postupně, vždy z poníženého základu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO PRO ZMĚNU ČI UKONČENÍ NABÍDKY.


JAK DO LÁZNÍ PROSTŘEDNICTVÍM ZDRAVOTNÍ POJIŠťOVNY Lázeňská léčba jako nezbytná součást potřebné zdravotní péče je hrazena bud’ plně (komplexní lázeňská péče - KLP), nebo částečně (příspěvková lázeňská péče - PLP) zdravotní pojišt’ovnou.

1. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišt’ovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace). Vyžaduje-li váš zdravotní stav lázeňskou léčbu a jsou-li splněny podmínky stanovené vyhláškou MZ č. 267/2012, požádejte svého lékaře o vypsání lázní Jáchymov na 1. i 2. řádek s uvedením ubytovacího zařízení, např. 1. Jáchymov - LK Curie 2. Jáchymov - LH Běhounek Tím zvýšíte svou šanci na schválení léčby v našich léčebných lázních.

2. Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišt’ovny. Posuzuje, jsou-li splněny podmínky indikačního seznamu, uvedena všechna potřebná vyšetření a nebrání-li léčení nějaká kontraindikace.

3. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišt’ovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. KLP čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišt’ovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování.

4. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišt’ovny nebo pacienta, který uvede požadavky na ubytování a stravování, jež si platí sám. PLP čerpá pacient v době své dovolené. Zdravotní pojišt’ovna hradí pouze lázeňskou léčbu. Pacient se může v lázních léčit také ambulantně (bez ubytování).

5. Neschválí-li zdravotní pojišt’ovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

SMLUVNÍ ZP CENÍK PŘÍSPĚVKOVÉ LÁZEňSKÉ PÉČE A PŘÍPLATKŮ KE KOMPLEXNÍ LÁZEňSKÉ LÉČBĚ KE ZHLÉDNUTÍ na www.laznejachymov.cz, nebo Vám jej rádi na vyžádání zašleme.

2014 / 2015 CENÍK 25


Komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči čerpá klient v době pracovní neschopnosti. V případě schválení I. pořadí naléhavosti nastoupí klient na léčení nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. Do tohoto stupně naléhavosti patří především překlady z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení. U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu lázeňské péče nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu, později ztrácí návrh platnost. Základní doba léčby je 21 dní s možností prodloužení u vybraných diagnóz po schválení revizním lékařem ZP (o prodloužení žádá vedoucí lékař lázní během pobytu klienta). Zdravotní pojišt’ovna hradí léčení, standardní ubytování ve dvoulůžkovém pokoji a stravu. Nadstandardní ubytování a stravu doplácí klient. Opakování komplexní léčby je možné pouze u vybraných diagnóz a často je limitováno počtem pobytů a lhůtou od ukončení posledního pobytu komplexní léčby. V případě, že je pro pobyt ke komplexní lázeňské léčbě schválen i průvodce, hradí mu zdravotní pojišt’ovna ubytování a stravu. Komplexní lázeňská léčba je vhodná především pro klienty s diagnózami bezprostředně po operaci, dále s akutně zhoršeným stavem po neúspěšné ambulantní rehabilitaci. Při opakované komplexní léčbě jde především o těžší postižení či úrazy CNS, artrózy nosných kloubů III. stupně a onemocnění tepen s kontraindikovanou operací.

Příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči čerpá klient v době své dovolené po dohodě s lékařem 14 nebo 21 dní. Schválené 14 denní pobyty je možné prodloužit po schválení revizním lékařem ZP (o prodloužení žádá vedoucí lékař z lázní během pobytu klienta). Termín pobytu si klient domlouvá přímo s lázeňským zařízením, které si vybral. U tohoto typu lázeňské péče je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Zdravotní pojišt’ovna hradí léčení a klient vybrané ubytování s stravu po celou dobu pobytu. Opakování příspěvkové léčby není v Indikačním seznamu nijak limitováno, tradice 1x za 2 roky je stanoviskem většiny zdravotních pojišt’oven. Obézní klienti musí prokázat požadované snížení hmotnosti o 5 - 10 % od poslední balneace.

INDIK AČNÍ SEZNAM PRO LÁZEňSKOU PÉČI PRO DOSPĚLÉ V LÁZNÍCH JÁCHYMOV PLATNý OD 1. 10. 2012 ČÍSLO INDIKACE

SLOVNÍ OZNAČENÍ INDIKACE

LÉČEBNÝ POBYT ZÁKLADNÍ

OPAKOVANÝ

II. NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ

II/4

Onemocnění tepen končetin

K/21, P/21

K/21max 1x po uplynutí 12 měs. od posl.léčby; P/14,21

II/5

Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách

K/21, P/21

P/14,21

IV. NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ IV/1

Diabetes mellitus

K/21, P/21

P/14,21

VI/1

Obrna lícního nervu; Postpoliomyelitický syndrom, chabé obrny

K21

K/21 1x za 12 měs.; P/14,21

VI/2

Polyneuropatie s paretickými projevy

K/21, P/21

P/14,21

VI/3

Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem

K/21

P/14,21

VI/4

Zánětlivé nemoci centrálního nervstva

K/21

K/21 2x do 3 let

VI/5

Hemiparézy a paraparézy cévního původu

K/21

K/21 2x do 3 let; P/14,21

VI/6

Stav po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva

K21

K/21 2x do 3 let; P/14,21

VI/7

Roztroušená skleróza a jiná demyel. onemocnění v remisi

K/21

K/21 1x za 2 roky; P14,21

VI/8

Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní

K/21

K/21 1x za 2 roky; P14,21

VI/9

Syringomyelie s paretickými projevy

K/21

K/21 1x za 2 roky

VI/10

Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze

K/21

ČÍSLO INDIKACE VI/11

SLOVNÍ OZNAČENÍ INDIKACE

VI. NEMOCI NERVOVÉ

Parkinsonova nemoc

K/21 do 21 let, nad 21 let 1x za 2 roky; P/14,21 LÉČEBNÝ POBYT

K/21 ZÁKLADNÍ

P14,21 OPAKOVANÝ

VII. NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ VII/1

Revmatoidní artritis I. až IV. stadia

K/21; P/21

K/21 1x za rok od posl. K léčby; P/14,21

VII/2

Bechtěrevova nemoc

K/21; P/21

K/21; P14,21

VII/3

Psoriatrická, enteropatická artritis, Reiterův syndrom

K/21; P/21

K/21 1x za 2 roky od ukonč. posl. léčby; P/14,21

VII/4

Mimokloubní revmatismus

K/21

K/21 1x za 2 roky v remisi; P14,21

VII/5

Osteoporóza s komplikacemi

K/21; P/21

K/21 1x do 2 let od ukončení poslední léčby

VII/6

Bolestivé syndromy šlach, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů

K/21; P/21

K/21 max. 1x; P/14,21

VII/7

Koxartroza, gonartroza

K/21; P/21

K/21 1x za 2 roky; P14,21

VII/8

Artrózy v ostatních lokalizacích, Artropatie

K/21

P/14,21

VII/9

Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu

K/21; P/21

P/14,21

VII/10

Stavy po ortopedických operacích

K/21

ne

VII/11

Stavy po úrazech a ortopedických operacích

K/21

K/21 max.1x; P/14,21

VII/12

Stavy po amputacích dolní končetiny, stup. 1 až 4

K/21

ne

K/21 do měs. od ukončení péče specialisty

K/21 max.1x

X. NEMOCI KOŽNÍ X/5

26 CENÍK 2014 / 2015

Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury


ÚHR ADA PROCEDUR ZE ZDR AVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

Vaše ambulantní rehabilitace může být hrazena ze zdravotního pojištění - poukazy FT a K. Ověřte si možnost úhrady čerpání jednotlivých doporučených procedur formou poukazů na vyšetření/ošetření FT nebo K u své zdravotní pojišt’ovny! Klientům smluvních zdravotních pojišt’oven nabízíme také ambulantní rehabilitaci. Základem je vystavení „Poukazu na vyšetření/ošetření FT nebo K“, který klient při nástupu předloží správě vyplněný a platný a prokáže se průkazem zdravotní pojišt’ovny. V případě, že čerpal v průběhu kalendářního roku rehabilitaci v jiném zdravotnickém zařízení, je povinen tuto skutečnost při nástupu oznámit lékaři nebo zdravotní sestře v jáchymovských lázních. V žádném případě nelze předložit nevyplněný FT poukaz s tím, že lékař jáchymovských lázní doplní konkrétní procedury nebo datum vystavení. Poukaz musí korespondovat se zápisem vysílajícího lékaře v jeho dokumentaci. K doporučeným radonovým koupelím je nutné laboratorní vyšetření. Preferujeme vystavené poukazy na vyšetření/ ošetření typu K. Před zahájením rehabilitace je nutné se předem objednat, ve všední dny mezi 8:00 a 15:00 hod. na výše uvedených kontaktech.

Uvedené poukazy je možné kombinovat s těmito minimálně 11 denními pobyty, hrazenými klientem: - Radonová kúra - Rehabilitační kúra bez radonových koupelí Při objednávce pobytu však, prosíme, tuto skutečnost sdělte rezervačnímu oddělení (recepci).

2014 / 2015 CENÍK 27


KOMPLEXNÍ LÁZEŇSK Á PÉČE PObyT hraZENý vašÍ ZDr avOTNÍ POjišťOvNOU během celé léčby jste v pracovní neschopnosti. Standard ubytování, stravování i léčení určují zdravotní pojišt’ovny. Ubytování standard (bez příplatku) poskytují lázeňské domy Lužice a Jitřenka. Vámi požadovaný nadstandard uhradíte z vlastních prostředků. Lázeňský poplatek není zahrnut v ceně, a dle vyhlášky města jej hradí klienti do věku 70 let, s výjimkou držitelů průkazu ZTP/P. Příplatek na nadstandardní služby

AKADEMIK BĚHOUNEK

DALIBOR

KaTEGOriE

POKOj

LÁZEŇSKý hOTEL

1/4/14 31/3/15

Apartmán

1/2

620

1/1

470

1/2

170

Apartmán

1/2

200

I. A Plus

1/2

170

1/1

330

I.A

I.A Apartmán JITŘENKA

III.

I.A CURIE PRAHA ELEKTRA

de Luxe (Elektra) I.

LUŽICE

I.

Superior plus Superior RADIUM PALACE

ceny v Kč/os./den

de Luxe

I.A

1/2

140

1/2

200

1/1

150

1/2

70

1/1

360

1/2

140

1/2

190

1/1

270

1/2

50

1/1

180

1/2

0

1/1

1 680

1/2

1 100

1/1

1 280

1/2

800

1/1

880

1/2

500

1/1 z 1/2

750

1/1

650

1/2

370

Ceník uvádí přehled příplatků při požadavku hosta na nadstandardní ubytování a stravu při komplexní léčbě, které pojišt’ovna nehradí. 1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj 1/1 z 1/2 - jednolůžkový pokoj z dvoulůžkového

Platnost schváleného lékařského návrhu při stupni naléhavosti II. na komplexní lázeňskou péči je 3 měsíce od data jeho vystavení (indikace VII/10 + VII/11 je vázána na lhůtu po operaci – dle Indikačního seznamu). Během platnosti schváleného lékařského návrhu nastoupí klient na pobyt podle možností volné kapacity vybraného lázeňského zařízení. Při sestavování lázeňského návrhu přihlíží většina lékařů k požadavku klienta na konkrétní lázeňské zařízení. Po schválení revizním lékařem ZP je lékařský návrh doručen na rezervační oddělení lázní, které klientovi zašle zvací dopis, v němž upřesní termín pobytu, lázeňský dům a další důležité informace. Pokud klient změní po schválení lékařského návrhu pojistný vztah a přihlásí se k jiné zdravotní pojišt’ovně, než která lékařský návrh schválila, je nutné, aby tento návrh schválila i zdravotní pojišt’ovna, ke které se přihlásil (zařídí si klient před nástupem na léčení). Jízdné do lázeňského zařízení se neproplácí.

Standard

Hosté ubytovaní v lázeňských domech Curie, Praha, Elektra, Lužice v kat. I. se stravují dle normativu zdravotních pojišt’oven včetně režimu stravování. Strava je podávána v restauraci Praha přízemí. Nabízíme možnost doplatku na bufetovou stravu ve výši 70 Kč/den.

v nadstandardním příplatku je zahrnuto:

Vyšší komfort ubytování (TV, lednice) Bufetové stravování v hotelech Běhounek, Curie, Praha, Elektra, Dalibor a Jitřenka kat. I.A. V hotelech Radium Palace a Praha (restaurace 1. patro) podáváme rozšířený výběr jídel včetně bufetové snídaně. V hotelech Curie, Praha, Elektra (kat. I. A) je možnost odpočtu 70,- Kč na standardní stravu. Léčebné lázně jáchymov, a.s. T. G. Masaryka 415 362 51 jáchymov tel.: +420 353 833 333 fax: +420 353 834 567 e-mail: info@laznejachymov.cz

změny vyhrazeny


PřÍSPěvKOvÁ LÁZEŇSK Á PÉČE POjišťOvNOU hraZENÁ LÉČba U tohoto typu pobytu je z prostředků veřejného zdravotního pojištění plně hrazeno pouze léčení. Ubytování a stravu si hradíte z vlastních prostředků. Platnost schváleného lázeňského návrhu je 6 měsíců od data jeho vystavení ošetřujícím lékařem. Příspěvkovou léčbu lze čerpat také ambulantně. Délka pobytu je dána novou legislativou. Klienti, kterým byla zdravotní pojišt’ovnou schválena příspěvková lázeňská léčba, hradí dle zákona MZ navíc regulační poplatek, který se řídí platnou legislativou. ceny v Kč/os.

LÁZEŇSKý hOTEL

KaTEGOriE

Apartmán AKADEMIK BĚHOUNEK

DALIBOR

I.A

21 dnů se slevou

den

14 dnů

21 dnů se slevou

den

14 dnů

21 dnů se slevou

1/2

1 370

19 180

26 852

1 290

18 060

25 284

1 200

16 800

23 520

1/1

1 240

17 360

24 304

1 150

16 100

22 540

1 020

14 280

19 992

950

13 300

18 620

880

12 320

17 248

750

10 500

14 700

1 100

15 400

21 560

1 020

14 280

19 992

900

12 600

17 640

I. A Plus

1/2

950

13 300

18 620

880

12 320

17 248

750

10 500

14 700

1/1

1 000

14 000

19 600

920

12 880

18 032

800

11 200

15 680

1/2

800

11 200

15 680

720

10 080

14 112

640

8 960

12 544

1/2

1 100

15 400

21 560

1 020

14 280

19 992

900

12 600

17 640

1/1

590

8 260

11 564

530

7 420

10 388

460

6 440

9 016

1/2

510

7 140

9 996

490

6 860

9 604

430

6 020

8 428

1/1

980

13 720

19 208

910

12 740

17 836

820

11 480

16 072

1/2

790

11 060

15 484

700

9 800

13 720

630

8 820

12 348

1/2

1 010

14 140

19 796

930

13 020

18 228

810

11 340

15 876

III.

de Luxe (Elektra)

1/1

960

13 440

18 816

880

12 320

17 248

760

10 640

14 896

1/2

740

10 360

14 504

650

9 100

12 740

570

7 980

11 172

1/1

720

10 080

14 112

630

8 820

12 348

530

7 420

10 388

1/2

640

8 960

12 544

580

8 120

11 368

480

6 720

9 408

App. Curie Premium

1/2

2 570

35 980

50 372

2 440

34 160

47 824

2 270

31 780

44 492

Apartmán Standard

1/2

2 400

33 600

47 040

2 270

31 780

44 492

2 100

29 400

41 160

1/1

2 500

35 000

49 000

2 040

28 560

39 984

1 930

27 020

37 828

1/2

2 000

28 000

39 200

1 620

22 680

31 752

1 460

20 440

28 616

1/1

1 900

26 600

37 240

1 570

21 980

30 772

1 460

20 440

28 616

1/2

1 500

21 000

29 400

1 200

16 800

23 520

1 120

15 680

21 952

1/1

1 590

22 260

31 164

1 460

20 440

28 616

1 380

19 320

27 048

1/2

1 230

17 220

24 108

1 110

15 540

21 756

1 010

14 140

19 796

1/3

1 040

14 560

20 384

930

13 020

18 228

840

11 760

16 464

1/1

1 320

18 480

25 872

1 190

16 660

23 324

1 110

15 540

21 756

1/2

990

13 860

19 404

910

12 740

17 836

820

11 480

16 072

I. I.

Superior Plus RADIUM PALACE

14 dnů

Zimní sezóna 2014 - 15* 15/11 - 31/3

1/2

I.A

LUŽICE

den

Mimo sezóna 2014 1/4 - 31/5 a 1/10 - 14/11

1/2

Apartmán

CURIE PRAHA ELEKTRA

hlavní sezóna 2014 1/6 - 30/9

Apartmán

I.A

JITŘENKA

POKOj

Ceník ubytování a stravy při příspěvkové lázeňské péči od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015

Superior

de Luxe

I.A

1/1 - jednolůžkový pokoj, 1/2 - dvoulůžkový pokoj, 1/3 - trojlůžkový pokoj *) V období Vánoc a Silvestra účtujeme příplatek za doplňkové služby. Pobyt začíná v den příjezdu obědem a končí v den odjezdu snídaní.

Výběrová strava je zahrnuta v lázeňských hotelech Běhounek s penziony Dalibor a Jitřenka, dále pak v hotelech Curie, Praha, Elektra (kat. I. A) a Radium Palace. Hosté ubytovaní v lázeňských domech Dalibor a Jitřenka se stravují v hotelu Běhounek. Odpočet na polopenzi 70 Kč /den. Hostům ubytovaným v lázeňských domech Curie, Praha, Elektra a Lužice (kat. I.) je strava podávána v restauraci Praha - přízemí dle normativu zdravotních pojišt’oven včetně režimu stravování. Odpočet na polopenzi 50 Kč/den. Zde nabízíme možnost doplatku na nadstandardní stravu ve výši 70 Kč/den.

DEN 3. T ý 0

2 SLEva

%

2014 / 2015 CENÍK


LÁZNĚ LUHAČOVICE Luhačovice jsou čtvrté největší a jedny z nejkrásnějších lázní v České republice. Najdete je v malebném údolí nedotčené přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od ostatních lázní se Luhačovice liší silou přírodních léčivých pramenů a krásou přilehlého okolí. Unikátní architektura města dotváří neopakovatelnou atmosféru luhačovických lázní. Mnoho lázeňských domů v Luhačovicích bylo postaveno ve stylu lidové secese slovenského architekta Dušana Jurkoviče. Nádhernou ukázkou architektova umění je náš exkluzivní lázeňský hotel Jurkovičův dům. Luhačovice jsou jedinečným místem naší vlasti. Česká republika podala návrh na zařazení Luhačovic na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Luhačovice vás nadchnou v každém ročním období. V dnešní uspěchané době jsou lázně vhodné pro všechny, nejen pro nemocné. Přijed’te si je užít v plné síle. Nechejte o sebe pečovat naše odborníky.

LÉČIVÉ PR AMENY Unikátní přírodní léčivé prameny řadí Luhačovice mezi špičkové léčebné lázně v celé Evropě. Nejznámějšími z patnácti luhačovických minerálních pramenů jsou Vincentka, Aloiska a Ottovka. Pomáhají zejména při lázeňské léčbě: onemocnění dýchacích cest pohybového aparátu nemocí nervových cukrovky trávicího ústrojí oběhového ústrojí onkologických onemocnění Přírodní, velmi silně mineralizované uhličité, jodové minerální vody hydrogenuhličitanochloridosodného typu obsahují sodík, vápník, hořčík, železo a ve značném objemu rozpuštěný oxid uhličitý. Vincentka je základním inhalačním médiem v naprosté většině inhalatorií v České republice. Její účinek přímo z pramene je nenahraditelný.

28 CENÍK 2014 / 2015


PROČ DO LÁZNÍ LUHAČOVICE, A.S. Jsme profilovým léčebným zařízením na léčbu dýchacích cest. Unikátní přírodní léčivé vody umožňují lázeňskou léčbu pohybového aparátu, cukrovky, nemocí nervových, trávicího a oběhového ústrojí i onkologických onemocnění. Poskytujeme komplexní lázeňskou léčbu dospělým i dětem a příspěvkovou léčbu pojištěncům všech zdravotních pojišt’oven. samoplátcům nabízíme širokou škálu léčebných pobytů pro dospělé i děti, relaxační, wellness a víkendové pobyty, doplněné o sezónní akční nabídky (Advent, Vánoce, Silvestr, Valentýn, Velikonoce,...). nabízíme ubytování v penzionech i luxusních čtyřhvězdičkových hotelech. U nás najdete rozmanitá ubytovací zařízení různých architektur od alpského stylu, přes lidovou secesi D. Jurkoviče, až po luxusní ALEXANDRiA**** Spa & Wellness hotel. Ten spojuje unikátní původní styl 30. let minulého století s novou moderní částí reprezentující současnou generaci nejšpičkovějších evropských lázní. zajistíme stravování podle vašich požadavků. Atť už jste vyznavačem racionální, dietní, vegetariánské či jiné stravy, připravíme pro vás jídlo dle vašich přání. Opravdový gastronomický zážitek na vás čeká ve vyhlášené Francouzské restauraci hotelu Alexandria. Jsme centrem kulturního dění. V našem Lázeňském divadle vystupují přední čeští umělci, pořádáme hudební festival Janáček a Luhačovice a v létě můžete navštívit i velmi oblíbené kolonádní koncerty.

upravujeme a udržujeme pro vás rozlehlé parky s květinovými záhony a romantickými zákoutími. Velmi oblíbený je květinový lázeňský pohárek, který každoročně zhotovujeme z 5000 různých druhů rostlin. zveme vás do svých kaváren, cukráren a restaurací. Okouzlující prostředí doplňuje bohatá nabídka jídel, nápojů či sladkostí domácí výroby a ochotný personál. Při pěkném počasí posedíte na letní zahrádce a stejně příjemný večer strávíte třeba tancem ve vyhlášeném nočním klubu hotelu Alexandria. Pořádáme výlety do okolí. S naší cestovní agenturou LUHANKA poznáte místní hrady, zámky, skanzeny a další turisticky zajímavá místa. Vydejte se do nedalekého zámku Buchlovice nebo na hrad Buchlov, navštivte skanzen v Rožnově pod Radhoštěm či poutní místo Velehrad. Nebo zavítejte do Vizovic, zde se nachází zámek a nejznámější palírna známá pod značkou Jelínek. u nás si opravdu odpočinete. Luhačovice nabízí nejen lázeňskou léčbu, ale jsou ideálním místem pro vaši aktivní dovolenou. Okolní příroda skýtá rozmanité možnosti pro pěší i cykloturistiku a nordic walking. Vyznavači bílého sportu ocení tenisové kurty v lázeňském parku přímo u léčebných pramenů, zahrajete si bowling, kuželky, minigolf a nebo třeba squash. V našich hotelích využijete bazény, relaxační a fitnes centra.

2014 / 2015 CENÍK 29


LÁZEňSK Á LÉČBA Lázně Luhačovice mohou významně přispět ke zlepšení vašeho zdraví. Garantujeme vám lázeňskou léčbu s využitím unikátní přírodní léčivé vody. Léčbu doplňuje diagnostické a terapeutické vybavení a příznivé přírodní a klimatické podmínky. Odborný personál je pečlivě školen, má dlouholetou praxi a citlivě přistupuje ke všem, i těm nejmenším pacientům. základem lázeňské léčby jsou koupele v přírodní minerální vodě, inhalace a pitná kúra. Přírodní léčbu doplňují masáže (klasické, reflexní a podvodní), obklady (rašelinové a parafínové), vodoléčba, elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, kineziterapie a další speciální procedury. Onemocnění pohybového ústrojí vyžaduje také individuální rehabilitace. Ty předepisuje vždy lékař a provádí je vysoce kvalifikovaný fyzioterapeut. Využíváme nejnovější rehabilitační metody a bohaté zkušenosti z lázní Jáchymov. V lázních Luhačovice s úspěchem léčíme i dětské pacienty. Ve specializovaných léčebnách mohou pobývat děti všech věkových kategorií. Nejmenší od 1,5 roku přijíždějí v doprovodu rodičů, starší děti a mládež do 18 let již samostatně. Rodiče doprovází své děti na všechny procedury. Osvojují si různé rehabilitační a léčebné techniky a své poznatky uplatňují i po návratu domů. aby byl efekt lázeňské léčby maximální, doporučují lékaři strávit v lázních dva týdny dvakrát ročně nebo tři týdny jednou za rok. u léčebných pobytů pro samoplátce na 14 dní a více poskytujeme cenová zvýhodnění. Při 14denním léčebném pobytu získáte 2 dny zdaRma a 1lůžkový pokoj bez příplatku. objednejte si u nás příspěvkovou lázeňskou léčbu s plnou penzí na tři týdny a zaplatíte pouze za 14 dní. týden ubytování a stravování máte zdaRma.

30 CENÍK 2014 / 2015

14 = 12

21 = 14

2 DNY ZDARMA

TýDEN ZDARMA


Z NAŠÍ PESTRÉ POBYTOVÉ NABÍDKY V YBÍRÁME… LÉČEBNý POBYT PRO SAMOPLÁTCE Váš balíček služeb: 7x ubytování s plnou penzí 1x vstupní lékařské vyšetření sestavení individuálního léčebného programu zaměřeného na dýchací cesty, pohybový aparát, nervová onemocnění, cukrovku, trávicí ústrojí, oběhové ústrojí, onkologická onemocnění 21x lázeňská procedura podle předpisu lékaře denně pitná kúra Cena od 10 920 Kč při ubytování v hotelu Palace****, největším léčebném hotelu v Luhačovicích. Při ubytování v penzionu cena od 6 545 Kč.

LÉČEBNý POBYT PRO DĚTI Balíček služeb pro dítě: 7x ubytování s plnou penzí 1x vstupní lékařské vyšetření sestavení individuálního léčebného programu zaměřeného na dýchací cesty 18x lázeňská procedura podle předpisu lékaře denně pitná kúra Cena od 7 805 Kč při ubytování ve specializovaných dětských léčebnách Miramonti nebo Vítkov. Děti od 10 let mohou přijet na pobyt i bez rodičů.

WELLNESS VÍKEND V ALEXANDRII

LÁZEňSK Á DOVOLENÁ Váš balíček služeb: 7x ubytování s polopenzí 5x lázeňská volně prodejná procedura dle vlastního výběru volný vstup do bazénu a whirlpoolu, zapůjčení županu při ubytování v hotelu Jurkovičův dům**** denně pitná kúra Cena od 9 310 Kč při ubytování v hotelu Jurkovičův dům****, luxusním lázeňském hotelu ve stylu lidové secese, který se nachází v samém srdci lázní u lázeňské kolonády. Při ubytování v penzionu cena od 3 640 Kč.

Váš balíček služeb: 3x ubytování s polopenzí (čt – ne) volný vstup do wellness centra – bazén, whirlpool, saunový svět (laconium, parní, bylinková, solná a finská sauna), Kneippův chodník, ochlazovací sprchy, ledová studna, relaxační vyhřívané lavice a odpočinkové zóny 1x wellness masáž dle vlastního výběru 1x relaxační bublinková koupel Rasul – orientální očistná kúra v parní lázni zapůjčení županu volný vstup do fitness centra Cena od 6 750 Kč při ubytování v ALEXANDRIA**** Spa & Wellnes hotelu, luxusním hotelovém komplexu s největším a nejmodernějším wellness centrem v Luhačovicích.

NA V YŽÁDÁNÍ VÁM R ÁDI ZAŠLEME BEZPLATNĚ K ATALOG S NEJŠIRŠÍ NABÍDKOU UBY TOVÁNÍ A POBY TŮ V LUHAČOVICÍCH. LÁZNĚ LUHAČOVICE, A.S.

Lázeňské nám. 436, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 682 100, 734 645 380 E-mail: pobyty@lazneluhacovice.cz VÍCE HOTELŮ A PENZIONŮ ŠIRŠÍ NABÍDKA POBYTŮ

www.LazneLuhacovice.cz

2014 / 2015 CENÍK 31


KONTAKTY OBCHODNÍ ODDĚLENÍ: T. G. MASARYKA 415 362 51 JÁCHYMOV tel.: + 420 353 831 342 + 420 353 833 333 + 420 353 831 388 fax: + 420 353 834 567 info@laznejachymov.cz obchodni@laznejachymov.cz

www.laznejachymov.cz

REZERVAČNÍ ODDĚLENÍ JEDNOTLIV ýCH HOTELŮ: RADIUM PALACE**** T. G. MASARYKA 413, CZ-36251 JÁCHYMOV tel.: + 420 353 835 555, fax: + 420 353 835 777 radiumpalace@laznejachymov.cz

CURIE*** (Praha, Elektra, Lužice) AGRICOLOVO NÁM. 1036, CZ-36251 JÁCHYMOV tel.: + 420 353 836 666, fax: + 420 353 832 777 curie@laznejachymov.cz

AK. BĚHOUNEK***+ (Dalibor, Jitřenka) LIDICKÁ 1015, CZ-36251 JÁCHYMOV tel.: + 420 353 834 444, fax: + 420 353 834 777 behounek@laznejachymov.cz

ASTORIA*** T. G. Masaryka 403, CZ-36251 JÁCHYMOV tel.: + 420 353 836 000, fax: + 420 353 836 555 agricola@laznejachymov.cz

32 CENÍK 2014 / 2015

Jachymov cenik cj web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you