Page 1

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

1


RU CZ

CARLSBAD REPORT

Editoriál

Editoriál Advent je beze sporu nejniternějším obdobím v roce. Ať jsou naše životy jakkoliv hektické a protkané více či méně vítanými okolnostmi, v předvánočním období se všechno jeví v tlumenějším a příjemnějším světle. Adventní čas má totiž schopnost léčit duši, odpouštět staré křivdy a násobit obyčejnou radost. Jednadvacáté století mu ale dává na frak. Tradice upadají v zapomnění a vánoční atmosféra pro mnohé pozbývá na významu. Člověk mívá dokonce pocit, že společnost byla nějakým omylem zasažena paradigmatickou změnou ve vnímání skutečné podstaty vánočních svátků. Namísto toho, abychom v tomto období zvolnili tempo a dopřáli své mysli blahodárnou duchovní koupel, nabírá náš život na otáčkách. U štědrovečerní večeře pak usínáme vyčerpáním a v našich očích by se dalo číst, že se z onoho několikatýdenního předvánočního úsilí budeme až do dalších Vánoc vzpamatovávat. Zkusme se proto tomuto tendenčnímu diktátu vzepřít a místo bloumání po obchodních řetězcích si vychutnejme vánoční atmosféru v nazdobených ulicích města nebo poseďme s přáteli v kavárně provoněné skořicí a hřebíčkem. Zklidněná mysl je totiž tím nejlepším společníkem a znalým průvodcem po p ředvánoční stezce, která by tradičně měla vést i na adventní trhy. Ty nejkrásnější bývají na západ od našich hranic. Němci a Rakušané umějí trhům propůjčit skutečné kouzlo Vánoc. Překrásnými vánočními trhy se v posledních letech může chlubit také Praha. V regionálním kontextu stojí co do půvabu vánočních trhů na pomyslné špici historický a nesmírně kulturní Cheb. Zato karlovarské vánoční trhy jako by byly neuměle šité bezduchou nití. Přestože se mi to nepíše snadno, musím konstatovat, že vánoční trhy v Karlových Varech byly v posledních letech nelichotivou ukázkou devalvace duchovních hodnot. Zdá se ale, že letos by se situace mohla zlepšit. Letošní program karlovarských vánočních trhů totiž duchovní linii obsahuje, alespoň pokud jde o doprovodné akce, jakými jsou koncerty, divadelní představení a rukodělné dílny pro děti. Kéž by se letos podařilo kouzlo Vánoc přenést i na tradiční jarmark, který byl v předchozích letech pro návštěvníky velkým zklamáním. Nejde totiž jen o nabízené zboží, ať je jakkoliv vánoční, ale také o kulturu prodeje. I na tržiště lze totiž přenést magickou atmosféru blížících se svátků. Sdílení totiž nemusí být jen fenoménem sociálních sítí. I duchovní a kulturní hodnoty si můžeme obzvláště při svátečních příležitostech důstojně tváří v tvář předávat. Ovšem pouze za předpokladu, máme-li je v sobě zakořeněné. Vykouzlete si alespoň doma pohádkovou vánoční atmosféru, ať jsou pro Vás a Vaše blízké nadcházející Vánoce nezapomenutelné.

Editoriál

Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA Šéfredaktorka

2

CARLSBAD REPORT


Колонка редактора

CARLSBAD REPORT

Колонка редактора Колонка Бесспорно, адвент является редактора самым сокровенным временем года. Какими бы лихорадочными и наполненными более или менее благоприятными обстоятельствами не были наши жизни, в предрождественский период все воспринимается в приглушенном и приятном свете. Это время обладает способностью исцелять душу, прощать старые обиды и преумножать простые радости жизни. Но двадцать первый век наложил на него свой отпечаток. Традиции уходят в прошлое, а рождественская атмосфера для многих утратила свое значение. Иногда возникает стойкое ощущение, что по какой-то ошибке в обществе изменилась парадигма восприятия подлинной сути рождественских праздников. Вместо того, чтобы с приближением Рождества сбавить обороты и предпринять благотворное духовное очищение, наша жизнь наращивает темп. За рождественским ужином мы засыпаем от усталости, и в наших глазах можно прочесть, что после нескольких напряженных предрождественских недель мы придем в себя только к следующему Рождеству. Поэтому давайте попытаемся воспротивиться диктату современных тенденций, и вместо бесконечных походов по магазинам насладимся рождественской атмосферой разукрашенных городских улиц, или сходим с друзьями в кафе, пропитанное ароматами корицы и гвоздики. Душевный покой – наш лучший спутник и опытный проводник на предрождественском пути, который традиционно должен проходить мимо предрождественских ярмарок. Самые красивые из них проходят к западу от нашей границы. Немцы и австрийцы умеют создать на ярмарках настоящую волшебную рождественскую атмосферу. Прекрасными рождественскими ярмарками в последние годы может похвастаться и Прага. В региональном контексте самые красивые ярмарки проходят в древнем Хебе, городе высокой культуры. Зато карловарские рождественские ярмарки словно неумело сшиты дешевыми нитками. Хоть и нелегко мне об этом писать, приходится констатировать, что рождественские ярмарки в Карловых Варах в последние годы стали нелицеприятным примером девальвации духовных ценностей. Но есть надежда, что в этом году ситуация улучшится. В программе, разработанной мэрией, прослеживается духовная линия, по крайней мере, в том, что касается сопроводительных мероприятий рождественских ярмарок, таких как концерты, театральные представления и рукодельные мастерские для детей. Только бы удалось в этом году перенести волшебство Рождества на традиционную ярмарку, которая в последние годы стала для посетителей сплошным разочарованием. Ведь дело не только в товарах, пусть даже рождественских, но и в культуре продажи. И на рыночную площадь можно перенести волшебную атмосферу приближающихся праздников. Передача информации не должна стать монополией социальных сетей. Духовными и культурными ценностями, особенно по случаю праздников, приятнее делиться лицом к лицу. Конечно, только при условии, что они у нас есть. Создайте хотя бы дома сказочную рождественскую атмосферу, и пусть для Вас и Ваших близких наступающее Рождество станет незабываемым. Инженер бакалавр Лидия Таллова, MBA Главный редактор

CARLSBAD REPORT

3

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

Obsah / Содержание

RU

Obsah / Содержание 6 Louskáček – Baletní pohádka 8 Щелкунчик - Балет-сказка 10 Alqvimia - Tajemství krásy egyptských královen 12 Alqvimia - Тайнa красоты египетских цариц 14 Galerie umění vystavuje skvosty porcelánové plastiky 16 Галерея выставляет жемчужины фарфоровой пластики 20 DyCom Group představila nové BMW X5 22 DyCom Group представила новый BMW X5 24 Rozhovor: Režisér Zdeněk Zelenka 30 Интервью: Режиссер Зденек Зеленка 36 Moser - Ikona designu 38 Moser - Икона дизайна 40 KSO je opět respektovanou značkou 42 КСО восстановил былое реноме 44 Vánoce v Plzni 46 Рождество в Пльзене 52 Lou Reed 56 Лу Рид 60 Estetická plastická chirurgie Plzeň 62 Эстетическая и пластическая хирургия в Пльзене 64 Vánoce v pojetí západokřesťanské a pravoslavné tradice 68 Рождество в западно-христианской и православной традициях 72 Cartise 74 Cartise

CARLSBAD REPORT

Vydavatel / Издатель Central Point, s.r.o. Františka Krejčího 234/16, 360 01 Karlovy Vary IČ: 29103762 • DIČ: CZ29103762 Registrace / Регистрация: MK ČR E 20703 Šéfredaktorka / Шеф - редактор Ing. Bc. Lýdie Tallová, MBA lydie.tallova@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 072 Redaktorka / Редактор Mgr. Šárka Lebedová sarka.lebedova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 761 884 Redaktorka / Редактор Mgr. Michalela Poláková michaela.polakova@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 777 714 122 Redaktorka / Редактор Mgr. Věra Žilková vera.zilkova@carlsbadreport.com Redaktor / Редактор MgA. Bc. Petr Nagy petr.nagy@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 720 520 022 Obchodní ředitel / Коммерческий директор Zdeněk Talla zdenek.talla@carlsbadreport.com, tel. / тел.: +420 777 039 071 Manažer inzerce / Менеджер по рекламе Jakub Hajský jakub.hajsky@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 604 846 428 Grafik / График Josef Beneš josef.benes@carlsbadreport.com tel. / тел.: +420 724 458 586 Překlad ruského jazyka / Перевод c русского языка YES - překlady a tlumočení, s.r.o. Horova 2017/12, 360 01 Karlovy Vary www.yespreklady.cz Magazín Carlsbad Report je volně neprodejný. Журнал Carlsbad Report свободно не продается. Periodicita vydání: měsíční / Периодичность издания - ежемесячно Za obsah inzerce odpovídá inzerent. / За содержание рекламы ответственен рекламодатель.

76 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě 78 Костел Вознесения Девы Марии в Мосте

© Central Point, s.r.o., Karlovy Vary, 2013

80 Akcent College 81 Akcent College

Obsah magazínu Carlsbad Report je chráněn autorským zákonem. Přijetím díla k uveřejnění nabývá vydavatel autorská práva k šíření přijatého díla včetně zveřejnění na webových stránkách. Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování bez písemného souhlasu vydavatele.

82 Josef Váchal „obývá“ Becherovu vilu 84 Йозеф Вахал «поселился» в вилле Бехера 86 Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční 87 Якуб Ян Рыба: Чешская рождественская месса 90 Příběh legendární Tiché noci 92 История легендарной «Тихой ночи» 4

CARLSBAD REPORT

Содержание журнала Carlsbad Report защищено законом об авторском праве. Принимая работы для публикации, издатель получает авторское право на распространение информации, включая публикацию на веб-сайте. Ни одна статья этого журнала не может быть скопирована и размножена в целях дальнейшего распространения без письменного согласия издателя. Nr. 12/2013, Prosinec 2013 , № 12/2013, Декабрь 2013 COVER: Zdeněk Zelenka Foto: Jakub Ludvík


Obsah / Содержание

CARLSBAD REPORT

CZ RU

UMĚNÍ VYSTAVUJE GALERIE SKVOSTY PORCELÁNOVÉ PLASTIKY ВЫСТАВЛЯЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ ГАЛЕРЕЯ ФАРФОРОВОЙ ПЛАСТИКИ

LOU REED ЛУ РИД

- TAJEMSTVÍ KRÁSY ALQVIMIA EGYPTSKÝCH KRÁLOVEN - ТАЙНA КРАСОТЫ ALQVIMIA ЕГИПЕТСКИХ ЦАРИЦ

52 56

10 12

MOSER IKONA DESIGNU MOSER ИКОНА ДИЗАЙНА

LEGENDÁRNÍ PŘÍBĚH TICHÉ NOCI «ПИАНИНО НА УЛИЦЕ» ПРОЕКТ ОЖИВИЛ СТОЛИЦУ

14 16

36 38

90 92

REŽISÉR ZDENĚK ROZHOVOR: ZELENKA РЕЖИССЕР ЗДЕНЕК ИНТЕРВЬЮ: ЗЕЛЕНКА

JE OPĚT RESPEKTOVANOU KSOZNAČKOU ВОССТАНОВИЛ КСО БЫЛОЕ РЕНОМЕ

V POJETÍ ZÁPADOKŘESVÁNOCE ŤANSKÉ A PRAVOSLAVNÉ TRADICE ОЖДЕСТВО В ЗАПАДНО-ХРИР СТИАНСКОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИЯХ

CARLSBAD REPORT

24 30

40 42

64 68

5


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

LOUSKÁČEK PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

6

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv Severočeského divadla


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CZ

BALETNÍ POHÁDKA O KOUZLU ŠTĚDRÉHO VEČERA Jeviště karlovarského divadla poskytne krátce před vánočními svátky scénu pro umělecké ztvárnění nejkrásnějšího pohádkového baletu všech dob. Lázeňské publikum se bude moci stát svědkem snového představení Čajkovského Louskáčka v  nastudování orchestru a  baletu Severočeského divadla. Divákům se bude tajit dech nad detailně propracovanou choreografií, překrásnými kostýmy a snově působivou scénou. Taneční výkony severočeských mistrů zrcadlí dokonalé umělecké zvládnutí baletního řemesla, jež je doménou hostujícího divadla. Baletní pohádková inscenace vznikla na náměty příběhu Louskáček a  myší král německého spisovatele Ernesta Theodora Amadea Hoffmanna. Pohádkový příběh později přepracoval spisovatel Alexandre Dumas. Balet podkreslený překrásnou hudbou Petra Iljiče Čajkovského měl premiéru v  roce 1892 v  Mariinském divadle v  Petrohradě. Za hranicemi Ruska se balet Louskáček poprvé objevil v  Praze v roce 1908. V Národním divadle jej představil choreograf Achile Viscusi, jehož proslavila elegance i noblesa tanečních gest. Následně byl balet nastudován v mnoha dalších produkcích po celém světě. Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“. Za více než sto let od prvního uvedení prošel mnoha proměnami, stále však oslovuje dětské i dospělé publikum. Půvab baletního představení je zakódován zejména v působivé a nestárnoucí Čajkovského hudbě. Taneční suity z Louskáčka totiž dodnes patří k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury.

Do sváteční atmosféry Štědrého dne zasazený příběh mistrně propojuje realitu s dětskou fantazií a ústí ve fascinující labyrint. Ve snu malé Klárky ožívají všechny hračky. K nočnímu životu se probouzí svět myší v čele s jejich králem a začíná boj proti oživlým vojáčkům vedených Louskáčkem. Dechberoucí přeměna Louskáčka v krásného prince, který pozve Klárku do svého království, otevírá pomyslnou bránu do netušeného světa dětské obrazotvornosti. Pointa příběhu je vystavěna na myšlence, že síla lásky přemůže zlé čáry a osvobodí duši. Čajkovského baletní klasika přiblíží obecenstvu tajuplné kouzlo Vánoc. Louskáček, jenž je považován za klenot klasických baletů, bývá pro svou vánoční tématiku tradičně uváděn krátce před nejkrásnějšími křesťanskými svátky. Balet se uskuteční ve čtvrtek 18. prosince od 19:30 hodin v Karlovarském městském divadle.

18.12. Karlovarské městské divadlo 2013

19.30 hodin

CARLSBAD REPORT

7

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského městského divadla.

Přestože hudbu k baletu komponoval Čajkovskij v době velkého duševního utrpení, dílo samotné není jeho psychickým strádáním poškozené. Skladatel se dokázal od prožívaných těžkostí života odpoutat. S obdivuhodnou lehkostí se přenesl do bezstarostného života hravých dětí toužících po dobrodružství. Zatímco Čajkovského předlohou se stal ruský překlad německé Hoffmannovy pohádky, francouzský choreograf Marius Petipa napsal scénář dle upravené Dumasovy verze, jež odstranila některé kruté elementy. Petipa však po dokončení prvního obrazu onemocněl a dostudováním inscenace byl pověřen jeho asistent Lev Ivanov. Ten vnesl do druhého dějství obdivuhodnou tvůrčí invenci. Jeho cit pro balet i atmosféru je nejlépe zřetelný ve scéně vloček, kterou nastudoval se šedesáti tanečnicemi, čímž vytvořil iluzi husté chumelenice.


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЩЕЛКУНЧИК ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ Незадолго до Рождественских праздников карловарский театр предоставит свою сцену лучшему балетусказке во всей истории этого вида искусства – чарующему балету Чайковского «Щелкунчик» в исполнении оркестра и балета Северо-чешского театра. От отточенной хореографии, прекрасных костюмов и волшебных декораций захватывает дух. Танцевальное мастерство северо-чешских мастеров отражает характерное для этого театра исключительное художественное балетное умение.

Пражском Национальном театре в 1908 г. в постановке хореографа Ачилле Викуси, которого прославила элегантность и аристократизм танцевальных жестов. После пражской постановки последовали инсценировки «Щелкунчика» на многих сценах мира. Этот балет относится к сокровищнице «чистой классики». И хотя за сто с лишним лет после премьеры балет претерпел многие изменения, он неизменно трогает детей и взрослых, прежде всего, благодаря прекрасной и нестареющей музыке Чайковского. Танцевальные сюиты из «Щелкунчика» и сегодня относятся к Балет был создан на мотивы сказки немецкого писа- самым популярным оркестровым произведениям. теля Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» в обработке Александра Дюма. Несмотря на то, что Чайковский сочинял музыку Премьера балета на прекрасную музыку Петра Ильича к балету в тяжелые для него времена, настроение Чайковского состоялась на сцене Мариинского театра композитора не отразилось на произведении, и ему в Санкт-Петербурге в 1892 г., а за границами России в удалось с удивительной легкостью перенестись в без8

CARLSBAD REPORT

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив Северо-чешского театра


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского городского театра.

БАЛЕТ-СКАЗКА О ВОЛШЕБСТВЕ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ВЕЧЕРА

Карловарский городской театр

18.12. 19.30 часов 2013

заботную жизнь жизнерадостных и жаждущих приключений детей. Чайковский писал музыку к балету, вдохновленный русским переводом сказки Гофмана, а французский балетмейстер Мариус Петипа создал сценарий по редакции сказки, сделанной Александром Дюма, в которой исчезли отдельные жестокие детали. Однако Петипа после окончания первого действия заболел, и работа над постановкой была поручена его ассистенту Льву Иванову, который внес во второе действие необыкновенную творческую изобретательность. Его чувство танца и настроения особенно проявилось в сцене снежинок, которую исполняют шестьдесят балерин, создающие иллюзию густого снегопада.

давая необыкновенный лабиринт приключений. Во сне маленькой Клары оживают все игрушки, к ночной жизни пробуждается мир мышей, под командованием своего короля выступивших войной против оживших солдатиков, которых ведет Щелкунчик. Балет заканчивается чудесным превращением Щелкунчика в прекрасного принца, который приглашает Клару в свое королевство, открывая перед нею мир живой детской фантазии. Главная мысль балета заключается в вере в победу силы любви над злыми чарами, в освобождение души. Классический балет Чайковского приближает нам волшебство Рождества. «Щелкунчик», эта жемчужина классических балетов, благодаря рождественской тематике традиционно исполняется в преддверии рождественских праздИстория, случившаяся в канун Рождества, мастер- ников. Балет состоится в четверг, 18 декабря, в 19.30 ски соединяет реальность и детскую фантазию, соз- часов в Карловарском городском театре. CARLSBAD REPORT

9


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

OBJEVTE TAJEMSTVÍ KRÁSY EGYPTSKÝCH KRÁLOVEN Objednávky na Wellness recepci hotelu Radium Palace v Jáchymově, tel.: +420 353 835 600, e-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz

10

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Rituál Královny Kleopatry vás zavede do míst oslavujících krásu, ženství a věčné mládí. Tajemné světlo svící, mystická vůně vzácných pryskyřic a dotek jemných olejů vás přenesou do starého Egypta a  dodají vám pocit atraktivity a sebevědomí. Pleť celého těla bude hýčkat zušlechťující peeling, detoxikační zábal obsahující speciální vonnou esenci a  unikátní pleťová maska s  liftingovým účinkem. Omlazující masáž obličeje a  celého těla je prováděna vzácnými oleji, které dokonale vyživují a  zpevňují pleť. Aura exotické vůně provází celé ošetření a  zdůrazní tak vaši krásu a  ženskost. Celotělové rejuvenační ošetření, inspirované zkrášlujícími rituály egyptských královen, přináší dokonalé uvolnění tělu i duši. Je založeno na vzácných exotických olejích s myrhou a kadidlem – nejvíce ceněnými látkami starověkého Egypta. Nád-

CZ CZ

herná vůně hýčká sebevědomí a zvyšuje pocit atraktivity. Rituály Alqvimia jsou prováděny 100% přírodními prostředky, které svou jedinečnou kvalitou garantují okamžitý a  viditelný účinek a  přinášejí hluboký prožitek a  prospěch nejen pleti, ale i stavu duše a mysli. Přírodní kosmetiku španělské značky Alqvimia si ve wellness centru lázeňského hotelu Radium Palace vyzkoušela také úspěšná modelka a  moderátorka Iva Kubelková. „Kosmetická procedura Alqvimia je zcela komplexní. Měla jsem po dvou hodinách pocit, že o  mne bylo opravdu postaráno. Peeling mořskou solí, bahenní zábal, aroma masáž i  maska na obličej byly velmi příjemné. Tato procedura vážně nemá chybu,“ popsala své pocity krátce po absolvování luxusního kosmetického rituálu půvabná maminka dvou dětí, která neustále okouzluje své okolí přirozenou krásou a šarmem.

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

11


CZ RU RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

ОТКРОЙТЕ ТАЙНУ КРАСОТЫ ЕГИПЕТСКИХ ЦАРИЦ 12

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

С ритуалом Царицы Клеопатры Вы перенесетесь в места, воспевающие красоту, женственность и вечную молодость. Таинственный свет свечей, мистический аромат редких смол и легкое касание ароматических масел создадут атмосферу древнего Египта и придадут Вам уверенность в себе и понимание своей исключительности.

массаж и маска для лица были очень приятны. Эта процедура действительно совершенна», - поделилась своими впечатлениями после роскошного косметического ритуала очаровательная мама двух детей, которая всегда восхищает всех своей естественной красотой и шармом.

Натуральную испанскую косметику марки Alqvimia в велнес-центре курортного отеля Radium Palace испытала на себе также успешная модель и ведущая Ива Кубелкова. «Косметическая процедура Alqvimia совершенна. Два часа ухода оставили во мне чувство полного удовлетворения. Скраб морской солью, грязевое обертывание, ароматический

PR

Бизнес-презентация

Ваша кожа будет нежиться во время легкого пилинга, обеззараживающего обертывания со специальными ароматизирующими эссенциями и уникальной маски для кожи с разглаживающим эффектом. Омолаживающий массаж лица и всего тела Вам сделают с применением ценных масел, которые великолепно питают и укрепляют кожу. Аура экзотического запаха во время всего ухода подчеркнет Вашу красоту и женственность. Общий омолаживающий уход, вдохновленный ритуалами египетских королев, вызывает совершенное физиче-

ское и психическое расслабление. Оно основано на благородных ароматических маслах с миррой и кадилом – самыми ценными косметическими средствами древнего Египта. Прекрасный аромат усилит Вашу уверенность в себе и даст понимание своей исключительности. Ритуалы Alqvimia проводятся при помощи 100%-ных натуральных косметических средств, высокое качество которых гарантирует немедленный и заметный эффект и не только приносит наслаждение и пользу коже, но и улучшает физическое и психическое состояние.

CZ RU

Заказы в велнес-ресепшн отеля Radium Palace в Яхимове, тел.: +420 353 835 600, e-mail: wellnessrad@laznejachymov.cz, www.laznejachymov.cz/ru CARLSBAD REPORT

13


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

GALERIE UMĚNÍ VYSTAVUJE

SKVOSTY PORCELÁNOVÉ PLASTIKY K VIDĚNÍ JE TVORBA WALDEMARA FRITSCHE A DALŠÍCH UMĚLCŮ

14

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

nemalý vliv na speciální odvětví keramického průmyslu - porcelánovou a terakotovou plastiku. V  jeho tvorbě jsou vedle zvířecích námětů zastoupeny také akty, žánrové figury a religiózní plastiky. Jeho tvorba sehrává v  kontextu českého výtvarného umění nezastupitelnou roli. Díla dalších pěti autorů jsou prezentována ve druhém výstavním sále.

Karlovarská galerie umění představuje unikátní výstavu porcelánové plastiky vytvořené umělci, jejichž působištěm byla po nějaký čas karlovarská Odborná škola keramická v letech 1925 – 1945. Projekt, jemuž dominuje tvorba karlovarského rodáka Waldemara Fritsche, je součástí reflexe uměleckých osobností česko-německého příhraničí. Expozice tak nese regionální, celostátní i mezinárodní rozměr.

Jeden výstavní sál je věnován dílům Waldemara Fritsche. Tento rodák ze Staré Role je významnou uměleckou osobností, jež zanechala nesmazatelnou stopu po obou stranách hranice. Jeho dílo, vytvářené v Čechách i v Německu mělo Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv GUKV

REPORT

CZ

Výstavu doprovází obsáhlý katalog ozřejmující dobové okolnosti a Fritschův vliv v českém uměleckém prostředí. Realizaci výstavy podpořilo Euregio Egrensis, byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Expozice nazvaná Waldemar Fritsch a jeho doba / Porcelánová plastika (1925 – 1945) je přístupná do 26. ledna 2014. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. Galerie umění Goethova stezka 6 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Galerie umění Karlovy Vary.

Fenomén porcelánové plastiky byl v daném období velmi silný především v západních Čechách. Výstava drobných, převážně porcelánových plastik vytvořených několika umělci, připomíná tradici porcelánové výroby v  okolí  Karlových Varů. Je známou skutečností, že největší české lázně byly kdysi centrem výroby této ušlechtilé keramické hmoty. Zdejší střední keramická škola, jež byla první odbornou institucí zabývající se technologií výroby, tvarováním a  dekorací porcelánu, byla založena již v roce 1922 a v  lázeňském městě sídlí dodnes. Waldemar Fritsch, jehož dílo této výstavě vévodí, byl jejím nejnadanějším žákem. Výstavní soubor prezentuje také volnou tvorbu dalších tvůrců – profesorů této odborné školy Michaela Mörtla, Adolfa Hegenbartha, Jana Lichtága, Jana Znoje a Eduarda Schickla. 

Výstavní projekt přibližuje dosud opomíjenou kapitolu v dějinách českého umění a soustřeďuje se na porcelánovou a formovanou plastiku z druhé čtvrtiny minulého století. Na vývoji porcelánové plastiky dané doby se podepsaly dramatické události válečné a  poválečné historie. Řada vynikajících děl v  jejich důsledku zmizela nadobro v  propadlišti dějin. Přesto se podařilo shromáždit početný soubor porcelánových plastik a přiblížit tak divákovi dobovou tvorbu i vkus. Umělecká tvorba i užitková produkce tehdejší doby čerpala z doznívajících stylů moderny počátku století, art deco i  nastupujícího funkcionalismu. V  dílech se promítala témata náboženská, civilistní, zvířecí motivy i portréty. „Materiál k výstavní prezentaci i ke studiu je po osmdesáti letech a dramatických událostech, které uběhly od jeho vzniku, jen zbytkovým torzem. Ubíhající čas nemilosrdně maže z  naší i  obecné paměti. Co je možné ještě dnes zviditelnit, může být zítra definitivně ztraceno,“ připomíná autor koncepce výstavy Jaroslav Vlasák a  poukazuje tak na jedinečnou příležitost spatřit dochované porcelánové klenoty v karlovarské galerii.

CARLSBAD

Přínosem tohoto projektu je upozornit na propojení české a německé kultury, na specifika západočeského a bavorského příhraničí a zároveň i dokumentovat vliv Waldemara Fritsche v českém uměleckém prostředí. Proto pandán výstavy vytvoří expozice porcelánové plastiky českých i  německých autorů z  období, kdy Fritsch v  českém prostředí žil. „Cílem výstavy je kromě uměleckého prožitku především pohled do společných dějin. Bez historie není budoucnost - a  my po mnoha letech existence států oddělených uzavřenými hranicemi chceme navázat na světlé momenty, kdy důležitější než státní a jazyková příslušnost byla součinnost, spolupráce, společné vize a v našem případě i  tvůrčí směřování,“ přibližuje kurátorka výstavy Eva Neumannová. CARLSBAD REPORT

15


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЫСТАВЛЯЕТ

ЖЕМЧУЖИНЫ ФАРФОРОВОЙ ПЛАСТИКИ

16

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

CARLSBAD REPORT

RU

ВНИМАНИЮ ПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЕНО ТВОРЧЕСТВО ВАЛЬДЕМАРА ФРИТША И ДРУГИХ СКУЛЬПТОРОВ

Карловарская картинная галерея представляет уникальную выставку фарфоровой пластики, созданной скульпторами, которые в период с 1925 по 1945 год работали в Карловарском керамическом техникуме. Проект, в центре которого творчество выходца из Карловых Вар Вальдемара Фритша, является составной частью презентации творческого наследия деятелей искусства чешско-немецкого пограничья, что позволяет воспринимать экспозицию в региональном, государственном и международном масштабе. Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив ККГ

Один выставочный зал отведен под работы Вальдемара Фритша. Этот выходец из деревни Стара Роле – выдающийся деятель искусства, оставивший неизгладимый след по обе стороны границы. Его произведения, создаваемые в Чехии и Германии, оказали значительное влияние на специальную отрасль керамической промышленности – фарфоровую и терракотовую пластику. В его творчестве помимо животных мотивов представлена обнаженная натура, жанровые фигуры и сакральная скульптура. В контексте чешского изобразительного искусства его творчество занимает свое незаменимое место. Работы остальных пяти авторов представлены во втором выставочном зале. Выставочный проект знакомит с малоизвестной страницей истории чешского искусства, и сосредоточен на фарфоровой и скульптурной пластике второй четверти прошлого века. На развитии фарфоровой пластики сказались драматические события военной и послевоенной истории, в результате которых ряд выдающихся произведений навсегда канул в Лету. Несмотря на это, организаторам удалось соCARLSBAD REPORT

17

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарской картинной галереи.

Феномен фарфоровой пластики в рассматриваемый период занимал сильные позиции, прежде всего, в Западной Чехии. Выставка малой, преимущественно фарфоровой, пластики нескольких авторов отражает традиции фарфорового производства в окрестностях Карловых Вар. Общеизвестно, что крупнейший чешский курорт в прошлом был центром производства этого благородного вида керамики. Здешний керамический техникум, который был первым заведением, специализирующимся на технологии производства, изготовлении и декорировании фарфора, был основан еще в 1922 году и работает до сих пор. Вальдемар Фритш, работы которого преобладают на выставке, был самым талантливым выпускником техникума. На выставке представлено и свободное творчество других авторов из рядов преподавателей этого техникума – Михаэля Мертла, Адольфа Хегенбарта, Яна Лихтага, Яна Зноя и Эдуарда Шикля.


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

брать многочисленную коллекцию фарфоровой пластики, дабы ознакомить зрителей с творчеством и вкусами былых времен. Художественное творчество и декоративно- прикладное искусство второй четверти прошлого века черпали вдохновение из отголосков стиля модерн, расцвет которого пришелся на начало ХХ века, ар-деко и наступающего функционализма. В работах нашли отражение религиозные и бытовые сюжеты, животные мотивы и портреты. «Материалы, представленные для ознакомления и изучения, спустя восемьдесят лет и много драматических событий от их возникновения, фактически представляют собой обглоданный скелет. Бег времени неумолимо стирает их из нашей и общественной памяти. То, что сегодня еще можно выставить, завтра может быть окончательно утеряно», - замечает автор концепции выставки Ярослав Власак, подчеркивая уникальную возможность ознакомиться с сохранившимися фарфоровыми реликвиями в карловарской галерее. Цель этого проекта – обратить внимание на тесную связь чешской и немецкой культуры, специфику западночешского и баварского пограничья и параллельно задокументировать влияние Вальдемара Фритша на чеш-

скую художественную среду. Поэтому основу выставки составит экспозиция взаимодополняющей фарфоровой пластики чешских и немецких авторов времен, когда Фритш жил и творил на чешской земле. «Целью выставки кроме эстетических впечатлений, прежде всего, является свежий взгляд на общую историю. Без истории нет будущего, и спустя много лет существования государств, разделенных закрытыми границами, мы хотим подчеркнуть светлые моменты, когда важнее государственной и языковой принадлежности было взаимодействие, сотрудничество, общее видение и, в нашем случае, жажда творчества», - комментирует куратор выставки Ева Нойманнова. К выставке издан подробный каталог, иллюстрирующий обстоятельства того времени и влияние Фритша на чешскую художественную среду. Проведение выставки поддержало Euregio Egrensis, финансовую поддержку посредством Европейского фонда регионального развития оказал Европейский союз. Выставка под названием «Вальдемар Фритш и его время / Фарфоровая пластика (1925 – 1945)» продлится до 26 января 2014 года. Открыто ежедневно кроме понедельника с 10 до 17 часов.

Карловарская картинная галерея Goethova stezka 6, 360 01 Karlovy Vary www.galeriekvary.cz 18

CARLSBAD REPORT


www.mp.cz

CARLSBAD REPORT

iPhone 5

S

Všechny nejvyspělejší technologie vedou sem. Aktuální cena na www.mp.cz

TA XE FRE P SHO Palladium Praha Olympia Plzeň Mobil Pohotovost, Písecká 972/1, 326 00 Plzeň - Černice tel: 773 77 00 47, Po–Ne: 900 - 2100

Mobil Pohotovost, Na Poříčí 8, Praha 1 (50m od Palladia), metro Náměstí Republiky, tel.: 723 453 453, Po-Ne: 900-2100

CARLSBAD REPORT

www.mp.cz 19


CZ

CARLSBAD DyCom Group REPORT

DYCOM GROUP SLAVNOSTNĚ PŘEDSTAVILA NOVÉ BMW X5

PR

Komerční prezentace

20

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD

DyCom REPORT Group

CZ

…KDYŽ NADČASOVOST UDÁVÁ SMĚR

Společnost DyCom Group představila v listopadu s  grácií v Grandhotelu Pupp nové BMW X5. Noblesní prostředí Slavnostního sálu bylo jako stvořené pro premiérové uvedení luxusního vozu. Příznivci tohoto designově vytříbeného modelu s napětím očekávali jeho odhalení. Záhy bylo nad slunce jasné, že přání výrobce ve smyslu: zaujmout a ohromit, bylo vyslyšeno. Moderní hudba, jež podkreslovala atmosféru akce, byla v kontrastu s historickým prostředím, do kterého pořadatelé slavnostní událost záměrně zasadili. V souladu s filozofií značky tímto konceptem vyjádřili, že tradice a inovace si mohou velmi dobře rozumět. Alfou a  omegou úspěchu značky je totiž nadčasovost. Večerem laděným do uvolněného tónu důstojně provázel olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Aleš Valenta. Noblesu a  eleganci nejnovějšího vozu z  modelové řady BMW svou přítomností prezentovala dáma k tomuto úkolu nejvýše povolaná. Šarmantní Paula Lenards, majitelka společnosti DyCom Group, jako by byla ztělesněním filozofie této legendární automobilové značky. Neokázale vystupující a přitom nepřehlédnutelná. Kouzlo osobnosti je totiž nepřenositelné. Převedeno do rétoriky automobilky s puncem německé kvality a důrazem na špičkové technologie: vždy o krok před ostatními. Na první pohled patrná výjimečnost vozu je autorským rukopisem nejen tohoto modelu, ale značky BMW jako takové. Společnost DyCom Group je na nový model reprezentující segment SAV náležitě pyšná. Jak potvrdil její jednatel Petr Hencl, o  nejnovější BMW X5 je nebývalý zájem. Svého majitele již má i  „elegán oděný do černé barvy“, jehož mohli návštěvníci této propagační akce obdivovat v interiérech jednoho z  nejpůvabnějších karlovarských hotelů. Skladba příznivců představovaného luxusního vozu koresponduje s jeho prestiží. Není tajemstvím, že tento model přitahuje jako magnet podnikatele, vrcholové manažery, právníky. Důvod je prozaický, zmíněná modelová řada je synonymem úspěchu. Sportovně-elegantní design evokuje pocit výjimečnosti a vlastnictví precizně provedeného vozu světoznámé značky tak vyjadřuje sebevědomí jeho majitele. Podlehnout elektrizujícím svodům nového BMW X5 se bezprostředně po odhalení vystaveného modelu podařilo i  redakčnímu týmu časopisu Carlsbad Report. Tenhle designový klenot proslulé automobilky rozhodně stojí za hřích!

PR

Komerční prezentace

DyCom Group, s.r.o., Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary www.bmwdycom.cz CARLSBAD REPORT

21


RU

CARLSBAD DyCom Group REPORT

PR

Бизнес-презентация

DYCOM GROUP ТОРЖЕСТВЕННО ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ BMW X5

22

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD

DyCom REPORT Group

RU

…ПУТЬ В БУДУЩЕЕ Компания DyCom Group в ноябре в гранд-отеле Pupp с шиком представила новый BMW X5. Изысканная обстановка Банкетного зала словно создана для премьерного показа автомобиля бизнес-класса. Поклонники этой дизайнерски изысканной модели с напряжением ожидали начала презентации. Вскоре стало ясно как божий день, что пожелание производителя – увлечь и поразить – было учтено. Современная музыка, подчеркивавшая атмосферу мероприятия, резко контрастировала с исторической обстановкой, сознательно выбранной организаторами торжественного события в соответствии с философией марки, стремящейся к гармоничному сочетанию традиций и инноваций. Ведь альфой и омегой успеха марки является ее вневременной характер. первого взгляда исключительность автомобиля отражает авторский почерк не только этой модели, но и марки Ведущим вечера, прошедшего в расслабленной атмос- BMW как таковой. фере, стал олимпийский чемпион в лыжной акробатике Алеш Валента. Аристократизм и элегантность последне- Компания DyCom Group заслужено гордится новой мого автомобиля из модельной серии BMW своим присут- делью в сегменте SUV. Как подтвердил ее директор Петр ствием подчеркнула женщина, которой это предначер- Генцл, новая BMW X5 пользуется небывалым интересом. тано свыше. Очаровательная Пола Ленардс, владелица Своего владельца нашел и «щеголь в черном», которого компании DyCom Group – словно живое воплощение гости презентации могли увидеть на фоне интерьеров философии этой легентарной марки автомобилей. Не- одного из самых красивых карловарских отелей. Состав демонстративная, но при этом притягивающая взгляд, поклонников представленного автомобиля соответствуневыразимо харизматичная. Используя риторику авто- ет его престижу. Не секрет, что эта модель как магнит завода со знаком немецкого качества и ставкой на но- притягивает предпринимателей, менеджеров высшего вейшие технологии – всегда на шаг впереди. Заметная с звена, юристов. Причина прозаична – упомянутая модельная серия является синонимом успеха. Элегантный спортивный дизайн вызывает впечатление исключительности, а филигранно исполненный автомобиль всемирно известной марки отражает достоинство его владельца.

DyCom Group, s.r.o., Jenišov 187, 360 01 Karlovy Vary www.bmwdycom.cz CARLSBAD REPORT

23

PR

Бизнес-презентация

Поддаться электризующему искушению нового BMW X5 непосредственно после открытия представленной модели удалось и редакторской команде журнала Carlsbad Report. Эта жемчужина дизайна знаменитой автомобилестроительной компании, безусловно, заслуживает наивысшей оценки!


CZ

CARLSBAD REPORT

Rozhovor

REŽISÉR ZDENĚK ZELENKA „Mým jedenáctým přikázáním je – nenudit.“ O VÁNOCÍCH TELEVIZE UVEDE JEHO NOVOU POHÁDKU DUCH NAD ZLATO

Slavný český režisér Zdeněk Zelenka se v říjnu letošního roku zúčastnil besedy s  lázeňskými hosty v  jáchymovském hotelu Curie. Do Jáchymova přijel rovnou z    Dětského filmového a  televizního festivalu Oty Hofmana, jehož se účastní pravidelně. Posluchače režisér překvapil svou vitalitou a  pozitivním přístupem k  životu. Lázeňskou léčbu zatím absolvovat nemusí. V  bezvadné kondici se s  trochou nadsázky udržuje konzumací dobrého jídla a  kvalitního vína. Netrvalo dlouho a  svým vyprávěním si podmanil všechny přítomné. Pozornosti publika neunikla režisérova zbrusu nová vánoční pohádka na motivy slavného pohádkového příběhu Hanse Christiana Andersena známého pod názvem Křesadlo. Režisér Andersenův motiv upravil do podoby pohádkové komedie, kterou nazval Duch nad zlato. Pohádku bude o Vánocích v premiéře vysílat Česká televize. V hlavních rolích diváci uvidí Viktora Preisse, Jiřinu Bohdalovou, Martina Dejdara, Jana Hrušínského a mnoho dalších…

24

CARLSBAD REPORT

Freonový duch, Nesmrtelná teta a mnoho dalších, taky jsem tu za ta léta dostal takřka dvacet cen. Spisovatel a  scénárista Ota Hofman Vás vlastně přivedl k pohádkové tvorbě? Co jste se od něj naučil? Na Otu Hofmana vzpomínám velice rád, to byl člověk, který v  naší republice vlastně dětskou tvorbu postavil na nohy. On třeba dětský film obohatil o  žánr moderní pohádky, což byl například film Pohádka o  staré tramvaji, a pak samozřejmě celá řada dalších titulů, včetně seriálu Pan Tau. Já si celý život pamatuju jednu větu, kterou mi kdysi na festivalu řekl: „Mluvit ve svých dílech můžeš o čemkoliv, a to i krutém a smutném, ale vždycky by mělo být cítit, že vypravěčem je básník. V tom mi zůstal příkladem, v jeho filmech nikdy nebylo prvoplánové násilí, hrubost či jakákoliv patologie.

Jaké pouto Vás pojí s dětským filmovým a televizním festivalem Oty Hofmana, kterého se po mnoho let účastníte?

Jedním z motivů tajemného pohádkového příběhu Duch nad zlato, který o  Štědrém večeru uvede v  premiéře Česká televize, je Křesadlo Hanse Christiana Andersena. V čem se Vaše pojetí od původní pohádky liší?

Na tomto festivalu jsem byl ještě jako člen dětského filmového klubu, to mi bylo 14 let. Tehdy jsem se tam mimo jiné seznámil i s Otou Hofmanem, který mě pak po maturitě doporučil jako asistenta režie na Barrandov. Takže tento festival se mi vlastně stal osudovým. Pak jsem na festival začal jezdit s režiséry, kterým jsem dělal pomocného režiséra, například jsem tu byl s Otou Kovalem či Věrou Plívovou-Šimkovou, se kterou jsem točil film Páni kluci. A od roku 1985 sem jezdím s  vlastními filmy, prvním bylo Čarovné dědictví, pak

Ono vlastně není, v čem by se moje pohádka od té Andersenovy lišila, protože ta klasická pohádka je vyprávění na 2 stránky a  já potřeboval napsat scénář, tedy dramatickou hru, a to bývá tak stránek 150. Ta původní pohádka je vlastně skromnou historkou o mládenci, který se propadne do podzemí a  tam najde poklad, který hlídají tři strašidelní psi. Mládenec ukradne zlaté křesadlo a  ti psi mu musejí sloužit, tedy hlavně nosit to zlato. To je vše, co jsem z té pohádky mohl vzít, ovšem i ty psi jsem nahradil, poklad hlídá duch, kterého hraje Viktor

Text: Lýdie Tallová, Foto: Pavla Černá, Vladimír Opletal, Jakub Ludvík, Archiv Zdeňka Zelenky


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

25

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

26

Rozhovor

CARLSBAD REPORT


Rozhovor

Preiss. Abychom mohli hrát příběh hodinu a půl, musí autor vymyslet všechno komplet znova, musí příběh postavit podle zákonů dramatu, musí vymyslet zápletky, dějové oblouky, tuny dialogů, triků apod. Potěšením mi ovšem bylo napsat role i pro Jiřinu Bohdalovou, která hraje hamižnou královu rádkyni, dále pro Jana Hrušínského, který se opravdu vyřádil v roli nepříliš chytrého krále, ale také pro děti. S dětmi jsem dlouho nepracoval a ta trojice mi pořád připomínala trojici dětí z mého prvního filmu Čarovné dědictví. Tak jsem si říkal, jestli se už ten kruh tak nějak neuzavírá. Děti Vaše pohádky milují a s oblibou je sledují i dospělí. Vypadá to, jako byste nalezl klíč k dětské duši. Jaký vlastně je současný dětský divák? Já pořád slyším, že současný dětský divák je úplně jiný, než byl ten před dvaceti, třiceti lety. V  mnohém to je pravda, v  mnohém není. Dnešní děti mají počítače, mobily, jezdí k moři, mnozí byli v Americe či v Asii a výlet po Evropě už málem považují za nudu. Já byl na Západě poprvé ve svých 27 letech a první počítač jsem si koupil, když mi bylo 42 let. To, co je dneska pro děti samozřejmost, bylo pro nás tehdy nedostižným snem, o něčem jsme ani netušili, že existuje či teprve bude existovat. V tom se ty generace liší. V tom vybavení. V čem se ale lišit nemohou, to jsou vztahy, vnitřní svět, zranitelnost duše, smysl pro kamarádství, přátelství, v touze po lásce a po takové mezilidské harmonii. Dnešní děti blbnou pořád stejně, pouze s tím rozdílem, že mají v kapse mobil a chodí psát na facebook. A taky mají smysl pro fantazii, pro

CARLSBAD REPORT

humor, pro dobrodružství, a když se jim to ve filmu nabídne, byť v poněkud modernějším obalu, zaujme je to. I dnešní děti milují starý film Páni kluci a vůbec jim nepřijde divné, že ty děti na plátně nemají mobily. Hlavní postavu Ducha jste napsal pro Viktora Preisse. Je za tím tajemné fluidum, které tento herec vyzařuje? My jsme s Viktorem Preissem letití přátelé, poprvé jsme spolu točili v roce 1990 a od té doby mi hrál hlavní role asi ve dvaceti titulech. Možná sei vzpomenete na filmy Brouk v hlavě, Lakomec, Manželka Ronalda Sheldona, Falešné obvinění a mnoho dalších. Naposledy jsme spolu pracovali na filmu Kanadská noc, kde hrál hlavní roli s Dagmar Havlovou, to byl rok 2008, takže to už je pět let a tak jsem si řekl, že je načase spolu opět něco vytvořit. Roli ducha jsem tedy napsal přímo pro něho a musím říct, že to byla velice šťastná volba, protože dnes si nedokážu představit, že by tuto roli hrál někdo jiný. Viktor je obrovský profesionál, který do role rád přináší mnoho nového, tady si například vymyslel, že onen duch, který je 200 let po smrti a  za života to byl hamižný zlatník, bude pocházet z Itálie. A že bude mluvit s italským přízvukem. To by skutečně nikdo neuměl zahrát tak mistrovsky, jako on. Však se na Štědrý večer podívejte. Jak se v letních měsících natáčí vánoční pohádka? Já už si zvykl, že diváci mají velice malé povědomí o tom, jak vlastně vzniká film a jak obtížná, drahá a časově rozsáhlá je CARLSBAD REPORT

27

CZ


28

www.pubec-novostavby.cz

Realitní kancelář PUBEC, Americká 60, 301 00 Plzeň 603 180 592 otte@pubec.cz

CARLSBAD

REPORT

Rozhovor

Exklusivní bydlení na nejlepším místě v Plzni

CARLSBAD

REPORT


Rozhovor

CARLSBAD REPORT

pro osaměle tvořícího člověka, který musí mít tu sílu pracovat ve své pracovně i tehdy, když je venku krásně a všichni odjíždějí na dovolenou či se aspoň jdou večer někam bavit. Termín je nejlepší inspirace a kdo nemá takovou tu vnitřní disciplínu, těžko v tomhle oboru uspěje. Mě psát baví už od FAMU a jsem rád, že jsem dokonce napsal scénáře, které pak točil třeba Filip Renč, to byly Rebelové, Válka barev, Hlídač č. 47 a teď se chystáme na Mňačkův román Jak chutná moc. Když píši pro sebe, je to zvláštní v tom, že co jako scenárista napíši, to si pak jako režisér zkritizuji. Je to poněkud schizofrenní stav, ale už jsem si zvykl. Vaše scénáristické úsilí může ale vedle autorských ambicí pramenit i z nedostatku kvalitních scénářů. Jak hodnotíte scénáře současných tvůrců, které se Vám dostávají do rukou?

to práce. My jsme s tímhle filmem velice fofrovali, abychom ho na letošní Vánoce stihli, a to jsem ho začal vymýšlet a psát už loni na jaře. Ono vymyslet a napsat scénář, to je v ideálním případě půl roku života, pak následuje mnohaměsíční příprava, natáčení a mnohaměsíční dokončovací práce, tedy střih, nahrávání hudby, zvukové a obrazové dokončování, výroba takřka 150 triků apod. Když si to tak uvědomuji, tak vlastně během výroby tohoto filmu už proběhly jedny Vánoce, a to ty loňské. Vše se tedy dělá s obrovským předstihem a to, že se jedná o pohádku na Vánoce, nehraje při výrobě žádnou roli.

Stav scénářů, myslím, jsou diváci schopni posoudit sami, a to po zhlédnutí filmů, které se objevují v kinech či na obrazovce. Z kin se docela úspěšně podařilo vyhnat diváky, dneska je za divácký hit považován film, který má 200 000 diváků, což by před pár lety bylo označeno za propadák. Lidi se dívají na televizní nekonečné seriály, což je ovšem zase zcela jiná kategorie nejen úvah, ale i řemesla. Zlaté časy, kdy na český film přišly do kina i 4 milióny diváků, jsou z mnoha důvodů nenávratně pryč. Většina filmů napodobuje buď americké, či dánské či jakékoliv jiné národní kinematografie, ale je pouze málo filmů, které by bylo nezaměnitelně českých, což je zase jeden z předpokladů, aby to za hranicemi vůbec někoho zajímalo. V televizi se rovněž soutěží o to, kdo natočí kriminálky, které by byly jako americké či jako severské či jako německé či jako francouzské a já si myslím, že to všechno nějak pramení z jakéhosi našeho hluboce zakořeněného mindráku. Toho až se zbavíme, tak bude zase šance někoho zaujmout, a to nejen v Čechách.

Vaše biografie čítá pohádky, drama, komedie, dokumenty. Jaký žánr je Vám nejbližší?

Čím se při tvorbě televizního nebo filmového díla řídíte? Které komponenty tvoří Vaši autorskou značku?

Máte pravdu, že je vlastně minimum žánrů, které jsem ještě neměl na stole. Jsou ovšem žánry, kterým se cílevědomě vyhýbám, například sci-fi či horory, to je naší kultuře vzdálené a myslím, že by se nám na tomhle poli moc nedařilo. I když třeba Ikárie XB1 jako sci-fi byla vynikající. Já rád zpracovávám látky, které mají takový fortelný základ, proto jsem třeba psal mnoho scénářů podle světových dramatiků, ať to byla třeba Návštěva staré dámy podle Friedricha Dürrenmatta či Kean podle J.P. Sartra, v oblasti komedie třeba Feydeau a jeho Brouk v hlavě. Nedá se říct, že mám nějaký žánr radši než ty ostatní, když je výborný nápad na hru v jakémkoliv žánru, píši, točím. Pokud o to ovšem producenti projeví zájem.

Nemám nějaké desatero, ale mým jedenáctým přikázáním je – nenudit.

Kromě režijní práce se úspěšně realizujete též na poli scénáristickém. K většině filmů si scénáře píšete sám. Přestože se to zdá být náročné, lze v tom spatřovat i určitou autorskou výhodu. Výsledné dílo je pak kompaktní. Nemůže se Vám navíc stát, že by Vás autor scénáře pranýřoval...

Jak se udržujete v kondici?

První věcí je, že psaní člověka musí bavit, protože to je řehole

Co aktuálně v profesní rovině zaměstnává Vaši mysl? V současné době jsem podle svého filmu dopsal pohádkovou knihu Duch nad zlato, která vyjde 4.prosince a reklama na ni podpoří i reklamu na vysílání filmu. Dokončuji pátou verzi scénáře Jak chutná moc a  s  Halinou Pawlowskou chystáme muzikál Adam a  Eva, který bude mít v  divadle Broadway premiéru 17. dubna. A samozřejmě neustále uvažuji, co točit dál…

Mně se líbí, jak k otázce kondice přistupoval Winston Churchill. Když se ho ptali, jak to všechno vydrží, že pije láhev whisky denně a že vykouří několik doutníků, tak jim odpověděl, že ze všeho nejdůležitější je k tomu všemu ještě nesportovat. Toho posledního se držím. CARLSBAD REPORT

29

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

Интервью

РЕЖИССЕР ЗДЕНЕК ЗЕЛЕНКА «Моя одиннадцатая заповедь – не наводи скуку.» НА РОЖДЕСТВО СОСТОИТСЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА ЕГО НОВОЙ СКАЗКИ «ДУХ НАД ЗОЛОТОМ»

ции которого меня после получения аттестата зрелости приняли на киностудию «Баррандов», на должность ассистента режиссера. Так что этот фестиваль стал для меня судьбоносным. Впоследствии я начал ездить на фестиваль с режиссерами в качестве их помощника, например, я побывал здесь с Отой Ковалем и Верой ПливовойШимковой, с которой я снимал фильм «Мальчишки есть мальчишки». А с 1985 года я приезжаю сюда с собственными фильмами, первым было «Волшебное наследство», потом «Фреоновый дух», «Бессмертная тетушка» и многие другие, за эти годы я получил здесь почти двадцать наград. Получается, что писатель и сценарист Ота Хофман привел Вас к сказочному ремеслу? Чему Вы у него научились?

Знаменитый чешский режиссер Зденек Зеленка в октябре провел беседу с гостями курорта в яхимовском отеле Curie. Он приехал в Яхимов прямо с Детского фестиваля кино и телевидения Оты Хофмана, в котором он регулярно принимает участие. Режиссер приятно удивил слушателей кипучей энергией и позитивным подходом к жизни. Пока что он не нуждается в курортном лечении. Полушутя он объясняет свою безупречную форму пристрастием к хорошей еде и качественному вину. Прошло немного времени, и свои талантом рассказчика он покорил участников творческой встречи. Внимания публики не избежала и новая рождественская сказка режиссера по мотивам знаменитой истории Ганса Кристиана Андерсена «Огниво». Режиссер поставил по сюжету Андерсена сказочную комедию под названием «Дух над золотом». На Рождество состоится премьерный показ сказки на Чешском телевидении. В главных ролях зрители увидят Виктора Прейсса, Йиржину Богдалову, Мартина Дейдара, Яна Грушинского и многих других… Какие узы связывают Вас с Детским фестивалем кино и телевидения Оты Хофмана, в котором Вы уже много лет принимаете участие? Этот фестиваль я впервые посетил в качестве члена детского киноклуба, мне тогда было 14 лет. Тогда я, в частности, познакомился и с Отой Хофманом, по рекоменда30

CARLSBAD REPORT

Я с радостью вспоминаю Оту Хофмана, это был человек, который в нашей республике поставил на ноги искусство для детей. В частности, он привнес в детское кино жанр современной сказки, в котором, например, был снят фильм «Сказка о старом трамвае», а также, естественно, целый ряд других фильмов включительно с сериалом «Пан Тау». Я на всю жизнь запомнил, что он мне когдато сказал на фестивале: «В своих работах ты можешь говорить обо всем, в том числе жестоком и грустном, но в рассказчике всегда должен чувствоваться поэт». В этом он остался для меня примером, в его фильмах никогда не выходило на первый план насилие, грубость или какаянибудь патология. Одной из сюжетных основ для таинственной сказочной истории «Дух над золотом», которую в Сочельник впервые покажет Чешское телевидение, стало «Огниво» Ганса Кристиана Андерсена. В чем Ваша трактовка отличается от литературного первоисточника? Речь не о том, в чем моя сказка отличается от сказки Андерсона, поскольку классическая сказка занимает 2 страницы, а мне нужен был сценарий, то есть драматическая постановка объемом, как правило, около 150 страниц. Упомянутая сказка по большому счету – скромная история о парне, который спустился под землю, и нашел там клад, который охраняют три страшных собаки. Парень украдет золотое огниво, и эти собаки должны ему служить, то есть главным образом приносить ему золо-

Текст: Лидия Таллова, Фото: Павла Черна, Владимир Оплетал, Якуб Людвик, Архив Зденека Зеленки


Kulturní Интервью událost

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

31

RU


RU

CARLSBAD REPORT

-------------Интервью

возможностях. Но в чем не может быть разницы, так это в отношениях, внутреннем мире, ранимости, товариществе, дружбе, жажде любви и некой межчеловеческой гармонии. Сегодняшние дети все также дурачатся, с той разницей, что у них в кармане мобильник, и они зависают в фейсбуке. У них также богатое воображение, хорошее чувство юмора, любовь к приключениям, и если фильм им все это предложит, пусть даже в современной упаковке, это их заинтересует. Даже сегодняшние дети любят старый фильм «Мальчишки есть мальчишки», и им отнюдь не кажется странным, что у детей с экрана нет мобильников. Главную роль Духа Вы написали для Виктора Прейсса. За этим кроются таинственные флюиды, излучаемые этим актером?

то. Это все, что я мог позаимствовать из сказки, но даже собак я заменил – сокровище охраняет дух в исполнении Виктора Прейсса. Чтобы растянуть историю на полтора часа, автору необходимо придумать все с нуля, необходимо поставить историю по законам драматургии, придумать завязки, повороты сюжета, тонны диалогов, спецэффектов и т. п. Мне доставило большое удовольствие написание ролей для Йиржины Богдаловой, которая играет жадную королевскую советчицу, для Яна Грушинского, который оторвался по полной в роли не очень умного короля, а также для детей. Я давно не работал с детьми, и эта троица мне все время напоминала троих детей из моего первого фильма «Волшебное наследство». И я говорил себе, что возможно круг уже замыкается. Дети любят Ваши сказки, и даже взрослые их смотрят с удовольствием. Кажется, Вам удалось найти ключ к детской душе. Что Вы думаете о современном детском зрителе? Мне все время приходится слышать, что современный детский зритель совершенно отличается от того, что был двадцать, тридцать лет тому назад. Во многих отношениях так и есть, во многих – ничего не изменилось. У современных детей есть компьютеры, мобильные телефоны, они ездят на море, многие побывали в Америке или в Азии, а путешествия по Европе почти навевают на них скуку. Я впервые побывал на Западе в 27 лет, а первый компьютер купил, когда мне было 42. То, что сегодня дети воспринимают как само собой разумеющееся, для нас было недостижимой мечтой, о некоторых вещах мы и не подозревали, что они существуют или появятся. В этом и заключается разница между поколениями. В этих 32

CARLSBAD REPORT

Мы с Виктором Прейссом старые друзья, впервые мы встретились на съемочной площадке в 1990 году, и с тех пор он исполнил главную роль приблизительно в двух десятках моих работ. Возможно, Вы вспомните «Жука в голове», «Скрягу», «Жену Рональда Шелдона», «Ложное обвинение» и многие другие. В последний раз мы вместе работали над фильмом «Канадская ночь», где он сыграл главную роль с Дагмар Гавловой, это было в 2008 году, то есть прошло уже пять лет, и я сказал себе, что пришло время снова вместе что-то создать. Так что я написал роль духа специально для него, и должен сказать, что это был очень удачный выбор, потому что сегодня я и представить не могу, чтобы эту роль исполнил кто-то другой. Виктор – профессионал высочайшей пробы, который с удовольствием привносит в роль много нового. Например, он придумал, что этот дух, который при жизни 200 лет назад был скупым ювелиром, родом из Италии, и что он будет разговаривать с итальянским акцентом. Этого никто не смог бы сыграть так мастерски, как он. В Сочельник сами сможете убедиться.


CARLSBAD

INFINITI QX70. THE ORIGINAL.

REPORT

С НОВЫМ НАЗВАНИЕМ И ЦЕНОЙ ОТ 1 316 617 КРОН

Подробная информация на www.infiniti.cz.

CARLSBAD

Официальные данные о расходе топлива модели QX70 3.0D AWD: городской цикл 10,8 л, загородный цикл 7,3 л, смешанный цикл 8,6 л. Выбросы CO2: 225 г/км.33 REPORT


RU

CARLSBAD REPORT

34

Интервью

CARLSBAD REPORT


Интервью

Как в летние месяцы проходит съемка рождественской сказки? Я уже привык, что зрители очень плохо ориентируются в том, как рождается фильм, и какая это сложная, дорогостоящая и продолжительная работа. Мы с этим фильмом очень спешили, чтобы успеть к Рождеству, при том, что я начал его придумывать еще весной прошлого года. На написание сценария в идеальном случае уходит пол года жизни, после этого следует многомесячная подготовка, съемочный процесс и многомесячные заключительные работы, то есть монтаж, запись музыки, доводка звука и картинки, создание почти 150 спецэффектов и т.п. Оглядываясь назад, я осознаю, что за съемками этого фильма уже пролетело одно Рождество – прошлое. То есть все делается с большим опережением, и то, что снимается рождественская сказка, не играет никакой роли. В Вашем портфолио есть сказки, драмы, комедии, документальные фильмы. Какой жанр Вам ближе всего? Вы правы в том, что найдется немного жанров, с которыми мне еще не приходилось иметь дело. Но есть и жанры, которых я сознательно избегаю, в частности фантастика и ужасы, они не свойственны нашей культуре, и не думаю, что на этом поприще мы могли бы добиться успехов. Хотя, например, «Икар-1» как фантастический фильм очень хорош. Я люблю работать с материалами, которые имеют добротную основу, поэтому я написал много сценариев по произведениям классиков мировой драматургии, таких как например «Визит старой дамы» по Фридриху Дюрренматту или «Кин» по Ж.-П. Сартру, в жанре комедии, в частности, Фейдо и его «Жук в голове». Нельзя сказать, что я люблю какой-нибудь жанр больше других, если есть хорошая идея для фильма в любом жанре, я пишу, снимаю. Конечно, если к этому проявят интерес продюсеры. Кроме режиссерской работы Вы успешно работаете на сценарном поприще. К большинству фильмов Вы самостоятельно пишете сценарии. Хотя это и кажется трудным, но в этом можно найти и определенную авторскую выгоду. Окончательный продукт получается компактным. Кроме того, исключена возможность конфликтов с автором сценария... Главное условие, чтобы человеку нравилось писать, поскольку это крест для работающего в одиночестве человека, который должен найти силы для работы в своем кабинете даже когда стоит хорошая погода и все уезжают в отпуск, или хотя бы вечером идут куда-нибудь развлечься. Сжатые сроки – лучший источник вдохновения, и тот, кому не хватает внутренней дисциплины, вряд ли преуспеет в этой области. Я люблю писать еще со времен учебы на кинофакультете АМИ, и я рад, что написал сценарии, которые экранизировал, в частности, Филипп Ренч, это были «Бунтовщики», «Война красок», «Сторож №47» а теперь мы готовимся к роману Мнячека

CARLSBAD REPORT

«Вкус власти». Когда я пишу для себя, возникает странная ситуация – то, что я напишу как сценарист, потом раскритикую как режиссер. Это немного шизофреническое состояние, но я уже привык. Источником Ваших усилий как сценариста кроме авторских амбиций может быть и нехватка качественных сценариев. Как Вы оцениваете сценарии современных авторов, которые попадают Вам в руки? Думаю, качество сценариев зрители способны оценить сами, после просмотра фильмов, которые выходят в прокат или на телеэкраны. Довольно успешно удалось выгнать зрителей из кинотеатров, сегодня зрительским хитом считается фильм, который соберет 200 000 зрителей, хотя еще несколько лет назад его бы оценили как провал. Люди смотрят по телевизору бесконечные сериалы, которые относятся к совершенно другой категории не только критики, но и искусства. Золотые времена, когда на чешский фильм могли прийти и 4 миллиона зрителей, по многим причинам безвозвратно канули в Лету. Большинство фильмов копируют американский, датский или какой-нибудь другой национальный кинематограф, и совсем мало чешских по духу фильмов, что является одной из предпосылок, чтобы за рубежом они совсем никого не заинтересовали. В телевидении также идет соревнование – кто снимет криминальные фильмы, которые будут как американские или скандинавские, немецкие или французские, и я думаю, что все это связано с каким-то нашим глубоко укоренившимся комплексом. Когда мы от него избавимся, появится шанс кого-нибудь заинтересовать, причем не только в Чехии. Чем Вы руководствуетесь при создании теле- или кинофильма? Какие компоненты являются Вашей авторской «фишкой»? У меня нет своих десяти заповедей, но моя одиннадцатая заповедь – не наводи скуку. Что в настоящее время в профессиональном плане занимает Ваши мысли? Сейчас я дописал сказочную повесть «Дух над золотом» по своему сценарию, которая выйдет 4 декабря, и ее реклама поддержит рекламу самого фильма. Я заканчиваю пятый вариант сценария «Вкус власти», а с Галиной Павловской мы готовим мюзикл «Адам и Ева», премьера которого состоится в театре Broadway 17 апреля. И, конечно, я в постоянном поиске новых идей для фильмов… Как Вам удается сохранять хорошую форму? Мне нравится, как подходил к этому вопросу Уинстон Черчилль. Когда его спрашивали, как он все это выдерживает, выпивая в день бутылку виски и выкуривая несколько сигар, он отвечал, что кроме этого также очень важно не заниматься спортом. Последнего совета и я придерживаюсь. CARLSBAD REPORT

35

RU


CZ

CARLSBAD REPORT

MOSER IKONA DESIGNU

PR

Komerční prezentace

WWW.MOSER-GLASS.COM

Rakouský filosof Konrád Paul Liessmann v úvodu jednoho ze svých esejů věnujících se otázce umění píše: „Všechno je tady. Lopata na sníh, pisoár, sušák na lahve, vysavač, televizní přijímač,… plechovka polévky. Nikdy se věcem nedařilo tak skvěle, jako když se přes noc staly uměleckými díly, aniž by se na nich něco podstatného změnilo“. Každý z nás byl jistě již mnohokrát provokován moderními „instalacemi“ objektů, které původně vznikly pro zcela jiné účely a poté byly prohlášeny za umělecké dílo. Tento vývoj se v posledních letech nevyhýbá ani expozicím skleněných objektů. Ptám se uměleckého ředitele sklárny 36

CARLSBAD REPORT

Moser Lukáše Jabůrka, jakou cestou se ubírá umělecká galerie Moser a prezentace slavného moserovského křišťálu. Současné instalace jsou krásné, ale slouží jen sami sobě. Když z nich tu danou věc – výrobek vyjmete, ztrácí smysl, filosofii a  autentičnost. V  podstatě nemáte důvod do ní investovat. Sklárna Moser jde cestou opačnou. Vytváří díla s  vysokou přidanou hodnotou, podložená tradicí, historií a  kvalitou. Nepotřebujete tak tvořit originální instalace, protože každé dílo hovoří samo za sebe a pro zákazníka je investicí do budoucna.


CARLSBAD REPORT

Manufaktura Moser byla založena již v roce 1857, procházela tedy obdobími různých módních vln a změn vkusu. Po celou tu dobu ale její výrobky byly vnímány jako symbol krásy i určité důstojnosti. Alespoň pár kousků nesmí chybět v žádné rodině. Jaké je tajemství oblíbenosti křišťálu Moser? Tajemství je zdánlivě prosté. Křišťál Moser spojují tři důležité veličiny – řemeslo, jedinečná kvalita i barvy skloviny a nezaměnitelný design děl. Se sklářskými mistry Moseru od samého počátku spolupracují vynikající výtvarníci a díky této spolupráci vznikají unikátní díla oceňovaná i  v  celosvětovém měřítku. Mnohá z těchto děl můžete vidět na pravidelných výstavách v  Umělecké galerii Moser na Staroměstském náměstí v Praze. Jaká díla konkrétně v galerii vystavujete? V říjnu 2013 oslavila Galerie Moser rok od svého otevření a my jsme moc rádi, že se za tak krátkou dobu stala dobrou adresou pro výstavy děl renomovaných umělců

i nastupující generace designérů. Vůbec první výstavou v galerii byl výběr z díla legendy českého sklářství pana René Roubíčka, v  současné době probíhá výstava sklářského výtvarníka Jiřího Šuhájka a  od ledna se můžeme těšit na expozici křišťálových objektů Vladimíra Jelínka.

návrhu Reného Roubíčka, který v loňském roce oslavil 90. narozeniny. Soubory nápaditých dekorativních váz vytvořili naopak nejmladší výtvarníci, vítězové 2. ročníku soutěže talentovaných studentů škol výtvarného zaměření, která má název „Cena Ludwiga Mosera“.

Nevšední kolekci křišťálu Moser mohli vidět také návštěvníci přehlídky „Designblok 2013“. Jak se vám líbilo letošní téma „Ikony designu“ a kteří výtvarníci se na vaší nové kolekci podíleli?

Není tajemstvím, že vy sám jste autorem mnoha zdařilých výtvarných návrhů, v letošním roce jste převzal ocenění „Czech Grand Design“ v kategorii Cena veřejnosti. Prozraďte nám, respekt k výrobci a značce bývá pro designéry a jejich tvorbu často limitující, ne tak ve vašem případě. Čím to je?

Téma „Ikony“ bylo jako „ušité na míru“ sklárně Moser. Za dobu existence sklárny se totiž ikonami stala řada solitérů i celých kolekcí výjimečných genialitou designu, kvalitou skloviny i  řemeslného zpracování. Jako ikony můžeme chápat i tvůrce těchto děl, legendární skláře a  sklářské výtvarníky. A co se týká naší prezentace, představili jsme kolekci „Design Moser 2013“, na jejímž vzniku se podílelo sedm sklářských výtvarníků různých generací. Například soubor dvou originálních váz, „Blues“ a „Kristalino“ byl vytvořen podle

CZ

Respekt ke značce určitě mám, ale neberu ho jako limitující, naopak. Stošestapadesátiletá historie a tradice sklárny je bohatství, ze kterého se dá neuvěřitelně čerpat, navazovat a rozvíjet do dalších rozměrů. Další podněty pak člověk získává od zákazníků, obchodníků, ze světových veletrhů, kterých se účastníme. Když k tomu všemu přidáte kousek sebe, mohou vzniknout zajímavá a žádaná díla.

PR

Komerční prezentace

CARLSBAD REPORT

37


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

MOSER ИКОНА ДИЗАЙНА WWW.MOSER-GLASS.COM

Австрийский философ Конрад Пауль Лисман в предисловии к одному из своих эссе, посвященных вопросам искусства, пишет: «Здесь есть все. Лопата для снега, писсуар, сушилка для бутылок, пылесос, телевизор, ... жестянка супа. Еще никогда вещи не чувствовали себя так хорошо, ведь в течение одной ночи они стали произведениям искусства, но при этом на них совершенно ничего не изменилось». Каждого из нас уже много раз провоцировали современные «инсталляции» объектов, которые первоначально были созданы для совершен- произведения с высокой добавленной но иных целей, а потом были стоимостью, базируется на традиции, объявлены произведениями истории и качестве. Не нужно созискусства. Такой сценарий давать оригинальные инсталляции, в последнее время не явля- потому что каждое произведение отется исключением и для вечает само за себя и для клиента явэкспозиций объектов из ляется инвестицией в будущее. стекла. Я беседую с художественным директором Мануфактура «Moser» была основамануфактуры «Moser» ние в 1857 году и прошла периодами Лукашом Ябурком о на- различных модных волн и изменеправлениях художествен- ний вкуса. В течение всего этого вреной галереи «Moser» и о мени ее изделия воспринимались презентации славного хру- как символ красоты и определенного сталя «Moser». достоинства. В каждой семье должна присутствовать хотя бы пара Современные инсталляции предметов марки Moser». В чем сопрекрасны, но это вещь в себе. стоит секрет популярности хрусталя Когда вы изымете из них конкрет- «Moser»? ный предмет-изделие, он теряет смысл, философию и подлинность. На первый взгляд кажется, что секрет В принципе не имеет смысл вкла- прост. Хрусталь «Moser» объединядывать в него деньги. Мануфактура ет три важных фактора – мастерство, «Moser» идет по иному пути. Создает исключительное качество и цвет сте38

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RU

кольной массы и уникальный дизайн изделий. С самого начала с мастерами–стеклодувами «Moser» сотрудничают талантливые художники и благодаря этому сотрудничеству возникают уникальные произведения, ценимые не международном уровне. Многие из этик изделий можете увидеть на регулярных выставках в Художественной галерее «Moser» на Староместской площади в Праге. Какие именно произведения вы представляете в галерее? В октябре 2013года отмечает Галерея «Moser» год со дня открытия и мы очень рады, что за такое короткое время она стала хорошим адресом для организации выставок как известных художников, так и молодого поколения дизайнеров. Самой первой выставкой в галерее была экспозиция произведений легенды среди чешских мастеров-стеклодувов – господина Рене Роубичека, в настоящее время на выставке представлена экспозиция художника по стеклу Йиржи Шугайка, а в январе нас ждет экспозиция объектов из хрусталя Владимира Елинека. Посетители шоу «Designblok 2013» могли познакомиться с необыкновенной коллекцией хрусталя «Moser». Как вам понравилась тема этого года «Иконы дизайна» и кто из художников принял участие в создании Вашей новой коллекции? Тема «Иконы» была выбрана прямо для мануфактуры «Moser». ЗА все время существования мануфактуры стала иконами целая серия солитеров и целых коллекций, уникальных своим гениальным дизайном, качеством стекольной массы и ремесленной обработки. Под иконой можем подразумевать и создателей этих произведений, легендарных мастеров-стеклодувов и дизайнеров. А что касается нашей презентации, то мы представили нашу коллекцию «Design Moser 2013», на создании которой работал семь дизайнеров по стеклу разного возраста. Например, комплект двух оригинальных ваз, «Блюз» и «Кристалино», был создан по проекту Рене Роубичека, который в прошлом году отпраздновал 90-летие. А комплекты оригинальных декоративных ваз создали и самые молодые художники, победители 2-го конкурса талантливых студентов художественных школ, который называется «Приз Людвига Мозера». Не секрет, что Вы являетесь автором многих удачных творческих идей, в этом году Вы получили премию «Czech Grand Design» в категории «Приз общественности». Кажется, что уважение к производителю и марке часто бывает про дизайнера и их творчество лимитирующим фактором, но это Вас не касается. В чем Ваш секрет? У меня есть, конечно, уважение к марке, однако я это не вижу как ограничение, наоборот. Стопятидесятишестилетняя история и традиции мануфактуры – это богатство, из которого можем черпать вдохновение, продолжать традицию и развивать ее. Остальные импульсы человек потом находит у клиентов, продавцов, на мировых выставках, в которых принимает участие. Когда все это смешает и добавите еще кусочек своей души, то возникнут интересные и пользующиеся спросом произведения.

PR

Бизнес-презентация

CARLSBAD REPORT

39


CZ

CARLSBAD REPORT

Kultura

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR JE OPĚT

RESPEKTOVANOU ZNAČKOU

Jako bájný Fénix vstal v posledních letech z popela Karlovarský symfonický orchestr. Nešťastné období tápání nahradila doba vlastního ukotvení a jasného směřování. Orchestru se v posledních letech daří navázat na předchozí úspěchy, jež byly přetrhané nestabilitou tělesa spjatou s existenční nejistotou. Tradice, kvalitní produkce a atraktivní dramaturgie. To jsou tři pilíře, které vytvářejí předpoklady pro úspěšné fungování symfonického tělesa s téměř dvousetletou historií. A právě jejich vyváženost stojí za obnovou dobrého jména proslulého symfonického uskupení. Karlovarský symfonický orchestr je nejstarším tělesem svého druhu v Čechách a řadí se též k nejstarším hudebním uskupením v  Evropě. Založil jej v  roce 1835 světoznámý skladatel populární hudby Josef Labitzký. Orchestr měl zpočátku charakter sezónního lázeňského uskupení. O čtyřicet let později ho zakladatelův syn August Labitzký proměnil ve velké symfonické těleso s  rozsáhlou působností a  všestranným repertoárem. A podařila se mu v dramaturgii tělesa dosud nepřekonaná a výsostně noblesní záležitost. V   roce 1894 totiž orchestr provedl ve zdejším hotelu Poštovní dvůr poprvé na starém evropském kontinentě Dvořákovu Symfonii č. 9 Z Nového světa!

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského symfonického orchestru.

Karlovarští symfonici mají za sebou velice úspěšný rok. Orchestr v uplynulém roce překvapil publikum řadou odvážných projektů multižánrového charakteru a zároveň pokračoval v tradici klasické hudební produkce. Symfonikům se daří oslovovat mladší publikum, což je v době, kdy koncertní sály plní převážně senioři, obdivuhodné. Nová koncepce nastavená současným ředitelem orchestru Šimonem Kaňkou se ukazuje jako správná cesta. „Pokračujeme v linii, kterou jsme se vydali před dvěma roky. To jsou především abonentní každotýdenní koncerty, pokaždé s jiným programem. Dále moderované koncerty pro děti a mládež. Jsme velice rádi, že se nám podařilo s naším konceptem oslovit školy, které o koncerty projevují nebývalý zájem. Pak jsou to koncerty mimořádné stavěné na multižánrových projektech, takový byl například hned Novoroční koncert s projektem Carlos Jobim / The Beatles či vystoupení se skupinou Čechomor ve zcela zaplněném letním kině a pochopitelně uvedení Rockové mše ve světové premiéře. Opomenout nemůžeme hudební festivaly Beethovenovy dny a pětapadesátý ročník Dvořákova karlovarského podzimu. A konečně jsou to koncerty pro jiné pořadatele, jako příklad můžeme uvést úspěšný koncert k 200. výročí narození Jana Bechera či vystoupení KSO na pražském Žofíně při příležitosti předávání cen paměti národa. Tento koncert v přímém přenosu vysílal první program České televize,“ rekapituluje ředitel KSO Šimon Kaňka. 40

CARLSBAD REPORT

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv KSO


CARLSBAD REPORT

Ze všech realizovaných hudebních projektů uplynulé koncertní sezony ředitel symfoniků nejvýše staví světovou premiéru Rockové mše skladatele Daniela Kyzlinka a textaře Johna de Jonga, která se uskutečnila v Grandhotelu Pupp při zahájení letošní lázeňské sezony. Mše byla zároveň dalším pokračováním spolupráce KSO a Karlovarského Repre Bandu. „To je pro mne osobně pomyslné číslo jedna v žebříčku úspěchů. V příštím roce dílo vydáme na CD. Když jsme u nosičů, nesporným a velikým letošním úspěchem je rovněž vydání a křest dvojCD Sinael jazz Symphony / Česká škola. Jedná se o nahrávky, které orchestr vydal po dlouhých sedmnácti letech.“, připomíná Kaňka.

Z koncertů, které KSO připravil pro domácí publikum, si zdůraznění zaslouží koncert uspořádaný k příležitosti 200 let od narození Richarda Wagnera, dále také koncert soudobé české hudby se skladatelem a dirigentem Ondřejem Kukalem, tradiční uvedení Smetanovy Mé vlasti k založení samostatné republiky, vánoční koncert s dirigentem Milošem Bokem a účinkování KSO v muzikálu Divotvorný hrnec.

inzerce / реклама

V dalším výčtu je třeba uvést pokračující spolupráci s vysokými hudebními školami v Curychu a Výmaru, letos se spolupráce rozšířila o vysokou školu v Ženevě. Do zahraniční spolupráce patří i účinkování KSO v Německu, především nadmíru úspěšný koncert v Hamburku s uvedením Beethovenoy Deváté symfonie a díla Carmina Burana Carla Orffa. V Karlových Varech je to pak dlouholetá spolupráce s Mezinárodním pěveckým centrem Antonína Dvořáka při prestižní mezinárodní pěvecké soutěži a mistrovských pěveckých kurzech.

Vedle interpretace klasické hudby a nových autorských projektů orchestr pokračuje v tradici hudebních přehlídek věnovaných světově proslulým velikánům hudební kompozice. V režii karlovarských symfoniků se letos uskutečnil již 22. ročník festivalu Beethovenovy dny. Dvořákův karlovarský podzim, nejstarší hudební festival ve městě, uvedli karlovarští symfonici v zářijových dnech do jubilejního, 55. ročníku. K úspěchům KSO rozhodně patří i účinkování řady prestižních sólistů a dirigentů. Mezi dirigenty je třeba uvést alespoň jméno Vladimíra Válka, který je v letošní sezoně hlavním hostujícím dirigentem KSO. Nezapomenutelným hudebním zážitkem byl pro posluchače letošní Zahajovací koncert Dvořákova karlovarského podzimu řízený právě Vladimírem Válkem, jenž se uskutečnil v noblesním prostředí Karlovarského městského divadla. Válkovo dirigentské mistrovství a precizní přednes karlovarských symfoniků i vystoupení houslového virtuosa Ivana Ženatého umožnilo posluchačům přenést se do netušených prožitkových sfér. KSO úspěšně navázal na tradici kdysi proslulého tělesa a prostřednictvím ambiciózních hudebních projektů přetavuje uměleckou rovinu do trochu jiné, modernější formy. Je proto neoddiskutovatelné, že Karlovarský symfonický orchestr začíná být znovu respektovanou značkou. CARLSBAD REPORT

41


RU

CARLSBAD REPORT

Культура

КАРЛОВАРСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского симфонического оркестра.

ВОССТАНОВИЛ БЫЛОЕ РЕНОМЕ

Как сказочная птица Феникс возродился из пепла Карловарский симфонический оркестр. Прежние годы неудач и сомнений сменило время творческого развития и уверенности в своих силах. Оркестру удалось продолжить традицию прошлых успехов, которую прервали тревоги и неуверенность в завтрашнем дне. Традиция, качественное исполнение и интересная программа – вот на чем зиждется нынешний взлет симфонического оркестра с почти двухсотлетней историей. Именно они определяют доброе имя знаменитого оркестра. Карловарский симфонический оркестр является старейшим оркестром в Чехии и одним из старейших в Европе. Основанный в 1835 г. известным автором популярной музыки Йозефом Лабицким, оркестр вначале выступал только во время курортного сезона, но через сорок лет сыну Йозефа Лабицкого Августу удалось превратить его в большой симфонический оркестр с широкой сферой деятельности и богатым репертуаром. Ему также посчастливилось добиться невиданного успеха – в 1894 г. в карловарском отеле «Почтовый двор» впер42

CARLSBAD REPORT

вые в Европе в исполнении оркестра прозвучала симфония № 9 Дворжака «Из Нового Света»! Подходит к концу очень успешный сезон карловарских симфонистов. В прошлом году они приятно удивили слушателей несколькими смелыми проектами мультижанрового характера, одновременно продолжив традицию классических выступлений. Симфонистам удалось заинтересовать молодую публику, что особенно радует в наше время, когда концертные залы заполняют в основном пожилые люди. Разработанная нынешним директором оркестра Шимоном Канькой новая концепция оказалась единственно правильной. «Мы продолжаем линию, которую начали два года тому назад. Это, прежде всего, абонементные еженедельные концерты, каждый раз с новой программой, и концерты с живым обсуждением для детей и молодежи. Нам очень приятно, что наша концепция понравилась школам, которые проявляют к концертам небывалый интерес. Она также включает выступления в рамках отдельных мультижанровых проектов, например, новогодний концерт Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив КСО

с проектом Карлос Жобим /Биттлз, выступление с группой «Чехомор» в заполненном до последнего места летнем кинотеатре и, конечно, мировую премьеру «Рок-мессы». Нельзя не упомянуть участие в музыкальном фестивале «Бетховенские дни» и в 55-ой по счету «Карловарской осени Дворжака», и, наконец, концерты для других организаторов, например, понравившийся публике концерт к 200-летию со дня рождения Яна Бехера и выступление КСО в пражском Жофине по случаю вручения премий памяти народа. Этот концерт транслировала первая программа Чешского телевидения», - с удовлетворением перечисляет успехи КСО его директор Шимон Канька. Среди всех реализованных музыкальных проектов прошлого сезона директор симфонистов выше всего ставит мировую премьеру «Рокмессы» Даниэла Кизлинка на слова Джона де Лонга в гранд-отеле Pupp во время открытия нынешнего курортного сезона. «Месса» также продолжила сотрудничество КСО с карловарским Repre Band. «Для меня лично ее исполнение стало главным успехом. В будущем году мы планируем издание «Рок-мессы». Говоря об издании, нельзя не упомянуть важное событие нынешнего года – издание и представление двойного альбома Sinael jazz Symphony / Чешская школа – первую запись оркестра за долгих семнадцать лет», - рассказал Шимон Канька. Продолжается очень полезное сотрудничество оркестра с высокими музыкальными школами Цюриха и Веймара. В нынешнем году в него включилась также Женевская высокая школа. К зарубежному сотрудничеству относятся и выступления КСО в Германии, прежде всего, чрезвы-


Культура

чайно успешный концерт в Гамбурге, на котором была исполнена Девятая симфония Бетховена и сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана». В Карловых Варах продолжилась многолетняя общая работа с Международным певческим центром Антонина Дворжака по подготовке и проведению престижного международного конкурса молодых певцов и курсов певческого мастерства. В числе концертов, которые КСО подготовил для жителей и гостей города, нельзя не отметить концерт, организованный по случаю 200-летия со дня рождения Рихарда Вагнера, концерт современной чешской музыки с участием композитора и дирижера Ондржея Кукала, традиционное исполнение «Моей родины» Сметаны в честь провозглашения независимости республики, рождественский концерт с дирижером Милошем Боком и участие КСО в мюзикле «Волшебный горшок».

Оркестр не только исполняет классическую музыку и новые авторские проекты, но также продолжает традицию музыкальных программ, посвященных великим композиторам. Так, в режиссуре карловарских симфонистов состоялся нынешний, уже 22-й музыкальный фестиваль «Бетховенские дни», а в сентябре они открыли старейший музыкальный фестиваль Карловых Вар «Карловарская осень Дворжака», который проходил уже в 55-й раз. К успехам КСО, несомненно, относится также выступления многих престижных солистов и дирижеров, например, главного приглашенного дирижера КСО нынешнего сезона Владимира Валека. Незабываемым музыкальным событием для слушателей стал первый нынешний концерт «Карловарской осени Дворжака» под управлением Владимира Валека, состоявшийся на сцене прекрасного Карловарского городского театра.

CARLSBAD REPORT

Дирижерское мастерство Валека, филигранное и безукоризненное исполнение карловарских симфонистов и выступление виртуозного скрипача Ивана Женатого произвели на слушателей огромное впечатление. КСО успешно продолжает традицию знаменитого в прошлом оркестра и с помощью амбициозных музыкальных проектов переплавляет художественное мастерство исполнителей в новую, современную форму. Вот почему ни у кого не осталось сомнений в том, что Карловарскому симфоническому оркестру удалось успешно восстановить былое реноме.

inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

43

RU


RU CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Vánoce v Plzni

Turistickým magnetem západních Čech je královské město Plzeň, založené na sklonku 13. století na významných kupeckých cestách. Srdcem historického jádra je náměstí Republiky, které ve středověku bývalo jedním z největších v  Evropě. Dominuje mu gotická katedrála sv. Bartoloměje s nejvyšší kostelní věží v republice, ale za pozornost stojí i renesanční radnice či malebné měšťanské domy s  bohatě zdobenými fasádami. Historické centrum je obklopeno parkovým okruhem, po jehož obvodu vyrostly počátkem 20. století významné veřejné budovy – Velká synagoga (čtvrtá největší na světě), novorenesanční Divadlo J. K. 44

CARLSBAD REPORT

Tyla, reprezentativní budova Západočeského muzea či secesní Měšťanská beseda. Díky světoznámému pivovaru je Plzeň známá jako hlavní město piva, díky kulturním tradicím i novým kulturním projektům se stane Evropským hlavním městem kultury 2015. V období adventu se Plzeň proměňuje v město plné světel, které přímo dýchá starosvětskou atmosférou. Honosné měšťanské domy z  přelomu 19. a  20. století a  efektně nasvícené ulice s  bohatou vánoční výzdobou vytvářejí z  centra města magické místo, kde se vyplatí zvolnit krok a  nechat na sebe působit kouzlo adventu. Nejlépe si jej


CARLSBAD REPORT

vychutnáte na náměstí Republiky, kde se v kulisách historických domů konají tradiční vánoční trhy (27.11. - 23.12.). Už jen samotná procházka mezi stánky s  vánočními dekoracemi, rukodělným zbožím i  ukázkami řemesel je pastvou pro všechny smysly, neboť ke koloritu trhů patří krásně ozdobený vánoční strom, koledy a vůně svařeného vína a  opékaných klobás. Na malé zvoničce se každou chvíli rozezní zvonek pro štěstí a  většina lidí neodolá a na poslední chvíli ještě zakoupí svým blízkým něco malého pod stromeček. Jedinečnou akcí plzeňského adventu je tradiční zpívání koled (11. 12. od 18 hod.), kdy se na náměstí Republiky sejdou pokaždé tisíce lidí a  společně si zazpívají dvě známé české koledy „Nesem Vám noviny“ a  „Narodil se Kristus Pán“. Sváteční náladu doplní nedělní varhanní koncerty v  chrámu sv. Bartoloměje a kostely, v nichž jsou vystaveny rázovité plzeňské betlémy. Speciální vánoční výstavy a programy nabízejí i  mnohé turistické cíle, např. pivovar Plzeňský Prazdroj, Pivovarské muzeum, Muzeum loutek či Národopisné muzeum. Po vánočním zklidnění ožije Plzeň bujarým veselím v  poslední den v  roce, kdy všechny plzeňské restaurace, kluby, hotely i  kulturní zařízení pořádají oslavy k  příchodu nového roku. Do Plzně se sjížděj čeští i  zahraniční návštěvníci, aby ve městě piva a  kultury oslavili Silvestra a  příchod nového roku. Připijte si s námi na šťastný nový rok i vy! www.visitplzen.eu TŘI TIPY NA SVÁTEČNÍ KULTURNÍ ZÁŽITKY Popelka

kouzelný Sen noci svatojánské či balet Šípková Růženka. Velké divadlo se svými secesními interiéry a krásnou malovanou oponou skýtá nádherné prostředí pro romantické příběhy, které vás budou hřát na duši. www.djkt-plzen.cz

Obrazy krásy a spásy Gotika v jihozápadních Čechách 27.11. 2013 – 9.3. 2014 Skvosty středověkého umění jihozápadních Čech představuje Západočeská galerie v  Plzni ve své výstavní síni Masné krámy. Výstava reprezentuje všechny formy umělecké produkce převážně 14. – 15. století - architekturu, malbu (deskovou, nástěnnou a knižní), sochařství a umělecké řemeslo. Vystavena jsou unikátní, ale někdy zároveň i  téměř neznámá gotická díla pocházející převážně z  provenience Šumavy a  Pošumaví, z  regionu vymezeného oblastmi Klatovska, Horažďovicka, Kašperskohorska, Vimperku a Prachatic. Samotná výstavní síň Masné krámy je pozoruhodným dílem gotického stavitelství. Vznikla z  původní středověké masné tržnice postavené v roce 1392. Dnes tvoří její průčelí s  malebným cimbuřím charakteristickou dominantu spodní části Pražské ulice a Křižíkových sadů. Jedná se o jednu z mála dochovaných staveb tohoto typu. www.zpc-galerie.cz Prohlídky světoznámého pivovaru a  Pivovarského muzea Prohlídková trasa Pilsner Urquell zazářila na

stránkách nezávislého celosvětového turistického portálu TripAdvisor.com, kde získala prestižní ocenění Certificate of Excellence. Na největším světovém portálu, který cestovatelům umožňuje sdílet nezaujatě jejich zážitky a doporučení konkrétních destinací, se prohlídková trasa Pilsner Urquell zařadila mezi deset procent celosvětově nejlépe hodnocených turistických destinací. Co vás čeká během prohlídky pivovaru Pilsner Urquell:

• • •

seznámíte se s historií a  tajemstvím výroby legendárního ležáku Pilsner Urquell prohlédnete si autentická místa pivovaru, kde se pivo Pilsner Urquell od roku 1842 vyrábí provedme Vás mimo jiné moderní stáčírnou s kapacitou 120 000 lahví za hodinu, unikátní expozicí surovin či historickou a současnou varnou Pilsner Urquell neodmyslitelným završením prohlídky pivovaru Pilsner Urquell je návštěva historických pivovarských sklepů, kde ochutnáte nefiltrované a nepasterizované pivo Pilsner Urquell  čepovaného přímo z  dubových ležáckých sudů (pouze pro starší 18 let).

www.visitplzen.eu, www.visitpilsen.eu CARLSBAD REPORT

45

PR

Komerční prezentace

Dopřejte si návrat do dětství v kouzelném pohádkovém baletu Popelka od Sergeje Prokofjeva na scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni. Příběh chudičké dívky, která nakonec našla svého prince, zaujme nejen děti, ale i jejich rodiče. Baletní soubor Divadla J. K. Tyla dlouhodobě a systematicky zařazuje do repertoáru rodinná představení. V posledních letech to byl například Louskáček či Coppélie, diváky stále láká

CZ


RU RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

Рождество в Пльзене

Туристическим магнитом западной Чехии является королевский город Пльзень, основанный в конце XIII века на перекрестке важных торговых путей. Сердцем исторического центра города является площадь Республики, которая в средние века была одной из самых больших в Европе. На площади доминирует готический кафедральный собор 46

CARLSBAD REPORT

св. Варфоломея, башня которого является самой высокой в Чехии, но заслуживают внимания также ренессансная ратуша и живописные дома мещан с богато украшенными фасадами. Исторический центр окружен садовым кольцом, вдоль которого в начале ХХ века выросли важные общественные здания – Большая синагога (четвертая по величине в мире), новоренессансный театр Й. К. Тыла, представительное здание Западночешского музея и Мещанская беседа в стиле модерн. Благодаря всемирно известной пивоварне Пльзень известен как пивная столица, а благодаря богатым культурным традициям и новым культурным проектам он станет Культурной столицей Европы 2015. В предрождественский период Пльзень превращается в ярко освещенный город, который прямо дышит старосветской атмосферой.

Роскошные мещанские дома рубежа XIX-XX веков, и эффектно подсвеченные, богато украшенные улицы превращают центр города в магическое место, где стоит замедлить шаг и окунуться в волшебство адвента. Лучше всего оно ощутимо на площади Республики, где на фоне


CARLSBAD REPORT

ТРИ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАЗДНИЧНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ Золушка Вернитесь в детство с волшебным сказочным балетом Сергея Прокофьева «Золушка» на сцене пльзеньского Театра Й. К. Тыла. История бедной девушки, которая наконецто нашла своего принца, понравится как детям, так и взрослым. Балетная труппа Театра Й. К. Тыла давно систематически включает в свой репертуар семейные представления. В последние годы это были, в частности, «Щелкунчик» и «Коппелия», зрителям все еще не надоел волшеб-

После недолгого покоя Пльзень оживет буйным весельем в последний день уходящего года, когда все пльзеньские рестораны, клубы, отели и культурные заведения празднуют наступление нового года. В Пльзень съезжаются чешские и зарубежные туристы, чтобы в городе пива и культуры отметить Новый год. Выпейте и вы с нами за счастливый новый год!

PR

Бизнес-презентация

исторических домов проходят традиционные рождественские ярмарки (27.11.-23.12). Уже сама прогулка среди палаток с рождественскими украшениями, рукодельными изделиями и демонстрацией ремесел станет праздником для всех чувств, поскольку ярмарке придают колорит красиво украшенная новогодняя елка, коляды и аромат глинтвейна и жареных колбасок. На маленькой часовенке ежеминутно звенит колокольчик на счастье, и как правило человек не устоит перед искушением и в последний момент купит своим близким еще что-нибудь под елку.

Уникальным мероприятием в рамках пльзеньского адвента является традиционное исполнение коляд (11. 12. с 18 часов), при котором на площади Республики соберутся тысячи людей и вместе споют две известные чешские коляды «Мы несем вам новость» и «Родился Господь Христос». Праздничное настроение поддержат воскресные органные концерты в храме св. Варфоломея и костелы, в которых выставлены оригинальные пльзеньские вертепы. Специальные рождественские выставки и программы предлагают многие туристические достопримечательности, например, пивоварня «Пльзеньский Праздрой», Музей пивоварения, Музей кукол и Краеведческий музей.

RU

www.visitplzen.eu, www.visitpilsen.eu CARLSBAD REPORT

47


RU RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

Экскурсии во всемирно известную пивоварню и Музей пивоварения Экскурсионный маршрут Pilsner Urquell попал на страницы независимого мирового туристического портала TripAdvisor.com, где удостоился престижной награды Certificate of Excellence. На крупнейшем в мире портале, который позволяет путешественникам непредвзято делиться своими впечатлениями и оставлять конкретные рекомендации, экскурсионный маршрут Pilsner Urquell вошел в число десяти процентов туристических достопримечательностей, заслуживших самую высокую оценку. Что вас ожидает в ходе осмотра пивоварни Pilsner Urquell: - вы ознакомитесь с историей и секретами производства легендарного лагера Pilsner Urquell - посетите места, в которых с 1842 года производится пиво Pilsner Urquell

ный «Сон в летнюю ночь» и балет «Спящая красавица». Большой театр с интерьерами в стиле модерн и изумительным расписным занавесом является прекрасным местом для постановки романтических историй, которые еще долго будут согревать Вашу душу. www.djkt-plzen.cz Картины красоты и спасения Готика в юго-западной Чехии 27. 11.2013 –9.3.2014 Жемчужины средневекового искусства юго-западной Чехии представит пльзеньская Западночешская галерея в своем выставочном зале Masné krámy. Выставка отражает все виды искусства преимущественно XIVXV веков – архитектуру, живопись (станковую, настенную и книжную), скульптуру и декоративно-прикладное искусство. Выставлены уникальные, но в некоторых случаях почти неизвестные готические произведения преимущественно из Шумавы и Зашумавья – региона, ограниченного Клатовской, Гораждевицкой, Кашперскогорской, Вимперкской и Прахатицкой областями. Выставочный зал Masné krámy сам по себе является незаурядным памятником готической архитектуры. Он возник из средневекового мясного рынка, построенного в 1392 году. Сегодня его фасад с живописными зубцами образует характерную доминанту нижней части Пражской улицы и садов Кржижика. Это одно из немногих сохранившихся зданий такого типа. www.zpc-galerie.cz 48

CARLSBAD REPORT

- увидите современный разливочный цех, производственная мощность которого составляет 120 000 бутылок в час, уникальную выставку сырья, исторический и современный варочный цех Pilsner Urquell В заключение экскурсии на пивоварню Pilsner Urquell вас ожидает посещение исторических подвалов пивоварни с дегустацией нефильтрованого и непастеризованного пива Pilsner Urquell, разлитого прямо из дубовых лагерных бочек (только для лиц старше 18 лет). www.prazdrojvisit.cz


CARLSBAD REPORT

ПЕРВЫЙ В МИРЕ РАДОНОВЫЙ КУРОРТ PRVNÍ RADONOVÉ LÁZNĚ SVĚTA ERSTES RADON BAD DER WELT THE FIRST RADON SPA IN THE WORLD

CARLSBAD

49 Léčebné lázně Jáchymov, T.G.Masaryka 415, 362 51 Jáchymov | Tel.: +420 353 833 333 | E-mail: info@laznejachymov.cz | www.laznejachymov.cz REPORT


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever • Stará louka 62, 360 01 Karlovy Vary • natka@natka.cz • +420 774 820 181 • www.natka.cz

50

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

51


CZ

CARLSBAD REPORT

52

Kultura

CARLSBAD REPORT

Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv


Kultura

CARLSBAD REPORT

SVĚT PŘIŠEL O JEDNOHO Z NEJTALENTOVANĚJŠÍCH TEXTAŘŮ A MUZIKATŮ VŠECH DOB ZEMŘEL LOU REED, ZAKLADATEL THE VELVET UNDERGROUND

Málokdo dokázal v posledních padesáti letech natolik ovlinit a  utvářet světovou hudební scénu, jako autor písní Walk on the Wild Side  a  Perfect Day. Tento svérázný bard měl výjimečný dar, díky němuž dovedl nenuceně vyprávět syrové a  drsné příběhy z  nejtemnějších zákoutí lidského života a  servítky si nikdy nebral. Hltal život plnými doušky, osudovou mu byla jeho alkoholová a  drogová minulost. „Zkoušel jsem přestat s drogami pomocí alkoholu. Nefungovalo to.“ Zemřel 27. října letošního roku, ve věku 71 let. Zpěvák, kytarista a  hlavní textař věhlasných proto-punkových The Velvet Underground, později úspěšný sólový hudebník zemřel, ale jeho hudba i texty tu pro svět zůstaly. Jeho tělo, poznamenané drogovou a  alkoholovou minulostí, se nedokázalo

vyrovnat s transplantací jater, kterou před několika měsíci podstoupil. Lewis Allan Reed  se narodil 2. března 1942 v  newyorském Brooklynu jako syn židovských přistěhovalců a  jeho literární a  hudební talent se naplno projevil, už když mu bylo 14 let. Od teenagerovských let, kdy ho rodiče nechali „léčit z homosexuality“ elektrošoky, popisoval polosvět newyorských radikálů s  odkazy k  drogové a  sadomasochistické scéně. V  roce 1960 začal studovat žurnalistiku, tvůrčí psaní a  filmovou režii. Během prací pro Pickwick Records se Lou Reed stal členem skupiny  The Primitives, ve které se potkal s  muzikantem  Johnem Calem a  toto setkání bylo pro oba bezpochyb osudové. Dvojice totiž založila  The Velvet Underground, jednu z nejvlivnějších a  nejvýznamnějších formací v  celosvětové rockové historii. Jejich půsoCARLSBAD REPORT

53

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Kultura

bení se dostalo i za hranice samotného Českoslovesnka, inspirace Reedovou potemnělostí a  totální upřímností dala vzniknout The Plastic People of The Universe a takřka celé scéně českého undergroundu. Složení hudebníků doplnila dvojice Sterling Morrison (kytara) a  Angus MacLise (perkuse), kterého později nahradila Maureen Tucker. V  roce 1967 vychází kapele s  hostující německou zpěvačkou Nico debutové album se slavným „banánovým“ obalem od Andyho Warhola, který současně dělal skupině manažera, jednoduše pojmenované The Velvet Underground & Nico. Během následujících šesti let vycházejí další čtyři studiové desky The Velvet Underground, poslední Squeeze už bez přítomnosti Reeda. S Johnem Calem se tedy profesně rozešli a roku 1972 se Lou Reed začal naplno věnovat sólové dráze. Zásadní změna pak nastala poté, co se ho produkčně ujal David Bowie. V tomto období vzniklo slavné album Transformer, které nejenže sklidilo velmi pozitivní kritiky, ale skvěle se i prodávalo. Není také divu, vzhledem k tomu, že součástí desky je také  hit Walk on the Wild Side  a  píseň Perfect Day. K  jeho dalším památným počinům patří kromě alba  Transformer  také  Berlin  (1973) a New York z roku 1989, kam promítl všechen svůj tehdejší zármutek, obavy i  radosti. V  roce 1990 společně

inzerce / реклама

s Johnem Calem vydali album koncipované jako poctu zemřelému popartovému králi Songs for Drella. Drella byla Warholova přezdívka, která vznikla složením slov Dracula (Drákula) a Cindarella (Popelka). Ten samý rok Lou Reed poprvé navštívil Českou republiku, kde dělal slavný rozhovor s  Václavem Havlem pro Rolling Stone, díky němuž se stali z  obou slavných mužů přátelé. Během pobytu Reed v  ČR i  neplánovaně koncertoval. Poslední český koncert Lou Reeda proběhl 4. července 2012 v pražském Divadle Archa. Když mu letos transplantovali játra, smrt Lou Reeda nikdo nečekal. Poslední Reedovo album Lulu vyvolalo nejednoznačné reakce hudebních kritiků. Nahrávku, která vznikla ve spolupráci s kapelou Metallica, označili někteří za jednu z  nejhorších desek loňského roku, jiní ji naopak vyzdvihovali. Sám Reed ji označil za „nejlepší hudbu, kterou kdy udělal“. Spolu s  ostatními členy The Velvet Underground Lou Reed změnil pohled na to, co je rocková muzika. V  jeho díle si podávají ruce cynismus a  syrovost s  určitou zvláštní formou křehkosti a  citlivosti. Jako člověk prý byl často velmi arogantní a nepříjemně se choval i ke svým spoluhráčům a partnerkám, ale co na tom, když tento hudební chameleon ovlivnil nebo přímo spoluutvářel celosvětové styly jako alternativní rock a punk. Jeho vizionářství tu bude bezpochyby chybět.

Vážení hosté, navštivte nový turistický portál Živý kraj (Living Land) nebudete litovat. Bude pro Vás zdrojem informací i inspirací pro zajištění služeb i  Váš volný čas nyní, nebo v  budoucnu. Prosíme - vstupte a  vychutnávejte vše, co je pro Vás připraveno. Jste zváni a vítáni.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, посетите новый туристический портал «Живой край» (Living Land). Он станет для Вас источником информации и вдохновения в вопросах заказа услуг и проведения досуга сейчас, или в будущем. Пожалуйста, заходите и оцените все, что мы для Вас подготовили. Вас ждут и Вам рады!

54

CARLSBAD REPORT

www.zivykraj.cz


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

55


RU

CARLSBAD REPORT

56

Культура

CARLSBAD REPORT


Культура

CARLSBAD REPORT

МИР ПОТЕРЯЛ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ ПОЭТОВПЕСЕННИКОВ И МУЗЫКАНТОВ ВСЕХ ВРЕМЕН УМЕР ЛУ РИД, ОСНОВАТЕЛЬ THE VELVET UNDERGROUND

За последние пятьдесят лет немногие сумели оказать такое влияние на развитие мировой музыкальной сцены, как автор песен Walk on the Wild Side и Perfect Day. Этот самобытный бард обладал исключительным талантом, который позволял ему непринужденно рассказывать грубые и суровые истории о самых темных сторонах человеческой жизни, и никогда ни на кого не оглядывался. Он пил жизнь большими глотками, былое пристрастие к алкоголю и наркотикам стало для него фатальным. «Я пытался завязать с наркотиками с помощью алкоголя. Это не сработало». Он умер 27 октября в возрасте 71 года. Певец, гитарист и главный автор песен знаменитых прото-панковых The Velvet Underground, а впоследствии успешный сольный исполнитель ушел из жизни, но оставил нам свою музыку и тексты. Его тело, на которое наложило отпечаток алкогольное и наркотическое прошлое, не перенесло пересадку печени, проведенную несколько месяцев назад. Льюис Аллан Рид родился 2 марта 1942 года в нью-йоркском Бруклине в семье еврейским эмигрантов, и его литературный и музыкальный талант в полной мере проявился уже в возрасте 14 лет. С тинейджерских лет, когда родители отправили его на принудительное «лечение гомосексуализма» с помощью электрошока, он рассказывал о жизни нью-йоркских радикалов с элементами наркотической субкультуры и БДСМ. В 1960 году он начал изучать журналиТекст: Шарка Лебедова, Фото: Архив

CARLSBAD REPORT

57

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Культура

стику, литературное творчество и кинорежиссуру. Во времена работы в Pickwick Records Лу Рид вошел в состав группы The Primitives, где встретился с музыкантом Джоном Кейлом, и эта встреча для обоих стала судьбоносной. Вместе они создали The Velvet Underground, один из самых влиятельных и известных коллективов в истории мирового рока. Их влияние проникло и за границы Чехословакии, вдохновление темнотой и бескомпромисной откровенностью Рида дало толчок основанию The Plastic People of The Universe и фактически всей сцене чешского андеграунда. Состав ансамбля дополнили Стерлинг Моррисон (гитара) и Ангус МакЛайс (перкуссия), которого позже заменила Морин Такер. В 1967 году группа вместе с приглашенной немецкой певицей Нико записала дебютный альбом под простым названием The Velvet Underground & Nico со знаменитой «банановой» обложкой работы Энди Уорхола, который стал менеджером группы. В течение следующих шести лет вышли еще четыре студийных альбома The Velvet Underground, последний из которых Squeeze был издан уже после ухода Рида. Вследствие творческих разногласий с Кейлом в 1972 году Рид начал сольную карьеру. Переломный момент наступил после того, как его продюсером стал Дэвид Боуи. В это время был записан знаменитый альбом Transformer, который не только был весьма тепло принят критиками, но и хорошо продавался. Ничего удивительного, учитывая, что в трек-лист альбома были включены хит Walk on the Wild Side и песня Perfect Day. К другим его памятным успехам относятся альбомы Berlin (1973) и New York (1989), в которых нашли отражение его грусть, тревоги и радость. В 1990 году вместе с Джоном Кейлом он выпустил альбом Songs for Drella, записанный в память скончавшегося короля поп-арта. Дрелла – прозвище Энди Уорхола, производное от слов Dracula (Дракула) и Cinderella (Золушка). В том же году Лу Рид впервые посетил Чешскую Республику, где взял знаменитое интервью у Вацлава Гавела для журнала Rolling Stone, которое их сдружило. Во время пребывания в Чехии Рид выступал с незапланированными концертами. Последний чешский концерт Лу Рида состоялся 4 июля 2012 года в пражском театре Archa. Когда в прошлом году ему сделали трансплантацию печени, никто не ожидал смерти Лу Рида. Последний альбом музыканта Lulu вызвал неоднозначную реакцию у музыкальных критиков. Записанный в сотрудничестве с группой Metallica альбом одни посчитали одним из худших релизов прошлого года, тогда как другие наоборот превозносили. По мнению самого Рида, это «лучшая музыка, которую я когда-либо играл». Вместе с остальными членами The Velvet Underground Лу Рид изменил восприятие рок-музыки. Его творчество – органичный сплав цинизма и суровости с хрупкостью и чувствительностью. Говорят, как человек он мог быть очень высокомерным и грубым в отношении других музыкантов и подруг, но какое это имеет значение, если этот музыкальный хамелеон неизгладимо повлиял, или стоял у истоков таких стилей как альтернативный рок и панк. Нам будет не хватать его визионерства.

58

CARLSBAD REPORT


ЭЛИТНЫЙ ОФИС ДЛЯ КОМПАНИИ

CARLSBAD REPORT

В САМОМ ЦЕНТРЕ ПРАГИ

ИХ БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ ЗНАМЕНИТЫ. РАЗМЕЩЕННЫЕ В ЛУЧШИХ МЕСТАХ, ОНИ САМИ ПО СЕБЕ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКИЙ ПРЕСТИЖ. МНОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИХ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ ИМИДЖ СВОЕЙ КОМПАНИИ. РЕЧЬ ИДЕТ ОБ OFFICE HOUSE, ЛУЧШЕЙ КОМПАНИИ НА ЧЕШСКОМ И СЛОВАЦКОМ РЫНКЕ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОФИСОВ. ЗА ДЕСЯТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ ИХ УСЛУГАМИ В ОБЛАСТИ КОНСАЛТИНГА ВОСПОЛЬЗОВАЛОСЬ БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. OFFICE HOUSE ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ НЕМНОГИХ ФИРМ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ТАКЖЕ ЗАРУБЕЖНЫМ ЗАКАЗЧИКАМ. OFFICE HOUSE предлагает свои услуги в 16 бизнес-центрах, открытых в 7 городах Чехии и Словакии. Только в Праге, где интерес к ее услугам самый высокий, работает 7 бизнес-центров, главный из которых открыт в модернистском здании, расположенном в самом центре Праги. Бизнес-центр Ovocný trh выходит на одноименную площадь с двумя знаменитыми театрами (Kolowrat и Stavovské divadlo), в двадцати метрах налево от него находится Karolinum – здание пражского Карлова университета, в котором работает ректорат во главе с ректором и заседает академический совет. А если повернуть направо от OFFICE HOUSE, то через тридцать метров Вы увидите памятник культуры – Dům u Černé matky Boží (Дом у Черной Богородицы) с кафе на втором этаже, которому тщательная работа реставраторов вернула его прежний, характерный кубистический вид. Прежде в доме был музей чешского кубизма.

www.officehouse.cz

В двух-трех минутах ходьбы от бизнес-центра находятся Пороховые ворота, а за ними – Obecní dům (Общественный дом), в котором регулярно проходят концерты классической музыки, и театр Hibernia, нацеленный на популярные мюзиклы, а еще немного дальше Václavské и Staroměstské náměstí (Вацлавская и Старая Городская площади). В бизнес-центре Ovocný trh расположены офисы компаний, прежде всего, заказчиков, которые ценят престижный адрес в центре Праги, высокий уровень услуг и прекрасный сервис. Однако OFFICE HOUSE предоставляет не только офисы, но и многие другие услуги. Здесь, например, умеют учредить компанию, точно отвечающую требованиям заказчика, или продать предварительно учрежденную ready-made компанию. Во время единственной встречи Вы можете приобрести у OFFICE HOUSE новую ком-

панию (ООО, АО или SE) и одновременно офис новой компании. OFFICE HOUSE гарантирует заказчикам получение почты, ее хранение и пересылку по указанному адресу, прием телефонных разговоров от имени компании и запись сообщений. Фирма также предоставляет в аренду представительские помещения для деловых встреч и управления компанией. Предоставление офиса в OFFICE HOUSE, естественно, обходится дешевле, чем аренда офисных помещений. Кроме того, OFFICE HOUSE по этому адресу предлагает краткосрочную аренду уже обставленных офисов. Более подробную информацию Вы найдете на www.officehouse.cz. Можно также напрямую связаться с отделом продаж по электронной почте office@officehouse.cz или по телефону +420 266 091 248.

CARLSBAD 59 Вход в бизнес-центр компании OFFICE HOUSEREPORT на площади Ovocný trh (Praha 1)


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

MUDr. MICHAL SVITÁK

ESTETICKÁ PLASTICKÁ CHIRURGIE PLZEŇ ...splníme Vaše tajná přání

60

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CZ

Jmenuji se MUDr. Michal Sviták.  a  jsem  atestovaný plastický chirurg a všeobecný chirurg  s licencí České lékařské komory. Nabízím široké spektrum operací z plastické a estetické chirurgie a rovněž z chirurgie ruky. Svoji kvalifikaci jsem získal na odd. plastické chirurgie Fakultní nemocnice Plzeň a dále na Klinice plastické a estetické chirurgie Berkova, Brno, na Klinice plastické chirurgie nemocnice Královské Vinohrady v Praze a v Ústavu chirurgie ruky Vysoké nad Jizerou. V  chirurgické praxi jsem od roku 1997 a  od roku 2002 jsem součástí týmů lékařů plastické chirurgie FN Plzeň. Svoji soukromou praxi provozuji od roku 2009, ta se nachází v areálu Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín, kde s ohledem na maximální zabezpečení klientů je k dispozici kompletní zdravotnický komplement. Oddělení je vybaveno jak standardními, tak nadstandardními pokoji. Mojí snahou je  individuální přístup  k  požadavkům pacienta.  Přání klienta je tou nejdůležitější hodnotou na počátku celé cesty ke splnění jeho snu v oboru plastické a estetické chirurgie. Navrhuji možné operační i neoperační řešení a srozumitelně vysvětlím pozitivní ale i negativní stránky operace. Je jen na klientovi, jaký doporučený postup si nakonec vybere. Svou kvalifikaci kontinuálně prohlubuji účastí na domácích i zahraničních kongresech a sympoziích plastické a estetické chirurgie, kde prezentuji výsledky své klinické praxe. Provádíme širokou škálu estetických plastických operací, jak v místním znecitlivění, tak i v celkové narkoze. Naší filozofií je pomáhat klientům řešit jejich estetické problémy. Snažíme se klientům navrhovat takové řešení, které je zárukou nejlepšího výsledku a poté i  jejich spokojenosti. Kromě výkonů spadající do oblasti plastické a estetické chirurgie provádíme tetováž (jak ze „zdravotní“ indikace, tak i uměleckou) a aplikaci piercingu. Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky ohledně zákroků estetické chirurgie, jsme připraveni s Vámi osobně prokonzultovat Vaše přání.

PR

Komerční prezentace

www.plastikaplzen.cz svitak@plastikaplzen.cz +420 603 939 387 CARLSBAD REPORT

61


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

ДОКТОР МЕДИЦИНЫ МИХАЛ СВИТАК

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ И ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ПЛЬЗЕНЕ ...мы исполним Ваши тайные желания

62

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RU

Меня зовут доктор медицины Михал Свитак и я являюсь сертифицированным хирургом в области пластической и общей хирургии, с лицензией Чешской медицинской палаты. Я провожу широкий спектр операций в области пластической и эстетической хирургии, а также хирургии рук. Свою квалификацию я приобрел на отделении пластической хирургии Факультетской больницы г. Пльзень, Клинике пластической и эстетической хирургии Беркова в г. Брно, Клинике пластической хирургии больницы Краловске Винограды в Праге и в Институте хирургии руки в г. Високе-над-Йизероу. Я работаю хирургом с 1997 года, с 2002 года – в составе команды пластических хирургов ФБ г. Пльзень. Частной хирургической практикой я занимаюсь с 2009 года на территории факультетской больницы Пльзень-Лихотин, где имеется вся необходимая медицинская инфраструктура для максимального обеспечения потребностей клиентов. В отделении имеются как обычные палаты, так и палаты повышенной комфортности. Моим приоритетом является индивидуальный подход к требованиям пациента. Желание пациента является важнейшим ориентиром в начале пути, ведущего к осуществлению его мечты в области пластической, так и эстетической хирургии. Я предложу возможные операционные и безоперационные решения и доходчиво объясню их положительные и отрицательные стороны. Только от клиента зависит, на каком из рекомендованных решений он остановит свой выбор. Я непрерывно повышаю свою квалификацию, участвуя в зарубежных и отечественных конгрессах и симпозиумах пластической хирургии, на которых знакомлю с результатами своей клинической практики. Мы проводим широкий спектр эстетических и пластических операций под местной и общей анестезией. Наша философия – помогать клиентам в решении их эстетических проблем. Мы стараемся предложить клиенту решение, гарантирующее наилучшие результаты, и полностью удовлетворяющее его запросы. Кроме операций в области пластической и эстетической хирургии мы делаем татуаж (как «медицинский», так и художественный) и пирсинг. Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы относительно эстетических операций, и готовы лично обсудить Ваши желания. PR

Бизнес-презентация

www.plastikaplzen.cz svitak@plastikaplzen.cz +420 603 939 387

CARLSBAD REPORT

63


CZ

CARLSBAD REPORT

Tradice

VÁNOCE

V POJETÍ ZÁPADOKŘESŤANSKÉ A PRAVOSLAVNÉ TRADICE

64

CARLSBAD REPORT


Tradice

Roční koloběh života se opět zastavil na pomyslné prosincové dvanáctce a člověk je nucen vnímat, ať chce či nechce, druhou stranu mince křesťanských Vánoc v podobě reklamních taháků nebo dalších podobných návnad. Málokdo si tak v tomto předvánočním shonu uvědomuje, že naši kulturu po staletí formovalo přijaté a reflektované křesťanství, které stojí na evangeliu a díky němuž se na našem území již po staletí střetávají tradice katolické a pravoslavné víry. S katolickou církví spojuje pravoslaví na první pohled mnoho, roku 1054 však došlo k velkému schizmatu, jehož bezprostřední příčinou byl spor o primát římského papeže a jenž zapříčinil definitivní rozdělení obou církví. Vánoce se vážou ke křesťanské tradici oslavy narození Spasitele - Ježíše Krista a spolu s Velikonocemi a Letnicemi patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. V  západokřesťanské tradici se slaví od 25. prosince do první neděle po 6. lednu. Již ve 3. století někteří křesťanští teologové

uvádějí 25. prosinec jako datum Kristova narození a jeho oslava byla doložena poprvé v Římě v první polovině 4. století, všeobecně se však Vánoce v církvi slaví až od 7. století. Na rozdíl od západokřesťanské tradice se v pravoslavné církvi začínají vánoční svátky oslavovat až 6. a 7. ledna, a to z důvodu časového posunu stále používaného Juliánského kalendáře. Juliánský kalendář platil v Rusku až do roku 1918, kdy se celá země na základě Leninova příkazu musela přeorientovat na kalendář gregoriánský. Ten do té doby „předběhl“ juliánskou tradici o třináct dní. Ruská pravoslavná církev však tuto změnu rozhodně odmítla, a proto i dnes Rusové slaví vánoční svátky ve srovnání se západní Evropou se „zpožděním“.  V Čechách je za vrchol Vánoc pokládán Štědrý den (24. prosinec), coby předvečer samotné oslavy narození Páně. K tomuto období se pojí nejrůznější zvyky a tradice, z nichž Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

mnohé pocházejí již z předkřesťanských pohanských dob. Období příprav na samotné oslavy narození Krista představuje tzv. Advent (z latinského adventus – příchod), počínaje první nedělí mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Každá z adventních nedělí má své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná, zlatá). Štědrý večer ještě přímo nepatří do křesťanských Vánoc, jelikož jím končí Advent a s  ním spojené postní období. Štědrovečerní večeře se tradičně skládá z rybí polévky a bramborového salátu s  kaprem. Ryba je tradičním symbolem křesťanství (Ichthys) a zároveň postním jídlem, konzumace ryb o vánočních svátcích byla doložena již v  17. století, teprve ve  20. století  se pak prosadil  kapr obecný  jako hlavní štědrovečerní chod. Ve středověku a raném novověku bohatá štědrovečerní tabule symbolizovala hojnost: podávala se zelná polévka, houbový kuba, pučálka (naklíčený a opražený hrách), vinná klobása a v bohatých měšťanských rodinách dokonce hlemýždi. Během slavnostní večeře se dodržují určité tradice a zvyklosti: kupříkladu se připravuje o talíř více pro nenadálou návštěvu a pod talíře se klade mince nebo šupina jako znak prosperity. Po sváteční večeři bývá zvykem rozbalovat vánoční dárky, které dětem v českých zemích přináší tradičně Ježíšek. Se Štědrým večerem se váže i řada lidových zvyků spojených s předvídáním budoucnosti, v  českých rodinách je běžné lití olova, pouštění ořechových lodiček, krájení jablka nebo házení střevícem u neprovdaných dívek. Vánoční cukroví a jeho pečení je jedna z obecně rozšířených vánočních tradic, která je v  převážné většinově českých domácností hrdě dodržována. Štědrý den pak tradičně vrcholí půlnoční mší, jejímž nejznámějším hudebním ztvárněním je Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Neodmyslitelnou součástí oslav jsou vánoční koledy. Od 13. století se staví na Vánoce jesličky (betlém). V Čechách se objevily poprvé roku 1560 v kostele sv. Klimenta v Praze, od 19. století se pozvolna stal dalším symbolem Vánoc vánoční stromek, který se v českých zemích všeobecně ujal až po první světové válce. Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince, který je označovaný jako Boží hod vánoční nebo také 1. svátek vánoční, 26. prosince (2. svátek vánoční) se pak slaví svátek sv. Štěpána prvomučedníka. Dne 6. ledna se připomíná slavnost Zjevení Páně nebo také svátek Tří králů (mudrců z východu), kteří se přišli poklonit právě narozenému Ježíšovi do Betléma. Tradice později udělala z mudrců krále a stanovila jejich počet na tři. Následující neděli po slavnosti Zjevení Páně se slaví Křest Páně, kdy vánoční období v rámci církevního roku ukončuje. Vánoce v Rusku se slaví již od příchodu křesťanství na toto území v 10. století a zpočátku se mezi pohanským lidem prosazovaly velmi složitě. Konečným vítězstvím nových svátků byly až církevní reformy Petra I., které roli církve v kulturní a společenské sféře velmi posílily. Dodnes ruské vánoční svátky představují osobitou syntézu pohanských pověr, zvyků a rituálů s křesťanskou připomínkou narození Spasitele. Příprava na Vánoce začíná pro pravoslavné věřící již 28. listopadu předvánočním čtyřicetidenním půstem, který trvá až do 6. ledna. Oslavy se tak od českého modelu liší i posloupností - v Rusku následují Vánoce až po CARLSBAD REPORT

65

CZ


CZ

CARLSBAD REPORT

Tradice

Novém roce. Novoroční oslavy začínají 31. prosince, večer se lidé sejdou u slavnostního stolu, dětem naděluje dárky Děda Mráz, kterého často doprovází jeho vnučka Sněhurka. Tyto tradiční postavy navštěvují ruské rodiny a rozdávají vánoční dárky na Nový rok podobným způsobem jako v Česku chodí 5. prosince Mikuláš s andělem a čertem. Ještě na počátku 20. století hledaly děti vánoční dárky pod polštářem. Dnes se dárky nadělují pod nazdobený stromek – jolku. O půlnoci pak lidé vyjdou do ulic a vítají Nový rok. Během pravoslavného předvánočního půstu je zpočátku zakázáno jíst maso v pondělí, ve středu a v pátek a od 2. ledna se půst zpřísňuje, v předvečer vánočního svátku by se pak měl člověk zříci nejen veškerého jídla, ale i všech hříšných vášní. Přijímat potravu je dovoleno až večer po bohoslužbě, respektive po vysvitnutí první hvězdy. Pestrá vánoční tabule se od té evropské dosti odlišuje. Podle tradice by mělo být na svátečním stole 12 postních jídel, mezi kterými nesmí chybět tradiční kuťja, pšeničná kaše vařená s medem, mákem a ořechy a vzvar, kompot ze sušeného ovoce. Kuťja se od nepaměti podává na pohřebních hostinách, vzvar pak při narození dítěte, jedná se tedy o jakousi syntézu symbolů 66

CARLSBAD REPORT

narození a smrti Ježíše Krista, analogii pohanského koloběhu života a smrti. Dalšími tradičními pokrmy jsou také vareniky, jejichž náplň se připravuje z brambor, rýže, zelí nebo sušených a nakládaných hub. Tradičním pokrmem je rovněž nákyp z pšeničných zrn s mandlemi, rozinkami, mákem, švestkami a cukrem. Dále se zpravidla podává vepřová pečeně s křenem nebo krocan s jablky a pohankovou kaší. Ze sladkých zákusků je oblíbený medový perník a dorty s máslovými krémy. Oslavy končí 19. ledna, kdy se pozornost přesouvá k dalšímu významné církevní události, k svátku Kristova křtu. Počet věřících v Rusku je sice oproti České republice mnohem vyšší, ve většině případů se však jedná o nepraktikující věřící, kteří navštěvují bohoslužby pouze při větších příležitostech. Po zákazu Vánoc v roce 1918 mnohé zvyky na dlouho upadly v  zapomnění, Vánoce byly v Rusku oficiálně ustanoveny až v roce 1990, kdy vláda tehdejší Ruské sovětské federativní socialistické republiky (RSFSR) vydala nařízení obnovující pravoslavný Štědrý den jako svátek.


Tradice

CARLSBAD REPORT

Dům značkové módy Arkády Pankrác / Na Pankráci 86,140 00 Praha 4 www.dzm.cz Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

67

CZ


RU

CARLSBAD REPORT

68

Традиции

CARLSBAD REPORT


Традиции

CARLSBAD REPORT

РОЖДЕСТВО

В ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКОЙ И ПРАВОСЛАВНОЙ ТРАДИЦИЯХ Ежегодный круговорот жизни неуклонно приближается к декабрьской «полуночи», и человеку не избежать обратной стороной медали христианского Рождества в виде навязчивой рекламы и других искушений такого рода. Но в этой предрождественской суматохе немногие осознают, что нашу культуру на протяжении веков формировало принятое и отраженное в ней христианство, которое основывается на евангелии, и благодаря которому на нашей территории веками сталкиваются католические и православные традиции. На первый взгляд у православия много общего с католической традицией, но в 1054 году произошел Великий раскол, непосредственной причиной которого стал спор о первенстве папы римского, который привел к окончательному разделению двух церквей. Рождество связано с христианской традицией празднования рождения Спасителя – Иисуса Христа, и вместе с Пасхой и Троицей входит в число главных христианских праздников. В западно-христианской традиции его отмечают с 25 декабря до первого воскресенья после 6 января. Еще в III веке некоторые христианские теологи упоминали 25 декабря как день рождения Христа, а его первое подтвержденное историческими источниками празднование состоялось в Риме в первой половине IV века, но повсеместно церковь празднует Рождество только с VII века. В отличие от западно-христианской традиции, в православной церкви начало рождественских праздников приходитТекст: Шарка Лебедова, Фото: Архив

ся на 6 и 7 января, в связи с использованием Юлианского календаря. Юлианский календарь в России действовал до 1918 года, когда вся страна по распоряжению Ленина перешла на грегорианский календарь. К тому времени он успел «обогнать» юлианский на тринадцать дней. Но Русская православная церковь решительно отвергла эту реформу, так что и сегодня русские отмечают рождественские праздники с «запозданием» относительно западной Европы. В Чехии кульминацией Рождества считается Сочельник (24 декабря) – канун празднования рождения Господа. С этим периодом связаны богатые обычаи и традиции, многие из которых восходят к дохристианским языческим временам. Период подготовки к празднованию рождения Христа известен как Адвент (от латинского adventus – приход), и начинается с первого воскресенья между 27 ноября и 3 декабря. Каждое из адвентных воскресений имеет свое название (железное, бронзовое, серебряное, золотое). Сочельник не относится непосредственно к христианскому Рождеству, поскольку является последним днем Адвента и связанного с ним периодом рождественского поста. Ужин на Сочельник традиционно не обходится без ухи и картофельного салата с карпом. Рыба является традиционным символом христианства (Ichthys) и в то же время постной едой, приготовление рыбных блюд в рождественские праздники исторически подтверждено еще в XVII веке, но лишь в ХХ веке карп стал главным рождественским блюCARLSBAD REPORT

69

RU


RU

CARLSBAD REPORT

Традиции

начинаются с 25 декабря – Рождества Господа Бога или 1-го рождественского праздника, а 26 декабря (2-й рождественский праздник) отмечают праздник Стефана Первомученика. 6 января празднуют Богоявление, или праздник Трех царей (волхвов с востока), которые пришли в Вифлеем поклонится новорожденному Иисусу. Позже традиция сделала из волхвов трех царей. В воскресенье, следующее после Богоявления, отмечают Крещение Господне, которое завершает рождественский период церковного года. дом. В средние века и на заре Нового времени богатый рождественский стол символизировал достаток: подавали щи, кашу из перловой крупы и сушеных грибов, пучалку (пророщенный и обжаренный горох), винную колбасу, а в богатых мещанских семьях даже улиток. Во время торжественного ужина соблюдается ряд традиций и обычаев: например, сервируют на одну тарелку больше на случай незваного гостя, а чтобы деньги не переводились, под тарелки кладут монету или чешуйку. После праздничного ужина наступает время раздачи рождественских подарков, которые в чешских землях детям традиционно приносит Младенец Иисус. С Сочельником связан и ряд народных гаданий – в чешских семьях распространено литье олова, гадание по ореховой скорлупе, нарезание яблока и бросание туфельки незамужними девушками. Приготовление рождественского печенья является одной из самых распространенных рождественских традиций, и соблюдается в преобладающем большинстве чешских семей. Традиционной кульминацией Сочельника является полуночная месса, самым известным вариантом которой является Чешская рождественская месса Якуба Яна Рыбы. Неотъемлемым атрибутом праздника являются рождественские коляды. С XIII века на Рождество ставят ясли (вертеп). В Чехии они впервые появились в 1560 году в пражской церкви св. Климента. А с XIX века еще одним символом Рождества постепенно становится рождественская елка, которая широко распространилась на территории Чехии только после Первой мировой войны. Рождественские праздники 70

CARLSBAD REPORT

В России Рождество празднуют со времен принятия христианства в Х веке, и вначале среди язычников оно насаждалось с большими трудностями. Окончательную победу новых праздников ознаменовали только церковные реформы Петра I, которые значительно усилили роль церкви в культурной и общественной жизни. До сих пор русские рождественские праздники являются самобытным синтезом языческих суеверий, обычаев и ритуалов с христианским чествованием рождения Спасителя. Для православных подготовка к Рождеству начинается 28 ноября сорокадневным рождественским постом, который длится до 6 января. В отличие от чешской модели, в России Рождество празднуют после Нового года. Новогодние праздники начинаются 31 декабря, когда вечером семья собирается у праздничного стола, а Дед Мороз, которого часто сопровождает его внучка Снегурочка, приносит детям подарки. Эти фольклорные персонажи посещают русские семьи и раздают новогодние подарки подобно тому, как в Чехии 5 декабря ходят святой Николай с ангелом и чертом. Еще в начале ХХ века дети искали новогодние подарки под подушкой. Сегодня подарки кладут под украшенное дерево – елку. В полночь люди выходят на улицы и приветствуют Новый год. Во время православного рождественского поста вначале запрещено есть мясо в понедельник, среду и пятницу, со 2 января пост становится строже, а в Сочельник человек должен отказаться не только от всей еды, но и от всех грешных страстей. Прием пищи разрешен только вечером после богослужения, или после появления на

небе первой звезды. Богатый рождественский стол значительно отличается от европейского. Традиционно на праздничном столе должно быть 12 постных блюд, в числе которых традиционная кутья – пшеничная каша с медом, маком и орехами, и взвар – компот из сухофруктов. Кутью с незапамятных времен подавали на поминках, а взвар по случаю рождении ребенка, так что вместе они образуют некий синтез символов рождения и смерти Иисуса Христа, аналогию языческого круговорота жизни и смерти. Другими традиционными блюдами являются вареники с начинкой из картофеля, риса, капусты или грибов, и пшеничный пудинг с миндалем, изюмом, маком, сливами и сахаром. Как правило, также готовят жаркое из свинины с хреном или индюка с яблоками и гречневой кашей. Из сладостей пользуются популярностью медовый пряник и торт с масляным кремом. Праздники завершаются 19 января с приближением следующего важного церковного праздника – Крещения Господня. Несмотря на то, что в России верующих намного больше, чем в Чешской Республике, как правило, это не практикующие верующие, которые посещают богослужения только по случаю больших праздников. После запрета празднования Рождества в 1918 году многие обычае надолго канули в Лету. Рождество в Россию официально возвратилось только в 1990 году, когда правительство тогдашней Российской советской федеративной социалистической республики (РСФСР) приняло постановление о восстановлении Рождества как государственного праздника.


Tradice

Text: Šárka Lebedová, Foto: Archiv

CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

71


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

72

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CZ

KOLEKCE DÁMSKÉ ZNAČKY CARTISE PRO PODZIM A ZIMU 2013 JE ZNOVUOBJEVENÍM KLASICKÉHO KOUZLA A PŘITAŽLIVOSTI SOUČASNÉ MODERNÍ ŽENY.

Tato sezóna se vyznačuje velkolepým výběrem barev, tvarů a povrchů určených k dotyku, vnímání a potěšení a představuje tak úžasný příběh inspirace, vzrušení a příjemných překvapení. Značka Cartise Vás vybízí k obarvení Vašeho života, zatímco se vydává na svoji dosud nejoslnivější cestu! „Jsme nadšeni, že při uvedení naší nové kolekce na tento úžasný trh můžeme spolupracovat s Módní Agenturou J.V.P.,“ řekli Sharoni a Gadi Padan, duo identických dvojčat a tvůrců značky Cartise. „Nemůžeme se dočkat, až budeme moci obarvit životy žen v České republice a na Slovensku!“

O značce Cartise Po celou dobu své téměř čtyřicetileté existence značka Cartise nepřestává nabízet jedinečný módní styl a  původní design určený pro skutečnou ženu. Naší vizí je vytvářet nádherné oblečení vhodné pro téměř každou postavu a umožnit tak ženám vyjádřit jejich vlastní osobitý styl. Naší postavě lichotící střihy nabízejí ženám rozsáhlý výběr jednotlivých oděvů, pomocí nichž mohou dosahovat nápaditých kombinací nejenom pro denní a večerní nošení, ale i pro zvláštní příležitosti. Jako návrháři se snažíme neustále se vyvíjet a vytvářet strhující kolekce, které ženě dopomohou nejen ke zvýšení sebevědomí, ale také ke svobodnějšímu projevu její ženskosti. Značka Cartise má mezinárodní zastoupení ve specializovaných obchodech a buticích ve více než 27 zemích všech pěti světadílů. A  protože se značka Cartise vyvíjí, není pochyb, že bude i nadále nabízet originální, vysoce kvalitní design přizpůsobený životnímu stylu moderní ženy.

PR

Komerční prezentace

Dům značkové módy Arkády Pankrác / Na Pankráci 86,140 00 Praha 4 www.dzm.cz CARLSBAD REPORT

73


RU

CARLSBAD REPORT

PR

Бизнес-презентация

74

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

RU

КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКОГО БРЕНДА CARTISE ОСЕНЬЗИМА 2013 – ЭТО ПОВТОРНОЕ ОТКРЫТИЕ КЛАССИЧЕСКОГО ОБАЯНИЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ. Этот сезон отличается великолепным подбором цветов, форм и текстур, предназначенных для осязания, восприятия и удовольствия, рассказывая увлекательную историю вдохновения, искушения и приятных сюрпризов. Отправляясь в свое самое головокружительное путешествие, бренд Cartise приглашает Вас раскрасить свою жизнь яркими красками! «Мы очень рады, что в рамках презентации нашей новой коллекции на этом перспективном рынке нам представилась возможность сотрудничества с модельным агентством J.V.P.» - заявили создатели бренда Cartise, близняшки Шарони и Гади Падан. «Мы с нетерпением ждем возможности скрасить жизнь женщин в Чешской Республике и Словакии!».

О бренде Cartise На протяжении всей своей почти сорокалетней истории бренд Cartise не устает предлагать уникальный модный стиль и аутентичный дизайн, рассчитанный на настоящую женщину. Наша миссия – создавать великолепную одежду, подходящую практически для любой фигуры, которая позволит женщинам выразить собственный индивидуальный стиль. Наши льстящие фигуре фасоны воплощены в широком ассортименте одежды, позволяющем создавать яркие комбинации не только дневной и вечерней одежды, но и одежды для особых случаев. Как модельеры мы стремимся постоянно создавать увлекательные коллекции, которые помогут женщине повысить самооценку и свободнее выразить свою женственность. Бренд Cartise представлен в специализированных магазинах и бутиках в более чем 27 странах на всех пяти континентах. А поскольку бренд Cartise идет в ногу со временем, можно не сомневаться, что и в будущем он будет радовать нас оригинальным, высококачественным дизайном, соответствующим образу жизни современной женщины.

PR

Бизнес-презентация

Dům značkové módy Arkády Pankrác / Na Pankráci 86,140 00 Praha 4 www.dzm.cz CARLSBAD REPORT

75


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní památka

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V MOSTĚ

76

CARLSBAD REPORT


Kulturní památka

CARLSBAD REPORT

CZ

ZHMOTNĚNÝ SYMBOL NESMRTELNOSTI DUCHOVNÍCH HODNOT

Novodobá věž kostela s výtahem nyní funguje jako rozhledna. V  zimním období je možné památku navštívit v  době adventních koncertů a  mší, ale také v  rámci skupiny po předchozí domluvě se správou kostela. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Kostelní 289, 434 01 Most kostel.most@usti.npu.cz +420 724 030 513 www.kostel-most.cz

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Národního památkového ústavu.

Most přes řeku Bílinu byl značně důležitou součástí velmi staré obchodní solné stezky, střežené na počátku 11. století vladykou Hněvem – po něm dodnes nese své jméno vrh Hněvín i kamenný hrad na něm. Most byl od 13. století stále bohatnoucím přemyslovským královským městem. V  19. století byly v  okolí objeveny naleziště uhlí, v  polovině 20. století však těžba již natolik zintensivněla, že se počalo budovat moderní sídliště pro dělníky z místních dolů. V roce 1964 padlo definitivní rozhodnutí o likvidaci celého starého města a  vytěžení uhlí pod ním, což mělo zafinancovat novou výstavbu. Odpor odborníků k  tak neuvěřitelnému rozhodnutí přinutil nakonec komunistickou vládu zachránit alespoň jeden z velkého množství architektonických skvostů. Symbolem likvidace významného středověkého města se tak stal gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, resp. jeho slavný přesun. Kostel byl vyklizen, částečně demontován, zbaven věže a  odříznut od základů i  krypty, která byla stěhována samostatně. Celá stavba byla vyztužena železobetonovou skořepinou a ocelí. Obrovský kolos o deseti tisíci tunách byl spuštěn na kolejnice a  rychlostí dvou centimetrů za minutu posunován 841 metrů téměř celý měsíc. V  roce 1975 tak kostel nově zakotvil na bývalém předměstí původního Mostu v blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Asi největším unikátem interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie jsou renesanční reliéfní polychromované výjevy z Bible na poprsnici empory. Je jich celkem 42 a  jsou rozděleny do 22 polí tak, aby obrazy ze Starého a  Nového zákona tvořily významové protějšky. Neznámý Mistr mostecké empory zde v živoucích scénách zvěčnil nejen tehdejší mostecké měšťany, ale i  sám sebe. Jedinečná je rovněž mistrovská ornamentika kamenného žebroví kleneb, gotická kazatelna s  původními malbami z  období počátku výstavby kostela, křtitelnice a  pastoforium – gotická schránka na hostie v  podobě malé věžovité architektury s  vzácnou renesanční výzdobou. Text: Jana Hessová, Foto: Archiv NPÚ

CARLSBAD REPORT

77


RU

CARLSBAD REPORT

Памятник культуры

КОСТЕЛ ВОЗНЕСЕНИЯ ДЕВЫ МАРИИ В МОСТЕ ВОПЛОЩЕННЫЙ СИМВОЛ НЕПРЕХОДЯЩИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

78

CARLSBAD REPORT


Памятник культуры

вать новое строительство. Сопротивление специалистов против такого выходящего за всякие рамки решения, в конце концов, вынудил коммунистическую власть сохранить хотя бы одну из многих архитектурных жемчужин. Символом ликвидации важного средневекового города стал готический костел Вознесения Девы Марии, то есть его знаменитый переезд. Костел был освобожден от вещей, частично демонтирован, лишен башни и отрезан от фундамента и склепа, который перенесли отдельно. Здание было армировано с помощью стали и заключено в железобетонную оболочку. Колосс весом в десять тысяч тонн был установлен на колею и со скоростью два сантиметра в минуту был перемещен на 841 метр, это заняло почти месяц. В 1975 году костел обосновался на бывшем предместье древнего Моста, неподалеку от барочного госпиталя с готическим костелом Святого Духа. Наверное самой ценной и неповторимой достопримечательностью интерьера костела Вознесения Девы Марии являются ренессансные рельефные полихромные сцены из Библии на ограждающей стене эмпоры. В общей сложности 42 сцены распределены на 22 поля таким образом, чтобы сцены из Старого и Нового Завета составляли смысловые противоположности. Неизвестный Мастер мостецкой

Текст: Яна Гессова, Фото: Архив ГНИИКН

REPORT

эмпоры в живых сценах увековечил не только мостецких мещан былых времен, но и себя самого. Уникальной является и высокохудожественная орнаментика каменных нервюр сводов, готическая кафедра с оригинальной росписью времен строительства костела, купель и пастофорий – в готической архитектуре место для хранения облаток в виде небольшой башенки с ценим ренессансным декором. Новая башня костела с лифтом служит в качестве обзорной башни. Зимой памятник архитектуры можно посетить в период предрождественских концертов и месс, а также в составе группы по предварительной договоренности с администрацией костела. Костел Вознесения Девы Марии в Мосте, Kostelní 289, 434 01 Most kostel.most@usti.npu.cz, +420 724 030 513 www.kostel-most.cz CARLSBAD REPORT

79

RU

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Государственного научно-исследовательского института культурного наследия.

Мост через реку Билину был очень важной частью древнего соляного пути, охраняемого в начале XI века владыкой Гневом, в честь которого получил свое название холм Гневин и расположенный на нем каменный замок. С XIII века Мост был богатым пржемысловским королевским городом. В XIX веке в его окрестностях были обнаружены месторождения угля, а в середине ХХ века угледобыча стала такой интенсивной, что было начало строительство современного спального района для рабочих из местных шахт. В 1964 году было принято окончательное решение о полной ликвидации старого города и разработке расположенных под ним месторождений, за счет чего предполагалось профинансиро-

CARLSBAD


CZ

CARLSBAD REPORT

PR

Komerční prezentace

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky na vysoké školy v ČR

Program zahrnuje: • • • • • •

Půlroční nebo celoroční kurz českého jazyka Kariérové poradenství a pomoc s výběrem vysoké školy Pomoc s nostrifikací vysvědčení o středoškolském vzdělání Pomoc s podáním přihlášky na vybranou vysokou školu Pomoc s vyřešením všech právních, bytových a jiných problémů Vysvědčení CEFR

Půlroční nebo roční jazykový program umožňuje uchazeči získat úroveň českého jazyka potřebnou pro studium na státních a soukromých vysokých školách v ČR.

Studenti se vždy mohou spolehnout na naši podporu a pomoc Našim úkolem je pomoc studentům s řešením každodenních problémů a jejich rychlá adaptace. Naším cílem jsou spokojení studenti soustředění na výuku a přípravu k přijímacím zkouškám.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA AKCENT COLLEGE - MALÁ ŠKOLA S INDIVIDUÁLNÍM PŘÍSTUPEM AKCENT College patří mezi soukromé vysoké školy, které sice nemají dlouhou tradici, ale které si zakládají na tom, že jejich absolventi najdou široké uplatnění v praxi. Zaměřujeme se na přípravu lektorů pro jazykové vzdělávání dospělých a nabízíme prezenční i kombinované tříleté bakalářské studium programu Specializace v pedagogice v oborech: Angličtina jako cizí jazyk Čeština jako cizí jazyk 80

CARLSBAD REPORT

O akreditaci oboru Ruština jako cizí jazyk jednáme s MŠMT.

Co svým studentům nabízíme? • obory zaměřené jako jediné v ČR na vzdělávání jazykových lektorů dospělých • atraktivní předměty vyučované renomovanými vysokoškolskými učiteli • okamžité ověřování teoretických poznatků ve vyučovací praxi • efektivní studium organizované po

• •

malých skupinách knihovnu, moderně vybavené učebny, internetovou kavárnu s WIFI připojením vstřícné prostředí

Co zaručujeme svým absolventům? Absolventi budou dobře teoreticky i prakticky připraveni pro profesi jazykového lektora dospělých, naučí se cizí jazyky a budou připraveni i pro navazující magisterské studium.


CARLSBAD REPORT

Курсы подготовки к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения ЧР

Помощь с подачей заявления о поступлении в выбранное высшее учебное заведение Помощь с решением всех юридических, бытовых и других проблем Сертификат CEFR

• Шестимесячная или годовая языковая программа позволяет овладеть чешским языком на уровне, необходимом для обучения в государственных и частных высших учебных заведениях ЧР. В программу входит: • Шестимесячный или годовой курс чешского языка • Карьерный консалтинг и помощь при выборе высшего учебного заведения • Помощь с нострификацией аттестата о среднем образовании

RU

Студенты всегда могут положиться на нашу поддержку и помощь Наша задача – помочь студентам в решении повседневных проблем и обеспечить их быструю адаптацию. Нашей целью являются довольные студенты, сосредоточенные на учебе и подготовке к вступительным экзаменам.

ЧАСТНОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ AKCENT COLLEGE – НЕБОЛЬШОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ AKCENT College входит в число частных высших учебных заведений, которые хоть и не имеют давних традиций, но стремятся обеспечить своим выпускникам широкие возможности профессиональной самореализации.

Аккредитация специальности Русский язык в качестве иностранного находится на рассмотрении в министерстве образования.

Что мы предлагаем свои студентам?

Мы специализируемся на подготовке преподавателей в области языкового образования взрослых, и предлагаем дневное и комбинированное обучение по трехлетней бакалаврской программе «Педагогическая специализация» по специальностям:

Что мы гарантируем свои выпускникам?

Английский язык в качестве иностранного Чешский язык в качестве иностранного

единственные в Чешской Республике специальности, направленные на подготовку преподавателей иностранных языков для взрослых престижные предметы, преподаваемые именитыми вузовскими преподавателями немедленная проверка теоретических знаний на педагогической практике

эффективное обучение в составе небольших групп библиотека, современные аудитории, интернет-кафе с WIFI доброжелательное окружение

Выпускники будут хорошо теоретически и практически подготовлены к профессии преподавателя иностранных языков для взрослых, выучат иностранные языки и будут готовы к продолжению обучения по магистерской программе.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ AKCENT College s.r.o. мы говорим по-русски Bítovská 5, 140 00 Praha 4 моб. тел.: +420 606 158 386 Тел.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

KONTAKT

PR

Бизнес-презентация

AKCENT College s.r.o. hovoříme rusky Bítovská 5, 140 00 Praha 4 mob.: +420 606 158 386 Tel.: +420 261 109 246 akcentcollege@gmail.com e-mail: info@akcentcollege.cz skype: akcent.college www.akcentcollege.cz

CARLSBAD REPORT

81


CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní událost

LEGENDÁRNÍ JOSEF VÁCHAL „OBÝVÁ“ BECHEROVU VILU

82

CARLSBAD REPORT


Kulturní událost

CARLSBAD REPORT

CZ

grafických listů např. Černou mši, Sabath, Ostrov blaženců, Večer, Madonu, Město, Rodinu vodníkovu ad., také cykly Bellum, Legendenbilder a Odchod člověka i Váchalem vydanou knihu Putování malého elfa. Karlovarská výstava meziválečnou éru Váchalovy tvorby dokumentuje především autorskými knihami. Kromě monumentálního Moru v  Korčule tak návštěvník uvidí i Postylu kacířskou, Magii budoucnosti a řadu drobnějších a méně známých knih. Výstava nese kromě uměleckého též osobní rozměr založený na bázi přátelství mezi autorem a  sběratelem jeho děl. Vzniklé pouto dokumentuje vzájemná korespondence, která společně s dobovými dokumenty a fotografiemi nese vnitřní mezilidské a zároveň i přeshraniční poselství. Výstavu se organizátorům podařilo uspořádat právě v roce stoletého jubilea od vzniku přátelství mezi českým autorem a německým obdivovatelem jeho tvorby. Výstavní projekt pořádaný Galerií umění Karlovy Vary je podpořen Česko-německým fondem budoucnosti. Díla jsou zapůjčena z  Památníku národního písemnictví a  ze soukromých sbírek. Výstava nazvaná Legenda Josef Váchal je přístupná do 5. ledna 2014. Otevřeno je od úterý do neděle v čase od 10 do 17 hodin.

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Galerie umění Karlovy Vary.

Karlovarská interaktivní galerie Becherova vila zve návštěvníky na výstavu děl významného solitéra českého umění 1. poloviny 20. století Josefa Váchala. Expozice překvapuje šíří uměleckého záběru legendárního výtvarníka i  dobovými souvislostmi, které daly jednotlivým dílům vzniknout. Vystavené exponáty pocházejí ze sbírky autorova německého přítele Paula Heinickeho.   Sbírka vystavená pod názvem Legenda Josef Váchal představuje veřejnosti poprvé v  historii nejen známé grafické listy, ale také unikáty z  umělcovy tvorby   - keramiku, knihy i  malbu a  především zajímavou korespondenci mezi oběma přáteli. Josef Váchal byl český malíř, grafik, ilustrátor, sochař i  řezbář. Realizoval se též jako spisovatel a básník. V jeho tvorbě se zrcadlí expresionismus, ale zřetelné jsou v jeho dílech též prvky symbolismu, naturalismu a secese. Charakteristickým je však pro něj vlastní, stylově nevyhraněné umělecké vyjádření. Širocespektrální záběr tohoto umělce dokumentuje skutečnost, že vytvářel také vlastní knihy, které nesly podobu uměleckého rukodělného artefaktu. Opatřoval je četnými ilustracemi dřevorytem. Vlastní knihy si sám sázel, vázal i  tiskl. Knihy vydával v  omezeném nákladu několika kusů. Tituly Krvavý román, Šumava umírající a romantická a Receptář barevného dřevotisku  jsou natolik jedinečné, že se zařadily mezi nejvýznamnější díla české grafiky 20. století. Kromě jediné krajinomalby, která se ve sbírce Paula Heinickeho dochovala, si návštěvníci na výstavě budou moci prohlédnout řadu Váchalových dřevorytů vzniklých v předválečné době. Diváci tak spatří početnou sbírku volných Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv GUKV

Interaktivní galerie Becherova vila Krále Jiřího 9 360 01 Karlovy Vary www.becherovavila.cz CARLSBAD REPORT

83


RU

CARLSBAD REPORT

Культурное событие

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЙОЗЕФ ВАХАЛ «ПОСЕЛИЛСЯ» В ВИЛЛЕ БЕХЕРА

84

CARLSBAD REPORT


Культурное событие

Карловарская интерактивная галерея Вилла Бехера приглашает на выставку известного представителя чешского искусства первой половины ХХ века Йозефа Вахала. Экспозиция поражает широтой творческого диапазона и историческим контекстом творчества легендарного деятеля искусства. Представлены работы из коллекции немецкого друга автора Пауля Гейницкого. Коллекция под названием «Легенда Йозеф Вахал» впервые в истории представляет вниманию общественности не только известные графические произведения, но и уникальные образцы творчества Вахала – керамику, книги и живопись, и прежде всего – интересную переписку двух друзей.

Кроме одного пейзажа, сохранившегося в коллекции Павла Гейницкого, посетители выставки смогут ознакомиться с рядом ксилографий, созданных Вахалом в довоенный

Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив ККГ

REPORT

RU

период. Зрители увидят многочисленную коллекцию графических работ, в частности «Черная месса», «Шабаш», «Остров блаженных», «Вечер», «Мадонна», «Город», «Семья водяного» и пр., циклы «Bellum», «Иллюстрации к легендам» и «Уход человека», а также изданную Вахалом книгу «Странствие маленького эльфа». Межвоенный период творчества автора представлен на карловарской выставке, главным образом, авторскими книгами. Кроме монументальной «Чумы в Корчуле» посетители увидят «Еретическую постиллу», «Магию будущего» и ряд небольших малоизвестных книг. Выставка кроме художественного имеет и личное измерение, в основе которого дружба между автором и коллекционером его работ. Их отношения отражены в переписке, которая вместе с историческими документами и фотографиями имеет глубокий межчеловеческий и международный посыл. Выставку удалось организовать в столетнюю годовщину возникновения дружбы между чешским автором и немецким поклонником его творчества. Выставочный проект, организованный Карловарской картинной галереей, получил поддержку Чешско-немецкого фонда будущего. Работы предоставлены Музеем национальной письменности и частными коллекционерами. Выставка «Легенда Йозеф Вахал» продлится до 5 января 2014 года. Время работы: вторник-воскресенье с 10 до 17 часов. Интерактивная галерея вилла Бехера Krále Jiřího 9 360 01 Karlovy Vary www.becherovavila.cz

CARLSBAD REPORT

85

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарской картинной галереи.

Йозеф Вахал – чешский живописец, график, художникиллюстратор, скульптор и резчик по дереву, а также писатель и поэт. На его творчестве отразилось влияние экспрессионизма, с вкраплениями символизма, натурализма и модерна. Но его отличительной особенностью является индивидуальный, стилистически неопределимый художественный почерк. О широком творческом кругозоре Вахала свидетельствует и тот факт, что он издавал собственные книги – настоящие рукотворные художественные артефакты. Он самостоятельно иллюстрировал их ксилографиями, набирал, переплетал и печатал. Книги он издавал ограниченным тиражом в несколько экземпляров. Такие его произведения, как «Кровавый роман», «Шумава умирающая и романтичная» и «Сборник рецептов цветной ксилографии» ввиду своей уникальности входят в число выдающихся достижений чешской графики ХХ века.

CARLSBAD


CZ

CARLSBAD REPORT

Klasická vánoční skladba

JAKUB JAN RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ SVĚTOVĚ PROSLULÝ KLENOT ČESKÉ BAROKNÍ HUDBY 16.12.

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského městského divadla.

2013

86

CARLSBAD REPORT

Karlovarské městské divadlo


Klasická vánoční skladba / Классическое рождественское произведение

CARLSBAD REPORT

CZ RU

aplikovaná na liturgii tradiční mše vypráví o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám. Hudební forma mše představuje svým rozsahem devítidílnou skladbu pro orchestr, sólisty a sbor. Skladba byla již od svého vzniku interpretována v mnoha úpravách, které spočívaly ve změnách instrumentace, textu, melodie i v transpozicích do jiných tónin. Originální Rybova partitura se nedochovala. V současnosti hrané verze jsou proto sestavené na základě kritických rozborů různých opisů mše.

jaké oblibě se bude první ucelená liturgická česká vánoční mše těšit. Tajemství jejího úspěchu přitom tkví v použití nejprostší skladatelské techniky a motivů z lidových pastorel. Církevní kompozice proslavila jejího tvůrce po celé Evropě, stala se však neodmyslitelnou součástí vánočních svátků i v zámoří.

Obdivuhodné je, že skladba odrážející ryze český lidový prvek jak v textové, tak i hudební rovině, stále úspěšně konkuruje vánočním skladbám velikánů světové klasické hudby. Česká mše vánoční zazní také letos v předVánoční svátky si nelze představit bez Výjimečné dílo je kompozičně vystavě- vánočním období v nejslavnějších čestradiční České mše vánoční Jakuba no jako latinská hudební mše. Barokní kých lázních. Skladba Hej mistře naJana Ryby. Nejznámější česky psaná skladba je však citlivě zasazena do tu- vodí vánoční atmosféru v překrásném církevní vánoční skladba známá také zemského prostředí, což ji řadí mezi ob- prostředí karlovarského divadla, kde pod názvem Hej mistře je i dvě stě let líbené betlémské nebo jesličkové mše. ji 16. prosince uvede Nová česká píseň po svém vzniku významným symbo- Když ji rožmitálský kantor Jakub Jan za doprovodu Plzeňského komorního lem českých Vánoc. Pastorální hra Ryba v roce 1796 složil, nemohl tušit, orchestru.

ЯКУБ ЯН РЫБА: ЧЕШСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МЕССА

Карловарский

16.12. городской театр 2013

Невозможно представить себе рождественские праздники без традиционной Чешской рождественской мессы Якуба Яна Рыбы. Самое популярное церковное рождественское произведение, написанное на чешском языке, известное также под названием «Эй, мастер», спустя двести лет после своего создания остается одним из главных символов чешского Рождества. Пасторальное представление вместе с литургией традиционной мессы посвящено вести о рождении Христа, о приходе волхвов к его колыбели. Музыкальная форма мессы представляет собой большое произведение из девяти частей для оркестра, солистов и хор. С момента своего создания месса исполнялась во многих интерпретациях, состоящих в изменении инструментальRU

ной обработки, текста, мелодии и переведения в другие тональности. Оригинальная партитура Рыбы не сохранилась, поэтому исполняемая в наши дни версия была создана на основании тщательного изучения разных копий мессы. Композиция этого исключительного произведения отвечает принципам латинской музыкальной мессы. Созданное в период барокко произведение Рыбы чутко отражает чешские музыкальные традиции, поэтому часто исполняется в ходе рождественского богослужения. Сочиняя в 1796 г. Чешскую рождественскую мессу, рожмитальский учитель Якуб Ян Рыба не представлял себе, какую популярность она приобретет, а притом секрет ее успеха состоит в использовании простейших компо-

Text: Lýdie Tallová, Foto: Archiv / Текст: Лидия Таллова, Фото: Архив

зиционных приемов и мотивов народных пасторалей. Церковное сочинение прославило его создателя во всей Европе, став неотъемлемой частью рождественских праздников даже за океаном. Примечательно, что это произведение, текст и музыка которого отражают чисто чешские национальные традиции, продолжает успешно конкурировать рождественским сочинениям великанов мировой классической музыки. Чешская рождественская месса Якуба Яна Рыбы прозвучит на главном чешском курорте в преддверии Рождества. 16 декабря «Эй, мастер» создаст рождественскую атмосферу в прекрасном карловарском театре в исполнении «Новой Чешской песни» и Пльзеньского камерного оркестра. CARLSBAD REPORT

87

Журнал Carlsbad Report является медиапартнером Карловарского городского театра.

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ЖЕМЧУЖИНА БАРОЧНОЙ МУЗЫКИ


CARLSBAD REPORT

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ OBCHODNÍ CENTRUM. ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР.

BOUTIQUE

88

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Lรกzeลˆskรก 3, 360 01 Karlovy Vary

CARLSBAD REPORT

89


CZ

CARLSBAD REPORT

Hudební odkaz

PŘÍBĚH LEGENDÁRNÍ

TICHÉ NOCI Říká se, že hudba dokáže spojit národy, zapudit nenávist i zlost. A nejinak tomu je i v  případě vánočních koled písní, které se tradičně zpívají během významných  křesťanských  svátků. Jedním z  nejznámějších celosvětových evergreenů, který dodnes oslovuje posluchače nejrůznějšího původu i vyznání je bezpochyby Tichá noc. Píseň, jež byla původně jakýmsi rychlým východiskem z  neočekávaně vzniklé situace, byla přeložena do více než 200 jazyků a svou čistotou a jednoduchostí okouzluje v období Vánoc zpěváky i posluchače po celém světě. Slavná vánoční píseň „Tichá noc, svatá noc“ se díky náhodě zrodila téměř před 200 lety v hornorakouské vesničce Oberndorf nedaleko Salcburku. Stalo se tak na Štědrý den 24. prosince roku 1818, kdy tamního  kaplana  a básníka Josepha Mohra při kázání na slavnostní mši vyrušil obernsdorfský  učitel a  varhaník  Franz Xaver Gruber s  tím, že varhany nečekaně vypověděly službu. Legenda praví, že jejich měchy nešťastně rozkousaly myši. Půlnoční mše však nemohla zůstat bez hudby. Nezbývalo tedy nic jiného než najít nejbližší možné řešení. Mohr si znenadání vzpomněl, že před dvěma lety napsal jakousi vánoční báseň - oslavu noci, v níž se narodil Spasitel. Učitel Gruber nezahálel, urychleně 90

CARLSBAD REPORT

se chopil příležitosti a s obdivuhodnou rychlostí zkomponoval hudbu ke kaplanovu textu. Tak se zrodila Tichá noc pro dva sólové hlasy, sbor a kytaru a o půlnoční mši 24. 12. 1818 měla budoucí slavná píseň premiéru v kostelíku sv. Mikuláše v Oberndorfu. Kaplan se zhostil tenoru a doprovodné kytary, učitel Gruber pak zpíval bas, nechyběl ani dětský smíšený sbor. Působivá a zároveň jednoduchá melodie si okamžitě získala své příznivce. Když poté do Oberndorfu zavítal varhaník Karl Mauracher, který rozbité varhany opravil, Gruber mu zahrál svou koledu, jež na Maurachera tak zapůsobila, že si ji odvezl a vypustil ji dále do světa. V nedalekém Tyrolsku se rozšířila díky rukavičkářům Strasserovým, kteří na ni údajně lákali zákazníky na jarmarcích. Původní zápis se bohužel nedochoval. Jeden z rukopisů Tiché noci, jenž byl objeven až v roce 1995, je nyní v Salcburském městském muzeu. Tuto píseň měl v oblibě dokonce i pruský král, který požádal Salcburk o získání jejího oficiálního opisu, neboť se domníval, že jejím autorem byl slavný skladatel Michael Haydn. V roce 1828 zazněla píseň na veřejném koncertě a zalíbila se rovněž saskému králi Bedřichu Augustovi. Svou další kariéru pak píseň rozšířila roku 1839 i mimo Evropu, kdy měla svou zaText: Šárka Lebedová, Foto: Archiv

oceánskou premiéru v New Yorku. Kostel svatého Mikuláše v Oberndorfu, kde se Tichá noc poprvé zpívala, se bohužel do dnešních dnů nedochoval. S dalšími domy ho smetla velká voda rozvodněného Salzachu. Na stejném místě byla postavena nová kaple, která nese název Kaple Tiché noci a na dveřích je vyryto: „Pokoj lidem na zemi, pokoj lidem dobré vůle.“ V současné době nejrozšířenější vánoční píseň za svou popularitu vděčí také zpěváku Bingu Crosbymu, který jako první začal natáčet vánoční desky a Tichou noc zahalil do populárního hávu. Úspěch to byl mimořádný, prodalo se jí tehdy sedm milionů kusů. V žebříčku vánočních šlágrů bývá stále na předních místech a nechybí na žádném řádném vánočním albu předních operních pěvců (Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, z  českých pak Eva Urbanová) i populárních zpěváků (Elvis Presley, Sinead O‘Connor, Yvetta Simonová či Karel Gott). Přestože v  průběhu let docházelo několikrát k diskuzím o autorství písně, dnes již ani seriózní znalec nepochybuje o Mohrově a Gruberově spoluautorství. Koleda byla napsána jako projev přátelství a hluboké víry a vznikla v době, kdy duše lidí byly sužovány napoleonskými válkami. Potřeba útěchy a povzbuzení byla na místě, a to se jí bezesporu podařilo.


CARLSBAD REPORT

Dům značkové módy Arkády Pankrác / Na Pankráci 86,140 00 Praha 4 CARLSBAD www.dzm.cz REPORT

91


RU

CARLSBAD REPORT

Музыкальное наследие

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ

«ТИХОЙ НОЧИ» Говорят, что музыке под силу сплотить народы, изгнать ненависть и злость. Это касается и рождественских коляд – песней, которые традиционно исполняются во время важных христианских праздников. Одним из самых известных в мире эвергринов, который во сих пор находит отклик у слушателей вне зависимости от происхождения и конфессии, является «Тихая ночь». Песня, которая сначала послужила своего рода аварийным решением неожиданной ситуации, была переведена более чем на 200 яыков, и своей чистой и простотой в рождественское время пленяет исполнителей и слушателей во всех уголках мира. Знаменитая рождественская песня «Тихая ночь, святая ночь» родилась по прихоти случая почти 200 лет тому назад в австрийской деревушке Оберндорф под Зальцбургом. Это случилось в Сочельник 24 декабря 1818 года, когда местного священника и поэта Йозефа Мора во время праздничной проповеди отвлек оберндорфский учитель и органист Франц Ксавьер Груббер и сообщил, что церковный орган неожиданно испортился. По преданию, его меха изгрызли мыши. Не оставалось другого выхода, как на скорую руку придумать какое-нибудь решение. Тогда Мор вспомнил, что два года назад он написал некий рождественский гимн во славу ночи рождения Спасителя. Учитель Грубер, не откладывая, в тот же день написал музыку к тексту священника. Так родилась «Тихая ночь» для двух солистов, 92

CARLSBAD REPORT

хора и гитары, а во время полуночной мессы 24 декабря 1818 года в церкви святого Николая в Оберндорфе состоялась премьера будущей знаменитой коляды. Священник исполнил партию тенора и аккомпанировал на гитаре, учитель Груббер пел басом, а детский смешанный хор подпевал. Впечатляющая и в то же время простая мелодия мгновенно завоевала сердца слушателей. Когда впоследствии Оберндорф посетил органист Карл Маурахер, который починил неисправный орган, Грубер исполнил для него свою коляду, которая произвела на Мурахера такое впечатление, что он заполучил ее копию и поделился ею с другими. В близлежащем Тироле она распространилась благодаря перчаточникам Штрассерам, которые по некоторым сведениям зазывали с ее помощью публику на ярмарках. К сожалению, оригинальная партитура была утеряна. Одна из рукописей «Тихой ночи», обнаруженная только в 1995 году, сейчас хранится в городском музее Зальцбурга. Эту песню полюбил и король Пруссии, который попросил у зальцбурских властей сделать ему официальную копию, поскольку предполагал, что ее автором был знаменитый композитор Михаэль Гайдн. В 1828 году песня была исполнена на публичном концерте, снискав благосклонность короля Саксонии Фридриха-Августа. Следующей важно вехой в истории песни стала ее заокеанская премьера в Нью-Йорке в 1839 году. Церковь святого Николая в Оберндорфе, где вперТекст: Шарка Лебедова, Фото: Архив

вые была исполнена «Тихая ночь», к сожалению не сохранилась. Вместе с другими домами она была разрушена наводнением из-за разлива реки Зальцах. На ее месте была построена часовня под названием Часовня Тихой ночи, на двери которой вырезана надпись: «Мир на земле, мир людям доброй воли». Самая распространенная в наше время рождественская песня свой популярностью обязана и певцу Бингу Кросби, который первым начал записывать рождественскую музыку, и выпустил «Тихую ночь» в популярной обработке. Пластинка снискала ошеломительный успех – было продано семь миллионов экземпляров. В рейтинге рождественских шлягеров «Тихая ночь» все еще занимает первые строчки, и без нее не обходится ни один рождественский альбом ведущих оперных певцов (Андреа Бочелли, Лучано Паваротти, из чешских – Ева Урбанова) и популярных исполнителей (Элвис Пресли, Шинейд О’Коннор, Ивета Симонова и Карел Готт). Несмотря на то, что на протяжении веков несколько раз возникали дискуссии по поводу авторства песни, сегодня даже серьезный знаток не ставит под сомнение соавторство Мора и Груббера. Коляда была написана в знак дружбы и глубокой веры, и возникла во времена, когда наполеоновские войны сеяли страх в человеческих душах. Острая потребность в утешении и ободрении нашла отклик в песне, и ей это, безусловно, удалось.


CARLSBAD REPORT

женская и мужская мода большие размеры

2. этаж | OD KOTVA Náměstí Republiky | Praha 1

www.adamis.cz inzerce / реклама

CARLSBAD REPORT

93


CARLSBAD REPORT

ARISTOKRAT MEZI ČASOPISY

94

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Dopřejte si intelektuální lázeň

Now available on iPad! www.lebaronmag.com

facebook.com/lebaronmag

CARLSBAD REPORT

95


CARLSBAD REPORT

96

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

97


CARLSBAD REPORT

98

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

CARLSBAD REPORT

99


CARLSBAD REPORT

100

CARLSBAD REPORT


CARLSBAD REPORT

Natka Diamond Forever, Starรก louka 62, 360 01 Karlovy Vary natka@natka.cz, +420 774 820 181, www.natka.cz

CARLSBAD REPORT

101


CARLSBAD REPORT

102

CARLSBAD REPORT

Cbr 122013  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...