Page 80

CZ

CARLSBAD REPORT

Společnost

SVATOJAKUBSKÁ CESTA ŽIVÝ FENOMÉN 21. STOLETÍ V severozápadním koutu Pyrenejského poloostrova se rozkládá španělská autonomní oblast s názvem Galície, která je již po několik staletí cílem Svatojakubské poutní cesty, jedné z nejvýznamnějších evropských náboženských poutí. Hlavním městem této oblasti a místem uložení ostatků svatého Jakuba je Santiago de Compostela, náležící ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO a příslušící k tzv. Camino Francés, první uznávané evropské poutní trase. Cestování je stejně staré jako lidstvo samo. Od počátků křesťanských dějin je poutnictví velice širokým tématem, rozděleným na tři základní světová centra: Jeruzalém, Řím a Santiago de Compostela. Mobilita středověkého člověka byla leckdy neuvěřitelná, až zarážející. Je zjevné, že poutnictví je symbolem a  zároveň přirozenou vlastností lidstva, je to určitá potřeba člověka hledat, uskutečnit cestu, a naleznout sám sebe. Latinské slovo peregrinus (z  per agere nebo per agrum), španělsky peregrino, německy Pilger, francouzsky pélerin a  anglicky pilgrim původně označuje cizince, člověka, který se nachází daleko od svého domova, vyhnance či exulanta. Teprve mezi 11. a 12. stoletím začalo toto slovo nabývat jiného významu.

py. Mezi 7. a 12. stoletím byla vytvořena legenda o působení apoštola Jakuba Většího v  Hispánii. Jakub Větší (nebo také Starší) byl starším bratrem svatého Jana Evangelisty a  jedním z  dvanácti apoštolů. Podle jedné z  pozdějších legend se svatý Jakub zázračně zjevil během bitvy u  Clavija, odkud pochází legendární mýtus Santiago Matamoros (Jakub Maurobijec). Král Alfonso a jeho následovníci pak vytvořili ze svatého Jakuba významný symbol boje proti Islámu. Proto se také stal tento světec patronem a ochráncem Španělska a den 25. července je dnem španělského státního svátku. Připadne-li svátek svatého Jakuba na neděli, zahajuje se v Compostele Svatý Jakubův rok.

Samotný fenomén „Camina de Santiago“ (Svatojakubské poutní cesty) má kořeny již v devátém století, tehdy byly v  Santiagu de Compostela nalezeny ostatky apoštola svatého Jakuba Většího. Název Santiago de Compostela může pocházet z  latinského Campus Stellae, španělského el Campo de las Estrellas čili hvězdné pole, které je spojováno se zázrakem, lépe řečeno se světly, jež lidé na tomto místě vídávali před tím, než zde byl objeven apoštolův hrob. Zpráva o nalezení ostatků se velmi rychle rozšířila po celém křesťanském světě a  fenomén středověkého křesťanského turismu zvaný poutnictví tak dorazil i do tohoto zapomenutého koutu Evro76

CARLSBAD REPORT

Tématika Svatojakubské poutní cesty zapustila své kořeny již v hlubokém středověku. Evropa a  především celé Španělsko jsou protkané sítěmi cest, Text: Šárka Lebedová, Foto: Šárka Lebedová

Carlsbad Report 11/2013  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report 11/2013  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement