Page 12

CZ

CARLSBAD REPORT

Rok české hudby

Magazín Carlsbad Report je mediálním partnerem Karlovarského symfonického orchestru.

KARLOVARSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR SLAVÍ ROK ČESKÉ HUDBY

Karlovarský symfonický orchestr v měsíci dubnu znovu výrazně přispívá k letošnímu Roku české hudby. Ten je vždy jednou za deset let nejen oslavou významných hudebních výročí, ale příležitostí k tvůrčí prezentaci české kultury. Vedle koncertu nazvaného „Noc české hudby“ s uvedením děl Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha uvede KSO i soudobou českou hudbu. Na koncertě s názvem „Večer autorského díla“ zazní 25. dubna v Lázních III v Karlových Varech Koncert pro housle a orchestr skladatele, dirigenta a houslisty Ondřeje Kukala, který je jednou z nejvýraznějších uměleckých osobností střední generace. Kukal bude koncert rovněž dirigovat, ve stejné úloze - při dirigování vlastní skladby s KSO - se představil již v loňské sezoně. Sólový part Kukalovy skladby provede vynikající houslista Leoš Čepický, který je rovněž primariem proslulého Wihanova kvarteta od jeho založení v roce 1985 až dosud. Koncert pro housle a orchestr z roku 1985 je jedním z raných děl Ondřeje Kukala. Premiérově houslový koncert provedl houslista Pavel Šporcl 20. května 1985. Většina Kukalových děl, jejichž souhrn čítá více než třicet opusových čísel, je vydávána a pravidelně interpretována doma i v zahraničí. 10

CARLSBAD REPORT

Většinu jeho skladatelské produkce nahrál Český rozhlas a řada skladeb je dostupná na CD. Kukalovo dirigentské umění navazuje na nejlepší tradice českého reprodukčního umění, sahající přes Josefa Vlacha až k Václavu Talichovi. V dosavadní Kukalově umělecké činnosti je patrný výrazný zájem o českou hudbu, počínaje klasicismem až po dvacáté století. Duben ve spojitosti s Rokem české hudby však znamená pro KSO ještě další výrazný počin. Právě v tomto měsíci doznává finálních prací nová nahrávka karlovarských symfoniků - Rocková mše. Jde o unikátní hudební projekt českého skladatele Daniela Kyzlinka a anglického textaře a písničkáře Johna de Jonga. KSO dílo ve světové premiéře uvedl ve spolupráci s jazzovým oktetem Karlovarský Repre Band a hosty v rámci loňského zahájení lázeňské sezony. Již tehdy padlo rozhodnutí zaznamenat toto dílo na hudební nosič. V tuto chvíli jsou všechny hudební části již hotové, pracuje se na mixování a masteringu - konečných zvukových úpravách. CD s nahrávkou Rockové mše si budou zájemci moci opatřit na začátku příštího měsíce. Text: Lev Havlíček, Foto: Archiv KSO

Carlsbad Report 04/2014  
Carlsbad Report 04/2014  
Advertisement