Page 1

DTD deska HPL bílá DTD deska HPL bílá

1 590 1 572

1 356

18

větrací otvor

80

18

18

1 492 80

18

DTD deska HPL bílá

MINERÁLNÍ IZOLACE

2 420

2 470

DŘEVĚNÝ RÁM

2 372

2 470

TEXTILIE KOTVENA K RÁMU

KRYT BANKOMATU

TEXTILIE KOTVENA K RÁMU

MATERIÁL: - DTD deska

DTD deska HPL bílá

MINERÁLNÍ IZOLACE

POVRCH: - HPL, barva bílá (stejná jako u bankovního nábytku od firmy STORYDESIGN) - sokl a napojení na zeď - HPL, barva černá (stejná jako u bankovního nábytku od firmy STORYDESIGN)

DTD deska HPL černá

KOVÁNÍ: - systémové, bez úchytek, povrch nerez (popř. imitace)

DTD deska HPL černá

50

ZÁMEK: nábytkový POZNÁMKA: Všechny rozměry je nutno přeměřit a převzít dle skutečného provedení na stavbě. Po získání zakázky od objednatele vyhotovuje výrobní a montážní dokumentaci dodavatel. Dokumentace musí být schválena generálním projektantem, a to před započetím výroby.

ŘEZ B

B

ŘEZ A

1 335

1 356

DTD deska HPL bílá

1 281 osa otvoru ve skle

POHLED BOČNÍ 1

DTD deska HPL bílá

DŘEVĚNÝ RÁM

18

80 163

1 356

75

75

DTD deska HPL černá

540

790

A

A

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

TEXTILIE KOTVENA K RÁMU

POHLED SHORA

Pobočka Raiffeisenbank, a.s. OC Forum Nová Karolina 702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava

DTD deska HPL bílá

1 590

AKCE

INVESTOR

Raiffeisenbank a.s. DTD deska HPL bílá

B

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

POHLED ČELNÍ

75

1 356 1 281

rala s.r.o. IČ: 27218015

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 116-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

AUTOŘI

ČÍSLO ZAKÁZKY

1 590

98

Ing.arch. Radek Lampa Z_186 Ing.David Hřebačka Ing. Josef Brabec DTD deska HPL bílá

DTD deska HPL černá

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

ZÁSTUPCE

Ing. Josef Brabec

-

DATUM

PARÉ ČÍSLO

2 420

2 470

2 420 2 470

9/2011 ZMĚNA

DATUM ZMĚNY

-

-

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F.1.1.2.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

rala s.r.o. IČ: 27218015

DTD deska HPL bílá

NÁBYTKOVÝ ZÁMEK

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 116-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

POHLED BOČNÍ 1

50

DTD deska HPL černá

50

Ing.arch.Radek Lampa VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Josef Brabec

Ing.arch.Radek Lampa

VÝKRES

DTD deska HPL černá

POHLED ČELNÍ

VÝKRES KRYTU BANKOMATU MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

1:25

F.1.1.2.8.

10_oplasteni bankomatu  
10_oplasteni bankomatu  

vykres krytu bankomatu