Page 1

AKCE

Pobočka Raiffeisenbank, a.s. OC Forum Nová Karolina, 702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY INVESTOR

Raiffeisenbank, a.s.

+5,660

+0,150

±0,000

-0,015

bezp. mříž

OBCHODNÍ PASÁŽ

3 000

3 000

2 350 DŘEVĚNÉ PÓDIUM PCT-1 DODÁVKA STORY DESIGN

+3,015

4 000

+2,500

150

2 500

+2,500

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 117-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

AUTOŘI

ČÍSLO ZAKÁZKY

Logo RB v. 600 mm (viz v.č. F.1.1.2.6.) +3,000

SDK podhled plný

rala s.r.o. IČ: 27218015

+4,000

POBOČKA RFB, A.S.

bezesparý podhled SDK Rigips děrované desky RIGITON

miner. rastrový podhled 600×600mm

podhled zakrývající stávající rozvody (zajišťuje OC FNK)

SDK podhled plný

1 000

2 500

2 500

2 660

+5,000

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

+5,300

1 660

1 660

+5,660

Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4

+0,000

POZNÁMKA: Veškeré rozměry, tak jak jsou navrženy, vycházejí z podakldů dodaných OC a je nutno je ověřit na stavbě. Jakékoliv změny vyplývající z odchylek skutečného stavu od projektu je nutno konzultovat s generálním projektantem.

Ing.arch. Radek Lampa Z_186 Ing. David Hřebačka Ing. Josef Brabec VEDOUCÍ ZAKÁZKY

ZÁSTUPCE

Ing. Josef Brabec

-

DATUM

PARÉ ČÍSLO

9/2011 ZMĚNA

DATUM ZMĚNY

-

-

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ

SDK příčka, na konstrukci kovové, s miner. izolací, oboustranně dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS SK 14) SDK předstěna, bezpečnostní BT 3, na konstrukci kovové, na líci dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS OK 24 B3)

F.1.1.2.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

rala s.r.o. IČ: 27218015

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 117-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

Ing.arch.Radek Lampa VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Josef Brabec

Ing.arch.Radek Lampa

VÝKRES

ŘEZ A-A´ MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

1:50

F.1.1.2.5.

07_rez A-A'  

rez obchodni jednotkou s vyznacenymi konstrukcemi a vazbou mezi vyskami podhledu a nosnymi stropnimi konstrukcemi

07_rez A-A'  

rez obchodni jednotkou s vyznacenymi konstrukcemi a vazbou mezi vyskami podhledu a nosnymi stropnimi konstrukcemi