Page 1

LEGENDA MATERIÁLŮ

SDK příčka, bezpečnostní BT 3, na konstrukci kovové, s miner. izolací, oboustranně dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS SK 14 B3)

SDK příčka, bezpečnostní BT 2, na konstrukci kovové, s miner. izolací, oboustranně dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS SK 14 B2)

1 925

hled pod 0mm K SD v. 250 s.

1 900

6 610 plný

minerální podhled s.v. 2350 mm + bezp. mezistrop Rigips (BT3) ve v. +3000 mm

OBCHODNÍ PASÁŽ

minerální podhled s.v. 2500 mm P2 + bezp. mezistrop Rigips (BT3) ve v. +3000 mm

A061 SDK předstěna do v. 4000mm

OBCHODNÍ JEDNOTKA P2 A060

1.02

POKLADNA

7,1

P3

1.03

ŘEDITEL POBOČKY

9,1

P2

1.04

JEDNACÍ MÍSTNOST

10,1

P2

1.05

SERVEROVNA

3,1

P1

Pobočka Raiffeisenbank, a.s.

1.06

TECHNICKÁ MÍSTNOST

3,6

P1

OC Forum Nová Karolina, 702 00 Ostrava 2 - Moravská Ostrava

1.07

ZÁZEMÍ

11,5

P1

1.08

WC MUŽI

2,9

P1

1.09

WC ŽENY

3,4

P1

AKCE

SDK předstěna, bezpečnostní BT 3, na konstrukci kovové, na líci dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS OK 24 B3)

řešené prostory

sv.v. +3,015 mm

dveře opatřeny servopohonem se záložním zdrojem a elektrozámkem napojeným na EPS

POZNÁMKA: Veškeré rozměry, tak jak jsou navrženy, vycházejí z podkladů dodaných OC a je nutno je ověřit na stavbě. Jakékoliv změny vyplývající z odchylek skutečného stavu od projektu je nutno konzultovat s generálním projektantem. Místa chybějících nebo odstraněných nevyhovujících omítek, místa původního napojení vybouraných konstrukcí a místa demontovaných zařizovacích předmětů a odstraněných vedení instalací budou vyspravena a opatřena novou povrchovou úpravou dle navazujících ploch. U repasovaných výplní otvorů bude dle rozsahu poškození odstraněna stávající a provedena nová povrchová úprava rámu, vyměněno okenní kování, výplň nebo parapet.

STUPEŇ

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY INVESTOR

Raiffeisenbank, a.s. Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

LEGENDA POVRCHŮ

SDK předstěna, na konstrukci kovové, na líci dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres

skleněné plochy stávajících výkladců budou opatřeny bezpečnostní folií typu P2A

OBCHODNÍ JEDNOTKA

P1

Podlaha

VSTUP DO POBOČKY

A10

83,6

Sokl

1 950 50 2 050 3015

1 000 3 015

50

+/-0,000

skleněné plochy stávajících výkladců budou opatřeny bezpečnostní folií typu P2A

1 950

2 505 920

1 400 50

50 čelo podhledu od +3,000 do +4,000 (viz řez A-A´)

1 900

800 1 970

1 631 127

1 950 50

878 plný S DK s.v. 4 podhled 000m m

P2 A059

2 995

3 3 1 3

OBCHODNÍ JEDNOTKA

O1

KLIENTSKÁ HALA

Skl. podl.

SDK příčka, na konstrukci kovové, s miner. izolací, oboustranně dvojitě opláštěná, tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost - viz výkres (např. RIGIPS SK 14)

bezpečnostní roletová mříž

1 950

30

1 055 30

1.01 2 590

2 520 (NUTNO DODRŽET!!!)

Děrovaný SDK podhled s.v. 3000mm

A9

126

150

150

P2 A063

+ 0,150

1 530

1000x1000 mm beton C25/30 tl. 145 mm +KARI síť 100/100/5

OBCHODNÍ JEDNOTKA

+/-0,000

2 2 1 1

150

2 2 1 4

1.03

100

1.06

1 609

100

50

127

B2

S3

D1 L

A8

led dh o p DK m S ný 0m va 300 o r . Dě s.v

S.V. CCA +5000 MM (PODH ŘEŠENÍ P LED NENÍ SOUČÁ STÍ ROJEKTU POBOČK Y RFB, A.S .)

2 450

1 800

S1

700

1 0 4 4 1 025

1 1 1 4

397

3 720 30

+/-0,000

1 924

1.09

1.05

150

D2 R + 0,150

530 126

2 2 1 2

900 1 970

2 453

(2100)

1 730 100

700 1 970 D5 L A6 925 100 A7

100

1.02

B1

až k podhledu příčky (vyjma BT3 a BT2) až ke spodnímu líci stropní konstrukce (bezp. příčky k bezp. podhledu)

1 500

1 500 127 D3 R

770

800 1 970

A3

490

490 100

D4 R práh +0,150 B1

+ 0,150 lný 1 720 1 800 dp e l dh mm 00) o K p 50 0,0 SD .v. 23 d +/s 0o 0 (25

100

800 1 970 A1

220

A7 925

50

150 325

3 280

D6 R

m 10 m v. 20

450

(2100)

1 025 100

SDK nika pro skříň

230 220

150

+/-0,000

700 1 970

1 500

(2100)

+/-0,000 A4

A5

200

1 1 1 4

740

S2

M in 2 520 e s. ráln v. í 25 po 00 dh m le m d

800 100

A

600

1 0 4 4

2 2 2 1

4 300

1.07

9 150

plný odhled p K D S 0mm s.v. 250

100

A2

(2100)

1 620

sodobar

1.08

1.04

300

100

150

425

325

ed hl d po K D S mm ý n 00 va . 30 o r .v Dě s

2 855

100

2 220

P2 A052

OBCHODNÍ JEDNOTKA

970

(2100)

SUCHÁ OMÍTKA RIGIPS TL. 25 MM

1.01

Stěny

P2 A058

SUCHÁ OMÍTKA RIGIPS TL. 25 MM

150

SUCHÁ OMÍTKA RIGIPS TL. 25 MM

SDK předstěna do v. 4000mm

Plocha [m2]

Ozn. Účel místnosti

Strop

OBCHODNÍ JEDNOTKA SDK předstěna do v. 4000mm

Duragips příčka, bezpečnostní BT 3, na konstrukci kovové, s miner. izolací, oboustranně dvojitě opláštěná kombinací sádrovlák. a SDK desek,tloušťka a příp. požadavek na požární odolnost viz výkres (např. DURAGIPS 3.38.02 B3)

SDK příčka do v. 4000mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Podlaha

Sokl

Stěny

Strop

rala s.r.o. IČ: 27218015

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 117-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

AUTOŘI

ČÍSLO ZAKÁZKY

1

keramická dlažba

Ing.arch. Radek Lampa Z_186 Ing. David Hřebačka Ing. Josef Brabec

2

koberec

VEDOUCÍ ZAKÁZKY

ZÁSTUPCE

3

keramická dlažba + koberec

Ing. Josef Brabec

-

4

čisticí zóna

DATUM

PARÉ ČÍSLO

5

stávající podlahová krytina

9/2011

1

pásek z keramické dlažby v. 50 mm

ZMĚNA

DATUM ZMĚNY

2

kobercový pásek v. 50 mm

-

-

3

pásek z keramické dlažby v. 50 mm + kobercový pásek v. 50 mm (podlepen na tloušťku dlažby)

ČÁST DOKUMENTACE

ČÍSLO ČÁSTI

4

pásek z čisticí zóny v. 50 mm

5

stávající sokl

1

štuková omítka/SDK + malba

2

štuková omítka/SDK + stávající štuková omítka/SDK (příp. vysprávky) + nová malba

3

stáv. štuk. omítka (příp. vysprávky) + nová malba

4

keramický obklad do v. 2100 mm + malba

5

stávající keramický obklad

6

stávající keramický obklad + stávající štuková omítka/SDK (příp. vysprávky) + nová malba

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

F.1.1.2.

ZPRACOVATEL ČÁSTI

rala s.r.o. IČ: 27218015

Drtinova 557/10 150 00 Praha 5 tel.: 227 018 117-118 fax: 227 018 115 e-mail: rala@rala.cz

ZODP.PROJEKTANT ČÁSTI

Ing.arch.Radek Lampa VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

Ing. Josef Brabec

Ing.arch.Radek Lampa

1

SDK podhled děrovaný + malba

2

SDK podhled plný + malba

VÝKRES

3

SDK podhled plný + děrovaný + malba

PUDORYS 1.NP - NÁVRH

4

rastrový minerální podhled 600x600

5

stáv. podhled/stáv. štuk. omítka + nová malba

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

1:50

F.1.1.2.1.

03_navrh  

zakladni pudorys s vyznacenymi a popsanymi konstrukcemi a prvky interieru

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you