Page 6

Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Espai de seguretat En l’aplicació de l’identificador s’ha de respectar un marge de seguretat al seu voltant per garantir l’òptima percepció, lectura ireproducció correcta. A aquest efecte, s’ha definit una àrea de protecció que té la funciód’impedir que altres elements (imatges, tipografia, filets...) envaeixin l’identificador. Aquest marge de seguretat està determinat, com es veu a la imatge inferior, per l’amplada del “X”.

Centre Cultural

05

Manual  

Manual Punt Clau

Manual  

Manual Punt Clau