Page 1

Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Centre Cultural Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat.


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Index Introducció Logotip Logotip reticulat Espai de seguretat Reductibilitat Colors Versions cromàtiques Versions cromàtiques incorrectes Versions cromatiques correctes Tipografia Papeleria

02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 14


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Introducció L’identificador de “Punt Clau Centre Cultural” està compost per un símbol i un logotip. Aquest identificador és un conjunt harmònic en el qual la relació i la disposició dels elements que l’integren no poden ser alterades. La forma de la mà fa referencia al punt que ens referim. Sempre estarà la mà amb la tipografia. El seu color blau de la mau aporta joventud i sociabilitat. Al logotip hi destaca “Clau” amb una tipografia bold que te una gerarquia sobre “Punt”. A continuació, en una línea per sota de “Punt” consta la definició de que es tracta, “Centre Cultural” am una tipografía amb serifa per diferenciarla amb el nombre del centre . La tipografia té una lectura agradable, és moderna, de formes clares i objectives. El seu estil personal atrau l’atenció. Amb aquest identificador contundent, directe i explícit es representa el logotip de Punt Clau com a centre cultural en Barcelona. Aquest manual només recull les normes bàsiques d’aplicació de l’identificador. El Departament de Comunicació vetllarà perquè els diversos elements que calgui dissenyar mantinguin una coherència entre ells.

02


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Identificador

Centre Cultural

03


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Logotip reticulat. Aquí trobem el logotip retículat per poder ferho en dimensio ns molt més grans sesne cap problema , cla està sempre s’ha de respectar les mesures indicades.

16 x

Centre Cultural

6x

4x

9,5 x

5x

5,7 x

2x

2x

10 x

11,7 x

04


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Espai de seguretat En l’aplicació de l’identificador s’ha de respectar un marge de seguretat al seu voltant per garantir l’òptima percepció, lectura ireproducció correcta. A aquest efecte, s’ha definit una àrea de protecció que té la funciód’impedir que altres elements (imatges, tipografia, filets...) envaeixin l’identificador. Aquest marge de seguretat està determinat, com es veu a la imatge inferior, per l’amplada del “X”.

Centre Cultural

05


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Reductibilitat del logotip Si té un tamany inferior al 50%, redueix la llegibilitat i per seguretat la mínima tindriam al 50%.

100%

75%

50%

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural

06


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Reductibilitat del logotip amb fons negre Si té un tamany inferior al 50%, redueix la llegibilitat i per seguretat la mínima tindriam al 50%.

100%

75%

50%

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Colors

C: 65% M: 6% Y: 0% K: 0%

R: 72% G: 184% B: 230%

# 48B8E6 Pantone 298 C

C: 0% R: 0% G: 0% M: 0% B: 0% Y: 0% K: 100% # 000000 Pantone Process Black C

07


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Versions cromàtiques de l’identificador Versió negativa de l’identificador en color Amb aquesta nova mesura s’obté un contrast que permet la lectura òptima.

Centre Cultural

Centre Cultural

08


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Versions cromàtiques de l’identificador Versió de l’identificador a una tinta.

Centre Cultural

09


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Versions cromàtiques de l’identificador Versió de l’identificador a una tinta.

Centre Cultural

10


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Versions incorrectes sobre fons. Aquí podem veure uns exemples de com no podem col·locar el logotip sobre un fons. Mai ficarem el logotip sobre un fons clar, obscur, fotografia o degradats, ja que la llegibilitat es nula.

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural

Centre Cultural

11


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Versió cromàtica correcte El logotip anira sempre amb fons blanc amb el marge de seguretat però sense filet negre.

Centre Cultural

12


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Tipografia Les tipografies utilitzades per a la composició de l’identificador són la Myriad Pro, Myriad Pro Bold i la Bookman Old Style.

Bookman Old Style

aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL m M nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 1234567890 Myriad Pro

aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL m M nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 123456789 0 Myriad Pro Bold

aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 1234567890 13


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Papeleria Aquí podem veure la forma que s’utilitza el logotip en diferentes aplicaciones de papeleria.

50mm

Tarjeta de visita

Diagonal, 15 Barcelona 08917 699867466 Fax 93 3835948 www.puntclau.org

Centre Cultural

Sobre

Carpeta

14


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Papeleria Aquí podem veure la forma que s’utilitza el logotip en diferentes aplicaciones de papeleria.

Carta

Paper de carta

Fax

15


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Propostes de diverses aplicacions

Vehicles de trasports

Centre Cultural

Diagonal, 15 Barcelona 08917 699867466 Fax 93 3835948 www.puntclau.org

Centre Cultural

Centre Cultural

Diagonal, 15 Barcelona 08917 699867466 Fax 93 3835948 www.puntclau.org

Centre Cultural

16


Punt Clau Centre Cultural. Normes bàsiques d’aplicació de la imatge d’identitat

Propostes de diverses aplicacions


Sergi Bastida Disseny Grafic

Punt Clau Badalona 2010 Proyectes

Manual  

Manual Punt Clau

Manual  

Manual Punt Clau