Page 1


Beste fotoliefhebber, Op verzoek van enkele vrienden heb ik een fotoboek samengesteld. Ik ben natuurfotograaf. Mijn voornaamste onderwerpen zijn vogels, insecten, dieren, bloemen en planten. Af en toe gebruik ik mijn camera ook voor andere www.fotografie-etienne.be

onderwerpen. Fotograferen doe ik altijd met respect voor het onderwerp. Fotografie is een serieuze hobby voor mij. Ik hoop dat het kijken naar de foto’s je evenveel plezier verschaft als ik had met het maken ervan. Neem je tijd om eens door deze selectie te bladeren. Voor meer foto’s verwijs ik je naar mijn website. www.fotografie-etienne.be Veel plezier met mijn eerste boek ! Groeten,

E tienne


5

inhoud

1 • voorwoord

43 • knobbelzwaan

3 • inhoud

45 • kruisbek

5 • aalscholver

47 • kuifmees

7 • baardmannetje

49 • marmereend

9 • bijeneter

51 • pestvogel

11 • blauwborst

53 • purper reiger

13 • blauwe reiger

55 • roerdomp

15 • braamsluiper

57 • roodborst

17 • buidelmees

59 • roodborsttapuit

19 • dodaars

61 • sijsje

21 • edelhert

63 • specht (bonte)

23 • eekhoorn

65 • tapuit

25 • fuut

67 • velduil

27 • gekraagde roodstaart

69 • visarend

29 • geoorde fuut

71 • vlaamse gaai

31 • goudhaantje

73 • vliegenvanger

33 • graspieper

75 • vos

35 • grutto

77 • waterspreeuw

37 • ijsvogel

79 • winterkoning

39 • jan van gent

81 • woestijntapuit

41 • kluut

83 • macro’s


aalscholver [ Phalacrocorax carbo ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


7

De aalscholver is 80 tot 100 cm lang en heeft een spanwijdte van 121 tot 149 cm. De vogel is vrijwel geheel zwart, maar met een opvallende witte wang en een gele plek op de plaats van de aanhechting van de bek. De snavel is lang en voorzien van een haakvormige punt. In de broedtijd verschijnt er een witte "dijvlek". De dij is anatomisch geen dij, maar het bevederde scheenbeen (tibia) van de vogel, waarop bij volwassen aalscholvers tussen februari en juni een witte vlek verschijnt. De aalscholver heeft zwemvliezen tussen de voortenen en kan dus zwemmen en hij vangt vis door te duiken.


meer foto’s : www.fotografie-etienne.be


baardmannetje [ Panurus biarmicus ]

Het verenkeed van het baardmannetje heeft een oranjebruine kleur. Het mannetje heeft opvallende baardstrepen. Het vrouwtje verschilt van het mannetje door het ontbreken van de grijze kop en de kenmerkende baardstrepen. Ze hebben een lange staart, een dunne, spitse snavel en korte poten. De lichaamslengte bedraagt 12 tot 15 cm. Het baardmannetje leeft van insecten en spinnen, maar gaat in de winter over op rietzaad. Een late vorstperiode kan dit vogeltje fataal worden. Deze soort komt voor in Europa en AziĂŤ, van Mandsjoerije via Centraal-AziĂŤ tot aan Rusland en Zuid-Europa in rietvelden, aan de oevers van meren en aan de rand van dicht met riet begroeide moerassen.

9


bijeneter [ Merops apiaster ]

Bijeneters zijn mooi gekleurde, slanke en sierlijke vogels. Bijeneters hebben bijna allemaal verlengde middelste staartpennen, een slanke, gebogen snavel en puntige vleugels, waardoor ze lijken op grote zwaluwen. Ze worden vooral aangetroffen bij steile wanden Echte acrobaten in de lucht waar ze al vliegend insecten vangen, zoals  sprinkhanen, libellen en ook bijen. Voor hun nest graven ze holen in kanten aan akkers, weilanden enz... Bijeneters zijn 28 cm lang.   Hij is herkenbaar door zijn exotische kleuren, blauwgroene staart, gele keel en donkere oogstreep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. Bijeneters zijn insecteneters en behendige vliegers, die ook in vlucht insecten te grazen weten te nemen. De naam is afkomstig van zijn voornaamste voedselbron.   Om steken te voorkomen weet hij ze van hun angels te ontdoen door deze tegen een tak af te wrijven. Het nest wordt gemaakt in een gang onder de grond. Een legsel bestaat uit 4 tot 7, soms 10 eieren, die na een broedtijd van 22 tot 25 dagen uitkomen. Beide ouders zorgen voor het voeren van de jongen. meer foto’s : www.fotografie-etienne.be


11


blauwborst


13 [ Luscinia svecica ]

De blauwborst, is een stuk minder bekend. Deze soort broedt in lastig toegankelijk moerasgebied en trekt 's winters weg. De blauwborst was tussen ca.1900 en 1975 in Nederland en Vlaanderen een geleidelijk in aantal afnemende vogelsoort die broedde in kleine veenmoerassen, broekbossen langs beken en in grienden. Deze biotoop werd steeds zeldzamer door drooglegging en herverkaveling. Rond 1975 kwam hierin kentering. Door de afsluiting van het Haringvliet ontstonden verruigde, natte wilgenbossen in de Biesbosch. Ook in Flevoland ontstonden grote, moerassige natuurgebieden, evenals in het rivierengebied. Dit leidde ertoe dat de blauwborst tussen ca. 1975 en 2005 geleidelijk toenam. In Vlaanderen komt de blauwborst voor in kreken, opgespoten vlaktes en riviervalleien. De soort breidt zich ook daar verder uit, zelfs naar beekoevers in verder intensief gebruikte landbouwgebieden.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


De blauwe reiger is een vogel uit de reigerfamilie. De blauwe reiger is een vlees- en viseter die vissen en amfibieĂŤn eet, maar ook andere dieren als insecten en kleine zoogdieren worden wel buitgemaakt. De vogel is een veel geziene soort in ondiepe plekken, vijvers en poldersloten alsook in weilanden. De reiger wordt vliegend gezien langs grachten en bij meren; de broedkolonies bevinden zich in hoge bomen of in afgelegen bospercelen. De blauwe reiger is een grote vogel met een lengte van ongeveer 90 tot 98 centimeter en kan een lichaamsgewicht bereiken van zo'n 2 kilogram. Het mannetje en het vrouwtje zien er ongeveer hetzelfde uit. Beide geslachten hebben een grijze bovenzijde, vleugels en staart en de vleugeleinden zijn zwart. De kop is wit met een zwarte band door het oog, die doorloopt in een kuif. Ook de hals heeft een witte kleur maar is voorzien van lengtestrepen aan de voorzijde.


blauwe reiger

15

[ Ardea cinerea ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


braamsluiper [ Sylvia curruca ]


17 Ik heb het geluk gehad de braamsluiper te fotograferen en dit in een dicht begroeid gebied. De braamsluiper lijkt op de grasmus, maar is donkerder van kleur op de rug. Deze vogel meet ongeveer 13 cm en laat zich niet snel vrij fotograferen. De broedtijd is ongeveer 12 dagen. In de broedtijd komt de braamsluiper voor in BelgiĂŤ en in Nederland.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


buidel mees [ Remiz pendulinus ]

De buidelmees is een zangvogel. Anders dan zijn naam doet vermoeden, behoort de buidelmees niet tot de echte mezen maar tot een aparte familie van de buidelmezen. De vogel houdt zich op in loofbossen en struikgewas in de buurt van rivieren, plassen en meren, met een voorkeur voor bomen met lange afhangende takken zoals wilg en berk.


Zijn voedsel bestaat uit insecten, larven en eitjes. De buidelmees dankt zijn naam aan het soort nest dat hij bouwt. Het nest heeft namelijk veel weg van een buidel en heeft aan de zijkant een buisvormige ingang. Het bevindt zich vaak aan een tak boven het water. Het nest van de buidelmees bevat vijf tot acht eieren die gedurende twee weken bebroed moeten worden. Na drie weken vliegen de jongen uit.

19

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


dodaars [ Tachybaptus ruficollis ]


21 De dodaars is een kleine, gedrongen watervogel, kleiner dan een waterhoen. Hij is te herkennen aan het vuilwitte 'poederdons' op het achterlichaam, waaraan het dier zijn naam ("dodde-aars") te danken heeft. De dodaars is de kleinste fuut van Europa. Hij onderscheidt zich daarnaast van de andere Europese futen door zijn compactere uiterlijk, met rondere kop en kortere hals. De snavel is zeer klein en recht. Het staartje is zeer klein.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


edelhert [ Cervus elaphus ]


23

Begin oktober afgereisd naar de Hoge Veluwe in Nederland. Tijdens de bronstijd trekken de mannelijke dieren erop uit, ook uiterlijk is er een verandering te zien rond de hals, langere haren en worden gespierder. Ze proberen hun concurrenten te imponeren met een soort gebrul: het burlen. Je zou het kunnen omschrijven als iets dat tussen het brullen van een leeuw en het loeien van een stier, echt wel imposant om van dichtbij en in het wild te beleven. Ieder mannelijk dier tracht zijn roedel zo groot mogelijk te maken, dus ook meer nakomelingen. Eind mei begin juni worden de kalfjes geboren.

Het gewicht van het mannetje varieert tussen 90 kg en 140 kg. De vrouwelijke dieren variÍren van gewicht tussen de 70 kg en 120 kg. De schofthoogte varieert tussen 1 meter en 1,40 meter. meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


eekhoorn

25

[ Sciurus vulgaris ]

Eekhoorns behoren bij de familie van de knaagdieren. Het bekendste geslacht zijn de boomeekhoorns. Overdag zijn deze dieren actief en kan je ze tijdens je wandelingen in boomrijke gebieden bewonderen. Ze hebben een lang rond lichaam met een lange pluimstaart, bruin van kleur met een witte buik. Ze hebben lange klauwen waarmee ze in bomen klimmen en springen van tak tot tak. Zijn pluimstaart dient als roer waarmee hij zijn sprong kan sturen. Hun nest heeft een doormeter van 30 cm en bevind zich meestal tegen de stam op ongeveer zes meter boven de grond.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


Zoals alle leden van deze familie is de fuut een typische watervogel van plassen en meren. Zijn donkere oorpluimen geven hem een karakteristiek uiterlijk. Hij heeft een wit gezicht met een roodbruine en zwarte kraag eromheen die opgericht staat bij het baltsritueel. Zijn onderkant is wit, van boven is hij donker overgaand in roestbruin. Tussen oog en snavel zit een zwarte streep. De poten hebben geen zwemvliezen. De jongen zijn zwart-wit gestreept en vaak maken zij een ritje achterop de rug van hun ouders. Het ouderpaar begroet elkaar met een uitgebreid baltsritueel.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


fuut

27 [ Podiceps cristatus ]


gekraagde roodstaart [ Phoenicurus phoenicurus ]

De gekraagde roodstaart is een slanke en onopvallend vogeltje en is 13 tot 14 cm groot. Is vooral terug te vinden in het gebladerte van de bomen. Het vrouwtje en het mannetje hebben beiden een roest rode staart. De  mannetjes hebben een zwart gezicht met een witte streep boven het oog. Op de

rug is hij grijs, het vrouwtje is op haar rug grijsbruin, en oranje tot beige op de borst. Het leefgebied bestaat uit halfopen landschappen met oude bomen afgewisseld door struikgewas, oud dennenbos, parken en grote tuinen. De gekraagde roodstaart vind je in gans Europa.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


29


geoorde fuut [ Podiceps nigricollis ]

De geoorde fuut is een trekvogel en ongeveer even groot als de kuifduiker maar 's zomers heeft hij een zwarte hals. Ook zijn kop heeft een andere vorm. Bij de geoorde fuut is deze hoger en niet plat. Hij heeft een zwarte kop met een goudgele oorpluim. De ondersnavel van de geoorde fuut is naar boven gebogen en lijkt daardoor "opgewipt", de snavel van de kuifduiker is recht, dolkvorming. Het voedsel bestaat voornamelijk uit kleine vissen, schelpdieren en insecten, die in de vlucht worden gevangen. meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


31


goudhaantje Een mooi moment beleefd met deze mooie vogeltjes, in het havengebied van Rotterdam (Nederland) De goudhaantjes zijn kleine beweeglijke vogeltjes die tussen de bladeren jacht maken op insecten. In de winter sluiten ze zich soms aan bij troepjes mezen. Het gewone goudhaantje komt voor in Europa. Het goudhaantje wordt 8,5 cm groot, bij een gewicht van 4 tot 7 gram. Daarmee is deze vogel, samen met het nauw verwante vuurgoudhaantje de kleinste vogelsoort in Europa. De vogel heeft een tere snavel met een neusopening die bedekt is met veerborstels. Het bruingrijsgroene verenkleed is heel dicht met een zwart omzoomde kruinstreep, die bij het mannetje meer oranje en bij het wijfje geel is. Jaarlijks sterft 80% en daardoor wordt een goudhaantje gemiddeld slechts 8 maanden oud.

[ Regulus regulus ]


33

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


graspieper [ Anthus pratensis ]


De graspieper is een zangvogel. De graspieper lijkt veel op de waterpieper en de boompieper. Het is een kleine vogel van ongeveer 15 cm met een spanwijdte van 25 tot 27 cm en weegt ongeveer 25 gram. Het bovenste deel van de rug is duidelijk gestreept grijsbruin met olijfbruin. Dit patroon zie je ook op de bovenkant van de kop. De vleugelveren op de rug en in de middellange staart zijn zwart tot donkerbruin met vaal witte

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

randen. De stuit is ongetekend en oranjebruin. De buik is vuilwit en beige-geelachtig naar de flanken. Op de borst en flanken zitten gelijkmatige korte donkere strepen. De zijkant van de kop heeft een lichte wangmondstreep. De lichte wenkbrauwstreep is kort en vaag. De snavel is slank en heeft een donkere punt en bovenkant met een gele aanzet en onderkant. De dunne poten zijn licht oranjebruin met een zeer lange achtertenen.

35


De baltsroep van de grutto klinkt met wat fantasie als utto utto utto, dat hij snel achter elkaar roept. Aan deze roep dankt de grutto zijn naam. In de zomer heeft het mannetje van de grutto een oranjebruine kop, nek en borst. Ook de snavel is aan de kopzijde oranje. De flanken en de buik zijn gevlekt.

grutto [ Mimosa mimosa ]

Hij heeft een lange vrijwel rechte snavel. Als de grutto vliegt vallen de witte strepen boven en onder de vleugels op. De grutto is 36-44 cm groot en heeft een spanwijdte van 62-70 cm. Een grutto weegt 280-500 gram. Zijn levensduur bedraagt 10-15 jaar, met uitschieters tot wel 29 jaar.


37

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


ijsvogel [ Alcedo atthis ] De ijsvogel is een waterminnende vogel uit de familie ijsvogels. Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook een zeer schuwe soort die zich weinig laat zien. Alcedo atthis is de enige ijsvogelsoort die tot in noordelijk Europa voorkomt inclusief Nederland en BelgiĂŤ, althans de ondersoort Alcedo atthis ispida. De meeste ijsvogels leven in de tropen.

De ijsvogel is een typische viseter, dus sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromende wateren. In het grootste deel van het verspreidingsgebied is de soort algemeen, maar in sommige gebieden wordt de ijsvogel met uitsterven bedreigd.


39

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


jan van gent

[ Morus bassanus ]


41 De jan-van-gent is een zeevogel met een groot verspreidingsgebied in de Noordzee en de Atlantische Oceaan. De naam van deze vogel heeft niets met de naam van de persoon Jan van Gent te maken. Het woord gent is verklaarbaar omdat daarin zowel het Engelse gander en het Nederlandse gent herkenbaar is. Een gestroomlijnde vogel met lange, smalle vleugels.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


kluut [ Recurvirostra avosetta ]

Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening op de kruin en nek, de opvallende omhooggebogen, zwarte snavel en de lange blauwgrijze poten maken de kluut onmiskenbaar. Ook de rug en de vleugels bevatten zwarte strepen. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. De lichaamslengte bedraagt 42 tot 45 cm en het gewicht 225 tot 400 gram. Foerageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Kan goed zwemmen. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, enz., meestal nabij water (ook braak en zout). Deze vogels zijn erg territoriaal ingesteld en agressief tegen indringers. Het voedsel bestaat uit zoetwaterplankton, kreeftjes, slakken, enz. Het is een groepsvogel.


43

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


knobbelzwaan [ Cygnus olor ]

Zwanen zijn grote vogels met een lange hals. Ze zijn zwaar en stijgen moeizaam op. Bij het opstijgen trappelen ze met de poten en slaan ze krachtig met de vleugels. Ze lopen met een waggelende gang. Het voedsel bestaat meestal uit

waterplanten, die gezocht worden in ondiep water. Hierbij komt hun lange hals goed van pas. Bij gebrek aan planten eet een zwaan ook wel kleine vissen zoals voorns. meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

45


kruisbek [ Loxia curvirostris ]


Bij de kruisbek hebben het mannetje en het vrouwtje een verschillende kleur, maar lijken verder wel op elkaar. Het mannetje heeft een steenrode kleur, terwijl het verenkleed van het vrouwtje grijsgroen is. Het meest kenmerkende aan het uiterlijk van de kruisbek is echter de gekruiste snavel, waarmee de vogel zaden uit de kegels van naaldbomen kan halen. De kruisbek leeft dan ook met name in naaldbossen. In de vlucht is de kruisbek te herkennen aan de golvende vlucht. De roep is een typerend klip, klip, dat vaak in snelle series te horen is. Het voedselaanbod is bepalend voor de periode waarin de kruisbek broedt. Hoewel de meeste vogels in de eerste maanden van het jaar beginnen met broeden kunnen vrijwel het hele jaar door jongen grootgebracht worden, iets dat uitzonderlijk is voor een Nederlandse vogel.

47

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


kuifmees

foto’s: www.fotografie-etienne.be


49 [ Lophophanes cistatus ]

De kuifmees kan ongeveer twaalf centimeter groot worden, even groot als de pimpelmees. Hij heeft een opvallende kuif die fijn zwart-wit getekend is en een zwart-witte tekening op het gezicht. De kuif kan plat over de kruin gelegd worden. Het verenkleed is aan de bovenzijde grijsbruin en de onderzijde is vuilwit en wat geelachtig aan de flanken. De voorkop is wit met een gebogen zwarte oogstreep. Verder heeft het vogeltje een zwarte halsband, een donkere snavel en donkerbruine poten.


marmereend [ Marmaronetta angustirostris ]

Een gelukje dat ik deze marmereend

De vleugels zijn lang en zonder

heb kunnen fotograferen. Ondanks het

spiegel, de snavel lang, dun en

een grijzige dag was, toch tevreden

zwart. De staart is lang, de poten

over het resultaat.

zijn zwart. Het mannetje is te

Het is een zeldzame soort die normaal

herkennen aan de verlengde veren

niet in onze contreien voorkomt.

aan de achterkant van zijn kop, als

De marmereend is ongeveer 42 cm

een soort beginnende kuif.

lang en heeft een vleugelbreedte van

Het vrouwtje heeft op de

63 tot 70 cm. De eend is lichtbruin van

snavelbasis een groene vlek en mist

kleur met witachtige vlekken over heel

de verlengde veren achter op de

zijn lijf en een donkere vlek aan de

kop.

zijkant van de kop.


51


pestvogel [ bombycilla garrulus ]

De pestvogel is een lijsterachtige vogel met zalmroze kleur en gele streepjes op de vleugels. De kop draagt een flinke kuif en een zwart maskertje en keeltje. De anaalstreek is roodbruin met een gele eindbandering op de staart. Ondanks dit opvallende uiterlijk wordt hij vaak over het hoofd gezien, doordat hij bij voorkeur hoog in de bomen verblijft. De pestvogel wordt ongeveer 17 cm lang. Ze eten insecten en noten. In de winter stappen ze over op bessen van lijsterbes, meidoorn en mispel.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


53


purper reiger [ Ardea purpurea ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


55

De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. In vlucht vallen de ver uitstekende poten met lange tenen op. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieĂŤn, die in ondiep open water gevangen worden. De purperreiger is een zeldzame dwaalgast ten noorden van het broedgebied. De purperreiger is een moerasbewoner en broedt koloniegewijs in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven omgeving.


roerdomp [ Botaurus stellaris ]

De roerdomp is een reigerachtige vogel die door zijn perfecte bruine schutkleur in het rietland niet opvalt. Deze vogel is een uiterst schaarse broedvogel. Een vliegende roerdomp trekt zijn nek in naar zijn romp, net zoals de blauwe reiger dat doet. De roerdomp wordt soms ook 'rietreiger' genoemd. Deze 75 cm lange vogel heeft een geelbruin verenkleed met donkere vlekken en strepen en een zwarte kruin, een lange, dikke hals, een groengele snavel en groene poten. Op de grond houdt de roerdomp zich meestal op in het riet waar hij zoekt naar amfibieÍn en vissen.


57 Als hij zich bespied waant, blijft hij roerloos staan met de snavel recht naar boven wijzend. Op deze manier is hij nagenoeg onzichtbaar tussen het riet. Het dier vertoont de meeste activiteit rond zonsopkomst en -ondergang. Het geluid dat de roerdomp maakt kan nog het best worden vergeleken met het slaan op een holle boomstam. Het is een laag dreunend geluid. Hij maakt echter weer een ander geluid om vrouwtjes te lokken, zijn geluid is dan juist hoog en scherp. Vroeger dacht men soms dat de roep van de vogel het geluid van de duivel was.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


roodborst [ Erithacus rubecula ]

De roodborst of het roodborstje is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers). Hij waagt zich dicht bij huizen, vooral 's winters. Verder is het een zeer talrijke broedvogel van grote tuinen, parken en bossen. Het is een vrij gedrongen vogeltje en zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een opvallende bruinrode tot oranje keel. De staart is roodbruin, de rug bruin en de buik lichtgekleurd. De zang is het hele jaar te horen. Hij begint 's ochtends te zingen als het nog donker is. Bij gevaar stoot hij de kreet 'tsik' uit. Een bijzonderheid van de roodborst is dat ook de vrouwtjes zingen, vooral in de herfst. Jonge vogels hebben een gespikkelde kop en borst. Het vogeltje is 14 cm lang. Tegen soortgenoten zijn zowel mannetjes als vrouwtjes heel agressief. Zowel in de zomer als in de winter verdedigen zij fel hun territorium.


59

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


De roodborsttapuit is een kleine zangvogel die vroeger behoorde tot de familie lijsters, maar volgens recente inzichten wordt ingedeeld bij de Muscicapidae, net als zijn naaste verwant het paapje. De roodborsttapuit is 11,5 tot 13 cm lang. Het mannetje heeft in de broedtijd een zwarte kop en duidelijke witte vlekken op de zijkanten van de hals en een oranje borst, waarbij het oranje tot aan de buik reikt. De bovenzijde is donkerbruin. Het vrouwtje is van boven bruin gekleurd, ook op de kop daar waar het mannetje zwart is. Ze mist de duidelijke witte halsvlekken en ze is minder uitbundig oranje gekleurd op de borst. Onvolwassen vogels zijn ook bruin gekleurd met een soort donkerbruin schubben patroon. De roodborsttapuit is een insecteneter.


roodborsttapuit [ Saxicola rubicola ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

61


sijsje [ Carduelis spinus ]


63

Sijsjes zijn zangvogels onder de familie van de vinken. In de winter zijn ze veelvuldig te vinden op de voederplanken in de tuin. Ze leven meestal in kleine groepjes. Ze zijn zo groot als een pimpelmees, maar duidelijker geelgroen gekleurd, vooral de volwassen mannetjes, die een zwarte kruin hebben. De sijsjes hebben een korte golvende vlucht. Ze voeden zich met zaadjes, s’winters met vetbollen.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


(bonte) specht

[ Dendropocos medius ]

Spechten vormen een vogelfamilie van kleine tot middelgrote, robuuste vogels met scherpe snavels en zygodactylische poten waarvan de twee middelste tenen naar voren staan en de buitenste twee naar achteren. Zij leven meestal in bomen en gebruiken hun scherpe snavel en lange kleverige tong om daaruit insecten los te peuteren. Soorten uit de onderfamilie echte spechten, gebruiken hun staart als steun bij het klauteren langs boomstammen.

65


67

tapuit [ Oenanthe oenanthe ]

Deze vogels hebben een opvallende staarttekening die uit een zwart T-patroon en witte basis bestaat. Deze kenmerken vallen vooral in de vlucht op. Volwassen mannetjes hebben een grijze of grijsbruine rug en een witte of lichte wenkbrauwstreep. Mannetjes in broedkleed hebben een asgrijs gekleurde kruin, rug en mantel en hebben op de kop een zwart masker met een witte wenkbrauwstreep. Ze hebben korte en dunne, zwarte snavels, zwarte vleugels, zwarte poten en een geelbeige borst. Vrouwtjes hebben grijsbruine bovendelen en beige onderdelen. De vleugels en oorstreek zijn donkerder en de wenkrauwstreep is beige. Onvolwassen vogels en mannetjes lijken in het najaar sterk op vrouwtjes. De lichaamslengte bedraagt 14,5 tot 15,5 cm, het gewicht 17 tot 30 gram en de spanwijdte 26 tot 32 cm.


velduil [ A s i o fl a m m e u s ]


69 De velduil die ik in de UItkerkse polder ben gaan fotograferen en het weer was al helemaal niet te best,  is een roofvogel die overdag actief is. Toch moet je al geluk hebben om hem in Vlaanderen te spotten. Hij staat immers vermeld als zeldzaam.  Wel overwinteren er jaarlijks een aantal velduilen bij ons. De grootste aantallen worden dan ook vastgesteld tijdens de wintermaanden. In de lucht herken je de velduil aan zijn lange, smalle vleugels en zijn schommelende, veerkrachtige vlucht. Wanneer hij niet aan het jagen is, zit hij meestal op de grond of op een weidepaaltje. Jaagt vooral op muizen, kleine vogels. De velduil legt tussen vier en zeven eieren, en broedt op de grond in het hoge gras. De velduil maakt zelf zijn nest in tegenstelling tot andere soorten die nesten van andere vogels gebruiken.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


visarend [ Pandion haliaetus ]


De visarend is een vrij kleine arend die graag boven water stilstaand 'bidt' en dan met uitgestoken klauwen op een vis duikt. Hij is relatief sterk gezien zijn grootte en kan prooien pakken bijna even zwaar als hijzelf. De visarend is in vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant, zijn chocoladebruine bovenkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Door het oog loopt een donkere streep. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels. De lichaamslengte is zo'n 55 cm en de spanwijdte bedraagt 150 tot 170 cm en het gewicht 1,5 tot 2 kg. De vrouwtjes zijn iets groter en zwaarder.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

71


vlaamse gaai [ Garrulus glandarius ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

De gaai is 32 tot 35 cm

zwarte snorstreep en een

lang. De nominaatvorm van

blauw vleugelveld dat

de vogel, die onder andere

bestaat uit lichtblauwe

in de Benelux voorkomt, is

veertjes met daarin een

overwegend grijsbruin met

fijne, zwarte bandering.

een roze tint. De keel,

De vogel kan bij opwinding

onderbuik, anaalstreek, de

de kruinveren opzetten,

stuit en een gedeelte van

deze zijn afwisselend licht

de handpennen zijn wit.

van kleur met zwart.

Kenmerkend zijn een brede


73


grauwe vliegenvanger [ Muscicapa striata ]

De grauwe vliegenvanger is een kleine, onopvallende zangvogel uit de familie van vliegenvangers. Het verenkleed is grijsbruin met een gevlekte kruin en een donkerbruine vleugeltekening zonder wit. Verder heeft de vogel een iets gestreepte borst. Grauwe vliegenvangers komen tijdens het broedseizoen in heel Europa voor. Ze broeden in gevarieerde loofbossen, dorpen met oude bomen en kleinschalig agrarisch landschap. Het is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. De grauwe vliegenvanger arriveert in april/mei en in oktober zijn ze praktisch weer

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


75


vos

[ Vulpes vulpes ]

Voor het eerst naar de Amsterdamse waterleiding duinen gereisd om één van mijn lievelingsdieren te fotograferen, namelijk de vos. De Amsterdamse waterleiding duinen is een uitgestrekt gebied. Het duin is 3400 ha groot. Is ongeveer 5 km breed en 10 km lang en ligt tussen Zandvoort en Noordwijk. 


ook wel gewone of rode vos genoemd

77

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


De waterspreeuw behoort bij de families van de zangvogels. De naam doet vermoeden dat de waterspreeuw in de familie van de spreeuwen thuis hoort, maar dit is niet het geval. Waterspreeuwen zijn vogels die langs snelstromende rivieren en beken gevonden kunnen worden. In het oosten van België vrij algemeen, maar in Nederland zeldzaam. De waterspreeuw is ongeveer 17 à 20 cm groot. Ze zijn compact gebouwd, met sterke poten en een korte staart die soms wat opgezet is. Het verenkleed is waterafstotend en donker, en heeft een witte borst. De vlucht is rechtlijnig, met snelle vleugelslagen. De ogen van de waterspreeuw zijn afgeschermd met een transparant membraan, dat als een soort "duikbril" fungeert. Waterspreeuwen gebruiken hun vleugels om onder water te zwemmen en kunnen over de bodem lopen. 's Winters vaak langs de rand van het ijs onder water duikend. Zoekt zijn voedsel tussen kiezels op de bodem van rivieren en beken. Jaagt vooral op ongewervelden, zoals larven van haften, steenvliegen en schietmotten.


waterspreeuw

79

[ Cinclus cinclus ] meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


winterkoning [ Troglodytes troglodytes ]

De winterkoning of vaak winterkoninkje is de enige winterkoningsoort die voorkomt in de Oude Wereld (Azië, Europa en NoordAfrika). Het is een kleine, insectenetende vogel met een opvallend luide zang. Het is een klein gedrongen, zandbruin vogeltje van bijna tien centimeter met een opgewipt staartje. Zijn zang is helder, met vibrerende scherpe trillers. De lichaamslengte bedraagt 9 tot 10 cm. Winterkoninkjes eten voornamelijk insecten en spinnen.

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be


81


De woestijntapuit is een vogel van 14,5 cm tot 15,5 cm lang. Voor een tapuit is het een vrij gedrongen vogel. Kenmerkend is de bijna geheel zwarte staart en daarboven een witte stuit. Mannetje en vrouwtje hebben een lichte wenkbrauwstreep en zijn zandkleurig op de rug en bijna wit op de buik en borst. Het mannetje heeft in de broedtijd een zwarte keel en zwarte slagpennen met daarboven een witte band. Bij het vrouwtje hebben de donkere slagpennen lichte randen. Deze soort komt voor in West- en Midden-AziÍ en noordelijk Afrika.


woestijn tapuit [ Oenanthe deserti ]

meer foto’s: www.fotografie-etienne.be

83


macro’s


85


colofon

E tienne


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, door geluidsopname- of weergaveapparatuur, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etienne Carremans. uitgave: 2018 foto’s: Š Etienne Carremans web- en boeklayout: zjos design


Natuurfotografie Etienne Carremans https://www.fotografie-etienne.be Š uitgave 2018

fotoboek Etienne  

mijn eerste fotoboek

fotoboek Etienne  

mijn eerste fotoboek

Advertisement