Page 1

Julemagasin/ FULLDISTRIBUSJON

julegåver - julemat - julebord - julepynt - juleklede... Siste helga i november er det julegateåpning dei fleste stader i Nordhordland. Gjennom Julemagasinet/fulldistribusjonen tilbyr vi marknadsføring av aktivitetar i vår region. Magasinet vil også innehalde redaksjonelt stoff. Har du tips? Kom med dei.

ONSDAG 23. NOVEMBER Magasinet går som vedlegg til Avisa Nordhordland sin fulldistribusjon, samt eigen distribusjon til store delar av Åsane. Magasinet vil i tillegg bli lagt ut på www.nordhordland.no 1/1-side B 230xH 325 • 1/1-side utf. B 261xH 370 • 1/2-side B230xH160 • 1/2 stå B110xH325 • 1/4-side B110xH160

Materiellfrist: Mandag 7. nov (Gjeld materiell til produksjon) Ferdig materiell: Onsdag 16. nov Kontaktpersonar for annonsering: Roger Myhr Arne Vågenes Anne Grethe Vågenes Bente H.Myklebust

telefon: 56 35 55 60 telefon: 56 35 55 61 telefon: 56 35 55 62 telefon: 56 35 55 64

roger@nordhordland.no arne@nordhordland.no anne@nordhordland.no bente@nordhordland.no

NÅR DU FRAM MED BODSKAPEN DIN - eller kastar du pengar i søpla?

42%

av våre lesarar har reservert seg mot uadressert post. Uadressert post er bl.a.: gratisaviser, magasin, flygeblad, brosjyrar m.m. Kjelde: Norstat har gjennomført undersøkinga på oppdrag frå APDM

- av isa for distriktet

Julemagasin  

Jul i mongstad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you