Issuu on Google+

17 februari

Maak kennis met

Netwerken tijdens

Darts komt

Sportverkiezingen

de genomineerden

Sportverkiezingen

naar Assen

Sportverkiezingen Gemeente Assen

2013


2


Assen.nl

Voorwoord Het is inmiddels een goede traditie in

Mogen wij u begroeten?

Assen. De jaarlijkse sportverkiezingen.

Voor de Sportverkiezingen zijn ook

Het is de gelegenheid om mensen die

publiekskaarten beschikbaar. Het programma

zich het afgelopen jaar sportief hebben

start rond 20.15 uur en duurt tot ongeveer

onderscheiden in het zonnetje te zetten.

21.45 uur.

A

W

ilt u aanwezig zijn bij de

kunt u zich ook aanmelden voor de

Sportverkiezingen 2013? Dan

netwerkbijeenkomst die voorafgaand

kunt u zich aanmelden via www.

aan de Sportverkiezingen wordt

ver kunt komen. Daarmee zijn zij op hun beurt een inspiratiebron voor

assenbeweegt.nl/aanmelden. Daar

gehouden.

ls je de verschillende nominaties de revue laat passeren, zie je stuk voor stuk winnaars. Assenaren die alles doen en laten voor hun sport. Ze

hebben laten zien dat je met de combinatie talent en doorzettingsvermogen anderen om niet op te geven en door te gaan.

Beleving Maar bij de sportverkiezingen draait het ook om beleving en het plezier dat je aan sport kunt beleven. Want ook dat is iets wat de genomineerden ons laten zien. Stuk voor stuk stralen ze uit dat ze ongelofelijk veel plezier en voldoening uit hun sport halen.

Gezond Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Het is gezond en een uitstekende manier om actief te zijn en anderen te ontmoeten. In Assen zijn er ruime mogelijkheden voor sport en bewegen. We hebben kwalitatief goede en betaalbare accommodaties. En wie naar de omgeving kijkt, kan wandelend, hardlopend of fietsend alle kanten op. Die mogelijkheden willen we de komende jaren verder uitbreiden. Dat is ook de reden dat we JOGG-gemeente zijn geworden. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht

Kiezen In deze krant leest u de verhalen van alle genomineerden. De sporters komen uitgebreid aan het woord om u te laten beleven wat sport voor hen betekent. Het zijn verhalen die mij raken. En dat maakt het nu ook zo moeilijk om uiteindelijk een keus te maken. Want ik gun het ze allemaal van harte. Ik wens u veel leesplezier en wijsheid bij uw keuze.

Albert Smit Wethouder Sport Gemeente Assen

COLOFON

Sportverkiezingen krant Assen

Verkoop:

Fotografie:

is een uitgave van:

Twenty Four Webvertising BV

Twenty Four Webvertising BV

Jaargang 1

Twenty Four Webvertising BV

Alex Posthuma

Stefan van der Spek

Nummer 1 2014

(www.sportinassen.nl) i.s.m. Gemeente

Marcel Hiemstra

Assen, Brijn Projecten & SCHERP! Media

Matthijs van Hoving

Oplage:

Tel. 0598-769068

Stefan Veldman

30.000 exemplaren

(Rondom de sportverkiezingen in

Hoofdredactie:

Vormgeving:

februari en rondom de amateursport in

Nynke van der Zwaag (SCHERP! media)

Twenty Four Webvertising BV

Druk:

augustus.)

Arjen Hoekstra (SCHERP! media)

Bas Kluiter

Hoekstra Krantendruk

Gratis krant

verspreid in de gemeente Assen

Verschijnt 2x per jaar

3


4


Assen.nl

Sportverkiezingen: 17 februari Sinds 2006 organiseert de gemeente Assen elk jaar de jaarlijkse Sportverkiezingen. Een moment waarop de gemeente haar sporters in het zonnetje zet voor hun behaalde prestaties, maar daarom heen gebeurt er nog veel meer.

G

ekoppeld aan de Sportverkiezingen

bijvoorbeeld ook mensen met een

is er bijvoorbeeld de jaarlijkse

verstandelijke beperking genomineerd

netwerkbijeenkomst, waarin de

worden voor de manier waarop zij aan de

sportwereld en de gemeente Assen

slag zijn met gezonde leefstijl en sport en

de laatste trends en ontwikkelingen

bewegen. Het hoeft dus niet per se te zijn

met elkaar delen en discussiëren over

dat ze bijvoorbeeld een toernooi hebben

keuzes die gemaakt moeten worden. En

gewonnen; ook hun eigen ‘persoonlijke’

voorafgaand aan de Sportverkiezingen

overwinningen kunnen in aanmerking

worden er aan zo’n 130 jeugdige

komen voor een nominatie. Daarnaast

talentjes van maximaal 13 jaar oud

kunnen ook organisaties die zich op een

Sportcertificaten uitgereikt.

bijzondere manier inzetten om voor deze doelgroep sport en bewegen mogelijk te

De editie voor 2013 heeft lange tijd aan

maken, genomineerd worden.

een zijden draadje gehangen. In eerste instantie was dit evenement vanwege alle

Sportpluim

noodzakelijke bezuinigingen geschrapt van

Naast de categorieën waar u op kunt

de kalender. Door de samenwerking met

stemmen is er ook nog de Sportpluim.

www.sportinassen.nl is het op het laatste

De Sportpluim wordt uitgereikt aan

moment toch mogelijk gebleken ook dit jaar

een sportorganisatie, sportbestuur of

de traditie voort zetten, iets waar we als

sportvrijwilliger die iets bijzonders heeft

gemeente erg blij mee zijn.

gedaan voor sportend en bewegend Assen. In 2011 was de sportpluim voor de Bartje

Hoe het begon

Commissie van budovereniging Asahi en

Zoals gezegd worden de Sportverkiezingen

in 2012 werd de Sportpluim uitgereikt aan

weer georganiseerd sinds 2006. Assen had

Judoschool Bette en het bestuur van de

toen als thema Sportjaar, een prachtig

Avond4daagse. In een eerdere editie ontving

moment om de Sportverkiezingen

vertrekkend sportwethouder Gerrit Piek de

nieuw leven in te blazen. In de eerste

pluim.

jaren vond de uitreiking plaats op het Koopmansplein waarbij die dag vaak

De Sportpluim is een juryprijs, maar u kunt

ook allerlei andere sportactiviteiten

hiervoor wel suggesties aandragen via

op het programma stonden. Vanwege

sportloket@assen.nl.

de vaak koude weersomstandigheden zijn de verkiezingen na een paar jaar

De uitreiking

verplaatst naar een binnenlocatie. Eerst

Op 17 februari maken we bekend wie er met

in het nieuwe multifunctionele centrum in

de titels vandoor gaan. De presentatie van

Kloosterveen met de memorabele act van de

de Sportverkiezingen Assen 2013 is dit jaar

Zandtovenaar. Daarna was het theater De

in handen van RTV Drenthes Karin Mulder!

Schalm in het ICO aan de beurt en nu is het

Al vele sportgala’s en sportverkiezingen

al weer voor de tweede keer in De Nieuwe

heeft zij gepresenteerd maar nog nooit die

Kolk.

van haar eigen Assen. Als organisatie zijn we ontzettend blij dat zij dit jaar de presentatie

De Sportverkiezingen in Assen zijn niet te

voor haar rekening wil nemen. Het uitreiken

vergelijken met de bekende sportgala’s. In

van de sportprijzen staat tijdens de

Assen draait het niet alleen om topsport

Sportverkiezingen centraal. Verrassende acts

maar veel meer gaat het juist ook om de

zorgen voor entertainment tijdens de avond.

breedtesport. Dat neemt niet weg dat de genomineerden een bijzondere prestatie geleverd hebben en zijn ze genomineerd omdat Assenaren en ook de gemeente Assen daar trots op zijn.

De categorieën Ook dit jaar zijn er de vertrouwde categorieën sporter (man/vrouw),

Mogen wij u begroeten? Voor de Sportverkiezingen zijn ook publiekskaarten beschikbaar. Het programma start rond 20.15 uur en duurt tot ongeveer 21.45 uur.

sporttalent en sportploeg van het jaar. Hierin is niets veranderd. De opzet voor de G-categorie is dit jaar verbreed. Waar in de voorgaande jaren echt gekeken werd naar de behaalde sportprestaties is dit jaar besloten deze categorie om te zetten naar een aanmoedigingsprijs.

ilt u aanwezig zijn bij de

W

kunt u zich ook aanmelden voor de

Sportverkiezingen 2013? Dan

netwerkbijeenkomst die voorafgaand

kunt u zich aanmelden via www.

aan de Sportverkiezingen wordt

assenbeweegt.nl/aanmelden. Daar

gehouden.

Assen.nl

Voor deze aanmoedigingsprijs kunnen

5


6


Assen.nl

Stem op de genomineerden Met de Sportverkiezingen 2013 zet de gemeente Assen sporters, ploegen en talenten in de spotlight voor hun goede prestaties in 2013. Op maandagavond 17 februari a.s. worden de sporters en ploegen van 2013 bekendgemaakt in De Nieuwe Kolk. U kunt uw stem uitbrengen op uw favoriet in de verschillende categorieën: Sporter (man/vrouw), Sportploeg, Sporttalent en de aanmoedigingsprijs G-sport.

U

kunt uw stem vanaf 20

Jan Mennega (Dagblad van het Noorden),

januari uitbrengen via www.

Stefan Veldman (Sport in Assen), Robert

assenbeweegt.nl/sportverkiezingen of

Beute (oud-winnaar Sportverkiezingen)

u kunt de bon in deze krant invullen en

en Jenny Waning (beleidsmedewerker

in een gesloten envelop opsturen naar:

sport en gezondheid). De stem van de

Gemeente Assen, antwoordnummer 25,

jury en de stem van het publiek samen

9400 VB Assen, t.a.v. Sportloket. De bon

bepalen uiteindelijk wie de winnaar is in

moet uiterlijk 11 februari 2014 bij ons

de verschillende categorieën. Dit wordt

binnen zijn. Stemmen via internet kan tot en met dinsdag 11 februari 2014.

Sportverkiezingen centraal bij RTV Assen zondag 26 januari p zondag 26 januari staat

O

genomineerde Sportploegen om 14.45

de live-uitzending van Radio

uur. Om 15.30 uur is het de beurt

Assen volledig in het teken van de

aan de genomineerde Sporters en de

bekendgemaakt tijdens de avond van

Sportverkiezingen. Drie kwartier

uitzending wordt afgesloten om 16.15

de Sportverkiezingen Assen 2013 op

lang staat een van de categorieën

uur met de genomineerden voor de

17 februari in De Nieuwe Kolk.

centraal. De genomineerden komen

Aanmoedigingsprijs g-sport.

Naast de publieksstemmen is er ook

aan het woord en vertellen meer over

een jury die haar stem zal geven. In

Op de pagina’s 9, 11, 13 en 15 van deze

zichzelf en de door hen behaalde

De uitzending meeluisteren?

de jury zitten Albert Smit (wethouder

krant vindt u meer informatie over de

prestaties. Om 14.00 uur komen als

Dit kan via de ether op 107.8 MHz en

Sport), Hilbert van der Duim (oud-

genomineerden en hun prestaties. Na het

eerste de genomineerde Sporttalenten

via de kabel op 105.5 MHZ.

topsporter en opleidingsmanager sport

lezen van deze informatie kunt u dan uw

aan het woord, gevolgd door de

en bewegen), Krien Perdon (RTV Assen),

stem uitbrengen.

STEMBILJET SPORTVERKIEZINGEN 2013 Naam inzender: ..............................................................................................

TALENT VAN HET JAAR

.................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................. .................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats:................................................................................

SPORTTEAM VAN HET JAAR

Tycho Bruggink

Trampolineselectie Omnigym Assen

Axel van der Tuuk

AVO B1 Korfbalteam

Jongens junioren B-estafetteploeg

ACV 1 Voetbalteam

.................................................................................................................................

SPORTER VAN HET JAAR

AANMOEDIGINGSPRIJS G-SPORT

Stuur deze bon in een gesloten envelop naar: Gemeente

Yvonne Janssen

Fysiotherapie De Molengaard

Assen, antwoordnummer 25, 9400 VB Assen, t.a.v.

Myrte Goor

Promens Care

Olfert Molenhuis

Telefoon:.............................................................................................................

Sportloket. De bon moet uiterlijk 11 februari 2014 bij ons binnen zijn. U kunt ook stemmen via www.assenbeweegt.nl

7


8


Genomineerden in de categorie...

Talent van het Jaar

Assen.nl

Tycho Bruggink, Schaakclub Assen 10 jaar / Schaken

Prestatie

tegenstander af. Dan begin ik met aanvallen. Het liefst zou ik

‘Ik ben afgelopen jaar gedeeld eerste op het Nederlands

profschaker worden, maar ik vind ook heel veel andere dingen

Kampioenschap geworden (in zijn leeftijdsklasse, red.) en na de

leuk.’

barrage werd ik tweede. Ik speelde ongeveer vier partijen per dag en dat is best zwaar. Maar ik had me heel goed voorbereid

Nominatie

en daarom ging het zo goed. Toen mocht ik naar het Europees

‘Toen ik gebeld werd dat ik genomineerd was als talent van het

Kampioenschap in Montenegro. Dat ging iets minder dan

jaar was ik ontzettend blij. Het lijkt me ook heel erg leuk om te

gehoopt, maar ik heb wel heel veel geleerd. Daarom wil ik ook

winnen!’

heel graag nog een keer naar het EK.’

Stemmen Typering

‘Waarom mensen uit Assen op mij zouden moeten stemmen?

‘Ik schaak nu vier jaar. Een vriendje wilde een keer schaken en

Ik train hard en ik stel hoge eisen aan mezelf. Ik wil het graag

dat vond ik zo leuk dat ik het thuis ook ben gaan doen. Ik ben

altijd goed doen. En wat ik echt nodig heb? Sponsors, omdat ik

vooral een afwachtende schaker; ik wacht de fouten van de

graag meer wil trainen en dat is nu te duur.’

Axel van der Tuuk, WV Meteoor Assen-Roden 12 jaar / Wielrennen

Prestatie

ook bij het NK. Bij het schaatsen zou ik juist niet de wedstrijd

‘Ik ben afgelopen jaar Nederlands kampioen op de weg bij

openen. Dan moet ik het meer van de rondes hebben en ben

het wielrennen geworden. Het was een wedstrijd van twintig

ik niet echt een sprinter. Ik ben dus eigenlijk twee verschillende

kilometer. Ik probeerde in het begin weg te rijden uit het

types bij beide sporten.’

peloton, maar dat lukte niet. Uiteindelijk kwam het aan op een sprint en die won ik! Ook ging het met het schaatsen erg

Nominatie

goed. Daarmee ben ik tweede op het NK marathon geworden

‘Ik vind het erg leuk dat ik ben genomineerd. Ik had er van

en derde op het NK langebaan. Op een gegeven moment zal

tevoren niet over nagedacht dat dat kon gebeuren.’

ik denk ik voor een van beide sporten moeten kiezen, maar ik heb nu nog geen voorkeur.’

Stemmen ‘Mensen zouden op mij kunnen stemmen omdat ik een goede

Typering

prestatie heb geleverd. Ik heb wel meer gewonnen, maar dit

‘Ik ben als wielrenner echt een aanvaller, maar als ik niet kan

seizoen was natuurlijk heel bijzonder omdat ik Nederlands

wegrijden uit het peloton kan ik ook goed sprinten. Zo ging het

kampioen ben geworden.’

Jongens junioren B-estafetteploeg, AAC ‘61 15 - 17 jaar / Atletiek Marcel Ticheloven, coach

Prestatie

Nominatie

‘Het jongens B-estafetteteam, bestaande uit Nick Smidt, Tim

‘Toen de jongens het hoorden waren ze erg enthousiast. Ze zijn

Bennen, Tom Hendrikse en Mike Meijer, is op het Nederlands

heel serieus met hun sport bezig, dus de nominatie geeft aan dat

kampioenschap op de 4 x 400 meter derde geworden, na een

ze goed bezig zijn. Het vormt een mooie stimulans om verder te

close finish. De derde plaats is een hele knappe prestatie, vooral

gaan op de ingeslagen weg.’

ook omdat het een jong team is.’

Stemmen Typering

‘Het zijn vier professionele atleten die aan het begin van hun

‘Ze zijn al jaren lid van AAC ’61. Tom, Tim en Mike trainen bij

carrière staan. Dat geldt natuurlijk voor meer talenten. Maar de

de middellangeafstandsgroep, die zich vooral op de 1500 en

jongens zijn dusdanig gedreven als individuele sporter om ook

1800 meter richt. Nick traint bij een andere groep op de kortere

een teamprestatie neer te zetten, dat is een extra motivatie om

afstanden. Het is een zeer gedreven team, ondanks dat atletiek

op ze te stemmen.’

vaak individueel is. De estafette is juist een teamsport en dat de jongens er met zijn vieren voor kunnen gaan, geeft extra energie.’

9


10


Genomineerden in de categorie...

Sporter van het Jaar

Assen.nl

Yvonne Janssen, Omnigym Assen 29 jaar / Turnen

Prestatie

Nominatie

‘Ik ben toestelkampioen op de balk geworden in de tweede

‘Ik had het totaal niet verwacht, maar ik vind het heel leuk dat

divisie, het op een na hoogste niveau van Nederland. Mijn

ik genomineerd ben! Ik vind het bovendien erg speciaal dat

prestatie is heel bijzonder omdat ik voor een turnster behoorlijk

de waardering niet vanuit mijn sport komt, maar vanuit een

oud ben; ik was 28 toen ik de gouden medaille won terwijl de

andere hoek.’

meeste meisjes al rond hun achttiende op hun best zijn.’

Stemmen Typering

‘De andere kandidaten zijn natuurlijk ook erg goed, maar

‘Bij turnen gaat het om de presentatie, en daar ligt mijn kracht.

behalve dat ik zelf al mijn hele leven met heel veel plezier turn,

Ik straal rust uit op de balk. Ik loop bijvoorbeeld net zo over

probeer ik mijn passie ook over te brengen op anderen. Ik

de balk als ik over straat zou lopen. Het ziet er dus uit alsof

geef onder meer les aan kinderen, die ik leer dat bewegen niet

het me geen moeite kost, maar dat is schijn! Turnen is echt

alleen gezond maar vooral ook leuk is.’

trainen, trainen en nog eens trainen. Hoe vaker je alle moeilijke bewegingen oefent, hoe makkelijker ze gaan.’

Myrte Goor, AV Sprint 24 jaar / Atletiek

Prestatie

Nominatie

‘Ik ben nationaal kampioen geworden op het onderdeel

‘Ik vind het heel leuk! Ik ben een aantal jaar geleden een keer

meerkamp bij de NK indoor. Bij de junioren heb ik die titel

met het vrouwencompetitieteam van AAC ’61 genomineerd,

ook al eens gepakt, maar het was de eerste keer dat ik bij de

maar het is de eerste keer dat het me individueel overkomt.

senioren Nederlands kampioen werd. Ook ben ik met het

Toevallig vroeg een vriendin laatst waarom ik nog nooit was

nationale meerkampteam gepromoveerd naar de hoogste

genomineerd. Nu is het zover, en het betekent veel voor me.’

league.’

Stemmen Typering

‘De anderen verdienen de prijs ook, maar als ik puur naar

‘Ik ben meerkampster en moet het vooral hebben van mijn

mezelf kijk denk ik dat het een mooie beloning zou zijn voor

snelheid, niet alleen op hardlooponderdelen, maar ook bij

mijn harde werk. Ik ben van 2007 tot 2011 geblesseerd

bijvoorbeeld hoog- en verspringen of kogelstoten. Verder ben

geweest, maar ben nu voor het tweede jaar op rij weer actief

ik iemand die veel uren maakt. De resultaten komen me niet

en scoor meer punten dan voor mijn blessure. Mijn comeback

aanwaaien, ik moet er hard voor trainen.’

is dus geslaagd!’

Olfert Molenhuis, Team 4Mijl 30 jaar / Atletiek

Prestatie

Nominatie

‘Ik heb een stabiel jaar achter de rug, waarin ik een aantal

‘Dat ik genomineerd ben betekent dat mijn prestaties in Assen

mooie uitslagen heb gelopen: ik ben tweede geworden op de

opvallen. Ik vind dit niet het allerbelangrijkste maar het is

NK halve marathon en derde op de NK marathon. Toch ben

natuurlijk wel een stukje erkenning en dat vind ik heel mooi.’

ik niet helemaal tevreden; ik had me willen plaatsen voor de EK atletiek volgend jaar in Zürich, maar dat is door allerlei

Stemmen

omstandigheden niet gelukt.’

‘Waarom moeten mensen op mij stemmen? Dat vind ik moeilijk om te zeggen! De andere genomineerden hebben er ook

Typering

keihard voor gewerkt en hebben ook fantastische prestaties

‘Ik ben een doorzetter! Ik ben niet altijd zo goed geweest als

geleverd. Maar als ik iets moet noemen, denk ik dat het hem zit

nu en heb ook niet van jongs af aan medailles gewonnen bij

in het feit dat ik al jarenlang heel stabiel presteer en de nodige

Nederlandse Kampioenschappen. Ik ben door altijd hard te

nationale medailles heb gewonnen.’

blijven trainen gekomen tot waar ik nu sta, en daar ben ik trots op.’

11


12


Genomineerden in de categorie...

Sportteam van het Jaar

Assen.nl

Trampolineselectie Omnigym Assen, trampolinespringen Carmen Stollenga, trainster

Prestatie

Nominatie

‘We hebben ons met drie teams geplaatst voor de NK

‘Het is voor de springers zelf natuurlijk een waardering

trampolinespringen, door bij regionale selectiewedstrijden

voor wat ze het afgelopen jaar gepresteerd hebben. Ze

bij de besten van Noord-Nederland te eindigen. Het is niet de

hebben keihard hun best gedaan op de trainingen en bij de

eerste keer dat we aan het NK meededen, maar dat we met

wedstrijden, en het is mooi dat dit beloond wordt met deze

drie teams vertegenwoordigd waren is wel speciaal.’

nominatie. Ze waren dan ook heel enthousiast!’

Team

Stemmen

‘De meiden springen allemaal heel “netjes”, dus met hun

‘Het is een hele gezellige groep met springers van jong tot oud.

lichaam perfect in balans. Hoe rechter je armen en benen,

Ons jongste teamlid is 7, de oudste 19 jaar; ik denk dat dit heel

hoe meer punten je krijgt. Daarnaast hebben hun oefeningen

bijzonder is bij een teamsport. Verder denk ik dat het goed

allemaal een bepaalde moeilijkheidsfactor waardoor ze extra

is dat er een keer zo’n prijs gaat naar een team dat een sport

hoog scoren. Hoe meer dubbele salto’s met schroeven je

beoefent die niet heel bekend is.’

maakt, hoe hoger je score.’

AVO B1, korfbal Hans Kuiper, trainer

Prestatie

Nominatie

‘We zijn kampioen geworden op het veld in de 1e klasse

‘De nominatie is een kroon op ons werk. De groep vindt

en zijn daarom gepromoveerd naar de Hoofdklasse, het

het geweldig, toen ze het hoorden reageerden de jongens

hoogste korfbalniveau van Nederland. Ook hebben we na een

dolenthousiast. Maar het is voor de hele club hartstikke mooi.

bloedstollend spannende finale de regionale aspirantenbeker

We vinden het prachtig!’

gepakt. Het was al met al een geweldig jaar.’

Stemmen

Fotografie: Roelof Daalmeijer

Team

‘De andere kandidaten gooien ook hoge ogen, dus dat vind

‘We zijn echt een collectief. We hebben geen spelers die er uit

ik lastig. Laat ik vooropstellen dat we heel erg blij zijn met de

springen, maar spelers die elkaar perfect aanvullen. We halen

nominatie. Vorig jaar zaten we er ook bij, dus wie weet lukt het

constant een hoog niveau en gaan voor elkaar door het vuur.

dit jaar om de prijs te pakken. Dat zou natuurlijk wel een goed

Ik denk dat we onder meer zo sterk zijn omdat AVO een hele

gevoel geven, de bevestiging dat we goed bezig zijn!’

goede jeugdopleiding heeft. In die zin werpt de samenwerking tussen ASKO en VDW-OLS echt haar vruchten af.’

ACV 1, voetbal Ronald Hindriks, elftalleider

Prestatie

Nominatie

‘Afgelopen seizoen hebben we ons via de Hoofdklasse C

‘Binnen de club is iedereen heel erg blij met de nominatie, want

geplaatst voor de play-offs voor promotie naar de Topklasse,

het is toch een bevestiging dat we het goed doen bij ACV. Het

het hoogste niveau in het Nederlandse amateurvoetbal.

zou voor de hele club geweldig zijn als we de prijs daadwerkelijk

Helaas hebben we het net niet gered, maar dit jaar staan we

pakken.’

halverwege de competitie eerste en behoort promotie dus weer tot de mogelijkheden.’

Stemmen ‘Wij zijn de hoogst spelende voetbalclub uit Assen, maar we

Fotografie: Bennie de Boer

Team

willen nog een stapje hoger en zijn met z’n allen bezig om de

‘We hebben een heel goed en hecht team, met een mooie mix

Topklasse te halen. We doen er alles aan, zo gaan we deze

tussen goede, ervaren voetballers en talenten uit onze eigen

winter bijvoorbeeld op trainingskamp naar Turkije. En als je kijkt

jeugd. We zijn in de breedte heel sterk, als er bijvoorbeeld door

hoe het leeft… Bij topwedstrijden zitten hier wel 1500 man op de

een blessure een basisspeler wegvalt, staat er altijd wel weer

tribune. Daarom denk ik dat we de prijs verdienen.’

een nieuw iemand klaar.’

13


14


Genomineerden aanmoedigingsprijs...

G-Sport

Assen.nl

Opzet G-categorie in een nieuw jasje De opzet voor de G-categorie is dit jaar verbreed. Waar in de voorgaande jaren echt gekeken werd naar de behaalde sportprestaties is dit jaar besloten deze categorie om te zetten naar een aanmoedigingsprijs. Voor deze aanmoedigingsprijs kunnen

slag zijn met gezonde leefstijl en sport en

overwinningen kunnen in aanmerking

doelgroep sport en bewegen mogelijk

bijvoorbeeld ook mensen met een

bewegen. Het hoeft dus niet per se te zijn

komen voor een nominatie. Daarnaast

maken genomineerd worden. Hieronder

verstandelijke beperking genomineerd

dat ze bijvoorbeeld een toernooi hebben

kunnen ook organisaties die zich op een

stellen we de 2 genomineerden aan u voor.

worden voor de manier waarop zij aan de

gewonnen, ook hun eigen ‘persoonlijke’

bijzondere manier inzetten om voor deze

Fysiotherapie de Molengaard

Promens Care

Fysiotherapie de Molengaard stimuleert in

Het project Zo kan het ook! van zorgverlener

samenwerking met vier sportverenigingen uit Assen

Promens Care gaat niet alleen om sport, maar vooral

jongeren met een verstandelijke beperking om te

om bewegen in het dagelijks leven zoals wandelen

gaan sporten.

naar de supermarkt en fietsen naar het werk.

De deelnemers aan het project krijgen een omni-lidmaatschap waarmee ze bij meerdere

Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de cliënten van Promens Care mobiel

verenigingen tegelijk kunnen sporten. Op deze manier komen de verstandelijk beperkte

blijven. Dit heeft succes: in de drieënhalf jaar dat Zo kan het ook! Loopt, groeide het aantal

jongeren met verschillende sporten in aanraking, waardoor ze gemotiveerd worden om te

cliënten dat actief met bewegen bezig is met 800 naar ruim 3000.

blijven sporten.

15


Bewegen voor kinderen die wat extra’s nodig hebben Voor iedereen is bewegen belangrijk. Dat geldt zeker voor kinderen. Daarom werkt Team Sport van de gemeente Assen via diverse projecten aan een stad waarin alle kinderen met plezier kunnen sporten en bewegen. otorisch remedial teaching (MRT)

M

Plezier staat daarbij centraal. Het is een

Special Heroes is een landelijk

De Fit en Fun week

is extra zorg voor het kind. Hierbij

activiteit waarbij kinderen veel individuele

sportstimuleringsproject voor leerlingen

Dit is een week voor kinderen met

wordt een-op-een ondersteuning gegeven

aandacht krijgen. Dit is mogelijk omdat de

van het speciaal onderwijs. Zij kunnen

overgewicht of neiging naar overgewicht.

aan het ontwikkelen en verbeteren van de

groepen uit maximaal zes kinderen bestaan.

zo zien en ervaren hoe leuk sport en

motoriek en het verminderen van leer- en

Ons motto is dat het leren makkelijker gaat

bewegen is. Het project is een initiatief van

Samen met diverse partners organiseert

gedragsproblemen.

wanneer kinderen bewegen leuk vinden! Club

Gehandicaptensport Nederland, NOC*NSF

Team Sport in de laatste week van de

Extra wordt tijdens en soms na schooltijd

en de Landelijke Vereniging voor Cluster 3

zomervakantie de Fit en Fun week. Het is een

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier

aangeboden op verschillende scholen in

scholen (LVC-3). Op dit moment is er een

leuke, actieve week waar de kinderen leren en

en in zijn eigen tempo. Maar soms dreigt een

Assen.

samenwerking met de W.A. Van Lieflandschool

ervaren hoe leuk een gezond en actief leven

en zijn er oriënterende gesprekken met De

is. Ouders krijgen informatie en advies over

voren tijdens de gymles, in de klas, thuis, maar

Sporten met een extraatje is voor

Meander. Bij Special Heroes staan de kinderen

bewegen en gezonde voeding. Maar wat wij

ook tijdens het sporten bij een vereniging of

kinderen die:

met een chronische ziekte of met een visuele,

vooral belangrijk vinden, is om de kinderen

bij het buitenspelen. De kinderen kunnen niet

• klaar zijn met MRT of Club Extra of

lichamelijke, verstandelijke of meervoudige

een leuke week te bezorgen.

altijd meedoen met leeftijdsgenootjes. Vaak

• nog geen lid zijn van een sportvereniging

beperking centraal. Afhankelijk van hun

hebben ze ook moeite met leren op school.

en kennis willen maken met

wensen worden sport- en beweegactiviteiten

Denkt u dat deze activiteiten iets voor uw

MRT wordt gegeven tijdens schooltijd op

verschillende balsporten of

aangeboden door de Asser sportclubs.

kinderen zijn? Neem dan eens een kijkje op

verschillende scholen in Assen.

• al op een sportvereniging zitten en meer

Eerst op school en dan volgt verdere

de website www.assenbeweegt.nl of neem

kind achter te gaan lopen. Dat komt naar

ervaring willen opdoen in het bewegen.

kennismaking op de club en daarna mogelijk

contact op met Trienke Eisses:

Club Extra werkt op een speelse manier

Er wordt gekeken naar wat het kind nodig

een lidmaatschap. Voetbal, hockey, atletiek,

t.eisses@assen.nl

aan allerlei vaardigheden op het gebied van

heeft. Meer informatie en aanmelding

korfbal, dansen of boogschieten. Alles is

leren, bewegen en omgaan met anderen.

kan via www.assenbeweegt.nl.

mogelijk!

Samen voor een gezonde gemeente Gezondheid is zo ongeveer je kostbaarste bezit. Probleem is alleen dat veel mensen dat pas beseffen op het moment dat ze problemen met hun gezondheid krijgen. Met alle gevolgen van dien. Want mensen met een slechte gezondheid hebben vaak moeite aan de samenleving mee te doen. Reden voor de gemeente om gezonde leefstijl in Assen te stimuleren en problemen met de gezondheid te voorkomen.

V

oor het voorkomen van problemen

gezonde werknemer. Als gemeente hebben

aanschaf van een elektrische fiets. Daardoor

Dat kan bijvoorbeeld via de websites Mijn

is het van belang om niet te roken,

we rechtstreeks invloed op wat we de

pakken ze minder snel de auto. Ook kunnen

Buurt Assen en Assen Beweegt. En ook de

minder te drinken, gezond te eten en meer

openbare ruimte noemen. We streven ernaar

medewerkers een deel van hun secundaire

buurtteams gaan gezonde leefstijl meenemen

te bewegen. Meer bewegen is voor de

om die openbare ruimte zo in te richten dat

arbeidsvoorwaarden inzetten om lid van een

in hun aanpak. Sport of beweging kan een

gemeente een belangrijk aandachtspunt

Assenaren maximaal gestimuleerd worden

sportschool te worden. Dit jaar willen we

prima eerste stap zijn om actiever te worden.

om gezondheid te bevorderen. Dat gebeurt

om te bewegen. Denk bijvoorbeeld aan

ideeën en ervaringen met andere werkgevers

Door te sporten voel je je vaak beter en je

op een aantal manieren. Zo zorgen goede

wandelpaden of hardlooproutes. Ook door

in Assen uitwisselen. In de eerste plaats

komt ook weer onder de mensen. Zo zet je

en betaalbare sportvoorzieningen ervoor

ervoor te zorgen dat fietsroutes comfortabel

om gezonde leefstijl hoger op de agenda

eigenlijk twee stappen tegelijk naar voren.’

dat zo veel mogelijk mensen kunnen

en veilig zijn kun je bevorderen dat mensen

te krijgen. Ook willen we zo gezamenlijk

sporten. Team Sport van de gemeente laat

vaker de fiets pakken.’

ontdekken welke maatregelen goed werken.’

allerlei vormen van sport en bewegen.

Gezonde werknemer

Vraag en aanbod

Stoppen met roken weer vergoed

Bijvoorbeeld in de vorm van sportinstuiven

Om gezondheid op het werk te stimuleren

Het afgelopen jaar heeft de nadruk vooral

Wie ooit gerookt heeft, weet hoe

op de woensdagmiddag.

zijn er verschillende mogelijkheden. In

gelegen op het in kaart brengen van het

moeilijk het is om te stoppen. Wilt u

de eerste plaats gaat het dan om veilige

aanbod en vraag op het gebied van sport

stoppen dan kunt u gebruikmaken

Gezonde omgeving

omstandigheden waarin je mensen werken.

en bewegen. Het ging daarbij om vragen

van professionele ondersteuning. Met

‘In 2014 gaat de gemeente met twee

‘Maar er is meer wat je als werkgever kunt

van mensen die moeite hebben om mee te

ingang van 2014 zit deze ondersteuning

nieuwe speerpunten aan de slag’, vertelt

doen’, stelt Ina. ‘In onze eigen organisatie

doen. ‘We hebben daar een goed beeld van

weer in de basisverzekering. Informeer

beleidsregisseur Ina Roelfs. ‘We richten

hebben we bijvoorbeeld een regeling gehad

gekregen’, aldus Ina Roelfs. ‘Het is nu zaak

eens bij uw huisarts of zorgverzekeraar.

ons daarbij op de gezonde omgeving en de

zodat medewerkers subsidie kregen op de

om vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

kinderen en jongeren kennismaken met

16


Assen.nl

Netwerkbijeenkomst Assen Beweegt 17 februari 2014 van 18.00 uur tot 20.00 uur.

I

eder jaar organiseert de

over de laatste ontwikkelingen, maar willen

wisselen met de aanwezigen. Voor de

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

gemeente Assen voorafgaand

ook heel graag van u weten wat u bezig

gemeente Assen zijn deze bijeenkomsten

Op deze website zal ook op korte termijn

aan de Sportverkiezingen een

houdt, welke bijdrage u verwacht van de

zeer waardevol, de gemeente hoopt dan

het definitieve programma staan.

netwerkbijeenkomst.

gemeente en welke bijdrage u zou willen en

ook dan ook dat we u mogen ontmoeten

kunnen leveren. Het precieze programma

op maandagavond 17 februari.

Aansluitend aan de netwerkbijeenkomst vinden de Sportverkiezingen 2013 van de

De medewerkers van Assen Beweegt

voor de avond is op dit moment nog niet

van de gemeente Assen willen tijdens de

bekend. Hier komen we later nog op terug.

De netwerkbijeenkomst start om 18.00 en

gemeente Assen plaats. Deze starten rond

netwerkbijeenkomst graag in gesprek met

Daarnaast biedt de netwerkbijeenkomst

vindt plaats in De Nieuwe Kolk. Aanmelden

20.00 uur en duren tot ongeveer 21.45

iedereen die zich bezighoudt met sport,

volop gelegenheid om nieuwe contacten

voor de netwerkbijeenkomst kan via www.

uur. Uiteraard bent u van harte welkom

bewegen en gezonde leefstijl. Zij vertellen u

op te doen en kennis en ervaring uit te

assenbeweegt.nl/netwerkbijeenkomst.

deze Sportverkiezingen bij te wonen.

Bent u al bekend met www.sportinassen.nl? www.sportinassen.nl wil inspelen op de huidige economische crisis, die ook voelbaar is in de amateursport. Nederlanders sporten regelmatig: meer dan tien miljoen doen aan sport. Sommigen bij een van de 29.000 sportverenigingen, anderen bij een sportschool en weer anderen in nietgeorganiseerd verband. ij de sportverenigingen zijn zo’n

B

ontwikkeling van jongeren, dragen bij

1,2 miljoen mensen actief als

bestuurder, scheidsrechter, barman,

www.sportinassen.nl (en dus zelf artikelen

aan een gezonde leefstijl, bevorderen de

Sportverenigingen: actief meedoen aan SportinAssen.nl

multiculturele samenleving, en voorkomen

www.sportinassen.nl is hĂŠt platform voor

nl) wordt een eigen login gegeven om

materiaalman, suppoost of supporter.

de vereenzaming van ouderen. Dit alles

de amateursport in de gemeente Assen;

berichten op de website te plaatsen.

De belangstelling voor amateursport is

wil helaas niet zeggen dat de gemeenten

de plek waar al het laatste sportnieuws

enorm en neemt nog steeds toe.

de sport ontzien wanneer het om

wordt verzameld. Uw sportvereniging,

U kunt ons volgen op

bezuinigingen gaat.

sportteam of u als sporter kan op

twitter.com/sporteninassen of liken

SportinAssen.nl maandelijks, wekelijks of

op facebook.com/sportinplatform

aanlevert via redactie@sportinassen.

Maatschappelijke waarde sport

www.sportinassen.nl wil alle

zelfs iedere dag in de publiciteit komen.

Sportverenigingen leveren, met haar

sportverenigingen binnen de gemeente

Denk bijvoorbeeld aan wedstrijdverslagen,

vrijwilligers, een belangrijke bijdrage

Assen zo vaak mogelijk in de publiciteit

verslagen van toernooien, aankondigingen

aan de maatschappij. Ze zijn een plek

zien komen. Het is een podium waar het

van activiteiten en nog veel meer. Al het

waar veel mensen hun passie kunnen

laatste nieuws uit de amateursport in de

sportnieuws op SportinAssen.nl wordt

uitoefenen. Sportverenigingen zorgen

breedste zin komt te staan. Of het nu om

gedeeld via Facebook en Twitter. Wanneer

voor sterke verbindingen tussen sport,

voetbal, basketbal, waterpolo of dammen

uw sportvereniging, sportteam of u als

onderwijs en welzijn. Ze stimuleren de

gaat.

sporter actief mee gaat schrijven aan

Assen.nl

HET ONAFHANKELIJKE PLATFORM VOOR DE AMATEURSPORT IN DE GEMEENTE ASSEN! De plek waar al het laatste sportnieuws wordt verzameld. Uw sportvereniging, sportteam of u als sporter kan op SportinAssen.nl maandelijks, wekelijks of zelfs iedere dag in de publiciteit komen. facebook.com/sportinplatform twitter.com/sportinplatform

SPORTINASSEN.NL 17


18


Assen.nl

700 kilometer door de Ardennen voor Duchenne Mountainbiker Bas Bartholomeus stortte in 2009 bij een wedstrijd in Zuid-Limburg in een ravijn en kwam zo zwaar ten val dat het de vraag was of hij ooit weer op de fiets zou stappen. heel belangrijk dat we zoveel mogelijk geld

meteen: “Ik moet deze jongen helpen.” Ik

inzamelen voor de ontwikkeling van nieuwe

heb het binnen de maatschap aangekaart

medicijnen en behandelingen.’

en kreeg direct volledige support.’ Volgens Bartholomeus gaat die steun veel

Mountainbiken en Duchenne hangen nauw

verder dan alleen het sponsoren van zijn

met elkaar samen. In 2014 wordt voor de

materiaal: ‘We hebben echt een klik. Hans

negende keer Duchenne Heroes verreden,

is, net als ik, een gevoelsmens. We hebben

een tocht van zo’n 700 kilometer door

op zijn kantoor weleens zitten janken om

België, Frankrijk, Duitsland en Nederland,

alle ellende…’

die geheel in het teken staat van de ziekte.

N

Voor Bartholomeus is deze tocht dé manier

Het advocaten- en advieskantoor staat

om geld op te halen. ‘Het is een aantal jaren

de mountainbiker bij waar het kan. Ook

geleden begonnen, georganiseerd door

maken ze zelf jaarlijks een flink bedrag over

een mountainbiker die een zoon heeft met

ten bate van Duchenne. De Willigen: ‘Ik

a een lange revalidatie is hij

zet ik me in voor degenen die het niet

Duchenne. De Heroes is heel heftig omdat

vind verantwoord ondernemerschap heel

echter terug, zich beseffend dat

kunnen winnen, in mijn geval voor kinderen

de ouders en kinderen om wie het gaat

belangrijk. Maar ik doe er ook veel naast, zo

met de ziekte van Duchenne.’

er ook bij zijn. Dan loop jij te zeuren dat je

treed ik bijvoorbeeld als Sinterklaas op voor

een zere kont hebt van een paar honderd

kinderen met een meervoudige beperking.

hij geluk heeft gehad. Zijn nieuwe doel: zoveel mogelijk geld inzamelen om iets te betekenen voor kinderen met de

Duchenne Heroes

kilometer fietsen, maar die mensen hebben

Wat Bas doet past bij wat ik belangrijk vind.

spierziekte Duchenne.

Duchenne is een aangeboren vorm van

het elke dag enorm zwaar. Dat zet je wel

En als je dan ook nog eens bedenkt wat

spierdystrofie, die vooral bij jongens

aan het denken.’

hij allemaal heeft meegemaakt en wat hij ervoor over heeft, dat vind ik echt top.’

‘Ik was er echt slecht aan toe en heb er

voorkomt. Hun spierkracht neemt

alles aan moeten doen om weer te kunnen

langzaam af, waardoor ze vaak al voor

Rein Advocaten & Adviseurs

mountainbiken’, zegt Bartholomeus.

hun twaalfde in een rolstoel belanden en

Bartholomeus wordt in zijn strijd gesteund

Kijk voor meer informatie over Bas

‘Maar ik heb de strijd met mijn lichaam

niet ouder worden dan dertig jaar. ‘Het

door Rein Advocaten & Adviseurs. Hans de

Bartholomeus op www.bikerbas.nl en

gewonnen. Ik ben hier heel dankbaar voor,

is een verschrikkelijke ziekte, die niet te

Willigen kwam hem via via op het spoor:

de Duchenne Heroes 2014 op

want dat is niet iedereen gegeven. Daarom

genezen is’, zegt Bartholomeus. ‘Het is dus

‘Toen ik zijn verhaal hoorde, dacht ik

www.duchenneheroes.nl.

19


20


Assen.nl

Aandacht voor gezonde leefstijl levert bij zorginstellingen win-win-winsituatie op Elke dag een half uur bewegen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mensen die te maken hebben met bijvoorbeeld een verstandelijke of psychische beperking kan het behoorlijk lastig zijn om genoeg te sporten. Maar het belang van een gezonde leefstijl is er niet minder om. Zorgverleners Promens Care en De Trans onderkennen dit en zetten zich hier sinds een aantal jaren dan ook vol voor in. begeleiding van een cliënt over, waardoor

belangrijke zorgtaken bij de gemeente

je minder beweegt?’

worden neergelegd. Maar ook binnen Promens Care is het belang van het

Zoals Van der Linden van Promens Care

uitoefenen van een goed rolmodel

het inschenken van een kop koffie noemt,

uitgesproken. ‘Als begeleiders ook aandacht

zo merkt Van der Veer van De Trans op dat

besteden aan een goede leefstijl, levert dat

een cliënt ook zelf de tafel kan afruimen,

een hele zinvolle bijdrage. Daarom zijn zij

‘want vooral dichtbij zijn stappen te maken

ook een onderdeel van het programma.’

die enorm veel resultaat opleveren’. Van der Veer: ‘De mensen die onze cliënten

Voorbeeldfunctie van de begeleiders

in het dagelijks leven het meeste zien

Er zijn meer parallellen te trekken tussen

gechargeerd – iedere dag een blikje cola

zijn onze begeleiders. Als zij dan – heel

B

ij Promens Care heet het project

actief met beweging bezig is met 800 naar

beide aanpakken. Bij zowel Promens Care

drinken geeft dat een verkeerd signaal af

Zo kan het ook!; bij De Trans

ruim 3000 tussen 2010 en 2012 en wordt

als De Trans wordt ook de leefstijl van de

natuurlijk. Als je er dan een stuk bewuster

wordt het Gezonde leefstijl genoemd.

er volop gewandeld, gezwommen, gefitnest

begeleiding onder de loep genomen. Niet

mee omgaat dan haal je daar winst uit voor

Maar beide projecten vertonen veel

en gefietst.

alleen bevorderen ze daardoor hun eigen

je organisatie omdat het ziekteverzuim

overeenkomsten: zo wordt met het

gezonde leefstijl en wordt het ziekteverzuim

naar beneden gaat. En je haalt er absoluut

doen van kleine aanpassingen in het

Wake-upcall

verminderd, maar minstens zo belangrijk

winst uit voor de cliënten.’

dagelijkse ritme van de cliënten veel

Garrelt van der Veer is programmaleider

is de voorbeeldfunctie die ze hebben ten

progressie geboekt. Bovendien moeten

van het project Gezonde leefstijl bij De

opzichte van de cliënten.

ook de medewerkers eraan geloven:

Trans. Volgens hem was er voorheen

goed voorbeeld doet immers volgen.

ook wel aandacht voor bewegen, maar

Het project van De Trans heet officieel

die bij zowel Promens Care als De Trans

Plezier hebben En uiteindelijk is het hun gezondheid

was dit weinig gestructureerd. ‘Het kwam

dan ook Gezonde leefstijl en duurzame

centraal staat. Dat de projecten op fysiek

Kopje koffie

vooral voort uit initiatieven van individuele

inzetbaarheid, waardoor een bijzondere

vlak hun vruchten afwerpen en dat de

Stef van der Linden is namens Promens

cliënten of medewerkers.’ Een onderzoek

drietrapsraket ontstaat: cliënten worden

cliënten dus gezonder worden en gaan

Care projectmanager van Zo kan het

naar de gezondheid en leefstijl van de

fitter, het ziekteverzuim van medewerkers

leven is dan ook een van de belangrijkste

ook!, dat inmiddels drieënhalf jaar loopt.

cliënten bracht de ommekeer. Van der

gaat omlaag en zij geven wat leefstijl betreft

winstpunten van de beide projecten.

‘Het gaat niet per se alleen om sport,

Veer: ‘Van de twintig cliënten die we

het goede voorbeeld aan de cliënten. Van

Maar het succes beperkt zich niet tot

maar ook om bewegen in het dagelijks

hebben onderzocht, was maar bij een alles

der Veer: ‘Medewerkers zijn natuurlijk

lichamelijke vooruitgang. ‘Op individueel

leven. Dus dat betekent wandelen naar

goed op orde. Dat heeft gezorgd voor een

je belangrijkste instrument om ze te

vlak zijn er heel veel resultaten geboekt

de supermarkt en fietsen naar je werk,

enorme wake-upcall.’

beïnvloeden.’

wat gewichtsafname betreft’, zegt Van der

maar ook het inschenken van je eigen

Van der Veer legt uit dat cliënten niet

kop koffie. Het gaat erom dat de cliënten

worden verplicht om aan het project deel

Van der Linden trekt die voorbeeldfunctie

en in het hebben van plezier tijdens het

mobiel blijven.’ In vaktermen wordt dit

te nemen. ‘Als je het opgelegd krijgt, werkt

nog verder. ‘Een gezonde gemeente

zwemmen, fietsen of voetballen wordt

ook wel het bevorderen van de algemene

het vaak niet. Maar we gaan hier wel

begint bij een gezond bestuur’, bepleit

winst geboekt.’ Concreter nog: ‘Een van

dagelijkse levensverrichtingen, oftewel ADL,

gesprekken over aan om bewustwording

hij. Helemaal nu door de nieuwe Wet

onze cliënten slikt geen antidepressiva

genoemd.

te creëren.’ Gelukkig is de animo groot

maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

meer nu hij drie keer per week hardloopt.’

Linden. ‘Maar vooral ook op mentaal vlak

om deel te nemen en zijn ook de Dit past binnen de visie van het ministerie

vertegenwoordigers zoals ouders en broers

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

en zussen enthousiast over de ingeslagen

(VWS). Preventie door sport en beweging

weg.

staan voorop in het beleid van het departement, waarbij veel aandacht is voor

De bedoeling van het project is niet

kwetsbare groepen in de samenleving. Zo

alleen het thema gezonde leefstijl onder

subsidieerde VWS ook Zo kan het ook!,

de aandacht brengen, maar ook om het

een landelijk programma geleid vanuit de

daar te houden. Allereerst is bij cliënten

Stichting Onbeperkt Sportief, de nieuwe

een bewegingsinventarisatie afgenomen,

naam van Gehandicaptensport Nederland.

om te bekijken hoeveel iemand per dag

Samen met ruim veertig dagbesteding-

en per week beweegt. Vervolgens werd

en wooninstellingen zoals Promens Care

bekeken wat de cliënt anders wil en kan

wordt het structureel meer bewegen en

doen. Van der Veer: ‘Dat zijn niet per se

sporten gestimuleerd.

hele arbeidsintensieve stappen, want dat is in deze tijden van bezuinigingen best

De eerste resultaten bij Promens Care zijn

lastig. We kijken vooral naar de dagelijkse

positief. Zo groeide het aantal cliënten dat

gang van zaken. Wat neemt bijvoorbeeld de

21


22


Assen.nl

Met het juiste materiaal het maximale uit je carrière halen In hartje Assen, aan de Oudestraat 17, wordt al jaren met passie en visie naar sport gekeken vanuit de gedachte dat goed materiaal een goede sportcarrière kan helpen. Harold van Leeuwen, bij wie sport haast letterlijk in de genen zit, runt daar Van Leeuwen Sport. en kleine duik in de geschiedenis

E

niet lang na te denken en sinds 2011

met een marathon kunnen wij je helpen.”

‘Kijken wat goed voor iemand is, met

leert dat oud-profvoetballer en

staat de huidige naam op de gevel. De

Van het een kwam het ander.’

het achterliggende verhaal van degene

-coach Jan van Dijk aan de wieg van

voorganger van Van Leeuwen Sport was

Hij weet dan ook als geen ander hoe

die het gaat gebruiken, daar zit ons

de zaak staat, destijds nog onder een

onderdeel van een keten die zich naast

belangrijk goed materiaal is. ‘Veel mensen

onderscheidende vermogen.’

andere naam. Harold van Leeuwen komt

sportkleding ook op mode richtte. Daar

hebben niet in de gaten hoeveel krachten

zelf ook uit de voetballerij en toen Van

was steeds minder vraag naar. ‘Daarom

er tijdens het lopen op hen inwerken. Het

De winkel heeft de categorie Sportteam

Dijk een nieuwe bedrijfsleider zocht,

besloten we om een nieuwe koers te gaan

schoeisel moet dat allemaal opvangen en

van het Jaar geadopteerd. Van Leeuwen:

ging het balletje rollen.

varen en om ons op vier takken van sport

ervoor zorgen dat de loper niet geblesseerd

‘Een team komt nooit op een prijswinnend

toe te leggen: voetbal, running, indoor en

raakt. Goede schoenen hebben daar

niveau zonder gebruik te maken van goede

tennis.’

gewoon een hele duidelijke invloed op.’

materialen. Op het moment dat je met

‘Ik ben de zoon van een oud-profkeeper,

goed materiaal aan de slag gaat, of je nou

Tonny van Leeuwen. Ik ben als klein jongetje ook gaan keepen. Zo heb ik een

Naast de start van zijn maatschappelijke

Meneer Messi

individueel sporter bent of in teamverband,

jaartje bij FC Groningen gespeeld, zij het als

carrière zocht Van Leeuwen zelf ook nieuwe

Bij voetbalschoenen ziet hij hoe

zal dat er uiteindelijk aan bijdragen dat je

reserve in het tweede elftal. Veel stelde het

sportdoelen. ‘Het begon te kriebelen,

merkgevoelig de jeugd is. ‘Wanneer Messi

het maximale uit je carrière kunt halen.’

niet voor, maar gezien mijn naam deed ik

want je bent gewoon sportman. Via de

of Ronaldo op een bepaald type schoen

wel wat connecties op. In die hoedanigheid

winkel kwam ik met een aantal hardlopers

voetbalt, dan wil de jeugd daar ook op

ben ik Jan van Dijk tegengekomen.’

in aanraking. Sportief had ik altijd twee

spelen. Maar als jij een brede voet hebt

ambities: de Elfstedentocht schaatsen

en je kiest voor een smal schoentje omdat

Een nieuwe koers

en een marathon lopen. Die hardlopers

meneer Messi daarop speelt, vergroot

Toen Van Dijks winkel tien jaar geleden te

zeiden: “Als jij de Elfstedentocht wilt

je de kans op blessures.’ En dan komt

koop kwam te staan, hoefde Van Leeuwen

schaatsen moet je dat zelf regelen, maar

Van Leeuwen Sports expertise van pas.

Iedereen met een lach op z’n Rollatorraces, fitnesslessen en gezicht naar huis, dat is het doel virtuele tenniswedstrijden porting Events; de naam zegt het

S

League voor amateurs genoemd: ‘Het

iemand is te oud om te sporten,

N

motionsensor. De virtuele mogelijkheden

al. Van de Champions League

is een behoorlijke klus. Ga maar na: we

voor amateurvoetbalteams tot een

moeten alle kampioenen van de vijfde tot

ook bejaarden niet. Bij Zorggroep

zijn eindeloos: bowlen, golfen en

Drenthe stimuleren ze ouderen dan ook

tennissen. Wesseling is erg enthousiast:

sportversie van Ik hou van Holland: het evenementenbureau zorgt dat het

en met de eerste klasse op een dag bij

om te blijven bewegen. Dit gebeurt op

‘De meeste mensen hadden nog nooit zo’n

elkaar zien te krijgen. Maar dat lukt ons

allerlei manieren; van tennissen op de

ding gezien, maar het was binnen no time

werkelijkheid wordt.

dus mooi wel!’

Wii tot fitnessen.

populair. De groep wordt steeds groter en ze organiseren tegenwoordig zelfs

Van sportclinics tot Ik hou van Holland

Volgens Diana Wesseling van Zorggroep

al interne competities. Dat is natuurlijk

geregeld.’ Zo beschrijft oprichter Patrick

Drenthe is het heel belangrijk dat ouderen

hartstikke leuk!’

Mayer Sporting Events. ‘Wij vinden voor elk

Naast grote evenementen als het

zo lang mogelijk blijven bewegen. ‘Wanneer

probleem een oplossing, gaan mee met de

Kampioenenbal organiseert Sporting

ze fit zijn kunnen ze namelijk de dingen

laatste trends op sportgebied en wanneer

Events ook sportieve bedrijfsuitjes,

blijven doen die ze leuk vinden.’ Om dit

Zorggroep Drenthe: volop in beweging

we iets organiseren is het altijd tot in de

familiedagen en teamuitjes.

voor elkaar te krijgen biedt de zorggroep

Ook als organisatie is Zorggroep Drenthe

allerlei activiteiten aan, zoals koersbal (een

volop in beweging. ‘Zo bieden we steeds

soort jeu de boules) en gymnastiek.

meer zorg en andere diensten bij de

‘Creatief, innovatief en alles tot in detail

puntjes voor elkaar. Het maakt bovendien niet uit om welke sport het gaat, want alles

Geïnteresseerden kunnen naast gangbare

is mogelijk.’

dingen als basketbal-, tennis- en

mensen thuis aan’, zegt Wesseling. Maar

Champions League voor amateurs

vertalingen van tv-programma’s Minute

Rollatorraces, fitnesslessen en de Wii

to win it en Ik hou van Holland, of een

Maar het aanbod beperkt zich niet tot de

Wesseling: ‘De thuiszorgcliënten zijn van

Sporting Events organiseert

nieuwe sport als bubble-voetbal. ‘Dat is

geijkte activiteiten. Ook modernere dingen

harte welkom bij alle activiteiten die we op

sportactiviteiten van groot tot klein. Een

een nieuwe, innovatieve sport. Het lijkt

als rollatorraces staan op het programma.

onze locaties organiseren.’

voorbeeld van een groot evenement is het

op gewoon voetbal, maar dan zitten de

‘Dat zijn een soort hardloopwedstrijden,

Ook bouwt de zorggroep nieuwe

Kampioenenbal, dat het bedrijf in opdracht

spelers in een opblaasbare bal’, zegt

maar dan met een rollator’, zegt Wesseling.

appartementencomplexen met ruime

van de NDC Media Groep (uitgever van

Mayer. De oprichter van Sporting Events

‘Hiernaast bieden we op iedere locatie de

woningen die zo worden ingericht dat de

onder meer het Dagblad van het Noorden,

kan zich geen mooiere baan wensen.

mensen de gelegenheid om gebruik te

bewoners niet het gevoel hebben dat ze

red.) organiseert. In het Kampioenenbal

‘Nieuwe dingen verzinnen, het onmogelijke

maken van fitnessapparatuur en bezoeken

in een verzorgingstehuis zijn. Wesseling:

strijden 35 amateurvoetbalteams die in

doen en er uiteindelijk voor zorgen dat

we samen regelmatig sportevenementen.’

‘Er worden speciale ruimtes ingericht waar

hun klasse bovenaan zijn geëindigd om

iedereen met een lach op z’n gezicht naar

Ook kunnen de ouderen sinds een

verschillende sportactiviteiten kunnen

de algehele landstitel. Mayer is erg trots

huis gaat, wat wil je nog meer?’

paar jaar met de Wii aan de slag,

worden uitgeoefend. Sport en bewegen

de spelcomputer van Nintendo met

krijgen hier dus nog meer aandacht.’

volleybalclinics ook kiezen uit sportieve

op het toernooi, ook wel de Champions

dit betekent niet dat alle sportactiviteiten aan de neus van deze ouderen voorbij gaat.

23


Politiek Assen aan het woord Onder druk van de economische crisis heeft de gemeente Assen flink moeten bezuinigen op het budget voor sport. Maar na regen komt zonneschijn: na jaren van financiële tegenspoed dienen de eerste tekenen van economisch herstel zich echter aan. Wie weet is alles binnenkort anders. Tijd dus om, met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, vooruit te kijken met de politieke partijen die het straks misschien voor het zeggen hebben.

‘De gemeente Assen moet meer (geld) investeren in sport.’

De PvdA feliciteert sporters! e PvdA vindt dat iedereen in

D

de sportkleding en materialen te kopen

Assen moet kunnen sporten.

die nodig zijn. Echt nodig is ook dat de

Amateursport is belangrijk in het leven

sportaccommodaties toegankelijk voor je

van veel mensen. Sport is gezond en

zijn wanneer je een beperking hebt. Daar

brengt mensen bij elkaar. Ook als je

maakt de PvdA zich sterk voor.

alleen maar gaat kijken als de passieve sporter, als toeschouwer. De PvdA

Verkiezingen 19 maart

vindt het belangrijk dat je in Assen

De Partij van de Arbeid zet zich al jaren

gemakkelijk op verschillende manieren

in voor de voorzieningen die vele takken

kunt sporten. Of je nou wandelt, fietst,

van sport mogelijk maken. Door het

skeelert, voetbalt, honkbalt of aan judo

“meedoenbeleid” is iedereen in de

doet: alle sporten dragen bij aan de

gelegenheid om te kunnen sporten. Met uw

gezondheid.

hulp kunnen we daar mee doorgaan. Op 19 maart vinden Gemeenteraadsverkiezingen

Goed en gezond sporten lukt alleen

plaats. Uw stem bepaalt in welke mate de

wanneer je goede sportvelden, sporthallen

PvdA zich verder kan inzetten om sport

en instructeurs/trainers hebt. Je moet in

mogelijk te maken. De PvdA rekent op Uw

staat zijn een lidmaatschap te betalen en

sportieve stem!

D66 over sport Sport

• Verenigingen kunnen actief participeren

Sport en beweging leveren het individu

in de Veranderagenda Zorg en Welzijn,

én de samenleving veel op. Het zorgt

programma Doen. D66 Assen wil dat

dat mensen zich fit en gezond voelen,

de gemeente vrijwilligersorganisaties

en dat ze onderdeel zijn van een sociaal

en verenigingen de ruimte biedt om in

netwerk. Ook kijken naar sport heeft

te stappen.

meerwaarde: (top)sportevenementen dragen bij aan de economie van de

Verhogen sportparticipatie

gemeente Assen. Verder fungeren

D66 Assen onderkent het grote

topsporters als rolmodel zijn en bieden

economische en maatschappelijke

sportwedstrijden mensen vertier. Dat

belang van sporten als onderdeel van

heeft invloed op het welbevinden.

een gezonde leefstijl. Er zijn groepen die achterblijven in sportparticipatie en

• D66 Assen wil dat Assen een gemeente

D66 Assen vindt gemeentelijke inzet op

is waar veel ruimte is voor

dit terrein nodig. De gemeente moet

georganiseerde en ongeorganiseerde

sportverenigingen uitdagen om een

sport. Er zijn aantrekkelijke

aanbod voor achterblijvende doelgroepen

voorzieningen.

te ontwikkelen. Ook moet de gemeente

• D66 Assen ziet de toekomstige vraag

Assen de verbinding met partners in de

wijk - bijvoorbeeld op het gebied van zorg -

graag beantwoord binnen de bestaande

accommodaties.

aangaan om deze groepen te bereiken.

• D66 Assen steunt initiatieven om sport

24

en recreatie commercieel aan te bieden

We zien deze inzet als onderdeel van een

door vanuit de gemeente te faciliteren

preventieve aanpak op het terrein van zorg

en te stimuleren en in mindere mate te

en welzijn. D66 Assen wil hiervoor de reeds

subsidiëren. Evenwel zal D66 Assen

aanwezige combinatiefunctionarissen

altijd openstaan voor het zoeken naar

inzetten.

ruimte om in de opstartperiode nader

te kunnen ondersteunen.

D66 wil ook ondersteuning voor sporten

• De sportaccommodaties in de

vanuit het armoedebeleid en een

gemeente Assen zijn op dit moment

gemeentelijke bijdrage via bijvoorbeeld

doorgaans goed op orde. D66 Assen wil

Stichting Leergeld of anderszins voor

zorg blijven dragen voor beheer en

kinderen die niet kunnen sporten vanwege

onderhoud van deze voorzieningen.

geldgebrek in hun gezin.


Assen.nl

Jonge Sportkanjers in het zonnetje Alweer sinds 2006 reikt de gemeente Assen Sportcertificaten uit aan de jongste Sportkanjers van Assen. Op deze manier wil de gemeente jeugdige talentjes graag belonen voor hun behaalde prestaties en hen op een positieve manier stimuleren om te blijven sporten en bewegen.

D

at Assen veel talentjes kent blijkt

dan beslist de gemeente Assen

ieder jaar weer bij het uitreiken van

uiteindelijk.

SPELREGELS

130 kinderen in het zonnetje gezet. De

1. Het certificaat is bedoeld voor

sportvereniging kunnen sportkanjers

uitreiking vindt plaats in een feestelijke

Hoe kunnen kandidaten aangemeld worden?

sporters tot 14 jaar die woonachtig

aandragen.

ambiance waarbij de jonge talentjes

Kandidaat-Sportkanjers kunnen

zijn in de gemeente Assen.

stuk voor stuk op het podium hun

worden aangedragen door bijvoorbeeld

certificaat in ontvangst mogen nemen,

besturen van sportverenigingen en

2. Om voor een certificaat in

onder het toeziend oog van hun ouders

directies van scholen, maar ook anderen

aanmerking te komen moeten

en andere familie en vrienden.

bijvoorbeeld ouders of buren kunnen

individuele sporters minstens op

6. Op de aanvraag moet duidelijk

de certificaten. Inmiddels worden zo’n

4. Ook personen en organisaties anders dan een school of

5. De sportcertificaten worden één keer per jaar uitgereikt.

kandidaten aandragen. Aanmelden van

de eerste plaats eindigen op een

aangegeven staan wat de prestatie

Wanneer kom je in aanmerking voor een certificaat

kandidaten kan het hele jaar door via

Drents of Noord-Nederlands

is en door wie deze geleverd is.

www.assenbeweegt.nl/sportkanjers. De

Kampioenschap. Sportteams kunnen

Alleen volledig ingevulde formulieren

Om een sportcertificaat te behalen moeten

certificaten worden vervolgens één keer

een sportcertificaat krijgen door in

worden in behandeling genomen.

de kinderen aan een aantal criteria voldoen:

per jaar uitgereikt. Kent u potentiële

ieder geval competitiekampioen te

• Ze mogen niet ouder zijn dan 13 jaar en

Sportkanjers of zet iemand in 2014 een

worden.

moeten wonen in de gemeente Assen.

knappe prestatie neer, aarzel dan niet

• Bij een individuele sport moeten ze

en meldt dit talentje direct aan via de

3. Besturen van sportverenigingen en

De informatie met betrekking tot de

minstens op de eerste plaats eindigen

bovengenoemde website.

directies van scholen kunnen dit

sportprestatie hoeft u echter maar

certificaat voor hun leden en

bij één teamlid in te vullen.

op een Drents of Noord-Nederlands

7. Bij teams is het invullen van de namen van alle teamleden verplicht.

Nog even de spelregels op een rij

leerlingen aanvragen, door het

een sportcertificaat krijgen door in ieder

invullen van een formulier op

8. Wanneer de voorwaarden niet

geval competitiekampioen te worden.

Voor het sportcertificaat van de gemeente

www.assenbeweegt.nl/sportkanjers

volstaan, beslist de gemeente Assen.

• Mochten de voorwaarden niet volstaan,

Assen gelden de volgende spelregels:

Kampioenschap. Sportteams kunnen

Sponsoren Sportkanjers

25


26


Assen.nl

Geblesseerde sporter wil liefst gisteren alweer op het veld staan Een werkweek met lange dagen. Om tien uur ’s avonds tegen een balletje trappen tijdens winterse omstandigheden. Sportblessures gedijen goed in dit soort omstandigheden. aak dus voor de sporter – hoe

Z

opgelopen blessure weer staat te

goede voorbereiding. ‘Ik moet vooral

Dan ga je niet veel tijd besteden aan

recreatief ook – om zich fysiek

popelen om te beginnen.

educatieve gesprekken voeren met de

en goede warming-up. Dat gaat drie,

recreanten, die om vijf voor zeven bij

vier maanden goed, maar op een

sportfysiotherapeut Krum Toshev

‘Elke sporter wil zo snel mogelijk weer

de tennisbaan aankomen die ze van

koude dag komen dan toch de kuit- en

van SKS Fysiotherapie. ‘Het is net

op het veld staan, eigenlijk een dag

zeven tot acht hebben gereserveerd.

schouderklachten op.’

als bij de Formule 1: je gaat eerst

voor de blessure alweer. De hulpvraag

sleutelen aan de auto zodat die

luidt meestal: ‘Wanneer kan ik weer

perfect is, dan ga je keihard rondjes

sporten, kan het vanavond alweer?’ We

rijden en daarna moet er weer

hebben met prof- en semiprofsporters

gesleuteld worden.’

te maken, maar ook heel vaak met

goed voor te bereiden, betoogt

recreanten, voor wie sporten een De geboren Bulgaar Krum Toshev (35)

manier is van ontspannen. Het is een

kwam in 1999 met een profcontract

hobby en speelt een belangrijke rol in

naar Assen om te gaan basketballen bij

het sociale leven. Die mensen willen zo

NUVA Drenthe. Hij zette zijn carrière

snel mogelijk weer aan de slag.’

voort in Groningen en via Leeuwarden Assen terecht. Ondertussen begon hij

Voorkomen is beter dan genezen

met zijn opleiding fysiotherapie, om zich

De sportfysio gaat met een patiënt aan

vervolgens verder te specialiseren in de

het werk na een opgelopen blessure,

sportfysiotherapie. Toshev: ‘Ik wilde iets

maar de aandacht verschuift steeds

gaan doen binnen de gezondheidszorg

meer naar preventie. Toshev: ‘Dat is

en ik wilde mensen helpen. Gezien

ook veel interessanter voor een sporter;

mijn sportieve verleden was de keuze

je investeert natuurlijk liever tijd in

voor sportfysiotherapie snel gemaakt.’

blessurepreventie dan in revalidatie.’

1. Drink genoeg. Veel spierblessures

Op YouTube zijn veel oefeningen te

Inmiddels werkt Toshev acht jaar bij

Dat betekent dat de vaak onderschatte

ontstaan omdat sporters niet genoeg

vinden. Of als je bij een sportschool zit:

SKS Fysiotherapie en is hij onder meer

warming-up van groot belang is. Evenzo

drinken.

5. Yoga & pilates. Toen ik net

betrokken bij de Nederlandse Basketball

geldt dat voor de cooling-down; het

2. Eet verstandig. Eet ruim voor de

begon dacht ik dat kracht- en

Bond.

uitlopen en rekken en strekken na de

training genoeg koolhydraten.

conditietrainingen veel belangrijker

en België kwam hij uiteindelijk weer in

Tips van Toshev

geleverde prestatie. ‘Het is net als bij de

3. Warming-up & cooling-down.

waren, maar na acht jaar in het vak

Snel weer aan de slag

Formule 1: je gaat eerst sleutelen aan

Die worden te vaak overgeslagen in

heb ik mijn mening wel bijgesteld.

‘Als sportfysiotherapeut duik je dieper

de auto zodat die perfect is, dan ga je

verband met gebrek aan tijd en

6. Douchen. Los van de hygiëne is

in sportgerelateerde blessures. Je leert

keihard rondjes rijden en daarna moet

kennis. Niet doen!

douchen na het sporten belangrijker

bijvoorbeeld welke energiesystemen bij

er weer gesleuteld worden.’

4. Lenigheid. Ook al ben je de vijftig

voor je lichaam dan je misschien denkt.

inmiddels gepasseerd, rek en strek

Het kan niet gedouchte voetballers na

welke sport horen en wat de belangrijke motorische eigenschappen zijn van

De professionele en semiprofessionele

om je lenigheid te bevorderen en

een lange derde helft zo in de rug

elke sport.’ En de sportfysio kent de

sporters die hij in zijn praktijk ziet,

doe oefeningen voor je rompstabiliteit.

schieten.

mentaliteit van de sporter, die na een

hoeft hij weinig uit te leggen over een

46 Kilo afgevallen! Ik heb al sinds mijn puberteit last van overgewicht. Vijf jaar geleden kwam ik voor het eerst bij Kloos2 U Fitness. Ik zei dat ik af wilde vallen, maar zette nooit door.

N

a een half jaar ging ik steeds

beginnen met het opschrijven van mijn

mij te lang. Sietze heeft mij toen gepusht

getraind. Natuurlijk heb ik wel eens geen

minder vaak naar de sportschool,

maaltijden. Vervolgens heeft Sietze mijn

om door te zetten. En uiteindelijk na een

zin, maar dan zet ik het verstand op nul en

totdat ik stopte. In de paar jaar daarna

voedinggschema aangepast. Ik dacht dat

maandje of twee begon het afvallen! De

ga ik gewoon door.

begon ik heel ongezond te eten en zat ik

diëten altijd afzien was: kleine beetjes eten

kilo’s vlogen eraf en in zes maanden tijd

slecht in mijn vel.

en honger lijden. Maar ik heb juist moeten

was ik 44 kilo kwijt. Achteraf gezien verbaas

Al met al ben ik blij dat toen ik de stap

leren om zoveel en zo gestructureerd

ik mij er nog over. Wanneer je de juiste

bereid was te zetten, ik de beste hulp heb

In februari heb ik de knop eindelijk

mogelijk te eten. Het koste geen moeite om

hulp hebt en een beetje motivatie, dan is

gekregen die ik maar kon wensen. En dat

echt omgezet. Ik vroeg aan Sietze, de

van het ongezonde eten af te blijven. Ook

het eigenlijk niet zo moeilijk. Nu sport ik

is de hulp die ik bij Kloos 2 U Fitness heb

eigenaar van Kloos 2 U Fitness: ‘Ik wil

kreeg ik een trainingsschema wat gericht

vier keer in de week en wordt het trainen

gekregen!

afvallen. Wat moet ik doen?’ Hij gaf mij

was op het verliezen van vet. Langzaam

een verslavende bezigheid. Ik houd van

alle hulp die maar nodig was. Ik moest

verdwenen de kilo’s. Maar het duurde

het gevoel dat ik krijg wanneer ik hard heb

Kevin Kok, Assen 27


28


Assen.nl

Manuele therapie: effectief, maar onbekend

Vol adrenaline, toch veilig die berg af!

W

voldoende helpt.’

ls je het eenmaal geprobeerd

wintersporten. Skiërs en snowboarders

hebt, wil je niet meer anders. De

in Drenthe hebben geluk met de

uitkomst bieden. Volgens Bram Brands

In de manuele therapie staat de

A

hele dag buiten zijn, de unieke sfeer en

indoorrolbaan in Assen. Deze baan biedt

zijn veel mensen echter niet op de hoogte

wervelkolom centraal, ook bij bijvoorbeeld

gezelligheid en natuurlijk… supersportief

de uitgelezen mogelijkheid om skiën of

van deze behandelvorm. ‘Jammer, want

een knieblessure. Brands: ‘Als je met

bezig zijn. Dat is wintersport! De

snowboarden te oefenen; handig, want de

door manuele therapie valt een hoop

klachten bij mij komt onderzoek en

snelheid op de piste geeft een enorme

meeste wintersporters staan slechts twee

winst te behalen.’

ontstoor ik eerst je wervelkolom. Hierna

dosis adrenaline. Een ultieme oppepper

weken (of zelfs minder) per jaar op ski’s of

ga ik pas lokaal behandelen, dus waar je

tijdens een lange saaie winter.

op een snowboard.

anneer fysiotherapie niet aanslaat, kan manuele therapie

Brands is geregistreerd manueel therapeut

daadwerkelijk pijn voelt.’ Mocht manuele

en runt sinds 2002 zijn eigen praktijk,

therapie niet voldoende zijn, dan biedt

Om brokken te voorkomen (denk aan

Indoorskiën komt technisch volledig

Manuele Therapie Brands. Aan de Boskamp

Brands ook shockewavebehandelingen

valpartijen of kou), is de juiste uitrusting

overeen met skiën in de sneeuw!

in Vries behandelt hij klanten uit de wijde

aan: ‘Dat zijn ultrasonore geluidsgolven

en enige oefening voor het afreizen van

Indoorski Assen heeft één van de grootste

omtrek, van Assen tot Groningen. Toch

waarmee je heel goed spierblessures kan

belang. Bij Warenhuis Vanderveen, afdeling

indoor (tapijt-)skibanen van Europa.

denkt hij dat er meer mensen van zijn

genezen, maar die ook heel goed aanslaan

Intersport, kan je terecht voor uitgebreid

Professionaliteit, passie en plezier: de

aanpak gebruik zouden maken als bekender

bij ontstekingen van peesaanhechtingen.’

advies over skibrillen en -helmen,

instructeurs van Indoorski Assen bieden

thermokleding, skibroeken, winterjassen,

een geweldig alternatief om een lange

Door manuele therapie helemaal van je klachten af

skipullies, snowboots, etc. Voor zowel

en leerzame afdaling te maken voor

mannen, vrouwen als kinderen is er een

zowel beginners als gevorderden. Naast

was wat hij nu precies doet. ‘Er wordt vaak aan me gevraagd wat het verschil is tussen mijn vak en fysiotherapie.’

Brands is van mening dat het dan ook heel

ruim assortiment van diverse topmerken,

de lessen verzorgt Indoorski Assen ook

Manuele therapie als aanvulling op fysiotherapie

verstandig om naar een manueel therapeut

zoals Protest, Icepeak en Brunotti. Hoewel

materiaal. Of het nu om aanschaf, huur

te stappen als fysiotherapie niet aanslaat.

hoofdletsel niet het meest voorkomende

of onderhoud gaat. Ga dus veilig in volle

Manuele therapie is een specialisatie

‘Vooral wanneer klachten niet overgaan.

letsel is bij wintersporters, zijn de gevolgen

vaart de berg af met de juiste kleding en

binnen de fysiotherapie; dit wil zeggen dat

Als je wat langer met dezelfde klachten

vaak ernstig. Het dragen van een skihelm

bescherming én oefening vooraf. De ideale

een manueel therapeut verdergaat waar

kampt, worden zowel de spieren als

voorkomt een ongeluk niet, maar beperkt

wintersportvoorbereiding!

een fysiotherapeut stopt. ‘Ik behandel

gewrichtskapsels korter waardoor je beperkt

wel de schade. Bij Intersport zijn onder

niet alleen de spieren, maar ook de

wordt in je bewegingen. De ervaring leert

andere helmen van Sinner, Giro en

Grüss Gott!

gewrichtsverbindingen’, zegt Brands. ‘Dan

dat alleen het losmaken van de spieren vaak

Salomon verkrijgbaar.

Intersport Warenhuis Vanderveen &

kan je bijvoorbeeld denken aan dingen als

nét te weinig kan zijn, terwijl bijvoorbeeld

kraken. Manuele therapie is dus een goede

kraken ervoor kan zorgen dat je klachten

Naast goede kleding en bescherming

aanvulling wanneer fysiotherapie niet

helemaal verdwijnen.’

is ook oefening van belang om veilig te

Indoorski Assen

Samen bereik je meer dan alleen

‘Het menselijk lichaam, daar moet je zuinig op zijn’

e Rabobank wordt al jaren

D

van het Jaar geadopteerd. Arie van der

portverenigingen kunnen niet

S

Bijker. ‘Als je bij ons klaar bent, heb je

in één adem genoemd met

Spek, directievoorzitter van de Rabobank

sportsponsoring. Speerpunten zijn

Assen-Beilen, benadrukt waarom hij

zonder sportmasseur, vindt Wim

een officiële licentie en kan je in principe

Bijker van het opleidingsinstituut voor

bij elke sportclub aan de slag.’ Omdat er

hockey, de wieler- en paardensport. Zo ondersteunt de coöperatieve bank

talentonwikkeling zo belangrijk vindt:

sportmassage in Groningen. ‘Je mag

geen vooropleiding vereist is kan iedereen

‘Sportsponsoring en de Rabobank horen

nooit bezuinigen op het menselijk

de opleiding Sportmassage volgen. De

in de gemeente Assen onder meer de

bij elkaar. Daarom ondersteunt de bank de

lichaam, zeker niet als dit ten koste van

studenten variëren dan ook van jong tot

European Junior Cycling Tour Assen,

Sportverkiezingen van Assen. Daarnaast

blessures kan gaan.’

oud. ‘Momenteel zien we dat veel jongeren

Wielervereniging Meteoor Assen-Roden

kent de Rabobank als geen ander het

en Hockey Vereniging Assen.

belang van talentenontwikkeling. Net als

Bij de erkende opleiding Sportmassage

een jaartje bij ons komen om het dan nog

die zijn uitgeloot voor fysiotherapie eerst

in de sport zoekt zij ook naar talentvolle

worden de deelnemers in negen

een keer te proberen. Maar we hebben

De Rabobank is onlosmakelijk verbonden

medewerkers die met plezier klanten

maanden klaargestoomd voor de praktijk.

ook cursisten die al bijna met pensioen

met de Nederlandse sportwereld. De

helpen met het realiseren van hun

Tijdens het intensieve programma

gaan.’

bank ondersteunt topsporters en talenten

ambities.’

passeren theorievakken als anatomie en fysiologie de revue en leren de aspirant-

Bijker is erg gepassioneerd over zijn vak. ‘Ik

jeugdsport. Clubs en individuen worden

Coöperatie

sportmasseurs de fijne kneepjes van het

vind het super dat bij mensen die aan het

niet alleen met geld gesponsord, maar

Dat de Rabobank een coöperatie is,

vak in de praktijk.

begin van de opleiding staan geen flauw

ook met kennis en expertise. Daarnaast

betekent ook dat samenwerking heel

is de Rabobank een van de eerste

belangrijk is. ‘Samen de sport verder

Volgens Bijker zijn sportmassages óf

in elkaar zit op een gegeven moment het

ondertekenaars van het 1% FairShare voor

brengen’ is de creatieve invulling van

preventief óf blessuregericht en zijn ze

kwartje valt. En sportmassage is natuurlijk

de gehandicaptensport.

Rabobanks rol bij de gesponsorde sporten.

eigenlijk onmisbaar voor iedereen die op

zo mooi omdat je iemand met een

Het doel? Succes mogelijk maken. Met

een behoorlijk niveau sport. ‘De studenten

blessure echt kan helpen. Daarom vind ik

Rabobank Talent van het Jaar

‘Samen de sport verder brengen’ wil de

leren dan ook allerlei dingen, van

ook dat sportclubs niet mogen bezuinigen

Sporters en ploegen, talenten en de

bank indirect op originele wijze haar

bijvoorbeeld speciale massagetechnieken

op een sportmasseur. Je ziet dat clubs

G-sport: het zijn deze vier categorieën

betrokkenheid communiceren. Samen

en hoe ze bandages aan moeten leggen tot

steeds minder te besteden hebben, maar

die tijdens de Sportverkiezingen van de

bereik je immers meer dan alleen. Van der

wat je het beste tegen kramp kan doen.’

sportmassage gaat om het menselijk

gemeente Assen centraal staan. Het zijn

Spek: ‘Daarom staat Rabobank niet alleen

ook deze vier categorieën die door de

aan de finish bij succes, maar zijn we er

Pas na het halen van maar liefst vier

Rabobank al jaren worden ondersteund.

al bij de start. Dat doen we niet eenmalig,

theorie- en twee praktijkexamens mogen

Voor de Sportverkiezingen in De Nieuwe

maar structureel. Pas dan komt een sport

de kandidaten als sportmasseur aan het

Kolk heeft de bank de categorie Talent

verder.’

werk. ‘Maar dan kunnen ze wel wat’, zegt

en faciliteert lokaal recreatieve sport en

idee hebben hoe het menselijk lichaam

lichaam en daar moet je zuinig op zijn!’

29


Darts komt naar Assen! Altijd al eens aanwezig willen zijn of zelfs mee willen doen bij een professioneel dartstoernooi? Wil jij ook meefeesten wanneer de internationale toppers op het grote podium, onder toeziend oog van duizenden juichende fans en internationale camera’s, hun kunsten laten zien? Dan is dit je kans. Kom naar de Dutch Open Darts! tot professional aan kan deelnemen.

Oftewel, alle bekende Lakeside-

Jij dus ook!

dartssterren zullen afreizen naar Assen! Op zondagmiddag zullen de finales te zien

Jaarlijks trekt de Dutch Open Darts

zijn op een groot podium en tevens live

duizenden darters en bezoekers.

uitgezonden worden op RTV Drenthe.

De prijzenpot van ruim €30.000 is voor

Voor slechts €7,50 zijn toegangskaarten

de meeste deelnemers bijzaak: zij reizen

voor de zondag verkrijgbaar aan de deur

naar de Dutch Open Darts voor de

bij De Bonte Wever.

ongekende sfeer en de grote mate van gezelligheid. Samen met de mogelijkheid

Houd de Dutch Open Darts website (www.

om uit te kunnen komen tegen één van

dutchopendarts.nl) goed in de gaten om op

de aanwezige wereldtoppers, maakt dit de

de hoogte blijven van alle ontwikkelingen

Dutch Open Darts tot het ultieme weekend

en het laatste nieuws! Tevens kun je de

‘uit’!

Dutch Open volgen op Twitter: www. twitter.com/DOdarts en op Facebook:

Alle internationale topspelers van het

www.facebook.com/NDBdarts

BDO-/WDF circuit zijn jaarlijks aanwezig bij

D

e aankomende editie van het grootste

De Bonte Wever Assen. De Dutch Open

de Dutch Open Darts, zoals titelverdediger

Wil je niets missen van de Dutch Open

en gezelligste open dartstoernooi van

Darts is met hoog niveau darts en een

en huidig Lakeside-kampioen Scott Waites

Darts 2014 of deelnemen? Zorg dan dat

Europa zal plaatsvinden van 31 januari tot

geweldige sfeer uniek in zijn soort. Het is

en bekende namen als Tony O’Shea,

je 3 dagen lang aanwezig bent op dit

en met 2 februari 2014 in hét sport- en

een open dartstoernooi, waar iedereen,

dartsicoon Andy Fordham, de Drent Jan

prachtige evenement en schrijf je in op

evenementencentrum van het noorden;

van jong tot oud en amateur

Dekker en Anastasia Dobromyslova.

onze website. Tot ziens in De Bonte Wever!

30


Assen.nl

31


Assen Welkom Thuisstad Olympic TeamNL Kom maandag 24 februari naar de Kop van de Vaart! Kom ook naar de huldiging van het Olympic TeamNL in Assen. Op 24 februari reist de Nederlandse ploeg via Eelde naar Assen voor de grootste ontvangst die ze in jaren hebben gehad.

Helden om trots op te zijn! In aanloop van de huldiging zitten we in Assen ook niet stil. Samen met Drenthe Beweegt en Marketing Drenthe organiseert de gemeente Assen allerlei interessante activiteiten voor de buurt, voor

Maak het ook mee: optredens van diverse artiesten, uiteraard de huldigingen en alle Olympische helden op één podium. Een geweldige belevenis!

scholen en voor ondernemers. Zo gaan we met de buurten op zoek naar echte Drentse helden en maken we een Wall of Fame. Deze Wall of Fame vormt straks de ‘rode loper’ bij de intocht van de sporters in Assen. Voor de scholen zijn er lespakketten.

Assen is er klaar voor! De festiviteiten beginnen om 14.30 uur. Het wordt vast druk. Dus kom op tijd voor de beste plekken.

Graag tot 24 februari in ASSEN!

Meer informatie: assen.nl


Sportverkiezingen Assen