Page 1

Ge誰ntegreerde proef Jorn Van den Broeck Business Economics Nr.: 15 Solarpartners

Groepsopdrachten

Schooljaar 2012-2013 Sint-Ursula-Instituut Bosstraat 9 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver


Ge誰ntegreerde proef Jorn Van den Broeck Business Economics Nr.: 15 Solarpartners

Groepsopdrachten


Woord Vooraf De Ge誰ntegreerde proef of GIP maakt in het Vlaamse TSO, KSO en BSO deel uit van het examenprogramma van het laatste jaar. De leerlingen moeten dan een werkstuk afleveren waarin de verschillende vakken aan bod komen. De proef wordt in zijn geheel beoordeeld, ook al dragen verschillende vakken bij tot het eindtotaal. Vroeger werd dit kwalificatieproef genoemd. Eigenlijk moet de leerling hiermee bewijzen dat hij zelfstandig een opdracht in zijn vakgebied kan afleveren. De ge誰ntegreerde proef wordt dan ook beoordeeld door een gemengde jury die deels bestaat uit leerkrachten, deels uit mensen uit de praktijk van het vakgebied. (bron wikipedia.be) Onze GIP draaide rond een fictief bedrijf dat zonnepanelen produceerde, Solarpartners. Samen met 5 andere groepsleden moesten we het bedrijf leiden en beslissingen nemen. Deze beslissingen konden we tijdens de intensieve begeleidingsdag nog bijstellen. Op deze dag kwam er iemand van de HUB, Hoge school Universiteit Brussel, langs om ons een hele dag te begeleiden zodat we de juiste beslissingen konden nemen. Bij het maken van deze GIP ben ik door vele mensen geholpen. Allereerst wil ik mijn groep, Solarpartners bedanken. Samen met Jari Jacobs, Jolien Van den Bergh, Jan-Pieter Bosmans, Larissa Vleminckx en Louise De Cleyn hebben we geprobeerd om al onze groepsopdrachten tot een goed einde te brengen en ons bedrijf succesvol te leiden. Ook bij de individuele opdrachten hebben we elkaar soms een handje toegestoken als er problemen waren. Ook wil ik de begeleidende leerkrachten bedanken voor al hun hulp die ze ons hebben aangeboden indien het nodig was. Dit zijn meneer Fierens voor Toegepaste bedrijfseconomie, meneer Delcourte voor Engels, meneer Clerick voor Nederlands, mevrouw Vandefonteyne voor Frans en mevrouw Verheyden voor Duits. Ook bedank ik mijn andere klasgenoten voor de vele steun die we aan elkaar gaven.


Inhoudsopgave 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4

Toegepaste bedrijfseconomie ........................................................................................ 4 Naam, logo, huisstijl .......................................................................................................... 4 Inleiding............................................................................................................................. 4 Verslag .............................................................................................................................. 4 Mission Statement ............................................................................................................. 6 Inleiding............................................................................................................................. 6 Mission statement van 5 andere bedrijven ........................................................................ 6 Onze Mission Statement ................................................................................................... 8 Bedrijfsvoorstelling ............................................................................................................ 9 Inleiding............................................................................................................................. 9 Presentatie ........................................................................................................................ 9 Briefhoofd in huisstijl ....................................................................................................... 14 Briefhoofd in Word........................................................................................................... 14 Briefhoofd in excel ........................................................................................................... 15 Folder .............................................................................................................................. 16 Facturatie BOB en opmaak huisstijl deel 1 ...................................................................... 17 Inleiding........................................................................................................................... 17 Factuur Solarflux met kortingen ....................................................................................... 17 Factuur Solarflux met doorgerekende kosten .................................................................. 18 Factuur Solarflux met terugstuurbare verpakking ............................................................ 19

2 2.1 2.1.1 2.2 2.2.1 2.3 2.3.1 3

English ........................................................................................................................... 20 Job ad ............................................................................................................................. 20 Introduction ..................................................................................................................... 20 Mission statement ........................................................................................................... 21 introduction ..................................................................................................................... 21 Presentation of the company ........................................................................................... 22 Introduction ..................................................................................................................... 22 Français ......................................................................................................................... 22

3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 3.3.2

La mission de l’entreprise ................................................................................................ 22 Introduction ..................................................................................................................... 22 Mission ............................................................................................................................ 22 L’offre de l’emploi ............................................................................................................ 23 Introduction ..................................................................................................................... 23 Affiche Journée découverte ............................................................................................. 24 Introduction ..................................................................................................................... 24 Affiche ............................................................................................................................. 24


Inleiding Deze GIP is een bundeling van alle taken die we voor de verschillende vakken; TBE, Frans, Duits en Engels moesten maken. Hiermee moeten we bewijzen dat we bekwaam zijn om individueel en in groep te werken en over een heel jaar een eindwerk te maken. De taken van TBE hadden veel te maken met de website van ecoman. Op deze site vonden we het spel van de HUB. Door verschilende levels te spelen kwamen we meer te weten over onze eigen functie, ons bedrijf en hoe de markt van zonnepanelen draait. We leerden er begrippen en formules kennen en konden hierdoor berekeningen maken die we nodig hadden om de juiste beslissingen te nemen om ons bedrijf te kunnen leiden. Deze GIP bundel begint met de taken van TBE. De eerste taak bevat een solicitatiebrief. Met deze brief probeerde ik de functie te bemachtigen die ik gekozen had, productiedirecteur. Dit lukte me ook en na deze opdracht werden we in groepen verdeeld en richte ik samen met Jari, Jolien, Jan-Pieter, Larissa en Louise Solarpartners op. Verder worden de taken steeds specifieker naar onze functie gericht. Er is ondermeer een interview met een persoon die in het dagelijkse leven dezelfde functie als mezelf heeft binnen zijn bedrijf, onze eigen specifieke doelstellingen van mijn departement binnen het bedrijf, een taak met allerlei formules en berekeningen die voor mijn functie nodig zijn, en nog vele andere. De talenvakken bevatten veelal vergelijkbare taken, zoals een sollicitatiebrief met CV. We stuurden veel brieven zoals een vraag voor meer informatie, een bestelling, een klachtbrief. Ook maakten we enkele mondelinge opdrachten zoals een gesprek op een beurs voor het vak Duits. Ik hoop dat u met interesse deze bundel zult lezen en ook de website eens zult bezoeken.


1

Toegepaste bedrijfseconomie

1.1

Naam, logo, huisstijl

1.1.1

Inleiding

Bij de overname van Ecoman door ons managementteam hoort een vernieuwing. Daarom hebben wij er voor gekozen de gehele onderneming in een nieuw jasje te steken. Zo hebben we dan samen een nieuwe naam, logo en huisstijl ontwikkeld. Een logo geeft de consument in één oogopslag een bepaalde indruk van jullie onderneming. Een sterke, herkenbare identiteit is dan ook onontbeerlijk voor het succes van ons bedrijf. 1.1.2

Verslag

De naam van onze firma is Solarpartners. ‘Solar’ betekent zowel in het Spaans als in het Engels ‘zonne' en aangezien de zon onze grootste leverancier is hebben we haar verwerkt in onze naam. ‘Partners’ staat voor de samenwerking als bedrijf. Een bedrijf wil een goede band met hun klanten hebben. Niet alleen voor en bij de verkoop zijn we partners, maar ook na de verkoop staan we klaar voor onze klant. We zijn dan een kijkje gaan nemen op de site van kbo en we zijn de enige met deze gedreven naam. Om de enige te blijven, hebben we ervoor gekozen onze handelsnaam als merk te laten registreren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De inspiratie voor onze naam hebben gehaald door te brainstormen. We hebben gedacht aan de kernwoorden groen, milieu, klant is koning, jong gedrevenheid, goede partners zijn voor onze klanten, vriendelijkheid en dit zouden we in de uitstraling van onze firma willen verwerken.

Ons logo is opgedeeld in twee delen bestaande uit het logo op zich en onze naam onderaan. Het logo zullen we gebruiken op briefhoofden, visitekaartjes,... We hebben de initialen van ons bedrijf in het logo verwerkt zodat het toch duidelijk blijft dat het om ons logo gaat. De naam komt op grote affiches, bedrijfswagens en reclame in het algemeen. Het logo hebben we op zich simpel gehouden zodat de klanten het beter kunnen onthouden en herkennen. Het bestaat uit twee mannetjes. Een groen mannetje dat de klanten voorstelt die bewust met energie willen omgaan en een geel mannetje dat ons bedrijf van zonnepanelen voorstelt. Deze geven elkaar een hand. Dit om aan te tonen dat de klanten op ons kunnen rekenen.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 4


We hebben voor vier verschillende kleuren gekozen en dat allemaal om het logo eenvoudig te houden. Groen; ecologisch, geel; bron van energie voor onze zonnepanelen, rood; de fysieke energie die staat voor het werk dat Solarpartners in haar bedrijf steekt en zwart; om het zakelijk te houden.

'Think solar, be partners' Onze slagzin is ‘think solar, be partners’. Dat is één van onze hoofddoelstellingen, we willen partners zijn met onze klanten en tegelijkertijd aan het milieu denken.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 5


1.2

Mission Statement

1.2.1

Inleiding

Als je met een onderneming start, heb je bepaalde doelen voor ogen. Om er voor te zorgen dat alle stakeholders hiervan op de hoogte waren, stelden we een mission statement op. In de missie staat eveneens te lezen welke waarden voor onze onderneming belangrijk zijn. Het weerspiegelt onze bedrijfscultuur die gehanteerd wordt. 1.2.2

Bedrijf Solarcompany

GreenSun

Mission statement van 5 andere bedrijven

Mission statement Missie & Visie Solarcompany wilt een goede, betrouwbare en klantvriendelijke onderneming zijn die van onschatbare waarde is voor onze samenleving. Een energie of alternatief en een duurzaam bedrijf in Vlaanderen die er naar streeft om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bezorgen. Dit gaat van algemene informatie tot de oplevering van uw op maat gemaakt project. Solarcompany wil u niet in de kou laten staan en staat u daarom graag bij met raad en daad.Onze missie is samen met u een betrouwbare relatie uit te bouwen en uw project met oog voor kwaliteit te verwezelijken. Onze activiteiten zorgen voor een waardevolle tewerkstelling voor velen. Ons bedrijf biedt dan ook belangrijke ontplooiingskansen en groeimogelijkheden voor onze medewerkers. Wij hebben een duurzaam en innovatief energiebeleid. We streven telkens naar vernieuwing en hopen hiermee een toonaangevend bedrijf te zijn in Vlaanderen. Een bedrijf met een groen imago, de know-how en het hart op de juiste plaats, dat willen wij voor u zijn! Bron: Solarcompany, “Missie & visie” [http://www.solarcom pany.be/over-ons/missie-visie, geraadpleegd op 2012-09-21].

Logo en slogan Logo:

MISSIE : De missie van GreenSun is zonne-energie voor iedereen toegankelijk te maken zonder te moeten inboeten aan kwaliteit en service. Een ruim gamma van zorgvuldig geselecteerde producten zorgt ervoor dat u een duurzame investering doet. GreenSun begeleidt personen en bedrijven bij het realiseren van zijn of haar project, hetzij vanuit een ecologisch standpunt hetzij vanuit het standpunt van een duurzame en rendabele investering. VISIE : De filosofie van GreenSun is samen met haar klanten een duurzame toekomst te creëren gebaseerd op ethische waarden. Kennis van de technologie, het vakkundig werk en duurzaamheid gaan hierbij hand in hand. WAARDEN : Respect  Uitbouw van langetermijnrelaties op een vertrouwensbasis  Erkenning en waardering van verschillende perspectieven en bijdragen  Professionele houding en communicatie  Samenwerking met alle individuen, ongeacht hun rol, status, kwaliteiten of ervaring

Logo:

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Slogan: Waar energiezuinig wonen begint

Slogan: Al onze energie in uw groene stroom

pagina 6


Solaraccess

Solar Construct s

GH Solar

Integriteit  Nakomen van beloftes  Open en oprecht handelen in zaken, inter-persoonlijke en inter-professionele relaties  Ethische gedragscode handhaven inzake communicatie naar alle betrokken partijen ; geen discriminatie ten aanzien van minderheidsgroepen. Dienst  Verantwoordelijkheden opnemen  Verwek enthousiasme voor succes  Gemotiveerde houding en zichzelf trachten te overtreffen Team Spirit  Teamwerk aanmoedigen binnen de werksfeer, ter bevordering van de groei van elk individu  Maximale samenwerking en daar waar mogelijk, collega’s ondersteunen Bron: GreenSun, “Missie, visie en waarden” [http://www.greensun.be/nl/greensun/missie-visie-enwaarden.aspx, geraadpleegd op 2012-09-21]. Zonnestroom voor iedereen SolarAccess wil zonnestroom beschikbaar maken voor zo veel mogelijk bedrijven en investeerders, en indirect ook voor de consument. Daarbij gebruiken we alleen producten en diensten van topkwaliteit. Zo zorgen we voor veilige installaties met een gegarandeerd rendement en een betrouwbare techniek. In een duurzame energiemix neemt zonne-energie een cruciale plaats in. Logisch, want de zon is een haast onuitputtelijke energiebron. De huidige manier om energie op te wekken is ecologisch en economisch niet houdbaar. Met zijn innoverende systemen bouwt SolarAccess mee aan een duurzame toekomst voor onszelf en voor de volgende generaties. Bron: Solaraccess, “Missie” [http://www.solaraccess.be/ be_nl/onderneming/missie, geraadpleegd 2012-09-21]. Solar Constructs, uw zonnespecialist! Solar Constructs is in België een sleutelspeler als het over installaties van zonnepanelen gaat. Het deskundig en professioneel team van specialisten bij Solar Constructs biedt besparende, milieuvriendelijke en toekomstgerichte oplossingen voor het energievraagstuk van onze klanten. Wij bieden betaalbare oplossingen voor zowel particulieren als bedrijven. Wij zeggen zonder omwegen waar het op staat. Ons engagement en loyauteit krijgt u er gratis bij. Bron: Solar constructs, “Missie” [http://www.solarconstructs. be/nl/onze-missie-32.htm, geraadpleegd op 2012-09-21]. Visie Onze planeet verkeert in crisis. De aarde kreunt onder het beslag van ons economisch model dat nog steeds grotendeels gestoeld is op het opsouperen van grondstoffen terwijl hun beschikbaarheid steeds minder evident wordt. Om de welvaart in de toekomst veilig te stellen, moeten we zo snel mogelijk een transitie maken naar een duurzame economie: een economie die de kansen van toekomstige generaties niet hypothekeert. Hoe? GH Solar ziet een nieuwe generatie ondernemers opstaan die wereldwijd experimenteert met nieuwe materialen en

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

Logo: Slogan: This is your power

Logo: Slogan: Uw specialist in groene energie

Logo:

Slogan: The future looks bright.

pagina 7


productieprocedés. Cruciaal in dat verhaal is de overschakeling van vervuilende fossiele brandstoffen naar schone, hernieuwbare energiebronnen. Zonne-energie bezit een haast oneindig potentieel, maar we stellen vast dat slechts een miniem deel daarvan vandaag wordt aangewend. Missie Pluk de dag, pluk de zon. GH Solar engageert zich om het potentieel van zonne-energie om te zetten in realiteit en de technologie daarvoor toegankelijk te maken voor een zo groot mogelijke groep mensen. Elk half uur geeft de zon genoeg energie om alle mensen op aarde voor een volledig jaar van stroom te voorzien. Zonnepanelen met een gegarandeerde kwaliteit voor een scherpe prijs: dat is onze bijdrage aan het veilig stellen van de planeet voor de toekomstige generaties. Onze zonnepanelen en ons productieprocedé zijn gelabeld met het TUV en het ISO9001certificaat. Daarmee bezitten onze klanten de zekerheid van een technologisch superieur product dat aan de hoogste ecologische criteria voldoet. GH Solar is er zich van bewust dat het haar ambities niet alleen kan waarmaken. Daarom zijn we steeds op zoek naar nieuwe partnerships met installateurs, architecten, projectontwikkelaars en onderzoekers uit de academische wereld. Zo brengen we grensverleggend technologisch onderzoek op één lijn met de noden die leven bij onze klanten. Bron: GH Solar, “Visie & missie” [http://www.ghsolar. be/NL/visieen-missie.htm, geraadpleegd op 2012-09-21].

1.2.3

Onze Mission Statement

Solarpartners wil zonne-energie voor iedereen beschikbaar maken, zodat we samen kunnen werken aan betere omstandigheden op en voor onze planeet. Wij staan garant voor kwaliteit tegen een schappelijke prijs en dragen klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. We willen als het ware echte ‘partners’ zijn voor onze klanten. Deze gegevens worden ook weerspiegeld in onze slagzin ‘Think solar, be partners’. Onze klanten worden onthaald in een warm en huiselijk kader. Ons doel is om samen met de klant op zoek te gaan naar het pakket dat het best bij de klant past. We zijn pas tevreden als de wensen van de klant na oplevering verwezenlijkt zijn. Wij bieden niet alleen voor en tijdens het hele verkoopproces een goede service, maar ook een goede dienst na verkoop vinden we enorm belangrijk. Als er toch eventuele problemen zouden opduiken doen wij er alles aan om onze klant zo snel mogelijk van dienst te zijn. Wij willen zakendoen met oog op de wensen, de eisen, en het budget van onze klant. Dat alles zal leiden tot een vlotte en aangename samenwerking. Op die manier kunnen we samen werken aan een beter leefklimaat voor onze planeet.

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 8


1.3

Bedrijfsvoorstelling

1.3.1

Inleiding

Het Topmanagement Event bespreekt in 2013 het management van de toekomst. De voorzitter hiervan had ons gevraagd om op dit event kort toe te lichten wat ons bedrijf precies doet, wat de belangrijkste projecten zijn, hoe groot jullie onderneming is en wat de plannen zijn voor de toekomst. Hiervoor maakten we een powerpoint presentatie. Deze opdracht was in samenwerking met het vak Engels. 1.3.2

Presentatie

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 9


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 10


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 11


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 12


Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 13


1.4

Briefhoofd in huisstijl

1.4.1

Briefhoofd in Word

Solarpartners ‘Think solar, be partners’ Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver Telefoonnr. 015 76 78 60 Fax 015 76 78 77 BE 0483.962.517 IBAN 310-5726429-17

De heer / Mevrouw … Straat nr. Postcode GEMEENTE

uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk

Gemeente

Titel

Geachte heer, mevrouw … … … Met vriendelijke groet

Heer Jari Jacobs Zaadvoerder

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 14


1.4.2

Briefhoofd in excel

Solarpartners 'Think solar, be partners'

Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver Telefoonnr. 015 76 78 60 Fax 015 76 78 77 BE 0483.962.517 IBAN BE72 0910 1224 0116 BIC GKCC BE BB Factuur voor:

Factuurnr.

Factuurdatum

klantnr.

leveringsdatum

Art. nr.

Beschrijving

Hoeveelheid

prijs per eenheid

Vervaldatum

BTW %

bedrag

Bedrag goederen - handelskorting nettobedrag + kosten bedrag excl. BTW - financiĂŤle korting Maatstaf van heffing + BTW + terugstuurbare Verpakking totaal

GeĂŻntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 15


1.5

Folder

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 16


1.6

Facturatie BOB en opmaak huisstijl deel 1

1.6.1

Inleiding

Elke onderneming stelde 9 verkoopfacturen op. De klanten zijn de concurrerende ondernemingen in dezelfde markt (ECOMAN – zonnepanelen). Voor elke onderneming stelden we dus 3 verkoopfacturen op, waarvan:  Eén verkoopfactuur met financiële en handelskorting  Eén verkoopfactuur met doorgerekende kosten  Eén verkoopfactuur met terugstuurbare verpakking Hieronder vind u 3 voorbeeldfacturen die naar Solarflux werden verstuurd, bij de bijlagen vind u de andere facturen 1.6.2

Factuur Solarflux met kortingen

Geïntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 17


1.6.3

Factuur Solarflux met doorgerekende kosten

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 18


1.6.4

Factuur Solarflux met terugstuurbare verpakking

Ge誰ntegreerde proef

Toegepaste bedrijfseconomie

pagina 19


2

English

2.1

Job ad

2.1.1

Introduction

We need to hire a new team member. We have chosen for an assistant to the CEO.

Solarpartners ‘Think solar, be partners’ Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver Tél. 015 76 78 60 Fax 015 76 78 77 BE 0483.962.517 IBAN 310-5726429-17

ASSISTANT OF THE CEO Solarpartners is a company active in the sector of solar energy. We have a lot of respect for our employees and treat them like individuals. The group atmosphere is very important in our company. Job description You are the assistant of the CEO. You have to write letters, take notes at a meeting, track the agenda. A working day begins at 9 o’clock and ends at 17 o’clock. You know the basics of green energy. You have a very variable job. Profile We search a person with the following profile :  You have to be social  You have a driving license  Working orderly and clean  Sense of initiative  Good communication skills  Minimum 2 years experience in a similar function  Bilingual French-Dutch, good knowledge of English and German  Knowledge about Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, …) Offer We offer you an attractive salary and other advantages like a company car, fuel card, hospitalisation, disability Insurance, group insurance, meal vouchers and many more. Are you interested in this job? Do not hesitate to contact Larissa Vleminckx. VleminckxL@Solarpartners.be or call 015 76 78 60 and your application will be treated confidentially. Are you interested ? Contact Larissa Vleminckx Bosstraat 9, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver Phone : 015 76 78 60 And send your CV to VleminckxL@Solarpartners.be

Geïntegreerde proef

English

pagina 20


2.2

Mission statement

2.2.1

introduction

If you start with a company, you have certain goals in mind. In order to ensure that all stakeholders were aware of this, we established a mission statement. The mission also mentions what values are important to our company. It reflects our corporate culture that is handled. 2.2.2

Mission Statement

Solarpartners wants to make solar energy available for everyone, so we can all work together to improve the conditions on earth. We guarantee our costumers quality for a fair price and we will do everything to keep our clients satisfied. We want to be real ‘partners’ for costumers. These qualities resemble in our slogan ‘Think solar, be partners’. Our customers will be welcomed in a comfortable environment. Our goal is to search together with our clients and find the best package for them. We are only satisfied if our customers’ wishes are completely achieved. We offer not only before but also after the sale a good service, we are convinced that an after-sales service is really important. So if there are some problems, we will do anything to help our clients as soon as possible. We would like to do business with our customers by keeping their wishes, demands and budget in thoughts. Everything will lead to a good and comfortable teamwork. We can all work together to make our planet a better planet.

Geïntegreerde proef

English

pagina 21


2.3

Presentation of the company

2.3.1

Introduction

For this assignment I refer you to task 1.3 of tbe

3

Français

3.1

La mission de l’entreprise

3.1.1

Introduction

Chaque entreprise a une mission. Nous avons déjà une version néerlandophone, mais nous souhaitons également que nos partenaires francophones puissent identifier la culture ainsi que les valeurs que notre société proclame. 3.1.2

Mission

Solarpartners veut faire énergie solaire accessible à tous. Nous puissions travailler ensemble à des meilleures conditions sur et pour notre planète. Nous garantissons la qualité à un prix raisonnable et la satisfaction des clients est une priorité pour nous. Nous voulons être un partenaire pour nos clients. Ces données se retrouvent également dans notre slogan 'Pensez solaire, être des partenaires'. Nos clients sont accueillis dans une ambiance chaleureuse et accueillante. Nous voulons chercher le paquet qui convient le mieux au client. Nous ne sommes pas satisfaits que lorsque les désirs du client après l'achèvement sont atteint. Nous offrons non seulement avant et pendant le processus de vente un bon service, mais aussi un bon service après-vente qui nous trouvons très important. S'il y a encore des problèmes devaient survenir, nous faisons tout pour aider notre client le plus vite possible. Nous voulons faire des affaires avec un œil aux souhaits, des exigences, et le budget de notre client. Tout cela conduira à une coopération harmonieuse et agréable.

Geïntegreerde proef

Français

pagina 22


3.2

L’offre de l’emploi

3.2.1

Introduction

Nous avons beaucoup de travail et nous décidez d’embaucher un employé pour un département de notre entreprise. 3.2.2

L’offre de l’emploi

Solarpartners ‘Think solar, be partners’ Bosstraat 9 2861 O.-L.-V.-Waver Tél. 015 76 78 60 Fax 015 76 78 77 BE 0483.962.517 IBAN 310-5726429-17

ASSISTANT DIRECTEUR GENERAL Solarpartners est une entreprise qui est active dans le secteur énergie solaire. Nous respectons nos employées comme les individués. L’atmosphère dans notre groupe est très importante., donc vous devez être social. Descriptif de la function Vous êtes l’assistant du directeur général. Vous devez écrire les lettres, prendre les notes chez une séance, tenir l’ordre du jour. Vous avez un jour de neuf à dix-sept heures. Vous connaissez les principales de base d’énergie solaire. C’est un travail avec beaucoup de variation. Profil recherché Nous recherchons une personne avec le profil suivant :  Avoir un permis de conduire  Master en Sciences Commerciales  Bonne connaissance de énergie solaire  Travailler ordonné et propre  Sens de l'initiative  Bonnes compétences communicatives  Minimum 2 ans d'expérience dans une fonction similaire  Bilingue français-néerlandais, bonne connaissance de l'anglais et l’allemand  Bien avec Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, …) Offre Nous vous offrons un salaire attractif et quelques autres avantages comme une voiture de société, carte essence, assurance hospitalisation, assurance invalidité, assurance groupe, chèque repas, et plus encore. Cette fonction vous intéresse ? N’hésitez pas à contacter Larissa Vleminckx à VleminckxL@Solarpartners.be ou au 015 76 78 60 et votre candidature sera traitée en toute confidentialité. Etes-vous intéressé par cette opportunité? Contactez Larissa Vleminckx Bosstraat 9, 2861 Wavre Notre Dame Tel. 015 76 78 60 Et envoyez votre CV par mail à VleminckxL@Solarpartners.be

Geïntegreerde proef

Français

pagina 23


3.3

Affiche Journée découverte

3.3.1

Introduction

Nous ouvrons les portes de notre entreprise au grand public. Tout le monde sera le bienvenu. Notre entreprise s’occupe des démonstrations, des visites guidées et des essais. Nous fournissons les explications complémentaires et répondons à toutes les questions des visiteurs. 3.3.2

Affiche

Geïntegreerde proef

Français

pagina 24


Besluit Na het maken van al deze opdrachten ben ik langs de ene kant blij dat we er vanaf zijn, maar langs de andere kant ook wel blij met het resultaat. Als je na een heel jaar werken kan afsluiten met een mooi werk, kan je niet anders dan tevreden zijn. Tijdens het hele jaar zijn we ook als groep sterker geworden. We begonnen een beetje onwennig met soms een discussie, elkaar soms dingen verwijten,… Maar na de eerste peerevaluatie is alle verbeterd in onze groep. Daarbij vind ik vooral dat Jari een voorbeeldige algemene directeur is. Hij heeft ieder groepslid altijd geholpen en heeft ook altijd een oplossing voor sommige problemen gezocht. Hij heeft alle neuzen van onze groep in dezelfde richting gekregen en heeft van onze groep toch een hechte GIP-groep gemaakt. Met onze groep zijn we ook enkele samengekomen om ervoor te zorgen dat onze berekeningen juist waren en dat iedereen van alles op de hoogte was. Dit heb ik niet echt bij andere groepen gehoord, dus ik denk dat we hierdoor goede resultaten op de begeleidingsdag haalden. Voor mezelf heb ik ook een paar opmerkingen. Door dit project te doen, vind ik dat ik mezelf ook beter heb leren kennen. Mijn sterke en zwakke punten zijn echt duidelijk geworden. Ik heb goed gepland en maar één keer een deadline gemist door een stommiteit. Ook heb ik ordelijk gewerkt en al mijn digitale bestanden ordelijk bijgehouden in de daarvoor voorziene mappen van mijn USB stick. Als negatief punt vind ik van mezelf dat ik meer op de “details” moet letten. Hiervoor denk ik vooral aan het logboek. Dit ben ik enkele keren vergeten in te vullen, daar waar duidelijk in de opdrachtfiches staat dat we dit niet mochten vergeten. Later kwam ik dan tot besef dat ik het weer vergeten was en vulde ik het logboek met een soort weekverslag bij. Toch ben ik tevreden met dit hele project en heb ik er veel van bijgeleerd.

Geïntegreerde proef

Français

pagina 25

GIP Groepsopdrachten  

GIP Groepsopdrachten

GIP Groepsopdrachten  

GIP Groepsopdrachten

Advertisement