Page 1

Concept document Kids & Science

Jorn Schreuder 495465 Cavi klas A Mario de Vries HAN ICA


Inhoud

Inleiding 03 Opdrachtgever 04 Doelgroep 06 Maker 09 Producenten 11 Communicatie vraagstukken en ruis 12

bronvermelding 14


Inleiding In dit contextdocument ga ik duidelijk maken welke partijen betrekking hebben op de opdracht om een motion capture te maken voor Science & Kids. Dit zijn in totaal vier actoren: de producers, de doelgroep, de maker en de opdrachtgever. Naast deze actoren ga ik de mogenlijke ruis behandelen deze is afgeleid van de actoren. Ook zal ik de verschillende communicatievraagstukken/ deelvragen opstellen.


opdrachtgever Wie zijn zij en wat doen ze? De opdrachtgever is Kids and Science. Kids and Science is een vooruitstrevend bedrijf die zich richt op de toekomst van de wereld door jongeren in aanraking te laten komen met de wetenschap. Ze willen jongeren helpen om ideeën te bedenken die de wereld in de toekomst kunnen verbeteren zodat mensen een gemakkelijker leven kunnen leiden. Ze hebben hun ‘Inventorsatwork’ programma al in Nederland, Tsjechië en China uitgevoerd waaruit ze al een aantal goede ideeën hebben ontwikkeld. Dit zijn een paar van de beste ideeën tot nu toe: * Een mobiele telefoon voor mensen met epilepsie * Een rollator en rolstoel in één * Verlichte straatnaamborden voor in de nacht die overdag opladen door middel van zonne-energie Wat is dit ‘Inventorsatwork’ programma? Dit is een programma waarmee Kids and Science jongeren inspireert om innovatieve ideeën te bedenken om de wereld te verbeteren. De beste ideeën werken de jongeren samen met adviseurs uit het bedrijfsleven uit en ontwikkelen dit tot een prototype. Dit programma kan zowel op school als thuis worden gevolgd met behulp van online ondersteuning.

4


Als de deelnemer van het ‘Inventorsatwork’ ervoor kiest om het programma thuis te volgen dan wordt het project uitgevoerd in teams van drie en kan er gekozen worden tussen wel of geen studentmentor. Als de deelnemer ervoor kiest om het programma op school te volgen dan krijgt een docent online training die je vervolgens begeleidt in het programma. Na een maand is het concept uitgewerkt en als de deelnemers dat willen kan het programma worden voortgezet en zal er in samenwerking met bedrijven een prototype worden ontwikkeld. In het begin en aan het eind van het programma bezoeken de deelnemers een lokale Hogeschool of Universiteit. Young Global Network Naast de programma’s heeft Kids and Science ook een virtuele samenleving opgericht waar iedereen zijn of haar ideeën en ervaringen kan delen. De ideeën en ervaringen kunnen gedeeld worden door er een video van te maken en te delen op de site van Kids and Science. Deze filmpjes mogen maximaal twee minuten duren, in deze twee minuten laat de filmer zien wat welk probleem hij of zij is tegengekomen en hoe dit opgelost moet worden. Omdat Kids and Science internationaal is, worden de gesproken teksten er in het Engels onder gezet. Online kan er dan samengewerkt worden

5


producenten De school is in feite de productiemaatschappij waar voor wij deze opdracht gaan maken. De school is onder te verdelen in drie verschillende producers namelijk: 1. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (HAN school of applied sciences) 2. De informatie en communicatie Academie.(ICA) 3. Hanmade productions. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Onder deze producers verstaan we de hele Han scholengemeenschap. Algemene informatie over de HAN: De han is een scholengemeenschap die op verschillende plaatsen zijn producten/ diensten aanbied, zowel in Arnhem als in Nijmegen. De han probeert zo veel mogelijk hbo en master opleidingen van hoge kwaliteit aan te bieden, daarnaast bieden zij ook cursussen aan. De doelstellingen van de han zijn om een zo hoog mogelijke kwaliteit opleidingen aan te bieden. In de toekomst gaat de han zich verdiepen, de opleidingen verankeren en verniewen. Bron: https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/

6


Informatie en Communicatie academie De ICA of wel de informatie en communicatie academie is een onderdeel van de han waarin verschillende opleidingen worden aangeboden met betrekking op informatica, digitale media en communicatie. Deze opleidingen bestaan uit 1. 2. 3. 4. 5.

Business IT & Management Communication & Multimedia Design Informatica Informatica (NOH-I) Technische Informatica

Doordat zij een veelzijdig onderwijsaanbod aanbieden binnen de ica heeft dit betrekking tot deze opdracht. Dit omdat de opleidingen verschillen van communicatie tot technische informatica. Omdat de studenten 50% van hun studie aan projecten werken hebben zij al ervaring met het werken voor (fictieve) opdrachtgevers. Dit is een voordeel betreft deze opdracht. Zij leren theorielessen over projectmatig werken en over het vakgebied van de betreffende course. ICA heeft dus veel ervaring wat betreft projecten. De ICA is nauw betrokken met externe opdrachtgevers en het bedrijfsleven veel docenten zijn dan ook naast het lesgeven werkzaam in het bedrijfsleven, hun ervaring helpt de leerlingen dan ook om beter in projecten te functioneren. Stageplekken, afstudeeropdrachten en gezamelijke onderwijsprojecten zijn in nauw contact met de school en de bedrijven.

7


De missie van de ICA bestaat uit duurzame relaties opbouwen met studenten en bedrijven, een toonaangevende instelling te zijn, inspiererende onderwijsprogramma’s aan te bieden en een klimaat creÍren waarin topprestaties van zelfsprekend zijn. Bron: https://www.han.nl/gebied/informatica-media-communicatie/ Bron: https://www.han.nl/start/corporate/over-de-han/faculteiten-en-instituten/informatica-communicatie-academie/ Hanmade productions Hanmade productions is de productiemaatschappij van de HAN, zij hebben vaker voor opdrachtgevers gewerkt en daar verschillende producten voor gemaakt, waaronder ook motion graphics. Studenten maken voor hanmade productions motion graphics, animaties en audiovisuals. Ook hebben zij ervaring wat betreft projecten in de vorm van het hosten van live uitzendingen. Hanmade productions is onderdeel van het semester Cavi waar leerlingen audio visuele handelingen leren, ook krijgen zij les in communicatie van deze adiovisuals. Hanmade productions heeft ervaring met het werken voor verschillende opdrachtgevers.

8


doelgroep Kids and Science is er voor iedereen die officieel buiten de term van “volwassenen” vallen, in Nederland ben je officieel volwassen maar ben je pas op 21-jarige leeftijd zelfstandig. Voornamelijk richt Kids and Science zich op jongvolwassenen die met hun ideeën een bijdrage kunnen leveren aan een verbetering van de wereld. Kids and Science is voornamelijk op zoek naar jongeren met originele en inspirerende ideeën. Kids and Science wil deze jongeren helpen om hun wereld te verkennen. Kids and Science stimuleert voornamelijk jongeren om hun creatieve concepten en ideeën te uiten. Deze jongeren zijn voornamelijk studenten die in groepen naar een ideaal streven. Samen hebben zij ideeën die de wereld kunnen verbeteren maar kunnen dit realiseren voor de wereld. Hierbij biedt Kids and Science de helpende hand. Bij deze jongeren heeft de sociaal-culturele achtergrond niet zozeer betrekking op hun thuissituatie maar de idealen die zij hebben. Identiteit Deze groep jongeren wordt dagelijks blootgesteld aan verschillende vormen van media; televisie, internet, social-media etc. Doordat ze hier dagelijks mee te maken hebben vormen ze hun idealen op basis van datgene waar ze aan worden blootgesteld, dit kunnen zijn; problemen in de wereld, politieke kwesties of creatieve concepten die hunzelf stimuleren om te ontwerpen. Deze jongeren zullen zichzelf definiëren als politiek progressief; ze willen met hun aandeel een positieve verandering aanbrengen aan de wereld. Dit hoeft niet persé op grote schaal, het positief helpen van een specifieke doelgroep met hun creaties is voldoende waardering. Het is belangrijk voor deze jongeren dat ze een significante verandering kunnen geven aan een specifieke doelgroep. De visie van deze groep jongeren is voornamelijk het verder ontwikkelen in deze projecten. Ze willen jongeren helpen met het ontdekken van de wereld op hun eigen creatieve manier.

9


Relatie Voornamelijk zullen deze groepen jongeren bestaan uit studenten afkomstig uit een soortgelijke opleiding. Gezien deze jongeren dezelfde idealen hebben en een soortgelijke studie volgen zal de voornaamste werkplek op school zijn. Deze studenten zullen gezamenlijk brainstormen, creatieve concepten uitwerken, idealen discussiĂŤren en uitwisselen etc. Communicatie Voornamelijk zullen er zich communicatieproblemen kunnen voordoen tussen de doelgroep en Kids and Science. De studenten zullen in eerste instantie niet direct op Kids and Science afstappen. Ze kunnen denken dat hun creatieve concept geen waarde heeft en benaderen Kids and Science niet of ze zijn onbekend met het bedrijf. Zo is er een kleine kans dat het creatieve concept wordt vertoond aan Kids and Science. Kids and Science zou bijvoorbeeld meer reclame kunnen maken of oproepen kunnen plaatsen om studenten te motiveren. Binnen de doelgroep zouden zich ook enkele communicatieproblemen kunnen voordoen. Waarschijnlijk zullen de jongeren grotendeels dezelfde idealen hebben, maar ze hebben nog geen specifiek doel. Wanneer er duidelijkheid is tussen de doelgroep en Kids and Science zullen de jongeren gemotiveerder zijn en zullen ze meer inzet tonen wat leidt tot een positiever eindresultaat. Het is belangrijk dat er een duidelijke communicatie is tussen Kids and Science en de doelgroep. Kids and Science zal zoveel mogelijk moeten proberen om de doelgroep te bereiken en te motiveren.

10


maker Onder de maker verstaan we mij, ik als motion designer ga het product maken. Ik ben natuurlijk het meeste in contact met de producers, Hanmade productions en de ICA, daar zal ik mijn werkzaamheden dan ook gaan uitvoeren. Qua sociaal culturele achtergrond houd ik wel van design en het ontwerpen van motion capture, ik hield vroeger al van tekenen en design. Met kinderen werken heb ik ook ervaring, ik geef als vrijwilliger skateboardles aan kinderen met dezelfde leeftijd als de doelgroep. Het enige minpunt qua sociaal culturele ervaring is techniek, ik heb vroeger op de HAVO twee jaar het vak techniek gehad. Maar naast dat heb ik verder geen ervaring met techniek. Het werken in projecten en voor opdrachtgevers heb ik wel al eerder gedaan ook op de han en voor de ICA, dus daar heb ik al wel ervaring mee. Ik zal dan ook nauw contact houden met de opdrachtgever en de producenten. Uit ervaring heb ik geleerd dat dit erg belangrijk is om misverstanden te voorkomen.

11


ruis en communicatie vraagstukken De hoofdvraag/ opdracht omschrijving die bij dit product zou als volgt kunnen zijn: “Maak een motion graphic voor kids & Science zodat kinderen techniek beter kunnen begrijpen.� Hieruit kunnen verschillende communicatievraagstukken ontstaan die voor ruis zouden kunnen zorgen. Een paar voorbeelden hiervan zijn: 1. Wat verstaan we onder een motion graphic? 2. Wat verstaan we onder techniek? 3. Op wat voor manier moet techniek begrepen worden? 1. Een motion graphic kan verschillende dingen inhouden, de stijl kan heel verschillend zijn, moet het 2d of 3d? Of moet er mischien wel video in verwerkt worden. Moet hij informatief zijn of juist amuserend zodat kinderen het makkelijker oppakken?

12


2. Er zijn ontelbare vormen van techniek, dit kan lopen van computertechniek zoals informatica tot robotica tot industriĂŤle machines, het begrip techniek is heel breed en zou dus gemakkelijk verkeerd opgevat kunnen worden. Daarnaast speelt er nog een probleem voor techniek, is het nieuwe techniek, oude techniek of toekomstige techniek waarmee we de doelgroep bekend willen maken? 3. op welke manier moet techniek begrepen worden door de doelgroep? Moeten zij na het zien van de motion graphic zelf een machine kunnen bouwen? Of moeten ze alleen geĂŻnformeerd worden zodat ze techniek beter begrijpen als ze het zien?

13


BRONVERMELDING cmd (PRODUCERS): https://www.han.nl/gebied/informatica-media-communicatie/ ica (PRODUCERS): https://www.han.nl/start/corporate/ over-de-han/faculteiten-en-instituten/informatica-communicatie-academie/ Kids and Science website (OPDRACHTGEVER): http:// kidsandscience.org/

14


15


16

Context document jorn schreuder 495465  

Cavi opdracht 1 conceptdocument Kids & science

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you