Page 1

3 - JUNI 2012 - 66. årg.

Side 25

FOTO: Jan-Erik Indrestrand

Mea

Smørblid leder for torskekvote

Anker kongekrabbesaken Trond Olsen og Hilde Frog mener Stortinget ga entydige signaler om tilgang til gode krabbefelt i fem år. De investerte millioner i båt og utstyr. Så endret staten ved departementet vilkårene. Når saken kommer opp for Frostating Lagmannsrett må de tilbake til rettsbygningen i Trondheim sammen med advokat Ståle Hellesø. Side 4-5

BENYTT DINE MEDLEMSFORDELER Som medlem i Norges Fiskarlag får du spesielt gunstige betingelser på:

A20717/10.10

• Skadeforsikring • Innboforsikring • Fiskebåtforsikring • Pakkeforsikring Kontakt oss på 03100 eller et av våre samarbeidende Sjøtrygdelag: Nordlys tlf.: 75544088, Bud og Hustad tlf.: 71266700 eller Havtrygd tlf.: 55557400


MALO-SJARKEN: EN INSTITUSJON LANGS KYSTEN JEMAR NORPOWER AS, med røtter tilbake til 1917, har bygd de berømte Malobåtene i 50 år. Båtbyggeriet ligger i Kristiansund havn og har ca 25 erfarne medarbeidere.

Malo-sjarken har et fantastisk renommé blant yrkesfiskere for sine sentrale egenskaper: sjødyktighet, soliditet og sikkerhet. Den holder seg svært godt i verdi, og er derfor en god investering.

NYHET: MALO 43 JEMAR NORPOWER AS LANSERER NY MALO-SJARK:

DEN STØRSTE MALO-SJARKEN NOENSINNE Malo 43

L: 12,99m – B: 4,2m

Jemar Norpower AS har bygget sin største sjark noensinne. Malo 43 er en ny modell basert på vår lange erfaring med å bygge solide, sikre og sjødyktige sjarker. Utgangspunktet for Malo 43 har vært vår 38ft sjark, Gina Marie, som raskt ble kjent for sine egenskaper på sjøen. MALO 43 presenteres for første gang på Nor-Fishing i Trondheim 14. – 17. august 2012. Den utstilte sjarken har stort styrhus med sittegruppe og god utsikt til alle sider og med bysse på babord side i styrhuset. Nedgang til toalettrom med dusj og lugarseksjon som her består av tre enkeltmannslugarer. Sjarken har et stort arbeidsdekk med motornedgangshus på babord side. Det er god plass i motorrommet og lasterommet, som er på ca 25m3. Fremdrift: Cummins QSL9-M 405HK v/2100 o/min med 2 stk 24V dynamoer; Nogva HC-258 red 3,95:1 m/PTO for hydraulisk pumpe; Nogva vribart propellanlegg, trevinget Ø 1300mm. Motoren er varmevekslerkjølt, tørr eksos med kompensator nær turboen, lyddemper og ekspensjonsrør i dekkshuset. Fart: Ca 10 knop Andre modeller: Malo 35, Malo 30 Kyst og Malo 30 Dagsjark

NOR FISHING BESØK VÅR STAND A010 OG GÅ OM BORD I MALO 43 I SKANSEN GJESTEHAVN

STAND A010 JEMAR NORPOWER AS Malo 30 Dagsjark

Malo 30 Kyst

Ta kontakt med oss for mer informasjon om motor, utstyr, pris og leveringstid. Se vår hjemmeside www.jemar.no for mer informasjon om Jemar Norpower AS og våre sjarkmodeller. Se også våre annonser på www.finn.no

Sørholmsveien 13, 6508 Kristiansund N Tlf.: +47 71 56 64 30 norpower@jemar.no www.jemar.no


Stole på Stortinget…? Hva ligger i en Stortingsmelding og hvilke føringer legger den - og kan vi ta våre folkevalgtes ord for god fisk? Jeg har stilt spørsmålet til mange. Både til kolleger og fiskarlagsmedlemmer – og til familie og folk utenfor fiskeriene. På generell basis. Kort fortalt: Vi oppfatter en Stortingsmelding som en politisk vilje og noe vi både må og kan forholde oss til. Stole på! Da Stortinget vedtok Stortingsmelding nr 40 (2006-2007) om «Forvaltning av kongekrabbe» stolte fiskerekteparet bak selskapet FrogOlsen ANS, Hilde Frog og Trond Olsen på vedtaket. Innovasjon Norge gjorde det samme, og ga millionlån til båt og utstyr. To år inn i fangstperioden, etter den første Stortingsmeldingen noen gang om fiskeriene, ble vilkårene for fangsten endret av Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). Ekteparet fra Trondheim har nå en milliongjeld de ikke kan håndtere. De stolte på politikerne. Byråkratene i FKD og Fiskeridirektoratet mener de kunne endre vilkårene for kongekrabbefisket uavhengig av at Stortingsmeldingen la et femårig løp. Staten fikk medhold i sitt syn i Sør-Trøndelag tingrett. Nå blir saken anket – og i ankeskrivet påpekes det at tingrettsdommen lener seg tungt på de mange fusk-sakene mot kongekrabbefiskere. Ankeskrivet setter spørsmålstegn ved rettens faktagrunnlag. Før rettssaken startet ble det referert til 42 saker mot kongekrabbefiskere. I retten var tallet 20. Av dem var 8 ikke avgjort, hvorav seks klaget på inndragningsvedtaket. (De seks andre gjorde det ikke.) Da bevisføringen i tingretten var avsluttet og dørene til rettsal 413 lukket, kom det fram at fem av de seks som klaget fikk medhold av Fiskeridirektoratet. Sakene mot dem ble frafalt. Og brevene var alle datert FØR rettsaken mot Hilde Frog og Trond Olsen startet! Da må det avsluttende spørsmålet bli: Kan vi stole på forvaltningen – og skal vi kunne stole på en Stortingsmelding?? Frostating Lagmannsrett må gi svaret.

Hovedadministrasjon:

NORGES FISKARLAG Pirsenteret Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim Sentralbord 73 54 58 50 • Fax 73 54 58 90 E-post: fiskarlaget@fiskarlaget.no

KONTAKTPERSONER I NORGES FISKARLAG

Jan-Erik Indrestrand Informasjonsleder, redaktør Seniorrådgiver: Elling Lorentsen Mobil: 930 96 583 E-post: elling.lorentsen@fiskarlaget.no Seniorrådgiver: Knut Eriksen Mobil: 993 65 105 E-post: knut.eriksen@fiskarlaget.no Advokat: Ståle Hellesø Mobil: 928 33 464 E-post: staale.helleso@fiskarlaget.no Rådgiver: Jan Henrik Sandberg Mobil 976 82 469 E-post: jan.henrik@fiskarlaget.no Rådgiver: Joakim Martinsen Mobil 913 36 034 E-post: joakim@fhf.no

Mannskapsseksjonen: Adm. leder: Audun Stautland Mobil: 40 62 88 83 E-post: audun.stautland@fiskarlaget.no Rådgiver: Randi J. Eikevik Mobil: 46 54 04 09 E-post: randi.eikevik@fiskarlaget.no

Båteierseksjonen: Seksjonsleder: Geir Kroknes Mobil: 922 83 643 E-post: geir.kroknes@fiskarlaget.no Rådgiver: Heidi Merethe Rånes Mobil: 932 01 928 E-post: heidi.raanes@fiskarlaget.no

Medarbeidere med kontor hos Fiskarlaget: Fagsjef, marint restråstoff, FHF: Stein Ove Østvik Mobil: 901 12 669 E-post: stein.ove.ostvik@fhf.no Fagsjef, marine ressurser, FHF: Eirik Sigstadstø Mobil 412 64 616 E-post: eirik.sigstadsto@fhf.no

Annonser MEÁ Tlf. 73 54 64 59 E-post: mea@grafisk-design.no Trykk: Grøset TM Grafisk produksjon og annonsesalg: Grafisk Design AS, Trondheim

Leder: Reidar Nilsen Mobil: 915 99 697 E-post: reidar.nilsen@fiskarlaget.no

Ass. generalsekretær: Jan Birger Jørgensen Mobil: 930 44 346 E-post: jan.birger.jorgensen@fiskarlaget.no

1. nestleder: Jonny Berfjord 2. nestleder: August Fjeldskår

Informasjonsleder: Jan-Erik Indrestrand Mobil: 971 14 141 E-post: jan.erik.indrestrand@fiskarlaget.no

Generalsekretær: Jan Skjærvø Mobil: 924 48 019 E-post: jan.skjervo@fiskarlaget.no

Økonomisjef: Erling Holmeset jr. Mobil: 924 43 993 E-post: erling.holmeset@fiskarlaget.no Fagsjef: Torleif Paasche Mobil: 46 42 25 04 E-post: torleif.paasche@fiskarlaget.no

www.fiskarlaget.no

3


DETTE ER KONGEKRABBESAKEN: Ekteparet Hilde Frog og Trond Olsen fra Trondheim driver selskapet FrogOlsen ANS. Paret mener det lå klare føringer fra Stortinget for et femårig kongekrabbefiske, noe også Innovasjon Norge forholdt seg til da FrogOlsen fikk millionlån til en spesialbygd krabbebåt fra Canada og til teiner og annet utstyr. Målet til selskapet var et femårig løp innen krabbefangst, for deretter å tilpasse driften av fartøyet til kombinasjonsdrift mellom teinefangst og annet fiske. Nå har ekteparet fra Trondheim en stor gjeld de ikke kan håndtere og en båt som ut fra de nye vilkårene for fangst har en helt annen markedspris enn da den ble kjøpt. Selskapet krever erstatninger og kompensasjon for tap av inntekter, samt saksomkostninger som samlet er på 5,4 millioner kroner. FrogOlsen ANS tapte saken da den var oppe i Sør-Trøndelag tingrett og anker nå til Frostating Lagmannsrett.

Krabber ett hakk opp:

Kongekrabbesaken til La

Seksjonsleder Ton-Ola Rudi ved seksjon for ressurskontroll hos Fiskeridirektoratet i Finnmark viser området og grensene for kongekrabbefisket for tingrettsdommer Ingrid Stigum. Skjult bak Rudi står regjeringsadvokat Anders Blakstvedt, mens Trond Olsen (t.h.) følger med på forklaringen sammen med sin advokat Ståle Hellesø.

Ble ikke trodd -Vi føler oss ikke trodd av Tingretten når vi forteller om det gode fisket og hvordan vi stole på løftene om åpent fiske i fem år, sier Trond Olsen. Han er frustrert, men kampklar for en ny rettsrunde i Lagmannsretten. Fiskerparet fra Trondheim mener de har så gode kort på hånden at de tar belastningen med å anke saken. I Sør-Trøndelag tingrett ble det dokumentert at det foregikk et massivt og godt fiske av kongekrabbe i det tidligere åpne området i Finnmark. Tre båter fisket nesten 300 tonn på under to måneders fiske i starten av 2010, til tross for mye uvær og landligge. Norges Fiskarlags advokat Ståle Hellesø førte saken i retten og han la vekt på at staten ikke kunne dokumentere at fiskerne ikke hadde funnet en slik

4

gullåre av kongekrabbe å fiske på.

Eventyrlig fiske I retten fortalte fisker Ari Pietikainen at han var i sjokktilstand over det enorme fisket og han betegnet mengden av krabbe og måten den kom på som et 'tog' fra Russland. Han fortalte at enkelte krabbeteiner var så fulle av krabber at de revnet når teinene skulle tas om bord. Sammen med fiskerkollega Jacob West understreket Pietikainen at deres erfaring var at krabben kom i bølger fra russisk side på jakt etter mat. Han hevdet at fisket var av en slik karakter at det ikke var faglig grunnlag for å endre det frie fisket.

Staten avviser Regjeringsadvokat Anders Blakstvedt

avviste at staten har økonomisk ansvar i saken og hevdet at departementet fritt kunne endre forskriften og vilkårene for hvordan fisket. I retten gjorde han et poeng av at det gikk mye rykter om ulovlig fiske etter kongekrabbe og at dette medførte økt fokus på kontroll fra fiskeridirektoratets side. Det ble brukt store ressurser på å forsøke å avdekke dette. Fiskeridirektoratets vurdering var blant annet at mange av fangstene som ble tatt på land var tatt innenfor det regulerte området og ikke i det området der det var åpent for fritt fiske. Dette lå derfor til grunn da grensen for det frie fisket ble justert sommeren 2010, påpekte Blakstvedt.


FAKTA: ANKENDE PART: Frog Olsen ANS. Prosessfullmektig advokat Ståle Hellesø ANKEMOTPART: Staten v/ Fiskeri- og kystdepartementet. Prosessfullmektig: Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt

FØLGER

SAKEN

TEKST OG FOTO: Jan-Erik Indrestrand Informasjonsleder i Norges Fiskarlag

agmannsrett

Foto: Privat

Feil bevisbedømmelse I anken til Lagmannsretten påpeker FrogOlsen og advokat Ståle Hellesø en rekke forhold de mener Tingretten har vurdert feil. Anken retter også en tydelig bokstav mot Stortingets medansvar for FrogOlsens investeringer og problemer etter at departementet endret grensene for kongekrabbefisket. Et hovedpunkt i anken er Stortingsmelding nr. 40 (2006-2007) om ”Forvaltning av kongekrabbe,” der et samlet Stortinget sto bak. FrogOlsen mener det bare var Stortinget som kunne endre vilkårene for kongekrabbefisket og ikke departementet. Blant annet påpekes det at også Fiskeridirektoratet henviser til stortingsmeldingen når de omtaler saken. I et høringsnotat datert 20. mai 2008 heter det at: ”Stortinget har vedtatt nye grenser for fangst av kongekrabbe innenfor og utenfor kommersielt området.”

uttalelsen er sammenhengen mellom datoene for rettsaken i tingretten og datoene på brev som er sendt fra Fiskeridirektoratet til fiskere som har hatt klagesaker til behandling.

Dato til besvær FrogOlsen viser til at rettsaken i tingretten pågikk 24. og 25. april 2012. Rett etter at rettssaken var avsluttet fikk advokat Hellesø informasjon om at Fiskeridirektoratet henla fem klagesaker mot fiskere i dagene FØR kongekrabberettsaken startet. Denne informasjonen ble ikke gitt i retten. Advokat Ståle Hellesø opplyser at klagesakene det gjelder er avsluttet, og uten at det får følge for de fem aktuelle fiskerne. Vedtakene fra Fiskeridirektoratet Region Finnmark er datert henholdsvis 20. og 23. april. I brevene vises det til at direktoratet tar klagene til følge fordi de hadde lagt feil beviskrav til grunn. Det er nå bare èn klagesak som ikke er ferdigbehandlet.

Ikke grunnlag for endring

VAR grunnlag for fangst

FrogOlsen mener tingretten har blitt villedet i bevisføringen som lå til grunn for å dokumentere påstanden om at det var nødvendig å endre grensene på grunn av ulovlig fiske etter kongekrabbe. I dokumentene før saken ble det hevdet at det var 42 ulike saker mot kongekrabbefiskere. Da saken startet ble tallet 20 brukt, og av disse ble det referert til at 12 saker var anmeldt. I anken sies det at: Tingretten har tatt sin avgjørelse basert på et uriktig faktagrunnlag - og - at tingrettens forståelse av faktagrunnlaget var i følge dommen sentral for rettens avgjørelse. Noe av bakgrunnen for denne sterke

I anken står det at: «Tingretten har også

tatt feil når den i sin bevisvurdering fant at det var sannsynliggjort at det ikke var drivverdige forekomster av kongekrabbe i desimeringsområdet, jf dommen side 24 og 29. På side 24 tredje avsnitt i dommen fremkommer at: ”Det kom også til spesialriggede, større fartøy for å delta i desimeringsfisket. Disse fartøyene, som hadde satelittsporing og derved ikke kunne unndra seg kontroll tilsvarende fiskerne med AIS-sporing, fant ikke drivverdige forekomster i desimeringsområdet. Trond Olsen har antydet at dette skyldes manglende erfaring. Retten finner ikke det sannsynlig. Tvert om underbygger dette forhold etter rettens oppfatning statens anførsel om et omfattende ulovlig fiske og ikke minst begrensede forekomster i desimeringsområdet.” «Feilene i bevisvurderingene er for det første at retten ikke har identifisert hvilke fartøyer dette gjaldt, for det andre ble disse påstandene først fremmet under hovedforhandlingen av vitnet fra Fiskeridirektoratet og for det tredje mener ankende part at premissen for påstanden om at fartøyene ikke fant drivverdige forekomster i desimeringsfiskeområdet er feilaktig.» I ankeskrivet trekker FrogOlsen frem vitneforklaringene om det eventyrlige fisket som vitnene Pietikainen og West fortalte om som et grunnlag for at det var drivverdige forekomster av krabbe.

Fremmer erstatningskrav Ari Pietikainen (t.v.) og Jacob West var vitner for saksøkerne FrogOlsen og advokat Ståle Hellesø i tingretten og fortalte at det kom et tog av krabber og beskrev dette som en gullåre. Hellesø mener fiskernes vitneforklaringer er argument for at det var et drivverdig fiske.

I ankeskrivet krever Frog Olsen ANS at staten ved Fiskeri- og kystdepartementet dømmes til å betale erstatning til selskapet, samt at fiskerekteparet fra Trondheim skal få dekt sine saksomkostninger.

www.fiskarlaget.no

5


Med klare krav om Landsstyret i Norges Fiskarlag var samlet i Trondheim andre uka i juni og over 20 saker ble behandlet. I dette oppslaget drar vi opp noen av vedtakene og i tillegg er innstillingen fra arbeidsgruppen om NVG-gruppens fiske gitt egen omtale på side 17.

Bekymret for sikkerhetsopplæringen Landsstyret er sterkt bekymret for usikkerheten som råder omkring sikkerhetsopplæring for fiskere. Fiskeri- og kystdepartementet bes snarest klargjøre hvilket regelverk og hvilke rammer som skal gjelde for at opplæringen fortsatt skal kunne fylle sin opprinnelige målsetting. Etter landsstyrets oppfatning er Sikkerhetsopplæring for fiskere (SOFF) blitt vurdert som det kanskje mest resultateffektive tiltaket for å redusere antallet skade- og dødsfallulykker i fiskeflåten. Departementet varslet en evaluering av sikkerhetsopplæringen i juni i år etter at hele opplæringsmodellen ble endret i fjor. Opplæringen fra fartøyet Kongsnes ble avviklet fra januar i år og har første halvår i år blitt gitt fra et fartøy drevet av Redningsselskapet. Fiskarlaget har uttrykt meget sterk bekymring over Fiskeri- og kystdepartementets lemfeldige behandling av saken. Siste formelle henvendelse til FKD ble gjort i brev dater 9. mai 2012, uten at det har kommet svar tilbake så langt.

Krever reservasjon mot direktiv Landsstyret i Norges Fiskarlag krever at norske myndigheter reserverer seg mot EU-direktivet som ikke tillater at hodekappet fisk kan oppbevares i is og vann ombord i fartøy. Fiskarlaget ba i oktober 2009 om en tilbakemelding og begrunnelse fra departement og Mattilsynet på omleggingen og tilpasningen til EUs regler på dette området. Det er ennå ikke kommet svar. I vedtaket vises det blant annet til dokumentasjon fra Nofima om at fisk ikke har stor kvalitetsmessig forringelse selv etter 96 timer lagring i is og vann. Undersøkelsen ble gjort på fisk som var lagret både med og uten hode.

6

Innspill om Skagerak Norges Fiskarlag støtter, og er enig at det i den nye avtalen om Skagerak legges opp til å videreføre en gjensidig adgang for fiskere fra henholdsvis Norge, Sverige og Danmark til å kunne fiske inn til 4-mila i hverandres sone, slik praksis har vært siden 1966-avtalen. Fiskarlaget ønsker ikke bruk av kameraovervåkning til kontrollformål. I vedtaket fra Landsstyret vises det til de pågående drøftelsene mellom Norge og EU om fiskeriene i Skagerrak, hvor det både skal avklares en ny avtale om farvannsadgang og rammer for et nytt forvaltningsregime, herunder utkastforbud for bestander i Skagerrak med virkning fra 1.1.2013. Når det gjelder avtalen om et forbedret forvaltningsregime for fiskebestandene i Skagerrak, slik dette framkommer i den felles ministererklæringen fra november 2011, herunder innføring av utkastforbud, så støtter Norge Fiskarlag dette fullt ut, og ser fram til et mer forsvarlig og bærekraftig forvaltningsregime i dette farvannet. Norges Fiskarlag kan imidlertid ikke akseptere forsøket fra EU om å påtvinge bruk av kamera om bord i norske fiskefartøy i Skagerrak som en del av denne avtalen. Det vises til at Norge har sjøkontroll som en vesentlig del av sitt forvaltningsregime bl.a. for å hindre/avdekke utkast av fisk. Bruk av kameraovervåkning til et slikt formål er et feilspor og må avvises.


SOFF og EU-direktiv Pigghå og ål Norges Fiskarlag krever at pigghå blir underlagt et forvaltningsfiske, der det gis mulighet for forskerne å nyttiggjøre seg dataene fra fiskeri. Dette vil gi forskerne bedre oversikt over utbredelse og fangstperiode for pigghå. Norges Fiskarlag har i forbindelse med utarbeidelse av en handlingsplan for fiskeriene i sør, krevd at fiskeriene etter ål ble gjenopptatt som et overvåkningsfiske, inkludert omsetningsmulighet for fanget ål. Bakgrunn for et slikt krav er at det må sikres at fiskeriene forvaltes etter både forutsigbarhet og kunnskap. I landstyrevedtaket kreves derfor penger til bestandsforskning, slik at fiskeriene kan foregå innenfor en kunnskapsbasert tilrådning.

Forbedret forvaltningsregime for fiskebestandene i Skagerrak

-Stram inn paragrafpraksis Landsstyret i Norges Fiskarlag krever at fiskerimyndighetene snarest justerer praktisering av bestemmelsen i § 3 Vederlag ved ilandføring. Bakgrunnen er at ordningen har blitt praktisert på en måte som man mener ikke kan være i samsvar med intensjonen med vederlagsordningen. Det var avisa Kyst og Fjord som i vår omtalte kystfartøy som fisket torsk som bifangst, mens det ikke var iverksatt bifangstordning eller egen torskekvote igjen, og hvor fartøyene fikk beholde 20% av fangstverdien som vederlag for ilandført ulovlig fangst. - En fantastisk ordning fra myndighetene, som gjør at vi kan fortsette fisket, sa Bjarni Sigurdsson, daglig leder i rederiet Eskøy AS til avisen. Ordninga går ut på at staten konfiskerer inntekta fra såkalt «utilsiktet fiske», og at man deretter kan søke om å få refundert 20 prosent av verdien. Det har rederiet gjort de totre siste årene, og fått ja hver gang, i følge Sigurdsson. Ovennevnte avdekking første til at problemstillingen er blitt reist av flere i organisasjonen og lederen gikk ut i avisen og kommenterte at en slik praksis var uforståelig sammenholdt med intensjonen i vederlagsordningen, særlig når samme type fiske og påfølgende overtredelse systematisk ble brutt over lengre tidsperioder. Landsstyret har nå drøftet saken og i vedtaket blir det presisert hva som er organisasjonens forståelse av bestemmelsen, og det bes om at myndighetene gjeninnfører en enhetlig og logisk praktisering av bestemmelsen.

www.fiskarlaget.no

7


-Enormt utstillingsvin Bergen har fått sjømatsenter, fisketorg og turistinformasjon helt i vannkanten i Vågen. Bare noen meter fra det tradisjonsrike fisketorget er nå et imponerende nybygg i full drift og brukerne bobler over av engasjement og kreativitet i sjømatens tjeneste.

SIGNALBYGG for sjømatnæringen Norsk Sjømatsenter har krabbet opp fra 12 års utlendighet i en kjeller til et supermoderne anlegg der bare fantasien begrenser mulighetene. Vår visjon er: Kunnskap og lidenskap, sier Alexandra Krage Angell, daglig leder ved senterets avdeling på Fisketorget. Hun ønsker at alle deler av sjømatnæringen skal ta huset i bruk.

delegasjoner. -Bare de siste ukene har vi holdt demonstrasjoner for tyskere, koreanere, japanere og i går for russere, forteller den irske kokken Michael Reddington. Dette er også en type virksomhet senteret kommer til å satse mer på overfor grupper og som annonserte kurskvelder. -Folk sitter helt på stolkanten når vi formidler hvor enkelt det er å steke fisk når man gjør det på rette måten, sier matfaglig leder ved Sjømatsenteret, Anders Isager.

Tekst og foto: Jan-Erik Indrestrand

Store planer

Sjømatsenteret ligger i andre etasje i bygget sammen med turistinformasjonen i Bergen. Sjømatsenteret har et stort visningskjøkken der dyktige sjømatkokker tilbereder mat fra bunnen og formidler kunnskap og nytelse til alt fra barnehager og skoler til næringsliv og internasjonale

-Vi er bare i startgropen med hva vi ønsker å bruke senteret til, forklarer den daglige lederen. Hun sier de arbeider med å utvikle senteret til også å omfatte en publikumsvennlig og spennende utstilling for å formidle kunnskap om sjømat på en interessant og moderne måter. -Målet med alt vi gjør, er å skape opple-

velser og å formidle det fantastiske råstoffet som hentes fra havet. Dette er jo noe av det beste og sunneste som kan legges på en tallerken, sier Alexandra Krage Angell med den samme entusiasme som fiskehandler Arnfinn Djukastein har for tiden. Han er nå på plass i det nye Fisketorget på gatenivå i bygningen.

Felles sak De to samarbeider tett om kursing og faglig oppfølging. De ansatte i fiskediskene skal få kursing og veiledning ved Sjømatsenteret i alt fra tilberedning og bearbeiding til kostholdsråd og mathygiene. -Daglig er minst ti ungdommer innom og spør etter jobb, ni av dem er forresten utlendinger, sier Djukastein. Mange er dyktige, men alle trenger grunnleggende kursing og det får de i samarbeid med Sjømatsenterets ansatte.

Stort potensial

Norsk Sjømatsenter har et enormt potensial for kontakt og profilering av næringen og vår matressurs ut mot lokalbefolkningen og resten av verden. Bergen som fiskerihovedstad er tilbake på kartet med åpningen av det nye Fisketorget, mener Alexandra Krage Angell.

8

Bergen opplever en enorm pågang på turistsiden og får i år en halv million besøkende bare via de 330 turistskipsanløpene. Dette gir Bergen, Sjømatsenteret, Fisketorget og havneområdet store muligheter som et ansikt utad for nasjonen. -Turistene har en enorm forventning til oss nordmenn når det kommer til hvordan vi viser frem, selger og lager til sjømat. Derfor er Sjømatsenteret og Fisketorget kanskje et av de aller viktigste vinduene mot verden, påpeker Alexandra Krage Angell. Hun utfordrer alle deler av sjømatnæringen til å ta i bruk senteret og til å se muligheter for videre utvikling – alt til det beste for norsk sjømatnæring.


ndu mot hele verden

-Jeg drømmer om å se lokale fiskere levere fisken sin til oss her ved kaikanten, sier fiskehandler Djukastein.

Drømmer om direkte

FISKELEVERING Han er så stolt som en innfødt bergenser. (Selv om han er født på Voss.) Fiskehandlerveteran Arnfinn Djukastein formelig bobler over av engasjement og fornøydhet der han står i den splitter nye fiskehallen på torget i Bergen. Etter over 100 år med planer opp og i mente, så er det kommunale bygget til 130 millioner en realitet og et helårs fisketorg er på plass. Tekst og foto: Jan-Erik Indrestrand

I 25 år har han solgt fisk og samtidig vært en del av turistattraksjonen og den folkelivsskaperen som Fisketorget har vært. Handelen på Fisketorget har vært sesongbetont fra provisoriske boder. Nå er et helårstilbud på plass på gatenivå i det nye stasbygget. Store glassflater slipper lyset inn og gir tett kontakt mot havnen. Selv uten å være på jakt etter middagsgodbiter

tar folk gjerne en sving innom bygget bare for å nyte synet av sjømat som ligger anrettet i diskene.

Overveldende respons -Lokalbefolkningen har gitt overveldende respons etter vårens relansering av torghandelen i Bergen, forteller Djukastein. Folk har ventet lenge på å få et helårstilbud på plass. -Vi skal formidle tradisjon og være ledende på nye produkt. Vi skal pirre folks nysgjerrighet på sjømat og det er spennende å teste reaksjonene på nye varer. 13. juni hadde vi pigghå i disken for første gang. Vi skal ha kortreist mat og bergenserne er de vi primært ønsker å nå. Turistene er sommerbonus og derfor opprettholder vi også aktiviteten med det gamle Fisketorget, forklarer han.

Ønsker fartøylevering Nå drømmer Arnfinn Djukastein om å ta miljøskapingen innerst i Vågen ett skritt videre. -Det har vært en lokal debatt om fersk-

Pigghå i disken for første gang. het på fisken. Jeg ønsker meg direktelevert fisk her ved kaien, sier han og peker. Et eget fiskemottak knyttet til det nye fisketorget tror han både fiskerne, torget og forbrukerne vil få glede av. -Og så vil det jo være med på å skape et miljø, ja – det vil bli en happening i seg selv når den lokale fiskeren tøffer inn og leverer til det vesle mottaket vårt. Deretter kan folk komme inn til disken og få kjøpt fersk fisk som vi gjør opp og tilbereder fra vårt topp-moderne anlegg, sier Djukastein.

Tar alt Fiskehandleren er klar for å ta imot alle typer fisk fra slike direkteleveranser. -Fiskehallen er et utstillingsvindu for rettene fra havet. Det handler bare om å lære folk å like fisken. Vi skal formidle kunnskap, kvalitet og engasjement , avslutter en fortsatt like kledelig beskjeden Vossa-bergenser Arnfinn Djukastein: Vi skal ha det største og beste utvalget på sjømat i landet!!!

www.fiskarlaget.no

9


Blåskjellvarsel på app

Skann denne QR koden med din telefon og bli sendt direkte til Appstore.

Mattilsynet har lansert en ny iPhone-applikasjon med blåskjellvarsel. Applikasjonen finner automatisk ut hvor i landet du befinner deg, og serverer deg det siste varselet fra Mattilsynet rett på telefonen. - I Norge har vi en fantastisk mulighet til å høste vår egen mat i fjæresteinene og ute på havet! Nå blir det enklere å sjekke om skjellene du høster er trygge å spise! Jeg vil oppfordre alle som kan om å laste ned appen og høste sin egen middag, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

OM BLÅSKJELLVARSELET: Mattilsynet startet

opp et nasjonalt tilsynsprogram for skjell i 2006. Det nye programmet er en kombinasjon av kostråd til publikum og tilsyn ved kommersielle skjellanlegg. – Det er viktig å kunne nå brukerne våre der de er, og en app lar oss gjøre nettopp det. Vi er glade for å kunne tilby alle de som ønsker å plukke blåskjell til eget bruk en bedre tjeneste når vi nå lanserer app-en. Det sier IKT-direktør i Mattilsynet, Odd Ingebretsen. For å laste ned app`en kan du skanne QR koden (t.h) eller søke etter "Blåskjell" i App store. Mattilsynet opplyser at de jobber med å finne en løsning for Android-brukere.

Har kuttet fasttelefon Norges Fiskarlags hovedkontor i Trondheim har fra juni måned gått over til å være en trådløs bedrift. Dette er en telefonløsning som innebærer at du nå både kan nå oss via sentralbordet eller ved å ringe den enkelte direkte på mobiltelefon. De ansatte kan ikke lenger nås via fasttelefon-nummer. Tekst og foto: Jan-Erik Indrestrand

Sentralbordet er krumtapp Det er fortsatt slik at hovedkontaktpunktet på telefon til Norges Fiskarlags er sentralbordet. Ingenting er forandret når det gjelder betjening og funksjon. Det betyr at fasttelefon-nummeret vårt fortsatt er 73 54 58 50. For de som behøver å nå oss via fax så er telefaxnummeret også det samme som før: 73 54 58 90. -Dersom du ønsker kontakt med en av de ansatte ved å ringe fasttelefon, så må du via sentralbordet og så kan jeg sette deg over til den du ønsker å snakke med, forklarer Sidsel Vinje. Hun betjener sentralbordet sammen med Elin Frydenlund. I sentralbordet kan nå innkommende samtaler tas ved hjelp av dataskjerm og telefon i resepsjonen eller ved hjelp av mobiltelefonen Sidsel Vinje holder i hånden på bildet.

Færre på fasttelefon Bakgrunnen for telefonomleggingen er at sentralen Fiskarlaget var tilknyttet på Pirsenteret i Trondheim leggs om som følge av at for få av bedriftene i bygget

10

fortsatt var operative med fasttelefonnummer til sine ansatte. Endringen er i tråd med utviklingen innen telefoni, der Telenor opplyser at bedriften regner med at alle typer fasttelefoni er ute av drift slik vi kjenner det i dag i 2017.

-Lettere å nå -I praksis innebærer den nye løsningen ingen endringen ved kontakt med våre ansatte, forklarer generalsekretær Jan Skjærvø. -Det nye telefonsystemet bidrar til at det skal være lett å nå våre ansatte ved å ringe direkte, sier han. Skjærvø påpeker at selv om løsningen gir økt tilgjengelighet, er det likevel greit å gjøre oppmerksom på at det ikke alltid trenger å innebære at våre ansatte kan svare med en gang det ringer. -Vi har utstrakt møte- og reisevirksomhet og det kan dermed bety at Fiskarlagets ansatte ikke kan svare med en gang. -Legg igjen beskjed på mobilen eller send en melding til vedkommende, oppfordrer Skjærvø.

Generalsekretær Jan Skjærvø har blitt «trådløs» og er dermed u trenger bare mobiltelefonen hun holder i hånden for å betjene s

Kontaktinformasjon Du finner oppdatert kontaktinformasjon til saksbehandlerne i Fiskarlaget på side tre i dette medlemsmagasinet og for øvrig er kontaktinformasjon til alle ansatte ved hovedkontoret tilgjengelig under menypunktet "Om Fiskarlaget" på internettsiden til Norges Fiskarlag. Sentralbordet ved Fiskarlagets hovedkontor i Havnegata 9 på Pirsenteret i Trondheim er betjent mellom 08:00 og 15:30 på ukedager. Dette er også Fiskarlagets kontortid.


Penger til havner og moloer

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det skal nå settes fart i arbeidet med utbygging av fiskerihavner og farleier og det blir også satt av penger til å utbedre skader etter stormene i vinter. -Jeg er fornøyd med at vi nå kan forsere utbyggingen av fiskerihavne- og farleisprosjekter ytterligere, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. I 2012 skal det settes i gang tre prosjekt som ifølge Kystverkets handlingsprogram skulle ha startet i perioden 2014-2019. I tillegg økes midlene til utdyping av Træna havn. De tre prosjektene er molo i Honningsvåg med 15,4 av totalt 44 millioner avsatt i 2012, Utdyping og merking av Haverskjærgrunn med 37 millioner i år av totalt 310 millioner kroner, og samme arbeid skal gjøres i Olstokvær. Der er kostnadsrammen på 105 millioner kroner, med 10 millioner avsatt på årets budsjett. I tillegg til disse tiltakene er det satt av 78,5 millioner kroner til utbedring av stormskader på moloer og navigasjonsinnretninger etter stormene "Berit", "Dagmar" og "Emil" i november og desember i fjor.

Haster for å få «Fiskeskipper klasse C» Svært mange fiskere langs kysten er kvalifisert til å få godkjent fartstid og erfaring som gir dem det nye sertifikatet: Fiskeskipper klasse C. Svært få har til nå søkt om å få sertifikatet. -Sammen med Sjøfartsdirektoratet oppfordrer vi alle som er kvalifisert til å benytte muligheten, og det haster veldig, understreker rådgiver Joakim Martinsen (bildet) i Norges Fiskarlag. Saken dreier seg om et åpent tidsvindu frem til 01.01.2013, hvor fiskere som hadde fartstid frem til 1999 og erfaring som fører på mindre fiskefartøy (10,6715 meter) kan søke om å få sertifikatet, uten tilleggsopplæring. -Dette er absolutt noe som alle som er kvalifisert i denne flåtegruppen bør gjøre, og fristen nærmer seg, både oppfordrer og advarer Martinsen!

Overgangsordning

uten summetone i de gamle telefonapparatene. Sidsel Vinje sentralbordfunksjonen.

Bare ved hovedkontoret Regionlagene og gruppeorganisasjonene i Norges Fiskarlag har ikke endret sine telefonsystemer. Også for deres del er kontaktinformasjonen tilgjengelig via oppslag på de ulike organisasjonsleddenes hjemmeside på internett. En oversikt over medlemslagene og deres kontaktinformasjon finner du via Fiskarlagets nettside på adressen www.fiskarlaget.no

Bakgrunnen er kravene i den nye Kvalifikasjonsforskriften, som kom i forskrift av 22. desember 2011 nr. 1523. Forskriften kom med krav til sertifikatplikt for alle som skal føre fiskefartøy med lengde mellom 10,67 og 15 meter. -Dette er i realiteten ikke noe nytt krav da dette ble etablert første gang i 1998, opplyser sjefingeniør Jack-Arild Andersen i Sjøfartsdirektoratet . Norges Fiskarlag var med på å gjøre en viktig jobb for å få på plass en overgangsordning og den avklarte at alle de som kunne dokumentere og ha vært i ervervsmessig fiske før 01.01.99 ble unntatt fra det nye kravet.

Nå er det stopp Første januar i år ble ny forskrift innført og det ble tatt grep for å avslutte overgangsordningen. Det innebærer at absolutt siste frist for å dokumentere

Joakim Martinsen, rådgiver i Fiskarlaget.

kvalifikasjoner og søke om å få sertifikatet basert på erfaringer, er ut dette året. Det vil si at det er for sent 01.01.2013.

Fått få søknader Sjøfartsdirektoratet har fått svært få søknader fra den aktuelle gruppen fiskere, opplyser Andersen. Han sier de regnet med å få mange søknader og sammen med Joakim Martinsen i Fiskarlaget gjentar han nå oppfordringen til aktuelle fiskere. Andersen sier det også vil bli lagt ut mer informasjon på nettstedet: www.yrkesfisker.no Den nye forskriften kan leses på lovdata på følgende link:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20111222-1523.html#94

www.fiskarlaget.no 11


Årets skreifisker mottok pris fra Råfisklaget Jens-Einar Bjørkås Johnsen (37) fra Båtsfjord er tildelt Råfisklagets pris som årets SKREI®-fisker. -Dette viser at fiskere langs hele kysten strekker seg svært langt for å levere mat av topp kvalitet. I så måte er jeg bare en av mange, sa prisvinneren under tildelingen som skjedde på Råfisklagets årsmøte. Det var statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet

overrakte han prisen som årets SKREI®fisker. Jens-Einar Bjørkås Johnsen er en prisvinner som mer enn en gang har gjort seg refleksjoner rundt begrepet kvalitet. I flere år har han vært en markert kritiker til at prisen og kvaliteten på fisken ikke står i et rimelig forhold. Likevel har Jens-Einar satset på fortsatt å levere kvalitetsfisk. For to år siden investerte han i nye båt, «Bjørkåsbuen». En 10,65 meter lang Selfa

Arctic med nyutviklet fangstutstyr som gjør at linefiskeren oppnår enda mer skånsom behandling av fisken.

Kvalitet - Dette er et tema som opptar meg. Ikke minst ut fra at man legger ned betydelig arbeid for å kunne levere det ypperste av det ypperste med hensyn til kvalitet. Men dette arbeidet står langt fra det man oppnår med hensyn til pris, sier prisvinneren.

-Eivind Bolle er en Tidligere fiskeriminister Eivind Bolle døde 10. juni, 88 år gammel. – Han var en hedersmann, en organisasjonsmann og en bauta i norsk fiskeri og samfunnsliv. Våre tanker går til hans nærmeste og vi minnes Eivind Bolle som en meget klok fiskertalsmann, sier leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag. Tekst: Torleif Paasche og Jan-Erik Indrestrand

Eivind Bolle var sterkt knyttet til fiskeriene. Faren var fisker, og allerede som 15 åring mønstret han i 1938 på farens båt, og i 1956 oppkalte han sin første båt etter faren, Gunnar Bolle. Han kom tidlig med i organisasjonsarbeidet og var både leder i det lokale Mortsund Fiskarlag, og ble etter hvert både styremedlem i Nordland Fylkes Fiskarlag og medlem av Landsstyret i Norges Fiskarlag.

Både verv og folkevalgt Eivind Bolle var blant annet medlem av hovedstyret i Statens Fiskarbank og styremedlem i Norges Råfisklag. Da han i 1971 ble ordfører i Vestvågøy gikk det bare to år før han i sitt femtiende år ble valgt inn på Stortinget i 1973. Han fikk raskt posisjon som minister under Trygve Bratteli og satt i denne viktige posisjonen i til sammen åtte år og under tre regjeringssjefer. -Denne perioden var en svært utfordrende og avgjørende periode for å sikre landet kontroll over viktige havressurser

12

Fiskeriminister Eivind Bolle mellom Fiskarlagets nestformann Mads Bjørnerem og utenriksminister Knut Frydenlund. Bildet er tatt i landsstyresalen til Norges Fiskarlag, og på originalbildet er det daværende fiskarlagsformann Johan J. Toft som fører ordet. Arkivfoto: Fiskarlaget

gjennom internasjonal havrett, og Eivind Bolles innsats, sammen med blant andre utenriksminister Frydenlund og havrettsminister Jens Evensen, gjør at han står igjen for meg som en bauta i norsk samfunnsliv, sier Reidar Nilsen.

Brytningstid -Det var ikke hvilke som helst oppgave Eivind Bolle valgte å si ja til, mener Reidar Nilsen. Han ble bokstavelig talt hentet inn som fiskeriminister av Bratteli for å gjenopprette tilliten og samarbeidet mellom fisker-

ne og Arbeiderpartiet etter den bitre EUstriden i 1972. Nordlendingen bidro til at vi fikk en forsiktig utvikling av oljenæringa for å unngå ulykker som kunne sette fiskeriene i fare. Åpning for borestart i nord kom for eksempel først i 1977. Eivind Bolle satt også som minister da de første kvotereguleringene i kystfiskeriene måtte innføres, og han måtte ta den politiske belastningen med innføringen av totalforbudet mot fiske etter NVGsild. Han var dessuten den for-


TEINER PRISVINNEREN deltok i juni som varamann til Landsstyret i Fiskarlagets og ble blant annet behørig gratulert med prisen av blant andre leder Reidar Nilsen og generalsekretær Jan Skjærvø. Foto: Jan-Erik Indrestrand

bauta siktige pådriveren innad i regjeringen under opptakten til, og innføringen av 200 mils norsk økonomisk sone, inkludert løsningen med Sovjetunionen som innebar Gråsone-avtalen. Samt de etterfølgende fiskevernesonene rundt Svalbard og Jan Mayen.

Så fremover Som fiskeriminister under tre forskjellige regjeringssjefer: Trygve Bratteli, Oddvar Nordli og Gro Harlem Brundtland, ble han utvilsomt oppfattet som en viktig politisk ressurs med utpreget evne til å tenke helhet og langsiktighet, mener Reidar Nilsen. Han var uten tvil en av de store fiskeriministrene vi har hatt, og ble hedret for det allerede mens han levde. Han vil utvilsomt også bli hedret for det etter sin død. Og - det kanskje aller viktigste han gjorde var i samspillet og tautrekkingen innad i regjeringen i forbindelse med innføringen av den økonomiske sonen på 200 nautiske mil, påpeker Nilsen.

Eivind Albin Andreas Bolle 13. oktober 1923 - 10. juni 2012 1. Begynte som fisker i 1938, 15 år gammel, på farens sinn båt. 2. Samtidig innmeldt i som medlem i Norges Fiskarlag, og ble snart formann i Mortsund fiskarlag. 3. Startet oppmed egen fiskebåt, oppkalt etter faren: «Gunnar Bolle» i 1956. 4. Styremedlem i Nordland Fylkes Fiskarlag. 5. Satt som medlem i hovedstyret for Statens Fiskarbank. 6. I perioden 1970 til 1974 medlem i styret for Norges Råfisklag. Også en periode som nestformann. 7. Landsstyremedlem i Norges Fiskarlag for Nordland Fylkes Fiskarlag 1967 til 1971. 8. Ordfører i Vestvågøy 1971 til 1973. 9. Stortingsrepresentant fra 1973 til 1985 (tre perioder). 10.Hentet inn som fiskeriminister av Trygve Bratteli i 1973, og satt fram til 1981.

Krabbe og hummerteiner

Krepseteiner

Hav/fiske teiner MØT OSS PÅ NOR-FISHING Stand C-232

FRA BOKEN:

Ta kontakt for gode tilbud. "Uriaspost ved Kongens bord" heter det: "Forholdet mellom Norges Fiskarlag og Arbeiderpartiet var tett, og laget støttet regjeringens forhandlingslinje. Det gikk dog en grense for hvor lenge de kunne legge bånd på aksjonslystne fiskere i Nord-Norge. Fiskeriministeren følte nok dette presset sterkt. De nord-norske kystfiskernes tarv stod hans hjerte nær. Han ble derfor en forsiktig pådriver i fiskerigrensespørsmålet innad i regjeringen, mens utenriksminister Knut Frydenlund og handelsminister, seinere havrettsminister Jens Evensen, bremset."

Tlf.: 70 30 06 90 www.froystadas.com

www.fiskarlaget.no 13


Mehamn

Marine Smøremidler

Hammerfest

Båtsfjord Kirkenes

Øksfjord Skjervøy

Tromsø

Bunker Oil leverer Mobil marine smøremidler og gir den beste dekning langs kysten.

Lødingen Myre Ballstad Bø i Vesterålen Værøy Røst Steigen

Bodø

Vi er alltid tilgjengelig!

Vågaholmen

Sandnessjøen Nord Herøy Brønnøysund

Rørvik

Trondheim Mausund Kristiansund

Lager med fullt sortiment

Ålesund

Måløy Florø

Lager med noe begrenset sortiment

Bergen Begrenset sortiment

Haugesund Stavanger Egersund

Våre hovedkontorer: Ålesund: Tromsø: Bergen:

telefon +47 70 10 47 47 telefon +47 77 66 41 20 telefon +47 55 11 95 30

- Vakt +47 913 36 730 - Vakt +47 908 44 480 - Vakt +47 551 19 530

- mail@bunkeroil.no - ordrenord@bunkeroil.no - ekspedisjon@bunkeroilbergen.no

Besøk vår hjemmeside: www.bunkeroil.no

14


Gratis datakurs Vi er i gang med å arrangere nye datakurs for våre medlemmer. Etter vellykkede gjennomføringer i Bergen, Aure, Måløy, Ålesund, Bodø, Svolvær, Sortland og Troms har vi valgt å sette opp mer enn 20 nye kurs fordelt over hele landet. Du kan velge mellom 15 og 30 timers kurs. Kursene går over to eller fire dager. Dette er kurs både fiskere, skippere og kokker/ stuerter vil ha stor nytte av, oppfordre kursansvarilig Laila Alendal.

Nivå 1 Introduksjon til praktisk bruk av data. Kurset er for deg som trenger en innføring i hvordan tastaturet og de ulike funksjonene på dataskjermen kan brukes. - Bruk av tall og beregninger. - Kommunikasjon med e-post og bruk av vedlegg. - Vi oppretter din egen gratis e-post konto på kurset. - Enkel håndtering av protokoller og dokumenter. - Bruk av internett for å søke frem relevant informasjon og til bestilling av reiser.

og nivå. Dere har anledning til å påvirke kursinnholdet og komme med egen innspill til gjennomføringen. Dataopplæringen blir lagt opp etter deltakernes nivå. Spørsmål om kursinnholdet kan rettes direkte til Abbra, telefon: 911 11 016.

FAKTA Brukertilpasset datakurs ut i fra nivået til den enkelte kandidat. Abbra loser deg gjennom programvaren og lærer deg praktisk bruk av datamaskinen. Lær deg digitale ferdigheter til å løse konkrete oppgaver på datamaskinen. Få svar på det du lurer på.

Gratis kurs Kurset for medlemmer i Norges Fiskarlag er gratis, og også kurslokaler og bevertning er inkludert, men kursdeltakerne må selv dekke reise og opphold. Sted Hammerfest Hammerfest Bodø Tromsø Tromsø Trondheim Rørvik Sandnessjøen Haugesund Haugesund Ålesund Ålesund Kristiansund Kristiansund Bergen Bergen Svolvær Svolvær Sortland Sortland

Region Fiskarlaget Nord Fiskarlaget Nord Nordland Fylkes Fiskarlag Fiskarlaget Nord Fiskarlaget Nord Fiskarlaget Midt-Norge Fiskarlaget Midt-Norge Nordland Fylkes Fiskarlag Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest Møre og Romsdal Fiskarlag Møre og Romsdal Fiskarlag Møre og Romsdal Fiskarlag Møre og Romsdal Fiskarlag Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest Nordland Fylkes Fiskarlag Nordland Fylkes Fiskarlag Nordland Fylkes Fiskarlag Nordland Fylkes Fiskarlag

Uke 36 36 38 39 39 43 43 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50

Dato 03.09.12 - 04.09.12 05.09.12 - 06.09.12 20.09.12 - 21.09.12 24.09.12 - 25.09.12 26.09.12 - 27.09.12 22.10.12 - 23.10.12 24.10.12 - 25.10.12 29.10.12 - 30.10.12 05.11.12 - 06.11.12 07.11.12 - 08.11.12 12.11.12 - 13.11.12 14.11.12 - 15.11.12 20.11.12 - 21.11.12 22.11.12 - 23.11.12 26.11.12 - 27.11.12 28.11.12 - 29.11.12 03.12.12 - 04.12.12 05.12.12 - 06.12.12 10.12.12 - 11.12.12 12.12.12 - 13.12.12

Tid 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 11:00 - 18:30 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00 08:30 - 16:00

Nivå 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Er det et sted vi har glemt og dere er flere som ønsker kurset. Gi oss beskjed og vi setter opp et kurs i din region. Her er det ”først til mølla” som teller. Ta kontakt med ditt fylkeslag for påmelding!

Nivå 2 Videregående kurs i praktisk bruk av data. - Nyttig bruk av regneark og tekstbehandling. - Nettvett og bruk av sosiale medier som Facebook, Twitter og YouTube. - Du kan ta med din egen PC og lære å koble denne opp til internett. - Lær å oppdatere din PC for sikker bruk

Nivå 3 Videregående kurs for mer erfarne brukere. - Produksjon av egne regneark, dokumenter og presentasjoner - Rask og sikker bruk av datamaskinen Nivå og forkunnskaper

I forkant av kursene vil dere bli kontaktet av Abbra Norge AS ved instruktør Tom Langeland for å kartlegge behov, ønsker

TM

Sikker lagring, lett håndtering og effektiv transport

Bildet er deltagerne på datakurs i Sogn og Fjordane fiskarlag, Vågsøy lokallag i juni. Fra venstre: Kjetil Ramsevik, Svein Gunnar Gotteberg, Liv Sølvi Hjelle, Oddmund Kvalheim, Ann-Karin Oldeide og Tom Langeland (instruktør). Foto: Solfrid Anne Folkestad (Havtrygd)

TM

EINN, TVEIR OG ÞRÍR 411.004

Ferskt fra havet

Sikker lagring, lett håndtering og effektiv transport

PROMENS AALESUND 37 AS ••SERVICEBOKS TEL: 71 40 19 0023 • 6025 ÅLESUND PROMENS AALESUND AS• TVERRVEGEN • TVERRVEGEN PROMENS AALESUND AS 37 • SERVICEBOKS 23 • 6025 ÅLESUND www.promens.com/aalesund • sales.aalesund@promens.com TEL: 71 40 19 00 • FAKS: 71 40 19 19 • www.promens.no TEL: 71 40 19 00 • FAKS: 71 40 19 19 • www.promens.no

www.fiskarlaget.no 15


Innspill til Statsbudsjettet 2013

-Øk fisker Norges Fiskarlag har sendt departementet sine innspill til prioriteringer når det gjelder forslag til statsbudsjett for 2013. - Vi ønsker økt fiskerfradrag for våre medlemmer og har blant annet også foreslått mer penger til ressursforskning og realisering av et nytt isgående forskningsfartøy, sier saksbehandler Erling Holmeset Jr. (bildet). Tekst: Erling Holmeset Jr. og Jan-Erik Indrestrand

I innspillet til Fiskeri- og kystdepartementet legger Fiskarlaget tungt inn at bevilgningen til havforskning MÅ økes. -Vi peker på at det nå er et misforhold mellom næringens og Regjeringens ambisjoner om en styrket havforskning, og ikke minst nødvendigheten av å tette kunnskapshull når det gjelder oppdatering av forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet i 2013 og 2014, påpeker Holmeset. I brevet vises det til at dette vil være avgjørende i forhold til prosesser knyttet til petroleumsaktivitet i Lofoten/Vesterålen og på Mørebankene.

Økt fiskerfradrag

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

Norges Fiskarlag mener at Regjeringen må arbeide videre for en større grad av likebehandling når det gjelder skatte- og avgiftsmessige rammevilkår mellom fiskere og sjøfolk. Det vises her blant annet til gjeldende nettolønnsordningen og rederiskatteordningen for skipsfartsnæringen. Norges Fiskarlag foreslår i denne sammenheng at fiskerfradraget økes fra kr. 150.000,- til kr. 250.000,-. Fiskarlaget mener dette fradraget bør indeksreguleres årlig, understreker økonomisjef Erling Holmeset Jr.

Norges Fiskarlag foreslår også å øke tilskudd til næringstiltak i fiskeriene fra 50 til 80 millioner kroner i 2013. Dette er en avsetning i statsbudsjettet som går til garantilott, føringstilskudd, tilskudd til mottaksstasjoner, tilskudd til selfangsten og tilskudd til opprydding av tapte fiskeredskaper. I 2012 ble det altså bevilget 50 millioner på denne posten, som er det samme som i 2011 - og det er også en reduksjon i bevilgningene sammenlignet med tidligere år. -Norges Fiskarlag mener at satsing på føringstilskudd og et godt utbygd nett av mottaksstasjoner er avgjørende for å opprettholde en differensiert flåtestruktur. Uten dette vil det mange steder være umulig å være bosatt for yrkesfiskere med små båter, og det vil igjen føre

Nytt isgående forskningsfartøy Regjeringen varslet i 2009 at det tas sikte på å få på plass et nytt isgående forskningsfartøy med hjemmehavn i Tromsø, forutsatt at kvalitetssikringa er

16

tilfredsstillende. Det er etablert samarbeidsavtaler mellom Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø, som regulerer drift og forvaltning av et slikt fartøy. Det er etablert en prosjektorganisasjon, og prosjektet har gjennomgått ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2). Kvalitetssikringa har vist at det foreliggende prosjektet er modent. Saken er videre omtalt i Statsbudsjettet for 2012. Norges Fiskarlag støtter konseptet om et nytt, stort isgående forskningsfartøy, og mener at saken nå må følges opp med bevilgning i budsjettet for 2013.


Reguleringsmodell for NVG ut på høring

fradraget

Landsstyret har vedtatt å sende innstillingen fra Arbeidsgruppe som har behandlet spørsmål om reguleringsmodeller i kystgruppens fiske etter norsk vårgytende sild ut på høring i organisasjonen. Høringsfristen er satt til 1. oktober. Saken inngår som en del av grunnlaget for Landsstyrets behandling av 2013-reguleringen som behandles på landsstyremøtet 29.-30. oktober 2012.

Enstemmig tilråding -Arbeidsgruppen var enstemmig og det viktigste vi har gjort har vært å gå grundig gjennom de historiske linjene i denne gruppen. Det sier første nestleder Jonny Berfjord (bildet) som har ledet arbeidet. Han berømmer utvalget for konstruktive og gode løsningsforslag for kystgruppens beste og han synes også det har vært flott å ha aktiv deltagelse fra Fiskeridirektoratets observatør Inger-Anne Arvesen.

Illustrasjonsfoto.

til at verdifulle fiskeressurser ikke blir utnyttet. Vi har i mange år sett en utvikling med nedleggelse av stadig flere fiskeindustribedrifter og denne trenden frykter vi vil fortsette. For å snu denne utviklingen er både føringstilskudd og tilskudd til mottaksstasjoner særdeles viktig, på peker Holmeset. Fiskarlaget mener videre at Regjeringen har en forpliktelse til å styrke bevilgningene til dette formålet. -Vi viser i vårt brev til Soria Moria II-

erklæringen, hvor regjeringen sier at de vil sikre en desentralisert mottaksstruktur gjennom avsetning til førings-ordninger og mottaksstasjoner der det ikke er andre alternativer for levering Fiskarlaget mener også tilskuddet til å opprettholde norsk selfangst må økes. Dette for at de deltagende fartøyene skal gis tilfredsstillende rammevilkår, samt at det gis ramme for at flere fartøy kan etablere seg i denne virksomheten.

Forslagene (forkortet): a) Kystgruppen reguleres som en felles reguleringsgruppe fra reguleringsåret. b Gjeldende kvotestige videreføres c) Det fastsettes en kvoteenhet for alle fartøy uten overregulering, og som betraktes som en fast garantert kvote. Denne garanterte kvoteenheten er lik uavhengig av hjemmelslengde og faktisk lengde. d)Det fastsettes en høyere (overregulert) kvoteenhet for fartøy med hjemmelslengde og faktisk lengde under 15 meter. e) Mulighetene som ligger i kvotefleksibilitetsordningen må vurderes benyttet for å avstemme eventuelle avvik mellom fastsatt gruppekvote og gruppens årsfangst. f) En utvikling i retning av økt kvoteutnyttelse, og eventuelt innføring av strukturkvoteordning for fartøy under 11 meter må føre til en gradvis fasing mot lik overregulering for hele kystgruppen. g) I spørsmålet rundt kvotefleksibilitet over årsskifter legger Arbeidsgruppen til grunn at fartøy over 15 meter fortsatt både skal kunne forskuttere og overføre kvote på fartøynivå, mens det for fartøy under 15 meter vil være vanskelig å kunne overføre restkvote på fartøynivå så lenge det opereres med en overregulert kvoteenhet.

www.fiskarlaget.no 17


50 drøfte

Stangfiske er kanskje ikke den mest effektive i fangstmetoden selv for ungdom, men tillat er det.

Et av årets viktigste rådsmøter mellom myndighetene og fiskeriinteressene ble 14. juni holdt i lokalene hos Fiskeridirektoratet i Bergen. I alt deltok rundt 50 personer fra forvaltningen og fra ulike deler av fiskerinæringen og organisasjonslivet med tilknytning til næringen.

Ungdomsfiskeordning i 2012

Tekst og foto: Jan-Erik Indrestrand

Ungdom mellom 12 og 25 får også i år mulighet til å drive fiske i sommerferien. - Det er viktig å tilrettelegge for at ungdom langs kysten kan prøve fiskeryrket. Ungdomsfiskeordningen bidrar positivt til rekrutteringen til næringa, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Reguleringsmøtet i juni er ett av to årlige rådsmøter Fiskeridirektøren har for å samle innspill fra de ulike delene av fiskeriene med mål om en best mulig forvaltning av ressursene og tilgangen til dem. Rådene danner grunnlag for Fiskeridirektørens innspill til sentrale myndigheter, som et hovedinnspill på fiskerifaglig side inn mot Fiskeri- og kystdepartementets beslutninger i fiskeriforvaltningen. Det blir ikke gjort egne vedtak i møtet.

Tekst og foto: Jan-Erik Indrestrand

Mange ungdommer har allerede ventet lenge for å komme i gang med årets fiske, og fra 25., juni kan de sette i gang. Ordningen gjelder for hele landet til og med 17. august.

Rognkjeks De ivrige har likevel kunnet tyvstarte ved å delta i fisket etter rognkjeks vest av 26°Ø (ca Nordkapp). Dette fisket åpnet 1. mai og avsluttes 20. juni. Øst for 26-graden kan det, til liks med de manntalsfør-

te fiskerne, ungdomsfiskes rognkjeks frem til og med 5. juli.

Mer om ordningen Ungdomsfisket kan drives med stang, håndsnøre, juksamaskin, garn med samlet lengde på inntil 210 meter, liner med inntil 300 angler samt inntil 20 teiner eller ruser. Redskapsbegrensningene gjelder for hvert fartøy, opplyser Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen. Det er tillatt å benytte merkeregistrerte fiskefartøy til fisket, men det er en forutsetning at redskapsbegrensningen overholdes. Derfor kan ikke merkeregistrerte fartøy nyttes til ordinær drift eller ha redskap i sjøen utover nevnte redskapsbegrensning i den perioden fartøyet nyttes i ungdomsfiskeordningen, opplyser direktoratet. Ungdom under 12 år kan av sikkerhetsmessige årsaker ikke delta i ordningen. Fiskeridirektoratets lokalkontor kan gi nærmere orientering og registrere de som er interessert i å prøve seg.

Vi jobber for din sak og setter dagsorden når det gjelder sikkerhet på sjøen.

6 av 50 Norges Fiskarlag stilte med fem fagrepresentanter i møtet. Dette er både ansatte fra administrasjonen og tillitsvalgte fra Landsstyret. I tillegg var informasjonsavdelingen representert ved informasjonslederen. Jan Birger Jørgensen er saksansvarlig på reguleringer i Norges Fiskarlag og ledet Fiskarlagets delegasjon. Harald Østensjø deltok fra administrasjonen i gruppeorganisasjonen Fiskebåt, mens de tillitsvalgte var representert ved tre

Bli medlem i Norges Fiskarlag du også.

www.fiskarlaget.no

18


t reguleringene

Fiskeridirektør Liv Holmefjord leder Reguleringsmøtet.

Forsamlingen lytter når Olav Østervold Jr. (th) har ordet. F.v Solveig Strand, Jan Birger Jørgensen og Harald Hansen, mens Harald Østensjø sitter på andre rad mellom Strand og Jørgensen.

av medlemmene i Landsstyret: Solveig Strand, Harald Hansen og Olav Østervold Jr.

-Viktig arena De to årlige reguleringsmøtene blir ledet av Fiskeridirektøren og er de viktigste møtepunktene for utveksling av kunnskap, erfaring og forvaltning i Norge. -Dette er en svært viktig arena, for både oss og de andre som var til stede, sier Jan Birger Jørgensen. Et uttrykk for dette er det store oppmøtet. Høstmøtet er nok det viktigste siden vi da har rammene for det neste årets ulike reguleringsopplegg klar, forklarer Jørgensen

Drøftingsmøte Sakslisten for Reguleringsmøtet tar for seg hvert enkelt fiske i de farvannene som norske fiskere utøver sin fiskeriaktivitet. På hvert sakspunkt gir Fiskeridirektøren anledning til å komme med kommentarer og innspill. -Vi har med oss de vedtakene som Landsstyret har fattet, samt signaler og erfaringer fra våre medlemmer og ulike ledd i organisasjonen. Sammen med de andre deltagerne får vi god anledning til å fremme innspill og ulike faglige bidrag. Jeg opplever at møtet er en god arena for dialog med forvaltningen, sier Jan Birger Jørgensen.

HVEM DELTAR I REGULERINGSMØTET: Ansatte fra Fiskeridirektoratet og Fiskeri- og kystdepartementet Kystvakten Havforskningsinstituttet Direktoratet for naturforvaltning Norges Fiskarlag FHL, Fiskeri- og Havbruksnæringens landsforening Kystfiskarlaget Pelagisk forening Norges Fritids- og småfiskerforbund Råfisklaget Norges Sildeslagslag WWF Media tilstede: FiskeribladetFiskaren og Mea

SAKSLISTEN FOR MØTET: Sak 1 Åpning av møtet Sak 2 Utviklingen i de ulike fiskerier Pelagiske fiskerier 2.1 NVG-sild 2.2 Sild sør for 62° N 2.3 Kolmule 2.4 Vassild 2.5 Makrell 2.6 Brisling 2.7 Lodde i Barentshavet Fiskeriene i Nordsjøen 3.1 Tobis 3.2 Torsk 3.3 Sei Sak 3 Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2012/2013 Sak 4 Økosystembasert forvaltning - diskusjon av prioriteringer for 2013 Strategi for videre utvikling av norsk fiskeriforvaltning 2012 Sak 5 Kystbrislingfisket Sak 6 Kystnært notfiske Sak 7 Eventuelt -tareforvaltning -pigghå -seismikk -turistfiske

www.fiskarlaget.no 19


Nordsjøen og Skagerak er fortsatt et av Nord-Atlanterens viktigste fiskeriområder, til tross for dystre spådommer om dødt hav, sier nestleder ved Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt forskningssjef Ole Johan Østvedt. (red anm: daværende organisering) Situasjonen for flere bestander er god, mens andre som f.eks brisling og makrell, klart har sviktet. Det ser ut til at, uansett hvordan vi forvalter bestandene, vil vi oppleve vekslinger som vi vanskelig kan styre, men en fornuftig forvaltning kan gjøre skadeeffekten mindre.

En person uten humor er som en vogn uten fjæring. Man blir støtet av hver eneste småstein på veien. Henry Ward Beecher

KUNNGJØRING FRA

GARANTIKASSEN FOR FISKERE www.garantikassen.no

REFUSJON AV GRUNNOG CO2 AVGIFT PÅ MINERALOLJE Innbetalt avgift for 2012 refunderes med 159,9 øre pr. liter. Det utbetales en rentekompensasjon på 0,7 % på refusjonsbeløpet. Refusjonsordningen gjelder også for utenlandske fiskefartøy. For å forenkle søknadsprosedyren for våre brukere, har vi lagt til rette for at det kan søkes elektronisk via vår hjemmeside www.garantikassen.no. Alle fiskere som er oppført på blad B har mottatt brukernavn og passord. Det kan søkes om refusjon inntil 12 ganger pr. år. Ytterligere informasjon finnes på vår hjemmeside. Søknadsskjema kan lastes ned fra vår hjemmeside www.garantikassen.no, eller kan fås ved henvendelse til Garantikassen. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt:

GARANTIKASSEN FOR FISKERE

Internett: www.garantikassen.no

Pir-Senteret, Postboks 1244, Sluppen, 7462 TRONDHEIM

e-post: garanti@garantikassen.no

Tlf 73 54 56 50 – Faks 73 54 56 56

20


Havets Universitet Utviklinga av eit godt og moderne utdanningssamfunn har vore positivt for oss alle. Men samtidig har det danna ein kultur, som tidvis kan vere vanskelig å ta del i. Det akademiske og teoretiske samfunn. Alle vi som har vår hovudutdanning på Havets Universitet, registrerer alt som skjer i havet. Vind og straum, fisk og fugl. Bitane går inn i eit stort puslespel. Når vi har heile bildet så trekkjer vi konklusjonar. Då slepper vi nota, garna, linene og juksasnøret. Denne kunnskapen er fundamentet for å utøve eit vellukka fiskeri. Dette er fiskarane si uskrivne doktorgrad. I eit kapittel disputerer vi for våre felles erfaringar om at seismisk skyting skræmer fisk. Eg har sett fram påstanden fleire gongar. No har eg funne det meir meiningsfullt å dele mine erfaringar med ein stein på oppsida av huset. For doktorgrada vår blir ikkje teke til vitande verken i Oljedepartementet eller Oljedirektoratet. I oljenæringa ellers er det mest sannsynleg sett på som eit humoristisk utsagn, fortalt av nokre bråsinte fiskarar. Slå i bordet med forskning gutar, eller hold kjeft, er varselet frå dei oljesmurde skriveborda. Forskninga på korleis seismikk virkar på fisk, kvalifiserer snart til det som blir kalla IgNobel-prisen. Ein pris som har blitt delt ut av Harvard University kvart år sidan 1991. Prisen er meint som eit spøkefullt motsvar til dei ekte nobelprisane. I 2011 vann nordmannen Karl Halvor Teigen prisen. Han er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Han meiner å ha funne ut kva som får folk til å sukke i kvardagslivet. Han fann mellom anna ut at forsøkspersonane sukka, når dei ble gitt ei vanskelig oppgåve, og etter gjentekne forsøk ikkje klarte å løyse den. Og det er vel i den sukke-fasen fiskarane har vore lenge. Då er det godt å vite at tilstanden er vel dokumentert, og prisa av sjølvaste Harvard. Men tida for akademisk forskning, og studie av fisk i kar, som har éin meter å rømme på, må no vere forbi. No er tida komen for «Praktisk fiskerilære» Eit fag eg hadde to timar i veka på Fiskarfagskulen.

Eit fullskala forsøk med ein ubåt, og sjølvsagt eit seismisk fartøy. Ubåten bør ha plass til eit visst antal personar, og ha vindu så ein kan sjå ut. Slike finns- og den kan

gjerne vere gul. Ola Borten Moe bør invitere sine nære vener i oljebransjen til sightseeing i den blå åker. Ei framifrå oppleving, spør du meg. Forsøket blir gjennomført på den måten at ein ringnotsnurpar finn makrell eller sild. Det gjer dei lett. For så å senke ubåten varsamt ned i stimen, der den legg seg i ro i pelagisk kvilestilling. Slik at deltakarane kan sjå fisken gjennom vindauget. Så er det mogeleg å servere canapear, litt mozell (tilrår ikkje champagne) og frukt i påvente av at luftkanonane blir ladda, for å sende sine taktfaste drønn ned i havet, med ca 10 sekunders mellomrom. Med sjølvsyn kan oljetoppane sjå, og filme kva som egentlig skjer, og agronomen Borten Moe kan få eit innblikk i korleis levande individ reagerer på lyd. Også i den blå åker. Mange millionar med forskningsmidlar kan sparast, med mindre ein sentral tilskodar hevdar det er eit fata morgana. Og det skal ein ikkje sjå vekk ifrå. Når dei er komne i overflatestilling kan statsråden legge opp til eit lite kulturinnslag. Han og Statoil-sjef Helge Lund kan synge “We all live in a yellow submarine”- tostemt. Akkompagnert av den seismiske stortromma. Knut Arne Høyvik.

www.fiskarlaget.no 21


Kontrollordning fiskefartøy – 10,67–15 meter

Fiskefartøy mellom 10,67 og 15 meter skal kontrolleres av godkjent kontrollforetak senest hver 30. måned. Som klasseselskap og godkjent kontrollforetak for fiskeflåten er DNV tilgjengelige på hele Norskekysten. Ta kontakt med DNV for å planlegge i god tid før fristen for kontrollen utløper. DNV kan også bidra med nødvendige kontrollskjema og informasjon. Vi tilbyr fast avtalt pris på kr 8 500,00 for forenklet kontroll, med tillegg av faktiske reisekostnader. Kontakt oss for mer informasjon: E-post: e.larsen@dnv.com og steinar.dahl@dnv.com http://www.dnv.no/fisk

Mer hval til folket Samarbeidsnettverket "Hval mot marked" ble lansert under Sjømatfestivalen i Oslo 8. juni. Dette er et samarbeid mellom bedrifter innen fangst, produksjon og på forhandlersiden som nå lanserer nye forbrukervennlige hvalprodukter rettet mot det norske markedet. – Vi er opptatt av at et størst mulig utvalg av god sjømat som produseres i Norge skal stå på bordet i norske hjem og restauranter. Et større tilfang av gode hvalprodukter vil skape flere gode måltidsopplevelser rundt i Norge. Dette sa statssekretær Kristine Gramstad i Fiskeri- og kystdepartementet da hun deltok under lanseringsarrangementet ved Sjømagasinet på Tjuvholmen i Oslo. Ole Mindor Myklebust (bildet) er en av de som i mange år har arbeidet aktivt med profilering av egne hvalprodukter. Han er en av de som nå går inn som hovedleverandører til industrien i den nye satsingen. Fra politisk hold blir det poengtert at Norge driver en bærekraftig høsting av vågehval. Nå forenkler næringa tilgangen til denne unike sjømaten i norske dagligvarebutikker og restauranter. Statssekretæren sier vågehval er en ressurs som er tilgjengelig i store mengder i norske havområder. Vi har lang tradisjon for å utnytte hvalen i Norge og det er flott at nye generasjoner kan lære denne fantastiske ressursen å kjenne, sier Gramstad. Nettverket er støttet av Marint verdiskapingsprogram.

Illustrert Norsk Skipsliste 2012

Oversikten over den norske handels- og fiskeflåten

Del1Handelsflåten 2011/12 Del2Fiskeflåten > 15 m loa, brønnbåter, ferjer 2012 Del3Kystfiskeflåten 10.5 -15 m (8-10.5) 2012

www.skipslistene.no

nyheter - rettelser - nye skip - oversikt over skipene

Shipping Publications AS

P.O.Box 43 Sentrum N-3251 Larvik -Norway Tlf: +47 331 81180 Fax +47 331 83676 E-mail: info@shipping-publ.no

22


T Webklipp

www.fiskarlaget.no 08.05.12

Krever fritak fra los

25.04.12

EU truer med handelsrestriksjoner EUs fiskerikommissær, Maria Damanaki, sier til Sunnmørsposten at hun ikke vil nøle med å innføre handelssanksjoner mot Island og Færøyene hvis de ikke blir enige med EU og Norge om fordeling av makrellen. Maria Damanaki har denne uken blant annet hatt møter med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. Anledningen er den store matmessen i Brüssel som samler sjømatnæring fra hele verden.

19.04.12

Rekordsøkning til utdanning Frøya videregående skole har økt søkermassen til naturbruk, akvakultur og fiskerifag til rekordhøyder på fire år. Lokalavisen Hitra-Frøya skriver at skolen nå må avvise søkere. Rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein tilskrives noe av æren for økningen. Frøya videregående skole har lykkes veldig godt med satsingen på linjen, sier rektor Bjørnar Johansen. I år har skolen 37 primærsøkere til VG2 naturbruk, 11 til VG2 akvakultur, og 17 til fiske og fangst. Så mange søkere har vi aldri hatt, forteller Bjørnar Johansen. På bildet til denne saken ser du naturbrukselever fra Ålesund, der Norges Fiskarlag nylig delte ut arbeidsplagg til elevene.

Norges Fiskarlag krever at fiskefartøy generelt fritas for losplikt i områdene ved Svalbard. I et høringssvar til Kystverket om saken minner Fiskarlaget på sin motstand mot at fiskeflåten over 70 meter som opererer langs norskekysten har blitt underlagt losplikt. I høringsbrevet påpeker Norges Fiskarlag at det er positivt med tiltak som bedrer sjøsikkerheten og reduserer potensielle forurensningsfarer i havområdet rundt Svalbard. Farvannet er viktig for det hele det marine økosystemet i Barentshavet, og av den grunn viktig for norsk fiskerinæring. 02.05.12

Grådige svenske seler Gråselene i Østersjøen forsyner seg med like mye fisk som yrkesfiskerne. Dette viser en forskningsrapport fra universitetet i Gøteborg. I hovedsak er dietten til selene i Østersjøen identisk med artene og størrelsene på fisk som yrkesfiskerne fanger. Dette skriver fagbladet Yrkesfiskaren. Forsker Karl Lundström sier til bladet at beregningene viser at selen setter til livs omlag like mye fisk som de samlede kvotene yrkesfiskerne har rettigheter til. Forskningsprosjektet er det første som er gjennomført i Østersjøen siden 70-tallet.

11.06.12

Volstad vant i retten 25.04.12

Publiserer samlet oljeforskning Utslipp fra oljenæringen har negativ effekt på livet i havet, men omfanget av skadene er mindre enn antatt. Dette kommer frem i en publikasjon som har samlet ti års oljeforskning. Resultatene er hentet fra i alt 65 prosjekter som nå publiseres. De 65 prosjektene er gjort i perioden 2002-2011 og gir tverrfaglig kunnskap og et kunnskapsgrunnlag for konsekvensene av petroleumsaktivitet til havs. – Denne forskningen har blant annet bidratt til bedre modellverktøy for miljøovervåking på norsk sokkel, sier Fridtjof Unander, direktør for Forskningsrådets divisjon for energi, ressurser og miljø til Forskningsrådets nettsted. Unander sier at overvåkingen har redusert bekymringen for effekten av tidligere tiders deponering av oljeforurenset avfall. Forskningsresultatene gir grunnlag for en informert og saklig debatt om spørsmål som er viktige for oljenasjonen Norge.

Foto: Stortinget.no

Volstad AS vant også i Lagmannsretten når det gjaldt spørsmålet om Staten kunne gjøre om tidsuavgrensede strukturkvoter til tidsavgrensede. Lagmannsretten stadfestet enstemmig tingrettens dom. Lagmannsretten konkluderte med at det ikke foreligger tilstrekkelig sterke samfunnsmessige hensyn for å gi forskriftsendringen tilbakevirkende kraft. Innføringen av forhåndsfastsatt tidsbegrensning for strukturkvoter tildelt Volstad før forskriftsendringen av 8. juni 2007, strider dermed mot tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 97, og er ugyldig, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett. Les dommen på www.fiskarlaget.no

06.06.12

Kystfiskeutvalget nedstemt Stortinget mener finnmarkinger ikke har historisk rett til de lokale fiskeressursene. Politikerne har dermed valgt å se bort fra innstillingen til Kystfiskeutvalget. -En stor dag, mener tidligere fiskeriminister Helga Pedersen (Ap) om tiltakene som ble vedtatt. Kystfiskeutvalget konkludete med at folk som er bosatt ved fjordene og langs kysten av Finnmark, på grunnlag av historisk bruk og folkeretten, har rett til å fiske i havet utenfor Finnmark. I Stortinget ble saken altså ikke bifalt.

www.fiskarlaget.no 23


Design: BEDRE reklame Foto: Magne Myrvold

HVA ER FISKERNES ULYKKESKASSE Fiskernes Ulykkeskasse yter økonomisk hjelp til fiskere eller til deres uforsørgede etterlatte ved ulykker som medfører medisinsk uførhet minst 15% eller dødsfall. Kassen finansieres gjennom tilskudd fra fiskesalgslagene. Yrkesfiskere som har levert fangst gjennom et fiskesalgslag kan være berettiget til stønad fra Ulykkeskassen.

Med nordnorsk kystliv i blodet... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen. Nærhet til markedet, lokal beslutningsmyndighet og høy kompetanse er nøkkelord som kjennetegner Nordlandsbanken. Våre rådgivere har lang erfaring med å finne produkter og tjenester tilpasset ditt firmas behov.

FISKERNES ULYKKESKASSE Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim

Telefon 73 54 58 50 eller Norges Fiskarlag, fylkesfiskarlag, fiskerirettleder, Norsk Sjømannsforbunds avdelinger.

Nordlandsbanken - et selskap i DNB-konsernet

Derfor – hvis ulykken er ute – ta kontakt med

Vi er en engasjert lokalbank med storbankens muligheter. Kontakt oss på tlf. 08900 ∫ www.nordlandsbanken.no

7ZcniiYZ\VkgVWViiZcZhdb bZYaZbbZgVkCdg\Zh;^h`VgaV\[€g]dh IZaZcdge€bdW^aVWdccZbZcid\BdW^ai 7gZYW€cY BZYBdW^ai7gZYW€cY]VgYjVaai^YcZiiZibZYYZ\# 9j`Vc`dWaZYZ\i^a^ciZcZiidkZgVai^Cdg\Zi^a aVcYhÄd\i^a]VkhYZgYZiZgbdW^aYZ`c^c\!d\^bZg Zcc)*%ig€Ya³hZhdcZgdkZg]ZaZaVcYZi# H_Z``k²gZi!aZhcn]ZiZgZaaZg[€Z"edhigZii^[Vc\Zi# IZaZcdghbdW^acZiiZghiVW^aid\]Vg\dYYZ`c^c\# =dhIZaZcdg`VcYjZc`ZaikZa\ZYZibdW^a" VWdccZbZciZihdbeVhhZgY^iibdW^aWgj`# ;dgbZg^c[dgbVh_dcdbeg^hZgd\WZi^c\ZahZgiV `dciV`ibZYbZY`jcYZhZgk^XZe€iZaZ[dc%.%%% ZaaZgZcVkIZaZcdghbVc\Z[dg]VcYaZgZ#


Møt oss på stand D-346

Opp mot en million tonn torsk. Dette blir kvoten for barentstorsken i 2013. -Jeg synes dette er en flott dag for norske fiskere. Torskekvoten i Barentshavet er rekordstor og det er derfor helt nødvendig å øke uttaket av torsk for å hindre skader på økosystemet, sier leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen etter rådet fra ICES, det internasjonale rådet for havforskning.

Sjøforsikring

– med lokal forankring

Komplette forsikringsløsninger på sjø og land

ÅLESUND Kongens gate 23 Postboks 98 Sentrum 6001 Ålesund Telefon 70 10 12 50 Telefax 70 10 12 51 alesund@moretrygd.no www.moretrygd.no

FOSNAVÅG Holmsildgata Postboks 250 6099 Fosnavåg Telefon 70 08 12 80 Telefax 70 08 12 81 heroy@moretrygd.no www.moretrygd.no

-Jeg mener det har vært grunnlag for å øke kvote enda mer også for inneværende år, og dette ble også foreslått fra vår side, sier Reidar Nilsen. Dette åpner for et regulerende uttak av en enorm bestand og en viktig ressurs for Russland og Norge som sammen forvalter den nordøstatlantiske torskestammen, sier han.

Større utbredelse Forskernes kartlegging viser også at bestanden har en langt større utbredelse enn tidligere antatt. Dette kan skyldes flere forhold, blant annet redusert havis, men også at internasjonalt samarbeid om kartlegging av ressursene i havet nå gir frukter. Reidar Nilsen sier torskestammen nå åpenbart er klar for økt høsting og at dette også er viktig for å unngå skadevirkninger som følge av matmangel for den største fisken i den lokale næringskjeden. -Jeg er tilhenger av et forvaltningsprinsipp basert på føre var-tilnærming, og forskernes råd nå er faktisk mulig å tolke som en føre var-holdning i forhold til matmangel i torskestammen, sier Nilsen. For inneværende år har fiskarlagslederen tatt til orde for at kvoten burde vært satt til 832.000 tonn, nesten 100.000 tonn mer enn kvoten for 2012 på 740.000 tonn.

VOLDA Holmen 7 Postboks 332 6101 Volda Telefon 70 05 97 50 Telefax 70 05 97 59 volda@moretrygd.no www.moretrygd.no

Hjertegod, kortreist, villfanget og bærekraftig

www.karlsens.no Foto: Atle Kårstad

Torskeglad etter kvoteråd

TABELL: Kvoteråd fra ICES for 2013 for de arktiske bestandene Nordøstarktisk torsk

Anbefalt kvote 2013

Anbefalt kvote 2012

Avtalt kvote 2012

940 000 tonn

751 000 tonn

751 000 tonn

318 000 tonn

Nordøstarktisk hyse

238 000 tonn

Kysttorsk nord for 62° N

Følg gjenoppbyggingsplanen

Nordøstarktisk sei

164 000 tonn

318 000 tonn 21 000 tonn

164 000 tonn

164 000 tonn

Snabeluer i område I og II Ikke over 47 000 tonn

null direkte trålfiske

7 500 tonn

Vanlig uer i område I og II null fangst

null direkte fiske

5 800 tonn (landet 2011)

Nordøstarktisk blåkveite

under 15 000 tonn

18 000 tonn

under 15 000 tonn

Sild metter mer enn 7 millioner mennesker hver dag. TIL TJENESTE SILDELAGET.NO

Kvoterådene fra ICES for nordsjøsild for 2013 er på 465 750 tonn i direktefisket (forvaltningsplan) Avtalt kvote for 2012 er 405 000 tonn i direktefisket.

www.fiskarlaget.no 25


SERVICEGUIDEN: Markedsplass for fiskerinĂŚringen SALG !"#$%&%'()*+,#$%&%-. /0$%1$"#%02%/$3435 !"#$%!&'&()"*#+,*+% 677(%/0$()2%4(/%89%:;%<:%8= >>>?,77(/0$()2?*0

iFisk

TJENESTER

UTSTYR

Nettavis for fiskerinĂŚringen

Med tanke pü t %FTJHO t %SJGUTTJLLFSIFU t 'VOLTKPOBMJUFU t 7FLUTUZSLFGPSIPME t 4FSWJDF WFMHFSÞFSUBMMFU BWLZTUýTLFSOF )PWEFLPNCJ WJOTKFS

t )PWEFIZESBVMJLL t ,PNCJOBTKPOTWJOTKFS t )KFMQFWJOTKFS t ,SBOFS t %FVU[PH:BONBS  EJFTFMNPUPSFS

t 0MKFSFOTFTZTUFNFS t )ZESBVMJLL  TUÂ&#x201C;ZEFNQFSF t 0NCZHHJOHPH  SFQBSBTKPOFS

Besøk oss pü

www.fish.no Fish AS - Fureneset, 6967 Hellevik i Fjaler Tlf.: +47 57 73 75 00 E-post: fish@fish.no

FISKERNES AGNFORSYNING SA Salg av agn fra Trøndelag til Finnmark.

Elektronisk fangstrapportering Postboks 48, 8312 HenningsvĂŚr Tlf: 76 07 31 00 Faks: 76 07 31 01 E-post: post@hovdemaritim.no

XXXIPWEFNBSJUJNOP

www.ifisk.no tlf. 52 77 10 51

fish.no

Komplette løsninger for nye og gamle kystfiskefartøy

Tromsøterminalen AS otell erh pp To moderne fryselag Telefon +47 77 60 01 50 www.fiskernes-agnforsyning.no firmapost@fiskernes-agnforsyning.no

Eks. pĂĽ annonsering i serviceguiden: Modul 1 43 x 30mm Ă&#x2026;rsavtale 6 innrykk 2.400,-

markedsføre varer og tjenester til medlemmer og samarbeidspartnere til Norges Fiskarlag. Serviceguiden gir mulighet til ü annonsere under kategoriene salg, kjøp, leie og tjenester.

Her kan du nĂĽ

PLASSBESTILLING ANNONSER:

Telefon 73 54 64 59 - mea@grafisk-design.no

MEA-utgivelser 2012 Priser/mül (oppgitt i bredde x høyde): 1/1 side m/marg 18 x 26,5 cm kr 1/1 side 21 x 29,7 cm (utf. +5 mm) kr Siste side utf. 21 x 25,6 cm (utf. +5 mm) kr Omslagsside (Side 2 og nest siste) kr Første side 17,5 x 6 cm kr 1/2 side m/marg 9 x 26,5 cm kr 1/2 side utf. 10,8 x 30,5 cm kr 1/2 side m/marg 18 x 13 cm kr 1/2 side utf. 21,6 x 15,2 cm kr 1/4 side 8,7 x 13 cm kr 1/8 side 8,7 x 6,3 cm kr Alle priser er oppgitt eks. mva

26

Utgaver 2012:

11 000,11 000,14 000,12 000,6 000,7 000,7 000,7 000,7 000,4 000,3 000,-

Frist for bestilling

1: Februar, uke 8 2: April, uke 13 3: Juni, uke 25 4: August, uke 32

27. juli

5: Oktober, uke 43

12. oktober

6: Desember, uke 50

30. november


TRYGG ENEFISKER?

A20422/05.2012/Foto: Sverre Chr. Jarild

Gode forsikringer for deg som medlem i Norges Fiskarlag

Mange enefiskere har ikke ulykke- og livsforsikring. Til deg som medlem i Norges Fiskarlag har vi laget spesialtilpassede forsikringer for deg som enefisker. Finn ut hva dette betyr for deg.

TA KONTAKT PĂ&#x2026; ET AV DISSE TELEFONNR: Havtrygd .....................................55 55 74 00 Bud og Hustad ..........................71 26 67 00 Nordlys........................................75 54 40 88 Gjensidige ............................................03100

Havtrygd, Bud og Hustad, Nordlys og Gjensidige samarbeider med salg av forsikringer for enefiskere.

www.fiskarlaget.no 27


B-Economique

Reklamebyrå Tromsø | Foto: Shutterstock, Norges Råfisklag

Returadresse: Norges Fiskarlag Postboks 1233 Sluppen, 7462 Trondheim

Ingen vet hva dagen bringer MØT OSS PÅ STAND D-326

En ting er sikkert. Med Råfisklagskortet får du oppgjøret disponibelt innen 3 dager. For nærmere informasjon, ring: 77 66 01 00 | www.rafisklaget.no

Mea 3-2012  

fiskarlaget, Mea 3-2012

Mea 3-2012  

fiskarlaget, Mea 3-2012

Advertisement